0

Giáo án phụ đạo toán 6

53 3,937 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 17:10

Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Buổi 1 ( Tuần dạy thứ 3 ) Ngày soạn: 11 /09/2010 Ca 1. Luyện tập các bài toán về tập hợp A. Mục tiêu buổi học - Củng cố lại toàn bộ phần lý thuyết về tập hợp: cách viết các ký hiệu, minh hoạ tập hợp, tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên. - Rèn kỹ năng khi viết tập hợp, nắm đợc phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp. B. Thiết bị dạy học Bảng phụ, thớc thẳng. C. Các hoạt động chủ yếu I. Hoạt động ổn định tổ chức II. Hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV và HS Ghi bảng HĐ1. Ôn lại về lý thuyết - Nêu phần chú ý trong cách viết tập hợp? Kí hiệu tập hợp nh thế nào? - Để viết tập hợp có mấy cách? - Tập hợp số tự nhiên là tập hợp nào? Lấy 3 ví dụ về 3 phần tử thuộc tập N và 3 phần tử không thuộc tập N. - Khi nào A là tập hợp con của tập hợp B? Cho ví dụ. - Lấy ví dụ về tập rỗng? HS: Trả lời các câu hỏi và bổ sung lẫn nhau. GV: Chốt lại câu trả lời đúng, cho điểm một vài học sinh. Nhắc lại toàn bộ kiến thức một lần nữa. I. Các kiến thức cần nhớ 1. Cách viết tập hợp và các ký hiệu 2. Tập hợp số tự nhiên 3. Tập hợp con HĐ2. Luyện tập GV treo bảng phụ có ghi đầu bài, gọi HS đọc đầu bài. - Những số tự nhiên lớn hơn 6, nhỏ hơn 15 là những số nào? - GV gọi HS lên bảng chữa. - GV chốt lại cách làm đúng. - Trên hình vẽ ta thấy điểm q và h có thuộc vòng kín nào không? Vậy nó có thuộc tập nào không? - Nếu nói B = {2; 1; 5} có đúng không? Vì sao? - Cho hs suy nghĩ ít phút rồi gọi 2 hs lên bảng chữa. - hs suy nghĩ - hs đọc - Đó là số 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 - 1 hs lên bảng. - Hs trả lời: không - Sai vì tập B còn có phần tử 3 và 4. - Hs 1 viết tập hợp A và B - Hs 2 viết tập hợp C, D, E Hs còn lại cùng làm và nhận xét. II. Luyện tập Bài 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 15 bằng 2 cách rồi điền kí hiệu vào ô vuông cho đúng. 7 A; 16 A; 11 A Bài làm: A = {7;8;9;10;11;12;13;14} A={xN/ 6<x<15} 7A; 16A; 11A Bài 2. Nhìn vào hình vẽ viết tập hợp A, B, C, D, E Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 1 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Q. 1. .p . 3 . 4 .2 .1 .5 .q C B E .h D .f .a .b .c .e .d Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Gv treo bảng phụ có đầu bài tập 3, gọi hs đọc lại đầu bài - Yêu cầu hs hoạt động nhóm để làm bài tập này, viết kết quả lên bảng của nhóm. - Gv gọi 3 hs của các nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình - Gv thu 1 vài bảng nhóm để nhận xét - Gv có thể chấm bài một số nhóm. - Gv chốt lại cách làm đúng bằng cách đa bảng phụ có lời giải bài toán cho hs quan sát. Hs đọc đầu bài và suy nghĩ - Hs hoạt động theo nhóm (mỗi bàn là một nhóm) - Cử đại diện lên bảng trình bày theo yêu cầu của của Gv - Hs dới lớp nhận xét bài làm của nhóm bạn, tự so sánh với bài làm của nhóm mình và đánh giá bài làm của nhóm bạn. Bài làm A={P; 1; Q} B={1;2;3;4;5} C={3;4} D={a;b;c;d;e} E={a;b;f} Bài 3. Cho 2 tập hợp A và B. A là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số và tổng các chữ số bằng 8, B ={10;18;26;36;44;63;80;91} a. Viết tập hợp A dới dạng liệt kê các phần tử. b. Tìm các phần tử thuộc A và không thuộc B, các phần tử thuộc B và không thuộc A; Các phần tử thuộc cả A và B; Các phần tử thuộc ít nhất 1 trong 2 tập hợp A hoặc B Bài làm a. A={17;71;26;62;35;53;44;80} b. Các phần tử thuộc A mà không thuộc B là: 71; 17; 62; 26; 35; 53 Các phần tử thuộc B mà không thuộc A là: 10; 18; 36; 63; 91. Các phần tử thuộc A và B là 44; 80; 26 Các phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp là 10; 18; 26; 36; 44; 63; 80; 91; 17; 71; 62; 35; 53 Bài 4. Điền vào bảng Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục 3756 37 7 375 5 2043 20 0 204 4 2003 20 0 200 0 Gv gọi Hs lên bảng điền, Hs dới lớp nhận xét, bổ sung Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 2 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Ca 2: Ôn tập các bài toán về tập hợp (tiếp) A. Mục tiêu - Học sinh đợc tiếp tục ôn lại kiến thức về tập hợp thông qua các bài tập. - Rèn kỹ năng làm các bài tập về tập hợp. B. Thiết bị dạy học. Bảng phụ, thớc thẳng. C. Các hoạt động chủ yếu I. Hoạt động ổn định tổ chức II. Hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Gv gọi Hs đọc đầu bài trên bảng phụ - Muốn tìm đợc các phần tử của tập hợp A trớc tiên ta phải làm gì? - Quy luật đó là gì? - Gv yêu cầu một học sinh lên bảng trình bày lời giải Gv kiểm tra một số bài làm của Hs ở dới lớp Gv yêu cầu Hs làm việc cá nhân bài này. Ghi kết quả ra giấy, gv chấm 5 bài làm nhanh nhất. Sau đó chữa bài cho hs. - Tập hợp A bằng tập hợp B khi nào? - Nhắc lại định nghĩa tập hợp con. - Ta thấy 2 tập hợp đã có chung phần tử nào? - Các phần tử nào cần phải làm cho chúng bằng nhau? - Bài toán này thực ra là bài toán tìm gì? - Có bao nhiêu tập hợp con của tập hợp {1;2;3;4;5} mà đã có chứa sẵn 2 phần tử 1 và 2? Là những tập hợp nào? Hs đọc và suy nghĩ ít phút - Tìm quy luật các phần tử của A - phần tử sau hơn phần tử trớc 3 đơn vị - Một hs lên bảng làm Học sinh dới lớp cùng làm và nhận xét, bổ sung Học sinh suy nghĩ tự làm với yêu cầu nhanh, chính xác để Gv có thể chấm điểm. - Khi A B và B A - Học sinh nhắc lại - Hai tập hợp đã cho có chung phần tử 4;6;8 - Cần có a - 1 = 3 và b = 7 - Thực ra là bài toán tìm tập hợp con của tập hợp {1;2;3;4;5} mà có chứa phần tử 1 và 2 - Có 4 tập hợp nh vậy Đó là: Bài 5. Cho tập hợp các số A={2;5;8;11;;32} a. Nêu cách tính các phần tử của tập hợp A và liệt kê đầy đủ các phần tử của A. b. Đánh dấu x vào ký hiệu đúng 6 A 29 A 26 A 14 A 30 A Bài làm a. Nếu các phần tử trong A đợc sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì phần tử sau hơn phần tử trớc 3 đơn vị Ta có A={2;5;8;11;17;20;23;26;29;32} b. Cách viết đúng là 29 A; 14 A; 30 A Bài 6. Cho A ={n / n N, 0 n < 2 } và B={x / x N, 5 < x 7 } a. Viết tập hợp A và B dới dạng liệt kê các phần tử. b. Tìm tập hợp tất cả các số có 2 chữ số đợc lập lên từ các chữ số thuộc A các chữ số thuộc B. Các chữ số không lặp lại Bài làm: a. A = {0;1} B = {6;7} b. {11;66;77;10;67;76} Bài 7. Cho 2 tập hợp A và B A={3;4;6;8;b} B={(a-1);4;6;7;8} Tìm 2 số a và b để A và B bằng nhau. Giải: Để A = B thì a - 1 = 3 a = 4 và b = 7 Khi đó A = B = {3;4;6;7;8} Bài 8. Có bao nhiêu tập hợp X mà {1;2} X {1;2;3;4;5} Nêu rõ các tập hợp đó. Giải: Có 4 tập hợp X thoả mãn điều kiện đầu bài, đó là các tập hợp sau: {1;2}; {1;2;3}; {1;2;3;4}; {1;2;3;4;5} Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 3 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 - Gv cho hs đọc kỹ đầu bài và suy nghĩ ít phút - Bài toán này khó ở chỗ nào? - Để giải quyết chỗ mắc đó ta làm nh thế nào? - TH1 sau khi chọn chữ số hàng vạn còn mấy cách chọn chữ số hàng nghìn? -TH2 Chữ số hàng vạn có mấy cách chọn? Vì sao? - Hs đọc đầu bài và suy nghĩ - Trong các số đã cho có thể có số 0 Chia làm 2 trờng hợp - Còn 4 cách chọn - Chữ số hàng vạn có 4 cách chọn vì không thể chọn chữ số 0. Bài 9. Cho 5 chữ số khác nhau. Với cùng cả 5 chữ số này có thể lập đợc bao nhiêu số có 5 chữ số? Giải: + Trờng hợp không có chữ số 0 - Chữ số hàng vạn có 5 cách chọn - Chữ số hàng nghìn có 4 cách chọn - Chữ số hàng trăm có 3 cách chọn - Chữ số hàng chục có 2 cách chọn. - Chữ số hàng đơn vị có 1 cách chọn Vậy có tất cả 4.5.3.2.1 = 120 (số) + Trờng hợp có chữ số 0 - Chữ số hàng vạn có 4 cách chọn - Chữ số hàng nghìn có 4 cách chọn - Chữ số hàng trăm có 3 cách chọn - Chữ số hàng chục có 2 cách chọn. - Chữ số hàng đơn vị có 1 cách chọn Vậy có tất cả 4.4.3.2.1 = 96 (số) D. Hớng dẫn học sinh học ở nhà - Xem lại các bài đã chữa nhất là bài cuối cùng đó là bài toán khó. - Ôn lại các bài toán về tập hợp và các bài toán dùng cấu tạo số trong tập hợp số tự nhiên N - Làm bài tập: Tìm số tự nhiên có 5 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào sau số đó thì đợc số lớn gấp 3 lần số có đợc bằng cách viết thêm chữ số 2 vào trớc số đó. E. Rút kinh nghiệm: Kí duyệt Ngày tháng 09 năm 2010 Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 4 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Ngày soạn: Ngày dạy: Buổi 2 Ca 1 Luyện tập các bài toán về tập hợp Các bài toán khác A. Mục tiêu - Học sinh tiếp tục luyện tập các bài toán về tập hợp - Đối với học sinh khá đợc luyện một số bài nâng cao - Rèn luyện kỹ năng trình bày bài làm, kỹ năng tính toán. B. Thiết bị dạy học Bảng phụ, thớc thẳng. C. Các hoạt động chủ yếu I. Hoạt động ổn định tổ chức II. Hoạt động kiểm tra bài cũ Gv kiểm tra các bài tập cho về nhà của hs ở tiết trớc Gọi các em lên bảng chữa bài về nhà. Lời giải: Gọi số phải tìm là abcde (a 0, 0 a,b,c,d,e < 10) a, b, c, d, e N Theo đầu bài 2abcde = 3. abcde2 10. abcde + 2 = 3(200000 + abcde ) 10. abcde + 2 = 600000 + 3. abcde 7. abcde = 599998 abcde = 85714 Vậy số tự nhiên phải tìm là 85714 III. Hoạt động dạy học bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - Muốn viết đợc các tập hợp vừa là tập hợp của A, vừa là tập hợp của B trớc hết ta phải làm gì? - Các phần tử chung của A và B là các phần tử nào? - Gọi hs lên bảng làm. - Muốn tìm đợc các tập hợp bằng nhau trong các trờng hợp đó trớc hết ta phải làm gì? - Hãy viết tập hợp B,C,D dới dạng liệt kê các phần tử rồi tìm các tập hợp bằng nhau từ những tập hợp đó. - Gv gọi một hs lên bảng trình bày lời giải. - Gọi hs khác nhận xét bổ sung. - Gv chốt lại Gv đa ra bảng phụ Gợi ý: Để làm đợc bài này các em hãy vẽ biểu đồ (sơ đồ) biểu diễn các tập hợp 75 hs, 60 hs, 100 hs và mối quan hệ của chúng. - Ta phải tìm các phần tử chung của cả A và B - Các phần tử chung của A và B là 3; 4 - Hs lên bảng - Phải viết các tập hợp dới dạng liệt kê các phần tử. - Hs tự suy nghĩ làm bài - Một hs lên bảng - Các hs dới lớp cùng làm và nhận xét - Hs đọc đề bài bài toán trên bảng phụ - Học sinh suy nghĩ làm bài sau khi đã vẽ sơ đồ - Học sinh viết đẳng Bài 1. Cho các tập hợp: A={1;2;3;4} B={3;4;5} Viết các tập hợp là con của A và B Bài làm: Các tập hợp vừa là con của A vừa là con của B là: {3}; {4}; {3;4}; {} Bài 2. Tìm các tập hợp bằng nhau trong các tập hợp sau. a. A = {9;5;3;1;7} b. B là tập hợp các số tự nhiên x mà 5x = 0 c. C là tập hợp các số lẻ nhỏ hơn 10. d. D là tập hợp các số tự nhiên x mà x:3 = 0 Bài làm: A={1;3;5;7;9} B = {0} C={1;3;5;7;9} D={0} Vậy: A = C = {1;3;5;7;9} B = C = {0} Bài 3. Trong số 100 hs có 75 hs thích toán, 60 hs thích văn. a. Nếu 5 hs không thích cả văn lẫn toán thì có bao nhiêu hs thích Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 5 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Nếu hs không vẽ đợc, gv hớng dẫn vẽ, yêu cầu hs nhìn vào sơ đồ đó để làm bài. - Nhìn vào biểu đồ viết đẳng thức thể hiện mối quan hệ giữa các số. - Viết đợc đẳng thức từ sơ đồ trên. Đến đây thực ra là bài toán tìm x thông thờng. - Gọi hs lên bảng trình bày. - Gv: nếu cả 60 hs thích văn đều thích toán thì mới có: thức - Hs giải bài toán tìm x cả 2 môn. b. Có nhiều nhất bao nhiêu hs thích cả văn lẫn toán. Bài làm: a. Gọi số hs thích cả 2 môn là x, ta có thể biểu diễn các hs trên sơ đồ nh sau: Nhìn vào sơ đồ trên ta thấy (75-x)+60+5 = 100 140 - x = 100 x = 140 - 100 x = 40 Vậy số hs thích cả văn lẫn toán là 40 học sinh b. Có nhiều nhất là 60 hs thích cả toán lẫn văn. D. Hớng dẫn học sinh học ở nhà - Xem lại các bài đã chữa - Tiếp tục ôn tập về tập hợp và các bài toán trong N Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 6 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết 75-x x 100 hs Học sinh thích văn Học sinh thích toán Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Ngày soạn: Ngày dạy: Buổi 2 Ca 2 Luyện tập các bài toán về tập hợp Các bài toán khác A. Mục tiêu - Học sinh chủ yếu đợc luyện các bài toán trong tập hợp số tự nhiên, các bài nâng cao. - Rèn kỹ năng làm toán về tính toán, phân tích - Rèn t duy ligic, óc sáng tạo, tổng hợp. B. Thiết bị dạy học Bảng phụ, thớc thẳng. C. Các hoạt động chủ yếu I. Hoạt động ổn định tổ chức II. Hoạt động dạy học bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - Gv đa bài toán lên bảng phụ. - Yêu cầu hs đọc 2 lần bài toán - Cho học sinh suy nghĩ ít phút. - Các chữ số mà Văn đã in đợc là bao nhiêu? - Trong những chữ số đó thì các số có một chữ số, các số có hai chữ số, các số có ba chữ số mỗi số chiếm bao nhiêu chữ số? - Nêu rõ cách tính? Gv gọi hs đọc đề bài, suy nghĩ ít phút Gợi ý: - Có nhận xét gì về tổng của số đầu và số cuối, các số cách đều số đầu và số cuối? - Có bao nhiêu tổng nh vậy? - Sau đó Gv gọi hs lên bảng trình bày lời giải Gv chốt lại cách làm đúng, đánh giá và cho - Học sinh đọc đầu bài và suy nghĩ làm bài - Hs: 36000 : 100 Hs1. Các số có 1 chữ số chiếm 9 số Hs 2. Các số có 2 chữ số chiếm 180 số Hs 3. Các số có 3 chữ số chiếm 171 chữ số. Hs lên bảng làm Dới lớp nhận xét - Học sinh đọc và suy nghĩ tìm cách làm bài Các tổng đó đều bằng nhau ở S1 có 100 tổng ở S2 có n tổng - Hs khá lên bảng Các hs còn lại nhận xét, bổ sung cho bài làm của bạn Bài 1. Chú Ba nhờ 2 anh em Văn in các số trên mấy trăm chiếc áo, các số in lần lợt là 1;2;3; (dãy số tự nhiên). Mỗi chữ số in đợc chú bồi dỡng 100 đồng. Văn đã in một số áo và giao cho chú Ba, đa cho em số tiền công nhận đợc rồi về luôn không dặn em in tiếp từ số áo nào. Cầm 36000 đồng anh đa, em của Văn không biết in từ số nào để không trùng, không sót các số áo. Hỏi em của Văn cần in từ số nào? Bài làm: Số các chữ số mà Văn in đợc: 36000 : 100 = 360 chữ số Số áo in 1 chữ số từ 1 đến 9 cần in 9 chữ số Các áo in 2 chữ số gồm các số từ 10 đến 99 là: (99 - 10 + 1)x 2 = 180 chữ số Số các áo in 3 chữ số đã in [ 360 - (180x9)]:3=57 (áo) Tổng số áo đã in là 9 + 90 + 57 = 156 (áo) Vậy em của Văn cần in các áo bắt đầu từ số 157 trở đi Bài 2. a. Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên khác 0 b. Tính tổng của n số tự nhiên dầu tiên khác 0 Bài làm: a. S1 = 1+2+3++99+100 S1=100+99++3+2+1 2S1=(1+100)+(2+99)+ (3+98)++(99+2)+(100+1) 2S1 = 101+101++101 Có 100 số hạng 101 2S1 = 100 x 101 S1 = 100 x 101 : 2 S1 = 5050 b. S2 = 1+2+3++(n-1)+n S2=n+(n-1)+(n-2)++2+1 2S2=(n+1)+(n+1)++(n+1) Có n số hạng n+1 Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 7 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 điểm Gv treo bảng phụ có đề bài bài toán yêu cầu hs đọc rồi suy nghĩ làm bài. Nếu hs không làm đợc thì gv gợi ý: - Gọi số phải tìm là ab Theo đầu bài ta có đẳng thức nào? - Sử dụng cấu tạo thập phân của số viết số 1ab1 dới dạng tổng? - Gọi hs lên bảng trình bày lời giải. - Hãy nêu công thức tính số số hạng của 1 dãy số cách đều? - Từ đó hãy tìm số phần tử của các tập hợp đã cho. Hs đọc và suy nghĩ - Hs ab.231ab1 = - Hs 1ab1010001ab1 ++= - Hs lên bảng làm bài - Hs: Số số hạng bằng - Hs sử dụng công thức trên để tính số phần tử của các tập hợp đã cho n)1n(S2 21 += 2 n)1n( S 2 + = Bài 3. Cho 1 số có 2 chữ số cùng lúc ta viết thêm chữ số 1 vào bên trái và bên phải số đó ta đợc số mới có 4 chữ số. Số có 4 chữ số này gấp 23 lần số đã cho. Tìm số đã cho. Bài làm: Gọi số phải tìm là ab (a0, a,b<10, a,bN) Theo đầu bài ta có: 1ab1 = 23. ab 1000+10 ab +1=23 ab 1001=13 ab ab = 1001:13 ab = 77 Vậy số cần tìm là 77 Bài 4. Tính số phần tử của tập hợp sau: M ={1975;1977;1979;;2003} K={1976;1978;;2002} Q={1975;1976;;2002} Bài làm: Số phần tử của tập hợp M là: 151 2 19752003 =+ Số phần tử của tập hợp K là (2002-1976):2+1=14 Số phần tử của tập hợp Q là: (2002-1975):1+1 = 28 D. Hớng dẫn học sinh học ở nhà - Xem lại các bài đã chữa - Làm bài tập: 1. Cho bảng hình vuông gồm 9 ô vuông, ngời ta viết các số tự nhiên từ 2 đến 10 (mỗi số viết một lần) sao cho tổng các số ở hàng ngang, dọc, chéo đều bằng nhau. Hãy lập bảng đó. 4 10 2 8 2. Cho 2 tập hợp A và B A= {4;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26} B= {x / x N*; 11 x < 20} a. Tìm tập hợp C các phần tử vừa thuộc tập hợp A, vừa thuộc tập hợp B. b. Tìm tập hợp D các phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp. Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 8 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Số cuối - số đầu Khoảng cách +1 Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Ngày soạn: Ngày dạy: Buổi 3 Ca 1 Luyện tập các bài toán về phép cộng và phép nhân A. Mục tiêu - Học sinh nắm chắc các phép toán cộng và nhân, nắm chắc các tính chất của 2 phép toán trên. - áp dụng các tính chất đó để giải quyết các bài tập một cách nhanh nhất. B. Thiết bị dạy học Bảng phụ, thớc thẳng. C. Các hoạt động chủ yếu I. Hoạt động ổn định tổ chức II. Hoạt động kiểm tra bài cũ Gv gọi 2 học sinh, mỗi học sinh chữa một bài tập giáo viên đã cho về nhà ở tiết trớc (gọi học sinh khá chữa bài 1) Hs1. Chữa bài 1. * Gọi các ô trống lần lợt là a, b, c, d, e * Vì tổng các số ở hàng ngang, dọc, chéo đều bằng nhau nên ta có: a 4 b 10 c 2 d 8 e 4 + c + 8 = b+ c+ d b + d = 12 (1) và 10 + a + d = a + 4 + b b - d = 6 (2) Từ (1) và (2) suy ra b = (12 + 6) : 2 = 9 d = 9 - 6 = 3 *Tơng tự ta cũng có a + 4 + b = e + 2 + b a + 4 = e + 2 e - a = 2 (3) và e + a + c = d + c + b e + a = 3 + 9 e+ a = 12 (4) Từ (3) và (4) suy ra a= 5 và e = 7 * Lại có 4 + c + 8 = b + 2 + e c + 12 = 9 + 2 + 7 c = 18 - 12 c = 6 5 4 9 10 6 2 3 8 7 KL: Các số cần tìm là a = 5; b = 9; c= 6; d= 3; e = 7 Hs2. Chữa bài 2. A= {4;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26} B= {11;12;13;14;15;16;17;18;19} Vậy C = {12;14;16;18} D = {4;8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22;24;26} Gv gọi học sinh dới lớp nhận xét, bổ sung Gv chốt lại cách làm đúng và cho điểm 2 hs lên bảng. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Ghi bảng Hoạt động 1. Ôn lại lý thuyết - Gv gọi một hs nêu lại các tính chất của phép cộng và phép nhân. - Sau đó treo bảng phụ có tính chất của phép cộng và phép nhân, yêu cầu hs đọc I. Các kiến thức cần nhớ Tính chất Phép cộng Phép nhân Giao hoán a +b = b+a a.b = b.a Kết hợp (a+b)+c =a+(b+c) (ab)c=a(bc) pt đặc biệt a+ 0 = 0+a=a a.1=1.a=a phân phối của phép nhân đối a(b+c) = ab+ac Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 9 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 lại. - Ngời ta áp dụng các tính chất trên để tính nhanh, tính hợp lí. Đặc biệt đối với tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng khi đợc áp dụng ngợc lại a.b+b.c=b(a+c) hoặc khi a.b=0 thì a = 0 hoặc b = 0 Hoạt động 2. Luyện tập Gv để hs tự suy nghĩ làm bài Sau đó gọi 3 hs lên bảng làm bài. Hs1. làm phần a, b Hs 2. làm phần c, e Hs 3. làm phần d Sau khi làm xong, gv hỏi thêm: ở mỗi câu a,b,c,d,e em đã sử dụng tính chất nào của phép nhân và phép cộng. Hs: a. sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp b. Sử dụng tính chất phân phối và kết hợp c. sử dụng tính chất kết hợp d. Sử dụng tính chất phân phối e. sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp - Hs dới lớp cùng làm và nhận xét. với phép cộng II. Luyện tập Bài 1. Tính nhanh a. 427 + 354+373+246+155 b. 53.7+70.3+17.7 c. 12345679 x 45 biết 12345679 x 9 = 111 111 111 d. 43.27+94.43+57.51+69.57 e. 8 . 17 . 125 Bài làm a. 427+354+373+246+155 = (427+373)+(354+246)+155 = 800 + 600 + 155 = 1555 b. 53.7+70.3+17.7 = 53.7+17.7+70.3=(53+17)7+70.3 = 70.7 + 70.3 = 70(7+3) = 70.10 = 700 c. 12345679 . 45 = 12345679 . 9 . 5 = 111111111 . 5 = 555 555 555 d. 43.27+94.43+57.51+69.57 = 43(27+93)+57(51+69) = 43 . 120 + 57 . 120 = 120(43 + 57) = 120 . 100 = 12000 e. 8.17.125 = 17.(8.125) = 1000 . 17 = 17000 D. Hớng dẫn hs học ở nhà - Xem lại các bài đã chữa - Học thuộc và sử dụng thành thạo các tính chất của phép cộng và phép nhân Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 10 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết [...]... (44.52 .60 ):11.13.15) Gọi 3 học sinh lên bảng chữa b, 123.4 564 56 - 4 56. 123123 c, (98. 767 6-9898. 76) : (2001.2002.2010) Bài làm: Hs1 phần a a, (44.52 .60 ):11.13.15) phần c chú ý số bị chia Hs2 phần b =(44:11).(52:12). (60 :15) Hs3 phần c =4.4.4 = 64 Hs dới lớp nhận b, 123.4 564 56 - 4 56. 123123 xét và bổ sung = 123.4 56. 1001 - 4 56. 1001.123 = 0 c, Xét số bị chia 98. 767 6 - 9898. 76 = 98. 76. 101 - 98.101. 76 =0 do... 2010 - 2011 3x = 7800 x = 7800 : 3 x = 260 0 b, [(6x-39):7].4 = 12 (6x - 39):7 = 12 : 4 (6x - 39):7 = 3 6x - 39 = 3 7 = 21 6x = 21 + 39 = 60 x = 60 : 6 = 10 c, 2448:[119-(x -6) ] = 24 119 - (x - 6) = 2448 : 24 119 - (x - 6) = 102 x - 6 = 119 - 102 x - 6 = 17 x = 17 + 6 x = 23 Bài 3 Với 5 chữ số 3 và dấu các phép tính, dấu ngoặc để lập thành dãy có kết quả 2;3 Với 6 chữ số 3 và dấu ngoặc, dấu các phép tính... chữa - Làm bài tập 1, So sánh a, 1030 và 2100 2, Tìm chữ số tận cùng của 71995 3, Tìm x biết a, 100 - 7(x - 5) = 58 c, 24 + 5x = 75 : 73 b, 3450 và 5 300 Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 24 - b, 12(x - 1) : 3 = 43 + 23 d, 5x - 2 06 = 24.4 Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 Năm học 2010 - 2011 - 25 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Ngày... - (1997 + 3) = 75 96 - 2000 = 55 96 Gv cho hs suy nghĩ ít phút Bài 2 Tìm x biết Gọi học sinh lên bảng cha a, (x+74)-318 = 200 Nếu học sinh còn mắc, gv có thể Hs1 phần a gợi ý ở mỗi câu nh sau: b, 363 612x-91)= 36 a, Coi x + 74 là số bị trừ, 318 là Hs2 phần b c, (x:23+45) .67 =8911 Hs3 phần c số trừ Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 13 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh b, Coi 363 6 là số bị chia 12x... đúng của 27 phép toán D Hớng dẫn học sinh học ở nhà - Xem lại các bài đã chữa, làm bài tập 1 Tính nhanh a, 38+ 41 + 117 + 159 + 62 b, 73 + 86+ 968 + 914 + 3032 c, 341 .67 +341. 16+ 659.83 d, 42.53 + 47.1 56 - 47.114 2 Tính giá trị của biểu thức a, A= (100-1)(100-2)(100-3)(100-n) với n N* và tích trên có đúng 100 thừa số b, B= 13a + 19b + 4a -2b với a + b = 100 Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 12 - Giáo viên :Trần... số vì nó có ít nhất 3 ớc là 1; 23 và chính nó Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 32 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Ngày soạn: 16/ 10/09 Năm học 2010 - 2011 Ngày dạy: Ca2 ôn tập Toán về chia hết Số nguyên tố - Hợp số A Mục tiêu - Rèn kỹ năng làm các loại toán về chia hết và về số nguyên tố, hợp số - Nâng cao một số bài toán B Thiết bị dạy học Bảng phụ, thớc thẳng C Các hoạt động chủ yếu I Hoạt... nhau) Để 24x 68 y 5 thì y {0;5} + Nếu y = 0 ta có số 24x 68 0 24x 68 0 9 (2+4+x +6+ 8+0) 9 hay (20+x) 9 mà x là chữ số nên x = 7 Vậy ta có số 24 768 0 45 + Nếu y = 5 ta có số 24x 68 5 9 (2+4+x +6+ 8+5) 9 hay (25+x) 9 mà x là chữ số nên x = 2 Vậy ta có số 24 268 5 45 KL: Các số thoả mãn đầu bài là 24 768 0 và 24 268 5 2, B = 56a 3b chia hết cho cả 2 và 5 thì b = 0 ta có số 56a 30 56a 30 9 (5 +6+ a+3+0) 9 hay... kết quả đúng c, 128.430 - 67 95 + 67 5- 34125:375 = 128.430- (67 95 -67 5)-91 =55040 -61 20-91 = 48920 - 91 - Lu ý: học sinh có thể sử = 48829 dụng máy tính để thực d, 5871:103+(247-82).5-1 = 881 hiện phép tính Bài 2 Tìm x biết a, (64 00 + 260 0)-3x=1200 9000 - 3x = 1200 Gv yêu cầu hs hoạt động 3x = 9000 - 1200 Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 17 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh cá nhân làm bài sau... lại Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 27 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Ngày soạn: 16/ 10/2009 Ngày dạy: Ca2 Tính chất chia hết của một tổng Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 A Mục tiêu - Học sinh tiếp tục đợc làm các bài tập có ứng dụng tính chất chia hết của tổng và các dấu hiệu chia hết - Rèn kỹ năng tính toán, tính chính xác khi làm toán B Thiết bị dạy học Bảng phụ, ... mỗi toa có 10 ngăn, mỗi ngăn có 6 chỗ ngồi Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách tham quan Hớng dẫn: Số ngời ở mỗi toa: 6. 10 = 60 (ngời) 872 : 60 = 14 d 32 Cần có ít nhất là 15 toan để chở hết số khách tham quan Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 20 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010 - 2011 Ngày soạn: 1/10/09 Ngày dạy: Ca 1 Luyện tập các bài toán về luỹ thừa A Mục tiêu - Củng . (44.52 .60 ):11.13.15) b, 123.4 564 56 - 4 56. 123123 c, (98. 767 6-9898. 76) : (2001.2002.2010) Bài làm: a, (44.52 .60 ):11.13.15) =(44:11).(52:12). (60 :15) =4.4.4 = 64 b, 123.4 564 56 - 4 56. 123123 = 123.4 56. 1001. + 3) = 75 96 - 2000 = 55 96 Bài 2. Tìm x biết a, (x+74)-318 = 200 b, 363 612x-91)= 36 c, (x:23+45) .67 =8911 Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 13 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học. 75 hs thích toán, 60 hs thích văn. a. Nếu 5 hs không thích cả văn lẫn toán thì có bao nhiêu hs thích Giáo án dạy buổi 2 Toán 6 - 5 - Giáo viên :Trần Thị Tuyết Trờng THCS Hiển Khánh Năm học 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo toán 6, Giáo án phụ đạo toán 6,