0

Giáo án cơ bản môn địa lí lớp 8 chuẩn full

154 2,931 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:47

GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 ĐỊA LÝ VIỆT NAM ĐỊA LÝ DÂN CƯ Tiết :1 Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/ Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần nắm : 1. Kiến thức: - Biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc kinh có số dân đông nhất, các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. - Liên hệ kĩ năng sống 2. Kỹ năng: - Xác định được trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc - Quan hệ tốt cộng đồng các dân tộc 3. Thái độ: - Có tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc II/ Các phương tiện dạy cần thiết: - Bản đồ dân cư Việt Nam. - Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam. - Tranh ảnh một số dân tộc ở Việt Nam. III/ Hoạt động dạy và học: 1. Ổ n định 1’ 2. Kiểm tra bài cũ. 5’ ( Nêu những yêu cầu của môn học địa lý ) 3. Bài mới : Mở bài: ( 1’ ) VN là một quốc gia nhiều dân tộc với truyền thống yêu nước đoàn kết, các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. T G Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cơ bản 16’ Hoạt động 1 GV: Cho học sinh thảo luận theo gợi ý sau: * Nước ta có bao nhiêu dân tộc? * Trình bày một số nét khái quát về dân tộc Kinh và các dân tộc ít người.  Thảo luận nhóm, cử đại diện nhóm trình bày.  Có 54 Dân Tộc.  Dân tộc kinh có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, các nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo. Các dân tộc ít người có nhiều kinh nghiệm trong trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, nghề thủ công I/ các dân tộc ở Việt Nam Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục tập quán. TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 1 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 15’ QSH1.1: Cho biết dân tộc nào có số dân đông nhất chiếm tỷ lệ bao nhiêu? ? Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết. GV: Trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cộng đồng các dân tộc VN đều có sự bình dẳng và đoàn kết lẫn nhau (GV chứng minh) Hoạt động 2: ? Dựa vào vốn hiểu biết và bản đồ dân cư hãy cho biết dân tộc Việt phân bố chủ yếu ở đâu? GV: Yêu cầu HS dựa vào vốn hiểu biết, kênh chữ SGK cho biết sự phân bố của các dân tộc ít người. ? Hiện nay tình hình phân bố các dân tộc ntn? Dân tộc kinh đông nhất chiếm 86% dân số cả nước. Dệt vải thổ cẩm, đan mây, tre, trúc. HS QS nhận xét hình 1.2 lớp học vùng cao. Hs trình bày trên bản đồ. hoạt động nhóm trình bày theo bản kẻ Địa bàn cư trú Dân tộc TD miền núi bắc bộ Tày, Nùng, Thái, Mường, Giao, Mông Trường sơn - tây nguyên Êđê, Gia rai, Cơ-ho Nam Trung bộ và Nam bộ Chăm, Hoa, Khơ- me Có nhiều thay đổi, một số dân tộc ít người từ miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên hoặc định cư ở những vùng thấp hơn. Dân tộc Việt đông nhất chiếm 86% DS cả nước. II/ Phân bố các dân tộc. 1. Dân tộc Việt: Người Việt tập trung ở đồng bằng trung du và duyên hải. 2. Các dân tộc ít người. Chủ yếu sống ở miền núi và trung du, chiếm 13,8% DS cả nước. Hiện nay sự phân bố các dân tộc đã có nhiều thay đổi, TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 2 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 ? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thay đổi đó? Do Đảng và Nhà nước có những chính sách phát triển kinh tế ở miền núi. tình trạng du canh du cư đã được hạn chế. 4. Củng cố : 5’ - Trình bày trên bản sđồ tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta - Làm bài tập 3 (SGK trang 6). - Ghép đôi điạn bàn cư trú chủ yếu của một số dân tộc. 1. Các đô thị lớn a. Việt 2. Đồng bằng ven biển b. Chăm 3. Nam Trung bộ và Nam bộ c. Khơ - me 4. Trường sơn - Tây Nguyên d. Tày, Nùng, Thái 5. Trung du cà miền núi phía Bắc e. Gia - rai, Êđê, Cơ ho. 5. Hướng dẫn về nhà 2’ - Học bài, tập trả lời các câu hỏi SGK trang 6. - Chuẩn bị bài mới: "DÂN CƯ VÀ XỰ GIA TĂNG DÂN SỐ" - Tìm hiểu tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân, hậu quả của việc gia tăng dân số ở nước ta. • Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 3 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 Tiết : 2 Bài 2: DÂN SỐ V À GIA TĂNG DÂN SỐ I/ Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Sau bài học HS cần: - Biết số dân của nước ta năm 2002. - Hiểu và trình bày được tình hình gia tăng dân số: Nguyên nhân và hậu quả. - Biết sự thay đổi cơ cấu dân số và xu hướng thay đổi, cơ cấu dân số của nước ta, nguyên nhân của sự thay đổi. 2. Kỹ năng: - Rèn Kỹ năng phân tích bảng thống kê, một số biểu đồ dân số. 3. Thái độ: - Giúp HS ý thức được sự cần thiết phải có qui mô gia đình hợp lý. II/ Các phương tiện dạy cần thiết: - Biểu đồ biến đổi dân số của nước ta (phóng to). - Tranh ảnh về một số hậu quả của gia tăng dân số tới môi trường, chất lượng cuộc sống. III/ Hoạt động dạy và học: 1. Ổn định 1’ 2. Kiểm tra bài cũ. 6’ - Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hoá riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ? - Tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta ntn? 3. Bài mới: (1’ )Giới thiệu bài. TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cơ bản 6' 14' Hoạt động 1 HS dựa vào SGK và vốn hiểu biết của mình trả lời: ? Dân số nước ta hiện nay khoảng bao nhiêu? ? Nước ta đứng hang thứ máy về diện tích và dân số thế giới GV: Đứng thứ 2 khu vực ĐNÁ. ? Em có nhận xét gì về thứ hạng DT&DS của VN so với các nước trên tg? Hoạt động 2: GV: Trên biểu đồ hướng dẫn HS q sát H2.1 (SGK) cho biết: ? Nhận xét tình hình dân số của nước ta qua các năm? Gđ Khoảng 86 triệu người (2009) DT đứng thứ 54 DS 14 Diện tích vào loại TBình nhưng Dsố vào loại các nước đông trên thế giới. QS H2.1 SGK 1. Số dân: 80,9 triệu người (2003) VN là nước đông dân đứng thứ 14 trên thế giới. 2. Gia tăng dân số: Tữ những năm 50 của thế kỷ XX nước ta có hiện tượng bung nổ dân TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 4 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 12 p nào tăng nhanh? Gdd nào tăng chậm? ? Nhận xét tỷ lệ gia tăng qua các năm? ? Nguyên nhân của sự thay đổi đó? ? Dựa vào H2.1 Phân tích mqh giữa tỉ lệ gia tăng tự nhiên với tăng dân số ? Vì sao tỷ lệ gia tăng tự nhiệm giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh. ? Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? ? Giảm tỷ lệ gia tăng tự nhiên đem lại hững lợi ích gì? Hướng dẫn HS QS H2.1 ? Hãy xác định các vùng có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất, thấp nhất. Các vùng cao hơn cả nước? ? So sánh tỷ lệ gia tăng dân số giữa nông & thành thị, giữa đồng bằng & miền núi. Hoạt động 3: Yêu cầu HS QS bảng 2.2 SGK và nhận xét: N1: Tỉ lệ hai nhóm dân số nam và nữ thời kỳ 1979 - 1999? N2: Cơ cấu dân số theo tuổi của nước ta tưu 1979 - 1999? - Dân số nước ta tăng nhanh liên tục Tăng nhanh: 1954 - 1999 Tăng chậm: 1999 - 2003 - Tỷ lệ tăng nhanh từ 1954 - 1960, sau đó giảm, giảm nhất là 1979 - 2003. - Do thực hiện tốt chính sách KHHGDD - D/s tăng nhanh từ 1954 - 1960 Tỷ lệ gia tăng dân số nhanh. Từ 1970 tỷ lệ gia tăng dân số giảm nhưng d/s vân tăng nhanh. - Vì dân số đông, số người trong độ tuổi sinh đẻ nhiều. - Kinh tế không đáp ứng kịp nhu cầu đời sống: Việc làm, trường học, bệnh viện, môi trường ô nhiễm Đời sống được nâng cao. - Cao I: Tây Nguyên Thấp I: ĐBS Hồng Cao hơn cả nước: tây Bắc, BTB, III/ Hoạt động dạy và học: NTB, Tây Nguyên. - Nông thôn cao hơn thành thị Miền núi > đồng bằng. - Hoạt động nhóm: HS QS bảng 2.2 thảo luận nhóm 3' - Đại diện nhóm báo cáo Nam giảm 4,4% N1: 0-4 tuổi Nữ giảm 4,6% số. Nhưng thực hiện tốt KHHGDD nên tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm dần 3. Cơ cấu dân số : TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 5 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 N1: báo cáo: N2: Báo cáo: GV: Nhóm tuổi 0- 14 từ 42,5 % (79) xuống 33,5% (99) vẫn còn cao. ? Qua phân tích cho biết kết cấu d/s nước ta thuộc loại nào? Kết cấu D/s này có thuận lợi và khó khăn gì? ? Hiện nay tỉ số giới tính của nước ta nht? (Số nan so với 100 nữ) ? Dựa vào SGK cho biết tỷ lệ giới tính còn phụ thuộc vào đâu? Dg: Tỷ lệ giới tính thấp ở nơi xuất cư, cao ở nơi nhập cư. Nam tăng 4,6% 15-59 tuổi Nữ tăng 3,4% Nam tăng 0,5% >60 tuổi : Nữ tăng 0,5% Kể cả 3 độ tuổi Nam tăng 0,7%, nữ giảm 0,7% N2: 0-14 tuổi: 42,5% giảm 33,5% 15 - 59 tuổi: 50,4% tăng 58,4% >60 tuổi: 7,1% tăng 8,1 % - Kết cấu dân số trẻ, + Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ. + KK: Việc làm, y tế, văn hoá, giáo dục, ô nhiềm môi trường, tài nguyên cạn kiệt. - Đang có xu hướng tăng dần từ 94,2% (79) lên 96,9% (99) Do ảnh hưởng của cuộc sống hoà bình ổn định. Phụ thuộc vào hiện trượng chuyển cư. Cơ cấu d/s theo độ tuổi của nước ta đang có sự thay đổi, tỷ lệ trẻ em giảm. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động và ngoài lao động tăng. Tỷ lệ giới tính đang có sự thay đổi. 4. Củng cố : (4’') - Trình bày tình hình gia tăng dân số nước ta. Vì sao hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh? - Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta thay đổi ntn? 5. Hướng dẫn về nhà: (2') Làm bài tập 3 SGK a) Tỷ lệ % gia tăng TN = Tỉ suất sinh-tỉ suất tử b) Vẽ biểu đồ: Vẽ 2 đường biễu diến sinh (Xanh) tử (đỏ). Trên một hệ trục toạ độ. Kcách giữa 2 đường chính là tỉ lệ gtăng TN của d/s. Chuấn bị bài: "PHÂN BỐ DÂN CƯ" Rút kinh nghiệm. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 6 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 Tiết : 3 Bài 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ I/ Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Sau bài học HS cần: - Hiểu và trình bày được đặc điểm mật độ dân số và phân bố dân cư của nước ta - Biết đặc điểm của các loại hình quần cư nông thôn, quần cư thành thị và đô thị hoá ở nước ta. 2. Kỹ năng: - Biết phân tích lược đồ phân bố dân cư & đô thị Việt Nam 1999, một số bảng số liệu về dân cư. 3. Thái độ: - Ý thức được cần thiết phải phát triển đô thị trên cơ sở phải phát triển Chuyên ngành, bảo vệ môi trường nơi đang sống, chấp hành các chính sách của Nhà nước về phân bố dân cư. II/ Các phương tiện dạy cần thiết: + Bảng phân bố dân cư và đô thị Việt nam. + Tranh ảnh về các hình thức quần cư ở Việt Nam. + Bảng thống kê mật độ dân số một số quốc gia và đô thị ở Việt Nam. III/ Hoạt động dạy và học: 1. Ổn định (1') 2. Kiểm tra bài cũ. (7') - Dựa vào bảng 2.3 vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng TN của dân số ở nước ta thời kỳ 1979 -1999. - Cơ cấu dân số nước ta thay đổi theo độ tuổi ntn? Cơ cấu dân số này có thuận lợi và khó khăn gì? 3. Bài mới: (1') - Việt Nam là một nước đông dân, có mật độ dân số cao. Vậy sự phân bố dân cư các loại hình quần cư cũng như quá trình đô thị hoá có những đặc điểm gì ta tìm hiểu bài T G Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 13 ' Hoạt động 1: ? Dựa vào SGK cho biết mật độ dân số nước ta 1989, 2003 và MĐDS t/giới ? Qua số liệu trên em có nhận xét gì về mật độ dân số nước ta từ 1989 - 2003 và o với t/giơí GV: So sánh với một số nước đông dân trên t/g (TQuốc), nhất ĐNÁ (Inđônêsia) nhưng MĐDS vẫn thấp hơn nước ta vì sao? Việt Nam : 1989:195 người/km 2 2003: 246 người/km 2 T/giới: 47 người/km 2 MĐDS nước ta ngày càng tăng và cao hơn nhiều so với t/giới. -Vì Việt Nam đất hẹp, người đông. (DT xếp thứ 58 con DSố xếp thứ 14 trên t/g) I/ Mật độ dân số và phân bố dân cư : Mật độ dân số 246 người/km 2 (2003) thuộc loại cao trên thế giới. TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 7 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 10 ' GV: Trên lược đồ phân bố dân cư H3.1 ? Nhận xét về sự phân bố dân cư ở nước ta đông ở vùng nào? Thưa thớt ở vùng nào? Vì sao? ? Sư phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn ntn? ? Dân cư phân bố không đều gây ra những khó khăn gì trong quá trình phát triển Ktế - XHội. ? Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước cần có những biện pháp gì? Hoạt động 2 Yêu cầu HS đọc SGK thảo luận ? Nêu đặc điểm chung của quần cư nông thôn. ? Các quần cư nông thôn ở các vùng khác nhau ntn. GVDG: SGK ? Vì sao có sự khác về quần cư nông thôn ở các vùng ? Dựa vào SGK và vốn hiểu biết. Trình bày những thay đổi của quần cư nông thôn trong q/trình CNH đất nước. HS q/s H1.3 - Tập trung đông ở đồng bằng ven biển, thưa thớt ở miền núi và cao nguyên vì đồng bằng ven biển thuận lợi cho Ptriển Ktế, miền núi khó khăn. - Chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. - Đồng bằng thừa nhân công, thiếu việc làm. Miền núi giàu tài nguyên đất rộng, thiếu nhân lực khai thác. - Từng bước phân bố lại lđộng, xây dựng các xí nghiệp nông lâm trường ở miền núi. - Tổ chức dân đi vùng kinh tế mới. - Thảo luận nhóm - Hoạt động ktế chủ yếu nông lâm ngư nghiệp. - Ở đồng bằng ven biển nhà cửa tập trung thành làng chuyên canh lúa nước, chăn nuôi, thủ công, nghề cá. - Ở miền núi tập trung thành bản, buông trồng cây Chuyên ngành, chăn nuôi gia súc lớn, nông lâm kết hợp. - Tuỳ theo ĐKTN, tập quán sán xuất, sinh hoạt mà mỗi vùng có những kiểu quần cư và chức năng khác nhau. - Thay đổi về kết cấu hạ tầng nông thôn điện, đường, trường, trạm, kiến trúc nhà ở, qui hoạch không gian. Dân cư nước ta phân bố không đều, tập trung ở các đồng bằng ven biển, thưa thớt ở miền núi. - 74% dân số sống ở nông thôn. - 26% ở thành thị (2003) II. Các loại hình quần cư: a, Quần cư nông thôn: Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông, lâm, ngư nghiệp. TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 8 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 8' ? Quần cư thành thị có đặc điểm gì? Sự khác nhau về hoạt động kinh tế và cách bố trí nhà ở giữa thành thị và nông thôn. ? Q/s H3.1 Hãy nêu nhận xét về sự phân bố đô thị ở nước ta. Gthích. Hoạt động 3 ? Dựa vào bảng 3.1 hãy nhận xét về số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị cả nước ta từ 1985 - 2003. ? Giai đoạn nào có tốc độ tăng nhanh nhất. ? Sự thay đổi tỷ lệ dân thành thị đã phản ảnh quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra ntn? Dgiải: Tỷ lệ dân đô thị còn thấp chứng tỏ trình độ đô thị hoá nước ta còn thấp ? Lấy ví dụ minh hoạ việc mở rộng qui mô các thành phố lớn - Quá trình ĐTHgắn liền với quá trình CNH. ? Việc di dân đến các thành phố lớn ngày càng đông gây ra những khó khăn gì? - Có mật độ dân số rất cao nhà sang sát, cao tầng, có kiểu nhà biệt thự, nhà vườn. - Qui mô vừa và nhỏ, thường phấn bố ở những nơi có khí hậu mát, giao thông thuận lợi, có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu. - Tăng liên tục nhưng không đều giữa các giai đoạn. - 1995-2000 - Quá trình đô thị hoá ngày càng phát triển. - HS xác định các thành phố lớn: TP Hồ chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. - Gây sức ép đ/v cơ sở hạ tầng, môi trường và các vấn đề xã hội khác b, Quần cư thành thị: - Hoạt động kinh tế chủ yếu: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ. - Các đô thị phần lớn có qui mô vừa và nhỏ, tập trung ở đồng bằng và ven biển. III. Đô thị hoá Quá trình đô thị hoá ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Tuy nhiên trình độ đô thị hoá càng thấp. 4. Đánh giá: (3') - Trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta, giải thích. - Làm bài tập 3. Mêu đặc điểm và chức năng của 2 loại hình cơ trú. 5. Hướng dẫn về nhà : (2') - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK - Chuẩn bị bài mới :" LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM - CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG" - Nguồn lao động có mặt mạnh và mặt yếu nào? - Tại sao giải quyết việc làm là vấn đề gây gắt ở xã hội nước ta. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………… TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 9 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 Tiết :4 Bài 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG I/ Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Sau bài học HS cần: - Hiểu và trình bày được đặc điểm của nguồn lao động và sử dụng lao động ở nước ta. - Hiểu sơ lược về chất lượng cuộc sống và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta. - liên hệ kĩ năng sống 2. Kỹ năng: - Biết phân tích và nhận xét biểu đồ, bảng số liệu. 3. Thái độ: - Thấy được chất lượng cuộc sống của nhân dân ta ngày càng cao. II/ Các phương tiện dạy cần thiết: - Các biểu đồ, cơ cấu lao động (phóng to). - Tranh ảnh thể hiện sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống . III/ Hoạt động dạy và học: 1. Ổn định 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ - Trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta và giải thích. 3. Bài mới: 1’ - Nước ta có nguồn lao động dồi dào. Trong thời gian qua, nước ta đã có nhiều cố gắng giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ntn? Ta tìm hiểu bài mới T G Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cơ bản 13 ' Hoạt động 1 ? Dựa vào vốn hiểu biết cho biết nguồn lao động bao gồm trong những độ tuổi nào. ? GV: Treo H4.1 SGK (phóng to) yêu cầu HS quan sát biểu đồ thảo luận. N1: Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. - Từ 15 -59 tuổi và những người trên độ tuổi lao động có khả năng lao động. - Thảo luận nhóm tử 3-4 phút, đại diện nhóm trình bày. N1: Phân bố chênh lệch giữa lực lượng lao động chủ yếu tập trung ở nông thôn. Do nước ta là nước nông nghiệp, công nghiệp và DV I/ Nguồn lao động và sử dụng lao động: TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 10 - THÁI THỊ MINH TUYẾT [...]... động của một địa phương GV: Chuẩn xác kiến thức theo TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 14 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 bảng sau: Hình dạng 1 989 Đáy rộng Thân lõm Đỉnh nhọn 1999 Đáy hơi hẹp Thân dốc Đỉnh dốc Theo độ tuổi - < tuổi lđ 0- 39% 33,5% 14 53 ,8% 58, 4% - 15-59 tuổi 7,2% 8, 1% - > 60 tuổi Tỉ lệ dân số 46.2/53 ,8 =0 ,86 42,6/ 58, 4 = 0,73 phụ thuộc T Hoạt động của thầy Hoạt động của trò G 8 Giảm 5,5%(19991 989 ) Tỷ lệ dân số phụ thuộc còn cao nhưng năm 1999 1 989 Hoạt động 3 GV: Cho HS thảo luận câu hỏi 3 SGK ? Cơ cấu dân số... quan trọng? lúa và hoa màu, lúa là cây hoa màu: Ngô TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 24 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 Vì sao? chính ? Dựa vào bảng 8. 2 hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong SX lúa thời kỳ: 1 980 – 2002 - Diện tích tăng: 1904 nghìn ha - Năng suất tăng 25,1 tạ/ha - Slượng lúa tăng: 22 ,8 triệu tấn - SLượng lúa bình quân tăng 215 kg/người Các chỉ tiêu SX lúa đều tăng Do đường lối chính... TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ" - Phân tích 2 tháp tuổi theo câu hỏi SGK - Chuẩn bị giấy khổ lớn, bút lông * Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tiết :5 Bài 5 TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 13 - Thực hành: THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1 989 VÀ NĂM... nguồn lợi biển bị suy giảm mạnh Liên hệ thực tế: Đánh bắt thủy sản bằng mìn, thuốc nổ 2.Sự phát triển và phân bố ngành TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 30 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 GV: Yêu câu HS quan sát bảng 9.2 để trả lời câu hỏi ? Hãy SS số liệu trong bảng rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản? ? Giải thích vì sao? HS quan sát bảng số liệu thủy sản Từ 1990 – 2002 sản lượng khai . khác nhận xét bổ sung. Phân tích và so sánh 2 tháp tuổi. TRƯỜNG THCS VĂN YÊN - 14 - THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 bảng sau: 1 989 1999 So sánh Hình dạng Đáy rộng Thân lõm Đỉnh nhọn Đáy. THÁI THỊ MINH TUYẾT GIÁO ÁN Địa lý lớp 9 PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1 989 VÀ NĂM 1999 I/ Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Sau bài học HS cần: - Biết cách phân tích so sánh tháp dân số. 1999 < 1 989 Thân và đỉnh tháp 1999 > 1 989 Theo độ tuổi - < tuổi lđ 0- 14 - 15-59 tuổi - > 60 tuổi 39% 53 ,8% 7,2% 33,5% 58, 4% 8, 1% Giảm 5,5%(1999<1 989 ) Tăng 4,6%(1999>1 989 ) Tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cơ bản môn địa lí lớp 8 chuẩn full, Giáo án cơ bản môn địa lí lớp 8 chuẩn full, Giáo án cơ bản môn địa lí lớp 8 chuẩn full