0

Giáo án số học 6 cả năm

222 1,904 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:56

Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 Ngày soạn : 13/08/12 Ngày giảng: 20/08/12 CHNG I : ễN TP V B TC V S T NHIấN Tit 1 Đ Đ 1. 1. TP HP PHN T CA TP HP I. Mc tiờu * Kin thc : Hs lm quen vi tp hp, cm nhn c khỏi nim tp hp thụng qua cỏc vd v tp hp. Hs phõn bit c cỏc kớ hiu (thuc), (khụng thuc), bit cỏch vit mt tp hp theo cỏch din t bng li ca bi toỏn. * K nng : Rốn luyn cho Hs t duy linh hot khi dựng nhng cỏch khỏc nhau vit mt tp hp. * Thỏi : Yờu thớch mụn hc, cn thn, giỳp nhau trong hc tp. II. Phng phỏp - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chun b 1. Giỏo viờn : Tranh v dựng hc tp ., phn mu 2. Hc sinh : c trc bi, Sgk, dựng hc tp VI. Hot ng dy hc 1 . n nh 2 . Bi dy Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng HĐ1: Giới thiệu chơng và bài mới (5) - Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở cần thiết cho bộ môn. - Giới thiệu nội dung của chơng I nh SGK. - Kiểm tra đồ dùng học tập sách vở cần thiết cho bộ môn. - Lắng nghe và xem qua SGK. - Ghi đầu bài. HĐ2: Cỏc vớ d (10) Hãy quan sát hình 1 SGK ? Trên bàn có gì? Ta nói sách bút là tập hợp các đồ vật đặt trên bàn. GV lấy một số vd về tập hợp ngay trong lớp học. Cho đọc vd SGK. Cho tự lấy thêm vd tập hợp ở trong trờng, gia đình. -Hs. Trên bàn có sách bút. -Lắng nghe GV giới thiệu về tập hợp. -Xem vd SGK. -Tự lấy vd tập hợp trong trờng và ở gia đình. 1.Các ví dụ - SGK - Tập hợp : + Những chiếc bàn trong lớp. + Các cây trong trờng. + Các ngón tay trong bàn tay. HĐ3: Cách viết. Các kí hiệu (18') -Nêu qui ớc đặt tên tp hợp - Giới thiệu cách viết tập hợp ? Nêu VD tập hợp A. - Cho đọc SGK cách viết tâp hợp B các chữ cái a, b,c ? Hãy viết tập hợp C sách bút ở trên bàn (h.1)? -Nghe GV giới thiệu. -Viết theo GV. - Đọc ví dụ SGK. -Lên bảng viết tập hợp C sách bút trên bàn (h1). -Trả lời các phần tử của C 2. Cách viết. Các kí hiệu -Tên tp hợp: chữ cái in hoa. A, B, C, - Cách viết 1: Liệt kê VD: *A = {1;2;3;0} với 0;1;2;3 là các phần tử của tp hợp A Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 ? Hãy cho biết các phần tử tập hợp C? *B = { a, b, c } *C= {sách,bút} (hình 1)với sách, bút là phần tử của C. - Giới thiệu tiếp các kí hiệu ; . ? 1 có phải là phần tử của tập hợp A không? Giới thiệu cách viết. Tơng tự hỏi với 6 ? - Làm BT1, 2 điền ô trống và chỉ ra cách viết đúng,sai. - Chốt lại cách đặt tên, kí hiệu, cách viết tập hợp. Yêu cầu đọc chú ý 1 - Giới thiệu cách viết tập hợp A bằng cách 2. -Yêu cầu HS đọc phần đóng khung trong SGK. - Giới thiệu cách minh hoạ tập hợp nh ( Hình 2) - Cho làm ?1 ; ?2 theo hai nhóm. -Nghe tiếp các kí hiệu. - 1 có là phần tử của A. - 5 không là phần tử của A. - Viết theo GV. -Lên bảng điền ô trống. - chỉ ra đúng, sai. - Đọc chú ý 1. - Viết theo GV. - Đọc phần đóng khung SGK - Nghe và vẽ theo GV. - Làm ?1; ?2 theo nhóm. - Đại diện nhóm lên bảng chữa bài. Kí hiệu: *1 A đọc 1 thuộc A. *6 A đọc 6 không thuộc A. +BT1: Điền vào ô trống. 1 A; a A; C BT2: a A ; 7 A Chú ý : SGK Cách viết 2: Chỉ ra t/c đặc trng cho các phần tử của tập hợp đó. A = {x N / x < 4 } N là tập hợp các số tự nhiên. - M.hoạ A ?1. Tp hp D cỏc s t nhiờn nh hn 7 C 1 : { } 0;1;2;3;4;5;6D = C 2 : { } / 7D x N x= ?2. { } , , , , ,M N H A T R C= HĐ4: Luyn tp (10) ? Đặt tên tập hợp n.t.nào? ? Có những cách nào viết tập hợp? -Yêu cầu làm BT 3;5 SGK. -Yêu cầu làm vào phiếu hc tp -Thu phiếu để chấm. -Trả lời miệng các câu hỏi của giáo viên. -Làm BT 3;5 vào vở BT. - Làm BT 1;2;4 vào phiếu. Bi 3(SGK- 6 ) x A; y B ;b A ; b B Bi 5 (SGK-5) a) A= { th.t, th.năm, th.sáu} b) B = {th.t, th.sáu, th.chín, th.mời một} HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) - Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức - BTVN 1; 2; 4 (SGK-5;6) , từ 1 đến 8 SBT. - Đọc trớc bài : Tp hp cỏc s nguyờn Rút kinh nghiệm : Lớp: Bài tập 1: a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách. Cách 1: Liệt kê A = {}. Cách 2: Ch ra tính chất đặc trng A = {.}. b) Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 12 A ; 16 A D Bài tập 2:Viết tập hợp B chữ cái trong cụm từ Toán học. . 1 . 0 . 3 . 2 1. .a . b Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 B = {.} Bài tập 4: Nhìn hình viết các tập hợp C, D. C = { ,.}; D = {,,}. C Ngày soạn : 13/08/12 Ngày giảng: 22/08/12 Tit 2 Đ Đ 2. 2. TP HP CC S NGUYấN I. Mc tiờu * Kin thc : HS biết đợc tập hợp các số tự nhiên, nắm đợc các qui ớc về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số, nắm đợc điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số. * K nng : HS phân biệt đợc các tập N, N*, biết sử dụng các kí hiệu và , biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trớc của một số tự nhiên. * Thỏi : Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu. II. Phng phỏp - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chun b 1. Giỏo viờn : Phấn màu, mô hình tia số, bảng phụ ghi đầu bài tập. 2. Hc sinh : Ôn tập các kiến thức của lớp 5. VI. Hot ng dy hc 1 . n nh 2 . Bi dy . 15 26 . Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng HĐ1: Kim tra (7) Câu 1: Cho một ví du về tập hợp, nêu chú ý trong SGK về cách viết tập hơp. + Cho các tập hợp: A = { cam, táo }; B = { ổi, chanh, cam }. + Dùng các kí hiệu để ghi các phần tử: a)Thuộc A và thuộc B. b)Thuộc A mà không thuộc B. Câu 2: + Nêu các cách viết một tập hợp. + Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng 2 cách. + Hãy minh họa A bằng hình vẽ. ĐVĐ: Phân biệt tập N và N*. -HS 1: + Lấy 1 ví dụ về tập hợp. + Phát biểu chú ý 1 SGK. + Chữa BT: a) Cam A và cam B b) Táo A nhng táo B. - HS 2: + Phát biểu phần đóng khung SGK + Làm BT: cách 1 A = { 4;5;6;7;8;9 } cách 2 A = { x N/ 3< x<10 }. + Minh hoạ tập hợp: - Ghi đầu bài. HĐ2: Tp hp N v tp hp N* (10) ? Ti sao ngi ta li vit kớ hiu N v N* ? ? Tp hp N l tp hp no ? ? Tp hp N* l tp hp no ? ? S khỏc nhau gia tp N v tp N* im no ? - GV cht li - GV nờu vn : hóy biu din tp hp s t nhiờn N trờn tia s. - GV thc hin v trờn bng v cht - Cng c : bi tp (bng ph) yờu cu HS lờn bng - GV gi HS nhn xột v cht - Các số 0; 1; 2;3 là các số tự nhiên. - Các số 0; 1;2 ;3 là các phần tử của tập hợp N. - Tp N cú p.t 0 cũn tp N* thỡ khụng cú 1. Tp hp N v tp hp N* - Tp hp cỏc s t nhiờn : 0; 1; 2; 3 Kớ hiu : { } 0;1;2;3 N = - Tp hp cỏc s t nhiờn:1;2;3 Kớ hiu : { } * 1;2;3 N = 4 3 2 1 0 - im biu din s t nhiờn a trờn tia s gi l im a BT : in vo ụ vuụng cỏc kớ hiu v cho ỳng. 3 12 N ; N ; 5 N* 4 5 N ; 0 N* ; 0 N HĐ3: Th t trong tp hp N (18') - GV yờu cu HS quang sỏt tia s v tr li ? So sỏnh 2 v 4, nhn xột vớ trớ im 2 v im 4 trờn tia s ? - GV gii thiu tng quỏt - Cng c bi tp ?Em hóy ly vd v t/c bt cu ? ? Tỡm s t nhiờn lin sau s 4 ? S 4 cú my s 4 cú my s lin sau ? - GV cht li vn - HS tr li 2< 4 ( im 2 bờn trỏi im 4 hay 2 nh hn 4 hoc 4 ln hn 2 ) - HS : 2<4 ; 4<6 thỡ 2<6 - S lin sau s 4 l s 5 - S 4 cú mt s lin sau 2. Th t trong tp hp N - Vi a,b N, a < b hoc b>a trờn tia s (nm ngang) im a nm bờn trỏi im b. - a b ngha l a< b hoc a = b - b a ngha l b> a hoc b = a - a< b ; b<c thỡ a<c (t/c bt cu ) - mi s t nhiờn cú mt s lin sau duy nht - S 4 v s 5 l hai s t nhiờn liờn tip Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 ? S lin sau s 5 l s no ? ? Hai s t nhiờn liờn tip hn kộm nhau mỏy n v ? ? Vy cú s t nhiờn nh nht, ln nht khụng ? Vỡ sao ? - Nhấn mạnh: Tập hợp số tự nhiên có vô số phần tử. Y/c HS lm ?1 HS cũn li nhn xột - S lin sau s 5 l s 4 - HS suy ngh tr li - HS tr li + Khụng cú s t nhiờn ln nht vỡ - 1HS lm ?1 - 2HS lờn bng - Hai s t nhiờn liờn tip hn kộm nhau 1 n v - S 0 l s t nhiờn nh nht - Tp hp s t nhiờn cú vụ s phn t - Nếu a< b và b<c thì a<c (tính chất bắc cầu) ?1. 28 ; 29 ; 30 99 ; 100 ; 101 HĐ4: Luyn tp (8) - Cho làm bài tập 6, 7 SGK. - Hs H nhúm bài 8;9 (SGK-8) Chú ý: Mỗi số tự nhiên đều biểu diễn bằng một điểm trên tia số, nhng k phảI mỗi điểm trên tia số đều biểu diễn một số tự nhiên. - Hai HS lên bảng chữa 6, 7 -Thảo luận nhóm Bài 8, 9. - Đại diện nhóm lên chữa. BT 8: A={ 0; 1; 2; 3; 4; 5 } A={ x N / x 5 } BT 9: 7; 8 và a, a+1 HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) - Hc k bi trong v ghi v c sgk - Lm cỏc bi tp 10/8.(SGK-) ; 10 15 (SBT-4;5) - HD b i 10 : c hỳ ý : 2; 1;a a a+ + Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 13/08/12 Ngày giảng: 23/08/12 Tit 3 Đ Đ 3. 3. GHI S T NHIấN I. Mc tiờu * Kin thc : HS hiu r giỏ tr ca mi ch s trong mt s theo tng v trớ ca nú trong s ú. HS bit ghi v c s t nhiờn n hng triu. HS bit vit v c cỏc s la mó khụng quỏ 30. * K nng : c v ghi thnh tho cỏc s t nhiờn, s la mó. * Thỏi : Nghiờm tỳc, cn thn, chớnh xỏc khi trỡnh by. II. Phng phỏp - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chun b 1. Giỏo viờn : Bng ph, bng cỏc ch s t 1 n 30 2. Hc sinh : c trc bi, Sgk, nhỏp VI. Hot ng dy hc 1 . n nh 2 . Bi dy Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng HĐ1: Kim tra (5) - HS1 vit tp hp N v N* , lm bi tp HS1: Bi 11/5 (SBT) Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 11/5 SBT ? Vit tp hp A cỏc s t nhiờn x m x N* - HS2 Vit tp hp B cỏc s t nhiờn khụng vt 6 bng hai cỏch v biu din trờn tia s - GV gi HS nhn xột - GV nhn xột v cho im { } 19;20A = ; { } 1;2;3B = { } 55;36;37;38C = { } 0A = HS 2 : C 1 : { } 0;1;2;3;4;5;6B = C 2 : { } / 6B x N x= 6 5 4 3 0 2 1 HĐ2: S v ch s (10) - Cho lấy vd về số tự nhiên và chỉ rõ số tự nhiên đó có mấy chữ số? Là những chữ số nào? - Dùng bảng phụ giới thiệu 10 chữ số dùng ghi số tự nhiên. (có thể hỏi trớc) ? với 10 chữ số trên ta ghi đợc mọi số tự nhiên ? Mi số tự nhiên có thể có bao nhiêu chữ số? Vd? YC hs chú ý SGK phần a) vd ? Hãy cho biết các chữ số của số 3895? Chữ số hàng chục? Chữ số hàng trăm? Giới thiệu số trăm(38), số chục(389). - Củng cố: BT 11 (SGK-10) -Hs ly vd về số tự nhiên, chỉ rõ số chữ số, chữ số cụ thể. - Nêu các chữ số đã biết. -Theo dõi GV giới thiệu. -Mỗi số tự nhiên có thể có 1; 2; 3 . chữ số. - Đọc chú ý phần - Hs tr li -Nghe giới thiệu. - Đại diện lớp đọc kết quả. 1. Số và chữ số - Có 10 chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - Vdụ: SGK - Chú ý: a) Viết thành nhóm: VD: 15 ; 712; 314. b) Phân biệt chữ số và số VD: 3895 có + Chữ số chục là 9, chữ số trăm là 8. + Số chục là 389 chục, số trăm là 38 trăm. Bi 10 (SGK-10) HĐ3: H thp phõn (10') - GV gii thiu li 10 ch s - GV tng t hóy biu din cỏc s ; abc ; abcdab ? Em hóy ch ra ch s hng nghỡn, hng trm , hng trc , hng n v ? - GV cht li - Yờu cu HS lm ?1 SGK - GV gi HS nhn xột - HS nghe v ghi bi - HS tha lun nhúm v i din lờn bng - HS tr li - HS nhn xột - 2 HS ng ti ch tr li 2. H thp phõn + Cỏch ghi s núi trờn gi l cỏch ghi trong h thp phõn Vd : 222= 200+ 20 + 2 = 2.100 + 2.10 + 2 Kớ hiu : ab ch s t nhiờn cú hai ch s abc ch s t nhiờn cú ba ch s abcd ch s t nhiờn cú bnch s ?1. - Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là: 999. -Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số nhau là: 987. HĐ4: Chú ý (10) Cho HS xem mặt đồng hồ có 12 số La Mã. - Giới thiệu ba chữ số La Mã ghi các số trên là: I, V, X. -Giới thiệu cách ghi số La Mã đặc -Xem mặt đồng hồ hình7, tự xác định các số từ 1 đến 12. -Lắng nghe qui ớc 3. Chú ý Cách ghi số la mã - Các chữ: I, V, X: tơng ứng:1; 5; 10 Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 biệt. IV, IX. ? Yêu cầu viết số 9; 11 ? - Gv. Mỗi chữ số I, X có thể viết liền nhau, nhng không qua 3 lần. -Yêu cầu HS lên bảng viết các số La Mã từ 1 đến 10. -Nêu chú ý: ở số La Mã những chữ số ở các vị trí vẫn có giá trị nh nhau. vd XXX (30) - Cho hoạt động nhóm viết lên bảng phụ các số La Mã từ 1 đến 30. GV chữa lên bảng dùng chữ số La Mã. -Tự viết từ 1 đến 10. - Nghe chú ý. -Hoạt động nhóm. -Hs sửa chữa -Viết VI: tơng ứng 6; IV: 5. XI: 11; IX: 9. - Giá trị số La Mã là tổng các thành phần của nó Ví dụ XVIII =10+5+1+1+1= 18 XXIV =10+10+4= 24 HĐ5: Luyn tp (8) -Yêu cầu nhắc lại chú ýSGK - Cho làm các BT 12; 13; 14; 15c SGK - Nêu lại chú ý SGK. -Làm BT theo yêu cầu. BT 12: A = { 2; 0 }. BT 13: a) 1000 b) 1023 BT 14: 102;120;201;210. BT 15: IV=V-I; V=VI-I; V-V= I HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2 ) - Hc k bi trong v ghi v c sgk - BTVN: 16;17;18;19;20;21;23/56 SBT. - c trc bi : S phn t ca mt tp hp, tp hp con. Rút kinh nghiệm : Bng ph Bi 1. a) in vo bng S ó cho S trm Ch s hng trm S chc Ch s hng chc Cỏc ch s 3895 38 8 389 9 3; 8; 9; 5 1425 2307 b) Vit s t nhiờn cú s chc l 135, ch s hng n v l 7. Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 Ngày soạn : 13/08/12 Ngày giảng: 24/08/12 Tit 4 Đ Đ 4. 4. S PHN T CA MT TP HP, TP HP CON I. Mc tiờu * Kin thc : HS hiểu đợc một tập hợp con có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có thể có vô số phần tử cũng có thể không có phần tử nào. Hiểu đợc khái niệm tập hợp con và khái niệm hai tập hợp bằng nhau. * K nng : HS biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con của một tập hợp cho trớc, biết viết một vài tập hợp con của một tập hợp cho trớc, biết sử dụng các kí hiệu v * Thỏi : Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu và II. Phng phỏp - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chun b 1. Giỏo viờn : Tranh v dựng hc tp ., phn mu 2. Hc sinh : c trc bi, Sgk, dựng hc tp VI. Hot ng dy hc 1 . n nh 2 . Bi dy Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng HĐ1: Kim tra (8) - GV a bi tp lờn (bng ph ) - GV gi 2HS lờn bng - GV gi HS nhn xột bi ca bn - GV cht ? Hóy cho bit tp hp A , B cú bao nhiờu phn t ? - GV t vn v gii thiu bi hc mi BT1 : Vit tp hp A cỏc s t nhiờn nh hn 10 bng 2 cỏch { } 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A = { } / 10A x N x= < BT2 : Vit tp hp B cỏc s t nhiờn ln hn 4 v nh hn 13 bng hai cỏch. { } 5;6;7;8;9;10;11;12A = { } / 4 13A x N x= < < Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 HĐ2: S phn t ca mt tp hp (18) - GV a cỏc vd (sgk) bng ph ? Hóy quan sỏt v cho bit s phn t trong mi tp hp ? Cú kt lun gỡ v lng cỏc phn t ca tp hp ? - Yờu cu HS lm ?1 - Gi 2 HS lờn bng - Yờu cu HS lm tip ?2 - GV gii thiu tp rng ? Vy mt tp hp cú th cú bao nhiờu phn t? - GV gi HS c phn chỳ ý sgk - Yờu cu HS lm bi 17(sgk) - HS ghi bi - HS quan sỏt - HS ghi 4 vd vo v - HS tho lun ?1 - 2HS lờn bng - HS 3 nhn xột - HS tho lun v lm ?2 - HS nghe v ghi bi - HS tr li - HS c chỳ ý sgk - HS lm bi 17 sgk 1. S phn t ca mt tp hp ?1. Tp hp D cú mt phn t. Tp hp E cú hai phn t. Tp hp H cú ba phn t. ?2. Khụng cú phn t no ( vỡ khụng cú s t nhiờn x no m 5 2x + = ) + Gi A l tp rng Kớ hiu : A = - Chú ý +Tập hợp rng : Không có phần tử nào. Kí hiệu: ứ + Ví dụ: A={x N / x+5=2} Bi 17: a) A={0;1;2;3;;19;20}, A có 21 phần tử. b) B = ứ ;B không có phần tử HĐ3: Tp hp con (10') - GV yờu cu HS quang sỏt hỡnh 11 sgk ? Hóy vit cỏc tp hp E,F ? - GV cht - Vy khi no tp A l tp con ca tp B ? - Yờu cu HS c /n sgk - GV gii thiu kớ hiu - GV yờu cu HS phõn bit v - Yờu cu HS lm ?3 - GV gii thiu hai tp hp bng nhau. Gv nờu phn chỳ ý - HS ghi bi - HS quang sỏt hỡnh 11 - HS lờn bng vit - HS mi phn t ca tp E u thuc tp hp F - HS nghe - HS tho lun v tr li - HS c v ghi bi - HS tho lun v tr li - HS nghe v ghi bi. 2. Tp hp con F { } ,E x y= { } , , ,F x y c d= + Nu mi phn t ca tp hp A u thuc tp hp B thỡ A l con ca B. + Kớ hiu A B hoc B A c : A l con ca B A cha trong B B cha A ?3 . ; M B B A ; A B M A * Chỳ ý A B hay B A A = B HĐ4: Luyn tp (8) ? Khi no tp A l tp con ca tp B ? ? Khi no tp A bng tp B ? ? Nờu nhn xột v s phn t ca mt tp hp ? - HS phỏt biu - HS lm vic nhúm Bi 16 SGK { } 20A = , cú mt phn t { } 0B = , cú mt phn t A N= , cú vụ s phn t D = , khụng cú phn t no. E .c .d . x . y Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 - Lm BT 16 sgk - i din lờn bng lm HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) - Hc k bi - L m BT 17,18,19,20 (SGK-13); 29;32 (SBT-7) - HD B i 17a/ : { } 0;1;2; ;20A = Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 18/08/12 Ngày giảng: 29/08/12 Tit 5 LUYN TP I. Mc tiờu * Kin thc : Cng c li lớ thuyt, giỳp HS hiu sõu hn na v cỏc khỏi nim tp con tp rng , s phn t ca tp hp, hai tp hp bng nhau * K nng : Rèn luyện kỹ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho tr- ớc, sử dụng đúng, chính xác các ký hiệu ; ; ; ; * Thỏi : Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế. II. Phng phỏp - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chun b 1. Giỏo viờn : phn mu 2. Hc sinh : Bng nhúm, chun b bi tp nh VI. Hot ng dy hc 1 . n nh 2 . Bi dy Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng HĐ1: Kim tra (7) HS1 : Mi tp hp cú th cú bao nhiờu phn t ? Tp hp rng l tp hp ntn ? - Lm bi tp 29 SBT HS2 : Khi no tp A c gi l con ca tp hp B - Cha bi tp 32 SBT - Gi HS nhn xột - GV nhn xột v cho im B i 29 (SBT-7) a, { } 18A = ; b, { } 0B = c, C = N ; d, D = B i 32 (SBT-7) { } 0;1;2;3;4;5A = { } 0;1;2;3;4;5;6;7B = A B HĐ2: Luyn tp (35) Dng 1: Tỡm s phn t ca tp hp. - HS c v ghi bi - HS quang sỏt Dng 1: Tỡm s phn t ca tp hp. Bi 21 (SGK-14) [...]... tiờn 2 Hc sinh : c trc bi, Sgk, dựng hc tp Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 VI Hot ng dy hc 1 n nh 2 Bi dy Hot ng ca Trũ Hot ng ca Thy Ni dung ghi bng HĐ1: Kim tra (8) Tớnh giỏ tr cỏc ly tha sau Tớnh giỏ tr cỏc ly tha sau 2 3 4 Hs1 4 ; 4 ; 4 Hs1 42 = 4.4 = 16 ; 43 = 4.4.4 = 64 ; 44 = 2 56 Hs2 62 ; 63 ; 64 Hs2 62 = 6. 6 = 36; 63 = 6. 6 .6 = 2 16 ; 64 = 12 96 HĐ2: Nhõn hai ly tha cựng c s (10') - GV hng... hai ly tha cựng c s ? nờu dng tng quỏt Hs 1 lm bi 68 theo cỏch 1 Hs 2 lm bi 68 theo cỏch 2 Hs1 C1 Tớnh s b chia, tớnh s chia ri tớnh thng a) 210:28 = 1024:2 56 = 4 b) 46: 43 = 40 96 : 64 = 64 c) 85.84 = 32 768 :10 96 = 8 d) 74:74 = 2401: 2401 = 1 Hs2 Chia hai ly tha cựng c s ri tớnh kt qu Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 a) 210:28 = 22 = 4 b) 46: 43 = 43 = 64 c) 85.84 = 81 = 8 d) 74:74 = 70 = 1 HĐ2: Luyn... (a) v Bi 59 (a) a a2 a3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bng ph Bi 58 (a) v Bi 59 (a) a a2 a3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 Bng ph Bi 58 (a) v Bi 59 (a) a a2 a3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 Bng ph Bi 58 (a) v Bi 59 (a) a a2 a3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bng ph Bi... 3 hs thc hin 13.81.215=2 263 95 - Một hs đọc Dạng 4: Toán nâng cao - Giới thiệu tiểu sử nhà toán học câu chuyện cậu 1 Tính nhanh: Đức Gau-Xơ bé giỏi tính * A = 26+ 27+ +32+33 toán/18, Dãy có 33- 26+ 1= 8 số, 4 cặp, - Tìm qui luật mỗi cặp có tổng bằng 26+ 33=59 - Cho áp dụng tính nhanh tổng dãy số TN A=59.4 = 2 36 từ 26 đến33? - Gợi ý: tìm số số hạng, tìm số * B = 1+3+5+7++2007 dãy số lẻ từ 1 cặp có tổng giống... (14:2).(50.2) = 700 16. 2 = ( 16: 4).(25.4)= 4.100= 400 b) 2100 : 50 = (2100.2) : (50.2) = 4200 : 100 = 24 1400:25 =(1400.4) : (25:4) = 560 0 : 100 = 56 c) 132:12 = (120+12):12 = 120:12+12:12 = 10+1=11 96: 8 = (80+ 16) :8 = 80:8+ 16: 8 = 10+2 = 12 Dng 3: Dựng Mỏy tớnh b tỳi Bi 50 SGK-24) 425 257 = 168 91 56 = 35 82 56 = 26 73 56 = 17 352 46 46 46 = 514 Bi 55(SGK-25) Vận tốc của ô tô : 288 :6 = 48 (km/h) Chiều... Tớnh 62 : 4.3 + 2.52 = 36: 4.3 + 2.25 = 9.3 + 2.25 = 27 + 50 = 77 2(5.42 18) = 2(5. 16 18) = 2(80 18) = 2 .62 = 124 ?2 Tỡm x bit a) ( 6x 39 ) : 3 = 201 6x 39 = 201.3 6x 39 = 60 3 6x = 60 3 + 39 6x = 64 2 x = 64 2 : 6 x = 107 b) 23 + 3x = 56: 53 23 + 3x = 53 3x = 125 23 3x = 102 x = 102 :3 x = 34 HĐ4: Cng c (4) Nhắc lại phần Bài 75(SGK-32): Điền s thớch đóng khung trang hp vo ụ trng 32 SGK 12 +3 15 x4 60 ... x = 93 ý b x = 118 93 x = 25 c) 1 56 ( x + 61 ) = 82 - HS3 : lm ý c x + 61 = 1 56 82 x + 61 = 74 - HS nhn xột x = 74 61 x = 13 Bi 48 (SGK-24) - GV yờu cu HS c bi 48 v - HS c c k phn hng dn - 2HS lờn bng - Gi 2 HS lờn bng - HS nhn xột Dng 2 Tớnh nhm Bi 48 (SGK-24) Tớnh nhm 35+98 =(35 2 ) + (98+ 2) = 33 +100 = 133 46+ 29 = ( 46 1)+(29+1) Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 - Gv gi HS3 nhn xột =... Gi HS nhn xột - HS tho lun = 100+ 357 = 457 72 +69 +128= (72+128) +69 - GV cht li - HS nhn xột bi = 200 +69 = 269 ca bn 25.5.427.2= (25.4).(5.2).27 Bi 27 - HS hot ng = 100.10.27 = 27000 - Yờu cu HS hot ng nhúm nhúm tỡm cỏch 28 .64 +28. 36 = 28 (64 + 36) = 28.100 = 2800 Bi 27 gii bi 27 - Gi i din trỡnh by - HS trỡnh by HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 - Hc thuc cỏc t/c ca phộp cng v... = 1+3+5+7++2007 dãy số lẻ từ 1 cặp có tổng giống nhau Có: (2007-1):2+1=1004 số đến 2007 Có 1004:2= 502 cặp số B= (2007).502= 10080 16 HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) - Lm BT 33;37; 39 (SGK-19;20) - c trc bi 6 : Phộp tr v phộp chia Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 31/08/12 Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 Ngày giảng: 06/ 09/12 Tit 8 6 PHẫP TR V PHẫP CHIA I Mc tiờu * Kin thc : HS hiu c khi no kt qu phộp tr hai... s m t nhiờn Vd : a.a.a.a.a.a = a 6 5.5.5 = 53 7.7.7 = 73 b.b.b.b = b 4 - c a 6 l a m 6 hoc a ly tha 6, ly tha bc 6 ca a - a 6 : ly tha a : c s ; n : s m - Ly tha bc n ca a l tớch ca n tha s bng nhau, mi tha s bng a a4a2 4a = a n (n 0) 1 3 - HS quan sỏt ?1 ?1 Ly - Tng HS c tha kt qu 72 3 2 34 n tha s a C s S m Gt ca ly tha 7 2 2 3 3 4 49 8 81 Giáo án Số học 6 Năm học 2012- 2013 - Lu ý: 23 2.3 ; . = B i 27 (SGK- 16) à TÝnh nhanh 86+ 357+14= ( 86+ 14)357 = 100+ 357 = 457 72 +69 +128= (72+128) +69 = 200 +69 = 269 25.5.427.2= (25.4).(5.2).27 = 100.10.27 = 27000 28 .64 +28. 36 = 28 (64 + 36) = 28.100. cho im. HS1. Tớnh 425 257 = 168 ; 91 56 = 35 65 2 46 46 46 = 514 HS 2: Phép trừ chỉ thực hiện đợc khi a b Ví dụ: 91 56 = 35 56 không trừ đợc 96 vì 56 < 96 HĐ2: Luyn tp (25) - GV yờu cu. cách ghi số La Mã đặc -Xem mặt đồng hồ hình7, tự xác định các số từ 1 đến 12. -Lắng nghe qui ớc 3. Chú ý Cách ghi số la mã - Các chữ: I, V, X: tơng ứng:1; 5; 10 Giáo án Số học 6 Năm học 2012-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án số học 6 cả năm, Giáo án số học 6 cả năm,