Báo cáo chuyên đề môn học cây thuốc: Cây bạc hà

10 756 0
Báo cáo chuyên đề môn học cây thuốc: Cây bạc hà

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Báo cáo chuyên đề: Cây bạc hà trình bày với người đọc về nguồn gốc, phân bố và các giá trị trong công nghiệp, giá trị trong y học và một số bài thuốc dân gian, một số sản phẩm dược được chế biến từ Bạc Hà, phân loại và đặc điểm thực vật học của Bạc hà. Mời bạn đọc cùng tham khảo. Giáo viên gi ng d y:ả ạ TS.Ninh Th Phípị Nhóm sinh viên th c ự hi n:ệ Tô Th Mai Dungị Cao Th Châmị C n Th Ph ngấ ị ươ Ph m Văn H ngạ ưở Hoàng Ng c S nọ ơ L p:ớ CT49C Báo cáo chuyên đề Môn h c: Cây thu cọ ố CT49C Hanoi Agricultural University Cây B c hàạ B c hàạ Tên khoa h c: ọ Mentha arvensis L.; Mentha piperita L. H : Hoa môi (ọ Lamiaceae) Tên khác: B c hà nam, Kêtô, Kim ti n b c hà, Liên ạ ề ạ ti n th o, N t n m, Chapiacbom (ti ng Tày), ề ả ạ ặ ế T u hà ẩ (B n Th o Mông Thuyên), Thăng d ng thái (Tr n ả ả ươ ấ Nam B n Th o), B c hà di p, B c hà não, B c hà ả ả ạ ệ ạ ạ ng nh, B c hà than, Nam b c hà, Sao b c hà, Tô b cạ ạ ạ ạ ạ hà (Đông D c H c Thi t Y u), B c thi t (L ượ ọ ế ế ạ ệ ữ Th m T Lâm), D ch t c hoa (Th c V t Danh ầ ự ị ứ ự ậ Nghĩa), I. Ngu n g cồ ố Cây b c hà đ c con ạ ượ ng i bi t đ n và s d ng ườ ế ế ử ụ t r t lâu đ i. Ng i La ừ ấ ờ ườ mã, Do Thái, Ai C p, Trung ậ Qu c, Nh t B n là nh ng ố ậ ả ữ dân t c đ u tiên bi t s ộ ầ ế ử d ng cây b c hà. Theo các ụ ạ tài li u l ch s thì cây b c ệ ị ử ạ hà đã đ c s d ng cách ượ ử ụ đây 2000 năm. Hình 1: M t s loài B c hàộ ố ạ CT49C Hanoi Agricultural University Theo Kh tin (1963): Loài Mentha piperita huds có ơ ngu n g c phía tây Châu âu và Xibia. N c Anh đ c coi ồ ố ướ ượ nh quê h ng c a lo i b c hà này vì cách đây h n 100 ư ươ ủ ạ ạ ơ năm(1840) các vùng Mitcham, Tutinh, Macđêing c a Anh ủ đã tr ng r ng rãi loài này và t đó lan sang các vùng khác.ồ ộ ừ n c ta, ngoài loài b c hà m c hoang d i thì g n Ở ướ ạ ọ ạ ầ đây cũng đã nh p m t s ch ng cùng loài có năng su t tinh ậ ộ ố ủ ấ d u cao nh : BH974 đ a vào n c ta t tháng 9-1974; ầ ư ư ướ ừ BH975 đ a vào n c ta t tháng 9-1975; BH976 xu t x t ư ướ ừ ấ ứ ừ Tri u Tiên, đ a vào n c ta t tháng 9-1976. ề ư ướ ừ CT49C Hanoi Agricultural University II. Phân bố Châu Âu, b c hà đ c tr ng nhi u Liên Ở ạ ượ ồ ề ở Xô(cũ), Italia, Ba Lan, Nam T , Bungari, Nam T …ư ư Châu M tr ng nhi u M , Braxin.Ở ỹ ồ ề ở ỹ Châu Á đ c tr ng nhi u Trung Qu c, Nh t Ở ượ ồ ề ở ố ậ B n, Vi t Nam. B c hà c a Nh t B n n i ti ng vì có hàm ả ệ ạ ủ ậ ả ổ ế l ng metol cao nh t, t i 80-90%.ượ ấ ớ Vi t Nam, cây b c hà m c hoang c mi n đ ng Ở ệ ạ ọ ả ề ồ b ng và mi n núi: Sapa (Lào Cai), Tam Đ o (Vĩnh Phúc), ằ ở ề ả Ba Vì (Hà Tây), B c C n, S n La. Năm 1972, n c ta l n ắ ạ ơ ướ ầ đ u tiên đã t s n xu t đ c 60 t n tinh d u b c hà và ầ ự ả ấ ượ ấ ầ ạ s n xu t đ c 1 t n metol tinh th .ả ấ ượ ấ ể CT49C Hanoi Agricultural University III. Giá trị 1. Giá tr trong công nghi p ị ệ Là nguyên li u trong công nghi p th c ph m s n ệ ệ ự ẩ ả xu t bánh k o, r u bia, n c gi i khát, kem đánh răng, ấ ẹ ượ ướ ả h ng li u trong thu c lá…ươ ệ ố Sau ch ng c t b c hà còn 18-24% Prôtêin thô, đ ng ư ấ ạ ườ 8-10%, Lipit thô 49,55% cũng nh m t s axit amin không ư ộ ố thay th v i hàm l ng t ng đ i, đ c dùng làm th c ăn ế ớ ượ ươ ố ượ ứ gia súc, s n xu t n m ho c làm phân bón.ả ấ ấ ặ CT49C Hanoi Agricultural University 2. Giá tr trong y h c vị ọ à m t s bài thu c dân gianộ ố ố Giá tr chính c a cây b c hà là hàm l ng tinh d u ị ủ ạ ượ ầ b c hà ch a trong cây, là m t v thu c quan tr ng tác d ng ạ ứ ộ ị ố ọ ụ làm cho thu c th m d u ng, làm ra m hôi, h s t, ch a ố ơ ễ ố ồ ạ ố ữ c m s t c m m o, mũi ng t, đ u nh c, giúp cho s tiêu ả ố ả ạ ạ ầ ứ ự hóa, ch a kém ăn, ăn u ng không tiêu, đau b ng đi ngoài. ữ ố ụ Tinh d u b c hà dùng làm thu c sát trùng, xoa bóp n i đau ầ ạ ố ơ nh kh p x ng, thái d ng khi đau nh c. Ngoài ra b c hà ư ớ ươ ươ ứ ạ còn là m t v thu c ch a loét d dày, làm gi m bài ti t d ch ộ ị ố ữ ạ ả ế ị v , gi m đau… ị ả CT49C Hanoi Agricultural University * Giá tr trong y h cị ọ * M t s bài thu c dân gianộ ố ố + Tr m t toét:ị ắ B c hà, ngâm v i n c G ng 1 đêm, ạ ớ ướ ừ s y khô, tán b t. M i l n dùng 4g, hòa v i n c đã ấ ộ ỗ ầ ớ ướ đun sôi, r a m tử ắ ((Minh M c Kinh Nghi m Ph ng).ụ ệ ươ + Ong chích: B c hà gĩa, đ p lên ch t n th ng ạ ắ ỗ ổ ươ (T t Hi u Ph ng).ấ ệ ươ + Tr đ u đau, m t đ , h ng s ng đau do phong ị ầ ắ ỏ ọ ư nhi t:ệ B c hà 4g, Cát cánh 8g, Kinh gi i 12g, Phòng ạ ớ phong 8g, C ng t m 12g, Cam th o 8g, s c u ng ươ ằ ả ắ ố (T ng Ph ng L c V Thang - Lâm Sàng Th ng ổ ươ ụ ị ườ D ng Trung D c Th Sách).ụ ượ ủ CT49C Hanoi Agricultural University M t s s n ph m đ c ch bi n t B hàộ ố ả ẩ ượ ế ế ừ ạ Tinh d u B c hàầ ạ Lá B c hà hãm u ng ạ ố K o B c hàẹ ạ CT49C Hanoi Agricultural University IV. Phân lo i và đ c đi m th c v t h cạ ặ ể ự ậ ọ A. Phân lo iạ B c hàạ + Tên khoa h c: ọ Mentha arvensis L., Mentha piperita L. + H hoa môi: ọ Lamiaceae. Trong h này g m nhi u ọ ồ ề chi: chi Perrila ( tía tô), chi Leonurus (ích m u), chi ẫ Ocimum ( húng chó, h ng nhu tía), chi ươ Orthosiphon( râu mèo), chi Coleus( húng chanh), chi Salvia( xôn đ , kinh gi i d i, đan ỏ ớ ạ sâm), chi Mentha(húng láng, b c hà)ạ + Chi Mentha g m các loài nh b c hà cay, b c hà ồ ư ạ ạ nam, húng láng. . cáo chuyên đề Môn h c: Cây thu cọ ố CT49C Hanoi Agricultural University Cây B c hàạ B c hàạ Tên khoa h c: ọ Mentha arvensis L.; Mentha piperita L. H : Hoa môi (ọ Lamiaceae) Tên. ượ ử ụ đây 2000 năm. Hình 1: M t s loài B c hàộ ố ạ CT49C Hanoi Agricultural University Theo Kh tin (19 63) : Loài Mentha piperita huds có ơ ngu n g c phía tây Châu âu và Xibia B c hàẹ ạ CT49C Hanoi Agricultural University IV. Phân lo i và đ c đi m th c v t h cạ ặ ể ự ậ ọ A. Phân lo iạ B c hàạ + Tên khoa h c: ọ Mentha arvensis L., Mentha piperita L.

Ngày đăng: 11/10/2014, 11:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan