0

Giáo án hóa học 9 cả năm (hay)

173 3,690 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 19:58

Tiết 1ÔN TẬP ĐẦU NĂMI .MỤC TIÊU BÀI HỌC.1 . Ôn tập lại các kiến thức về nguyên tử , phân tử , công thức hóa học , tên gọi của các chất Axít , Bazơ , Muối .2 . Củng cố lại các kiến thức về giải bài tập tính theo công thức hóa học và tính theo PTHH , các bài tập pha chế dd .II . CHUẨN BỊGiáo viên : bảng phụ ghi bài tập .Học sinh : Ôn tập các kiến thức đã học ở lớp 8. GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 Ngày soạn : 16/8/2013 Ngày dạy : 19/8/2013 Tiết 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I .MỤC TIÊU BÀI HỌC . 1 . Ôn tập lại các kiến thức về nguyên tử , phân tử , công thức hóa học , tên gọi của các chất Axít , Bazơ , Muối . 2 . Củng cố lại các kiến thức về giải bài tập tính theo công thức hóa học và tính theo PTHH , các bài tập pha chế dd . II . CHUẨN BỊ - Giáo viên : bảng phụ ghi bài tập . - Học sinh : Ôn tập các kiến thức đã học ở lớp 8. III . HĐ DẠY HỌC . 1. Ổn định lớp: (1p) 2. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1:Ôn tập các kiến thức cần nhớ Gv : Cho học sinh trả lời các câu hỏi . - Nguyên tử là gì ? - Cho biết mối quan hệ giữa các hạt mang điện ? - Phân tử là gì ? - Phản ứng hóa học là gì ? - Kể tên các PƯHH đã học ? Học sinh nêu tên các PƯHH đã học trong chương trình lớp 8. - Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ? - Cho biết công thức chuyển đổi giữa khối lượng và lượng chất ? - Viết công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích ? - Viết công thức tính nồng độ % và nồng độ mol/lít ? I . Kiến thức cần nhớ . 1. Nguyên tử . - Là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện . Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi electron mang điện tích âm. - Số P = Số e . 2. Phân tử . - Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất . 3. Phản ứng hóa học . - Là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác . 4. Định luật bảo toàn khối lượng . A + B → C + D m C + m D = m A + m B 5. Các công thức chuyển đổi m = n . M ( m : khối lượng , n: số mol, M:khối lượng mol) V = n . 22,4 ( n : số mol , V thể tích của chất khí đktc ) C% = dd ct m m .100% C M = V n ( mol/lit) GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 1 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 Hoạt động 2 : Giải bài tập Bài tập 1 : Hoàn thành các PTHH sau và cho biết đó là loại PƯ nào ? a. C + O 2 → o t … b. KClO 3 → o t KCl + … c. H 2 + O 2 → o t … d. H 2 + CuO → o t …+…. đ. Fe + CuSO 4 - - → FeSO 4 + … e. Al + HCl - - → AlCl 3 + … Gv: yêu cầu 3 học sinh hoàn thành PTHH và 1 học sinh nêu tên loại phản ứng . Gv : nhận xét và cho điểm bài làm tốt Bài tập 2. Hòa tan 6,5 gam kẽm kim loại cần dùng vừa đủ V(ml)dd HCl 1M . a. Viết PTHH sảy ra ? b. Tính V và thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc ? Hs : thảo luận theo nhóm tìm cách giải bài tập . Gv : Yêu cầu 1 HS tóm tắt và viết PTHH Hs : Đại diện cho 1 nhóm lên chữa phần b. Gv: tổng kết và nhận xét các bước giải bài tập định lượng. II . Bài tập . Bài 1. a. C + O 2 → o t CO 2 b. 2KClO 3 → o t 2KCl+ 3O 2 ↑ c. H 2 + O 2 → o t 2H 2 O d. H 2 + CuO → o t Cu+ H 2 O đ. Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu e. 2Al +6HCl → 2AlCl 3 +3H 2 ↑ Bài 2. a. Zn + 2HCl → ZnCl 2 +H 2 ↑ b. Ta có : n Zn = M m = 65 5,6 =0,1mol - theo PTHH ta có: n HCl = 2n Zn = 2.0,1= 0,2 mol - vậy thể tích dd HCl là: V= M C n = 1 2,0 = 0,2(l) = 200ml - Theo PTHH ta có: n H 2 = n Zn = 0,1 mol vậy thể tích của H 2 ( ở đkctc) là : V H 2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lit IV. Củng cố .(3’) - Gv :Tổng kết lại nội dung toàn bài . - Lưu ý học sinh các bước giải bài tập định lượng . - Các công thức đã học V. Hướng dẫn về nhà .(8’) - Hs : Đọc lại bài ôxít sgk hóa 8. Xem lại cách gọi tên oxit. -Xem,soạn và học thuộc các công thức tính v , a, m , n , C% , % , tỷ khối vào vỡ bài tập -Xem,soạn lại cách giải các dạng bài tập định lượng ở lớp 8 vào vỡ bài tập. - Nghiên cứu thông tin bài “ Tính chất hóa học của ôxít , phân loại ôxít” GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 2 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 Ngày soạn : 20/8/2013 Ngày dạy : 22/8/2013 Tiết 2 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ÔXÍT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI ÔXÍT I .MỤC TIÊU BÀI HỌC . 1. Kiến thức Biết được: - Tính chất hoá học của oxit: + Oxit bazơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, oxit axit. + Oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ. - Sự phân loại oxit, chia ra các loại: oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính va oxit trung tính. 2. Kĩ năng - Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit. - Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của CaO, SO 2 . - Phân biệt được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của một số oxit. - Phân biệt được một số oxit cụ thể. 3.Thái độ. Xây dựng cho học sinh ý thức ham học và muốn tìm hiểu những kiến thức hóa học II . CHUẨN BỊ 1.Giáo viên. - Hóa chất : CuO, CaO, H 2 O, CaCO 3 , P đỏ , dd HCl, dd Ca(OH) 2 . - Dụng cụ : ống nghiệm, ống hút, nút cao su, đèn cồn, cốc thủy tinh. 2.Học sinh. Chuẩn bị theo yêu cầu của tiết trước. III . HĐ DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ .(5’) (?) Em hãy cho biết ôxít là gì ? -Kiểm tra về vở soạn kiến thức yêu cầu đầu năm của một số HS. 2. Dạy bài mới. * Giới thiệu bài.(1’) GV: ở lớp 8 các em đã được tìm hiểu sơ lược về ôxít và phân loại ôxít.Các em có thể viết và làm bài tập liên quan đến PTHH chứa hợp chất Oxit nhưng không hiểu vì sao xảy ra như thế ? Bài học này giúp các em trả lời điều đó. Hoạt động của GV – HS. Nội dung. Hoạt động 1. Tìm hiểu tính chất hóa học của ôxít bazơ. Gv: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm tác dụng của nước với CaO. -cho vào cốc TT một mẩu CaO và nhỏ từ từ lên cục vôi một ít nước cất Hs: Làm thí nghiệm theo nhóm Gv: Nêu câu hỏi. -Qua thí nghiệm em rút ra được kết luận gì về khả năng phản ứng của CaO I.Tính chất hóa học của ôxít. 1. Ôxít bazơ có những tính chất hóa học nào ? a.Tác dụng với nước. CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 BaO + H 2 O → Ba(OH) 2 Một số ôxít bazơ tác dụng với nước tạo thành dd bazơ ( Kiềm) GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 3 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 với nước ? Hs: Trả lời câu hỏi Gv: Nêu một và ví dụ khác. Hs: Kết luận. Gv: Chuyển ý. Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm. Hs: - Cho vào ống nghiệm một ít bột CuO sau đó thêm vào 2 ml dd HCl - Quan sát và nêu các hiện tượng sảy ra Gv: Qua thí nghiệm em rút ra kết luận gì ? (?) Hoàn thành các sơ đồ sau ? Fe 2 O 3 + HCl - - → FeCl 3 + … Al 2 O 3 + H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 +… Hs: Hoàn thành các sơ đồ và hỏi ? (?) Em hãy kết luận về khả năng phản ứng của ôxít bazơ với axít ? Gv:thuyết trình về nội dung tính chất. (?)Em hãy hoàn thành các PTHH sau. BaO + CO 2 - - → Na 2 O + CO 2 → Hs: Rút ra kết luận Hoạt động 2. Tìm hiểu tính chất hoá học của ôxít axít. Gv: làm thí nghiệm - Đốt P đỏ sau đó cho sản phẩm tan vào nước và thử dd tạo thành bằng quỳ tím. (?) cho biết các hiện tượng sảy ra và giải thích rút ra kết luận ? Hs:Thảo luận trả lời, nêu được P 2 O 5 tan trong nước tạo ra dd có tính axít. Gv:Nêu thêm một số thí dụ. Hs: Rút ra kết luận. Gv: Biểu diễn thí nghiệm xục khí CO 2 vào dd nước vôi trong. Hs: Quan sát và rút ra nhận xét về các hiện tượng trong thí nghiệm. (?) Nêu và giải thích các hiện tượng sảy ra trong thí nghiệm? Hs: kết luậ Gv: Mở rộng có thể tạo thành muối trung hoà hoặc muối axít. Hoàn thành các PTHH sau: CO 2 + BaO - - - → CO 2 + Na 2 O - - - → Tổng kết lại toàn bộ các kiến thức về tính chất hoá học của ôxít vừa đề cập b. Tác dụng với axít . CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O Ôxít bazơ tác dụng với axít tạo thành muối và nước. c. Tác dụng với ôxít axít. CaO + CO 2 → CaCO 3 Một số ôxít bazơ tác dụng với ôxít axít tạo thành muối. 2. Ôxít có những tính chất hoá học nào? a.Tác dụng với nước. P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 Nhiều ôxít axít tác dụng với nước tạo thành dd axít. b. Tác dụng với bazơ. CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O ôxít axít tác dụng với dd bazơ tao thành muối và nước. c. Tác dụng với ôxít bazơ oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tọ muối. CaO + CO 2 → CaCO 3 GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 4 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 trong bài. Hoạt động 3. Tìm hiểu về việc phân loại ôxít Gv: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa. (?) Ôxít được phân loại như thế nào? Dựa trên cơ sở nào? Hs: Trả lời Gv: Nhận xét và chốt kiến thức. 3.Củng cố. (4’) Gv: Cho học sinh đọc kết luận chung SGK và vẽ bản đồ tư duy thể hiện tính chất hoá học của ôxit HS: Đọc kết luận và giải bài tập 3 sgk/6 4.Hướng dẫn về nhà. (2’) -Học sinh làm các bài tập: 1, 2, 5 sgk/6 -Đọc trước bài “Một số ôxít quan trọng” -Xem lại bài toán tính % về khối lượng các chất trong hh GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 5 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 Ngày soạn : 23/8/2013 Ngày dạy : 26/8/2013 Tiết : 3 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG A. CANXI OXIT I .Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức : -Hs hiểu đc những tính chất hoá học của canxi oxit (CaO). -Biết được các ứng dụng của canxi oxit. -Biết được các phương pháp điều chế CaO trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. -Tính được tỷ lệ % về khối lượng các oxit trong hh 2 chất 2.Kĩ năng -Rèn luyện kĩ năng viết các phương trình phản ứng của CaO và khả năng làm các bài tập hoá hoc. -Làm thí nghiệm hóa học 3.Giáo dục : Tính ham học ở HS qua bộ môn thực nghiệm II . Chuẩn bị:Chuẩn bị các thí nghiệm SGK 1.Hóa chất: CaO, dd HCl, dd H 2 SO 4 loãng, CaCO 3 2.Dụng cụ : 4 ống nghiệm, kẹp gỗ, cốc tt, ống hút, đèn cồn III . HĐ dạy học 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (7’) -HS1Nêu các t/c hoá học của oxit bazơ, viết các PTPƯ minh hoạ ( HS nêu t/c; lưu lại ở góc bảng phải để dùng cho học bài mới) -HS2 làm bài tập 1 SGK 3. Bài mới: GV dẫn dắt vào bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: GV khẳng định: CaO thuộc loại oxit bazơ. Nó có các t/c hoá học của oxit bazơ (ghi ở góc bảng phải) GV yêu cầu HS quan sát một mẩu CaO, và nêu các t/c vật lí cơ bản GV: Chúng ta hãy thực hiện một số thí nghiệm để chứng minh các t/c của CaO GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm - Cho 2 mẩu nhỏ CaO vào ống nghiệm 1 và ống nghiệm 2. - Nhỏ từ từ nước vào ống nghiệm 1 (dùng đũa thủy tinh trộn đều) - Nhỏ dd HCl vào ống nghiệm 2 HS: làm thí nghiệm và quan sát GV: Gọi HS nhận xét và viết PTPƯ GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 6 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 HS: Nhận xét ống nghiệm 1 -ở ống ngiệm 1: P/ư toả nhiều nhiệt, sinh ra chất rắn màu trắng, tan ít trong nước GV: P/ư CaO với nước gọi là p/ư tôi vôi - Ca(OH) 2 ít tan trong nước, phần tan trong nước tạo thành dd bazơ - CaO hút ẩm mạnh nên dùng để làm khô nhiều chất HS: Nhận xét tiếp: - ở ống ngiệm 2: P/ư toả nhiều nhiệt CaO + 2HCl  CaCl 2 + H 2 O GV: Nhờ t/c này CaO được dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lí nước thải của nhiều nhà máy hoá chất GV: Thuyết trình: Để CaO trong kk ở nhiệt độ thường CaO hấp thụ CO 2 tạo canxicacbonat (Liên hệ núi đá vôi, động Phong nha kẻ bàng). HS: Viết PTPƯ và rút ra kết luận Hoạt động 2: GV: Các em hãy nêu ứng dụng của Canxi oxit HS: Nêu ứng dụng Hoạt động 3 GV: Trong thực tế người ta sx CaO từ nguyên liệu nào? HS: Trả lời câu hỏi GV Thuyết trình về các p/ư hh xảy ra trong lò nung vôi ; Nhiệt sinh ra phân huỷ đá vôi thành vôi sống HS Viết PTPƯ GV: Gọi HS đọc bài Em có biết -GV đặt một số câu hỏi HS trả lời. IV. Củng cố: (13’) Bài 1: Viết PTPƯ cho mỗi biến đổi sau: Ca(OH) 2 CaCO 3 CaO CaCl 2 Ca(NO 3 ) 2 GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 7 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 CaCO 3 Bài 2: Cho 20g hh gồm CuO và MgO bị khử hoàn toàn bởi khí H 2 sau phản ứng thu được 0,18g H 2 O. a.Tính khối lượng mỗi chất có trong hh ? b.Tính % về khối lượng mỗi chất trong hh ? HS làm bài tập GV gọi HS chữa bài tập, tổ chức cho HS n/x và GV chấm điểm V. Dặn dò (2’) -Làm các bài tập trong vở bài tập -Làm các bài tập liên quan đến tính % các chất trong hh về khối lượng, về thể tích -Xem bài mới “ lưu huỳnh đi oxit” và hoàn thành phần học theo SGK có ở vở bài tập của bài mới GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 8 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 Ngày soạn : 27/8/2013 Ngày dạy : 30/8/2013 Tiết : 4 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG (tiếp theo) B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SO 2 ) I .Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức: -Học sinh biết đượcc các tính chất của SO 2 . -Biết được các ứng dụng của SO 2 và phương pháp điều chế SO 2 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp . -Biết phân loại các oxit -Tính % về khối lượng và thể tích các oxit 2.Kĩ năng: -Rèn luyện khả năng viết phương trình phản ứng và kĩ năng làm các bàI tập tính toán theo phương trình hóa học. -Phân loại được các oxit II . Chuẩn bị : Máy chiếu , bảng phụ III . HĐ dạy học 1. Ổn định lớp: 2 . Kiểm tra- chữa bàI tập : (10’) 1. Nêu t/c hh của o xit a xit- viết các PTPƯ minh họa ( HS viết t/c ở góc phải bảng để sử dụng cho bài mới) 2. Chữa bài 4 (SGK) ( C M Ba(OH)2 = 0,5M; m BaCO3 = 19,7 gam) 3. Bài mới : Giáo viên yêu cầu HS trình bày nội dung bài học bằng bản đồ tư duy Hoạt động của GV và HS Nội dung GV giới thiệu các t/c vật lí GV: Giới thiệu: Lưu huỳnh đI o xit có t/c hh của o xit a xit ( Các t/c ghi ở góc bảng) HS: nhắc lại từng t/c và viết PTPƯ minh họa GV: SO 2 là chất gây ô nhiễm kk, là một trong những ng/nhân gây mưa axit HS đọc tên các muối tạo thành HS tự rút kết luận về t/c hh của SO 2 Hoạt động 2: ứng dụng GV giới thiệu các ứng dụng của SO 2 Hoạt động 3: Điều chế GV giới thiệu cách đ/c SO 2 trong PTNo HS viết PTPƯ GV :Bổ sung thêm một số cách khác GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 9 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 GV: Giới thiệu cách điều chế b) và trong công nghiệp GV Gọi HS viết các PTPƯ ? SO 2 thu bằng cách nào trong những cách sau: a) Đẩy nước b) Đẩy k/k ( úp bình thu) c) Đẩy k/k (Ngửa bình thu)? Giải thích IV/ Luyện tập- Củng cố : (8’) -Gọi 1 HS nhắc lại n/d chính của bài -HS làm bài 1 (11-SGK) -Viết PTHH hoàn thành sơ đồ S > SO 2 > CaSO 3 > SO 2 > SO 3 > H 2 SO 4 > SO 2 -GV hướng dẫn bài 3 SGK V . Dặn dò : 2p -Làm các bài tập ở vở bài tập -HS về xem trứơc bài axit, chuẩn bị một số kim loại: Al, Fe,Cu GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 10 [...]... = 0,1mol PT : Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 Theo PT nZn = nH2 = nH2SO4 = 0,1mol mFe = n.M = 0,1.65 = 6,5g mH2SO4 = n.M = 0,1 98 = 9, 8g C% = ( mct : m dd ).100% = (9, 8:200).100 = GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 24 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 Ngy son:24 /9/ 2013 Ngy dy: 27 /9/ 2013 Tit 11 TNH CHT HểA HC CA BA Z I/ Mc tiờu: 1.Kin thc: Bit c: Tớnh cht hoỏ hc chung ca baz (tỏc dng vi cht ch th... 4 GV nhn xột gi thc hnh (3) HS v sinh phũng thc hnh 5 Dn dũ: (2) - HS v ụn tp chun b cho bi luyn tp Ngy son: 17 /9/ 2013 GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 19 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 Ngy dy: 20 /9/ 2013 Tit 9 LUYN TP Tớnh cht húa hc ca o xit v a xit I/ Mc tiờu: 1.Kin thc : -HS c ụn tp li cỏc t/c hh ca oxit v a xit v mi quan h gia 2 loi cht -iu ch c... loóng - D/d axit H2SO4 m c núng Bi tp 2: V BTD th hin kin thc trng tõm ca bi 5 Dn dũ (3) -Lm bi tp v bi tp v chun b bi mi ni dung IV,V Ngy son: 10 /9/ 2013 GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 15 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 Ngy dy: 13 /9/ 2013 Tit 7 MT S AXIT QUAN TRNG I Mc tiờu bi hc : HS bit c 1.Kin thc: -H2SO4 c cú nhng t/c hoỏ hc riờng Tớnh oxi hoỏ, tớnh hỏo nc, dn ra c ptp cho nhng... kho bi tp SBT bi 5.7/8;5.4/85.3/7; 4.7/7; 4.5/7; 3.4/5; 2.3/4 -ễn thờm du hiu nhn bit mt s cht - Xem li cỏc ni dung ó hc chun b luyn tp Ngy son: 13 /9/ 2013 GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 17 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 Ngy dy: 16 /9/ 2013 Tit 8 THC HNH I Mc tiờu: 1.Kin thc: Bit c: - Mc ớch, cỏc bc tin hnh, k thut thc hin cỏc thớ nghim: - Oxit tỏc dng vi nc to thnh dung dch baz hoc...GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 Ngy son : 3 /9/ 2013 Ngy dy : 6 /9/ 2013 Tit : 5 TNH CHT HểA HC CA A XIT I.Mc tiờu bi hc 1.Kin thc: Bit c: - Tớnh cht hoỏ hc ca axit: Tỏc dng vi qu tớm, vi baz, oxit baz v kim loi - Tớnh cht, ng dng, cỏch nhn... C% cỏc cht cú trong dd sau phn ng - lm cỏc bi tp cũn li trong v bi tp -ễn li cỏch gii cỏc bi toỏn 1,2,3 -HS ụn bi chun b cho tit kim tra Ngy son: 20 /9/ 2013 GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 21 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 Ngy dy: 23 /9/ 2013 Tit 10 KIM TRA VIT I/MC TIấU: -Kim tra cỏc KT trng tõm ca chng 1 , phn o xit v a xit ỏnh giỏ ỳng kt qua hc tp ca HS -Rốn luyn k nng lm bi tp nh... cht rn : CaO, Na2O, CuO, BaO 5/Dn dũ : (1) - Lm bi tp : v bi tp - Xem li bi toỏn liờn quan n C%, CM v mdd (spu) GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 12 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 Ngy son: 7 /9/ 2013 Ngy dy: 10 /9/ 2013 Tit 6 MT S AXIT QUAN TRNG I Mc tiờu bi hc 1.Kin thc: -HS bit c cỏc tớnh cht hoỏ hc ca HCl, H2SO4 loóng -Bit c cỏch vit ỳng cỏc PTP th hin tớnh cht hoỏ hc chung ca axit... s sau: 4 5 6 1 2 3 Na Na2O NaOH NaAlO 2 ơ Al (OH )3 Al2 ( SO4 )3 AlCl3 ơ ơ 7 8 9 -1,3,4(SGK); 1,2( SBT) -Xem bi tip theo, tp pha ch trc nc vụi trong, chun b nc chanh, -Tip tc ụn li cỏc dng toỏn ó hc - GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 29 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 Ngy son: 5/10/2013 Ngy dy: 8/10/2013 Tit 13 MT S BA Z QUAN TRNG (tip) B... ? IV Luyn tp cng c: 9p HS lm bi tp vo v, GV chm V ca 1 s HS (HS TB khỏ ) 1 Bi tp 1: Hon thnh PTP cho s sau: 1 2 3 4 5 Na Na2O NaOH NaCl NaOH Na2SO4 7 8 NaOH Na3PO4 2.Cho Vml dd HCl 1M tỏc dng hon ton vi 200g dd NaOH 15% a.Tớnh V ? b.Tớnh CM cỏc cht cú trong dd sau phn ng bit DNaOH = 0,8g/cm3 V Dn dũ: 2p GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 28 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014... li v kin thc axit , oxit ? -HS2:bi 6/ 19 => GV gi HS trong lp nhn xột, GV chm im 3 Bi mi Trỡnh by bi bng bn t duy Hot ng ca GV v HS Ni dung Hot ng 3: GV: Thuyt trỡnh v nguyờn liu sn xut H2SO4 v cỏc cụng on sn xut H2SO4 HS: Hs nghe, ghi bi v vit phng trỡnh phn ng Hot ng 4 V Nhn bit Axit Sunfuric v mui GIO VIấN : HONG TH HNG HU - TRNG THCS CNH DNG 16 GIO N HO HC 9 NM HC : 2013 - 2014 GV: Hng dn HS lm . bài luyện tập Ngày soạn: 17 /9/ 2013 GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 19 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 Ngày dạy: 20 /9/ 2013 Tiết 9 LUYỆN TẬP Tính chất hóa học. IV,V Ngày soạn: 10 /9/ 2013 GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ HỒNG HUỆ - TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG 15 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC : 2013 - 2014 Ngày dạy: 13 /9/ 2013 Tiết 7 MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG I .Mục tiêu. Tiết : 3 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG A. CANXI OXIT I .Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức : -Hs hiểu đc những tính chất hoá học của canxi oxit (CaO). -Biết được các ứng dụng của canxi oxit. -Biết được
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 9 cả năm (hay), Giáo án hóa học 9 cả năm (hay), , II. Phản ứng trao đổi trong d/d :, I. Phản ứng của kim loại với phi kim:, II. Viết bản tường trình, V. Bài tập: Làm bài tập ở vở bài tập, nghiên cứu và chuẩn bị trước bài thực hành, I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ, II. Cấu tạo phân tử:, II. Cấu tạo phân tử, V. Ứng dụng của tinh bột, xenlulozơ, I. Khái niệm về polime