0

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn, giảng ở trường tiểu học

22 719 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 09:05

- - PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC TÍN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC SOẠN GIẢNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. Lĩnh vực: QUẢN LÝ Tên tác giả: NGUYỄN VĂN HUÂN Chức vụ: Hiệu Trưởng NĂM HỌC 2012 - 2013 1 - - CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN PHÒNG GD&ĐT MỸ ĐỨC ĐƠN VỊ: TIỂU HỌC ĐỐCTÍN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2012 – 2013 A. SƠ YẾU LÝ LỊCH. Họ và tên: NGUYỄN VĂN HUÂN Ngày tháng năm sinh: Ngày 06 tháng 06 năm 1962 Năm vào ngành: 1984 Chức vụ: Hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Đại Học Giáo Dục Tiểu Học. Bộ môn giảng dạy: Giáo Dục Tiểu Học. 2 - - B. PHẦN NỘI DUNG PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1-Tên đề tài : Một số biện pháp chỉ đạo công tác soạn giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học . 2-Lý do chọn đề tài a-Cơ sở lý luận Quá trình dạy học bao gồm hệ thống những tác động từ phía người dạy (giáo viên) đến người học (học sinh), nhằm làm cho học sinh tích cực và chiếm lĩnh tri thức, hình thành những phẩm chất nhân cách và năng lực phù hợp với nhu cầu ngày một cao của xã hội hiện đại. Thiết kế nội dung (soạn giáo án) và cách thức dạy học là một khâu quan trọng để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Để việc dạy học có hiệu quả, người giáo viên bao giờ cũng dành một thời gian thích đáng để thiết kế bài. Muốn dạy học có kết quả cần thiết kế chu đáo bài học. Khi thiết kế bài học cần chú trọng đến nhiều khía cạnh tác động đến quá trình dạy học như: Đặc điểm lứa tuổi học sinh, nhu cầu, hứng thú, các phương tiện kỹ thuật đồ dùng trực quan, cơ sở vật chất trường lớp Từ đó có định hướng rõ rệt để xác định những tiêu chí cụ thể cần đạt cũng như (sự lựa chọn phương pháp phù hợp) để đạt được mục tiêu bài dạy. Kết quả một giờ dạy không những phụ thuộc khá nhiều vào sự chuẩn bị bài dạy mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác nhau cũng như yếu tố chủ quan không thể tránh khỏi. Đó chính là phụ thuộc vào năng lực sư phạm, sự tự tin, tính sáng tạo trong xử lý các tình huống sư phạm… b-Cơ sở thưc tiễn Trong một vài năm trở lại đây, xu hướng đổi mới công tác soạn giảng ngày càng trở nên cần thiết. Một trở ngại không nhỏ cản trở quá trình đổi mới việc soạn giáo án và thực thi giờ dạy trên lớp chính là do thói quen ngại đổi mới của một bộ phận không nhỏ giáo viên. Thực tế cho thấy nhiều giáo viên muốn giữ nề nếp soạn giáo án theo cách truyền thống mà ở đó giáo án chỉ là sự ghi chép lại nội dung đã có ở sách giáo khoa mà không đưa ra các phương pháp dạy học thích ứng với từng giai đoạn học tập của học sinh. Sự lựa chọn phương pháp giảng dạy cũng gặp nhiều khó khăn do thói quen dễ dãi trong soạn giảng, trình độ giáo viên còn nhiều bất cập. Hiện tượng thầy giảng trò nghe, trò chép vẫn là hiện tượng phổ biến, từ đó chất lượng giờ giảng cho hiệu quả thấp, không gây được hứng thú cũng như óc sáng tạo, tích cực hoạt động của trò. c-Tính cấp thiết Thực trạng soạn bài và thực hiện bài dạy ở trên lớp của giáo viên những năm trước đây còn nhiều bất cập, đó là: Tính hình thức, soạn bài mà không có sự sáng tạo, linh hoạt trong quá trình chuẩn bị bài dạy, ít được đầu tư công sức cho quá trình này. Việc lên lớp thực hiện bài dạy còn không chú ý đến các hình thức dạy học, chưa coi trọng đổi mới phương pháp và ít sử dụng đồ dùng dạy 3 - - học làm cho giờ dạy tẻ nhạt thiếu sức hút, không phát huy hết tính tích cực của các hoạt động của học sinh. Từ thực tiễn như vậy, đã đặt ra nhiệm vụ tìm ra những giải pháp nào để nâng cao chất lượng thiết kế kế hoạch bài học và giờ dạy là vấn đề cấp bách phải giải quyết, giúp cho anh chị em giáo viên ở trường Tiểu học đổi mới tư duy vào việc làm trong công tác soạn, giảng của mình đem lại hiệu quả thiết thực phù hợp với trình độ nhận thức của tập thể giáo viên trong đơn vị nhằm từng bước nâng cao hiệu quả giáo dục. Chính vì lý do đó, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn, giảng ở trường Tiểu học” để nghiên cứu, áp dụng vào công tác quản lý của đơn vị, mong góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương. 3 . Mục đích nghiên cứu Mục đích chọn đề tài này là để cho giáo viên của nhà trường được học tập kinh nghiệm và tự phấn đấu để có tay nghề vững vàng, sử dụng tốt kỹ năng sư phạm, nắm vững kiến thức, thái độ sư phạm nhưng chất lượng thiết kế kế hoạch bài học và giờ dạy chưa thật sự có hiệu quả; từ đó, giúp cho giáo viên đổi mới tư duy vào việc làm trong công tác soạn, giảng của mình đem lại hiệu quả thiết thực phù hợp với trình độ nhận thức của tập thể giáo viên trong đơn vị nhằm từng bước nâng cao hiệu quả giáo dục và luôn thể hiện tốt trong công tác soạn, giảng qua các tiết dạy đạt kết quả cao. 4-Đối tượng nghiên cứu Nâng cao chất lượng bài soạn của giáo viên ở trường tiểu học. 5-Đối tượng khảo sát và thực nghiệm . Giáo viên và học sinh trường tiểu học Đốc Tín. 6-Nhiệm vụ nghiên cứu Từ thực trạng soạn bài và thực hiện bài dạy ở trên lớp của giáo viên còn nhiều bất cập, đó là: Tính hình thức, soạn bài mà không có sự sáng tạo, linh hoạt trong quá trình chuẩn bị bài dạy, ít được đầu tư công sức cho quá trình này. Việc lên lớp thực hiện bài dạy còn không chú ý đến các hình thức dạy học, chưa coi trọng đổi mới phương pháp và ít sử dụng đồ dùng dạy học làm cho giờ dạy tẻ nhạt thiếu sức hút, không phát huy hết tính tích cực của các hoạt động của học sinh. Từ những tồn tại trên, đưa vào áp dụng một số biện pháp chỉ đạo để khắc phục những nhược điểm đó đồng thời từng bước nâng cao chất lượng soạn bài và giờ dạy của giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục. 7-Các phương pháp nghiên cứu. Phương phap nghiên cứu là khảo sát thực tế,quan sát,tổng hợp ,so sánh và thực nghiệm . 8- Phạm vi và đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn, giảng ở trường Tiểu học Đốc Tín năm học 2012-2013, (từ tháng 9 /2012 dến tháng 5/2013) - Đối tượng: Giáo viên Trường Tiểu học Đốc Tín. 4 - - PHẦN II : PHẦN NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận Soạn bài là việc chuẩn bị quan trọng nhất của giáo viên cho giờ lên lớp. Đồng thời với việc soạn bài là sự chuẩn bị đồ dùng dạy học, thí nghiệm. Đó là hai loại công việc chủ yếu trước giờ lên lớp của giáo viên. Hoạt động dạy và học trong trường Tiểu học hiện nay được thực hiện chủ yếu bằng hình thức dạy và học trên lớp. Giờ lên lớp giữ vai trò quyết định chất lượng dạy học. Vì vậy, dễ hiểu rằng vì sao cả hiệu trưởng và giáo viên đều tập trung sự chú ý, mọi cố gắng của mình vào giờ lên lớp với một mục đích là nâng cao chất lượng toàn diện giờ lên lớp; nhưng mỗi người có vai trò riêng đối với giờ lên lớp. Trực tiếp quyết định kết quả giờ lên lớp là người giáo viên. Quản lý thế nào để các giờ lên lớp của giáo viên có kết quả tốt là việc làm của hiệu trưởng. Nhiệm vụ của hoạt động dạy và học ở trường Tiểu học của người giáo viên là làm cho học sinh nắm vững tri thức khoa học một cách có hệ thống, cơ bản, có những kĩ năng, kĩ xảo cần thiết trong học tập, trong lao động và trong cuộc sống của trẻ. Trong những kĩ năng cần được rèn luyện cho học sinh thì quan trọng nhất là làm cho học sinh có được kĩ năng học tập để thực hiện “Hình thành hoạt động học tập”, hoạt động chủ đạo của các em trong thời kỳ này. Phát triển trí tuệ học sinh trong quá trình nắm tri thức, trước hết là phát triển tư duy độc lập sáng tạo, hình thành năng lực nhận thức và hoạt động của học sinh. Ở học sinh Tiểu học, trí tưởng tượng rất phong phú nhưng trình độ chuẩn bị sẵn sàng về mặt trí tuệ (hoạt động tư duy) cho học tập chưa phát triển đến mức cần thiết. Cho nên dạy học chẳng những phải phát triển trí tưởng tượng của các em mà còn phải rèn luyện các thao tác tư duy để phát triển năng lực nhận thức, năng lực hoạt động khoa học, sáng tạo. Những nhiệm vụ dạy và học nói trên được thực hiện đồng thời và thống nhất với nhau trong quá trình dạy và học. “Quá trình dạy và học là tập hợp những hành động liên tiếp của giáo viên và học sinh, được giáo viên hướng dẫn. Những hành động này nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo và trong quá trình đó, phát triển được năng lực nhận thức, nắm được các yếu tố của văn hoá, lao động trí óc và chân tay, hình thành những cơ sở của thế giới quan và hành vi cộng sản chủ nghĩa” (ÊXiPôp). Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò là hai hoạt động trung tâm của một quá trình dạy học và là hai hoạt động mang tính chất khác nhau. Song thống nhất với nhau trong mối quan hệ qua lại giữa thầy và trò, dạy và học cùng lúc diễn ra trong những điều kiện vật chất - kĩ thuật nhất định. Toàn bộ những vấn đề nêu trên đều liên quan chặt chẽ với nhau một cách biện chứng. Trong đó điều kiện tiên quyết để dạy tốt-học tốt là vấn đề để thiết kế kế hoạch bài học một cách chuẩn xác về kiến thức, tường minh về phương pháp, cách thức dạy học của người giáo viên; đồng thời với công việc đó là thi công 5 - - bài giảng một cách linh hoạt, đảm bảo nội dung kiến thức và phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Để tổ chức tốt khâu thiết kế và thi công của người giáo viên, vai trò hết sức to lớn của người cán bộ quản lý nhà trường là nắm bắt xu thế, khơi dậy tiềm năng và chỉ đạo có hiệu quả công việc hàng ngày của giáo viên. II. Thực trạng khi chưa thực hiện đề tài 1. Vài nét về đặc điểm chung của nhà trường Trường Tiểu học Đốc Tín được tách ra từ trường Trung học cơ sở Đốc Tín năm 1993, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, kế thừa phát huy truyền thống nhiều năm liền là trường tiên tiến, Trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia năm 2008,Trường học văn hóa năm 2009,trường học thân thiện học sinh tích cực năm 2011. Trường Tiểu học Đốc Tín đóng trên địa bàn xã Đốc Tín-huyện Mỹ Đức – TP Hà Nội , địa phương có nhiều mặt thuận lợi về giao lưu kinh tế với nhiều tỉnh thuộc đồng bằng bắc bộ và nhiều tỉnh khác trong cả nước. Tuy vậy, kinh tế của địa phương còn chậm phát triển, trình độ dân trí còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của mình. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng. Quy mô nhà trường vào loại khá so với các đơn vị bạn: Với tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong năm học 2012 -2013 là 35 người, trong đó: - Cán bộ quản lý: 03 người. - Nhân viên hành chính: 06 - Giáo viên: 26 người (trong đó: 02 giáo viên Tiếng Anh, 01 giáo viên Hát nhạc, 02 giáo viên Mỹ thuật, 01 giáo viên Thể dục ,1 giáo viên tin học). Trong đó: - Trình độ Đại học: 07 cán bộ, giáo viên. - Trình độ Cao đẳng: 26 giáo viên. - Còn lại 100% đạt trình độ trung cấp . * Phân loại giáo viên năm học 2011-2012: - Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 0 - Giáo viên giỏi cấp huyện: 5 - Giáo viên giỏi cấp trường: 18 * Xếp loại thi đua năm học 2011-2012 như sau: -Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 1 - Lao động tiên tiến: 4 Năm học 2012 – 2013 có 12 lớp và 298 học sinh. Nhìn chung điều kiên học tập của học sinh khá tốt, chỉ có một bộ phận nhỏ còn gặp khó khăn do phụ huynh chưa quan tâm đúng mức vì gia đình khó khăn. học sinh ngoan ngoãn, lễ phép có ý thức học tập tốt. Với tình hình như trên đã nêu nhà trường đứng trước những thử thách : Đó là làm gì và làm như thế nào để việc soạn giảng của giáo viên đạt được kết quả cao, ngày một đáp ứng được yêu cầu của xã hội. 6 - - Qua kiểm tra hồ sơ giáo án và dự giờ giáo viên, chúng tôi thấy tuy có nhiều cố gắng nhưng kết quả chưa được là bao. Trước hết xin nêu thực trạng thiết kế kế hoạch bài học của giáo viên. 2. Thực trạng thiết kế, kế hoạch bài học (soạn bài) Trong năm học 2011-2012 qua kiểm tra kế hoạch bài học hàng tuần và đột xuất cũng như tổng kiểm tra hồ sơ 6 lần trong năm học, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt ở các nhóm giáo viên khác nhau. Đối với giáo viên tuổi cao hoặc hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn thì sự đầu tư cho soạn bài rất hạn chế. Việc lập kế hoạch bài học chỉ như là chép lại sách giáo viên mà không có sự đầu tư nào khác, không chú ý đến đối tượng học sinh cũng như cơ sở vật chất phục vụ cho bài giảng. Đặc biệt có trường hợp mượn giáo án cũ rồi chép lại. Những điều đó làm cho chất lượng giảng dạy kém hiệu quả. Đối với những giáo viên có trình độ chuyên môn vững thì đã có sự đầu tư nhất định. Khi lập kế hoạch bài học họ đã có sự lựa chọn phương pháp giảng dạy cũng như tính đến các yếu tố: Học sinh, phương tiện dạy học, mày mò các tài liệu tham khảo, chú trọng tới việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên số giáo viên này còn hạn chế. Sau đây là kết quả phân loại hồ sơ giáo viên trong năm học 2011-2012. Tổng số hồ sơ được xếp loại: 26 giáo viên - Xếp loại A: 15 hồ sơ. - Xếp loại B: 08 hồ sơ. - Xếp loại C: 03hồ sơ Việc phân loại kế hoạch bài học mới chỉ dừng ở mức những tiêu chí sau: - Loại A: Đủ bài soạn, không nhầm lẫn kiến thức, không cắt xén chương trình, đủ các bước lên lớp, trình bày sạch sẽ, có hệ thống câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh. - Loại B: Như các tiêu chí của loại A nhưng còn một số bài soạn sơ lược. - Loại C: Bài soạn sơ lược nhiều, trình bày chưa khoa học. * Thực trạng việc thiết kế kế hoạch bài học là: Đủ bài, đúng phân phối chương trình. Một bộ phận giáo viên nòng cốt có ý thức trách nhiệm tốt đầu tư nhiều cho bài soạn. Song song với những thiết kế tốt vẫn còn nhiều giáo án sơ lược, chưa chú ý đúng mức đến phương pháp dạy học đặc thù đối với từng đối tượng học sinh, những giáo án này thể hiện trình độ chuyên môn hạn chế của giáo viên, năng lực sư phạm yếu hoặc bị ảnh hưởng của lối làm việc được chăng hay chớ, thiếu đầu tư suy nghĩ tìm tòi. 3. Thực trạng về thi công bài giảng trên lớp - Việc thực hiện giờ lên lớp của giáo viên là công việc hàng ngày của mỗi cán bộ giáo viên cần phải nghiêm túc thực hiện: Về giờ giấc 100% giáo viên thực hiện lên lớp đúng giờ, đảm bảo thời gian các tiết học. Tư cách tác phong chuẩn mực, trang phục gọn gàng, lịch sự. Việc này có tác dụng tới công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, tạo cho các em có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, làm việc có giờ giấc. 7 - - - Đối với nội dung bài giảng, trong quá trình kiểm tra giờ dạy của ban giám hiệu cũng như qua các biên bản nhận xét giờ dạy của các tổ khối chuyên môn có thể nhận định như sau. Số lượng giờ lên lớp đảm bảo được mục tiêu đề ra chiếm khoảng 80%. Số giờ dạy không sử dụng đồ dùng trực quan chiếm 25%, số giờ tổ chức tốt lớp học chiếm 75%. Số giờ dạy học chỉ chú ý đến phương pháp mà không chú nhiều đến nội dung chiếm 20%. Số giờ áp dụng các phương pháp thuyết trình một cách đơn thuần chiếm tới 25%. Từ những số liệu nêu trên cho thấy việc thực hiện tốt cả 3 phương diện: Mục tiêu, nội dung, phương pháp chiếm tỉ lệ còn thấp. Đặc biệt các giờ dạy chay chiếm quá nhiều cho thấy việc đầu tư tìm tòi, tận dụng khả năng hiện có của cơ sở vật chất nhà trường cũng như bản thân giáo viên còn nhiều hạn chế. Điều này một mặt do tâm lý ngại chuẩn bị đồ dùng dạy học, mặt khác cũng cho thấy bộc lộ rõ nét việc sử dụng trang thiết bị dạy học còn nhiều lúng túng ở nhiều giáo viên. Bên cạnh đó, việc thực hiện giờ lên lớp đối với giáo viên có thâm niên công tác lâu năm thì thường chú ý đến nội dung bài là chính sao cho truyền đạt hết nội dung bài là được, còn việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực thì thực hiện chậm. Còn các giáo viên trẻ lại theo xu hướng ngược lại, nghĩa là chú ý quá nhiều đến phương pháp mà không mở rộng, làm rõ nội dung cần lĩnh hội cho học sinh. Từ thực trạng như vậy dẫn đến chất lượng học tập của học sinh chưa được cao, học sinh tiếp nhận tri thức một cách thụ động, kiến thức không sâu, thiếu tính bền vững. Tóm lại: thực trạng giờ lên lớp của giáo viên trong nhà trường là: Tác phong mẫu mực, ở mức độ nhất định đã làm chủ được giờ giảng; song bên cạnh đó, còn nhiều khiếm khuyết như: Một số ít giáo viên chưa thực sự vững về kiến thức và phương pháp, đặc biệt việc sử dụng các phương tiện dạy học còn hạn chế, việc kết hợp các phương pháp dạy học trong một giờ sao cho hiệu quả nhất chưa được tốt. - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng nêu trên là: Một số giáo viên năng lực có nhiều hạn chế, việc tự học và tự bồi dưỡng chưa thường xuyên và gặp không ít khó khăn do điều kiện gia đình không cho phép. Do vậy có giáo viên chưa bắt kịp với đà đổi mới hiện nay. Điều đáng mừng là từ năm học 2011- 2012 đến nay, phòng học, bàn ghế đã được đầu tư đầy đủ đúng quy cách, đủ điều kiện cho dạy và học. III. Các biện pháp thực hiện 1. Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng tuần Tổ khối chuyên môn ở trường Tiểu học là đơn vị trực tiếp quản lý hoạt động chuyên môn của mỗi thành viên trong khối. Để tiện cho việc chỉ đạo chuyên môn của tổ trưởng nhà trường đã biên chế 3 tổ chuyên môn.Tổ 1,Tổ 2+3,Tổ 4+5 . Việc chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch giảng dạy được triển khai trưc tiếp từ ban giám hiệu tới tổ trưởng tổ chuyên môn. Trong quản lý chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảng dạy một mặt phải phát huy vai trò tự chủ sáng tạo của tổ đồng thời 8 - - phải chỉ đạo sát sao theo kế hoạch chung của toàn trường. Căn cứ để xây dựng kế hoạch giảng dạy là phân phối chương trình và thời khoá biểu hàng ngày trong tuần. Bên cạnh đó là các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường hoặc các nội dung khác do Phòng Giáo dục chỉ đạo như kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng sử dụng đồ dùng dạy học Từ đó các tổ chuyên môn sẽ bàn bạc và xây dựng kế hoạch lên lớp hàng ngày sao cho đúng chương trình và thời khoá biểu, đồng thời vạch kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học cho từng tiết học căn cứ vào danh mục đồ dùng dạy học hàng tuần do cán bộ thiết bị trường lập. Những vấn đề đó (sau khi lập xong kế hoạch) được Ban giám hiệu ký duyệt trước một tuần và các thành viên trong tổ thực hiện. Đó chính là cơ sở pháp lý để kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch bài học một cách chính xác, đảm bảo tính hệ thống kiến thức, đảm bảo mục tiêu từng bài học, tìm ra những phương pháp giảng dạy thích hợp cho từng nội dung bài học, có tính định hướng trước cho học sinh chuẩn bị học tập. 2. Biện pháp chỉ đạo công tác soạn bài để nâng cao chất lượng giảng dạy 2.1. Nghiên cứu và xác định mục tiêu bài giảng Tổ chuyên môn được giao nhiệm vụ nghiên cứu, vạch kế hoạch bàn bạc thống nhất cách xác định mục tiêu cho các môn học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và đảm bảo sát với yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng chung do bộ giáo dục ban hành. Trước hết các tổ chuyên môn sinh hoạt ít nhất tháng 3 lần, ở đó tài liệu về yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng của các môn học được triển khai đến từng thành viên, các cuộc họp này bao giờ cũng có đại diện ban giám hiệu dự để có ý kiến chỉ đạo cụ thể và kịp thời. Từ đó giúp giáo viên chỉnh lại mục tiêu trong sách giáo viên để phù hợp với tình hình học sinh trong lớp mình và đảm bảo yêu cầu cơ bản tối thiểu so với mặt bằng chung. Có thể lấy ví dụ như sau: Một số bài chính tả so sánh phân biệt các phụ âm L/ N ở địa phương học sinh thường mắc lỗi , đồng thời chỉnh cả nội dung và mục tiêu để dạy cho học sinh những cặp phụ âm hay mắc lỗi hơn như tr/ch, s/x ( hay gặp ở lớp 4,5). 2.2. Thống nhất cách trình bày bài soạn Thống nhất về nội dung và hình thức thể hiện các loại bài soạn. Với những giáo viên khá giỏi, dạy lâu năm thì yêu cầu bài soạn khác với những giáo viên mới ra trường. Hình thức trình bày bài soạn phải phù hợp với nội dung bài dạy. Từ đầu năm học nhà trường phân công một số giáo viên có kinh nghiệm như tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy giỏi tham gia vào việc xây dựng cấu trúc bài soạn cho từng môn học. Sau đó đưa ra lấy ý kiến tham khảo rộng rãi và thống nhất chung, in thành tài liệu phát cho từng giáo viên để thực hiện. Nhờ đó mọi bài soạn của giáo viên trong trường đều theo một cấu trúc thống nhất, chất lượng bài soạn được nâng lên một bước góp phần vào nâng cao chất lượng dạy học. 2.3. Kiểm tra việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên Kiểm tra việc thống nhất cách soạn của từng môn học ở từng khối lớp. Các dạng bài soạn giờ ôn tập, kiểm tra, thực hành. Yêu cầu về giáo án của giáo viên mới ra trường, của giáo viên giỏi, của giáo viên cần cố gắng. Chọn câu hỏi , xác 9 - - định kiến thức trọng tâm của bài cần khắc sâu, rèn kỹ năng gì? Và đồ dùng dạy học phải chuẩn bị. Để quản lý tốt việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên, Ban giám đã chọn các hình thức kiểm tra: - Kiểm tra đột xuất. - Kiểm tra trước giờ lên lớp. - Kiểm tra sau dự giờ. - Kiểm tra định kỳ cùng khối trưởng chuyên môn. - Kiểm tra chéo trong buổi sinh hoạt chuyên môn. - Kiểm tra đồ dùng trực quan cho giờ dạy. - Trang thiết bị cho giờ dạy. - Giờ học ngoài trời (địa điểm học, kế hoạch quản lý học sinh). 3. Các biện pháp tổ chức chỉ đạo nâng cao chất lượng giờ dạy 3.1. Xây dựng các giờ dạy mẫu Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên cốt cán, thông thường là tổ trưởng tổ chuyên môn cùng xây dựng các giờ dạy có chất lượng, làm mẫu cho giáo viên dự giờ. Tiến hành rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt tích cực về phương pháp dạy học, về nội dung và phong thái của giáo viên. Từ những giờ dạy mẫu này, sau khi đã thử nghiệm thì tiến hành nhân rộng ra toàn khối, toàn trường. Việc xây dựng giờ dạy mẫu được tiến hành công phu, từ việc chọn bài dạy, tổ chức thiết kế bài soạn, cân nhắc phương pháp giảng dạy nào phù hợp với từng giai đoạn nào, cách sử dụng đồ dùng trực quan Có như vậy giờ dạy mẫu mới thành công và đem lại hiệu quả khi triển khai đại trà. 3.2. Tăng cường dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên Để nâng cao chất lượng giờ dạy một công việc quan trọng của nhà trường là tăng cường công tác thanh kiểm tra chuyên môn. Trong đó dự giờ thường xuyên các đối tượng giáo viên đặc biệt là những giáo viên yếu tay nghề là công việc có ý nghĩa quyết định. Việc dự giờ được tiến hành theo kế hoạch hàng tháng, hàng tuần một cách thường xuyên sẽ giúp giáo viên đứng lớp trước hết có tâm thế vững vàng, bởi không ít giáo viên khi có người dự thì dễ bị lúng túng, quan trọng hơn là giúp giáo viên có ý thức chuẩn bị bài tốt hơn, tự tin và có cố gắng hơn trong việc áp dụng các phương pháp mới tích cực hơn hoạt động của học sinh. Vì sau dự giờ đều có rút kinh nghiệm để chỉ rõ nhược điểm để khắc phục sửa chữa. 3.3. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và trang thiết bị dạy học trong giờ lên lớp Việc đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện ghế ngồi, ánh sáng cho học sinh góp phần quan trọng không nhỏ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung và từng bài học nói riêng. Từ năm học 2011-2012 nhà trường đã có đủ số phòng học đạt quy cách về diện tích, ánh sáng. Nhờ đó việc triển khai học nhóm, học cá nhân trong các giờ dạy rất thuận lợi góp phần nâng cao chất lượng giảng 10 [...]... trong việc giảng dạy học sinh Tiểu học 3 HIỆU QUẢ Sau khi rút ra những biện pháp trong việc tổ chức chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thiết kế và thi công bài giảng, công tác kiểm tra nội bộ trường học và áp dụng vào thực tiễn của nhà trường tôi nhận thấy mọi cán bộ quản lý đều có thể áp dụng kinh nghiệm này vào công tác tổ chức chỉ đạo của mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường. .. các hoạt động của học sinh Từ khi nắm bắt được những tồn tại trên, đưa vào áp dụng một số kinh nghiệm nhỏ để tổ chức khắc phục những nhược điểm đó đồng thời chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng soạn bài và giờ học của giáo viên Chất lượng bài soạn, giờ dạy đã được nâng lên rõ rệt Đây là bài học trong khâu tổ chức chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng trường Tiểu học, nhờ có những giải pháp đồng bộ trong... khiển học sinh học tập, truyền thụ kiến thức, phương pháp dạy và học phù với từng đối tượng của lớp, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Việc rèn kỹ năng và hướng dẫn học sinh phương pháp học tập từng bộ môn, cách học ở nhà, cách học ở lớp của từng giáo viên Ban giám hiệu đã vận dụng nhiều hình thức dự giờ khác nhau: + Dự giờ các giáo viên khác nhau để kiểm tra chất lượng giảng dạy, học tập... phương pháp nghiên cứu 8, Phạm vi nghiên cứu Phần II: PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lý luận II Thực trạng 1 Vài nét về đặc điểm chung của nhà trường 2 Thực trạng thiết kế kế hoạch bài học (soạn bài) 3 Thực trạng về thi công bài giảng trên lớp III Các biện pháp đã thực hiện 1 Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng tuần 2 Biện pháp chỉ đạo công tác soạn bài để nâng cao chất lượng giảng dạy 3 Các biện pháp. .. giáo viên năm học 2012 -2013: Tổng số giáo viên được xếp loại: 26 giáo viên + Loại Xuất sắc: 20 giáo viên đạt (tăng 5 giáo viên) - 15 + Loại Khá: 6 giáo viên Nhờ chất lượng công tác soạn giảng được nâng lên rõ rệt lên kết quả xếp loại học lực của học sinh cũng được nâng lên đáng kể góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ năm học của đơn vị Cụ thể chất lượng giáo dục ở học kỳ I năm học 2012 -2013... thanh tra chuyên môn, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng soạn bài và thi công trên lớp của giáo viên, coi đây là biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục bởi hai vấn đề này thực chất có tác động tương hỗ lẫn nhau nếu không muốn nói là một - Đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp: Cần coi việc “Soạn bài” là một công việc quan trọng không thể thiếu của người giáo viên Tránh tư tưởng chỉ cần làm chiếu lệ, có tính... thi công bài giảng và công tác kiểm tra nội bộ trường học mà chất lượng toàn diện cũng như chất lượng đã được nâng lên Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu, cần có thêm thời gian để tiếp tục kiểm chứng, cần được sự quan tâm hơn nữa của nghành trong công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn nói chung và chỉ đạo công tác soạn giảng nói riêng thì chắc chắn rằng chất lượng dạy và học của trường Tiểu học Đốc Tín... Công đoàn, Tổ trưởng các tổ chuyên môn Khi kiểm tra xong phải có biên bản kiểm tra IV Kết quả thực hiện của sáng kiến kinh nghiệm Từ thực trạng của việc soạn bài và thi công bài giảng trong những năm học qua và việc áp dụng một số kinh nghiệm tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng soạn - giảng đem lại một số kết quả như sau: - Đánh giá phân loại hồ sơ cuối năm học 2012 - 2013: Tổng số hồ sơ giáo án được... hiện Tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm của mình có thể góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung, việc thiết kế kế hoạch bài học và thi công trên lớp nói riêng cho giáo viên Kinh nghiệm này cũng có khả năng áp dụng cho các đơn vị trường tiểu học ở các vùng miền khác nhau đều mang lại hiệu quả Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan ở từng địa phương... và giáo dục học Công tác tổ chức giờ học xem việc chuẩn bị nề nếp lớp, không khí sư phạm, phân phối thời gian - Nội dung của giờ học: Tính khoa học, tính giáo dục, trọng tâm của bài học - Phương pháp dạy học: Có phù hợp giữa giữa nội dung dạy học và phương pháp dạy học, việc phát huy tính tích cực độc lập sáng tạo cho học sinh + Đánh giá kết quả giờ học (mức độ đạt so với mục đích bài giảng) và chỉ . nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn, giảng ở trường Tiểu học Đốc Tín năm học 2012-2013, (từ tháng 9 /2012 dến tháng 5/2013) - Đối tượng: Giáo viên Trường Tiểu học Đốc Tín. . Tiểu Học. Bộ môn giảng dạy: Giáo Dục Tiểu Học. 2 - - B. PHẦN NỘI DUNG PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1-Tên đề tài : Một số biện pháp chỉ đạo công tác soạn giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường. MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC TÍN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC SOẠN GIẢNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. Lĩnh vực:
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn, giảng ở trường tiểu học, skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn, giảng ở trường tiểu học,

Từ khóa liên quan