skkn giải pháp xây dựng nề nếp vở sạch chữ đẹp

14 1.9K 4
skkn giải pháp xây dựng nề nếp vở sạch chữ đẹp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP " VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP " CHO HỌC SÍNH TIỂU HỌC Phần thứ nhất : ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Ngày 04 tháng 5 năm 2007 Quyết định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học số 14/2007 QĐ - BGD-ĐT đã nêu rõ giáo viên tiểu học phải viết đúng mẫu, biết hướng dẫn học sinh "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp". Bản thân nhận thức được vấn đề đó, cùng với thực tế chữ viết của học sinh chưa đúng mẫu, còn xấu, vở bẩn …. Là một Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Sông Đốc, tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng chú trọng xây dựng nền nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" cho học sinh. Qua thực nghiệm hai năm liên tục tôi đã đút ra một số biện pháp hiệu quả trong việc chỉ đạo xây dựng nền nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" cho học sinh. Xin trình bày đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp xây dựng nề nếp "Vở sạch - Chữ đẹp" cho học sinh. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Qua đề tài này, tôi muốn góp phần quản lý vào việc nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường tìm ra biện pháp giúp giáo viên rèn học sinh " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp " 3 . ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Giáo viên - học sinh trường tiểu học 1 Sông Đốc - Trần Văn Thời - Cà Mau 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : - Tài liệu Day và học Tập viết ở Tiểu học ( Trần mạnh Cường - Phan Quang Thân - Nguyễn Hữu Cao - NXB Giáo dục ) - Tài liệu hướng dẫn số 557 /TH hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn xếp loại " Vở sạch chữ đẹp " cho học sinh tiểu học. Phần thứ hai : NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận của đề tài : "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" cho học sinh tiểu học là một trong những yêu cầu quan trọng, góp phần giáo dục toàn diện cho các em. Những biện pháp hiện có không đáp ứng đuợc yêu cầu thực tiễn. Vì vậy cần đưa ra những giải pháp cụ thể khả thi để nâng cao chất lượng " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" cho học sinh tiểu học. 1. Khảo sát thực trạng. Ban giám hiệu đã tiến hành khảo sát thực tế ngay từ đầu năm học việc giữ vở và chữ viết của học sinh Trường TH 1 Sông Đốc ngay từ đầu năm học. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy gặp rất nhiều khó khăn về kỹ năng "Rèn chữ, giữ vở" cụ thể là: - Rất nhiều em chưa xác định dòng kẻ, mẫu chữ viết không thống nhất. - Các em chưa xác định chuẩn điểm đặt bút, điểm dừng bút khi viết chữ. - Khi viết các em viết sai độ cao, khoảng cách giữa các con chữ. - Chưa xác định được khoảng cách viết giữa các con chữ và các chữ trong từng chữ. - Khi các em viết sai các em gạch xoá tùy tiện, vở bẩn, nhàu, quăn mép. - Giấy viết, loại bút cũng không thống nhất, làm cho chất lượng bài viết của các em xấu đi rất nhiều. - Bàn ghế ngồi học chưa đảm bảo còn thiếu. 2. Nguyên nhân. Học sinh không có nề nếp thói quen tốt trong khi viết, trình bày, học sinh chưa được gia đình đầu tư đúng mức, còn một ít giáo viên chữ viết chưa chuẩn. Chưa có quy định chung về nề nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" cụ thể đối với giáo viên và học sinh. 3. Giải pháp thực hiện nề nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" năm học 2012-2013. a. Xây dựng kế hoạch. I- Mục tiêu: + Tạo phong trào thi đua "Rèn chữ - Giữ vở sôi nổi trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học. + Giúp học sinh có ý thức "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" trong quá trình học tập. II- Chỉ tiêu: + 30% số lớp đạt tiêu chuẩn lớp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp". + 50% học sinh trên tổng số học sinh Trường TH 1 Sông Đốc đạt tiêu chuẩn "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp". III- Kế hoạch thực hiện. Thời gian Nội dung Người thực hiện Tháng 9 - Xây dựng tiêu chí "Giữ vở sạch - viết chữ đẹp" - Phát động phong trào "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp " - Tập thể hội đồng sư phạm. - BGH - TCM - GV Hàng tháng trong năm học - Kiểm tra nền nếp rèn chữ giữ vở - Tổ kiểm tra nền nếp . Tháng 10 - Tổ chức hội thi " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp " của học sinh , giáo viên . - BGH - GV - HS Tháng 11 - Sơ kết kiểm tra kết quả thực hiện nền nếp " giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" - BGH - TT - GV Tháng 12-01 - Xét đề nghị các lớp có phong trào " Vở sạch- Chữ đẹp" - BGH - GVPT Tháng 4- 5 - Tổng kết - đánh giá phong trào " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp " - Hội đồng sư phạm IV- Biện pháp. 1. Hội nghị công chức thống nhất xây dựng các tiêu chí "Vở sạch- Chữ đẹp" ngay đầu năm. 2. Triển khai sâu rộng đến GV-PH-HS nắm vững tiêu chí "Vở sạch-Chữ đẹp". 3. Phát động phong trào thi đua "Vở sạch-Chữ đẹp" trong toàn trường. 4. Đầu tư, cấp phát vở luyện viết cho GV-HS. 5. Kiểm tra thường xuyên công tác rèn cho học sinh có thói quen tốt trong quá trình viết bài. 6. Tổ chức kiểm tra, chấm vở và chữ viết nghiêm túc, khách quan (sau những đợt kiểm tra nề nếp, xếp loại vở sạch chữ đẹp ở các lần). 7. Hồ sơ giáo viên gắn với việc viết chữ và trình bày để xếp loại hàng tháng. 8. Khen thưởng kịp thời những học sinh giữ vở sạch, viết chữ đẹp. b. Tổ chức thực hiện. 1. Các điều kiện cơ sở vật chất để học sinh rèn luyện chữ viết. 1.1. Phòng học. Là yếu tố quan trọng đầu tiên. Phòng học đúng quy định, thoáng mát, đủ ánh sáng. 1.2. Bàn ghế học sinh. Trường TH 1 Sông Đốc ưu tiên trang bị cho học sinh lớp 1 những bộ bàn ghế phù hợp với tuổi học sinh Tiểu học. 1.3. Bảng lớp. Bảng lớp của trường chúng tôi được sơn chống loá có dòng kẻ phù hợp với yêu cầu của học sinh. Bảng đúng quy cách giúp cho giáo viên trình bày bài viết đẹp đúng. 1.4. Bảng con của học sinh. Thống nhất một loại bảng 20-25 có chia các dòng kẻ nhỏ, dùng khăn đủ ẩm để lau. 1.5. Giấy viết, phấn và viết. - Phấn viết: Quy định phấn trắng, mềm. Hướng dẫn kỹ khi trình bày ở bảng không phải xoá nhiều lần, tiết kiệm thời gian. - Chọn viết: Học sinh lớp 1 ở giai đoạn đầu viết chì, loại viết chì 3D. Viết mực chọn viết máy, nét nhỏ, có nét thanh đậm. - Giấy viết: Thống nhất với phụ huynh mua giấy 5 ô li chất lượng cao. 2 Các yếu tổ tổ chức rèn luyện để học sinh "Giữ vở sạch - chữ đẹp". 2.1. Rèn tư thế ngồi viết, cách cầm bút. - Giáo viên rèn cho học sinh tư thế ngồi viết đúng, thoải mái, không gò bó, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, khoảng cách giữa vở và mắt. - Cầm viết bằng 3 ngón tay: Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Tuyệt đối không cầm bút dựng đứng. 2.2. Rèn giữ vở sạch và trình bày vở. Vở được bao bọc từ đầu năm (tuần tập trung huớng dẫn của cô giáo phụ trách ) có đủ bìa nhãn. Vở luôn giữ sạch, không bỏ giấy, xé trang, ghi đủ bài, không tẩy xoá, không nhàu nát, quăn mép vở, không viết nhiều màu mực. 2.3 Dạy các nét cơ bản : Những ngày đầu tiên lớp 1 giáo viên dạy cho học sinh viết hai nét ngang vào vở, viết cơ bản các nét trên cũng dễ viết và giúp học sinh về sau có dạng chữ viết thẳng, ngay ngắn từ đầu . Sau đó tiến hành dạy các nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu, nét khuyết. Giáo viên lớp 1 dạy kỹ phần này là giúp học sinh khi viết chữ sẽ viết đúng , viết đẹp. 2.4. Rèn luyện học sinh viết đúng mẫu chữ. Đây là bước đặc biệt quan trọng và vô cùng khó khăn với tất cả giáo viên, học sinh. Giáo viên cần hướng dẫn kỹ để các em nắm cấu tạo chữ viết theo đúng quy trình mẫu. Chữ viết mẫu giáo viên đúng, đẹp để học sinh quan sát. Và ngoài ra còn chấm, chữa lỗi cho học sinh để học sinh phát hiện kịp thời. Giúp học sinh viết đúng mẫu trong giờ tập viết, luyện viết giáo viên hướng dẫn các em qua 2 giai đoạn. + Giai đoạn quan sát mẫu trên bảng và viết bảng con: Cho các em quan sát kĩ chữ mẫu to trên bảng lớp. Phân tích nắm được cấu tạo quy trình viết. Giáo viên viết mẫu cho học sinh quan sát, sau đó giáo viên cho học sinh viết vào bảng con. Giáo viên quan sát sửa bài trục tiếp cho từng học sinh ngay trên bảng con. Nhận xét bài của bạn trên bảng. + Giai đoạn quan sát chữ mẫu và viết vào vở tập viết: Giáo viên cho học sinh quan sát kỹ chữ mẫu đầu dòng xem chữ cần viết, từ cần viết cao bao nhiêu, khoảng cách sau đó mới đặt bút viết. 2.5. Xác định vị trí các đường kẻ, điểm dừng bút, điểm đặt bút. - Đường kẻ li (1, 2, 3, 4, 5), đường kẻ dọc (6, 7, 8). - Điểm dừng bút là vị trí kết thúc của chữ trong một chữ cái. - Điểm đặt bút là vị trí bắt đầu khi viết một nét trong 1 chữ cái. 2.6. Xác định khoảng cách. - Trong tiết tập viết giáo viên giúp học sinh khoảng cách giữa các con chữ trong 1 chữ là nửa thân con chữ, các nét chữ trong 1 chữ phải viết liền mạch. - Hướng dẫn cách ghi dấu thanh: Viết các chữ có dấu thanh quy trình viết liền mạch bằng cách lia bút theo chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, đánh dấu nguyên âm trước, đánh dấu thanh sau. Viết vừa phải các dấu thanh không dài quá, to quá, nhỏ quá. 2.7. Giáo viên phối hợp với phụ huynh: Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cuối năm thống nhất chọn vở, viết, cách đọc và luyện viết ở nhà để phụ huynh giúp các em nhiều hơn. 2.8. Kiểm tra đánh giá, khen thưởng. Mỗi tháng kiểm tra nề nếp, mỗi lần chấm vở sạch chữ đẹp giáo viên, tổ kiểm tra có nhận xét động viên, tuyên dương những học sinh có tiến bộ chữ viết, học sinh viết đẹp, vở sạch, chọn vở, bài viết trình bày ở "bảng thân thiện của lớp". Phần tứ ba : KẾT LUẬN 1. Kết quả, hiệu quả mang lại. Dựa trên tiêu chí đánh giá, xếp loại "Vở sạch - Chữ đẹp" của học sinh năm học 2011-2012 năm học 2012-2013 chúng tôi đã đánh giá xếp loại "Vở sạch - Chữ đẹp" của học sinh và kết quả đạt được so sánh chất lượng năm sau cao hơn năm trước rất nhiều. Năm học Loại A Loại B Loại C SL % SL % SL % 2011-2012 564 65.9 253 29.6 39 4.5 2012-2013 612 68.4 264 29.9 15 1.7 - Số lớp đuợc công nhận đạt VSCĐ năm học 2012 - 2013 : 9 lớp /28 lớp Tỉ lệ đạt 32.1% - Kết quả Học sinh- Giáo viên của trường tham gia cuộc thi viết chữ đẹp do PGD Trần Văn Thời tổ chức trong năm học này cụ thể như sau: Giáo viên : TT HỌ VÀ TÊN PHỤ TRÁCH LỚP ĐẠT GIẢI Đạt giải cấp tỉnh 01 Trần Thị Mỹ Huê 1D Ba 02 Lê Thị Hương 3G Ba 03 Nguyễn Kiều Nhanh 3E Nhất x 04 Trần Thị Thu 4D Nhất 05 Nguyễn Thị Hoá 5B Nhì x Học sinh : TT HỌ VÀ TÊN HỌC LỚP ĐẠT GIẢI ĐaẠt giải cấp tỉnh 01 Hồ Vinh Hiển 1D KK 02 Nguyễn Gia Hân 1B KK 03 Đỗ Minh Thanh Thư 1B KK 04 Trần Ngọc Ngân 2A Nhất 05 Trần Như Ý 2C Ba 06 Đàm Ngọc Hân 2A Nhì KK 07 Lữ Nhã Linh 3E Ba 08 Nguyễn Kiều Phúc 3E KK 09 Hứa Lê Vũ Huy 3B Ba 10 Vũ Thị Khánh Huyền 4C Nhì KK 11 Phạm Doãn Hậu 4C Nhì Nhì 12 Hoàng Đặng Việt Hà 4C KK 13 Trần Nam Anh 5E Ba 2. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Xây dựng nề nếp "Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp" làm chuyển biến tích cực đến đội ngũ giáo viên và học sinh của trường tiểu học 1 Sông Đốc. Giáo dục học sinh, giáo viên nâng cao chất lượng chữ viết, tính cẩn thận, tính kỉ luật, tính thẩm mỹ, giúp học sinh viết đúng mẫu chữ, ý thức điều chỉnh, trình bày bài viết sạch đẹp. Chất lượng học tập của từng lớp được nâng cao. Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm người giáo viên. Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội. 3. Kiến nghị, đề xuất. - Cần xuất bản tập viết lớp 1, 2, 3 làm bằng chất liệu giấy dày viết được các loại mực không lem. - Bộ chữ mẫu dạy tập viết 1, 2, 3 dễ đính lên bảng gây ấn tượng với học sinh hơn. - Tổ chức giao lưu để học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp với các trường có phong trào "Vở sạch-Chữ đẹp" tiêu biểu. Sông Đốc, ngày 25 tháng 05 năm 2013 Người viết sáng kiến Trần Ngọc Chuyên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sông Đốc, ngày 25 tháng 05 năm 2013 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN Mẫu 02/BC- XDSK - Tên sáng kiến: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP " VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP" CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - Tên cá nhân hoặc tên người chủ trì, người đồng nghiên cứu (nếu là sáng kiến đồng tác giả) thực hiện: - Thời gian đã được triển khai thực hiện từ ngày: 15/08/2012 đến : 20/05/2013 1. Sự cần thiết, mục đích của người thực hiện sáng kiến: "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" cho học sinh tiểu học là một trong những yêu cầu quan trọng , góp phần giáo dục toàn diện cho các em. Những biện pháp hiện có không đáp ứng đuợc yêu cầu thực tiễn. Vì vậy cần đưa ra những giải pháp cụ thể khả thi để nâng cao chất lượng " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp : cho học sinh. Đó chính là sự cần thiết phải có sáng kiến 2.Phạm vi triển khai thực hiện:Trường tiểu học 1 Sông Đốc - Trần Văn Thời - Cà Mau 3. Mô tả sáng kiến: 3.1. Khảo sát thực trạng: Trong quá tình học tập các em viết sai độ cao, khoảng cách giữa các con chữ. Viết sai các em gạch xoá tùy tiện, vở bẩn, nhàu, quăn mép.Giấy viết, loại bút cũng không thống nhất, làm cho chất lượng bài viết của các em xấu đi rất nhiều. Bàn ghế ngồi học chưa đảm bảo còn thiếu. 3.2. Nguyên nhân.Chưa có quy định chung về nề nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" cụ thể đối với giáo viên và học sinh. 3.3. Giải pháp: Giải pháp thực hiện nề nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" năm học 2012-2013. a. Xây dựng kế hoạch. I- Mục tiêu: Tạo phong trào thi đua "Rèn chữ - Giữ vở" sôi nổi trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học. Giúp học sinh có ý thức "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" trong quá trình học tập. II- Chỉ tiêu: 30 % số lớp đạt tiêu chuẩn lớp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp". 50 % học sinh trên tổng số học sinh Trường TH 1 Sông Đốc đạt tiêu chuẩn "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp". III- Kế hoạch thực hiện. - Quá trình xây dựng kế hoạch cần đưa ra cụ thể móc thời gian - nội dung công việc - người thực hiện - có kiểm tra đánh giá cụ thể. IV- Biện pháp. 1. Hội nghị công chức thống nhất xây dựng các tiêu chí "Vở sạch- Chữ đẹp" ngay đầu năm. 2. Triển khai sâu rộng đến GV-PH-HS nắm vững tiêu chí "Vở sạch-Chữ đẹp". 3. Phát động phong trào thi đua "Vở sạch-Chữ đẹp" trong toàn trường. 4. Đầu tư, cấp phát vở luyện viết cho GV-HS. 5. Kiểm tra thường xuyên công tác rèn cho học sinh có thói quen tốt trong quá trình viết bài. 6. Tổ chức kiểm tra, chấm vở và chữ viết nghiêm túc, khách quan (sau những đợt kiểm tra nề nếp, xếp loại vở sạch chữ đẹp ở các lần). 7. Hồ sơ giáo viên gắn với việc viết chữ và trình bày để xếp loại hàng tháng. 8. Khen thưởng kịp thời những học sinh giữ vở sạch, viết chữ đẹp. b . Tổ chức thực hiện. 1. Các điều kiện cơ sở vật chất để học sinh rèn luyện chữ viết. 1.1. Phòng học: Phòng học đúng quy định, thoáng mát, đủ ánh sáng. 1.2. Bàn ghế học sinh:Trường TH 1 Sông Đốc ưu tiên trang bị cho học sinh lớp 1 những bộ bàn ghế phù hợp với tuổi học sinh Tiểu học. 1.3. Bảng lớp: Bảng đúng quy cách giúp cho giáo viên trình bày bài viết đẹp đúng. 1.4. Bảng con của học sinh: Thống nhất một loại bảng 20-25 có chia các dòng kẻ nhỏ, dùng khăn đủ ẩm để lau. [...]... tham mưu với Hiệu trưởng chú trọng xây dựng nền nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" cho học sinh 3 Nội dung cơ bản của sáng kiến : Giải pháp xây dựng nền nếp " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp "cho học sinh tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu dạy học môn Tiếng Việt nói chung và nhiệm vụ chủ yếu nói riêng của phân môn Tập viết ở các lớp 1,2,3 Cùng với việc rèn chữ là vấn đề rèn giữ vở cho học sinh Góp phần nâng cao... kiến: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP " VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP" CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 2 Sự cần thiết ( lý do nghiên cứu): Ngày 04 tháng 5 năm 2007 Quyết định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học số 14/2007 QĐ - BGD-ĐT đã nêu rõ giáo viên tiểu học phải viết đúng mẫu, biết hướng dẫn học sinh "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" Bản thân nhận thức được vấn đề đó, cùng với thực tế chữ viết của học sinh còn xấu, vở bẩn... Hội thi VCĐ cấp huyện đạt giải Số lượng Nhất Nhì Ba Học 13 1 3 4 sinh Giáo 5 2 1 KK Đạt giải Dự thi cấp tỉnh cấp 2 4 3 5 tỉnh 3 2 viên 5 Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến : Xây dựng nề nếp "Giữ vở sạch- Viết chữ đẹp" làm chuyển biến tích cực đến đội ngũ giáo viên và học sinh của trường tiểu học 1 Sông Đốc Chất lượng học tập của từng lớp được nâng cao Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm người... giấy 5 ô li chất lượng cao 2 Các yếu tổ tổ chức rèn luyện để học sinh "Giữ vở sạch - chữ đẹp" 2.1 Rèn tư thế ngồi viết, cách cầm bút: Giáo viên rèn cho học sinh tư thế ngồi viết đúng, thoải mái, không gò bó, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, khoảng cách giữa vở và mắt Cầm viết bằng 3 ngón tay: 2.2 Rèn giữ vở sạch và trình bày vở: Các loại sổ sách được quy định ngay từ đầu năm học (tuần tập trung huớng... viên giúp học sinh khoảng cách giữa các con chữ Hướng dẫn kỹ phần ghi dấu thanh cách ghi dấu thanh: 2.7 Giáo viên phối hợp với phụ huynh: Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cuối năm thống nhất chọn vở, viết, cách đọc và luyện viết ở nhà để phụ huynh giúp các em nhiều hơn 2.8 Kiểm tra đánh giá, khen thưởng: Mỗi tháng kiểm tra nền nếp, mỗi lần chấm vở sạch chữ đẹp giáo viên, tổ kiểm tra có nhận xét động... lớp 1 dạy kỹ phần này là giúp học sinh khi viết chữ sẽ viết đúng , viết đẹp 2.4 Rèn luyện học sinh viết đúng mẫu chữ: Đây là bước đặc biệt quan trọng và vô cùng khó khăn với tất cả giáo viên, học sinh Giáo viên cần hướng dẫn kỹ để các em nắm cấu tạo chữ viết theo đúng quy trình mẫu Chữ viết mẫu giáo viên đúng, đẹp để học sinh quan sát Và ngoài ra còn chấm, chữa lỗi cho học sinh để học sinh phát hiện kịp... Kiến nghị, đề xuất: Cần xuất bản tập viết lớp 1, 2, 3 làm bằng chất liệu giấy dày viết được các loại mực không lem Bộ chữ mẫu dạy tập viết 1, 2, 3 dễ đính lên bảng gây ấn tượng với học sinh hơn Tổ chức giao lưu để học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp với các trường có phong trào "Vở sạchChữ đẹp" tiêu biểu Ý kiến xác nhận Sông Đốc , ngày 25 tháng 05 năm 2013 của thủ trưởng đơn vị ký Người đăng Trần Ngọc Chuyên... tuyên dương những học sinh có tiến bộ chữ viết 4 Kết quả, hiệu quả mang lại : Năm học 2011-2012 Loại A SL % 56 65.9 Loại B SL 253 4 2012-2013 60 68.4 264 % 29 Loại C SL % 39 4 6 29 5 1 15 4 9 7 Số lớp đuợc công nhận đạt VSCĐ năm học 2012- 2013 : 9 lớp /28 lớp Tỉ lệ đạt 32.1% Hội thi VCĐ cấp huyện đạt giải Số lượng Nhất Nhì Ba Học 13 1 3 4 sinh Giáo 5 2 1 KK Đạt giải Dự thi cấp tỉnh cấp 2 4 3 5 tỉnh... vở cho học sinh Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục trong nhà trường, đồng thời thúc đẩy và phat huy vai trò của người giáo viên, động viên khích lệ thầy cô giáo chăm lo rèn chữ viết và duy trì nền nếp thói quen tốt trong học tập của học sinh Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội 4 Phạm vi áp dụng : Trường tiểu học 1 Sông Đốc - Trần Văn Thời - Cà Mau... 65.9 253 29 39 4.5 264 6 29 15 1.7 2012 2012- 604 68.4 2013 9 Số lớp đuợc công nhận đạt VSCĐ năm học 2012 - 2013: 9 lớp /28 lớp Tỉ lệ đạt 32.1% Hội thi VCĐ cấp huyện đạt giải Số lượng Nhất Nhì Ba KK 5 Học 13 1 3 4 sinh Giáo 5 2 1 2 Đạt giải cấp tỉnh 3 23 viên Người đăng ký Trần Ngọc Chuyên . trọng xây dựng nền nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp& quot; cho học sinh. Mẫu 01/ĐN - XDSK 3. Nội dung cơ bản của sáng kiến : Giải pháp xây dựng nền nếp " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp "cho. về nề nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp& quot; cụ thể đối với giáo viên và học sinh. 3.3. Giải pháp: Giải pháp thực hiện nề nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp& quot; năm học 2012-2013. a. Xây. trọng xây dựng nền nếp "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp& quot; cho học sinh. Qua thực nghiệm hai năm liên tục tôi đã đút ra một số biện pháp hiệu quả trong việc chỉ đạo xây dựng nền nếp "Giữ vở

Ngày đăng: 24/12/2014, 15:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan