Giáo án cơ bản ngữ văn 8 cả bộ ( hay)

257 2,428 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 11:10

Giáo án: Ngữ văn 8 Năm học 2013 - 2014 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS MÔN NGỮ VĂN 8 LỚP 8 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết) HỌC KÌ I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Tôi đi học; Tôi đi học; Trường từ vựng; (t1) Tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Trong lòng mẹ; Trong lòng mẹ Trường từ vựng; (tiếp); THCHD: Cấp độ khái Bố cục của văn bản. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1. Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Lão Hạc; Lão Hạc Từ tượng hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản. Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Trả bài Tập làm văn số 1. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Cô bé bán diêm; Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự. Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Đánh nhau với cối xay gió; Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm. Tuần 8 Gi¸o viªn: Chu Thị Hồng Ánh Trêng THCS Đình Bảng 1 Giáo án: Ngữ văn 8 Năm học 2013 - 2014 Tiết 29 đến tiết 32 Chiếc lá cuối cùng; Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 Hai cây phong; Hai cây phong Viết bài Tập làm văn số 2. Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh. Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Kiểm tra Văn; Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh. Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tiếp); Phương pháp thuyết minh; Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2. Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh; Chương trình địa phương (phần Văn). Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Dấu ngoặc kép; Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng; Viết bài Tập làm văn số 3. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Đập đá ở Côn Lôn( (t1); Đập đá ở Côn Lôn; ((tiếp)Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Ôn luyện về dấu câu; Ôn tập Tiếng Việt. Tuần 16 Tiết 61 đến tiết 63 Thuyết minh một thể loại văn học; Ông đồ; (t1) Kiểm tra Tiếng Việt. Trả bài TLV3. Tuần 17 Tiết 64 đến tiết 66 Ông đồ;(tiếp) Gi¸o viªn: Chu Thị Hồng Ánh Trêng THCS Đình Bảng 2 Giáo án: Ngữ văn 8 Năm học 2013 - 2014 Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà; Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội; Kiểm tra học kì I. Tuần 18 Tiết 69 đến tiết 72 Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài TV và kiểm tra học kì I. HỌC KÌ II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 76 Nhớ rừng; Nhớ rừng; Câu nghi vấn. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh. Tuần 21 Tiết 77 đến tiết 80 Quê hương; Khi con tu hú. Câu nghi vấn. (tiếp) Thuyết minh về một phương pháp (cách làm); Tuần 22 Tiết 81 đến tiết 84 Tức cảnh Pác Bó. Câu cầu khiến; Thuyết minh một danh lam thắng cảnh; Ôn tập về văn bản thuyết minh. Tuần 23 Tiết 85 đến tiết 88 Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thán; Viết bài Tập làm văn số 5. Tuần 24 Tiết 89 đến tiết 92 Câu trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần Tập làm văn). Tuần 25 Tiết 93 đến tiết 96 Hịch tướng sĩ; Hịch tướng sĩ; Hành động nói; Trả bài Tập làm văn số 5. Tuần 26 Tiết 97 đến tiết 100 Nước Đại Việt ta; Hành động nói (tiếp); Ôn tập về luận điểm; Viết đoạn văn trình bày luận điểm. Tuần 27 Tiết 101 đến tiết 104 Bàn luận về phép học; Gi¸o viªn: Chu Thị Hồng Ánh Trêng THCS Đình Bảng 3 Giáo án: Ngữ văn 8 Năm học 2013 - 2014 Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm; Viết bài Tập làm văn số 6. Tuần 28 Tiết 105 đến tiết 108 Thuế máu; Thuế máu; Hội thoại; Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. Tuần 29 Tiết 109 đến tiết 112 Đi bộ ngao du; Đi bộ ngao du; Hội thoại (tiếp); Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận. Tuần 30 Tiết 113 đến tiết 116 Kiểm tra Văn; Lựa chọn trật tự từ trong câu; Trả bài Tập làm văn số 6; Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận. Tuần 31 Tiết 117 đến tiết 120 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục; Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập); Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận. Tuần 32 Tiết 121 đến tiết 124 Chương trình địa phương (phần Văn); Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic); Viết bài Tập làm văn số 7. Tuần 33 Tiết 125 đến tiết 128 Tổng kết phần Văn; Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II; Văn bản tường trình; Luyện tập làm văn bản tường trình. Tuần 34 Tiết 129 đến tiết 132 Trả bài kiểm tra Văn; Kiểm tra Tiếng Việt; Trả bài Tập làm văn số 7; Tổng kết phần Văn (tiếp); Tuần 35 Tiết 133 đến tiết 136 Ôn tập phần Tập làm văn; Ôn tập phần Tập làm văn; Kiểm tra học kì II. Tuần 36 Tiết 137 đến tiết 140 Văn bản thông báo; Chương trình địa phương phần Tiếng Việt; Luyện tập làm văn bản thông báo; Trả bài kiểm tra học kì II. Gi¸o viªn: Chu Thị Hồng Ánh Trêng THCS Đình Bảng 4 Giỏo ỏn: Ng vn 8 Nm hc 2013 - 2014 Ngày soan:12/8/2012 Tiết 1: Văn bản: Tôi đi học (Thanh Tịnh) I MC CN T Cm nhn c tõm trng, cm giỏc ca nhõn vt tụi trong bui tu trng u tiờn trong mt on trớch truyn cú s dng kt hp cỏc yu t miờu t v biu cm. II TRNG TM KIN THC, K NNG 1. Kin thc - Ct truyn, nhõn vt, s kin trong on trớch Tụi i hc. - Ngh thut miờu t tõm lý tr nh tui n trng trong mt vn bn t s qua ngũi bỳt Thanh Tnh. 2. K nng: - c hiu on trớch t s cú yu t miờu t v biu cm. - Trỡnh by nhng suy ngh, tỡnh cm v mt s vic trong cuc sng ca bn thõn. - Rèn cho HS kĩ năng đọc diễn cảm, sáng tạo, kĩ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn xuôi giàu chất trữ tình. 3. Thái độ: Giáo dục HS biết rung động, cảm xúc với những kỉ niệm thời học trò và biết trân trọng, ghi nhớ những kỉ niệm ấy. 4. Cỏc k nng c bn c giỏo dc 1.Giao tip: Trỡnh by suy ngh, trao i, ý tng ca bn thõn v giỏ tr ni dung v ngh thut ca vn bn 2.Suy ngh sỏng to: Phõn tớch bỡnh lun nhng cm xỳc ca nhõn vt chớnh trong ngy u i hc 3.T nhn thc :Trõn trong k nim, sng cú trỏch nhim vi bn thõn 5. Cỏc phng phỏp k thut dy hc 1. ng nóo 2.Tho lun nhúm 3. Vit sỏng to III. CHUN B 1. Giáo viên:- Đọc tập truyện ngắn của tác giả Thanh Tịnh. - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh:Soạn bài IV. TIN TRèNH LấN LP 1.On định lụựp 2.Kiểm tra bài cũ : kiểm tra sách, vở. 3. Bài mới Hoạt động 1: Khởi động Giáo viên: Chu Th Hng nh Trờng THCS ỡnh Bng 5 Giỏo ỏn: Ng vn 8 Nm hc 2013 - 2014 Trong cuộc đời mỗi con ngời, những kỉ niệm của tuổi học trò thờng đợc lu giữ bền lâu trong trí nhớ. Đặc biệt là những kỉ niệm về buổi đến trờng đầu tiên. Tiết học đầu tiên của năm học mới này, cô và các em sẽ tìm hiểu một truyện ngắn rất hay của nhà văn Thanh Tịnh. Truyện ngắn " Tôi đi học " Thanh Tịnh đã diễn tả những kỉ niệm mơn man, bâng khuâng của một thời thơ ấy. Hoạt động của gv và hs kiến thức Hot ng 2: Tỡm hiu chung v vn bn ? Da vo chỳ thớch () SGK v phn t tỡm hiu thờm v tỏc gi, cỏc em hóy gii thiu mt vi nột v tỏc gi Thanh Tịnh? ( Phng phỏp: hot ng nhúm) K thut: Khn ph bn GV h ớng dẫn: Đọc chậm, dịu, hơi buồn, lắng sâu; chú ý lời của ngời mẹ, ông đốc. - GV đọc mẩu, gọi học sinh đọc tiếp. ? Nêu xuất xứ của tác phẩm? GV hớng dẫn học sinh tìm hiểu các từ: ông đốc, lạm nhận. ? Có những nhân vật nào đợc kể lại trong truyện ngắn này? Ai là nhân vật trung tâm? Vì sao? ? Kỉ niệm ngày đầu tiên đến trờng đợc kể theo trình tự thời gian, không gian nh thế nào? ? Tơng ứng với trình tự ấy là những đoạn nào của văn bản? ? Đoạn nào gợi cảm xúc thân thuộc nhất trong em? Vì sao? Hot ng 3: Tỡm hiu chi tit - GV chuyn ý: Phõn tớch vn bn theo b cc. ? Nỗi nhớ buổi tựu trờng tác giả đợc khơi nguồn từ thời điểm nào? vì sao? ? Lý do? - Sự liên tởng tơng đơng, tự nhiên giữa hiện tại và quá khứ của bản thân. ? Tâm trạng của nhân vật tôi khi nhớ lại kỷ niệm cũ ntn? Phân tích giá trị biểu cảm của 4 từ láy tả cảm xúc ấy? ? Những cảm xúc có trái ngợc, mâu thuẩn nhau không? Vì sao? Không >< nhau, trái ngợc nhau mà gần gũi, bổ sung cho nhau, rút ngắn khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ, nhằm diễn tả 1 cách cụ thể tâm trạng khi nhứ lại và cảm xúc thực của tôi khi ấy. ? Kỉ niệm ngày đầu đến trờng của nhân vật Tôi gắn với thời gian, không gian cụ thể nào? ? Vì sao thời gian và không gian ấy trở thành kỉ niệm trong tâm trí tác giả? I. Đọc và tìm hiểu chung: 1 . Tác giả: - Thanh Tịnh (1911-1988), quê ở Huế, từng dạy học, viết báo và làm văn. - Đạt giải thởng HCM về VH - Sáng tác của ông đằm thắm và đầy chất thơ. 2. Tác phẩm: - Thể loại: truyện ngắn trữ tình - In trong tập Quê mẹ, xuất bản năm 1941. - Từ khó 3 . Bố cục: + Cảm nhận của nhân vật Tôi trên đờng tới trờng. + Cảm nhận của nhân vật Tôi ở sân trờng. + Cảm nhận của nhân vật Tôi trong lớp học. II. Đọc - Tìm hiểu văn bản: 1. Khơi nguồn kỷ niệm: H - Lúc cuối thu, em nhỏ rụt rè cùng mẹ đến tr trờng gợi nhớ kỉ niệm - Cảm giác trong sáng nảy nở nh mấy cành hoa tơi mỉm cời H/a so sánh, nhân hoá, từ láy đợc sử dụng để tả tâm trạng, cảm xúc của tôi khi nhớ lại kỷ niệm tựu trờng:cảm xúc xao xuyến, vui sớng khi nhớ KN xa. a. Cảm nhận của nhân vật tôi trên đ ờng tới tr ờng: - Thời gian: buổi sáng cuối thu. - Không gian: trên con đờng dài và hẹp. quen - lạ Tôi đi học Giáo viên: Chu Th Hng nh Trờng THCS ỡnh Bng 6 Giỏo ỏn: Ng vn 8 Nm hc 2013 - 2014 ? Chi tiết: Tôi không lội qua sông thả diều nh thằng Quý và không đi ra đồng thả diều nh thắng Sơn nữa có ý nghĩa gì? ? Có thể hiểu gì về nhân vật tôi qua chi tiết ghì thật chặt hai quyển vở mới trên tay và muốn thử sức mình tự cầm bút thớc? ? Trong những cảm nhận mới mẻ trên con đ- ờng làng tới trờng, nhân vật tôi đã bộc lộ đức tính gì của mình? ? Phân tích ý nghĩa và biện pháp nghệ thuật đợc sử dụng trong câu văn: ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng nh một làn mây lớt ngang trên ngọn núi ? - GV cho HS thảo luận nhóm. Hoạt động 4: Luyện tập ? Hãy tìm trong phần đầu văn bản những câu văn tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và cho biết ý nghĩa của chúng? Dấu hiệu đổi khác trong tình cảm và nhận thức. - Xin mẹ cầm bút thớc So sánh Muốn khẳng định mình, ngây thơ đáng yêu. - Giàu cảm xúc, yêu học, yêu bạn bè, yêu mái trờng và yêu quê hơng. -> Kỉ niệm đẹp, đề cao việc học của con ng- ời 4. Củng cố: ? Em ấn tợng nhất với câu văn nào trong phần đầu đã học? 5. Hớng dẫn tự học - Đọc kĩ văn bản. - Viết đoạn văn kể về kỉ niệm của em về trờng lớp trong buổi đầu đi học. -Tìm hiểu phần còn lại =============================== Ngày soạn: 12/8/2011 Tiết 2: Văn bản: Tôi đi học (Thanh Tịnh) I MC CN T Cm nhn c tõm trng, cm giỏc ca nhõn vt tụi trong bui tu trng u tiờn trong mt on trớch truyn cú s dng kt hp cỏc yu t miờu t v biu cm. II TRNG TM KIN THC, K NNG 1. Kin thc - Ct truyn, nhõn vt, s kin trong on trớch Tụi i hc. - Ngh thut miờu t tõm lý tr nh tui n trng trong mt vn bn t s qua ngũi bỳt Thanh Tnh. 2. K nng: - c hiu on trớch t s cú yu t miờu t v biu cm. - Trỡnh by nhng suy ngh, tỡnh cm v mt s vic trong cuc sng ca bn thõn. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên:- Đọc tập truyện ngắn của tác giả Thanh Tịnh. - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh:Soạn bài D . Tiến trình tổ chức các hoạt động lên lớp 1. ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ 1. Trình bày mạch cảm xúc của văn bản Tôi đi học? Giáo viên: Chu Th Hng nh Trờng THCS ỡnh Bng 7 Giỏo ỏn: Ng vn 8 Nm hc 2013 - 2014 2.Tìm những câu văn tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh? 3. Bài mới Hoạt động 1: Khởi động Tôi đi học là truyện ngắn đợc tái hiện theo dòng hồi tởng của kí ức, bao gồm một chuổi các sự kiện mà yếu tố xuyên suốt là dòng cảm xúc tha thiết, trong trẻo tuôn trào. Theo dòng cảm xúc ấy ta biết đợc tâm trang hồi hộp, cảm giác bở ngở của nhân vật Tôi trên đờng cùng mẹ tới trờng, trên sân trờng và trong lớp học Hoạt động của gv và hs kiến thức Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản GV hớng dẫn HS đọc phần 2 của văn bản. ? Cảnh trớc sân trờng làng Mỹ Lí lu lại trong tâm trí tác giả có gì nổi bật? ? Trớc cảnh tợng ấy, tâm trạng, cảm giác của nhân vật Tôi nh thế nào? ? Tâm trạng ấy đợc tác giả diễn tả bằng hình ảnh so sánh nào? ? Em có suy nghĩ gì về hình ảnh so sánh đó? ? Khi hồi trống trờng vang lên và khi nghe gọi đến tên mình, tâm trạng chú bé nh thế nào? ? Vì sao khi sắp hàng đợi vào lớp nhân vật tôi lại cảm thấy Trong lần này? GV gọi HS đọc phần cuối văn bản ? Cảm nhận của nhân vật tôi khi vào lớp nh thế nào? ? Tại sao nhân vật tôi lại có cảm nhận nh vậy? ? Hãy đọc đoạn Một con đánh vần đọc. Chi tiết ấy có ý nghĩa gì? ? Em có cảm nhận gì về thái độ, cử chỉ của những em bé lần đầu đi học? ? Qua vn bn, tỏc gi khin em cú cm nhn gỡ v thỏi ca nhng ngi ln i vi cỏc em bộ ln u tiờn i hc ? (Gi ý : cỏc v ph huynh, ụng c, v thy giỏo?) - GV bỡnh: Ngụi trng ca nhõn vt tụi l mt ngụi trng giỏo dc m ỏp, l ngun nuụi dng cỏc em trng thnh. Hoạt động 4: Tổng kết ? Theo em, nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện là gì? II. Đọc - Tìm hiểu văn bản: a. Cảm nhận của nhân vật Tôi trên đờng tới trờng: b. Cảm nhận của nhân vật Tôi khi ở sân tr ờng: - Rất đông ngời ngời nào cũng đẹp. - Cảm giác mới mẻ. - Bỡ ngỡ, ngập ngừng, e sợ. + Cảm xúc trang nghiêm về mái trờng. + Tâm trạng hồi hộp, lo sợ. - Mang ý nghĩa tợng trng, giàu sức gợi. -> Miêu tả sinh động hình ảnh và tâm trạng của các em nhỏ lần đầu đến trờng. - Chú bé cảm thấy mình chơ vơ, vụng về, giật mình và lúng túng. - Hồi hộp, lo lắng, sợ sệt -> khóc. . -> sự tinh tế trong việc miêu tả tâm lí trẻ thơ. c. Cảm nhận của nhân vật tôi trong lớp học: - Cảm nhận mới mẻ của cậu bé lần đầu đợc vào lớp học. - Bắt đầu ý thức những thứ đó sẽ gắn bó thân thiết với mình. -> Sự ngộ nghĩnh đáng yêu của chú bé lần đầu đến trờng. Yêu mẹ, yêu thiên nhiên và khao khát học tập trởng thành. 2. Cm nhn v thỏi , c ch ca ngi ln: - Cỏc PHHS: Chun b chu ỏo cho con em; trõn trng tham d bui l quan trng ny: cựng lo lng, hi hp cựng con - ễng c : T tn bao dung - Thy giỏo tr : vui tớnh, giu tỡnh thng. Nh trng v gia ỡnh rt cú trỏch nhim vi th h tng lai. IV. Ghi nhớ: 1. Nghệ thuật - Bố cục độc đáo. - Hình ảnh thiên nhiên giàu sức gợi. - Ngôn ngữ, hình ảnh so sánh giàu sức gợi, mang ý nghĩa tợng trng. Giáo viên: Chu Th Hng nh Trờng THCS ỡnh Bng 8 Giỏo ỏn: Ng vn 8 Nm hc 2013 - 2014 ? Theo em, sức cuốn hút của truyện đợc tạo nên từ đâu? GV gọi HS đọc ghi nhớ. - Kết hợp hài hoà giữa kể, tả và bộc lộ cảm xúc. 2. Nội dung: Buổi tựu trờng đầu tiên sẽ mẫi mãi không bao giờ quên trong tâm trí t/g - mỗi chúng ta. Hoạt động 5: Luyện tập: Cng c bi hc, liờn h thc t, thc hnh trờn c s nhng kin thc va tỡm hiu. 1.Văn bản sử dụng phơng thức biểu đạt nào? A. Tự sự. C. Biểu cảm. B. Miêu tả. D. Cả ba phơng thức trên. 2. Những cảm giác nảy nở trong lòng tôi là những cảm giác nào? Qua đó em thấy đợc điều gì tốt đẹp ở nhân vật tôi? 4. Hớng dẫn tự học - Học bài, nắm kiến thức. - Viết đoạn văn ngắn ghi lại ấn tợng của em trong buổi tựu trờng mà em nhớ mãi. - Soạn bài: Trong lòng mẹ. =============================== Ngày 14/8/2012 Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ A. MC CN T - Phõn bit c cỏc cp khỏi quỏt v ngha ca t ng. - Bit vn dng hiu bit v cp khỏi quỏt ca ngha t ng vo c hiu v to lp vn bn. B TRNG TM KIN THC, K NNG 1. Kin thc Cỏc cp khỏi quỏt v ngha ca t ng. 2. K nng: Thc hnh so sỏnh, phõn tớch cỏc cp khỏi quỏt v ngha ca t ng. 3. Thỏi - Giỏo dc HS ý thc t hc 4. Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc 1.Ra quyt nh : Nhn ra v bit s dng t ỳng ngha theo mc ớch giao tip c th. 5. Cỏc phng phỏp k thut dy hc 1.Phõn tớch cỏc tỡnh hung 2. ng nóo 3.Thc hnh cú hng dn C. Chun b : 1/ GV: Bng ph, son giỏo ỏn. 2/ HS:Xem trc bi mi. - Phiếu học tập D. Tiến trình lên lớp 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Sách - vở của HS ? ở lớp 7 các em đã học về từ đồng nghĩa, trái nghĩa, hãy lấy một số ví dụ về 2 loại từ nay. Giáo viên: Chu Th Hng nh Trờng THCS ỡnh Bng 9 Giỏo ỏn: Ng vn 8 Nm hc 2013 - 2014 3. Bài mới Hoạt động 1: Khởi động Quan hệ trái nghĩa và đồng nghĩa là những quan hệ về nghĩa của từ mà ta đã học ở lớp 7. Hôm nay ta tìm hiểu một mối quan hệ khác về nghĩa của từ ngữ đó là mối quan hệ bao hàm - đợc gọi là phạm vi khái quát của nghĩa từ ngữ. Hoạt động của gv và hs kiến thức Hoạt động 2: GV treo bảng phụ ghi sơ đồ trong SGK. ? Nghĩa của từ động vật rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá? Tại sao? ? Hãy xem xét mối quan hệ về nghĩa của các từ thú, chim, cá với các từ voi, h ơu, tu hú, sáo, cá rô, cá thu? GV: Nh vậy, các từ thú, chim, cá có phạm vi nghĩa rộng hơn các từ voi, hơu, tu hú, sáo, cá rô, cá thu nhng lại có nghĩa hẹp hơn từ động vật. GV đ a bài tập: Cho 3 từ: cây, cỏ, hoa. ? hãy tìm những từ ngữ có phạm vi nghĩa rộng hơn và hẹp hơn các từ đó? - Rộng hơn: thực vật. - Hẹp hơn: cam, cau, dừa, cỏ sữa, cỏ gấu, cỏ gà, hoa mai, hoa lan, hoa hồng. ? Từ đó, em hiểu thế nào là từ ngữ có nghĩa rộng, nghĩa hẹp? ? Một từ có thể vừa có nghĩa rộng vùa có nghĩa hẹp đợc không? Vì sao? Lấy ví dụ minh hoạ? HS đọc ghi nhớ Hoạt động 3: - Cho HS lập sơ đồ, có thể theo mẫu bài học hoặc HS tự sáng tạo - Cho HS thảo luận 1 nhóm làm một câu - Cho 4 nhóm lên bảng ghi những từ ngữ có nghĩa hẹp của các từ ở BT3 trong thời gian 3 phút? ( Câu a, b, c, d) - Làm ở nhà I. T ng ngha rng v t ng ngha hp 1. Vớ d : Sgk 2. Nhận xét Rng hn, vỡ ng vt bao gm c thỳ, chim v cỏ. ngha t thỳ rng hn so vi voi, hu vỡ thỳ bao gm c voi, hu ngha t chim rng hn so vi tu hỳ, sỏo Chim bao gm c tu hỳ, sỏo ngha t cỏ rng hn so vi cỏ rụ, cỏ thu - cỏ bao gm c cỏ rụ, cỏ thu Ngha t thỳ rng hn t voi, hu; hp hn t ng vt. 3. Ghi nhớ: SGK/10 II. Luyện tập Bài tập Bài Tập 2: a. Chất đốt. b. Nghệ thuật. c. Thức ăn. d. Nhìn. e. Đánh. Bài tập 3: a. Xe cộ: Xe đạp, xe máy, xe hơi. b. Kim loại: Sắt, đồng, nhôm. c: Hoa quả: Chanh, cam. d. Mang: Xách, khiêng, gánh. Bài tập 4: Bài tập 5: Giáo viên: Chu Th Hng nh Trờng THCS ỡnh Bng 10 [...]... bài, phần chính của văn bản Cô cùng các em sẽ đi vào t/h tiết học hôm nay Hoạt động 2 I Bố cục của văn bản 1 Văn bản: Ngời thầy đạo cao đức trọng - Gọi 1 HS đọc văn bản " Ngời thầy đạo cao 2 Nhận xét: đức trọng" ? Văn bản trên có thể chia thành mấy phần? Chỉ ra các phần đó? ? Nêu nhiệm vụ của từng phần trong văn bản trên? + 3 phần: - Phần 1: ông CVA mang danh lợi -> Giới thiệu về Chu Văn An - Phần 2:... nối KB: Tổng kết chủ đề của văn bản cuả phần trớc Các phần đều tập trung làm rõ cho chủ đề của văn bản 2 Kết luận: Ghi nhớ : (SGK) ? Từ việc phân tích trên, hãy cho biết khái quát, bố cục của văn bản gồm mấy phần? ? ? ? Nhiệm vụ của từng phần và mối quan hệ giữa các phần trong một văn bản HS đọc II Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản: ? Phần thân bài văn bản " Tôi đi học" của 1 Tìm... đọc văn bản " Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt đèn" ? Văn bản trên gồm mấy ý? ? Mỗi ý đợc viết thành mấy đoạn văn? - 2 ý, Mỗi ý đợc viết thành 1 đoạn văn ? Em thờng dựa vào dấu hiệu hình thức nào để nhận biết đoạn văn? - Dấu hiệu: Viết hoa lùi đầu dòng và có dấu chấm xuống dòng ? Vậy theo em đoạn văn là gì? ( Đ .văn là đơn vị trên câu, có vai trò quan trọng trong việc tạo lập văn bản) I Thế nào là đoạn văn? ... soạn giáo án 2/ HS: Học bài cũ, xem trớc bài mới D TIN TRèNH DY HC 1 ổn định lớp 2I Bài Cũ :(2 ') Chủ đề của văn bản là gì? Thế nào tính thống nhất về chủ đề của văn bản? Làm thế nào để đảm bảo tính thống nhất đó? 3 Bài mới: Hoạt động 1: Khởi động Giáo viên: Chu Th Hng nh 21 Trờng THCS ỡnh Bng Giỏo ỏn: Ng vn 8 Nm hc 2013 - 2014 Lâu nay các em đã viết những bài tập làm văn đã biết đợc bố cục của 1 văn bản. .. trong văn bản? Nm hc 2013 - 2014 kiến thức I Chủ đề của văn bản: * Kỉ niệm ngày đầu tiên đến trờng: - Kỉ niệm trên đờng cùng mẹ tới trờng - Kỉ niệm trên sân trờng - Kỉ niệm trong lớp học Tâm trạng hồi hộp, cảm giác ngỡ ngàng và trang trọng -> Đây là chủ đề của văn bản Tôi đi học - Là đối tợng và vấn đề chính mà văn bản cần biểu đạt II Tính thống nhất về chủ đề của văn bản: - Nhan đề - Các từ ngữ :... câu chủ đề của đoạn văn? - Nội dung: Mang nội dung khái quát của cả đoạn văn ? Em hãy nhận xét gì về nội dung hình thức và vị Giáo viên: Chu Th Hng nh 27 II Từ ng và câu trong đoạn văn 1 Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn: - Từ ngữ chủ đề: là từ dùng làm đè mục, đợc lặp lại để duy trì đối tợng đc biểu đạt - Câu chủ đề: ND: kq ý của cả đoạn văn Trờng THCS ỡnh Bng Giỏo ỏn: Ng vn 8 trí của câu chủ... Thế nào là đoạn văn? 1 VD 2 Kết luận: Đoạn văn: Đơn vị trực tiếp tạo nên vbản về hình thức: Viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm Ndung: biểu đạt 1 ý tơng đối hoàn chỉnh ? Đọc lại đoạn văn và tìm từ ngữ có tác dụng duy trì đối tợng trong đoạn văn? - Đ1: Ngô Tất Tố ( ng, nhà văn) - Đ2: Tắt đèn ? Đọc đoạn 2 của văn bản và tìm câu then chốt của đoạn văn? Đ2: Câu : Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu... ko Cảnh buổi sáng ở nhà chị Dậu - Đoạn còn lại Cuộc đối mặt với tay sai , sự vùng lên của chị Dậu Hoạt động 3 :Đọc-Tìm hiểu nội dung văn bản ? Dựa vào lí thuyết về sự thống nhất về chủ đề văn bản để cminh cho nhan đề Tức nớc vỡ bờ ? + Các phần nội dung liên quan trong văn bản : Chị Dậu bị áp bức cùng quẫn, buộc phải phản ứng chống lại cai lệ và ngời nhà lí trởng + Thể hiện đúng t tởng của văn bản. .. mấy đoạn - Văn bản gồm 2 ý văn? - Những ý diễn đạt thành 1 đoạn văn Bài tập 2: HS đọc yêu cầu BT2 - Đoạn a: diễn dịch - Đoạn b: Song hành - Đoạn c: Song hành 4 Luyện tập củng cố: - Đoạn văn là gi? Tóm tắt cách trình bày nội dung của soạn văn? - Viết đoạn văn quy nạp khoảng 7- 8 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bé Hồng khi gặp mẹ 5 Hớng dẫn ở nhà: Bài cũ: - Học kĩ ghi nhớ - Làm bài tập 3, 4 ( SGK) Bài... Ôn lại cách viết bài văn tự sự, ôn tập cách viết văn, đoạn văn để chuẩn bị viết bài ======================== Ngày soạn:3/9/2012 Tiết 11, 12: Giáo viên: Chu Th Hng nh 28 Trờng THCS ỡnh Bng Giỏo ỏn: Ng vn 8 Nm hc 2013 - 2014 Viết bài tập làm văn số 1 - văn tự sự A Mục tiêu cần đạt: 1 Kiến thức:- Ôn tập lại kiểu bài văn tự sự đã học ở lớp 6 Đồng thời biết kết hợp với kiểu bài biểu cảm đã học lớp 7 2 Kí . Giáo án: Ngữ văn 8 Năm học 2013 - 2014 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS MÔN NGỮ VĂN 8 LỚP 8 Cả năm: 37 tuần (1 40 tiết) Học kì I: 19 tuần (7 2 tiết) Học kì II: 18 tuần ( 68 tiết) HỌC. biểu cảm. Tuần 8 Gi¸o viªn: Chu Thị Hồng Ánh Trêng THCS Đình Bảng 1 Giáo án: Ngữ văn 8 Năm học 2013 - 2014 Tiết 29 đến tiết 32 Chiếc lá cuối cùng; Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần. minh một danh lam thắng cảnh; Ôn tập về văn bản thuyết minh. Tuần 23 Tiết 85 đến tiết 88 Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thán; Viết bài Tập làm văn số 5. Tuần 24 Tiết 89 đến tiết 92 Câu trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cơ bản ngữ văn 8 cả bộ ( hay), Giáo án cơ bản ngữ văn 8 cả bộ ( hay), Giáo án cơ bản ngữ văn 8 cả bộ ( hay)