Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9

19 1,792 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 16:18

Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. Nhưng không chỉ học trên lý thuyết mà còn phải vận dụng vào giải thích các hiện tượng của đời sống hằng ngày và giải quyết các bài toán có liên quan. Việc làm các bài tập Hóa học không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn giúp cho học sinh thêm hứng thú với môn học hơn. Đặc biệt đối với các em học khá, giỏi muốn làm nhiều bài tập để nâng cao kỹ năng của mình hơn nữa. Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn SKKN Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. Nhưng không chỉ học trên lý thuyết mà còn phải vận dụng vào giải thích các hiện tượng của đời sống hằng ngày và giải quyết các bài toán có liên quan. Việc làm các bài tập Hóa học không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn giúp cho học sinh thêm hứng thú với môn học hơn. Đặc biệt đối với các em học khá, giỏi muốn làm nhiều bài tập để nâng cao kỹ năng của mình hơn nữa. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS bộ môn Hóa học gồm nhiều chuyên đề với nhiều dạng bài tập khác nhau, tuy nhiên việc giải các bài tập Hóa học là một biện pháp rất quan trọng để củng cố và nắm vững các định luật, các khái niệm và tính chất hóa học của các chất. Nhưng thực tế ở trường THCS Sơn Bình, thời gian giải bài tập trên lớp của các em rất ít, bản thân học sinh chưa nắm vững cách giải và hệ thống hóa được các dạng bài tập đặc biệt là dạng bài tập hỗn hợp chính vì vậy việc bồi dưỡng nâng cao kĩ năng giải bài tập cho các em là rất cần thiết. Từ những thực trạng nêu trên, tôi thiết nghĩ cần phải có một bộ tài liệu hệ thống phương pháp giải một số dạng bài tập mà trong đó dạng bài tập hỗn hợp nâng cao là rất cần thiết trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học THCS ở trường THCS Sơn Bình. Chính vì lý do trên tôi chọn đề tài “kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường” để việc bồi dưỡng học sinh giỏi có thể đạt hiệu quả cao. 2. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Phạm vi Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học ở trường THCS xã Sơn Bình. Đối tượng 1 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS. 3. Mục đích Nghiên cứu để xây dựng thành hệ thống phương pháp giải các bài tập hỗn hợp nâng cao để từ đó Giáo viên có được một hệ thống phương pháp trong quá trình giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo và rèn luyện những khả năng tiếp cận với các bài tập nâng cao từ đó hình thành kĩ năng tính toán khi giải các bài tập với cấp độ cao hơn cho Học sinh. Từ việc Giáo viên áp dụng hệ thống phương pháp giải các bài tập các bài tập hỗn hợp nâng cao giúp Học sinh nhận dạng nhanh bài tập và đưa ra được các hướng giải quyết bài toán nâng cao một cách cụ thể, từ đó rèn được kĩ năng giải bài tập cho Học sinh. - Về lý luận: Sáng kiến kinh nghiệm của tôi góp phần nâng cao kĩ năng giải bài tập và cách nhận dạng bài tập hoá học hỗn hợp cho Học sinh. - Về thực tiễn: Ngoài ra nó còn có thể là tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học cấp THCS. 4. Điểm mới của SKKN Đã tổng hợp các dạng bài tập hỗn hợp về hóa học vô cơ trong các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học cấp THCS và hệ thống hóa các phương pháp giải cụ thể cho từng dạng bài. Học sinh có thể nhận dạng nhanh bài tập và hướng giải cụ thể cho từng dạng. Cải thiện kĩ năng giải bài tập hỗn hợp nâng cao cho Học sinh. SKKN này chưa được thực hiện tại trường THCS xã Sơn Bình. PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương 1 Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 1.1. Cơ sở lý thuyết quan trọng cho việc giải bài tập hoá học vô cơ định lượng là những kiến thức hoá học đại cương và hoá vô cơ 2 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường Phần đại cương các kiến thức cần nắm được là các Định luật, khái niệm cơ bản của hoá học. Những kiến thức này sẽ theo học sinh trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu môn Hoá học gồm: - Định luật bảo toàn khối lượng. - Công thức hoá học, phản ứng hoá học, phương trình hóa học. - Dung dịch - nồng độ dung dịch - độ tan, các phản ứng trong dung dịch. - Các hợp chất vô cơ, kim loại, phi kim… Ngoài ra học sinh cần phải nắm chắc tính chất của một số nguyên tố: ôxi, hiđrô, nhôm, sắt, cacbon, clo, silic và hợp chất của chúng, cách điều chế đơn chất, hợp chất, cách tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học. Để giải được các bài tập định lượng học sinh cần phải có những kiến thức về toán học: giải hệ phương trình ẩn, phương trình bậc nhất, giải phương trình bậc 2, giải bài toán bằng phương pháp biện luận. 1.2. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện vấn đề sáng kiến Đề tài thực hiện theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014. Công văn số 836/SGDĐT – KTQLCLGD ngày 03/9/2013 của Sở Giáo dục Đào tạo Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng Giáo dục Trung học năm 2013 – 2014. Công văn số 785/SGDĐT-GDTrH ngày 21/8/2013 của phòng giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2013 – 2014. Chương 2 Thực trạng kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 2.1. Vài nét về địa bàn thực hiện sáng kiến 3 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường Sơn Bình là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường. Có vị trí địa lý nằm dọc theo trục đường Quốc lộ 4D và Quốc lộ 32 chạy theo hướng từ huyện Tam Đường đi Sa Pa – Lào Cai. Là một trong những xã nghèo của huyện, đời sống nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Trường THCS xã Sơn Bình nằm trên địa bàn của bản 46 với học sinh chủ yếu là dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đa số học sinh chưa được sự quan tâm của gia đình nên việc lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi các môn văn hóa còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh đó là đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình và yêu nghề đặc biệt là trong nhóm Sinh – Hóa có những đồng chí đã có nhiều năm công tác nên trong những năm gần đây chất lượng học sinh đang dần được nâng cao đặc biệt là chất lượng đội ngũ học sinh giỏi. 2.2. Thực trạng vấn đề được nghiên cứu *Thuận lợi Đối với giáo viên: Được đào tạo theo đúng chuyên nghành, đã đạt chuẩn, có kiến thức, nhiệt tình trong công tác, được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, cập nhật các kiến thức thường xuyên trên công nghệ thông tin và học hỏi đồng nghiệp có kinh nghiệm. Được sự quan tâm của PGD&ĐT, sự chỉ đạo sát sao của ban Giám hiệu nhà trường và sự giúp đỡ của tổ chuyên môn. Về phía học sinh: Được nhà trường động viên tạo điều kiện để các em có thể tập trung nâng cao hiệu quả trong quá trình ôn thi học sinh giỏi, một số học sinh trong đội tuyển được ở bán trú tại trường. * Khó khăn Học sinh chưa biết cách tóm tắt nội dung của một bài toán, chưa biết cách tìm tòi và trình bày lời giải một cách logic, ngắn gọn, chính xác, chưa biết cách kiểm tra và nghiên cứu lại lời giải. 4 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường Kỹ năng giải bài tập và tư duy để giải nhanh các dạng bài tập hỗn hợp hoá học của học sinh còn yếu, chưa có hệ thống phương pháp giải bài tập hỗn hợp nâng cao nên khi học sinh nghiên cứu dạng bài tập này còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy kết quả thi của đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học trong những năm học vừa qua chưa đạt hiệu quả cao. Năm học Số học sinh giỏi cấp trường Số học sinh giỏi cấp huyện 2007 – 2008 0 0 2008 – 2009 0 0 2009 – 2010 03 0 2011 – 2012 0 0 Từ thực trạng học sinh và kết quả như trên tôi nhận thấy rằng giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi cần phải có hệ thống tài liệu cần thiết, đặc biệt là hệ thống phương pháp giải các dạng bài tập nâng cao trong đó hệ thống về phương pháp giải các dạng bài tập hỗn hợp là rất cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả về chất lượng của đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học. 2.3. Nguyên nhân Giáo viên Chưa có hệ thống phương pháp giải cụ thể cho các dạng bài tập hóa học nâng cao. Học sinh Học sinh chưa có một phương pháp giải bài bài tập hóa học, toán hóa học hợp lí, chưa có phương pháp giải cụ thể và không phân loại được những dạng bài tập hóa học, chưa được định hướng về phương pháp giải cụ thể cho dạng bài tập hỗn hợp. Khả năng tổng hợp, khái quát hóa của còn hạn chế, đặc biệt là việc vận dụng kiến thức, kỹ năng vào việc giải bài tập còn yếu. Chương 3 5 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường Biện pháp/mục đích/mục tiêu kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 3.1. Biện pháp thực hiện Bài tập Hóa học về hỗn hợp rất đa dạng và phong phú tuy nhiên tôi chỉ đưa ra phương pháp giải một số dạng bài nâng cao thường gặp. Phương pháp chung: Đặt ẩn số, lập hệ phương trình và giải hệ phương trình để tìm ra các yêu cầu bài toán. - Ẩn số thường đặt là số mol của các chất trong hỗn hợp. - Các phương trình được thiết lập bằng cách biểu thị mối quan hệ giữa các số liệu cho trong bài (sau khi đã quy đổi ra số mol chất, nếu có thể được) với các ẩn số. - Giải các phương trình hoặc hệ phương trình để xác định các ẩn số, rồi từ đó suy ra các yêu cầu khác nhau của bài toán. 3.1.1 Dạng bài tập gồm nhiều phản ứng xảy ra liên tiếp. Thí dụ : Cho 0,51 gam hỗn hợp A ở dạng bột gồm Fe và Mg vào 100 ml dung dịch CuSO 4 . Sau khi các phản ứng sảy ra hoàn toàn, lọc, thu được 0,69g chất rắn B và dung dịch C. Thêm dung dịch NaOH dư vào C, lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, được 0,45 gam chất rắn D. a) Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO 4 đã dùng ? b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A? Hướng dẫn giải : Hướng dẫn học sinh cách xác định những đại lượng đã cho và yêu cầu của đề bài dựa vào các dữ kiện mà đề bài cho bằng cách tóm tắt đề bài. Cho biết : m hỗn hợp = 0,51 g 4 CuSO V = 100ml m B = 0,69 g a, C M(CuSO 4 ) = ? b, %Fe = ? %Mg = ? 6 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường m D = 0,45 g Sau khi tóm tắt đề bài học sinh phải viết được các phương trình phản ứng xảy ra tìm các chất trong B, C và D. Xác định lượng chất dư Dựa vào khối lượng của hỗn hợp ban đầu tham gia phản ứng và lượng chất cuối cùng thu được : m hỗn hợp = 0,51 g > m D = 0,45 g ⇒ hỗn hợp dư. Mà trong hỗn hợp gồm Fe và Mg do đó Mg hoạt động mạnh hơn nên sẽ phản ứng hết ⇒ Fe dư. Vậy trong chất rắn B sẽ gồm Fe dư và Cu, dung dịch C gồm MgSO 4 , FeSO 4 . Vậy khi cho NaOH dư vào C ta sẽ thu được chất rắn gồm 2 kết tủa là Mg(OH) 2 , Fe(OH) 2 . Tiếp tục nung nóng Mg(OH) 2 , Fe(OH) 2 thu được D gồm Fe 2 O 3 , MgO. Giải quyết lần lượt các yêu cầu của đề bài : a, C M(CuSO 4 ) = ? Để áp dụng công thức M C n V = phải tính được n (CuSO 4 ) dựa vào phản ứng : Mg + CuSO 4 → MgSO 4 + Cu Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Fe có trong 0,51 gam hỗn hợp, a là số mol Fe tham gia phản ứng Ta có: 24x + 56y = 0,51 (1) 56(y – a) + 64(x + a) = 0,69 (2) 40x + 160.a/2 = 0,45 (3) Kết hợp giải (1), (2) và (3) ta có: x = 0,00375 mol y = 0,0075 mol a = 0,00375 mol Thay số vào công thức M C n V = để tính C M(CuSO 4 ) 7 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường b, %Fe = ? ; %Mg = ? Dựa vào số mol Fe và Mg tìm được ở phần a để tích khối lượng của Fe và Mg sau đó ADCT tính nồng độ %. Lời giải : Theo đề: Lúc đầu dùng 0,51 gam hỗn hợp Mg và Fe, qua những biến đổi chỉ thu được 0,45 gam MgO và Fe 2 O 3 ⇒ CuSO 4 thiếu, Fe dư. Các phương trình hóa học: Mg + CuSO 4 → MgSO 4 + Cu (1) Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu (2) Vì Mg mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng hết, Fe phản ứng với phần CuSO 4 còn lại và Fe dư. Do đó chất rắn B gồm Cu và Fe dư. MgSO 4 + 2NaOH → Mg(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 (3) FeSO 4 + 2NaOH → Fe(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 (4) Nung kết tủa trong không khí: Mg(OH) 2 → MgO + H 2 O (5) 4Fe(OH) 2 + O 2 → 2Fe 2 O 3 + 4H 2 O (6) Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Fe có trong 0,51 gam hỗn hợp, a là số mol Fe tham gia phản ứng (2). Ta có: 24x + 56y = 0,51 (I) 56(y – a) + 64(x + a) = 0,69 (II) 40x + 160.a/2 = 0,45 (III) Kết hợp (I), (II) và (III) ta có: x = 0,00375 ; y = 0,0075 ; a = 0,00375 a) Nồng độ mol của dung dịch CuSO 4 : C M(CuSO 4 ) = 075,0 100 1000.2.00375,0 = M b) Thành phần % khối lượng của hỗn hợp A. %m Mg = %65,17%100. 51,0 24.00375,0 = 8 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường %m Fe = 100% - 17,65% = 82,35% Các bước thực hiện Bước 1: Phân tích dữ kiện đề bài và viết các phương trình xảy ra. Bước 2: Gọi số mol của các chất ban đầu trong hỗn hợp là : x, y và a là khối lượng của 1 trong các chất ban đầu tham gia phản ứng. Bước 3: Lập hệ phương trình toán học qua mỗi phương trình phản ứng theo ẩn x, y và khối lượng a. Bước 4: Giải hệ tìm x,y và thay số vào phương trình ẩn a để tính a. Bước 5: Giải quyết các yêu cầu khác của đề bài theo khối lượng và số mol của các chất ban đầu trong hỗn hợp. 3.1.3. Dạng bài hỗn hợp kim loại phản ứng với axit Mục đích : Áp dụng để giải các dạng bài tập hỗn hợp mà đề bài thường yêu cầu tìm khối lượng hoặc số mol của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. * Thí dụ 1 : Cho 8,3 gam hỗn hợp kim loại sắt và nhôm tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí (ở đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu trong hỗn hợp ? Hướng dẫn giải Hướng dẫn học sinh cách xác định những đại lượng đã cho và yêu cầu của đề bài dựa vào các dữ kiện mà đề bài cho bằng cách tóm tắt đề bài. Cho biết : m hỗn hợp = 8,3 g 2 H V = 5,6 l m Fe = ? m Mg = ? Hướng dẫn học sinh viết các phản ứng xảy ra dựa vào tính chất hoá học của kim loại. Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 (1) 2Al + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 (2) 9 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường Đề bài cho ta biết thể tích của H 2 vì vậy cần tính khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu theo số mol của hiđro. Để tính n Fe Gọi a là khối lượng của Fe tham gia phản ứng. m Al = m hỗn hợp – m Fe = 8,3 – a Fe a n = 56 Al 8,3 - a n = 56 Theo PTPƯ (1) ta thấy : 2 HFe n = 2n Theo PTPƯ (2) : 2 HAl 3 n = n 2 Thay số mol của Fe và Al vừa tìm được vào 2 biểu thức trên để tìm tổng số mol của hiđro ở cả 2 phương trình phản ứng. Sau đó giải phương trình tìm ẩn a. Lời giải : Gọi a là khối lượng của Fe tham gia phản ứng. m Al = m hỗn hợp – m Fe = 8,3 – a Theo đề bài ta có n H 2 = 5,6 0,25mol 22,4 = Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 2(mol) 1(mol) a 56 (mol) a 112 (mol) 2Al + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 2(mol) 3(mol) 8,3 - a 27 (mol) 8,3 - a (mol ) 18 2 H a 8,3 - a = + =0,25(mol) 112 18 n Giải phương trình ta được : 10 [...]... phản ứng trong hỗn hợp ban đầu là x (mchất còn lại = mhỗn hợp - x) Bước 3: Lập tỉ lệ khối lượng theo PTPƯ với ẩn x Bước 4: Lập phương trình toán học theo ẩn x và giải phương trình 14 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường 3.2 Hiệu quả của sáng kiến Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này trong quá.. .Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường a = 4,5 mFe = 4,5 g mAl = mhỗn hợp – mFe = 8,3 – 4,5 = 3,8 g Các bước thực hiện: Bước 1: Gọi a là khối lượng của 1 chất có trong hỗn hợp ( mchất còn lại = mhỗn hợp - a ) Bước 2: Lập PTHH Bước 3: Vận dụng PTHH để đưa ra phương trình theo ẩn... cao hơn nữa 3.3.2 Ý nghĩa 15 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường Việc nghiên cứu đề tài góp phần tự trau dồi kinh nghiệm, chuyên môn của bản thân và mang lại hiệu quả cao khi áp dụng cho học sinh trong quá trình bỗi dưỡng kĩ năng giải bài tập hóa học nâng cao cho các em 3.3.3 Tính khả thi và khả... = mhỗn hợp – x Theo PTPƯ Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Lập tỉ lệ khối lượng của Fe và Cu theo phương trình với ẩn x Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu 13 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường 56 gam 64 gam 64x gam 56 x gam Theo đề bài: mCu = mCu tạo thành + mCu không tham gia phản ứng Từ đó lập phương trình toán học. .. phân công bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Hóa học tôi cũng đã bước đầu có những kết quả khả quan đặc biệt trong năm học 2012 – 2013 số lượng học sinh giỏi cấp trường 03 HS, cấp huyện 01 HS, năm học 2013 – 2014 học sinh giỏi cấp trường 04 HS 3.3 Ứng dụng vào thực tiễn 3.3.1 Bài học kinh nghiệm Qua quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi tôi nhận thấy giáo viên cần nhiệt tình trong công tác, tự tìm tòi, học hỏi... trong quá trình lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên đã có được hệ thống phương pháp giải các dạng bài tập hỗn hợp Học sinh nhận dạng nhanh được các bài tập, nên khi gặp lại các bài tập tương tự các em không còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp giải phù hợp Bên cạnh đó kĩ năng làm bài tập của học sinh cũng được nâng cao, các em hứng thú hơn trong học tập phát huy được tính tích... Theo đề bài ta có: mMg + mZn = 17,45 24a + 325a = 17,45 => a = 0,05 (mol) mMg = 24a = 24 0,05 = 1,2 (g) mZn = 325a = 325 0,05 = 16,25 (g) %mMg = 1,2.100 = 6,87% 17,45 → %mZn = 100% - 6,87% = 93 ,12% Các bước thực hiện: Bước 1 : Gọi a, b, là số mol của các chất có trong hỗn hợp ban đầu Bước 2 :Viết PTHH 12 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa. .. tâm Về phía nhà trường cần đầu tư và cung cấp thêm những đầu sách tham khảo tạo điều kiện để giáo viên và học sinh học tập và nghiên cứu Đối với mỗi giáo viên cần phải có sự nhiệt tình trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phải có các kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng Không ngừng học tập, nghiên cứu tài liệu nâng cao trình độ để bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả cao hơn 16 Đề tài: Kinh nghiệm về. .. loại:……………………… TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ SƠN BÌNH 17 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường NGUYỄN BÌNH DIÊN XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH GD&ĐT HUYỆN TAM ĐƯỜNG Tổng điểm:…………… Xếp loại:……………………… TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH (Ký, ghi... tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường THCS xã Sơn Bình huyện Tam Đường Đối với học sinh ngoài thời gian học trên lớp cần giành nhiều thời gian hơn nữa cho việc tự học ở nhà Sơn Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2014 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Bình Diên Nguyễn Đăng Phúc XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG THCS XÃ . kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 2.1. Vài nét về địa bàn thực hiện sáng kiến 3 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập. vi Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học ở trường THCS xã Sơn Bình. Đối tượng 1 Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường. Đường Biện pháp/ mục đích/mục tiêu kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 3.1. Biện pháp thực hiện Bài tập Hóa học về hỗn hợp rất đa dạng và phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9, Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9, Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9

Từ khóa liên quan