0

ảnh hưởng của điện ảnh hàn quốc đến hành vi ứng xử của thanh thiếu niên

16 2,313 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 19:43

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH - CẦU GIẤY ************** ĐỀ TÀI DỰ THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ TƯ (NĂM HỌC 2014 - 2015). Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ẢNH HÀN QUỐC ĐẾN HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THANH THIẾU NIÊN Lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Hành vi NGƯỜI HƯỚNG DẪN - Thạc sĩ Nguyễn Mai Hương - Đơn vị công tác: Khoa Công tác xã hội, Đại học sư phạm Hà Nội. TÁC GIẢ: 1. Cù Hoàng Mai Phương, Lớp:11D2 Trường: THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2. Vương Thị Phương Linh, Lớp:11D2 Trường: THCS &THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội, tháng 12 năm 2013 1 Mục lục Chương I Lý do chọn đề tài Trang 2 Chương II Tổng quan về vấn đề nghiên cứu và điểm mới và sáng tạo của đề tài Trang 3 Chương III Qúa trình nghiên cứu và kết quả Trang 4 Chương IV Kêt luận Trang 16 Phần I: Lý do chọn đề tài Thế kỉ XXI là thế kỉ của hội nhập. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Ngày nay, Việt Nam đã đang và sẽ tham gia nhiều tô chức quốc tế thế giới bao gồm: Liên Hợp Quốc, WTO, WHO,… Điều này đặt ra một vấn đề: trước sự hội nhập trên mọi mặt, việc du nhập các nền văn hóa khác vào Việt Nam là điều hiển nhiên và tất yếu sẽ xảy ra. Cụ thể là điện ảnh Hàn Quốc. Sự xâm nhập của Văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt thông qua phương tiện là điện ảnh đã và đang lan tràn trên mọi đời sống xã hội của Việt Nam, có những ảnh hướng nhất định đến hành vi ứng xử nói riêng và nhân cách con người nói chung đối với từng lứa tuổi. Mặt khác, lứa tuổi vị thành niên là lứa tuổi thay đổi và hoàn thiện về nhân cách. Sự thay đổi và hoàn thiện này chính là tiền đê cơ bản để phát triển nhân cách của con người sau này. Vì những lý do trên, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài:”Ảnh hưởng của điện ảnh Hàn Quốc đến hành vi ứng xử của thanh thiếu niên” nhằm tìm ra những ảnh hưởng tiêu cực, tích cực của điện ảnh Hàn Quốc đối với hành vi ứng xử của thanh thiếu niên. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, tiếp thu ảnh hưởng tích cực để hướng đến sự hoàn thiện phát triển nhân cách đẹp, lành mạnh cho thanh thiếu niên Việt Nam. Phần II: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Trong môi trường thúc đẩy giao lưu văn hóa, hòa nhập văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới nói chung và châu Á nói riêng. Sự thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang được đẩy mạnh, điều này đặc biệt dẫn tới các hội thảo, hội nghị đa quốc gia, liên quốc gia về các vấn đề văn hóa, chính trị giữa hai nước, từ đó có một số báo cáo về tình hình phát triển và ảnh hưởng của Điện ảnh Hàn Quốc đến Việt Nam như sau: Phan Thị Thu Hiền (2008), “Sức hấp dẫn nữ tính của Hàn lưu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc) ở Đông Nam Á”, Báo cáo tại Hội thảo khoa học Quốc tế Hàn Quốc học ở Đông Nam Á, tổ chức tại ĐHTH Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, tháng 10/2008. Trần Văn Bình (2012), “Hallyu và Design Hàn Quốc tại Việt Nam”, Bài viết tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Tìm hiểu làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở châu Á tổ chức tại Đại học KHXH và NV TPHCM ngày 26/6/2012. Thạc sĩ Phạm Thị Thùy Linh, đề tài “Ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc đến giới trẻ Việt Nam qua kênh báo Điện Tử” ngày 22 tháng 09 năm 2014 Cát Khuê (2012) “Văn hóa Hàn- “quyền lực mềm” và “mối lo” Hà Thanh Vân (2012) “Sự tiếp nhận văn hóa Hàn Quốc của các bạn trẻ Việt Nam hiện nay- những điểm nhìn từ một cuộc khảo sát xã hội học văn hóa” Nhóm tác giả khai thác đề tài dựa trên ba yếu tố chính nhận thức, thái độ, hành vi và sẽ đi sâu nghiên cứu đối với hành vi đạo đức của thanh thiếu niên ngày nay. Phần III: Qúa trình nghiên cứu và kết quả I. Qúa trình nghiên cứu 1. Các khái niệm liên quan, cơ sở thực tiễn và lý thuyết liên quan 1.1. Các khái niệm liên quan 1.1.1. Điện ảnh Hàn Quốc Hàn Quốc là một đất nước với nền điện ảnh phát triển nhất nhì châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Cuối thế kỉ XX, với mong muốn quảng bá văn hóa, nghệ thuật hình ảnh của Hàn Quốc đến bè bạn quốc tế nhằm thu hút đầu tư để phát triển đất nước, điện ảnh – môn nghệ thuật thứ bảy được chọn để trở thành một trong những mũi tên tiên phong đầu tiên. 1.1.2. Nguyên nhân phát triển của điện ảnh Hàn Quốc Bằng nghiên cứu và phỏng vấn chúng tôi đã đưa ra các kết luận sau: • Tăng trưởng kinh tế và xã hội dân chủ tự do • Sự ủng hộ và quan tâm của chính phủ Hàn Quốc • Hòa nhập xu thế quốc tế hóa • Ý thức “xuất khẩu” , định hình và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. • sự chuẩn bị nghiêm túc, đào tạo bài bản kết hợp với sự nỗ lực quên mình của các “ngôi sao” • Chiến lược marketing • Nét tương đồng về Châu Á 1.2. Cơ sở thực tiễn và lý thuyết liên quan 1.2.1. Hành vi ứng xử của thanh thiếu niên (13-18) 1.2.1.1. Khái niệm hành vi ứng xử Hành vi ứng xử là toàn bộ những phản ứng, hành động, hoạt động, phản hồi, di chuyển, tiến trình biểu hiện ra bên ngoài của một cá thể đơn lẻ trong một hoàn cảnh, môi trường nhất định. 1.2.1.2. Mối quan hệ giữa nhận thức thái độ và hành vi Nhận thức (đầu vào) Cảm xúc về hiệu quả của hành động Tình huống Thái độ cụ thể Hành vi đầu ra Trải nghiệm cá nhân 1.2.2. Lý thuyết liên quan 1.2.2.1. Thuyết tâm lý học xã hội Erick Erickson Giai đoạn tâm lý Giai đoạn Độ tuổi Mối quan hệ thân thiết Kết quả mong đợi đạt được Tin tưởng>< Không tin tưởng 0 – 1 Bố mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng Sự tin tưởng Tự chủ >< Nghi ngờ 1- 3 Bố mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng ý chí Sáng tạo >< Mặc cảm 3 – 5 Gia đình Có mục đích Siêng năng >< Kém cỏi 6 - 11 Trường học và cộng đồng Khả năng & năng lực Thể hiện bản thân ><Sự lẫn lộn về vai trò Vị thành niên Nhóm bạn Sự liên kết Sự gần gũi >< Cô lập Trưởng thành Bạn bè, vợ hoặc chồng Tình yêu thương Lợi ích chung >< Tư lợi Trung niên Quan hệ gia đình và quan hệ công việc Sự quan tâm đến mọi người và bản thân Hoàn thành >< Thất vọng Tuổi già Tất cả mọi người Sự thông thái 1.2.2.2. Thuyết tâm lý học nhân văn Nhu cầu con người - Nhu cầu sinh lý, vật chất: Đây là những nhu cầu sinh học. Chúng bao gồm nhu cầu khí thở, thực phẩm, nước, và cơ thể có nhiệt độ tương đối ổn định. Đây là là những nhu cầu mạnh mẽ nhất, bởi vì nếu một người bị tước đoạt tất cả các nhu cầu trên, thì nhu cầu về sinh học sẽ là cái đầu tiên con người tìm kiếm để sống còn. - Nhu cầu an toàn, an sinh: Khi tất cả các nhu cầu sinh học được thỏa mãn và không còn làm cho con người lo lắng, bận tâm, thì cái nhu cầu cho sự an toản có thể phát sinh. Người lớn có ít nhận thức về nhu cầu an toàn, ngoại trừ trong trường hợp xẩy ra tình trạng khẩn cấp hoặc thời kỳ xáo trộn trong cơ cấu xã hội (đối với trường hợp bạo loạn lan rộng, chiến tranh). Trẻ em thường tỏ ra các dấu hiệu cần phải có được sự bảo bọc, chở che, an toàn từ những người lớn. - Nhu cầu tình cảm, tình yêu và được nhìn nhận: Khi nhu cầu về an toàn và sinh học được đáp ứng, cái nhu cầu kế tiếp tiếp là nhu cầu tình cảm, tình yêu và được nhìn nhận xuất hiện. Maslow nói rằng con người luôn tìm cách vượt qua cảm giác cô đơn và xa lánh. Điều này liên quan đến cả tình cảm cho và nhận tình yêu, và ý thức thuộc về lẫn nhau. - Nhu cầu cần được tôn trọng: Khi ba loại nhu cầu đầu tiên được thỏa mãn, nhu cầu lòng tự trọng có thể phát sinh. Điều này liên quan đến lòng tự trọng mà con người tạo ta cho mình và cả lòng tự trọng mà họ nhận được từ người khác. Con người luôn cần có một nhu cầu về lòng tự trọng được duy trì, vững chắc, ở mức độ cao, và cần có sự tôn trọng từ người khác nữa. Khi những nhu cầu này được thỏa mãn, con người cảm thấy tự tin chính mình và cảm thấy mình có giá trị như là một con người trên thế giới, không thua gì ai cả. Nếu không được như thế, khi những nhu cầu này mất đi, con người cảm thấy kém cỏi, yếu đuối, bất lực và vô giá trị. - Nhu cầu tự thể hiện, khẳng định mình(phát triển): Khi tất cả các nhu cầu nói trên được thỏa mãn, thì nhu cầu muốn hiện thực hóa, tự chứng tỏ bản thân xuất hiện. Maslow mô tả việc tự chứng tỏ bản thân như là nhu cầu vốn dĩ của con người và họ có khả làm được điều đó, có nghĩa họ được "sinh ra là để thể hiện chính mình." Maslow nói, "Một nhạc sĩ phải sáng tác âm nhạc, một nghệ sĩ phải biết vẽ, và một nhà thơ phải làm thơ." Các nhu cầu này làm cho con cảm thấy luôn trăn trở làm sao cho mình thể hiện được chính mình. Con người có nhu cầu tự hiện thực bản thân mình – nghĩa là làm sao cho những khả năng của mình phát triển và đạt được nhiều kết quả. 1.2.2.3. Thuyết lây lan, lây truyền tâm lý Lây lan là hiện tượn phổ biến dễ nhận biết và được nghiên cứu từ lâu. Người đầu tiên đưa ra khái niệm lây lan là G.Lobon. Vốn là bác sĩ, ông cho rằng lây lan được hiểu như nạn truyền nhiễm. Sự khác nhau chỉ biểu hiện ở nội dung lây lan: vi khuẩn mang bệnh và các trạng thái tâm lí. 2. Qúa trình điều tra Thông qua phiếu khảo sát xã hội học và nghiên cứu một số tài liệu chuyên ngành, đồng thời nhận được sự góp ý của một số chuyên gia có liên quan, kết quả điều tra khảo sát cho thấy: Nhóm điều tra nghiên cứu 5 lớp gồm 8A6, 9A6, 10D1, 11D2, 12D3 thuộc trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Phiếu điều tra nhằm khảo sát về tần suất tiếp cận phim Hàn Quốc, các ảnh hưởng/ thay đổi về hành vi ứng xử của học sinh sau khi xem xong phim Hàn Quốc. Từ đó có những đánh giá nhận xét chung đối với mức độ ảnh hưởng của điện ảnh Hàn Quốc đối với học sinh, và khái quát mối liên hệ giữa kết quả thi đua đạo đức đối với phần chung khả năng bị ảnh hưởng. Nhóm điều tra phát ra 227 phiếu điều tra và thu về được 175 phiếu, sau khi loại bỏ 5 phiếu kém chất lượng, nhóm điều tra tiến hành thống kê trên tổng cộng 170 phiếu. Từ đó rút ra kết luận: 2.1. Về thái độ: Mức độ yêu thích điện ảnh Hàn Quốc Biểu đồ 2.1.1 • Từ biểu đồ dễ dành nhận thấy: Mức độ rất thích cao nhất ở lớp 12D3, thấp nhất ở 9A6. Mặt khác mức độ không thích cao nhất ở 9A6, thấp nhất ở 11D2. Lớp 10D1, 11D2 không xuất hiện hiện tượng rất thích và không thích.Lý giải hiện tượng này, nhóm tác giả cho rằng Hơn nữa các lớp 10D1, 12D3 đều là các lớp ban D, có thiên hướng các môn Toán- Văn- Anh chứng tỏ khả năng cảm thụ văn học dưới mọi hình thức phát triển.Mặt khác, các lớp 8A6, 9A3, 9A5, là các lớp chất lượng cao luôn có mặt trong top đầu của khối tương ứng. Từ đó, có thể thấy mức độ nhận thức và phát hiện ra các giá trị nhân đạo,… trong phim Hàn Quốc càng rõ rệt. Vì vậy, mức độ “rất thích” tỉ lệ thuận với độ tuổi. Mặt khác, đối với hiện tượng không thích cao nhất ở lớp 9A6, và thấp nhất ở lớp 12D3, nhóm tác giả dự đoán như sau: Lớp 9A6, đối mặt với kì thi cấp 3, là lớp chọn đầu của trường, đồng thời tần suất tiếp xúc với điện ảnh Hàn Quốc cũng thấp hơn một số khối, vì vậy các em không có cơ hội tiếp cận những giá trị nhân đạo của tác phẩm.Mặt khác, lớp 12D3, thấu hiểu giá trị tác phẩm, từ đó càng thêm yêu thích. Thể loại yêu thích Biểu đồ 2.1.2 Nhận xét: Từ biểu đồ rút ra kết luận: Mức độ yêu thích phim tình cảm cao nhất ở lớp 11D2, thấp nhất ở lớp 12D3. Lý giải hiện tượng trên, nhóm tác giả cho rằng: Độ tuổi lớp 11 là tuổi học sinh bắt đầu thẳng thắn bày tỏ tình cảm, bản thân bước đầu đã biết cách thể hiện cái tôi, hòa nhập. Lớp 12 tìm đến phim hài hước nhằm giảm stress học tập. Đồng thời,tuy tồn tại sự chênh lệch giưa tỉ lệ yêu thích phim tình cảm và phim hài hước nhưng chênh lệch không quá lớn. Nhóm tác giả dự đoán nguyên nhân hiện tượng như sau: do phim hài hước vẫn tồn tại yếu tố tình cảm, và làm người xem thoải mái. 2.2. Về nhận thức 2.3. Khả năng phán đoán tình tiết phim Biểu đồ 2.2. Biểu đồ thể hiện rõ ràng:Khả năng phán đoán tình tiết cao nhất ở lớp 10D1, Thấp nhất ở lớp 12D3. Và có sự chênh lệch rõ rệt ở lớp 10D1. lý giải hiện tượng trên, có thể do nguyên nhân:Lớp 10D1 gồm nhiều người tiếp xúc với điện ảnh Hàn Quốc qua tâm lý lây lan, từ đó sẽ xem những bộ phim nổi tiếng một thời có kịch bản tương đối dễ đoán.Lớp 12D3, tìm đến những bộ phim sâu sắc, trình độ cao hơn, nên khá khó đoán.Lớp 11D2, bước đầu hoàn thiện các kĩ năng mềm, tiếp xúc với cả hai thể loại phim dễ và khó đoán, nhưng dễ đoán cao hơn. 2.3. Về hành vi Biểu đồ 2.3. Từ kết quả điều tra khảo sát cho thấy:Tỉ lệ ảnh hưởng đến phong cách thời trang cao nhất ở lớp 11D2, thấp nhất ở lớp 10D1. Có thể do nguyên nhân: Lớp 11D2, bước đầu [...]... làm vi c về nước ngoài và bạn bè quốc tế để có cái nhìn dưới nhiều góc độ - Phỏng vấn một số người Hàn Quốc về cái nhìn của họ đối với điện ảnh quốc tế nói chung và điện ảnh Vi t Nam nói riêng từ đó thấy rõ sự khác biệt và rút ra kinh nghiệm cho nền điện ảnh nước nhà -Phỏng vấn thêm giáo vi n và phụ huynh về cái nhìn đối với điện ảnh Hàn Quốc Và phản ứng của họ trước những ảnh hưởng của điện ản Hàn Quốc. .. động vô cùng sâu sắc đến hành vi ứng xử và tâm lý của giới trẻ Rút ra kết luận: Điện ảnh Hàn Quốc có ảnh hưởng đến nhận thức về vi c làm, thẩm mĩ, ngôn ngữ nhưng chỉ dừng lại ở mức độ trung bình Tác động đến cảm xúc của cá nhân Tác động đến hành vi nhưng không phải ảnh hưởng tiêu cực • Đối tượng phỏng vấn: Linh Lớp: 11D Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành Linh là một học... Hàn Quốc đến hành vi ứng xử của thanh thiếu niên - một số trường hợp cụ thể để thấy rõ sự ảnh hưởng -Tiến hành so sánh phim Vi t Nam và phim Hàn Quốc có cùng một chủ đề để nhận ra sự khác nhau và những vấn đề cần rút kinh nghiệm - Tiến hành thử giải pháp xã hội để nhận thấy hiệu quả - Đi sâu vào nghiên cứu vấn đề phát triển tâm sinh lý sớm Phần IV: Kết luận 1 Điện ảnh Hàn Quốc có những ảnh hưởng tích... Linh có cái nhìn khá khác vi t về điện ảnh Hàn Quốc Bạn không thích điện ảnh Hàn Quốc vì trước đây Linh từng bị ám ảnh bởi một bộ phim, mà theo Linh cho biết “ cảm giác đấy rất đáng sợ” Đồng thời, Linh cũng cho biết, điện ảnh Hàn Quốc khá hão huyền, phi logic và phi thực tế Có thể nhận thấy, Linh có cái nhìn khá khắt khe và thực tế về nền điện ảnh Hàn Quốc Đồng thời là sự “tỉnh” của bạn khi lựa chọn rời... nghiên cứu đạo đức hành vi - Tiến hành khảo sát thêm ở các trường đặc thù trong từng khu vực - Tạo bảng khảo sát online, nhằm đa dạng hóa các đổi tượng - Tạo bảng khảo sát bẳng tiếng ảnh để khảo sát tại một số trường quốc tế, từ đó đưa ra so sánh nhận xét mức độ ảnh hưởng của điện ảnh Hàn Quốc đối với từng đối tượng đặc thù - Phỏng vấn một số chuyên gia về cách nhìn của họ về điện ảnh Hàn Quốc - Phỏng vấn... gái Hàn Quốc, “Vườn sao băng” là một trong những bộ phim tiền đề có bước đầu vô cùng quan trọng trên thị trường Vi t Nam đối với điện ảnh Hàn Quốc Điều này đã nói lên sức ảnh hưởng của bộ phim đối với đại đa số các bạn trẻ Vi t Nam, và Vân Anh không nằm ngoài số đó Khi được hỏi về mục tiêu nghê nghiệp của Vân Anh, bạn trả lời đó là du học Hàn Quốc hoặc học khoa Anh- Hàn Có thể nhận thấy phim Hàn Quốc. .. sinh,chiếm phần lớn trong thời gian giải trí của lứa tuổi thanh thiếu niên 2 Ảnh hưởng đến: 2.1.Nhận thức: -Yêu thích văn hóa Hàn Quốc - Mong muốn tiếp thu, hòa nhập - Nhận ra sự thiếu sót mong muốn hoàn thiện bản thân -Có mục tiêu sống -Nhận ra được nhiều giá trị nhân văn 2.2.Thái độ và hành vi - Không yêu quí bản thân - Bài xích gia đình xã hội Điện ảnh Hàn Quốc mang tính xúc tác ... tắ, Linh tìm đến điện ảnh Hàn Quốc, tìm đến những diễn vi n Hàn Quốc như một hình mẫu tuyệt đối để vực dậy chính minh Từ đó, những khủng hoảng gặp phải trong lứa tuổi VTN nói chung và khát khao tìm kiếm bản thân nói riêng, chính là những đặc điểm quan trọng trong vi c thần tượng và làm theo các diễn vi n Hàn Quốc Kết quả rút ra: Áp lực từ bên ngoài có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến vi c tiếp nhận... B thuộc tất cả tên các diễn vi n trong phim Khi nói về họ, ánh mắt em toát lên sự say mê, thích thú Cặp của em dán rất nhiều hình ảnh của các diễn vi n Khi nói chuyện em thường dùng ngôn ngữ nói của Hàn Quốc Nhận xét: B tiếp xúc với phim Hàn Quốc từ nhỏ B xuất hiện hiện tượng ảnh hưởng đến hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ nói Đồng thời nhóm tác giả có quan sát trên một trường hợp: Đối tượng: Học sinh Gioi... đáng sợ của bản thân Kết quả rút ra: Mức độ ảnh hưởng của điện ảnh Hàn Quốc phụ thuộc vào tâm lý, ý thức của người xem • Đối trượng: học sinh lớp 5 Giới tính: Nữ B là một học sinh hòa đồng trong lớp, ngoài hình xinh xắn B rất thích xem phim Hàn Quốc, tiếp cần văn hóa Hàn Quốc, cùng với các bạn trong lớp Nhưng bố mẹ B không thích, nên B chỉ xem trên lớp cùng bạn bè B thuộc tất cả tên các diễn vi n trong . với điện ảnh Hàn Quốc. Và phản ứng của họ trước những ảnh hưởng của điện ản Hàn Quốc đến hành vi ứng xử của thanh thiếu niên. - một số trường hợp cụ thể để thấy rõ sự ảnh hưởng -Tiến hành so. tiễn và lý thuyết liên quan 1.2.1. Hành vi ứng xử của thanh thiếu niên (13-18) 1.2.1.1. Khái niệm hành vi ứng xử Hành vi ứng xử là toàn bộ những phản ứng, hành động, hoạt động, phản hồi, di chuyển,. cách của con người sau này. Vì những lý do trên, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng của điện ảnh Hàn Quốc đến hành vi ứng xử của thanh thiếu niên nhằm tìm ra những ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của điện ảnh hàn quốc đến hành vi ứng xử của thanh thiếu niên, ảnh hưởng của điện ảnh hàn quốc đến hành vi ứng xử của thanh thiếu niên,

Từ khóa liên quan