Lịch sử Việt Nam Tài liệu luyện thi đại học

55 2.8K 4
Lịch sử Việt Nam  Tài liệu luyện thi đại học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học [...]... làm rối loạn nền tài chính nước ta 1.2.2 Về đối ngoại * Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra) 20 vạn quân Tưởng và các đảng phái tay sai của chúng như: Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng chí hội (Việt Cách) tràn vào nước ta với mưu đồ tiêu diệt Đảng Cộng Sản Đông Dương, lập nên chính quyền tay sai của chúng 21 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Dựa vào quân... ngắn Chính phủ đã thu được 20 triệu bạc và 370 kg vàng 22 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Ngày 31/01/1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam Ngày 23/11/1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trên toàn quốc 2.3 Giải quyết khó khăn về đối ngoại 2.3.1 Trong giai đoạn trước ngày 28/2/1946 * Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược Ngay... quan tâm đến việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng để biến miền Bắc trở thành một hậu phương lớn, vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam 35 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Câu hỏi và bài tập: (Xem ở Phụ lục: Đề thi Đại học từ 2002 đến 2007) 36 ... cứ địa cách mạng của cả nước và hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở miền Nam 32 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Miền Nam: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chống lại chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mĩ, tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Hai nhiệm vụ trên tuy khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích chung là đánh đổ... cứu quốc, Ủy Ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và sau đó là Ủy Ban lâm thời Cao - Bắc - Lạng được thành lập + Năm 1943, Ủy Ban Việt Minh Cao - Bắc - Lạng đã lập ra 19 đội quân xung phong Nam tiến để liên lạc với căn cứ Vũ Nhai và phát triển lực lượng xuống các tỉnh miền xuôi 4.2.2 Xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng 17 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Sau khởi nghĩa... Đông Dương sẽ trở thành chế độ phát xít tàn bạo, các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Đông Dương đều bị chính sách của chính quyền thực dân làm điêu 13 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam đứng, mâu thuẫn giữa mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam với chính quyền thực dân sẽ trở nên gay gắt, đẩy tinh thần chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên cao Hội nghị xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh... rút vào vùng rừng núi để củng cố lực lượng * Ý nghĩa 14 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã để lại nhiều bài học về khởi nghĩa vũ trang cho Đảng Đặc biệt, trong cuộc khởi nghĩa, đội du kích Bắc Sơn được thành lập – Đây là lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của ta 2.1.2 Khởi nghĩa Nam kỳ (23/ 11/ 1940) * Nguyên nhân Tháng 11/1940, quân phiệt... một lần nữa Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ 24 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam … Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm…” 1.2 Đường lối kháng... ra kế hoạch như sau: - Xúc tiến việc thành lập chính quyền bù nhìn Bảo Đại - Chuẩn bị tấn công vào căn cứ Việt Bắc để: + Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta + Tiêu diệt phần lớn chủ lực của ta + Khoá chặt biên giới Việt – Trung 25 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam - Sau khi giành thắng lợi, Pháp sẽ đẩy mạnh thành lập chính quyền bù nhìn trên toàn quốc và kết thúc chiến... cho kháng chiến Nhờ có sự đoàn kết phối hợp giữa nhân dân ba nước Đông Dương, sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của các nước XHCN và nhân dân tiến bộ trên thế giới 5.2 Ý nghĩa lịch sử 31 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Thắng lợi của nhân dân ta đã buộc thực dân Pháp phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, làm thất bại âm mưu kéo dài . thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03 - 07/02/1930) 2.1. Bối cảnh lịch sử 7 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Sự ra đời của ba. máy sợi Nam Định, nhà 5 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam máy diêm - cưa Bến Thủy, đóng xe lửa Trường Thi (Vinh), Xưởng sửa chữa ôtô Avia (Hà Nội), Xưởng đóng, sửa chữa. cho một thời kỳ đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam; 3 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Việt Nam Ở trong nước, những tri thức Việt Nam yêu nước đã tập hợp các lực lượng yêu nước

Ngày đăng: 25/09/2014, 20:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan