0

skkn một vài suy nghĩ để dạy tốt tác phẩm chuyện chức phán sự đền tản viên

11 2,262 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 11:49

MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỂ DẠY TỐT TÁC PHẨM "CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN" ( "Tản Viên từ phán sự lục" - trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ) ĐẶT VẤN ĐỀ Tác phẩm văn chương là một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất. Để đi vào tìm hiểu giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật của một tác phẩm, chúng ta có rất nhiều con đường khác nhau. Nhưng theo chúng tôi, ở mỗi tác phẩm, chúng ta chỉ có một con đường tối ưu duy nhất để đi vào tìm hiểu giá trị của nó. Trong quá trình tiếp nhận tác phẩm cũng như nghiên cứu, giảng dạy, việc tìm ra con đường đó là vô cùng quan trọng. Nó như là chiếc chìa khoá mở cho ta con đường vào kho tàng của tác phẩm. Tác phẩm " Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" (Tản Viên từ phán sự lục) là một trong những tác phẩm tiêu biểu được trích trong "Truyền kì mạn lục" của Nguyễn Dữ. Đây là một tác phẩm mới được đưa vào giảng dạy trong chương trình THPT. Việc tìm ra một con đường phù hợp để đi vào tiếp nhận tác phẩm này là vô cùng cần thiết. Theo sự tìm hiểu và theo suy nghĩ thiển cận của chúng tôi, một số sách tham khảo và sách thiết kế bài giảng đã đưa ra những con đường đi vào tiếp cận tác phẩm này chưa tối ưu mấy. Sau đây, chúng tôi mạo muội xin được trình bày một số suy nghĩ thiển cận của mình về việc đi vào tiếp nhận giá trị tác phẩm " Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" ( "Tản Viên từ phán sự lục" - trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ). GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Tiếp nhận tác phẩm theo thể loại Mỗi thể loại văn học đều có đặc trưng riêng về thi pháp. Nếu chúng ta vận dụng thi pháp của các thể loại vào việc tiếp nhận các tác phẩm văn chương thì nó chính là một trong những chìa khóa góp phần đắc lực nhất trong quá trình “giải mã” tác phẩm. Khi đi vào tìm hiểu tác phẩm " Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" ( "Tản Viên từ phán sự lục" - trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ, chúng ta nên dựa vào đặc trưng thi pháp của thể loại truyền kì (Truyền kì là một thể văn xuôi tự sự thời trung đại phản ánh hiện thực qua những yếu tố kì lạ, hoang đường. Trong truyện truyền kì, thế giới con người và thế giới cõi âm với những thánh thần, ma quỷ có sự tương giao. Đó chính là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của thể loại. Tuy nhiên, đằng sau những tình tiết phi hiện thực, người đọc có thể tìm thấy những vấn đề cốt lõi của hiện thực cũng như những quan niệm và thái độ của tác giả.). Nếu như khi đi vào tiếp nhận tác phẩm này, không chú ý đến những đặc điểm trên của thể loại truyền kì, chúng ta rất dễ sa vào việc phân tích tác phẩm theo thi pháp truyện ngắn hiện đại, sẽ làm mất đi cái hồn riêng của tác phẩm. Chính vì vậy, theo chúng tôi ,trong quá trình "giải mã" tác phẩm, ta nên chú trọng đến đặc trưng thi pháp của thể loại truyền kì. Có như vậy, ta mới gọi ra được cái hồn riêng của tác phẩm. 2. Đặt tác phẩm trong bối cảnh lịch sử, văn hóa - xã hội Tác phẩm văn chương là sự phản ánh hiện thực qua lăng kính là đôi mắt của nhà văn. Vì vậy, tác phẩm văn chương bao giờ cũng mang yếu tố hiện thực; yếu tố văn hóa, dấu ấn thời đại trong nó. Nếu như không nắm được bối cảnh ra đời của tác phẩm, chúng ta sẽ không thể chiếm lĩnh được một cách đầy đủ nhất tác phẩm đó. Để giúp học sinh chủ động trong quá trình tiếp nhận tác phẩm " Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" ( "Tản Viên từ phán sự lục" - trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ) chúng ta nên định hướng cho các em nắm được bối cảnh ra đời tác phẩm: Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện, ra đời vào đầu thế kỉ XVI. Đây thực sự là một sáng tác văn học có sự gia công, hư cấu của tác giả. Bối cảnh của các truyện xảy ra ở thời nhà Lí, Trần, Hồ, Lê Sơ. Nhưng tác giả viết truyện này khoảng nửa đầu thế kỉ XVI - khi đó chế độ phong kiến đang suy thoái, xã hội đầy rẫy bất công. Nếu như không nắm được bối cảnh lịch sử, văn hoá xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, học sinh sẽ không thể tiếp nhận được giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm này. 3. Tiếp nhận tác phẩm theo cấu trúc truyện cổ trung đại Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, ở nhiều sách tham khảo; sách thiết kế bài giảng, hầu hết các tác giả đi vào phân tích tác phẩm theo nhân vật. Ví dụ: Trong Kĩ năng đọc - hiểu văn bản Ngữ văn 10 do Nguyễn Kim Phong (Chủ biên), Nxb Giáo dục (2007), tác giả đã đi vào phân tích tác phẩm theo bố cục: 1. Ngô Tử Văn - kẻ sĩ khảng khái, bất khuất, dũng cảm chống gian tà, bảo vệ chính nghĩa. / 2. Ngụ ý phê phán của truyện. / 3. Những nét đặc sắc về nghệ thuật. Trong Thiết kế bài học Ngữ văn 10 do Phan Trọng Luận (Chủ biên), Nxb Giáo dục (2006), tác giả đã phân tích tác phẩm theo bố cục: a. Nhân vật Tử Văn / b. Nghệ thuật tác phẩm. Trong Giới thiệu giới thiệu giáo án Ngữ văn 10 do Nguyễn Hải Châu (Chủ biên), tác giả cũng đi tìm hiểu tác phẩm theo nhân vật. Trong Thiết kế bài giảng Ngữ văn 10 do Nguyễn Văn Đường (Chủ biên), Nxb Hà Nội (2006), tác giả đã hướng dẫn tóm tắt tác phẩm theo cấu trúc của truyện, nhưng khi đi vào phân tích tác phẩm lại đi theo bố cục: 1. Nhân vật Ngô Soạn (Tử Văn) - người đốt đền tà. / 2. Ngụ ý phê phán. / 3. Nghệ thuật kể chuyện và vai trò của yếu tố kì ảo Nhìn chung mỗi cách chia trên đều có những ưu điểm của nó. Nhưng theo thiển ý của chúng tôi, nếu chúng ta đi vào tiếp nhận tác phẩm theo những cấu trúc trên chúng ta sẽ "để sót" nhiều giá trị của tác phẩm, sẽ không có sự hài hoà giữa các nhân tố trong tác phẩm. Ví dụ: Nếu khi đi vào phân tích nhân vật Tử Văn chúng ta sẽ 'để sót" các nhân vật khác như: hồn ma tên Bách hộ họ Thôi, Thổ công, Diêm Vương, nhân vật các thần thánh ăn của đút Những nhân vật trên tuy không phải là nhân vật chính nhưng nếu thiếu những nhân vật này tác phẩm sẽ mất đi giá trị của nó. Bởi, qua những nhân vật này, tác giả mới có thể phản ánh được giá tri hiện thực, cũng như bộ mặt của xã hội đương thời. Hơn nữa nếu tìm hiểu theo một trong những cấu trúc trên, chúng ta sẽ đánh mất đi sự liền mạch trong sự phát triển của câu chuyện, sẽ không thấy được sự hấp dẫn trong mô típ: thắt nút - cao trào - mở nút, sẽ đánh mất đi sự hoà quyện giữa giá trị nội dung và nghệ thuật, giữa yếu tố hiện thực và kì ảo (một trong những đặc trưng cốt lõi của thể loại truyền kì) Hơn nữa, nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng trùng lặp ý trong các phần, thiếu đi sự logic; liền mạch. Theo thiển ý của chúng tôi, khi đi vào tiếp nhận tác phẩm này, chúng tôi đi vào tìm hiểu theo bố cục ba phần: Mở truyện, thân truyện và kết truyện thì sẽ tránh được những điều trên. Điều đó, chúng tôi thể hiện trong giáo án sau: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt I. Tìm hiểu chung. 1. Tác giả Nguyễn Dữ 2. Truyện truyền kì ở Việt Nam và Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ 3. Tìm hiểu khái quát về "Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" a. Bố cục: 3 phần - Mở truyện: giới thiệu về Ngô Tử Văn - Thân truyện: diễn biến vụ án đốt đền. +Tử Văn đốt đền tà + Tử Văn gặp kẻ tự xưng là cư sĩ và Thổ công. + Tử Văn bị bắt và cuộc xử kiện ở dưới Minh ti. + Tử Văn nhận chức phán sự đền Tản Viên. - Kết truyện: + Cuộc gặp giữa quan phán sự với người quen. + Lời bình cuối truyện. b. Chủ đề: II. Đọc hiểu chi tiết. CH 1: Phân tích hình ảnh và lời nói của kẻ tự xưng là cư sĩ? Thái độ của Tử Văn? Ngụ ý của truyện? "Nhà ngươi đã theo nghiệp nho, đọc sách vở của thánh hiền, há không biết cái đức của quỷ thần sao, cớ gì lại khinh nhờn huỷ tượng, đốt đền khiến cho hương lửa không có chỗ tựa nương, oai linh không có nơi hiển hiện Biết điều thì dựng trả lại ngôi đền như cũ”. - GV: Hung thần đi rồi, đến chiều Tử Văn lại gặp một ông già. Lúc này Tử Văn mới biết kẻ tự xưng là cư sĩ kia thực chất là hồn ma viên tướng bại trận của Bắc triều CH 2: Cuộc gặp gỡ thứ hai này có tác dụng gì đến sự phát triển 1. Mở truyện 2. Thân truyện a. Tử Văn đốt đền tà b. Tử Văn gặp kẻ tự xưng là cư sĩ và Thổ công. * Cuộc gặp thứ nhất: - Trong cơn sốt, Tử Văn gặp một người cao lớn, đầu đội mũ trụ, tự xưng là cư sĩ, đòi Tử Văn " dựng trả đền". - Y còn nhân danh người theo đạo nho buộc tội Tử Văn, lấy oai linh của quỷ thần hăm doạ, rồi tức giận phất áo ra đi. - Tử Văn vẫn giữ thái độ điềm nhiên" ngồi ngất ngưởng", không hề khiếp sợ trước những lời đe nạt, doạ dẫm của tên hung thần bởi chàng tin vào hành động chính nghĩa của mình. - Ngụ ý phê phán: Tác giả mượn chi tiết kỳ ảo này để lên án lũ giặc xâm lược, lúc sống cũng như lúc chết đều không từ bỏ bản chất tham lam, hung ác, xảo trá, lừa lọc. * Cuộc gặp thứ hai: - Tử Văn biết được Thổ công thực sự của cốt truyện và nhân vật chính? Bối cảnh câu chuyện trong tác phẩm là thời gian giặc Minh sang xâm chiếm nước ta ( 1407 - 1427) nhưng tác giả viết truyện này khoảng nửa đầu thế kỷ XVI - khi đó giai cấp phong kiến Việt Nam đang suy thoái, nội chiến Lê - Mạc bắt đầu xảy ra, xã hội đẩy rẫy những bất công. - GV: Thổ công xuất hiện và hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của Tử Văn vì cuộc chiến đấu của chàng ngày càng gay go, quyết liệt. Chi tiết hư cấu Tử Văn chết để xuống tận Minh ti truy đuổi đến cùng cái ác và kẻ gian tà là một chi tiết giàu ý nghĩa. Sử dụng chi tiết này, Nguyễn Dữ đưa người đọc của ngôi đền và lý do vì sao Thổ công để mất đền, đó là do: + Thiếu sự đề phòng + Các thần miếu bên cạnh vì " tham của đút" nên tìm cách bưng bít sự thật, bênh vực cho kẻ ác, tạo điều kiện cho cái ác tiếp tục lộng hành. - Thổ công là người bị " tên giặc giảo hoạt" đánh đuổi, cướp đền phải đến nương nhờ đền Tản Viên chờ dịp lấy lại đền. Thổ công cảm kích trước hành động đốt đền của Tử Văn nên đi tìm gặp chàng và kể đầu đuôi mọi chuyện rồi còn bầy kế giúp chàng quyết chiến đấu đến cùng vì chính nghĩa. Đây chính là lôgíc cho sự phát triển của cốt truyện và nhân vật chính - Mặt khác chi tiết này còn phản ánh một phần hiện thực đã được kì ảo hoá. Đó là hiện thực đầy bất công trong xã hội đương thời mà ở đó điều nhức nhối nhất là bọn tham quan ô lại đã tiếp tay cho kẻ ác gây ra bao nỗi khổ cho ngưởi dân. vốn rất tò mò vào một thế giới đầy bí ẩn mà ở đó diễn ra vụ xử kiện của Diêm Vương. - Phiên toà xử kiện diễn ra hai chặng rất gay cấn. Xung đột của truyện lên đến đỉnh điểm. Tử Văn có dịp bộc lộ khí phách, bản lĩnh của chàng. CH 3: Vụ xử kiện ở dưới Minh ti diễn ra như thế nào? Trong phiên toà xử kiện Ngô Tử Văn đã làm gì để đòi lại lẽ phải cho mình? Phân tích bản lĩnh, khí phách của chàng. - Trước khi diễn ra phiên toà xử kiện, bằng trí tưởng tượng của mình Nguyễn Dữ đã tái hiện lại một cách chân thực cảnh tượng ở dưới âm phủ. Đó là thế giới ngự trị của những âm binh, đao phủ. Cảnh tượng hiện trước mắt Tử Văn thật rùng rợn, kinh hãi. Một mình chàng phải chống lại cả thế giới ma quỷ. Thế nhưng trong chính phiên toà xử kiện này bản lĩnh của Tử Văn càng được sáng rõ. - GV: Lời đơm đặt của tên hung thần lúc này có tác động gì tới diễn biến của truyện? c. Tử Văn bị bắt và vụ xử kiện ở dưới Minh ti. - Chặng 1: + Trước khi gặp Diêm Vương, Tử Văn bị hai tên quỷ sứ giải xuống Minh ti trong cảnh bị gông trói. + Đến Minh ti, chàng chịu ngay lời quát mắng của Diêm Vương " Mày là một kẻ hàn sĩ, sao dám hỗn láo, tội ác tự mình làm ra, còn trốn đi đằng nào?". Tử Văn bị vu oan, bị uy hiếp, bị kết tội. + Nhưng Tử Văn tỏ ra hết sức cứng cỏi, bất khuất ngay từ khi đặt chân vào cõi Minh ti: " Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng". Chàng tự minh oan cho mình bằng cách tâu trình đầu đuôi sự việc trước Diêm Vương + Nhưng tên hung thần đã có mặt ở đây từ trước cứ già mồm đơm đặt, bịa tạc khiến Diêm Vương nghi ngờ không biết tin ai. → Đến đây mâu thuẫn của truyện lên đến đỉnh điểm. - Lời phán của Diêm Vương trước khi trị tội tên hung thần: " Lũ các ngươi chia toà sở, giữ chức sự, cầm lệnh chí công, làm phép chí công, thưởng thì xứng đáng mà không thiên vị, phạt thì đích xác mà không nghiệt ngã, vậy mà còn có sự dối trá càn bậy như thế " cho ta thấy được thế giới âm phủ cũng đầy rẫy những bất công do lũ quan lại câu kết với nhau và câu kết với cái ác để kiếm trác nhằm che mắt Diêm Vương. Thật may, nhờ có Tử Văn với hành động dũng cảm của mình đã giúp Diêm Vương nhận ra được bản chất của những kẻ vốn được coi là " quan phụ mẫu" của dân. CH 4: Truyện được mở nút với kết thúc của phiên toà như thế nào? - Chặng 2 : + Tử Văn đề nghị Diêm Vương cho người đến đền Tản Viên xác minh sự thực: " Nếu nhà vua không tin lời tôi, xin đem tư giấy đến đền Tản Viên để hỏi, không đúng như thế, tôi xin chịu thêm cái tội nói càn". + Trước thái độ quyết liệt của Tử Văn tên hung thần có vể sợ hãi nhưng vẫn chưa chịu cúi đầu nhận tội mà còn giở giọng nhân nghĩa. + Nhưng cuối cùng sự thực được sáng tỏ. Lẽ phải thuộc về Tử Văn. Bản chất gian xảo của tên hung thần bị bóc trần. → Câu chuyện được mở nút dần. - Đến đây câu chuyện được mở nút với kết thúc có hậu ( giống như kết thúc của kiểu truyện cổ tích): Chính nghĩa thắng gian tà, thiện thắng ác ( dù lúc đầu cái thiện có bị cái ác che khuất). Tên hung thần bị hình phạt đích đáng: lồng sắt - Hình phạt Diêm Vương dành cho hồn ma Bách hộ họ Thôi quả là đúng người đúng tội. Bởi khi sống, đến Việt Nam xâm lược hắn đã thất bại nhục nhã, đến lúc chết lại biến thành hồn ma lẩn quất trên đất Việt làm điều dối trá, càn bậy, hắn lại tiếp tục nếm mùi thất bại. Phải chăng đó là số phận chung cho những tên xâm lược? CH 5: Diêm Vương có vai trò gì trong vụ xử kiện ở dưới Minh ti? Chi tiết Diêm Vương xử kiện nói lên điều gì? - GV: Diêm Vương được coi là bậc chí tôn ở dưới Minh ti, là người cầm cân nẩy mực, là người đại diện cho công lý cho lẽ phải. Vì thế Diêm Vương có vai trò rất quan trọng trong vụ xử kiện. Diêm Vương chính là người bóc trần lớp màn của sự thật đang bị lớp màn của sự dối trá che khuất, và đem trả lại sự trong sạch cho Tử Văn, cho lẽ phải. chụp vào đầu, khẩu gỗ dét vào miệng, bỏ vào ngục Cửu U. Còn Tử Văn được khẳng định công lao trừ hại, được Diêm Vương sai lính đưa về nhà, và được hưởng lộc. - Ý nghĩa của việc Diêm Vương xử kiện dưới Minh ti + Chi tiết Diêm Vương xử kiện ở dưới Minh ti trước hết thể hiện khát vọng công lý chưa thực hiện được trong cuộc sống trần thế của người xưa. - Vì thế chúng ta thấy vụ xử kiện diễn ra ở cõi âm và người được coi là hoàng đế của cõi âm cũng chính là vị quan toà xử kiện. Lí do vì sao phải xuống cõi âm Tử Văn mới tìm được công lí cho mình? Đó chẳng phải là do hiện thực đương thời đầy rẫy những bất công đó sao? - Ngày nay, ý nghĩa của truỵên vẫn còn nguyên giá trị ( tính thời sự) nhất là việc chống tham nhũng, chống việc chạy tội và chống xét xử oan sai CH 6: Em hiểu như thế nào về chức phán sự? Tại sao Tử Văn lại nhận chức quan này? Việc Tử Văn nhận chức phán sự có ý nghĩa gì? +Khẳng định niềm tin chính nghĩa nhất định sẽ thắng gian tà. + Đồng thời qua đó truyện có ý nghĩa khuyên răn, giáo dục con người nên sống và hành động như thế nào cho đúng đắn, hợp lẽ phải, tránh làm điều ác. d.Tử Văn nhận chức phán sự đền Tản Viên. - Chức phán sự: là chức quan xem xét về các vụ kiện tụng, giúp việc cho người xử án. Đó là chức quan thực hiện công lý. - Tử Văn xứng đáng nhận chức quan này vì chàng đã dũng cảm bảo vệ công lí. - Ý nghĩa: + Sự thưởng công xứng đáng cho những người chính trực, dũng cảm. + Khích lệ mọi người dũng cảm chống lại cái xấu, cái ác + Sự bất tử hoá khát vọng chính nghĩa, công lí. - GV: Cuối cùng truyện kết thúc ra sao? CH 7: Chi tiết kì ảo ở cuối truyện gợi em nghĩ đến chi tiết nào trong truyện "Chuyện Người con gái Nam Xương"? Ý nghĩa? - Chi tiết này gợi chúng ta nhớ tới chi tiết nàng Vũ Nương cũng biến mất trên sóng nước trong cái nhìn nuối tiếc của Trường Sinh. Đó chính một kiểu kết thúc có hậu của truyện truyền kì. CH 8: Lời bình ở cuối truyện cho thấy rõ quan điểm của tác giả như thế nào về kẻ sĩ? Quan điểm này có phải chỉ được bộc lộ ở lời bình? Một bản lĩnh như Ngô Tử Văn có thực sự quan trọng với cuộc sống hôm nay của chúng ta? - Quan điểm này thể hiện rõ qua 3. Kết truyện. a. Cuộc gặp gỡ giữa quan phán sự với người quen. - Chi tiết Tử Văn cưỡi gió biến mất thể hiện niềm tin mãnh liệt của nhân dân lao động thời xưa, niềm tin vào chân lí bất diệt của sự sống " ở hiền gặp lành". Tử Văn được trở về sống với thế giới thần thánh , linh hồn bất tử. b. Lời bình của tác giả Lời bình thể hiện quan điểm của tác giả về kẻ sĩ: kẻ sĩ cần cứng cỏi, cương trực, có dũng khí. Hãy dũng cảm chống lại cái xấu để bảo vệ công lý. [...]... với sự thắt nút, mở nút, đỉnh điểm của câu chuyện là khi Diêm Vương phán xét tội lỗi của - Xây dựng nhân vật có tính cách sinh Ngô Tử Văn nhưng ngay sau đó động xung đột được giải quyết → kết thúc có hậu KẾT THÚC VẤN ĐỀ Cuộc sống này không có cái gì là trọn vẹn, mọi cái chỉ là tương đối Hơn nữa, chúng tôi cũng không dám có tham vọng cho rằng cách đi vào tiếp nhận tác phẩm " Chuyện chức phán sự đền Tản. .. không dám có tham vọng cho rằng cách đi vào tiếp nhận tác phẩm " Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" ( "Tản Viên từ phán sự lục" - trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ) mà chúng tôi vừa trình bày là tối ưu Bởi, đó chỉ là một vài thiển ý của chúng tôi với mong muốn tiếp cận và tiếp nhận những giá trị của tác phẩm được tốt hơn ... - một người trí thức nước Việt - Thể hiện niềm tin công lí, chính nghĩa CH 9: Nét chính về giá trị nội nhất định sẽ chiến thắng gian tà dung và giá trị nghệ thuật của 2 Giá trị nghệ thuật tác phẩm? Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc - Sự kết hợp thành công giữa bút pháp hiện thực và bút pháp kì ảo → Sự lôi cuốn, hấp dẫn của mạch kể chuyện - Kết thúc truyện giàu kịch tính với những tình tiết lôi cuốn - Tác. ..hình tượng Ngô Tử Văn xuyên suốt toàn mạch của câu chuyện - Đặt trong bối cảnh xã hội phong kiến suy tàn cuối thế kỉ XVI ta càng thấy rõ hơn ý nghĩa tích cực trong tư tưởng của nhà nho Nguyễn Dữ - Đặc biệt, một bản lĩnh dám đấu tranh vì công lí như Ngô Tử Văn thực sự cần thiết và có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta hôm nay III Tổng kết 1 Giá trị nội dung - Đề cao tinh . MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỂ DẠY TỐT TÁC PHẨM "CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN" ( " ;Tản Viên từ phán sự lục" - trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ) ĐẶT VẤN ĐỀ Tác phẩm văn. khoá mở cho ta con đường vào kho tàng của tác phẩm. Tác phẩm " Chuyện chức phán sự đền Tản Viên& quot; (Tản Viên từ phán sự lục) là một trong những tác phẩm tiêu biểu được trích trong "Truyền. nhận giá trị tác phẩm " Chuyện chức phán sự đền Tản Viên& quot; ( " ;Tản Viên từ phán sự lục" - trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ). GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Tiếp nhận tác phẩm theo thể
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một vài suy nghĩ để dạy tốt tác phẩm chuyện chức phán sự đền tản viên,

Từ khóa liên quan