Giáo án địa lí lớp 12 cả năm

158 3.4K 29
Giáo án địa lí lớp 12 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Địa Lí 12 : theo PPCT mới Một số chú ý : -Chỉ sử dụng khi có thanh tra hồ sơ đột xuất…hoặc đi nhậu về say xỉn không soạn được giáo án - Chỉ có khoảng 10 bài là chuẩn ( do dự giờ ) còn lại thì….biết rồi khổ lắm nói mãi Chủ yếu để tham khảo Le Thanh Tu – THPT Quy Chau NA Ngày soạn 23 tháng 8 năm 2012 Ngày dạy 24tháng 8 năm 2012 ĐỊA LÍ VIỆT NAM Tiết 1 Bài 1 : VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I- Mục tiêu của bài học : Học xong bài này, HS cần: 1.Về Kiến thức : - Biết được công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế- xã hội. - Biết được bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta - Biết một số định hướng để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới 2. Về kỹ năng: - Phân tích biểu đồ và các bảng số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng …. - Biết liên hệ kiến thức địa lý với lịch sử, GDCD và thực tiễn cuộc sống khi tìm hiểu về các thành tựu của công cuộc Đổi mới. 3.Về thái độ : Xác định tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp phát triển của đất nước . II- Phương tiện dạy học : - Hình ảnh, tư liệu về các thành tựu của công cuộc Đổi mới ( tranh ảnh về CN, nông thôn mới , dịch vụ công - Một số tư liệu về sự hội nhập quốc tế và khu vực III- Tiến trình dạy học : 1- Ổn định : 5’ Giới thiệu về phương pháp học bộ môn, các sách, vở bài tập , tập bản đồ Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú Tgia n Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung chính 15’ 10’ HĐ1 : Nhóm ( cặp ) Bước 1: GV cho HS ( cặp ) sử dụng SGK để rút ra nội dung : Bối cảnh, diễn biến, và thành tựu . Bước 2 : GV phân tích biểu đồ (hình 1.1) để cho HS thấy về việc ngăn chặn và đẩy lùi nạn lạm phát. Bước 3 : Cho HS giải thích về 3 xu thế , tập trung vào “ Dân chủ hoá “ , “Nền kinh tế hàng hoá, nhiều thành phần” , “quan hệ giao lưu, hợp tác” Bước 3 : Đàm thoại GV cho HS dựa vào hình 1.1 và kênh chữ trang 8,9 để trả lời các câu hỏi chứng tỏ những thành tựu của công cuộc Đổi mới : - Nạn lạm phát đã được đẩy lùi như thế nào ? - Chứng tỏ tốc độ tăng trưởng kinh tế có tăng ? - Chứng tỏ cơ cấu kinh tế đã dịch chuyển theo hướng CNH,HĐH ? Kết hợp GV cho HS xem một số tranh ảnh về công nghiệp, nông thôn mới… , cung cấp thêm các kiến thức về các vùng kinh tế trọng điểm , vùng chuyên canh… phân tích bảng 1. HĐ2: Nhóm (cặp ) Hình thức tổ chức hoạt động như ở HĐ1 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội : a)Bối cảnh : - Nước ta vừa thoát ra khỏi chiến tranh với hậu quả nặng nề,nạn lạm phát kéo dài. - Thực hiện công cuộc Đổi mới trên cơ sở nền nông nghiệp là chính - Bối cảnh trong và ngoài nước rất phức tạp b)Diễn biến : - Manh nha từ 1979 - Thực sự từ Đại hội VI của Đảng (1986 ), thể hiện ở 3 xu thế : + Dân chủ hoá đời sống kinh tế -xã hội. + Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN. + Tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới. c)Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn : - Nước ta thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài, lạm phát đã được ngăn chặn và đẩy lùi - Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH,HĐH - Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét. - Đời sống của nhân dân được cải thiện một bước. 2.Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực : a) Bối cảnh : - Toàn cầu hoá và khu vưc hoá -VN bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì, là thành viên của ASEAN (7/1995); tham gia diễn đàn APEC; là thành viên Địa lí 12 2 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú 10’ Gv chú trọng giải thích thêm về vừa hợp tác vừa cạnh tranh . Giải thích các nguồn vốn : ODA , FDI , FPI Phân tích hình 1.2 để thấy được vai trò của nền kinh tế nhiều thành phần trong sự phát triển kinh tế , bổ sung thêm các số liệu về xuất nhập khẩu. HĐ3 : cá nhân GV cho HS nghiên cứu kênh chữ SGK và rút ra nội dung chính GV giải thích thêm về nền kinh tế tri thức , sự phát triển kinh tế bền vững , những mặt trái của nền kinh tế thị trường thứ 150 của WTO b) Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực đã đạt được những thành tựu to lớn. - Thu hút mạnh nhiều nguồn vốn: ODA, FDI, FPI - Hợp tác kinh tế-khoa học kỹ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường , an ninh khu vực được đẩy mạnh - Ngoại thương phát triển mạnh 3) Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập -Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo - Hoàn thiện và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường - Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn liền với phát triển kinh tế tri thức - Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế -Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên , môi trường và phát triển kinh tế bền vững. - Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, phát triển nền văn hoá mới, chống các tệ nạn xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường. IV- Củng cố : Tìm hiểu hoàn cảnh trong nước, khu vực và quốc tế khi nước ta tiến hành công cuộc Đổi mới ? Những thành tựu lớn của công cuộc Đổi mới ở nước ta ? V- Bài tập về nhà : Xác định toạ độ địa lý các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của nước ta Tìm hiểu các khái niệm : Nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải,vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa . Trên cơ sở đó vẽ một lát cắt minh hoạ các khái niệm trên . VI- Rút kinh nghiệm : - Thiếu những hình ảnh để lien hệ thực tế. Địa lí 12 3 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú Ngày soạn 27 tháng 08 năm 2012 Ngày dạy 28 tháng 08 năm 2012 ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Tiết 2 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài 2 : VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I- Mục tiêu của bài học : Sau bài học,HS cần : 1.Về Kiến thức : - Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ nước ta : các điểm cực ( Bắc,Nam,Đông,Tây ) của phần đất liền, vùng biển,vùng trời và diện tích lãnh thổ - Phân tích để thấy được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ có ý nghĩa rất quan trọng đối với đặc điểm địa lí tự nhiên, kinh tế- xã hội và quốc phòng 2.Về Kỹ năng: - Xác định được trên bản đồ về phạm vi, vị trí lãnh thổ nước ta, xác định được toạ độ địa lí các điểm ở cực Bắc, Nam , Đông, Tây. 3.Về Thái độ : - Củng cố lòng yêu quê hương đất nước , tự hào về tiềm năng của nước ta. II- Phương tiện dạy học : - Bản đồ các nước Đông Nam Á ( hoặc Châu Á ) Địa lí 12 4 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú - Bản đồ về đường cơ sở trên biển nước ta với các nước trong biển Đông III- Tiến trình dạy học : 1- Ổn định : 2- Kiểm tra bài cũ : (5’) * Cho biết hoàn cảnh trong nước, khu vực và quốc tế khi nước ta tiến hành công cuộc Đổi mới ? * Khi nền kinh tế thị trường phát triển thì mặt trái của nó là những vấn đề nào ? 3- Giới thiệu bài mới : Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của một quốc gia có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia đó. Cùng nằm cùng vĩ độ với một số nước Tây Nam Á, Bắc Phi nhưng VN có những điều kiện thuận lợi hơn đó là nhờ vào vị trí và phạm vi lãnh thổ nước ta có những nét đặc biệt. Bài học nầy sẽ làm rõ vấn đề đó . Tgian Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung chính 10’ 15’ HĐ1: cá nhân GV treo bản dồ tự nhiên Đông Nam Á Cho HS xác định vị trí và phạm vi lãnh thổ VN trên bản đồ Trên bản đồ tự nhiên VN , xác định và ghi lên bảng toạ độ địa lý các điểm cực B,N, Đ,T Tại sao nước ta nằm ở múi giờ thứ 7 ? Thuỵ Sĩ ở múi giờ số 2 , ta xem bóng đá lúc 1h45 thì lúc đó ở Thuỵ Sĩ là mấy giờ ? HĐ2 : Nhóm Chia lớp thành 6 nhóm Nhóm 1,4 : (a) Nhóm 2,5 : (b) Nhóm 3,6 : (c) Bước 1: Căn cứ vào bản đồ hành chính VN (trang 5 SGK )cho biết tên các tỉnh giáp biên giới trên đất liền ở nước ta (a) : Việt –Trung (b): Việt – Lào (c) : Việt –Campuchia Bước 2: Căn cứ vào nội dung SGK , vẽ một sơ đồ về vùng biển 1. Vị trí địa lí : - Phía đông bán đảo Đông dương, gần trung tâm của ĐNÁ. - Toạ độ địa lý : phần đất liền Bắc :23 0 23’B Nam : 8 0 34’B Tây :102 0 09’Đ Đông : 109 0 24’Đ - Thuộc múi giờ thứ 7 2. Phạm vi lãnh thổ : Gồm vùng đất , vùng trời, vùng biển a) Vùng đất :Tổng diện tích 331212km 2 biên giới đất liền : 4600km + Việt – Trung : 1400km + Việt –Lào :2100km + Việt – Campuchia : 1100km đường bờ biển 3260km có >4000 đảo , quần đảo b) Vùng biển : bao gồm : vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Chủ quyền vùng biển khoảng 1 triệu km 2 c)Vùng trời : khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ: vùng đất và vùng biển 3.Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam : a) Ý nghĩa tự nhiên : → tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa Địa lí 12 5 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú 10’ để xác định các khái niệm đó ( a,b,c) Bước 3 : GV dùng bản đồ vùng biển để chuẩn kiến thức về vùng biển HĐ3: Cá nhân - Những ý nghĩa tự nhiên được rút ra từ vị trí của nước ta ? ( thuận lợi, khó khăn ) - Những ý nghĩa kinh tế-xã hội rút ra từ vị trí của nước ta ? → có nhiều tài nguyên khoáng sản, sinh vật → Sự đa dạng của thiên nhiên → chịu nhiều thiên tai b) Ý nghĩa kinh tế , văn hoá-xã hội và quốc phòng : → nằm trên ngã tư đường giao thông quốc tế thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế mở. →có điều kiện chung sống, hoà bình, hợp tác và hữu nghị với các nước trong khu vực → nằm trong vùng nhạy cảm, năng động trong việc phát triển kinh tế, ổn định về chính trị IV/Củng cố : (5’) + Tại sao nước ta không có khí hậu khắc nghiệt như một số nước Bắc Phi, Tây Nam Á mặc dù nước ta cùng chung vĩ độ ? +Vì sao thềm lục địa nước ta rộng ? Giá trị kinh tế của thềm lục địa nước ta ? V- Bài tập về nhà : Chuẩn bị một lưới ô vuông gồm 8 x 5 = 40 ô vuông trên giấy bìa lịch ( 1 tờ/ bàn), bút chì, tẩy, Átlat địa lí VN. VI- Phụ lục : VII- Rút kinh nghiệm : - Thiếu những tư liệu trực quan Địa lí 12 6 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú Ngày soạn :0 5 tháng 09 năm 2012 Ngày dạy :06 tháng 09 năm 2012 Tiết 3 Bài 3 : Thực hành : VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM I- Mục tiêu của bài thực hành : Sau bài học,HS cần : 1. Về kiến thức: Biết cách vẽ lược đồ VN bằng việc sử dụng lưới ô vuông và các điểm,các đường tạo khung.Xác địnhVTĐL nước ta và một số địa danh, một số sông lớn, đảo và quần đảo . 2. Về kĩ năng Vẽ được tương đối chính xác lược đồ VN (phần trên đất liền)và một số đối tượng địa lí II. Phương tiện dạy học : Bảng lưới ô vuông ( 5 x 8 ) trên bảng phụ Thước kẻ Phấn màu II- Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra bài cũ : * Vẽ một lược đồ cát ngang thềm lục địa nước ta , trên đó thể hiện vùng nội thuỷ, lãnh hải,vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế , thềm lục địa 2.Giới thiệu bài mới : Địa lí 12 7 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú Chương trình Địa lí 12 chủ yếu tập trung vào TN và KT_XH Việt Nam. Để nắm bắt và thành thạo về việc xác định các địa danh trên bản đồ, HS phải biết phác hoạ lược đồ VN. Đây là việc làm cần thiết đối với người học. Tgian Hoạt động của Thầy và Trò 30’ 10’ HĐ1: Nhóm (1bàn 4 học sinh ) Bước 1 : GV treo bảng phụ có lưới ô vuông lên bảng ; cho HS kẻ lưới ô vuông gồm 40 ô ( 5 x 8 ) (5 x 8) trên giấy bìa lịch - cạnh ô vuông = 8 cm . Bước 2 : Xác định các đường, điểm khống chế trên lưới ô vuông Bước 3: Vẽ từng đoạn biên giới trên đất liền và biển với 13 đoạn 1- Điểm cực Tây (Điện Biên) – Lào Cai 2- Lào cai- Lũng Cú 3- Lũng Cú- Móng Cái 4- Móng Cái- Thanh Hoá 5- Thanh Hoá- Đà Nẵng 6- Đà Nẵng – Phan Rang 7- Phan Rang- Cà Mau 8- Cà Mau- Rạch Giá- Hà Tiên 9- Hà Tiên - Đắc Nông 10- Đắc Nông - Quảng Nam 11- Quảng Nam- Nghệ An 12- Nghệ An- Thanh Hoá 13- Thanh Hoá- Điện Biên- Cực Tây Bước 4 : Vẽ các quần đảo Hoàng Sa, Trường sa Bước 5 : Vẽ các sông chính : Sông Hồng, Sông Đà , Sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Đà Rằng, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu Bước 6 : Điền trên lược đồ các địa danh : LÀO CAI, HÀ NỘI, HẢI PHÒNG , VINH , ĐÀ NẴNG, TP HỒ CHÍ MINH, CẦN THƠ, PHÚ QUỐC HĐ2 : cả lớp GV chọn một số lược đồ , treo trên bảng để cả lớp nhận xét, đánh giá. Minh hoạ : Địa lí 12 8 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú IV- Bài tập về nhà : Xác định vị trí các thành phố trong đất liền: + Kon Tum, Plâycu, Buôn Ma Thuột đều nằm trên kinh tuyến l08 oĐ + Lào Cai, Sơn La nằm trên kinh tuyến l04 0 Đ. + Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu đều nằm trên vĩ tuyến 22 0 B. + Đà Lạt nằm trên vĩ tuyến 12 0 B. Kẻ bảng niên biểu địa chất vào vở VI- Rút kinh nghiệm : Địa lí 12 9 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú Ngày soạn 10 tháng 9 năm 2012 Ngày dạy 11 tháng 9 năm 2012 Tiết 4 RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ VÀ SỬ DỤNG ATLAT CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ Giới thiệu - Vẽ biểu đồ chỉ sử dụng một màu mực (không được dùng bút mực đỏ). - Xem kỹ đơn vị mà đề bài cho (đơn vị thực tế hay đơn vị %). - Nếu cần có thể chuyển đơn vị thích hợp, tính toán chính xác. - Vẽ biểu đồ sạch sẽ, theo thứ tự của đề bài. - Ký hiệu rõ ràng, ghi số liệu và chú thích đầy đủ. - Ghi tựa đề cho biểu đồ đã vẽ. PHẦN I: NHẬN BIẾT SỐ LIỆU ĐỂ XÁC ĐỊNH BIỂU ĐỒ CẦN VẼ Cơ cấu, tỉ lệ % 1 hoặc 2 mốc năm (nhiều thành phần) Biểu đồ Tròn 3 mốc năm trở lên (ít thành phần) Biểu đồ Miền  Biểu đồ Tròn : Mô tả cơ cấu các thành phần trong một tổng thể  Biểu đồ miền : Vừa Mô tả cơ cấu các thành phần trong một tổng thể; vừa mô tả động thái PT của hiện tượng. Tình hình phát triển Biểu đồ Đường Biểu đồ Cột Tốc độ tăng trưởng  Mô tả động thái PT của hiện tượng.  SS mối tương quan về độ lớn giữa các hiện tượng PHẦN II: NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU Cơ cấu So sánh từng thành phần ở mỗi mốc thời gian tăng hay giảm, thành phần này hơn hay kém thành phần kia bao nhiêu lần ở mỗi giai đoạn. Tỉ lệ % trong tổng số So sánh hai thành phần Địa lí 12 10 LTT [...]... chính - Hướng nghiêng chung : Đông Bắc - Độ cao địa hình : ( nhóm 1) - Các cánh cung, thung lũng sông : - Các đỉnh núi cao : Tây Bắc ( nhóm 2) Trường sơn Bắc ( nhóm 3) Trường sơn Nam ( nhóm 4) Địa lí 12 21 LTT Lê Thanh Tú Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Địa lí 12 22 LTT Lê Thanh Tú Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Ngày soạn 1 tháng 10 năm 2 012 Ngày dạy 2 tháng 10 năm 2 012 Tiết 6 Bài 7 : ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI ( tiếp... Miền Bắc Tháng 11 lạnh Mùa đông mùa bắc đến khô, lạnh ở mùa tháng 4 lạnh ẩm miền Bắc Đông Gió Tây đầu mùa : Áp cao bắc Tháng 5 Nóng Mưa cho mùa nam Ấn Độ dương Cả nước – tháng 7 ẩm Tây mùa nguyên và Hạ Nam bộ , khô nóng cho trung bộ Đông Cuối mùa : Áp cao Tháng 6 Nóng Mưa cả cận chí tuyến nam - tháng ẩm nước TBD 10 VII-Rút kinh nghiệm : Ngày soạn 05 tháng 11 năm 2 012 Ngày dạy 06 tháng 11 năm 2 012 Tiết... vùng sinh thái ven biển Nước ta Ngày soạn 22 tháng 10 năm 2 012 Ngày dạy 23 tháng 10 năm 2 012 Tiết 9 KIỂM TRA 1 TIẾT I1 2 - Mục tiêu : Đánh giá kết quả học tập của HS Kiến thức : Đặc điểm chung của địa hình VN, Ảnh hưởn của Biển Đông đến thiên nhiên VN Kĩ năng : Vẽ biểu đồ Miền thể hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta Từ biểu đồ rút ra nhận xét Địa lí 12 28 LTT Lê Thanh Tú Trường THPT-DTNT Quỳ Châu... (Wenchuan) thuộc tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc ngày 12 – 05 -2008 Phụ lục 2 Địa lí 12 18 LTT Lê Thanh Tú Trường THPT-DTNT Quỳ Châu V-Rút kinh nghiệm : Ngày soạn 24 tháng 9 năm 2 012 Ngày dạy 25 tháng 9 năm 2 012 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN : Tiết 5 : Bài 6 : ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI I- Mục tiêu của bài học: Sau bài học HS cần : 1.Về Kiến thức : -Biết được đặc điểm chung của địa hình VN; đồi núi chiếm phần lớn diện... điểm chung của địa hình VN.Cho biết những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa 8 Hãy so sánh về địa hình giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc 9 So sánh địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam 10.So sánh ĐBSH và ĐBSCL ( nguồn gốc,diện tích,đặc điểm địa hình,đất 11.Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và tính chất khép kín của Biển Đông 12. Ảnh hưởng của Biển Đông tới Khí hậu ,địa hình và các... từng giai đoạn hình thành lãnh thổ nước ta II- Phương tiện dạy học : - Bảng niên biểu địa chất - Bản đồ địa chất , khoáng sản VN III- Tiến trình dạy học : a Ổn định : b Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bị bảng niên biểu địa chất của HS Giới thiệu bài mới : Ngày soạn 24 tháng 9 năm 2 012 Ngày dạy 25 tháng 9 năm 2 012 Tiết : 5 Bài 4 : LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM I- Mục tiêu của... một số tài liệu Ngày soạn 15 tháng 10 năm 2 012 Ngày dạy 16 tháng 10 năm 2 012 Tiết 8 ÔN TẬP I-Mục tiêu của bài học Sau bài học,HS cần đạt : 1 Kiến thức: - Nắm được hệ thống kiến thức từ Bài1 đến bài 8 - Củng cố nội dung kiến thức để vận dụng vào làm bài kiểm tra 2 Kĩ năng: - Biết cách vẽ và nhận xét biểu đồ II- Tiến trình dạy học: 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Địa lí 12 27 LTT Lê Thanh Tú Trường THPT-DTNT... kiến tạo và Tân kiến tạo Địa lí 12 14 LTT Lê Thanh Tú Trường THPT-DTNT Quỳ Châu - Biết được mối quan hệ giữa lịch sử địa chất với các điều kiện địa lí của nước ta 2 Kỹ năng: c Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ của một quốc gia có liên quan đến địa hình, khoáng sản của quốc gia đó Đối với nước ta, lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ khá phức tạp , đã tạo nên địa hình đa dạng cũng như... Lâm – Ngư nghiệp giảm tỉ trọng -Công nghiệp-Xây dựng tăng mạnh tỉ trọng ( VN đang trên đương CNH- HĐH ) - Dịch vụ có tăng nhưng còn chậm Địa lí 12 3điểm 31 0,25 0,25 0,25 LTT Lê Thanh Tú Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Ngày soạn 29 tháng10 năm 2 012 Ngày dạy 30 tháng 10 năm 2 012 Tiết 10 Bài 9:THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA I- Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Hiểu được các biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa... mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam - Vận động nâng lên, uốn nếp tạo địa khối vòm sông Chảy, khối nhô Việt bắc, khối nhô Kon Tum; tạo các dãy núi TB-ĐN và cánh cung Địa lí 12 16 LTT Lê Thanh Tú Trường THPT-DTNT Quỳ Châu - Các đứt gãy , động đất làm mắc ma phun trào tạo các khoáng sản quý : đồng, sắt, thiếc, vàng bạc … + Lớp vỏ cảnh quan địa lý nhiệt đới ở nước ta cơ bản rất phát triển ( san hô cổ sinh, . ảnh để lien hệ thực tế. Địa lí 12 3 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú Ngày soạn 27 tháng 08 năm 2 012 Ngày dạy 28 tháng 08 năm 2 012 ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Tiết 2 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN. vĩ tuyến 12 0 B. Kẻ bảng niên biểu địa chất vào vở VI- Rút kinh nghiệm : Địa lí 12 9 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú Ngày soạn 10 tháng 9 năm 2 012 Ngày dạy 11 tháng 9 năm 2 012 Tiết. Trung Quốc ngày 12 – 05 -2008. Phụ lục 2 Địa lí 12 18 LTT Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Lê Thanh Tú V-Rút kinh nghiệm : Ngày soạn 24 tháng 9 năm 2 012 Ngày dạy 25 tháng 9 năm 2 012 ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Ngày đăng: 04/01/2015, 21:46

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Chọn đáp án đúng nhất:

    • Dầu khí, Du lịch , Giao thông , hải sản

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan