Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 12

18 6.3K 19
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 VŨ TRỤ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CHÍNH CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ CỦA CHÚNG – BÀI TẬP A/ LÝ THUYẾT I Vũ Trụ Học thuyết hình thành Vũ Trụ Vũ Trụ: Là khoảng không gian vô tận chứa Thiên Hà (hàng trăm tỉ thiên hà)  Thám hiểm vũ trụ với vận tốc ánh sáng ( 300 000 Km/s) : - giây tới mặt trăng - 5h tới hành tinh xa hệ Mặt Trịi - năm tới ngơi gần TĐ - 75000 năm hết dải Ngân Hà, > triệu năm tới thiên hà Tiên Nữ gần hệ Mặt Trời nhất, > 10 tỉ năm tới thiên Hà xa xăm Học thuyết BigBang hình thành Vũ Trụ - Ra đời cách dây 15 tỉ năm sau vụ nổ lớn - Thuyết Big bang: vũ trụ nhỏ đầu kim( nhiệt độ cực lớn, mật độ lớn) cách chừng 15 tỉ năm sau vụ nổ phút nhiệt độ khoảng 1tỉ độ→ 500 nghìn năm sau đám sương mù dày đặc - giãn nở - loãng nguội dần - fát xa- tỉ năm sau thiên hà hình thành II Hệ Mặt Trời - Hình thành cách khoảng 4,5 – tỉ năm - Hệ Mặt Trời gồm: Mặt Trời trung tâm hành tinh: Thuỷ - Kim - TĐ - Hoả - Mộc - Thổ - Thiên vương - Hải vương Các vệ tinh: - - 1- - 16 - 19 - 15 - Sao chổi (1800), thiên thạch đám mây bụi - Các hành tinh vừa chuyển động quanh Mặt Trời lại vừa tự quay quanh trục theo hướng ngược chiều kim đồng hồ  - Giữa quỹ đạo Hoả Mộc có vịng dày đặc tiểu hành tinh - Thiên Hà chứa Mặt Trời gọi dải Ngân Hà (Mặt Trời 200 tỉ ngơi thuộc hệ Ngân Hà) có dạng xoắn ốc, giống đĩa với đường kính 100.000 năm ánh sáng (năm ánh sáng 9460 tỉ Km) III Trái Đất Hệ Mặt Trời 1.Vị trí Trái Đất Hệ Mặt Trời -Trái Đất hành tinh thứ theo thứ tự xa dần Mặt Trời Cách MT trung bình 149,6 triệu Km -Trong Hệ Mặt Trời – Trái Đất hành tinh có sống  Kích thước TĐ - A= 6378,16 Km - B = 6356,777 Km b - Chiều dài vòng KT: 40.008, Km - Chiều dài vòng XĐ: 40.075, Km Ngày soạn / / 200 a - Diện tích 510.200.000 Km2 - Ngày lớn thiên thạch, bụi vũ trụ rơi vào ( khoảng 10triệu tấn/ năm) PHẠM THỊ NGỌC MAI CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010  Ảnh hưởng dạng khối cầu TĐ - Thường xuyên chiếu sáng, bóng tối Nên TĐ quay ngày đêm diễn liên tục → Nhiệt điều hoà - Tia sáng MT chiếu song song xuống TĐ vĩ độ khác tạo góc nhập xạ khác →Nhiệt nhận đựoc khác Hình thành vịng đai nhiệt, KH - TĐ dạng cầu - XĐ chia TĐ thành nửa cầu – Hiện tượng xảy nửa cầu trái ngược Các chuyển động Trái Đất a.Chuyển động tự quay quanh trục - Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đơng (ngược kim đồng hồ nhìn từ cực B xuống) - Thời gian chuyển động vòng quay quanh trục 24 ( 24h 56 ph 48 s) - Khi chuyển động quay quanh trục địa điểm Trái Đất thay đổi vị trí trừ cực Bắc cực Nam - Vận tốc quay lớn XĐ ( 464 Km/s) giảm dần cực( cực 0km/s) b.Chuyển động xung quanh Mặt Trời - Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời quỹ đạo hình Elip lúc gần lúc xa MT Cận nhật cách 147 166.480 km vào 1/1 – 3/1.vận tốc 30,3 km/ s Viễn nhật cách 152.171.500 km vào 5/7 – 7/7 vận tốc 29,3 km/ s - Thời gian để Trái Đất chuyển động vòng quanh Mặt Trời 365 ngày ( 365 ngày 5h 48 ph 46s) - Hướng từ Tây sang Đông - Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất ln nghiêng góc 66º33´và không đổi phương → Gọi chuyển động tịnh tiến TĐ quanh MT 3) Các hệ chuyển động TĐ HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG QUANH TRỤC 1) Chuyển động biểu kiến: Con người nhìn thấy tinh tú, MT mọc lặn TĐ quay cịn chuyển động MT, tinh tú khơng có thật 2) Sự điều hoà nhiệt ngày đêm  Biểu hiện: Ngày đêm không ngừng  Nguyên nhân: - TĐ hình cầu - TĐ quay quanh trục  Hệ – Phân phối xạ TĐ điều hịa - Sự điều hồ nhiệt ngày đêm 2.Giờ Trái Đất đường chuyển ngày quốc tế  Khái niệm: - Giờ địa phương (giờ Mặt Trời) địa điểm khác thuộc kinh tuyến khác - Giờ quốc tế (giờ GMT) tính từ múi số  Quy ước: - Chia TĐ thành 24 múi (đánh số từ đến 23 từ Đ - T) Múi có kinh tuyến gốc qua - Mỗi khu vực cạnh nhau 1h PHẠM THỊ NGỌC MAI CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 - Nếu từ BCĐ vượt KT 180º sang BCT lùi ngày - nguợc lại  Cơng thức tính Bước1:Tính múi - A thuộc bán cầu đông Kinh độ A:15= x làm trịn theo quy tắc tốn học - A thuộc bán cầu tây : (360- A):15 = y ( Hoặc A:15 = x → A thuộc múi 24 – x) Bước 2: Tính khoảng cách chênh lệch múi Giờ B (đã biết) +;- (K.c chênh lệch múi) → (+) tính phía đơng, (- ) tính phía tây Bước 3:Tính Cần tính khu vực múi cao (+)tính phía Đơng Cần tính khu vực múi thấp thì(-) phía Tây Bước 4:Tính ngày - Cùng bán cầu không đổi ngày - Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật T-Đ KT 180° lùi ngày ( BCT sang BCĐ lùi ngày) 4) Mạng lưới toạ độ TĐ - TĐ quay quanh trục tưởng tượng địa trục - Địa cực: Nơi trục TĐ tiếp xúc bề mặt TĐ, TĐ quay quay chỗ - XĐ vịng tịn lớn chứa tâm TĐ vng góc với trục, chia TĐ thành nửa cầu - Vĩ tuyến mặt phẳng song song với XĐ cắt mặt địa cầu thành vòng tròn nhỏ gọi VT - Kinh tuyến đường thẳng nối địa cực → KT, VT tạo mạng lưới toạ độ dùng để xác định vị trí địa điểm TĐ 5) Sự lệch hướng chuyển động vật thể  Hiện tượng BBC lệch sang bên phải NBC lệch sang bên trái so với hướng chuyển động Công thức: F= 2mΩv.sin  Tác động: vào vật thể chuyển động theo phương kinh tuyến  Nguyên nhân - Do TĐ tự quay- Mọi điểm thuộc vĩ độ khác có vận tốc dài khác nhau, hướng chuyển động từ Tây sang Đông HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT 1).Chuyển động biểu kiến năm Mặt Trời  Một số khái niệm - MT lên thiên đỉnh – hình vẽ xác định tiếp tuyến MT lên thiên đỉnh, XĐ góc chiếu sáng - Một năm tia sáng MT chiếu thẳng góc với mặt đất địa điểm thuộc chí tuyến, khiến ta có cảm giác MT di chuyển giũa chí tuyến Nhưng thực tế khơng phải MT di chuyển mà TĐ chuyển động tịnh tiến xung quanh MT – chuyển động khơng có thật gọi chuyển động biểu kiến  Hệ - Khu vực nội chí tuyến, năm có lần Mặt Trời lên thiên đỉnh - Ở chí tuyến, năm có lần Mặt Trời lên thiên đỉnh PHẠM THỊ NGỌC MAI CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 - Khu vực ngoại chí tuyến ln có ánh MT chiếu chếch Càng gần cực độ chếch tăng 2) Hiện tượng mùa * Biểu + Từ 21/3 đến 23/9 BBC ngả phia MT - Góc chiếu sáng lớn, thời gian chiếu sáng dài - nên nhận nhiều nhiệt ánh sáng - mùa nóng NBC ngược lại + Từ 23/9 đến 21/3 BBC khơng ngả phia MT→ Góc chiếu sáng nhỏ, thời gian chiếu sáng ngắn→ nên nhận nhiệt ánh sáng - mùa lạnh .NBC ngược lại + Mùa nửa cầu trái ngược - Có mùa: Xuân, hạ, thu, đông Vùng ôn đới ngày bắt đầu mùa, cịn nước vùng chí tuyến mùa tính sớm 45 ngày Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa  Biều - Mùa xuân mùa hạ có ngày dài đêm ngắn, mùa thu mùa đơng có ngày ngắn, đêm dài - Xích đạo quanh năm có ngày dài đêm - Ngày 21/3 23/9 khắp nơi Trái Đất có ngày dài đêm - Từ XĐ cực chênh lệch ngày đêm ngày tăng - Khu vực từ hai vịng cực cực có ngày đêm dài 24  Nguyên nhân tượng: - Do trục TĐ ln nghiêng khơng đổi hướng q trình chuyển động quanh MT B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC DẠNG 1: TÍNH GIỜ Cơng thức Bước1:Tính múi A thuộc bán cầu đơng Kinh độ A:15= x làm trịn theo quy tắc toán học A thuộc bán cầu tây : (360- A):15 = y Hoặc A:15 = x A thuộc múi 24-x Bước 2:Tính khoảng cách chênh lệch hai múi Bước 3:Tính Cần tính khu vực múi cao (+)tính phía Đơng Cần tính khu vực múi thấp (-) phía Tây Bước 4:Tính ngày- Cùng bán cầu không đổi ngày - khác bán cầu đổi ngày theo quy luật T-Đ lên ngày PHẠM THỊ NGỌC MAI CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 Bài số 1: Biết kinh tuyến số 1000 Đ 16 ngày 19/9/2004 Tính kinh tuyến mang số 1000 T,1150 T ,1760 Đ Bài làm Kinh tuyến 100 Đ thuộc múi giờ: 100:15=6 dư 10 Nên thuộc múi Kinh tuyến 1000 T thuộc múi giờ: -(360-100):15=17 dư Nên thuộc múi 17 -24-7=17 Kinh tuyến 1150 T thuộc múi giờ: (360-115):15= Sau làm tương tự tập Cách khác: Khơng xác với trường hợp kinh tuyến : đầu múi , cuối múi -Khoảng cách chênh lệch hai kinh tuyến là: 1000 Đ đến1000 T 200 -Tức chênh nhau: 200:15=13 múi -1000 T có là: 16-13=3 Bài số (5điểm) Hãy cho biết,đánh điện từ Hà Nội (múi số7 ) vào lúc giờ, để tất địa phương giới nhận ngày? Các địa phương: Matxcova (múi số 2), NiuĐêli (múi số 5), Bắc Kinh (múi số 8), Tôkiô (múi số9), Niu Yôc (múi số19), Paris (múi số 0) Bài làm - Gọi thời gian đánh điện từ Hà Nội x (0

Ngày đăng: 04/01/2015, 21:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan