Giáo án lịch sử 8 cả năm

90 2.9K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:20

Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Tuần: 1 Ngày soạn: 12/08/2014 Tiết :1,2 Ngày dạy: 16-22/8/2014 Lớp:8 LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 Chương I THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN GIỮA TK XVI ĐẾN NỬA SAU TK XIX. § 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức -Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của13 thuộc địa ở Bắc mĩ và việc thành lập Hợp chúng Quốc châu Mĩ USA -Các khái niệm trong bài: cách mạng tư sản 2 Tư tưởng - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng tư sản. - CNTB có mặt tiến bộ song còn nhiều hạn chế. 3 Kĩ năng - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Kĩ năng giải quyết các vấn đề đặt ra trong học tập. B. CHUẨN BỊ . - Bản đồ thế giới. - Sưu tầm các tư liệu. C. HOẠT ĐỘNG DẠY– HỌC. 1 Ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ 3 Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG BÀI HỌC * Họat động 1: H: Đọc SGK ? Em hãy nêu những biểu hiện của một nền sản xuất mới ở Tây Âu? HS: + Xuất hiện Các công trường thủ công, công xưởng thuê nhân công + Thành thị trở thành trung tâm sản xuất buôn bán, ngân hàng. ? Nền sản xuất mới ra đời hệ quả của nó? HS : Xuất hiệ giai cấp mới. G? Sự xuất hiện của các giai cấp làm nảy sinh mâu thuẫn nào trong xã hội? HS: Mâu thuận giữa giai cấp: TS><PK; TS><VS. * Họat động 2: GV: Sơ kết chuyển ý. GV: Dùng bản đồ giải thích vùng Nê Đéc Lan ( Hà Lan, Bỉ nay). 1 Sự biến đổi về KT-XH ở tây Âu TK XV-XVII - Về KT: + Xuất hiện Các công trường thủ công, công xưởng thuê nhân công + Thành thị trở thành trung tâm sản xuất buôn bán, ngân hàng xuất hiện. - Về XH: 2 gc TS – VS g/c PK >< TS mới. 2 Cách mạng Hà Lan TK XVI cuộc CM Tư sản đầu tiên * Nguyên nhân : Vùng NêĐécLan kinh tế phát triển nhất châu Âu bị vương quốc TBN thống trị. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 1 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 ? Vùng Nê Đéc Lan có đặc điểm gì? HS: GV? Mục đích cuộc cách mạng Hà Lan là gì? kết quả? (Chống vương triều TBN, giảỉ phóng đất nước mở đường cho CNTB tự do phát triển) GV? Nêu diễn biến cuộc cách mạng. HS : GV? Vậy thực chất đây là cuộc cách mạng gì? Ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản? GV: Sơ kết tình hình. * Họat động 3: ? Em hãy nêu những biểu hiện của sự phát triển kinh tế TBCN ở Anh? Hs: ? Yếu tố nào là yếu tố mở đầu cho nền kinh tế TBCN? Em hãy phân biệt tầng lớp quí tộc mới và quí tộc cũ? - Mới– kinh doanh theo lối TBCN. - Cũ- bóc lột nông nô bằng tô thuế. Gv: Dùng lược đồ diễn biến của cách mạng? ? Vì sao Quốc hội và nhân dân chống lại vua và xử tử Vua? Gv: Cho Hs xem H2 Sgk. ? Vì sao Quốc hội và nhân dân xử tử Vua? ? Kết quả cuộc cách mạng như thế nào? HS: ? Lực lượng làm cách mạng đông đảo nhất là ai? Họ có quyền lợi không? HS : Nhân dân, họ không có quyền lợi gì trong cuộc cách mạng. GV: Yêu cầu HS giải thích chế độ quân chủ lập hiến HS:Chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân, bảo vệ quyền lợi cho QT mới và TS . TS- QT mới nắm quyền. Vua trị vì nhưng không cai trị. HS: Phân biệt– chế độ “ Quân chủ chuyên chế” vua nắm mọi quyền. -QC lập hiến Vua không có quyền gì(phải thông quaquốc hội) ? Ý nghĩa của cách mạng? HS : ? Giai cấp lãnh đạo? cách mạng đem lại quyền lợị cho ai? H: Đọc chữ nhỏ trong SGK ( Mác) ? Em hiểu câu nói trên của Mác như thế nào? ( Là thắng lợi của chế độ mới đối với xã hội phong kiến). G: Việc xác lập CNTB là bước tiến cao của XH loài người song trong xã hội còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn mới HS : (Nội chiến) G: Sơ kết chuyển ý. * Diễn biến: - 8-1566 phong trào đấu tranh mạnh -1581 thành lập nước cộng hoà Hà Lan 1648 Hà Lan được giải phóng * Ý nghĩa -Là cuộc CM TS diễn ra dưới hình thức là cuộc chiến tranh giải phóng đất nước - Là cuộc CM TS đầu tiên trên TG. 3. Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII a. Nguyên nhân Về kinh tế + Xuất hiện nhiều Công trường thủ công + Trung tâm công nghiệp, thương mại, ngân hàng + Phát minh mới về kĩ thuật. Về xã hội. + Quí tộc mới xuất hiện. + Nông dân biến thành công nhân làm thuê, di cư. + Mâu thuẫn giữa giai cấp TS, QT mới với địa chủ,quí tộc cũ. -> Cách mạng bùng nổ. b. Tiến trình cách mạng. * Giai đoạn 1: 1642-1648. - 1640 Vua cần tiền. - 8-1642 Nội chiến bùng nổ. - 1648 vua bị bắt- nội chiến kết thúc. * Giai đoạn 2: 1649-1688. - 30-1-1649 Sác lơ I bị chặt đầu, chấn động PK Châu Âu * Kết quả. + Anh trở thành nước cộng hoà, TS QT mới nắm quyền. + 1688 Quốc hội đảo chính thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến. c. Ý nghĩa lịch CM - Ý nghĩa Cách mạng đưa Tư sản, quý tộc mới lên nắm quyền - Hạn chế: Chưa xoá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, chưa đáp ứng quyền lợi của nhân dân. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 2 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 TIẾT 2 * Họat động 1: G: Dùng lược đồ yêu cầu HS giải thích tình hình 13 thuộc địa. Bắc Mĩ. HS: vùng đất phì nhiêu– bộ tộc da đỏ sinh sống Gv:XVI sau cuộc thám hiểm CôLômBô các nước TBN, Pháp, Anh, Thuỵ Điển, Đan Mạch đứng đầu là Anh xâm chiếm. Gv: Năm 1752 Anh đã thành lập được 13 bang thuộc địa và có tới 1,3 tr người Anh ở Bắc Mĩ. Tiếng Anh trở thành tiếng nói phổ biến ở bắc Mĩ. H: Đọc chữ nhỏ SGK. ? Đặc điểm của 13 thuộc địa Anh? Đặc điểm của nền kinh tế 13 thuộc địa ? HS: G: Vào XVII-XVIII nước Anh coi Bắc Mĩ là vùng nông nghiệp phụ thuộc chính quốc, cung cấp lương thực, nguyên liệu cho chính quốc. Đối tượng bóc lột là người Da Đỏ, nô lệ Da Đen, dân di thực. * Họat động 2 ? Những chính sách của chính quốc Anh đã dẫn đến hậu quả tất yếu là chiến tranh. GV yêu cầu học sinh trình bày diễn biến. Hs: trình bày dựa vào nội dung của SGK. G: Như vậy sau thời gian người dân Bắc mĩ đã trở thành lãnh thổ, về kinh tế, cấu tạo tâm lí, văn hoá họ cùng đoàn kết, đấu tranh là điều tất yếu. ? Thái độ của chính quốc Anh như thế nào? Hs: Nổi giận, đòi bồi thường - 1774 đóng cửa cảng Bôxtơn - Dân 13 thuộc địa họp ra bản tuyên ngôn về quyền hạn và khiếu nại đòi xoá bỏ luật cấm, đòi tẩy chay hàng hoá Anh, đòi quyền được đánh thuế ? Thái độ của chính quốc Anh như thế nào? HSTiếp tục đưa thêm luật cấm: Cấm đánh cá ven biển ? Kết quả như thế nào? Hs: Chiến tranh bùng nổ 4/1775 nhân dân cảng Bôxtơn nổi dậy Gv: Xem H4 SGK Oa sinh tơn chủ nô chủ trại lãnh đạo Hs: Đọc chữ nhỏ SGK. Nội dung của tuyên ngôn? Hs : đọc một đoạn nội dung tuyên ngôn. ? Theo em tính chất tiến bộ của tuyên ngôn thể hiện ở những điểm nào? HS: Mọi người đều có quyền bình đẳng, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc tạo hoá ban cho họ quyền đó. ? Ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn 1776? - Nó nêu cao nguyên tắc chủ quền của nhân dân, là tiến bộ lớn lao ghi nhận những mong muốn dân chủ của chính quyền. ? Hạn chế của tuyên ngôn? Không thủ tiêu chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ. 4 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc mĩ. a. Tình hình các thuộc địa và nguyên nhân của chiến tranh. * Tình hình các thuộc địa. - TK XVIII 13 thuộc địa được thành lập. - Đất đai phì nhiêu, giàu có. + Kinh tế theo hướng TBCN. Công nghiệp đóng tàu,khai khoáng, dệt, nấu rượu, xản xuất hàng hoá, buôn bán. - Luật cấm của chính quốc. -> Mâu thuẫn gay gắt với 13 thuộc địa. b. Diễn biến của cuộc chiến tranh - 12 1773 Sự kiện cảng Bôxtơn -5-9->26-10-1774 hội nghị Philađenphia. - 4-1775 Chiến tranh bùng nổ. - 4-7-1776 Tuyên ngôn độc lập,tuyên bố quyền của con người và quyền bình đẳng các thuộc địa. - 17-10-1777 khởi nghĩa thắng trận Xaratôga. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 3 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 * Họat động 3 ? Kết quả cuộc chiến tranh? Hs: -1783 Anh kí hiệp ước Vécxai công nhận độc lập của 13 thuộc địa. Hs: Đọc chữ nhỏ SGK ? Em hãy nêu nhữmg điểm hạn chế của hiến pháp 1787 HS :Không đem lại quyền lợi cho người da Đen, da Đỏ, phụ nữ, dân nghèo, hạn chế quyền bầu cử. ? Nội dung bản hiến pháp và tuyên ngôn có giống nhau không? Hs: Trái ngựơc nhau. ? Tính chất của cuộc chiến tranh. Hs ? Vì sao gọi đây là cuộc cách mạng tư sản? Ss: “ Là cuộc chiến tranh thực sự, cách mạng thực sự, giải phóng thực sự ” (Lê Nin.) ? Y nhĩa lịch sử của cuộc cách mạng? -GioGiơ OaSingTơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước mĩ 1789 và tái đắc cử 1792. Thủ đô mước Mĩ mang tên ông ra đời. G: Sơ kết bài học. c. Kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ -1783 quân Anh đầu hàng , chiến tranh kết thúc. - Nước TS mới ra đời. - 1787 ban hành Hiến Pháp. - Cuộc chiến tranh giành độc lập dưới hình thức cuộc CM Tư sản. * Ýnghĩa - Bản tuyên ngôn đã trở thành ngọn cờ tự do với những nguyên lí bất hủ có ảnh hưởng lớn lao đến tiến trình cách mạng và giải phóng. - Cách mạng mở đầu cho sự ra đời của quốc gia TS ở châu Mĩ. - Giải phóng nhân dân khỏi chính quốc Anh, làm cho CNTB phát triển mạnh. 4. Củng cố Gv hệ thống lại kiến thức đã học. 5.Dặn dò H - Học, làm các bài tập trong SBT,Soạn trước bài 2, tìm đọc sách liên quan. D. RÚT KINH NGHIỆM 1. Mặt tíchcực: 2.Mặt hạn chế: Tuần: 2 Ngày soạn: 19/08/2014 Tiết :3,4 Ngày dạy: 23-30//08/2014 BÀI 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) A. MỤC TIÊUBÀI HỌC 1 Kiến thức - Những sự kiện cơ bản về diễn biến cách mạng qua các giai đoạn, vai trò của nhân dân trong cách mạng. - ý nghĩa lịch sử của cách mạng. 2 Tư tưởng -Nhận thức tính hạn chế của cách mạng. -Bài học kinh nghiệm của cách mạng. 3 Kĩ năng - Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, thống kê - Kĩ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử. B. THIẾT BỊ DẠY HỌC. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 4 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 - Bản đồ nước Pháp trước cách mạng . - Tra cứu thuật ngữ C. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ. 1 ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ. ? Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng TS Hà Lan và cách mạng TS? 3 Giới mới. Cách mạng TS nổ ra thắng lợi ở mốt số nước đã tác động mạnh mẽ đến nước Pháp đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng Ts. Vậy cách mạng TS diễn ra ở pháp ra sao hôm nay HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Họat động 1: Hs: Đọc SGK. Gv: Sơ lược. ? Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện ntn? ? Nền kinh tế công thương có đặc điểm gì? ? Thái độ của chế độ phong kiến Pháp ra sao? Gv: Sơ kết chuyển ý. Hs: Đọc SGK. ? Tình hình chính trị ở Pháp trước cách mạng ? ? Hãy phân tích sự khác nhau giữa các đẳng cấp? Gv: Đẳng cấp III chiếm 90% dân số bị phụ thuộc trong đó đứng đầu là giai cấp TS Hs: Quan sát H5 SGK ? Em có suy nghĩ gì người nông dân Pháp hồi đó? Gv: Kết luận - Tăng lữ -> có quyền, KT. - Quí tộc -> giàu có, ăn chơi. - Đ/C III -> khổ cực, không có quyền Họ nắm chức vụ cao trong nhà nước, nhà thờ, chỉ huy quân đội, luôn ở bên vua kiêu hãnh về dòng họ, sống trên thành quả lao động của người khác đồi bại và đê hèn. Gv: -Môngtexkiơ (1689-1755) xuất thân trong gia đình Tư pháp.Bản thân ông đã từng làm chủ tịch cơ quan tư pháp ở Boócđô nên hiểu rất rõ về chế độ phong kiến. Ông viết cuốn “tinh thần luật pháp” năm 1748, lên án nhà nước QCCC cực đoan, vạch trần bộ mặt tôn giáo, bảo vệ tư tưởng tự do,lên án chiển tranh xâm lược. - Vôn te 1694-1778 Sinh ra trong gia đình giàu có đại diện xuất sắc nhất của trào lưu triết học Pháp thế kỉ XVIII là bậc thiên tài với khả năng hiểu biết toàn diện, ông là nhà triết học, nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà sử học, vật lí nhà hoạt động chính trị Tư tưởng của Vôn Te đóng vai trò cực kì quan trọng trong 1. Tình hình KT-XH Pháp trước cách mạng. a. Tình hình kinh tế. - Nông nghiệp lạc hậu- kĩ thuật thô sơ năng xuất thấp. - Công thương phát triển, sản xuất bằng máy bị pk kìm hãm. b. Tình hình chính trị xã hội - Chính trị : Quân chủ chuyên chế. - Xã hội : chia 3 đẳng cấp. Đẳng cấp III không có quyền, phải đóng thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác. c. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - Môngtexkiơ (1698-1755)- Tinh thần luật pháp 1748. - Vônte (1694-1778)- những lá thư triết học. Lên án tính chất dã man của chế độ cũ,QCCC. -Giăng Gắc Rút xô (1712-1778)- Khế ước xã hội. - Chĩa mũi nhọn vào chế độ phong kiến đòi thay đổi bằng xã hội mới. - Khai sáng, thức tỉnh nhân dân, trở thành động lực tinh thần to lớn cho GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 5 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 troà lưu triết học ánh sáng . Vì thế tên tuổi ông gắn liền với tên tuổi của thơì đại. Thế kỉ XVIII ở châu Âu được gọi là thế kỉ của Vôn te. -Tư tưởng dân chủ tư sản là GiăngGiắcRutXô(1712-1778). Xuất thân trong gia đình thợ chữa đồng hồ ở Giơnevơ.Từ bé cực khổ,lang thang kiếm sống khắp nơi, sớm hiểu rõ đời sống người lao động căm ghét chế độ bóc lột PK Tên tuổi ông gắn với Khế ước xã hội. Cương lĩnh chính trị tiến bộ của ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình cách mạng nhất là thời kì Giacôbanh. ? Em hãy nêu sự giống tư tưởng của 3 nhân vật trên? Gv: Tư tưởng đó lan tràn trên mọi lĩnh vực, nhằm mở ra một chân trời mới vì thế tư tưởng đó vượt ra khỏi nước Pháp ảnh hưởng khắp châu Âu. * Họat động 2: Gv: Giảng theo SGK. ? Vua triệu tập hội nghị 3 Đ/C nhằm mục đích gì? ? Kết quả? thái độ của nhà vua. Hs: Quan sát H 9. -Ngục Ba Xti nơi giam giữ người chống CĐPK. sáng 14-7-1789, 300 000 người vũ trang phá ngục sau 4 h giết chết viên sĩ quan chỉ huy. Đội bảo vệ đầu hàng các tù nhân được thả. Ngục Baxti toà thành kiên cố sừng sững hàng trăm năm tượng trưng cho quyền uy của Ché độ chuyên chế hà khắc rơi vào tay quần chúng. -14-7 là ngày cách mạng, ngày quốc khánh của nước pháp,làm rung chuyển châu âu và châu Mĩ. ? Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba Xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng pháp? G: Củng cố tiết học, dặn dò H chuẩn bị phần II cách mạng. 2. Cách mạng bùng nổ và sự phát triển của cách mạng *Nguyên nhân - Cuối XVIII khủng hoảng trầm trọng. + Nợ 5 tỉ li vơ. + Công thương đình trệ. + Mất mùa, đói kém. + Công nhân thất nghiệp. -> Nổi dậy khắp nơi. - 5-5-1789 Hội nghị ba đẳng cấp - 17-6-1789 Đẳng cấp ba tự họp thành QH, soạn hiến pháp riêng. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 6 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 TIẾT 4 * Họat động 1: G: Sau thắng lợi ngày 14-7-1789 cách mạng lan rộng ra cả nước. H: Đọc chữ nhỏ SGK. ? Em có suy nghĩ gì về nội dung bản tuyên ngôn? HS: Quyền tự do bình đẳng,quyền tư hữu tài sản- tính chất tiến bộ của tuyên ngôn, thấm nhuần tư tưởng của các nhà triết học ánh sáng kết tinh trong khẩu hiệu nổi tiếng “ Tự do- bình đẳng- bác ái”. - Tuyên ngôn là một văn kiện lịch sử, là lời kêu gọi nhân dân bị áp bức đứng dậy đấu tranh. Người giàu mới có quyền bầu cử. ? Em có nhận xét gì về bản tuyên ngôn và hiến pháp? HS: Trái ngược nhau. ? thái độ của nhà vua như thế nào? HS: không phê chuẩn đạo luật chuẩn bị phản công lại cách mạng liên kết với phong kiến nước ngoài, dâng kế hoạch tác chiến cho giặc, lập liên minh chống Pháp. ? Kết quả như thế nào? HS: Nước Pháp được cứu thoát nhờ hàng triệu tấm lòng ái quốc của nhân dân. Sau chiến thắng vam Mi chính quyền nhà vua bị bãi bỏ. * Họat động 2: ? Vì sao phái Ghi rông đanh bị bãi bỏ? HS: Không lo chống ngoại xâm nội phản G: Chính quyền gia cô banh được thành lập trong hoàn cảnh nào? ( Nội loạn 60/83 quận). ? Phái Gia cô banh đã làm gì? H: Quan sát H11 SGK. ? Rô Be xpie là người như thế nào? HS: Là người trẻ trung ăn mặc chỉnh tề được ND tin yêu, sáng suốt , đấu tranh không nghiêng ngả trước kẻ thù, sống bình dị, nổi tiếng là con người không thể mua chuộc . * Họat động 3: ? Chính quyền gia cô banh đề ra biện pháp gì? ? Em có nhận xét gì về những biện pháp cách mạng của phái Gia cô banh? HS: đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, đáp ứng tình hình đất nước. ? Những nguyên nhân nào đưa tới sự thất bại của phái gia cô banh? HS: Mâu thuẫn nội bộ, nhân dân không chịu ủng hộ 2.Sự Phát Triển Của Cách Mạng CMTS pháp 3 giai đọan : Quân chủ lập hiến(14/7/1789- 10/8/1792) - 14-7-1789 Quần chúng ND phá ngục Ba-xti mở đầu CM. Chế độ quân chủ lập hiến từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792. - GCTS cầm quyền, vua vẫn giữ ngôi. -8-1789 Quốc hội thông qua bản tuyên ngôn Nhân quyền - Dân quyền. - 9-1791 Thông qua hiến pháp,xác lập chế độ quân chủ lập hiến.QH là cơ quan tối cao có quyền quyết định mọi công việc, quy định chế độ tuyển cử. - 4-1792 Quân áo, Phổ liên minh chống CM. - 19-8-1792 Quân Phổ tràn vào nước Pháp. -8-1792 phái Gi-rông lật đổ phái lập hiến xóa bỏ PK. Nền cộng hoà (từ 21-9-1792 đến 2-6- 1793) - 21-9-1792 Nền cộng hoà được thiết lập. - 1793 Anh cùng PK châu Âu đánh Pháp nước Pháp gặp khó khăn. - 2-6-1793 Rôpexpie lãnh đạo ND lật đổ phái Ghirôngđanh. Giai đọan Chuyên chính dân chủ Gia cô banh (2-6-1793 đến 27-7 1794) - Phái Gia cô banh cử ra UB cứu nước do Rôbexpie đứng đầu. - Biện pháp cách mạng. + Chia ruộng đất bán cho nông dân. + Trưng thu lúa mì. + Quy định lương tối đa. + Quy định giá tối đa. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 7 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 cách mạng, bất bình giá tối đa, lương tối đa, TS không muốn cách mạng đi quá xa,mục đích chỉ là thắng PK mà thôi. * Họat động 4: ? Cách mạng TS Pháp 1789-1794 đã làm được những việc gì? HS : ? Lực lượng chính của cách mạng là ai. Gv: Ba giai đoạn cách mạng giống như ba bậc thang tiến lên từ thấp đến cao mà chuyên chính dân chủ gia cô banh là đỉnh cao nhất. - Những người Giacôbanh đã phát huy được sức mạnh quần chúng, sự tham gia của quần chúng là cơ sở cho sự tồn tại của nền chuyên chính dân chủ và khối liên minh. Hs: Đọc đoạn trích SGK. ? Dựa vào đoạn trích em hãy nhận xét về cách mạng Pháp và Mĩ? + Ban hành lệnh tổng động viên. -27-7-1794 TS phản cách mạng đaỏ chính. 3. Ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII. * Y nghĩa - Lật đổ chế độ PK - Đưa TS lên cầm quyền - Mở đường cho CNTB tự do phát triển. - Quần chúng ND là lực lượng đông đảo làm nên cách mạng. –> Hạn chế: Không đem lại quyền lợi. cho nhân dân 4. Củng cố - G: Cách mạng TS Pháp là cuộc cách mạng TS triệt để nhất nó lật đổ được chế độ quân chủ trong nước và ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới để lại dấu ấn sâu sắc ở châu Âu trong suốt thế kỉ XIX để lại nhiều bài học quý giá. 5. Dặn dò: HS về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo “Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới” D. RÚT KINH NGHIỆM 1. Mặt tích cực: 2.Mặt hạn chế: Tuần: 3 Ngày soạn: 29/08/2014 Tiết :5,6 Ngày dạy: 06-09/09/2014 BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1 kiến thức. - Cuộc cách mạng công nghiệp,nội dung và hệ quả. - Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. 2 Tư tưởng. - Sự áp bức của CNTB, gây đau khổ cho nhân dân. - Nhân dân là người sáng tạo ra thành tựu lao động. 3 Kĩ năng. - Khai thác kênh hình SGK. - Rèn kĩ năng phân tích,nhận định đánh giá các sự kiện lịch sử. B. THIẾT BỊ TƯ LIỆU DẠY-HỌC. GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 8 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 - Nội dung kênh hình SGK. - Tranh về máy móc cuối XIX. C. HOẠT ĐỘNG DẠY– HỌC. 1 ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài cũ. ? Nêu ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789? 3 Bài mới. Cách mạng TS thắng lợi tạo điều kiện cho Anh, Pháp tiến hành cách mạng công nghiệp, làm cho năng xuất tăng cao chưa từng thấy, đồng thời cách mạng tác động đến nhiều nước PK thúc đẩy cuộc cách mạng TS, làm cho CNTB trở thành hệ thống thế giới. Nội dung bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Họat động 1: Gv: Cách mạng thành công ở Anh đã đưa g/c TS lên nắm quyền mở rộng sản xuất cải tiến công cụ sản xuất, trong đó ngành dệt được dặc biệt coi trọng. Hs: Đọc chữ nhỏ SGK, quan sát H 12+13. ? Kéo sợi đã thay đổi KT-XH ra sao? Chỉ cần 1 người điều khiển năng xuất gấp nhiều lần ? Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải? Chở hàng, khách Hs: Quan sát H15 - xe lửa Xtiphenxơn ? Vì sao Anh đẩy mạnh sản xuất gang,thép,than đá? G: Sơ kết Hs: Đọc đoạn cuối SGKphần 1. ? Kết quả cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh? HS : ? Thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp ? HS : máy móc thay cho lao động bằng tay * Họat động 2: Gv: Trình bày theo SGK. ? Cách mạng công nghiệp ra đời muộn có lợi gì? HS: tiếp thu kĩ thuật ? Vì sao công nghiệp ở Pháp, Đức phát triển nhanh? HS: Không mất thời gian nghiên cứu,ứng dụng trong mọi lĩnh vực Hs: Quan sát H 17+18 * Họat động 3: ? Em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau cách mạng công nghiệp? -HS: Đầu XIX vùng công nghiệp mới trải khắp nước Anh. Trung tâm khai thác than. - 14 Thành phố trên 50 000 dân. - Mạng lưới đường sắt - Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng. ? Trong xã hội có những thay đổi gì? HS : 1 Cách mạng công nghiêp. a. Cách mạng công nghiệp ở Anh. *Diễn biến. - 1764 Gien ni sáng chế máy kéo sợi bằng sức nước. - 1784 GiêmOát phát minh máy chạy bằng hơi nước. - 1785 Ác-crai-tơ phát minh máy kéo sọi chạy bằng hơi nước. - Đầu XIX tàu thuỷ, đầu máy xe lửa. - Giữa XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép, than đá. *Kết quả: Cách mạng công nghiệp làm cho sản xuất phát triển,Anh trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới” Công xưởng của thế giới”. b. Cách mạng công nghiệp ở Pháp,Đức. * Pháp. - 1830 cách mạng nổ ra. - 1850 công nghiệp phát triển mạnh đứng sau Anh thứ hai thế giới. * Đức. - 1840 Cách mạng bắt đầu. - Tốc độ tăng nhanh, năng xuất cao. c. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp *KT: -Thay đổi quan hệ SX. -Sản phẩm KT khổng lồ. - Trung tâm công nghiệp, thương mại, ngân hàng xuất hiện. *Về XH: hình thành 2 g/c mới TS>< VS GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 9 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Gv: sơ kết tiết học. TIẾT 6 * Họat động 1: Gv: Giảng theo SGK. ? Quan sát lược đồ lập bảng thống kê các quốc gia khu vực Mĩ la tinh XIX theo niên đại. Gv: Dùng lược đồ TG Hs: Quan sát H20,21,22 ? Những cuộc cách mạng này đã đưa đến kết quả gì? ? Hình thức thống nhất ở Đức và Italia có gì khác nhau? - Italia quần chúng đấu tranh. - Đức do quân phiệt Phổ đứng đầu. - Nga –nông nô phản ứng ? Vì sao gọi đây là cuộc cách mạng TS. ? Qua các cuộc cách mạng đã học em thấy có điểm gì giống và khác nhau? ? Em có nhận xét gì về thắng lợi của các cuộc cách mạng TS? * Họat động 2: ? Vì sao các nước TB đẩy mạnh xâm lược thuộc địa? HS : Gv: Dùng lược đồ yêu cầu HS đánh dấu các nước bị xâm lược và đối tượng xâm lược trên bản đồ. -HS :- Anh :Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện, Mã Lai - Pháp: Trung Quốc, Việt Nam CamPuChia Lào, Angiê ri - Tây Ban Nha– Phi líp pin. - Anh– Kếp- NamPhi. Gv: Hầu hết các nước Á, Phi đều bị xâm lược 2. Chủ Nghĩa Tư Bản Xác Lập Trên Phạm Vi Thế Giới. a. Các cuộc CMTS TK XIX. * Khu vực Mĩ la tinh. - Hầu hết các nước Mĩ la tinh tiến hành CMTS thoát khỏi sự khống chế của TBN và Bồ đào nha. * ở châu Âu -1848-1849 CM sôi nổi ở châu Âu -1858-1860 Giải phóng nông nô nga -1859-1870 thống nhất vương quốc I ta li a -1864-1871 Đức thống nhất ->Kết quả-ý nghĩa: - Mở đường cho CNTB phát triển. - CNTB thắng lợi trở thành một hệ thống TG từ Châu Âu sang Châu Mĩ. b. Sự Xâm Lược CNTB phương Tây Với Các Nước Á- Phi *Nguyên nhân - KT TBCN phát triển nhanh chóng - Nhu cầu nhiên liệu->Xl thuộc địa. *Đối tượng Xl. -Ấn Độ, Đông Nam A,Trung Quốc. - Châu Phi: Nam phi, An giê ri. -> Thuộc địa Anh gấp 13 lần nước anh. Pháp gấp 5 lần nước pháp. 4. Củng Cố . - Gv: củng cố kiến thức toàn bài ? Hãy xác định vị trí các nước thụôc địa trên bản đồ. 5.Dặn Dò. - Hs: về nhà làm các bài tập SBT Soạn trước bài 4. D. RÚT KINH NGHIỆM 1. Mặt tích cực: 2.Mặt hạn chế: GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 10 [...]... ->Pt cơng nhân: - Mĩ 188 6 bãi cơng trong tồn quốc 1.5. 188 6 40 vạn Cn Sicagơ - 188 9 lấy ngày 1-5 làm ngày QT LĐ - Pháp 189 3 thắng trong cuộc bầu cử - Anh 189 9 – buộc chủ tăng lương *Kết quả ->Đảng CS ra đời nhiều nước: - 187 5 Đảng XHDC Đức - 187 9 Đáng cơng nhân Pháp Năm học : 2014 – 2015 20 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 ngày QT lao động,để biểu dương lực lượng, sức - 188 3 Đáng LĐ giải phóng Nga... 3 ý trên đều đúng Câu 5:Quốc tế thứ hai tồn tại: A: 188 6-1914 B: 188 7-1914 C: 188 8-1914 D: 188 9-1914 Câu 6: (0.75đ)Điền nhứng cụm từ thích hợp vào ơ trống trong những câu sau: a: Từ những năm 30-40 của thế kỷ XX, (1)………………………đã lớn mạnh b: Năm 183 1 cơng nhân dệt tơ (2)……………………… khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm c: Từ năm 183 6 đến năm 184 7 một phong trào cơng nhân rộng lớn, có tổ chức đã diễn ra ở... Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 33 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 GIÁO ÁN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2010 Tuần: 11 Tiết :19 Ngày soạn:31/10/2010 Ngày dạy: 2/11/2010 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I.MỤC TIÊU: -Qua giờ kiểm tra nhằm đánh giá trình độ kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh trong phần lịch sử thế giới từ tuần 1 đến tuần 10 Từ đó tìm ra những yếu điểm của học sinh Giáo viên... chiến - 4- 187 1 qn “Chie” (Vécxai) tấn cơng Pari - 5- 187 1 các pháo đài bị chiếm - 20-5- 187 1 Qn Vécxai tấn cơng thành phố - 28- 5- 187 1 Cơng xã thất thủ * ý nghĩa lịch sử: -Cơng xã mãi là hình ảnh của nhà nước kiểu mới Năm học : 2014 – 2015 15 Trường THCS Tân Mỹ chân tường nghĩa địa Chalse dơ “ Tuần lễ đẫm máu” kết thúc Cơng xã thất thủ Giáo án Lịch Sử lớp 8 -Nêu cao tinh thần u nước đấu tranh kiên cường của... Cuộc duy tân Minh Trị -Cuối XIX CĐPK khủng hoảng Bị phương Tây nhòm ngó -1- 186 8 Vua Mít su hi tơ (Thiên hồng Minh Trị) canh tân đất nước, tiến hành hàng lọat cải cách: -Nội dung Năm học : 2014 – 2015 31 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 cảm, sáng suốt lên ngơi trước tình hình đất nước khủng hoảng bế tắc đã quyết định cải cách theo phương tây để canh tân đất nước H đọc chữ nhỏ SGK GV: Trình bày... Hồng Văn Bình Câu 5 : D Năm học : 2014 – 2015 35 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 (3): Phong trào Hiến Chương Câu 7: 1 C, 2  D, 3  A, 4  B II.Tự luận:(7 đ) Câu 1: - Kết quả : (0.75) + Đảng cộng sản ra đời ở nhiều nước • Đảng xã hội dân chủ Đức năm 187 5 • Đảng cơng nhân Pháp năm 187 9 • Nhóm giải phóng lao động Nga năm 188 3 - Ngun nhân thất bại : (0,75 đ) + Thiếu tổ chức ,thiếu người lãnh... hơi nước thơng vận tải - 181 4 Xtiphenxơn chế tạo đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước GV: Hồng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 23 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 180 2 tàu chạy trên đường lát đá - Trong liên lạc máy điện tín được phát 181 4 đoạn đường sắt đầu tiên 6km, 8toa nối liền hai minh ở Nga, Mĩ trung tâm lớn Liverpool –Manchester (Anh) -Trong qn sự có vũ khí mới 187 0 châu Âu có khoảng 200.000... nhưng cuối cùng bị thất bại và thiếu vũ khí và triều đình phản bội GV : Cho HS quan sát hình 43SGK Giáo án Lịch Sử lớp 8 Thái Bình Thiên Quốc- Hòng Tú Tồn ( 185 1- 186 4) -Duy Tân- Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, Nghĩa Hòa Đồn + Cuộc vận động Duy Tân 29-9- 189 8>-> cải cách đổi mới 3 Cách mạng Tân Hợi 1911 -8- 1905 Tơn Trung Sơn thành lập TQ đồng minh hội – chính đảng của giai cấp Vơ Sản và đề ra học thuyết... tích cực: 2.Mặt hạn chế: GV: Hồng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 30 Trường THCS Tân Mỹ Tuần: 10 Tiết : 18 Giáo án Lịch Sử lớp 8 Ngày soạn:24/10/2010 Ngày dạy: 26/10/2010 IV.NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX -ĐẦU THẾ KỈ XX I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức -Những cải cách tiến bộ của Thiên hồng Minh trị 186 8 Thực chất là cuộc cách mạng TS đưa Nhật tiến lên TBCN-> ĐQCN - Cuộc xâm lược...Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Tuần: 4 Tiết :7 ,8 Lớp :8 Ngày soạn:07/09/2014 Ngày dạy: 9-12 / 09/2014 BÀI 4 PHONG TRÀO CƠNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC A MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức - Các phong trào đấu tranh đầu tiên của cơng nhân nửa đầu XIX – C Mác, Phiđrích Ăngghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học - Bước tiến mới của phong trào cơng nhân từ 184 8- 187 0 2 Tư tưởng - Lòng . Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 Tuần: 1 Ngày soạn: 12/ 08/ 2014 Tiết :1,2 Ngày dạy: 16-22 /8/ 2014 Lớp :8 LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 Chương I THỜI KÌ. chế của TBN và Bồ đào nha. * ở châu Âu - 184 8- 184 9 CM sôi nổi ở châu Âu - 185 8- 186 0 Giải phóng nông nô nga - 185 9- 187 0 thống nhất vương quốc I ta li a - 186 4- 187 1 Đức thống nhất ->Kết quả-ý nghĩa:. mới. - Khai sáng, thức tỉnh nhân dân, trở thành động lực tinh thần to lớn cho GV: Hoàng Văn Bình Năm học : 2014 – 2015 5 Trường THCS Tân Mỹ Giáo án Lịch Sử lớp 8 troà lưu triết học ánh sáng . Vì

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT

  • II.CHUẨN BỊ:

  • III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

  • Câu 1:Tiến trình cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII gồm mấy giai đoạn?

  • A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:3 Đ

  • B.PHẦN TỰ LUẬN:7 Đ

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan