0

SKKN HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRONG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 8

35 4,900 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 20:08

Phân môn vẽ kĩ thuật của Công Nghệ lớp 8 đòi hỏi trí tưởng tượng không gian, là môn học góp phần giúp học sinh hình thành tính năng động, sáng tạo tiếp cận với tri thức khoa học và định hướng tốt hơn cho ngành nghề của mình sau này. Đồng thời cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kĩ thuật công nghiệp, học sinh nắm được phương pháp sử dụng phép chiếu, các hình biểu diễn (hình cắt, mặt cắt) để thể hiện, biểu diễn một chi tiết máy, một vật thể hay một sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh. Thông qua đó giúp các em đọc được các bản vẽ kĩ thuật đơn giản và là cơ sở cho quá trình học tập gia công định dạng (lớp 10), kĩ thuật cơ khí ( lớp 11) và giáo dục học sinh trong lao động, sản xuất ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Nm hc: 2013 - 2014 ờ tai: HNG DN HC SINH CCH V HèNH CHIU TRONG B MễN CễNG NGH 8 Giao viờn nghiờn cu: Vế Lấ NGUYấN n vi: Trng THCS Nguyn Th Bo I. TểM TT TI : - Trong vic ging dy chng trỡnh thay sỏch giỏo khoa, chỳng ta ó bn n rt nhiu hỡnh thc t chc dy hc cng nh phng phỏp dy hc. Trong s ú nhng phng phỏp mi phỏt huy c tớnh ch ng, tớch cc ca hc sinh nh phng phỏp tho lun, phng phỏp trũ chi, phng phỏp thuyt trỡnh . . . . Bờn cnh ú, vic lm v s dng dựng dy hc cng rt c quan tõm bi vỡ nú cú tm quan trng rt ln, quyt nh khụng nh n s thnh cụng ca tit dy. Mt khỏc, cng khụng th ph nhn cụng sc ca giỏo viờn ng lp ó b ra rt nhiu to nờn nhng dựng dy hc mang tớnh thm m v sỏng to. Nhng dựng dy hc y ụi khi c to ra bng nhng thao tỏc th cụng n gin nh : ct, v, tụ, dỏn . . . t nhng tm giy th cụng, bỡa mu, . . . nhng ũi hi phi tn rt nhiu thi gian ụi khi cũn ũi hi giỏo viờn mt chỳt nng khiu khộo tay v úc sỏng to. - Đất nớc trong quá trình đổi mới, nht là trong thời điểm này khi mà cả đất nớc phải phát triển và đẩy mạnh nền Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc, bên cạnh việc bảo tồn và phát huy các ngành nghề thủ công truyền thống thì việc phát triển các ngành nghề mới cng là một vấn đề cấp bách. Việc phát triển đó sẽ đa nớc ta trở thành một nớc Công nghiệp. Để hoàn thành đợc điều đó thì không những phát triển các ngành nghề và tăng số lợng các trờng dạy nghề ở các Tỉnh, thành phố mà các ngành nghề cần phải đợc đa vào giảng dạy và hớng nghiệp ở các trờng phổ thông nhằm góp phần đạt mục tiêu giáo dục. Với sự mở mang của các ngành công nghiệp, nhất là ngành cơ khí chế tạo thì đòi hỏi bản vẽ phải thể hiện một cách chính xác, rõ ràng các vật thể đợc biểu diễn. Phơng pháp vẽ các hình chiếu vuông góc là phơng pháp cơ bản dùng để xây dựng các bản vẽ kĩ thuật. Ngi thc hin: Vừ Lờ Nguyờn Trng THCS Nguyn Th Bo 1 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Nm hc: 2013 - 2014 - Ngày nay tất cả các công trình, máy móc từ bé đến lớn, trớc khi thi công, chế tạo đều đợc ngời ta vẽ và tính toán trớc. Bản vẽ kĩ thuật đợc sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành nghề có liên quan đến kĩ thuật. Có thể nói bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong ngành kĩ thuật. - Là một Giáo viên Kĩ Thuật Công Nghiệp, qua những năm học tập ở trờng chuyên nghiệp và hơn 15 năm giảng dạy, tôi luôn trăn trở suy nghĩ để tìm ra một phơng án dạy vẽ hình chiếu đạt kết quả cao, giúp các em nắm đợc kiến thức cơ bản ở SGK nên tôi chọn đề tài : Hng dn hc sinh cỏch v hỡnh chiu trong b mụn cụng ngh 8 II. GII THIU : - Phân môn vẽ kĩ thuật của Công Nghệ lớp 8 đòi hỏi trí tởng tợng không gian, là môn học góp phần giúp học sinh hình thành tính năng động, sáng tạo tiếp cận với tri thức khoa học và định hớng tốt hơn cho ngành nghề của mình sau này. Đồng thời cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kĩ thuật công nghiệp, học sinh nắm đợc phơng pháp sử dụng phép chiếu, các hình biểu diễn (hình cắt, mặt cắt) để thể hiện, biểu diễn một chi tiết máy, một vật thể hay một sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh. Thông qua đó giúp các em đọc đợc các bản vẽ kĩ thuật đơn giản và là cơ sở cho quá trình học tập gia công định dạng (lớp 10), kĩ thuật cơ khí ( lớp 11) và giáo dục học sinh trong lao động, sản xuất . - Trong thực tế hiện nay do đặc thù của môn học nên việc giảng dạy môn Công Nghệ 8 phần vẽ kĩ thuật đang gặp nhiều khó khăn . Phần vẽ kĩ thuật đợc phân bố vào học kì I trong khi đó một số kiến thức hình học không gian mới chỉ bắt đầu học ở học kì II môn hình học lớp 8, nên kết quả dạy và học cha cao. Song kết quả cha cao đó còn do những nguyên nhân sau: + Giáo viên Kĩ Thuật đợc đào tạo chính quy còn thiếu nên việc giảng dạy bộ môn này ở các trờng chủ yếu là giáo viên dạy chéo môn, do đó cha đầu t nhiều vào bài dạy. + Điều kiện cơ sở vật chất của trờng còn thiếu thốn: Không có phòng thực hành riêng, không có các mẫu vật trực quan để giảng dạy Ngi thc hin: Vừ Lờ Nguyờn Trng THCS Nguyn Th Bo 2 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Nm hc: 2013 - 2014 + Phân môn Vẽ Kĩ Thuật là một môn khó, đòi hỏi phải có trí tởng tợng không gian tốt, phải thờng xuyên đợc tiếp xúc với các vật thể mẫu, với những sản phẩm trong thực tế sản xuất. - Khi dạy xong chơng I, Tôi đã khảo sát môn công Nghệ khối 8 để đánh giá. Kết quả : + 50% em không hiểu hình chiếu vuông góc là gì? Không phân biệt đợc hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo. + 25% HS không vẽ đợc hình chiếu vuông góc . + 25% HS vẽ đợc hình chiếu nhng vẫn còn thiếu sót. Rõ ràng Học sinh đã thiếu đi những kĩ năng cơ bản về vẽ hình chiếu, do đó không đọc đợc nội dung của các bản vẽ kĩ thuật đơn giản ở SGK. III. PHNG PHP: 1. Khỏch th nghiờn cu: - Tụi la chon hai lp 8A2 va 8A5 ờ thc hiờn nghiờn cu vi o la hai lp co s tng ụng vờ gii tinh, trinh ụ va si sụ lp. Hn na, õy la hai lp c tụi trc tiờp giang day trong qua trinh nghiờn cu. Nhng yờu tụ o se tao iờu kiờn thuõn li cho viờc nghiờn cu khoa hoc s pham ng dung cua tụi. - Tụi chon lp 8A2 lam lp ụi chng, lp 8A5 lam lp thc nghiờm. Hoc sinh hai lp nay co thai ụ va kờt qua hoc tõp la tng ng nhau. Sụ HS cac nhom Dõn tục Tụng sụ Nam N Kinh Lp 8A2 40 22 18 40 Lp 8A5 40 21 19 40 2. Thiờt kờ nghiờn cu: - Chn tõt ca hoc sinh cua 2 lp 8A2 va 8A5 ờ thc hiờn nghiờn cu. Lp Ngi thc hin: Vừ Lờ Nguyờn Trng THCS Nguyn Th Bo 3 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 8A2 là lớp được chọn làm nhóm đối chứng, lớp 8A5 là lớp được chọn làm nhóm thực nghiệm. Tôi lấy bài kiểm tra định kì làm bài kiểm tra trước tác động để so sánh. Sau khi lấy kết quả và so sánh thì thấy có sự chênh lệch. Do đó tôi dùng phép kiểm chứng T-test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động. Kết quả như sau: STT Nhóm thực nghiệm Điểm Nhóm đối chứng Điểm 1 Nguyễn Thị Huỳnh Như 5 Nguyễn Phúc Bình 5 2 Đào Thị Quỳnh Như 8 Phạm Thanh Cảnh 6 3 Hồ Thị Quỳnh Như 5 Nguyễn Thị Thu Duyên 8 4 Võ Thị Quỳnh Như 7 Nguyễn Thị Thu Duyên 8 5 Nguyễn Ngọc Ninh 5 Huỳnh Công Dương 6 6 Đào Tấn Phát 9 Võ Phúc Thái Dương 7 7 Nguyễn Hữu Phong 5 Mai Xuân Đài 5 8 Đinh Quốc Phong 7 Nguyễn Thành Đạt 7 9 Nguyễn Xuân Phú 9 Nguyễn Văn Đạt 5 10 Đoàn Tấn Phúc 7 Hồ Văn Đông 5 11 Đỗ Minh Phụng 5 Thái Minh Đức 6 12 Phan Thị Minh Phụng 10 Đặng Thị Cẩm Giang 7 13 Trần Hữu Phước 5 Đoàn Ngọc Giàu 4 14 Võ Đình Phương 5 Phan Thanh Hà 6 15 Đinh Thị Hoa Phượng 6 Nguyễn Thị Hà 9 16 Hồ Thị Kim Phương 7 Nguyễn Chí Hải 6 17 Trần Kim Quý 5 Võ Viết Hải 7 18 Nguyễn Thị Tường Quy 6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 8 19 Hồ Công Quỳnh 5 Phạm Thị Mỹ Hạnh 8 20 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 6 Bùi Ngọc Dô Hào 4 21 Lê Đàm Như Quỳnh 7 Đỗ Minh Hào 9 22 Đào Thị Như Quỳnh 10 Trần Thị Mỹ Hằng 5 23 Võ Thị Sa 5 Lê Thị Thúy Hằng 8 24 Lê Ngọc Sơn 5 Đoàn Kim Hân 7 25 Võ Thanh Tài 8 Nguyễn Thị Bích Hậu 7 26 Diệp Quốc Tánh 5 Lê Huỳnh Hậu 6 27 Lê Anh Tâm 4 Lê Thị Diệu Hiền 6 28 Phan Nhật Tâm 5 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 7 29 Huỳnh Tấn Tâm 5 Nguyễn Minh Hiển 6 30 Nguyễn Thị Thanh Tâm 8 Nguyễn Văn Hiến 8 31 Nguyễn Nhật Tân 6 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 7 32 Võ Chí Thanh 5 Nguyễn Đức Hiệu 9 33 Phan Kim Thanh 7 Nguyễn Thị Hồng Hoa 9 34 Đinh Nho Thành 6 Nguyễn Thị Thanh Hoa 8 Người thực hiện: Võ Lê Nguyên Trường THCS Nguyễn Thế Bảo 4 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 35 Hồ Thị Kim Thao 5 Nguyễn Thị Hoa 7 36 Lê Thị Thanh Thao 7 Phan Thị Như Hoài 6 37 Nguyễn Thị Mai Thảo 5 Lê Huy Hoan 8 38 Võ Thị Thanh Thảo 5 Nguyễn Thị Ánh Hồng 7 39 Đinh Thị Thu Thảo 8 Võ Trọng Hớn 7 40 Đàm Thị Thu Vân 7 Nguyễn Thị Kim Tiền 5 Giá trị trung bình 6.25 6.73 Độ lệch chuẩn 1.15 1.36 Giá trị p 0.15 Bảng so sánh điểm trung bình của bài kiểm tra trước tác động Ta thấy p= 0,15> 0,05 nên sự chênh lệch về điểm số trung bình của hai nhóm là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Tôi lựa chọn thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động với nhóm tương tương. Nhóm Bài kiểm tra trước khi tác động Tác động Bài kiểm tra sau khi tác động Thực nghiệm (8A5) 01 Vận dụng phương pháp hướng dẫn cách vẽ hình chiếu 03 Đối chứng (8A2) 02 Không vận dụng phương pháp hướng dẫn vẽ hình chiếu 04 Ở thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập. 3. Quy trình nghiên cứu: Người thực hiện: Võ Lê Nguyên Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Nhóm Số HS Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn (SD) p Thực nghiệm 40 6.25 1.36 0.15 Đối chứng 40 6.73 1.15 5 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 - Chuẩn bị bài của giáo viên : Tôi trực tiếp giảng dạy lớp đối chứng : Khi giảng dạy lớp đối chứng tôi thiết kế giáo án không sử dụng phương pháp không “Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình chiếu trong bộ môn công nghệ 8” và chuẩn bị như bình thường. - Đối với lớp thực nghiệm : Tôi trực tiếp giảng dạy ở những tiết này. Tôi đã thiết kế giáo án có sử dụng phương pháp không “Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình chiếu trong bộ môn công nghệ 8” và có sự chuẩn bị kĩ hơn, chu đáo hơn. - Tiến hành thực hiện : Thời gian tôi tiến hành dạy thực nghiệm theo như kế hoạch. Thứ/ Ngày Môn/ Lớp Tên bài dạy Ba 3/9 Công nghệ 8A2 và 8A5 HÌNH CHIẾU Ba 10/9 Công nghệ 8A2 và 8A5 BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN Ba 15/10 Công nghệ 8A2 và 8A5 HÌNH CẮT 4. Đo lường và thu thập dữ liệu: - Tôi sử dụng bài kiểm tra kết thúc nội dung làm bài kiểm tra trước tác động và bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi đã học xong do tôi trực tiếp thiết kế và giảng dạy. Bài kiểm tra sau tác động Tiến hành kiểm tra và chấm bài: Sau khi đã dạy xong bài trên tôi đã cho học sinh kiểm tra khảo sát và cho điểm trực tiếp. IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & BÀN LUẬN KẾT QUẢ : 1. Phân tích dữ liệu: Bảng so sánh điểm trung bình kiểm tra sau tác động (Sau thời gian tác động từ 3/9/2014 đến 15/10/2014) Người thực hiện: Võ Lê Nguyên Trường THCS Nguyễn Thế Bảo 6 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 Kết quả như sau: STT Nhóm thực nghiệm Điểm Nhóm đối chứng Điểm 1 Nguyễn Thị Huỳnh Như 7 Nguyễn Phúc Bình 6 2 Đào Thị Quỳnh Như 10 Phạm Thanh Cảnh 6 3 Hồ Thị Quỳnh Như 8 Nguyễn Thị Thu Duyên 7 4 Võ Thị Quỳnh Như 8 Nguyễn Thị Thu Duyên 8 5 Nguyễn Ngọc Ninh 7 Huỳnh Công Dương 7 6 Đào Tấn Phát 10 Võ Phúc Thái Dương 5 7 Nguyễn Hữu Phong 7 Mai Xuân Đài 6 8 Đinh Quốc Phong 9 Nguyễn Thành Đạt 7 9 Nguyễn Xuân Phú 9 Nguyễn Văn Đạt 6 10 Đoàn Tấn Phúc 7 Hồ Văn Đông 6 11 Đỗ Minh Phụng 8 Thái Minh Đức 5 12 Phan Thị Minh Phụng 10 Đặng Thị Cẩm Giang 6 13 Trần Hữu Phước 6 Đoàn Ngọc Giàu 6 14 Võ Đình Phương 8 Phan Thanh Hà 7 15 Đinh Thị Hoa Phượng 7 Nguyễn Thị Hà 7 16 Hồ Thị Kim Phương 9 Nguyễn Chí Hải 8 17 Trần Kim Quý 7 Võ Viết Hải 6 18 Nguyễn Thị Tường Quy 7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7 19 Hồ Công Quỳnh 6 Phạm Thị Mỹ Hạnh 9 20 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 6 Bùi Ngọc Dô Hào 6 21 Lê Đàm Như Quỳnh 8 Đỗ Minh Hào 10 22 Đào Thị Như Quỳnh 10 Trần Thị Mỹ Hằng 5 23 Võ Thị Sa 6 Lê Thị Thúy Hằng 7 24 Lê Ngọc Sơn 6 Đoàn Kim Hân 7 25 Võ Thanh Tài 9 Nguyễn Thị Bích Hậu 6 26 Diệp Quốc Tánh 8 Lê Huỳnh Hậu 7 27 Lê Anh Tâm 7 Lê Thị Diệu Hiền 8 28 Phan Nhật Tâm 8 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 7 29 Huỳnh Tấn Tâm 8 Nguyễn Minh Hiển 7 30 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 Nguyễn Văn Hiến 7 31 Nguyễn Nhật Tân 7 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 8 32 Võ Chí Thanh 6 Nguyễn Đức Hiệu 9 33 Phan Kim Thanh 8 Nguyễn Thị Hồng Hoa 9 34 Đinh Nho Thành 9 Nguyễn Thị Thanh Hoa 8 35 Hồ Thị Kim Thao 6 Nguyễn Thị Hoa 7 36 Lê Thị Thanh Thao 9 Phan Thị Như Hoài 7 37 Nguyễn Thị Mai Thảo 7 Lê Huy Hoan 7 38 Võ Thị Thanh Thảo 8 Nguyễn Thị Ánh Hồng 6 39 Đinh Thị Thu Thảo 9 Võ Trọng Hớn 6 40 Đàm Thị Thu Vân 9 Nguyễn Thị Kim Tiền 7 Giá trị trung bình ( Mean) 7.83 6.90 Độ lệch chuẩn (SD) 1.26 1.13 Người thực hiện: Võ Lê Nguyên Trường THCS Nguyễn Thế Bảo 7 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 Giá trị p 0.0009 Mức độ ảnh hưởng sau tác động (SMD): 0.8 Bảng so sánh điểm trung bình của bài kiểm tra sau tác động Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 6.90 7.83 Độ lệch chuẩn 1.13 1.26 Giá trị p của t- test 0,0009 Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn( SMD) 0,8 Người thực hiện: Võ Lê Nguyên Trường THCS Nguyễn Thế Bảo LỚP Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Trước tác động 6.25 6.73 Sau tác động 7.83 6.90 8 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 Biểu đồ so sánh điểm trung bình của 2 lớp 8A2, 8A5 trước và sau tác động 2. Bàn luận kết quả: - Điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là 7,83 của nhóm đối chứng là 6,9. Chứng tỏ điểm trung bình của hai lớp có sự khác nhau rõ rệt. Lớp thực nghiệm có điểm cao hơn lớp đối chứng. - Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) của hai bài kiểm tra là 0,8 Chứng tỏ biện pháp tác động có ảnh hưởng lớn đến kết quả. - Phép kiểm chứng T-test điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của hai lớp 8A2 và 8A5 là p= 0,0009<0,05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải do ngẫu nhiên mà do kết quả tác động. Như vậy giả thiết của đề tài là “Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình chiếu trong bộ môn công nghệ 8” làm tăng hứng thú và kết quả học tập của học sinh trường THCS Nguyễn Thế Bảo hay không? Thì giờ đây đã được kiểm chứng trong thực tế và cho thấy rằng việc vận dụng phương pháp “Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình chiếu trong bộ môn công nghệ 8” vào dạy môn công nghệ 8 ở trường THCS Người thực hiện: Võ Lê Nguyên Trường THCS Nguyễn Thế Bảo 9 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 Nguyễn Thế Bảo làm tăng hứng thú và kết quả tập luyện của học sinh mà mức độ ảnh hưởng của nó là tốt hơn . V. KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHI: 1. Kết luận: - Trên cơ sở thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT: đổi mới phương pháp dạy học truyền thống sang phương pháp dạy học hiện đại “lấy học sinh làm trung tâm”. Với tinh thần ấy, đề tài “Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình chiếu trong bộ môn công nghệ 8” đã tập trung nghiên cứu những vấn đề sau : + Qua kết quả đối chứng ta thấy chất lượng của Học sinh được nâng lên rõ rệt. Học sinh đã nắm được những kiến thức cơ bản trong Sách giáo khoa. +Phần vẽ kĩ thuật là phần khó nhất trong môn học Công Nghệ 8. Để đạt được kết quả cao, ngoài phương pháp dạy tốt thì Giáo viên phải thường xuyên làm các dồ dùng để sử dụng. Bên cạnh đó kết hợp với phương tiện dạy học như máy chiếu, các hình ảnh trực quan thì bài học sẽ sinh động hơn và gần với thực tế hơn. Nhờ đó học sinh sẽ lĩnh hội được kiến thức một cách tốt hơn, kết quả giảng dạy sẽ cao hơn. 2. Khuyến nghị: - Hiện nay các dồ dùng để sử dụng giảng dạy trong môn Công Nghệ 8 đang thiếu rất nhiều như : Phòng thực hành, các mẫu vật, tranh ảnh. Ngoài ra Học sinh thường không được tiếp xúc với thực tế sản xuất nên việc tiếp thu chương trình chưa cao. - Vậy kính mong cấp trên và các đồng nghiệp cần trang bị nhiều hơn đồ dùng của môn học, đầu tư thời gian nhiều hơn cho môn học này. VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Giáo trình Hướng dẫn vẽ kĩ thuật Trần Hữu Quế & Nguyễn Văn Tuấn 2. Giáo trình Vẽ kĩ thuật Nguyễn Quang Cự & Nguyễn Mạnh Dũng VII. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI: Người thực hiện: Võ Lê Nguyên Trường THCS Nguyễn Thế Bảo 10 [...]... vật thể Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các mặt đó trên bản vẽ dưới dạng mặt phẳng 2 Vẽ hình chiếu vng góc từ hình chiếu trục đo: Khi học sinh đã vẽ được hìmh chiếu thơng qua các vật thật Ta tiến hành cho học sinh vẽ hình chiếu vng góc thơng qua các hình chiếu trục đo Giáo viên vẽ mẫu một hình chiếu trục đo, sau đó dựng các mặt phẳng hứng trên trục toạ độ Oxyz để hứng các hình chiếu Qua đó học sinh hiểu... P3: Mặt phẳng chiếu - Hình chiếu bằng có hướng cạnh: Là mặt phẳng chiếu từ trên xuống nằm bên phải - Hình chiếu cạnh có hướng - Hình chiếu đứng có chiếu từ trái sang hướng chiếu từ trước tới - Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống - Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang Người thực hiện: Võ Lê Ngun Bảo 26 Trường THCS Nguyễn Thế Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014... phụ và tơ đậm hình chiếu trục đo Người thực hiện: Võ Lê Ngun Bảo 18 Trường THCS Nguyễn Thế Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 Cách vẽ hình chiếu của vật thể: Hình 8a Người thực hiện: Võ Lê Ngun Bảo 19 Trường THCS Nguyễn Thế Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 Hình 8b Hình 8c Giả sử ta muốn vẽ ba hình chiếu của vật thể ( Hình 8c.) thì ta phải... hình các hình chiếu trên bản vẽ chiếu trên bản vẽ * GV giải thích: * HS nghe GV giải - Hình chiếu bằng nằm Để thể hiện các hình chiếu thích và vẽ vào vở bên dưới hình chiếu trên bản vẽ, ta xoay P2 và P3 đứng nằm cùng mặt phẳng P1 - Hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng 4/ Tổng kết bài học: - Giáo viên u cầu học sinh đọc phần ghi nhớ - u cầu HS trả lời các câu hỏi sau: Đặc điểm của các phép chiếu? ... nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng -Hình chiếu đứng của - Là hình chữ nhật với Năm học: 2013 - 2014 Là các hình chữ nhật hình hộp chữ nhật là chiều dài và rộng của hình gì và thể hiện HHCN (a x b): A kích thước nào? (hướng chiếu) - Hình chiếu bằng của - Là hình chữ nhật với hình hộp chữ nhật là chiều rộng và cao của hình gì và thể hiện HHCN (b x h): C kích thước nào? (hướng chiếu) - Hình chiếu cạnh của... nhất 2 hình hỏi: chiếu: Hình chiếu đứng - Hình chóp đều gồm và hình chiếu bằng có những kích thước Được giới hạn bởi mặt đáy là đa giác đều và các mặt bên là nào? các tam giác cân bằng nhau - Để thể hiện hình chung đỉnh chiếu của hình chóp, 2 Hình chiếu của hình chóp ta có thể dùng ít nhất đều mấy hình chiếu? Một thể hiện chiều cao và một thể hiện hình dạng đáy 4/ Tổng kết bài học: GV hướng dẫn HS... Dùng ít nhất 2 hình hình hộp chữ nhật là chiếu: Hình chiếu đứng hình gì và thể hiện và hình chiếu bằng kích thước nào? - Để thể hiện hình chiếu của HHCN, ta có thể dùng ít nhất máy hướng chiếu? Hoạt động 4: Tìm * HS quan sát và gợiý: III/ Hình lăng trụ đều hiểu hình lăng trụ đều Hình lăng trụ tam giác 1 Khái niệm: * Dùng mơ hình cho đều HS quan sát và gợiý: Hình lăng trụ tam giác đều - Hình lăng trụ... hạn gồm : 3 hình chữ nhật và 2 tam giác được giới hạn bởi các - Có 3 kích thước: a x b hình gì? xh - Hình lăng trụ tam - Là 1 hình tam giác - Là hình được giới hạn bởi 2 mặt đáy là các đa giác đều và các mặt bên là các hình chữ giác đều có mấy kích - Dùng ít nhất 2 hình nhật bằng nhau thước? chiếu: Hình chiếu đứng 2 Hình chiếu của hình lăng - Hình chiếu bằng của trụ đều và hình chiếu bằng hình lăng trụ... đứt Vậy có các phép chiếu nào? Tên gọi của các hình chiếu trên bản vẽ là gì? Chúng ta cùng nghiên cứu bài: Hình chiếu HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VIÊN Hoạt động 2: Tìm hiểu khái NỘI DUNG HỌC SINH I/ Khái niệm về hình niệm hình chiếu chiếu * Dùng 1 hình hộp chữ nhật * Quan sát và sát định - Hình chiếu của vật gợi ý cho HS trả lời câu hỏi được: thể là hình biểu diễn - Hình chiếu là gì? Người thực... xem hình chiếu đứng và hình chiếu bằng ta có thể suy ra hình dạng của vật thể Nhưng cũng có một số vật thể có các hình chiếu đứng giống nhau và hình chiếu bằng giống nhau Muốn phân biệt cần vẽ thêm hình chiếu cạnh trên P3 (Hình 9 ) Hình 9 Chú ý: Khơng vẽ các đường bao của các mặt phẳng chiếu Cạnh thấy của vật thể được vẽ bằng nét liền đậm 4 Cách ghi kích thước: Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật thể hiện . được kiểm chứng trong thực tế và cho thấy rằng việc vận dụng phương pháp Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình chiếu trong bộ môn công nghệ 8 vào dạy môn công nghệ 8 ở trường THCS. kế hoạch. Thứ/ Ngày Môn/ Lớp Tên bài dạy Ba 3/9 Công nghệ 8A2 và 8A5 HÌNH CHIẾU Ba 10/9 Công nghệ 8A2 và 8A5 BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN Ba 15/10 Công nghệ 8A2 và 8A5 HÌNH CẮT 4. Đo lường và. vậy giả thiết của đề tài là Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình chiếu trong bộ môn công nghệ 8 làm tăng hứng thú và kết quả học tập của học sinh trường THCS Nguyễn Thế Bảo hay
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRONG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 8, SKKN HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRONG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 8,