SKKN Tìm hiểu đoạn trích hồn Trương Ba, da hàng thịt theo đặc trưng thể loại

21 2,088 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2014, 20:24

SKKN: Tìm hiu đon trích ''Hn Trng Ba, da hàng tht'' theo đc trng th loi'' 1 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Những năm gần đây toàn ngành giáo dục không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá cho điểm đối với học sinh để nâng cao hiệu quả dạy học. Muốn đạt được hiệu quả giáo dục cao nhất, việc giảng dạy Văn học phải tiến hành sao cho phù hợp với đặc trưng của bộ môn, vừa mang bản chất xã hội, vừa là một hiện tượng thẩm mỹ, hiện tượng nghệ thuật. Thể loại văn học là một vấn đề thuộc hình thức nghệ thuật của văn học, có liên quan khăng khít đến nội dung. Mỗi tác phẩm văn học đều tồn tại dưới hình thức một thể loại nhất định, đòi hỏi phải có một phương pháp, một cách thức phân tích, giảng dạy phù hợp với nó. Đổi mới phương pháp dạy học là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự tâm huyết của nhiều nhà giáo dục và đội ngũ giáo viên không chỉ về mặt lý thuyết mà còn cả trong thực tiễn. Tác phẩm thuộc thể loại kịch chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong nhà trường trung học phổ thông. Tuy nhiên những tác phẩm này chiếm một vị trí khá quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn cũng như đối với nền văn học nước nhà. Nhưng khi giảng dạy, phần lớn giáo viên chỉ đi sâu khai thác, khám phá giá trị hiện thực chung nhất mà chưa khai thác được chiều sâu tư tưởng tác phẩm, giá trị nghệ thuật rất riêng của văn bản. Do đó việc đổi mới phương pháp dạy học tác phẩm ''Hồn Trương Ba, da hàng thịt"của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ ở trường THPT là rất cần thiết. Với tất cả những lý do trên chúng tôi tiến hành lựa chọn và thực hiện đề tài ''Tìm hiểu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt theo đặc trưng thể loại" nhằm góp phần làm sáng tỏ bản chất sáng tạo của quá trình tiếp nhận tác phẩm của Lưu Quang Vũ ở trường THPT. 2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Với đề tài này chúng tôi không ngoài mục đích giúp học sinh tiếp cận nôi dung kiến thức tốt hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả dạy học tác phẩm văn học ở trường trung học phổ thông, đặc biệt là dạy học tác phẩm ''Hồn Trương Ba, da hàng thịt" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. SKKN: Tìm hiu đon trích ''Hn Trng Ba, da hàng tht'' theo đc trng th loi'' 2 Ngoài ra phần nào giúp học sinh nắm vững phương pháp, kĩ năng đọc - hiểu văn bản văn học thuộc thể loại kịch. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu về tác phẩm văn học, đặc trưng loại hình tác phẩm kịch; tìm hiểu về thực trạng dạy học tác phẩm ''Hồn Trương Ba, da hàng thịt"ở trường trung học phổ thông; tiến hành nghiên cứu, khảo sát tực tiễn để từ đó xác định hướng dạy học hợp lý và hiệu quả cho việc dạy học tác phẩm kịch ở trường trung học phổ thông. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng được lựa chọn nghiên cứu là Dạy học đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt "theo đặc trưng loại thể. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi toàn bộ tác phẩm ''Hồn Trương Ba, da hàng thịt" trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 ở trường THPT. Trong đó có so sánh đối chiếu với truyện của dân gian. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo các tài liệu, giáo trình có nội dung liên quan. - Phương pháp phân tích, khảo sát thực tế, thống kê, thực nghiệm. - Phương pháp nghiên cứu theo quan điểm liên ngành. - Phương pháp tổng hợp, quy nạp, khái quát. 5. Thời gian nghiên cứu: đề tài này được thực hiện trong năm học 2013 - 2014 SKKN: Tìm hiu đon trích ''Hn Trng Ba, da hàng tht'' theo đc trng th loi'' 3 PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Thể loại kịch: Kịch là một trong ba phương thức phản ánh hiện thực bằng hình tượng (trữ tình, tự sự và kịch) và là một trong bốn loại thể cơ bản của văn học (thơ, kí, truyện, kịch) loại hình văn học bên cạnh tự sự và trữ tình. Kịch được coi là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, vừa thuộc về sân khấu vừa thuộc về văn học. Để đến được với công chúng trong tư cách một vở diễn, kịch đòi hỏi sự tham gia của nhiều người: đạo diễn, diễn viên, hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật, nhạc công, người phụ trách ánh sáng, âm thanh. Trong tư cách là một tác phẩm văn học, kịch tồn tại dưới dạng kịch bản văn học, độc giả có thể cảm thụ bằng việc đọc. Do đặc tính riêng (sáng tác để trình diễn trên sân khấu hoặc đưa lên màn ảnh, bị chi phối bởi các yếu tố không gian và thời gian thực tế) kịch khó có thể chứa đựng một dung lượng hiện thực rộng lớn như trong các tác phẩm thuộc loại hình tự sự, cũng không mang xu hướng bộc lộ những rung động, những cảm xúc và suy ngẫm như trong các tác phẩm trữ tình, kịch khám phá và diễn tả đời sống bằng việc phát hiện những mâu thuẫn và xung đột, coi đó như một phương diện bộc lộ bản chất của đời sống hiện thực đồng thời cũng làm nên hình thức tồn tại riêng biệt của loại hình kịch bên cạnh các loại hình khác của văn học. Đây là lý do để Hêghen có thể khẳng định: Tình thế giàu xung đột là đối tượng ưu tiên của nghệ thuật kịch. Hoặc, nói gọn hơn, như Biêlinxki: Xung đột tạo nên tính kịch. Xung đột kịch có thể xảy ra giữa các mặt khác nhau trong một con người, giữa các cá nhân, giữa các nhóm cho đến các tập đoàn người với nhau hoặc có khi, giữa một tập đoàn người với một cá nhântrong một bối cảnh xã hội và lịch sử mang tính đặc thù. Nét chủ đạo của kịch là kịch tính. Kịch tính được tạo ra do mâu thuẫn và xung đột một khi đã nảy ra liền phát triển liên tục, không gián đoạn theo chiều hướng mỗi lúc một căng thẳng cho tới tình thế đòi hỏi phải giải quyết bằng một kết cục nào đó. Quá trình diễn biến của xung đột kịch được cụ thể hoá bằng hành động kịch. Hành động kịch là yếu tố quan trọng hàng đầu của kịch phẩm. Không phải ngẫu nhiên khái niệm kịch drama trong tiếng Hylạp cũng có nghĩa là hành động. Đó là sự tổ chức các tình tiết, sự kiện, biến cố trong SKKN: Tìm hiu đon trích ''Hn Trng Ba, da hàng tht'' theo đc trng th loi'' 4 cốt truyện theo một diễn biến logic, chặt chẽ, nhất quán chi phối bởi một quy luật nhất định mà qua đó công chúng có thể tiếp nhận được những mâu thuẫn, xung đột trong đời sống mà kịch tác gia muốn truyền đạt. Hành động kịch lại được thực hiện bởi các nhân vật kịch. Trong kịch, các nhân vật tự xây dựng nên tính cách riêng biệt của mình chủ yếu qua ngôn ngữ mà nó thể hiện. II. Về Vở kịch ''Hồn Trương Ba, da hàng thịt"và trích đoạn trong SGK Ngữ văn 12 Trong làng kịch nói Việt Nam, có lẽ ai cũng biết đến Lưu Quang Vũ - một hiện tượng đặc biệt của sân khấu kịch trường những năm tám mươi của thế kỉ XX. Tuy có tài ở nhiều lĩnh vực như viết truyện ngắn, soạn kịch, làm thơ, vẽ tranh nhưng ông được xem là một trong những nhà soạn kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt nam hiện đại. Trong các vở kịch của Lưu Quang Vũ, đáng chú ý nhất là vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Bằng nghệ thuật xây dựng nội tâm độc đáo,vở kịch đem đến cho người đọc nhiều vấn đề tư tưởng sâu sắc qua nhân vật Trương Ba trong thân xác anh hàng thịt. Từ cốt truyện dân gian, Lưu Quang Vũ đã xây dựng lại thành một vở kịch nói hiện đại và lồng vào đó nhiều triết lí nhân văn về cuộc đời và con người. 2.1. Theo truyện cổ dân gian: Ngày xưa, có một người tên là Trương Ba, người còn trẻ tuổi nhưng đánh cờ tướng rất giỏi. Nước cờ của anh dễ thường thiên hạ không có người nào địch nổi. Bao nhiêu giải cờ trong những hội hè mùa xuân đều về tay anh. Tiếng đồn vang khắp nước, sang đến tận Giang Nam. Buổi ấy, ở Trung Quốc, có ông Kỵ Như cũng nổi tiếng cao cờ. Khi nghe tiếng Trương Ba, Kỵ Như liền khăn gói sang Nam tìm đến nhà địch thủ. Hai người đọ tài nhau trong mấy ván vẫn không phân thua được. Nhưng đến ván thứ ba, Trương Ba dồn Kỵ Như vào thế bí. Thấy đối phương vò đầu suy nghĩ, Trương Ba kiêu hãnh bảo: - Nước cờ này dù có Đế Thích xuống đây cũng không thể gỡ nổi. Bấy giờ Đế Thích là thần cờ ở thiên đình, bỗng nghe câu nói hỗn xược của Trương Ba xúc phạm đến mình, liền cưỡi mây xuống trần định cho y biết tay. Trương Ba và Kỵ Như đang đánh, chợt có một ông cụ già đến SKKN: Tìm hiu đon trích ''Hn Trng Ba, da hàng tht'' theo đc trng th loi'' 5 ngồi bên cạnh bàn cờ. Ông cụ thủng thỉnh mách cho Kỵ Như mấy nước. Tự nhiên, bên Kỵ Như cờ bại thành thắng. Trương Ba cau có, trong bụng tức giận ông già ở đâu đến làm cho mình lâm vào thế bí. Nhưng nhìn thấy ông cụ râu tóc trắng xóa, mặt mũi không có vẻ là người trần tục, chợt hiểu, liền sụp xuống lạy mà rằng: “Ngài hẳn là thần Đế Thích đây rồi, tôi người trần mắt thịt không biết, xin thứ lỗi”. Đế Thích cười bảo: “Ta nghe như nhà ngươi tự phụ là cao cờ nên xuống xem cho biết”. Trương Ba liền giữ Đế Thích lại mua rượu, giết gà, khoản đãi rất chu tất. Đế Thích tuy mới gặp cũng rất yêu mến Trương Ba. Thấy anh khẩn khoản muốn học nước cờ của mình, Đế Thích bảo anh: “Ta thấy nhà ngươi có bụng chân thành, vậy ta cho một bó hương này, mỗi lần cần đến ta thì thắp lên một cây, ta sẽ xuống”. Nói đoạn, cưỡi mây bay lên trời. Từ đó, Trương Ba thỉnh thoảng lại dọn cờ mời thầy Đế Thích xuống chơi. Hai bên rất tương đắc. Nhưng một hôm, Trương Ba bị cái chết mang đi một cách đột ngột. Sau khi chôn cất chồng, người vợ dọn dẹp nhà cửa, thấy có nén hương giắt ở mái nhà, chị ta vô tình lấy xuống đốt lên cắm trước bàn thờ chồng. Ở thiên đình, thần Đế Thích nhận được tin bằng mùi hương liền xuống ngay. Thấy vắng mặt Trương Ba, Đế Thích ngạc nhiên: “Trương Ba đâu?”. Vợ Trương Ba sụt sịt: “Nhà tôi chết đã gần một tháng nay rồi!". “Chết rồi! Sao lúc mới tắt thở không gọi ta xuống ngay, để đến bây giờ còn làm thế nào được nữa?”. Suy nghĩ một chút, Đế Thích lại hỏi thêm: “Trong xóm hiện nay có ai mới chết không?”. Vợ Trương Ba đáp: “Có một người Hàng thịt mới chết tối hôm qua”. Thần Đế Thích bảo chị ta dẫn mình đến nhà người Hàng thịt mà bảo: “Ta sẽ kiếm cách làm cho chồng nhà ngươi sống lại”. Nói xong, thần hóa phép rồi trở về trời. Nói chuyện trong nhà người Hàng thịt lúc đó, mọi người đang xúm quanh linh sàng khóc lóc kể lể thì tự nhiên thấy người chết ngồi nhỏm dậy. Hắn ta vứt tất cả mọi đồ khâm liệm rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch về nhà Trương Ba. Vợ Trương Ba thấy người Hàng thịt, biết là thần Đế Thích đã làm cho chồng mình sống lại, mừng rỡ đón vào. Giữa lúc đó, thì vợ con người Hàng thịt cũng chạy theo níu lấy chồng nhưng không những bị vợ Trương Ba giằng lại, mà ngay chính chồng mình cũng nhất định không chịu về. Đôi bên cãi cọ nhau, cuối cùng biến thành cuộc đấu khẩu SKKN: Tìm hiu đon trích ''Hn Trng Ba, da hàng tht'' theo đc trng th loi'' 6 rất kịch liệt. Xóm làng không biết phân xử ra sao, đành đem việc đó lên quan. Quan cho đòi các nhà hàng xóm tới hỏi cung thì ai cũng bảo người sống lại đó là anh Hàng thịt. Nhưng chỉ có vợ Trương Ba thì nhất định nhận ra là chồng mình”. Quan hỏi rằng: "Chồng chị ngày thường hay làm gì?”. Đáp: “chồng tôi chỉ thạo đánh cờ mà thôi”. Quan lại hỏi vợ người Hàng thịt: “chồng chị ngày thường hay làm nghề gì?”. Đáp: “chồng tôi chỉ thạo nghề mổ lợn”. Nghe đoạn, quan sai đem một con lợn vào công đường cho anh Hàng thịt mổ, nhưng anh ta lúng túng không biết làm thế nào cả. Quan lại sai mấy người giỏi cờ vào tỉ thí với người Hàng thịt thì không ngờ, con người đó đi những nước cờ rất cao không ai địch nổi. Quan bèn phán cho về nhà Trương Ba. 2.2. Vở kịch của Lưu Quang Vũ “Nam Tào, Bắc Đẩu đang ngồi chấm người phải chết trong ngày. Đế Thích đến tỏ ý muốn xuống hạ giới để tìm người cao cờ đánh cho vui. Vì vội đi dự tiệc ở bên dinh Thái thượng nên Nam Tào gạch bừa tên Trương Ba. Trương Ba đang chăm vườn và trò chuyện cùng vợ, cháu gái nội, con trai, con dâu thì Trưởng Hoạt đến chơi cờ. Đế Thích xuất hiện, giúp Trưởng Hoạt gỡ thế cờ. Đế Thích cho Trương Ba mấy nén hương và bảo nếu cần thì thắp một nén là Đế Thích xuống, thắp ba nén thì có thể lên thiên đình gặp Đế Thích. Sau đó, Trương Ba thấy trong người khó chịu và chết. Nam Tào, Bắc Đẩu và Đế Thích đang trò chuyện thì vợ Trương Ba lên (bà ta vô tình thắp ba nén hương cho chồng). Bà đòi trả mạng sống cho chồng. Nhân có anh Hàng thịt mới chết, thân xác chưa tan rữa, Nam Tào, Bắc Đẩu cho hồn Trương Ba nhập vào xác anh Hàng thịt để sống lại. Gia đình người Hàng thịt đang ngồi bên quan tài thì người Hàng thịt đội nắp quan tài lên, đòi về nhà Trương Ba, không chịu ở lại nhà Hàng thịt. Vợ Trương Ba đến xem phép mầu nghiệm ứng để đón chồng. Lúc đầu, mọi người đều ngỡ ngàng nhưng hồn Trương Ba đã nói được những điều chỉ có Trương Ba xưa mới biết, nên vợ Trương Ba nhận chồng, Trưởng Hoạt nhận bạn. Hồn Trương Ba (trong xác anh Hàng thịt) về nhà Trương Ba. Nhưng bà vợ băn khoăn vì thân xác chồng khác xưa nhiều quá. Bà cũng thắc mắc về việc chồng phải sang giúp chị Hàng thịt mổ lợn mặc dù SKKN: Tìm hiu đon trích ''Hn Trng Ba, da hàng tht'' theo đc trng th loi'' 7 vụng về. Anh con trai thì hy vọng với sức vóc mới, bố có thể cùng đi buôn lậu với mình. Hồn Trương Ba đã tát con với sức mạnh của cánh tay anh Hàng thịt. Lý trưởng vào bắt hồn Trương Ba phải về nhà Hàng thịt. Anh con trai hối lộ, Lý trưởng xử: ban ngày ở nhà Trương Ba, đêm về nhà Hàng thịt. Anh con trai lại có lời, Lý trưởng cho phép Trương Ba chỉ phải ở nhà Hàng thịt đến nửa đêm thì được về. Trời đã khuya, hồn Trương Ba giúp chị Hàng thịt mổ lợn, pha thịt xong, chuẩn bị về thì chị ta giữ lại mời rượu rồi mời ở lại. Hồn Trương Ba lúc đầu định xuôi theo nhưng đã đấu tranh tư tưởng, gỡ tay chị ta, về nhà. Trưởng Hoạt sang phê phán Trương Ba bắt đầu đổi tính: uống rượu, đòi ăn ngon, nước cờ đi cũng khác. Lý trưởng lại đến sách nhiễu. Cháu gái không nhận ông, người con dâu cũng than phiền bố chồng thay đổi. Một cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác người Hàng thịt diễn ra; qua đó, xác người Hàng thịt khẳng định thế lấn tới của y đối với hồn Trương Ba. Hồn Trương Ba đốt một nén hương gọi Đế Thích xuống giải thoát cho mình. Lúc đó, cu Tỵ nhà hàng xóm bị ốm nặng, sắp chết. Đế Thích bảo hồn Trương Ba nhập vào xác cu Tỵ. Trương Ba từ chối, xin cho cu Tỵ sống, còn mình xin trả lại xác cho người Hàng thịt và chấp nhận cái chết. Hồn Trương Ba nhập vào màu xanh cây vườn trò chuyện với vợ”. Như vậy tác giả Lưu quang Vũ đã xây dụng tình huống kịch bắt đầu từ chỗ kết thúc của truyện dân gian. 2.3 Trích đoạn ''Hồn Trương Ba da hàng thịt"đưa vào dạy trong SGK Trích đoạn "Hồn Trương Ba da hàng thịt" trong SGK 12 là một phần thuộc Cảnh VII - cảnh cuối cùng của vở kịch. Đoạn trích đã thể hiện những mâu thuẫn dồn nén, phát triển tới đỉnh điểm các xung đột bên trong và bên ngoài theo nguyên tắc của thể loại kịch. Các mâu thuẫn đó, về cách thức, chảy ngầm mãnh liệt đằng sau các cuộc đối thoại giữa nhân vật chính với các nhân vật khác.Cụ thể là những cuộc đối thoại: đối thoại giữa hồn Trương Ba với xác hàng thịt; đối thoại giữa Trương Ba và những người thân; đối thoại giữa Trương Ba với Đế Thích và Màn kết. Vở kịch nói chung và đoạn kết nói riêng đã để lại nhiều dư vị sâu lắng trong lòng độc giả. III. gi¸o ¸n thÓ nghiÖm A. Môc tiªu bµi häc: Qua bài học nhằm giúp häc sinh: SKKN: Tỡm hiu on trớch ''Hn Trng Ba, da hng tht'' theo c trng th loi'' 8 1. V kin thc: - Hiểu đợc bi kịch của con ngời khi bị áp đặt vào nghịch cảnh: phải sống nhờ, sống vay mợn, sống tạm bợ và trái với tự nhiên khiên tâm hồn nhân hậu, thanh cao bị nhiễm độc và tha hóa bởi sự lấn át của thể xác thô lỗ, phàm tục. - Cảm nhận đợc vẻ đẹp tâm hồn của những ngời lao động trong cuộc đấu tranh chống lại sự dung tục, bảo vệ quyền đợc sống trọn vẹn, hài hòa giữa thể xác và tâm hồn, vật chất và tinh thần cùng khát vọng hoàn thiện nhân cách. - Thấy đợc kịch Lu Quang Vũ đặc sắc trên cả hai phơng diện: kịch bản văn học và nghệ thuật sân khấu với tính hiện đại kết hơp các giá trị truyền thống; sự phê phán mạnh mẽ, quyết liệt và chất trữ tình đăm thắm, bay bổng. 2. V k nng: bit cỏch c th loi kch 3. V thỏi : bit trõn trng, yờu quớ nhng di sn vn hc m nh vit kch Lu Quang V ó li. B. chuẩn bị - Giỏo viờn: son giỏo ỏn bi chu ỏo nh, chun b mt s t liu liờn quan. - Hc sinh: Son bi nh. C. tiến trình lên lớp 1. n nh lớp 2. Kim tra bài cũ: 3. Bi mi: Hoạt động của gv & hs Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tổ chức tìm hiểu chung - GV yêu cầu 1 HS đọc phần Tiểu dẫn (SGK) và nêu những ý chính về tác giả Lu Quang Vũ - GV nhận xét đồng thời mở I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả Lu Quang Vũ (1948- 1988) quê gốc ở Đà Nẵng, sinh tại Phú Thọ trong một gia đìng trí thức. + Từ 1965 đến 1970: Lu Quang Vũ vào bộ đội và đợc biết đến với t cách một nhà thơ tài năng đầy hứa hẹn. + Từ 1970 đến 1978: ông xuất ngũ, làm nhiều nghề để mu sinh. + Từ 1978 đến 1988: biên tập viên Tạp chí Sân khấu, bắt đầu sáng tác kịch và trở thành một hiện tợng đặc SKKN: Tỡm hiu on trớch ''Hn Trng Ba, da hng tht'' theo c trng th loi'' 9 rộng một số vấn đề. - HS nêu những ý chính về vở kịch Hồn Trơng Ba da hàng thịt và vị trí của đoạn trích học. biệt của sân khấu kịch trờng những năm 80 với những vở đặc sắc nh: Sống mãi tuổi 17, Hẹn ngày trở lại, Lời thề thứ 9, khoảnh khắc và v"tận, Bệnh sĩ, Tôi và chúng ta, Hai ngàn ngày oan trái, Hồn Trơng Ba, da hàng thịt, Lu Quang Vũ là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, vẽ tranh, viết truyện, viết tiểu luận, nhng thành công nhất là kịch. Ông là một trong những nhà soạn kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại Lu Quang Vũ đợc tặng giải thởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. 2. Vở kịch Hồn Trơng Ba, da hàng thịt + Vở kịch đợc Lu Quang Vũ viết vào năm 1981, đợc công diễn vào năm 1984. + Từ một cốt truyện dân gian, tác giả đã xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ có ý nghĩa t tởng, triết lí và nhân văn sâu sắc. + Truyện dân gian gây kịch tính sau khi Hồn Trơng Ba nhập vào xác anh hàng thịt dẫn tới "vụ tranh chấp"chồng của hai bà vợ phải đa ra xử, bà Trơng Ba thắng kiện đợc đa chồng về. Lu Quang Vũ khai thác tình huống kịch bắt đầu ở chỗ kết thúc của tích truyện dân gian. Khi hồn Trơng Ba đợc sống "hợp pháp"trong xác anh hàng thịt, mọi sự càng trở nên rắc rối, éo le để rồi cuối cùng đau khổ, tuyệt vọng khiến Hồn Trơng Ba không chịu nổi phải cầu xin Đế Thích cho mình đợc chết hẳn. 3. Đoạn trích: phần lớn cảnh VII. Đây cũng là đoạn kết của vở kịch, đúng vào lúc xung đột trung tâm của vở kịch lên đến đỉnh điểm. Sau mấy tháng sống trong tình trạng "bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo", nhân vật Hồn Trơng Ba ngày càng trở nên xa lạ với SKKN: Tỡm hiu on trớch ''Hn Trng Ba, da hng tht'' theo c trng th loi'' 10 bạn bè, ngời thân trong gia đình và tự chán ghét chính mình, muốn thoát ra khỏi nghịch cảnh trớ trêu. Hoạt động 2 : Tổ chức đọc- hiểu văn bản - GV phân vai và hớng dẫn đọc. HS đọc theo vai. II. Đọc- hiểu văn bản * Đọc thể hiện tính cách, tâm trạng của mỗi nhân vật và xung đột kịch. Hoạt động 3: Tổ chức đọc- hiểu chi tiết văn bản GV tổ chức cho HS tìm hiểu, thảo luận phần đầu của đoạn trích theo một số câu hỏi: - Trớc khi đối thoại với ngời thân trong gia đình, Hồn Trơng Ba đã độc thoại nội tâm nh thế nào? ( hành động, ngôn ngữ lời nói, tâm trạng). Nhận xét của em về cách sử dụng câu văn, lời văn trong phần này? - Đoạn trích có những cuộc đối thoại nào? Qua những cuộc đối thoại hãy tìm hàm ý mà nhà viết kịch muốn gửi gắm? - Tong lần đối thoại với xác Iii. đọc - hiểu chi tiết 1. Độc thoại của Trơng Ba - Hành động: "ngồi ôm đầu một hồi lâu"-> trạng thái u uất, bế tắc, không lối thoát "vụt đứng dậy"-> Sự đau khổ quẫn bách đến cùng cực, không thể chịu đựng hơn đợc nữa đành trào ra thành những dòng độc thoại đầy nớc mắt. - Lời nói: + Phủ định: Không! Không! Tôi không muốn sống nh thế này mãi! + Tâm trạng: chán cái chỗ ở không phải của tôi lắm rồi + Tâm trạng: sợ cái thân thể kềnh càng, thô lỗ và muốn rời xa tức khắc. + Khao khát: đợc tách ra cái xác này dù chỉ một lát. - Sử dụng nhiều câu cảm thán, câu văn ngắn, lời văn dồn dập => sự hối thúc, bức bách, căng thẳng trong tâm trạng. - Đối thoại giữa hồn với xác - Đối thoại giữa hồn Trơng Ba với ngời thân trong gia đình - Đối thoại giữa hồn Trơng Ba với Đế Thích 2. Đối thoại giữa hồn với xác Xác hng thịt Hồn Trơng Ba - Xoỏy vo hin thc bi kch ca Hn: Linh hn m nht khụng tỏch - Ngc nhiờn vỡ th xỏc cng cú ting núi v ph nh "my khụng cú [...]... cần!" 15 SKKN: Tỡm hi u o n trớch ''H n Tr ng Ba, da hng th t'' theo c tr ng th lo i'' => nỗi đau khổ, tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, => Đây là lời độc thoại có tính chất quyết định dẫn tới hành động một cách dứt khoát châm hương gọi Đế Thích GV tổ chức cho HS tìm hiểu, 4 Đối thoại giưa hồn Trương Ba với đế Thích thảo luận phần sau của đoạn Hồn Trương Ba ế Thích trích theo một số câu hỏi: - Không thể bên... v"nghĩa => ý nghĩa triết lí sâu 16 SKKN: Tỡm hi u o n trớch ''H n Tr ng Ba, da hng th t'' theo c tr ng th lo i'' sắc v quan nim sng - Khi Trương Ba kiên quyết đòi trả xác cho hàng thịt, Đế Thích định cho hồn Trương Ba nhập vào cu Tị, Trương Ba đã từ chối Vì sao? Qua quyết định dứt khoát này chúng ta càng thấy Trương Ba là người như thế nào? - Hồn Trương Ba hình dung cảnh hồn của mình lại nhập vào xác cu... đình thấy nguyên nhân nào đã a Đối thoại giữa hồn Trương Ba với vợ khiến cho người thân của Nỗi đau khổ, tuyệt vọng của Hồn Trương Ba càng 12 SKKN: Tỡm hi u o n trớch ''H n Tr ng Ba, da hng th t'' theo c tr ng th lo i'' Trương Ba và cả chính Trương được đẩy lên khi đối thoại với những người thân Ba rơi vào bất ổn và phải chịu đau khổ? Người vợ Hồn Trương Ba - Trương Ba có thái độ như thế nào trước những... có lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa" 14 SKKN: Tỡm hi u o n trớch ''H n Tr ng Ba, da hng th t'' theo c tr ng th lo i'' => C"con dâu là người sâu sắc, chín chắn, hiểu điều hơn lẽ thiệt Chị biết thông cảm với nỗi khổ tâm của bố chồng => Tất cả những người thân yêu của Hồn Trương Ba đều nhận ra cái nghịch cảnh trớ trêu Với họ cái ngày chôn xác Trương Ba xuống đất họ đau, họ khổ nhưng "cũng không.. .SKKN: Tỡm hi u o n trớch ''H n Tr ng Ba, da hng th t'' theo c tr ng th lo i'' hàng thịt hồn Trương ba rơi vào tình cảnh như thế nào? - Xỏc ó núi vi hn Trng ra khi tụi c õu ting núi m ch l cỏi xỏc tht õm u, ui mự - Khng nh y v - Bt lc, ph nh Ba nhng... kèm theo - Xác anh hàng thịt những tiếng than, tiếng còn cười nhạo vào cái lí kêu lẽ mà ông đưa ra để ngụy biện: "Ta vẫn có một đời sống riêng: nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn," - xác thắng thế nên rất hể hả tuôn ra những lời thoại dài với chất giọng khi thì mỉa mai cười nhạo khi thì lên mặt dạy đời, chỉ trích, châm chọc tỡnh hung kch lờn cao - Qua lớp kịch hồn Trương Ba 3 Đối thoại giữa hồn Trương. .. con cu Tị Hồn Trương Ba đi đến quyết định dứt khoát Quyết định dứt khoát xin Đế Thích cho cu Tị được sống lại, cho mình được chết hẳn chứ không nhập hồn vào thân thể ai nữa => Qua quyết định này, chúng ta càng thấy Trương Ba là con người nhân hậu, sáng suốt, giàu lòng tự trọng Đặc biệt, đó là con người ý thức được ý nghĩa của cuộc sống 5 Màn kết của vở kịch + Khung cnh: GV cho học sinh tìm hiểu và -... Trng Ba trong i thoi vi Xỏc, v, cỏi Gỏi, Thớch) 18 SKKN: Tỡm hi u o n trớch ''H n Tr ng Ba, da hng th t'' theo c tr ng th lo i'' của anh chị sau khi đọc- hiểu 2 V ngh thut đoạn trích - Th hin quan nim v thỏi ca nh vn v cỏc vn nhõn sinh - Góp phần phê phán một số biểu hiện tiêu cực trong lối sống lúc bấy giờ: Thứ nhất, con người đang có nguy cơ chạy theo những ham muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích... hỡnh b nu cm, cu ao b vo go, trong cỏi ci b ng tru, con dao b giy c Khụng phi mn thõn ai Trương ba gi gm tõm hn c, tụi vn õy, trong vn cõy nh ta, trong nhng ca mỡnh? iu tt lnh ca cuc i, trong mi trỏi cõy cỏi Gỏi nõng niu" => li vn thm m cm xỳc, giu cht th => cht tr tỡnh trong kch Lu Quang V 17 SKKN: Tỡm hi u o n trớch ''H n Tr ng Ba, da hng th t'' theo c tr ng th lo i'' - Qua i thoi ca cỏi Gỏi v cu... vẹn cỏch tn ti trong quan niệm của Trương - Sống nhờ vào đồ đạc, - Khng nh mt hin Ba và Đế Thích về ý nghĩa sự của cải người khác đã là thc khụng phõn bit sống? chuyện không nên, đằng trn gian hay thng này đến cái thân tôi gii: khụng ai c ton cũng phải sống nhờ anh vn c hàng thịt Ông chỉ nghĩ - Khụng hiu c đơn giản là cho tôi sống, nhng suy ngh ca - Theo anh (chị), Trương Ba nhưng sống như thế nào Trng . học đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt " ;theo đặc trưng loại thể. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi toàn bộ tác phẩm '&apos ;Hồn Trương Ba, da hàng thịt& quot;. thông, đặc biệt là dạy học tác phẩm '&apos ;Hồn Trương Ba, da hàng thịt& quot; của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. SKKN: Tìm hiu đon trích ''Hn Trng Ba, da hàng tht'' theo. chúng tôi tiến hành lựa chọn và thực hiện đề tài '&apos ;Tìm hiểu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt theo đặc trưng thể loại& quot; nhằm góp phần làm sáng tỏ bản chất sáng tạo của quá
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tìm hiểu đoạn trích hồn Trương Ba, da hàng thịt theo đặc trưng thể loại, SKKN Tìm hiểu đoạn trích hồn Trương Ba, da hàng thịt theo đặc trưng thể loại, SKKN Tìm hiểu đoạn trích hồn Trương Ba, da hàng thịt theo đặc trưng thể loại

Từ khóa liên quan