0

Bài giảng ung thư thận

23 442 0
  • Bài giảng ung thư thận

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2014, 13:08

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành y dược tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành y dược Ung thư thận Renal cell Carcinoma Bài giảng Cao học và Nội trú Ngoại khoa năm học 2009-2010 Đại cương • Phẫu thuật cắt thận tình cờ từ 1861 do Wolcott và từ 1867 do Spiegelberg. • Phẫu thuật cắt thận chính thức có từ 1869 do Simon và 1870 do Gilmore. • Với sự xuất hiện của phẫu thuật, mô bệnh có sẳn để nghiên cứu. • 1883, Grawitz được coi là người mô tả ung thư thận, tuy đã có sai lầm về nguồn gốc của tế bào (hypernephroma) Đánh giá X quang một khối u ở thận • UIV được chụp ngay khi bn có đái máu • Khối u ác có: có calci hoá, tăng tỷ trọng, bờ không đều, làm biến dạng đài thận • Chỉ định siêu âm để loại trừ nang thận, AML • CT thận là tét quan trọng để xác định tính chất khối u ở thận [...]... trên CT Điều trị có 3 tình huống • Ung thư thận khu trú (localized cancer) • Ung thư thận tiến triển còn khu trú trong mạc thận( localized advanced cancer) • Ung thư thận di căn(metastased cancer) Điều trị ung thư thận khu trú • Cắt thận tận gốc : dành cho bệnh còn thận tốt bên đối diện • Thắt đm thận và tm thận trước • Lấy bỏ thận bên ngoài mạc thận • Cắt bỏ tuyến thựợng thận cùng bên • Lấy hạch quanh... đôi ? Điều trị ung thư thận khu trú • Phẫu thuật giữ gìn đơn vị thận( Herr, 2005) • Đặc biệt cho bệnh nhân có suy thận mạn • Ngày càng phát triển do phát hiện bệnh sớm • Dùng cho u thận nhỏ (< 4cm) và thận đối diện còn tốt • Có thể dùng các loại phẫu thuật qua da: phẫu thuật làm lạnh thận và RF Ung thư thận tiến triển còn khu trú • Cục máu đông trong tĩnh mạch chủ dưới (có 4 thể ) : Cắt thận tận gốc và... thận tiến triển còn khu trú • Cục máu đông trong tĩnh mạch chủ dưới (có 4 thể ) : Cắt thận tận gốc và mở ICV lấy máu đông • Tái phát sau cắt thận tận gốc hay phẫu thuật giữ gìn đơn vị thận: điều trị thêm bằng vaccin Điều trị ung thư thận di căn • • • • • Cắt thận Điều trị hócmon: giá trị thấp Điều trị hoá chất: it hiệu quả Điều trị tia xạ: giảm đau Cytokines và điều trị miển dịch ... Tần suất • 2 – 3% unbg thư ở người lớn • Hàng năm (Ở Mỹ) 31.000 ca được chẩn đoán mới, 11.900 ca chết vì bệnh • 8,9 ca được chẩn đoán trong 100.000 dân hàng năm • Tỷ lệ nam-nữ : 3-2 • Tuổi từ 60 đến 70 Bệnh sinh • RCC từ tế . huống • Ung thư thận khu trú (localized cancer) • Ung thư thận tiến triển còn khu trú trong mạc thận( localized advanced cancer) • Ung thư thận di căn(metastased cancer) Điều trị ung thư thận khu. ung thư thận khu trú • Cắt thận tận gốc : dành cho bệnh còn thận tốt bên đối diện • Thắt đm thận và tm thận trước • Lấy bỏ thận bên ngoài mạc thận • Cắt bỏ tuyến thựợng thận cùng bên • Lấy hạch. trị ung thư thận khu trú • Phẫu thuật giữ gìn đơn vị thận( Herr, 2005) • Đặc biệt cho bệnh nhân có suy thận mạn • Ngày càng phát triển do phát hiện bệnh sớm • Dùng cho u thận nhỏ (< 4cm) và thận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ung thư thận, Bài giảng ung thư thận, Bài giảng ung thư thận