0

Đề tài: giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại

65 311 1
  • Đề tài: giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 20:41

Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . Ch ơng 1 những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thơng mại 1.1.Khái niệm và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 1.1.1. Khái niệm vốn của NHTM. Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động đợc, dùng để cho vay, đầu t hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Thực chất, vốn của Ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, ngời chủ sở hữu của chúng gửi vào Ngân hàng với mục đích thanh toán, tiết kiệm hay đầu t. Nói cách khác, họ chuyển nhợng quyền dử dụng vốn cho Ngân hàng, để Ngân hàng trả lại cho họ một khoản thu nhập. Nh vậy, Ngân hàng đã thực hiện vai trò tập trung vốn và phân phối lại vốn dới hình thức tiền tệ, làm tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn, kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển. Đồng thời, chính các hoạt động đó lại quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng. 1.1.2.1. Vốn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành NHTM Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh đợc thì phải có :Công nghệ - Lao động Tiền vốn trong đó vốn là nhân tố quan trọng, nó phản ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng kinh doanh. Riêng đối với NHTM, vốn lại càng là nhân tố không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vốn là cơ sở để NHTM tổ chức hoạt độnh kinh doanh, ngân hàng không thể thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nếu không có vốn. Nh đã biết, đặc trng của hoạt động ngân hàng:Vốn không chỉ là phơng tiện kinh doanh chính mà còn là đối tợng kinh doanh chủ yếu của NHTM. 1 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . Ngân hàng là tổ chức kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt trên thị trờng tiền tệ(thị trờng vốn ngắn hạn) và thị trờng chứng khoán(thị trờng vốn dài hạn). Những ngân hàng trờng vốn là ngân hàng có nhiều thế mạnh trong kinh doanh. Hơn nữa, vốn lớn là lợi thế đầu tiên trong việc chấp hành pháp luật trớc hết là luật NHTW, luật các TCTD, tạo thế mạnh và thuận lợi trong kinh doanh tiền tệ. Chính vì thế, có thể nói vốn là điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của ngân hàng, là khâu cốt tử của ngân hàng. Do đó, ngoài vốn ban đầu cần thiết, tức là đủ vốn điều lệ theo luật định thì ngân hàng phải thờng xuyên chăm lo tới việc tăng trởng vốn trong suốt quá trình hoạt động của mình Từ đặc trng kinh doanh của Ngân hàng, vốn vừa là phơng tiện kinh doanh, vừa là đối tợng kinh doanh. Các NHTM thực hiện kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt tiền tệ trên thị trờng tiền tệ (thị trờng vốn ngắn hạn) và thị trờng chứng khoán (thị trờng vốn dài hạn). Vì vậy, ngoài vốn ban đầu khi thành lập theo qui định của pháp luật, các Ngân hàng phải thờng xuyên tìm mọi biện pháp để tăng trởng vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh. 1.1.2.2. Vốn quyết định khả năng thanh toán và năng lực cạch tranh của Ngân hàng: Trong nền kinh tế thị tròng, để tồn tại và ngày càng mở rộng quy mô hoạt động đòi hỏi các ngân hàng phải có uy tín lớn trên thị trờng là điều trọng yếu. Uy tín đó phải đợc thể hiện trớc hết ở khả năng sẵn sàng thanh toán, chi trả cho khách hàng của ngân hàng. Chúng ta đã biết, đại bộ phận vốn của ngân hàng là vốn tiền gửi và đi vay, do vậy ngân hàng phải trả cho khách hàng khi họ có yêu cầu rút tiền. Với một ngân hàng có quy mô vốn nhỏ, khi nhu cầu vay vốn trên thị trờng là rất lớn, một mặt ngân hàng không đáp ứng đủ nhu cầu vay, mặt khác với quy mô nhỏ, ngân hàng nếu cho vay tối đa nguồn vốn huy động đuợc, dự trữ ít sẽ dẫn đến mất khả năng thanh toán. Trong khi đó, với một ngânh hàng trờng vốn, họ thực hiện dự trữ đủ khả năng thanh toán đồng thời vẫn thỏa mãn đợc nhu cầu vay vốn của nền kinh tế, do đó sẽ tạo đợc uy tín ngày càng cao. 2 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . Khả năng thanh toán của ngân hàng càng cao thì vốn khả dụng của ngân hàng càng lớn. Vì vậy nếu loại trừ các nhân tố khác, khả năng thanh toán của ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn của ngân hàng nói chung và với vốn khả dụng của ngân hàng nói riêng. Với tiềm năng vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng mở rộng, tiến hành các hoạt động cạnh tranh có hiệu quả nhằm giữ chữ tín, vừa nâng cao vị thế của ngân hàng. 1.1.2.3. Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác của Ngân hàng: Vốn của Ngân hàng quyết định việc mở rộng hay thu hẹp khối lợng tín dụng. Thông thờng, các Ngân hàng nhỏ phạm vi hoạt động kinh doanh, khoản mục đầu t, khối lợng cho vay ít và kém đa dạng hơn. Do đó, ảnh hởng đến khả năng thu hút vốn của các tổ chức kinh tế và tầng lớp dân c, thậm chí không đáp ứng đợc nhu cầu vốn vay của doanh nhiệp. Họ sẽ mất khách hàng và không tận dụng đợc cơ hội kinh doanh. Nếu là Ngân hàng lớn, nguồn vốn dồi dào chắc chắn họ sẽ đáp ứng đợc nhu cầu về vốn, có điều kiện để mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều doanh nghiệp và thị trờng tín dụng. Nguồn vốn lớn còn giúp Ngân hàng hoạt động kinh doanh với nhiều loại hình khác nhau nh: Liên doanh liên kết, dịch vụ thuê mua tài chính, kinh doanh chứng khoán các hình thức kinh doanh này nhằm phân tán rủi ro và tạo thêm vốn cho Ngân hàng. đồng thời, nâng cao uy tín và tăng sức cạnh tranh trên thị trờng. Vì vậy, vốn có vai trò quyết định trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 1.1.2.4 Nguồn vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng Thực tế đã chứng minh: quy mô, trình độ nghiệp vụ, phơng tiện kỹ thuật của ngân hàng là tiền đề cho việc thu hút nguồn vốn. Đồng thời, khả năng vốn lớn là điều kiện thuận lợi đối với ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế xét cả về quy mô, khối lợng tín dụng, chủ động về thời gian, thời hạn cho vay, thậm chí quyết định mức lãi suất vừa phải cho khách hàng. Điều đó sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng, doanh số 3 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . hoạt động của ngân hàng sẽ tăng lên nhanh chóng và ngân hàng sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong kinh doanh. Đây cũng là điều kiện để bổ xung thêm vốn tự có của ngân hàng, tăng cờng cơ sở vật chất kỹ thuật và quy mô hoạt động của ngân hàng trên mọi lĩnh vực. Đồng thời vốn của ngân hàng lớn sẽ tạo ra thuận lợi cho việc sử dụng tổng hòa các nguồn vốn khác. Trên cơ sở đó sẽ giúp ngân hàng có đủ khả năng tài chính để kinh doanh đa năng trên thị trờng, không chỉ đơn thuần là cho vay mà còn mở rộng các hình thức liên doanh liên kết, kinh doanh dịch vụ thuê mua (leasing), mua bán nợ (phactoring), kinh doanh trên thị trờng chứng khoán. Chính các hình thức kinh doanh đa năng này sẽ góp phần phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh và tạo thêm vốn cho ngân hàng đồng thời tăng sức cạnh tranh của ngân hàng trên thị trờng. Ngoài ra vốn của ngân hàng dồi dào sẽ tạo điều kiện cho NHNN đảm bảo khả năng thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định lu thông tiền tệ, đảm bảo cân đối tiền hàng trong nền kinh tế. Xuất phát từ vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và của nền kinh tế nên nguồn vốn nói chung và vốn huy động nói riêng phải thờng xuyên đợc bảo toàn và không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả của vốn là tiền đề quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của hoạt động kinh doanh ngân hàng, đáp ứng vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, nâng cao hiệu quả huy động vốn là sự cần thiết trong quá trình hoạt động của NHTM ở tất cả các quốc gia. 1.1.3. Nội dung và tính chất của các loại vốn trong NHTM 1.1.3.1. Vốn tự có: Vốn tự có của NHTM là những giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập đợc thuộc về sở hữu của ngân hàng. Đây là loại vốn ngân hàng có thể sử dụng lâu dài để hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng. Vốn này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng song lại là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng. 4 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . Do tính chất ổn định của nó, Ngân hàng có thể sử dụng vào các mục đích khác nhau nh trang bị cơ sở vật chất, mua tài sản cố định, dùng để đầu t hay góp vốn liên doanh vốn tự có là căn cứ quyết định khả năng thanh toán khi Ngân hàng gặp rủi ro. Sự tăng trởng của vốn tự có sẽ quyết định năng lực và sự phát triển của NHTM. Vốn tự có của Ngân hàng đợc hình thành căn cứ vào hình thức tổ chức của NHTM là: NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần hay NHTM liên doanh Vốn tự có gồm các thành phần: vốn tự có cơ bản, vốn tự có bổ sung. + Vốn tự có cơ bản: Là vốn điều lệ vốn pháp định Vốn điều lệ: do các cổ đông đóng góp và đợc ghi vào điều lệ hoạt động của Ngân hàng, theo quy định tối thiểu phải bằng vốn pháp định. Vốn pháp định: Là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập ngân hàng do pháp luật quy định. + Vốn tự có bổ sung trong quá trình hoạt động của ngân hàng gia tăng vốn của chủ theo nhiều phong thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và các quỹ nh: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự trữ đặc biệt và quỹ khác. Nguồn nội bộ (nguồn từ lợi nhuận): Trong điều kiện thu nhập ròng lớn hơn không, chủ ngân hàng có xu hớng gia tăng vốn bằng cách chuyển một phần thu nhập ròng thành vốn đầu t. Tỷ lệ tích lũy tùy thuộc vào cân nhắc của chủ ngân hàng về tích lũy từ lợi nhuận và tiêu dùng. Những ngân hàng lâu năm có thu nhập ròng lớn, nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận sẽ cao hơn với vốn của chủ hình thành ban đầu. Nguồn bên ngoài: Là nguồn bổ xung từ phát hành thêm cổ phiếu để mở rộng quy mô hoạt động hoặc để đổim mới trang thiết bị hay để đáp ứng yêu cầu vốn của chủ do ngân hàng nhà nớc quy định. Nếu phát hành cổ phiếu thờng phải chia sẻ quyền lực và lợi nhuận Nếu phát hành cổ phiếu u đãi thì không chia sẻ quyền lực và lợi tức là cố định 5 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . Nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi thì không mất quyền sở hữu và lợi nhuận có thể chuyển đổi ra tiền tiết kiệm nhng trái phiếu vẫn là một khoản nợ và ngân hàng phải để một khoản quỹ để trả nợ. Đặc điểm của hình thức huy động này là không thuờng xuyên song giúp ngân hàng có đợc lợng vốn sở hữu vào lúc cần thiết. Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Là quỹ đợc dùng với mục đích tăng cờng vốn tự có ban đầu. Lợi nhuận hàng năm bổ sung vào quỹ này cho đến khi đạt 50% vốn tự có thì sẽ chuyển thành vốn tự có. Quỹ dự trữ đặc biệt: Là quỹ dùng để dự phòng bù đắp rủi ro trong quá trình kinh doanh nhằm bảo toàn vốn. Các quỹ khác: Gồm có lợi nhuận cha phân phối, quỹ phúc lợi, quỹ khen thởng, quỹ khấu hao tài sản cố định. Các quỹ trên thuộc sở hữu của ngân hàng. Nguồn hình thành là từ thu nhập của ngân hàng thơng mại mà có khả năng chuyển đổi thành vốn cổ phần có thể đợc coi là một bộ phận vốn sở hữu của ngân hàng (vốn bổ xung) do nguồn này có một số đặc điểm nh sử dụng lâu dài, có thể đầu t vào nhà cửa, đất đai và có thể không phải hoàn trả khi đến hạn. 1.1.3.2. Vốn huy động: Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động đợc từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong xã hội, thông qua việc thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, thanh toán, nghiệp vụ kinh doanh khác và đợc dùng làm vốn để kinh doanh. Nguồn vốn huy động là tài sản thuộc các chủ sở hữu khác nhau, Ngân hàng chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu và có trách nhiệm hoàn trả đúng thời hạn cả gốc và lãi khi đến hạn hoặc khi họ có nhu cầu rút.Vốn huy động đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi hoạt động kinh doanh của NHTM. 6 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . Nguồn vốn huy động không ngừng tăng lên, tỷ lệ thuận với mọi thành phần kinh tế trong xã hội. Do đó, các NHTM luôn quan tâm khai thác để mở rộng tín dụng. Nhng nguồn vốn này chỉ đợc sử dụng một phần để kinh doanh, còn phải dự trữ một tỷ lệ hợp lí để đảm bảo khả năng thanh toán. Vốn huy động gồm có: Vốn tiền gửi và phát hành những giấy tờ có giá. Vốn tiền gửi: + Tiền gửi không kỳ hạn: Là khoản tiền gửi mà khách hàng gửi vào ngân hàng nhng có thể rút ra bất cứ lúc nào và Ngân hàng phải thoả mãn yêu cầu này (gửi tiền để sử dụng séc, sử dụng thẻ rút tiền hoặc để thực hiện dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ LC hay dịch vụ nhờ thu). Tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất thấp hoặc không đợc trả lãi, gồm tiền gửi thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn thuần tuý. Tiền gửi thanh toán (tiền gửi giao dịch): Đây là tiền của doanh nghiệp hoặc cá nhân để nhờ ngân hàng giữ và thanh toán hộ. Ngân hàng thực hiện các nhu cầu chi trả của doanh nghiệp và cá nhân trong phạm vi số d cho phép. Các khoản thu bằng tiền của doanh nghiệp và cá nhân có thể đợc nhập vào tiền gửi thanh toán theo yêu cầu, với loại tiền gửi này lãi suất là rất nhỏ (huặc bằng 0) Tiền gửi không kỳ hạn chỉ không ổn định với cá nhân còn đối với doanh nghiệp rất ổn định. Tài khoản tiền gửi thanh toán: Là tài khoản mà việc rút và nộp tiền đợc thực hiện bằng séc hoặc chuyển khoản. Tài khoản vãng lai: Là tài khoản lúc d nợ, lúc d có. Tuy nhiên, ở Ngân hàng luôn có sự chênh lệch giữa xuất và nhập trên mỗi tài khoản tiền gửi thanh toán, thờng nhập lớn hơn xuất. Từ đó, tạo nên một khoản tiền tạm thời nhàn rỗi và Ngân hàng có thể sử dụng một phần để kinh doanh. Tiền gửi không kỳ hạn thuần tuý: Là khoản tiền kí gửi với mục đích an toàn tài sản, không phải để thanh toán, khi cần khách hàng có thể rút 7 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . ra để chi tiêu và Ngân hàng phải thoả mãn yêu cầu của họ. Ngân hàng có thể sử dụng phần d thừa nếu đảm bảo đợc khả năng chi trả. + Tiền gửi có kỳ hạn: Là khoản tiền gửi có sự thoả thuận giữa khách hàng và Ngân hàng về thời gian rút tiền. Về nguyên tắc khách hàng không đợc rút tiền trớc thời hạn. Tiền gửi có kỳ hạn giữ vị trí trung gian giữa tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm.Đây là nguồn tiền tơng đối ổn định, Ngân hàng có thể sử dụng phần lớn tồn khoản vào kinh doanh. Chính vì vậy các NHTM luôn tìm cách đa dạng hóa loại tiền gửi này bằng cách áp dụng nhiều kỳ hạn với mức lãi suất khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn không đợc dùng để thanh toán, thờng có lãi xuất cao và thời hạn dài hơn. + Tiền gửi tiết kiệm: Là một phần thu nhập của ngời lao động cha sử dụng đến, tạm thời nhàn rỗi. Họ gửi vào Ngân hàng với mục đích tích lũy tiền một cách an toàn và hởng lãi. Tiền gửi tiết kiệm có hai loại: tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm có kỳ hạn. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là khoản tiền có thể rút ra bất kỳ lúc nào nhng không đợc dùng các phơng tiện thanh toán để chi trả cho khách hàng. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Là khoản tiền gửi có sự thoả thuận của khách hàng và Ngân hàng về thời hạn gửi và rút tiền, có mức lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Tiền gửi của các ngân hàng khác là nguồn tiền của các ngân hàng thờng mài gửi vào nhằm mục đích nhờ thanh toán hộ hay một số mục đích khác. Đây là nguồn vốn chính để ngân hàng kinh doanh tiền tệ, nó là một trong những nguồn vốn ổn định nhất của ngân hàng thơng mại. Tuy nhiên tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp chủ yếu là ngắn hạn vì doanh nghiệp hoạt động có chu kỳ, khi nào tạm thời thừa vốn thì mới gửi ngân hàng. Mặt khác: 8 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . Lãi suất huy động nhỏ hơn lãi suất vay nhỏ hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế. Nếu lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất huy động: Ngân hàng có lãi Nếu tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế <lãi suất cho vay < lãi suất huy động thì mọi ngời gửi hết tiền vào ngân hàng và không kinh doanh nữa nh vậy ngân hàng không cho ai vay đợc điều này không thể xảy ra do đó không bao giờ gửi vốn vào ngân hàng trung dài hạn vì mục đích họ h- ớng tới là tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế. Phát hành giấy tờ có giá: Bên cạch các phơng thức trên, các NHTM còn phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và kỳ phiếu. Thực chất là việc huy động vốn bằng việc phát hành các giấy tờ có giá. + Kỳ phiếu ngân hàng là giấy nhận nợ của ngân hàng có kỳ hạn nhỏ hơn 12 tháng Đặc trng của nó là quản lý đợc chính sách lãi suất trong ngắn hạn Tính lỏng cao Ngân hàng phát hành chủ động hơn về mặt quy mô hoạt động (chỉ thông qua tổng giám đốc) + Trái phiếu ngân hàng là giấy nhận nợ của ngân hàng có thời hạn lớn hơn 12 tháng Đặc trng: Quản lý đợc chính cách lãi suất trong dài hạn Tính lỏng cao, có thể mua bán đợc trên thị trờng chứng khoán Phát hành thông qua thống đốc ngân hàng + Chứng chỉ tiền gửi Các giấy tờ có giá đợc Ngân hàng phát hành từng đợt, tuỳ theo mục đích với sự chấp thuận của NHNN, hình thức huy động vốn này các NHTM phải trả lãi suất cao hơn so với lãi suất tiền gửi thông thờng. Qua trình bày trên, vốn huy động là nguồn vốn giữ vị trí quan trọng và chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của các NHTM, chiếm tỷ trọng lớn nhất 9 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn . trong tổng nguồn vốn (khoảng 80%). Các NHTM phải tôn trọng về mức vốn huy động theo quy định của pháp luật. 1.1.3.3. Vốn đi vay Vốn đi vay: là khoản tiền vay muợn thêm để đáp ứng nhu cầu chi trả khi khả năng huy động vốn bị hạn chế. Đây là nguồn chủ yếu để chống rủi ro thanh khoản của các ngân hàng. - Vay từ NHTW là khoản vay nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong chi trả của NHTM. Hình thức cho vay chủ yếu của NHNN là tái chiết khấu (tái cấp vốn). Các thơng phiếu đã đợc các NNTM chiết khấu (tái chiết khấu) trở thành tài sản của họ. Khi cần tiền ngân hàng mang những thơng phiếu này lên tái chiết khấu tại NHNN. Thông thờng NHNN chỉ tái chiết khấu cho những thơng phiếu có chất lợng nh thời gian đáo hạn ngắn, khả năng trả nợ cao và phù hợp với mục tiêu của NHNN trong từng thời kỳ. Trong điều kiện cha có thơng phiếu NHNN cho NHTM vay dới hình thức tái cấp vốn theo hạn mức tín dụng nhất định. Nguồn vốn này chiếm tỷ trọng nhỏ trong ngân hàng, nó chủ yếu là vốn ngắn hạn, chi phí cao hay thấp phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của NHTW: + Nếu NHTW thắt chặt tiền tệ với lãi suất cao + Nếu mở rộng tiện tệ thì lãi suất thấp NHTW cho vay nhằm mục đích để bảo vệ an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng và thực hiện chính sách tiền tệ.Vay từ NHTM khác là nguồn các ngân hàng vay mợn lẫn nhau và vay của các TCTD khác trên thị trờng liên ngân hàng. Với các ngân hàng đang có dự trữ vợt yêu cầu do có kết quả d gia tăng bất ngờ về các khoản tiền huy động hoặc giảm cho vay sẽ sẵn lòng cho các ngân hàng khác vay để tìm kiếm lãi suất cao hơn. Với các ngân hàng đang thiếu hụt dự trữ lại có nhu cầu vay mợn tức thời để đảm bảo thanh khoản 10 [...]... trọng trong việc huy động vốn của Ngân hàng - Công nghệ: Các ngân hàng ứng dụng công nghệ cao thì càng tăng đợc khả năng huy động vốn vì càng tăng khả năng tiếp cận với khách hàng, giảm đợc thời gian vvHiện nay các NHTM ở n ớc ta đã đa máy rút tiền tự động ATM vào thị trờng để khách hàng sử dụng, khách hàng có thể rút tiền ở mọi lúc, mọi nơi 14 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi... tiền vào Ngân hàng, mà dùng tiền để mua hàng hoá có giá trị để cất trữ cũng ảnh hởng đến việc huy động vốn của Ngân hàng 13 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn Bên cạnh đó chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa quốc gia cũng ảnh hởng tới việc tạo vốn của ngân hàng Nếu mở rộng tiền tệ thì sẽ huy động vốn dễ, nếu thắt chặt tiền tệ sẽ huy động vốn khó Khi... bảo/ Ngân hàng nào có uy tín hoặc trả lãi suất cao sẽ vay mợn nhiều hơn Các ngân hàng nhỏ thờng khó vay mợn trực tiếp họ phải thông qua các ngân hàng đại lý hoặc đựoc bảo lãnh của các ngân hàng đầu t Khả năng vay mợn còn đợc phụ thuộc vào trình độ phát triển của thị trờng tài chính, tạo khả năng chuyển đổi cho các công cụ nợ dài hạn của ngân hàng 1.1.3.4 Vốn khác Vốn khác là toàn bộ giá tị tiền tệ mà ngân. .. đó, nâng cao hơn chất lợng dịch vụ Ngân hàng cung ứng ra thị trờng, là điều khách hàng rất quan tâm 1.2 2.Nội dung các biện pháp tạo vốn của NHTM 1.2 2.1 Biện pháp kinh tế Khi sử dụng các biện pháp kinh tế để huy động vốn tức là việc ngân hàng sử dụng đòn bẩy kinh tế để thu hút khách hàng, đợc thể hiện bằng lãi suất hay phí dịch vụ áp dụng lãi suất cạnh tranh là việc ngân hàng nâng cao lãi suất huy động. .. kinh doanh Huy động luôn đợc coi là vấn đề chiến lợc hàng đầu trong việc kinh doanh của Ngân hàng Xuất phát từ nhu cầu vốn của các tổ chức kinh tế và dân c trên địa bàn, tầm quan trọng của công tác huy động vốn, quán triệt t tởng chỉ đạo của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, đồng thời phát huy kết quả đạt đợc ở năm 2002, 2003, 2004 công tác huy động vốn vẫn đợc coi trọng hàng đầu... ra nhiều dịch vụ huy động tiền gửi của ngân hàng Những dịch vụ nh thanh toán lơng cho nhân viên 19 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn của các công ty qua tài khoản của ngân hàng cũng phát triển rất mạnh Nhng ở việt nam(hầu nh chỉ phát triển với chính cán bộ của các ngân hàng) Một vấn đề nữa là tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng Các ngân hàng nớc ngoài... hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, tạo đợc niềm tin đối với khách hàng Do đó, thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến với Ngân hàng - Uy tín và vị thế của Ngân hàng: Thông thờng, khách hàng lựa chọn những Ngân hàng có uy tín và vị thế trên thị trờng để giao dịch, vay mợn, thanh toán và bảo lãnh Uy tín và vị thế của Ngân hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn của khách hàng, thể hiện cụ thể ở năng. .. 30 Đề tài: Gii phỏp nhm nõng cao kh nng huy ng vn ca chi nhỏnh NHNo & PTNT tnh Lng Sn Ngân hàng thơng mại là một doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Nguyên liệu chính là tiền tệ và sản phẩm cũng là tiền tệ Trong các hoạt động thì công tác tín dụng là một mảng lớn của Ngân hàng Muốn thực thi công tác tín dụng thì Ngân hàng phải huy động đợc vốn và chiến lợc huy động vốn. .. tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của ngành Ngân hàng 2.1.2 Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Lạng Sơn Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn có nhiều thuận lợi nhng cũng gặp không ít những khó khăn, nhờ có định hớng và sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam cùng với sự giúp đỡ của các... trực tiếp của Ban giám đốc, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn đã tin tởng vào khả năng của mình để vợt qua mọi khó khăn, duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đứng vững trên thị trờng, củng cố lòng tin với khác hàng Kết quả hoạt động qua các năm đợc thể hiện nh sau: 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn là một Ngân hàng Thơng mại hoạt động tự chủ . phải tôn trọng về mức vốn huy động theo quy định của pháp luật. 1.1.3.3. Vốn đi vay Vốn đi vay: là khoản tiền vay muợn thêm để đáp ứng nhu cầu chi trả khi khả năng huy động vốn bị hạn chế. Đây. nghĩa quan trọng trong việc huy động vốn của Ngân hàng. - Công nghệ: Các ngân hàng ứng dụng công nghệ cao thì càng tăng đợc khả năng huy động vốn vì càng tăng khả năng tiếp cận với khách hàng,. bằng vốn pháp định. Vốn pháp định: Là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập ngân hàng do pháp luật quy định. + Vốn tự có bổ sung trong quá trình hoạt động của ngân hàng gia tăng vốn của chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại, Đề tài: giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại,

Từ khóa liên quan