Câu hỏi ôn tập và bài tập lịch sử lớp 12 tài liệu luyện thi đại học

80 14.3K 15
Câu hỏi ôn tập và bài tập lịch sử lớp 12  tài liệu luyện thi đại học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề bức thiết đặt ra: 1. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít 2. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh 3. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận Từ ngày 41121945, một Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham sự của nguyên thủ ba cường quốc: Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudơven (Mĩ), U. Sớcsin (Anh) CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 - 2000) Chương I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 - 1949) Câu 1. Nêu hoàn cảnh triệu tập và những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta . 2. Hệ quả của những quyết định đó là gì? Trả lời Hội nghị Ianta (2-1945) *Hoàn cảnh triệu tập - Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề bức thiết đặt ra: 1. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít 2. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh 3. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận - Từ ngày 4-11/2/1945, một Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham sự của nguyên thủ ba cường quốc: Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudơven (Mĩ), U. Sớcsin (Anh) * Nội dung Hội nghị - Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2-3 tháng, sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở Châu Á. - Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. - Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu, Châu Á: 1 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH + Ở Châu Âu: Liên Xô chiếm đóng Đông nước Đức, Đông Béclin và Đông Âu, Mĩ - Anh - Pháp chiếm đóng miền Tây Đức, Tây Béclin và Tây Âu. + Ở Châu Á: Liên Xô chiếm đóng 4 đảo thuộc quần đảo Curin và Bắc Triều Tiên, Mĩ chiếm đóng Nhật Bản, Nam Triều Tiên. Ở Đông Dương, việc giải giáp quân Nhật được giao cho quân Anh ở phía Nam, quân Trung Hoa dân quốc ở phía Bắc. => Toàn bộ những quyết định của Hội Nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới: Trật tự hai cực Ianta. * Hệ quả - Những Nghị quyết trong Hội nghị trước hết đã đặt nền tảng cho việc thành lập một tổ chức quốc tế nhằm duy trì trật tự, an ninh thế giới sau chiến tranh. Với nguyên tắc hoạt động cơ bản là sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc), tổ chức này sẽ hạn chế sự thao túng hoàn toàn của CNTB với các tổ chức quốc tế. - Việc thỏa thuận khu vực đóng quân, giải giáp các thế lực phát xít và phạm vi ảnh hưởng của chúng đã dẫn đến sự mở rộng ảnh hưởng của 2 cường quốc Liên Xô và Mĩ ở Châu Âu và Châu Á. - Những Nghị quyết tại Hội nghị tuy chỉ là sự thỏa thuận của ba nước đứng đầu phe Đồng minh là Liên Xô, Mĩ và Anh, nhưng có ảnh hưởng đến việc giải quyết các vấn đề của thế giới sau chiến tranh. Một trật tự thế giới mới từng bước được hình thành trong những năm tiếp theo (1945 - 1949) trên khuôn khổ của những thỏa thuận tại Hội nghị này, được gọi là trật tự hai cực Ianta. Câu 3. Nêu mục đích, 4.nguyên tắc hoạt động 5.vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trả lời * Sự thành lập - Từ 25/4 - 26/6/1945, hội nghị quốc tế gồm đại biểu của 50 nước họp tại Xan Phranxixcô ( Mĩ) đã thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập liên Hiệp Quốc. * Mục đích của LHQ 2 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới - Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. * Nguyên tắc hoạt động - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc) *Cơ cấu tổ chức - Gồm 6 cơ quan chính: Đại hội đồng; Hội đồng bảo an; Hội đồng quản thác; Hội đồng kinh tế-xã hội; Tòa án quốc tế và Ban thư kí - Các tổ chức chuyên môn khác - Trụ sở đặt tại Niu-Oóc (Mĩ) * Vai trò - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới - Giải quyết nhiều vụ tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực - Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị & hợp tác quốc tế,… * Sự kiện mở rộng: - 9/1977: Việt Nam là thành viên 149 của LHQ - Năm 2006: LHQ có 192 quốc gia thành viên - 10/2007: Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an. Câu 6. Hãy trình bày sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập sau chiến tranh thế giới thứ hai? Trả lời * Việc giải quyết vấn đề nước Đức sau chiến tranh 3 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH - Sau chiến tranh tương lai của nước Đức trở thành tâm điểm của mối bất đồng giữa ba cường quốc: Liên Xô, Mĩ , Anh - Hội nghị Pốt-xđam (7/1945) đã khẳng định phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít, làm cho Đức thành một nước thống nhất, hòa bình, dân chủ; Thỏa thuận các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh: Liên Xô chiếm Đông Đức, Anh chiếm Tây Bắc, Mĩ chiếm phía Nam, Pháp chiếm một phần Tây Đức. Nhưng sau đó Mĩ - Anh - Pháp đã tiến hành riêng rẽ hợp nhất các khu vực chiếm đóng của mình, lập ra nhà nước Cộng hòa Liên Bang Đức theo chế độ TBCN (9/1949). - Tháng 10/ 1949, Được sự giúp đỡ của Liên Xô các lực lượng dân chủ ở Đông Đức thành lập Nhà nước Cộng hòa dân chủ Đức theo con đường XHCN. Như vậy, trên lãnh thổ Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau. * CNXH trở thành hệ thống thế giới - 1945->1947: Các nước Đông Âu tiến hành nhiều cải cách quan trọng: Xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân, cải cách ruộng đất, ban hành các quyền tự do dân chủ để củng cố nhà nước mới. - Liên Xô và các nước Đông Âu kí nhiều Hiệp ước tay đôi về kinh tế. Năm 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời. Quan hệ hợp tác giưa Liên Xô và các nước Đông Âu được củng cố => CNXH trở thành hệ thống thế giới. * Mĩ khống chế các nước TB Tây Âu - Sau chiến tranh Mĩ thực hiện kế hoạch Mác-san (kế hoạch phục hưng châu Âu) làm cho các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. Kết luận: Với các sự kiện trên, ở Châu Âu đã hình thành hai khối nước đối lập nhau: Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN. 4 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH Chương II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991) LIÊN BANG NGA (1991 - 2000) Câu 7. Hãy trình bày những nét lớn về tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70. Trả lời - Những nét lớn về Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 1970 * Liên Xô Từ (1945 - 1950): Công cuộc khôi phục kinh tế - Nguyên nhân: Chịu tổn thất nặng nề nhất trong chiến tranh (27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, 32 ngàn xí nghiệp bị tàn phá nặng nề) => Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) - Thành tựu: hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm trong 4 năm 3 tháng + Năm 1950: tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% (kế hoạch dự kiến là 48%) + Sản xuất nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh + KH-KT: phát triển nhanh chóng. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70: Liên Xô tiếp tục xây dựng CNXH - Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH và đều hoàn thành về cơ bản. - Thành tựu: + Công nghiệp: trở thành cường quốc CN thứ hai thế giới (sau Mỹ), một số ngành có sản lượng hàng đầu thế giới như dầu mỏ, than, thép đi đầu trong CN vũ trụ, CN điện hạt nhân. + Nông nghiệp: sản lượng nông phẩm trong những năm 60 tăng trung bình 16%/năm 5 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH + Khoa học - Kĩ thuật: phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957); phóng tàu vũ trụ đưa nhà vũ trụ I. Gagarin bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người (1961), + Văn hóa - xã hội: Thay đổi cơ cấu giai cấp (Công nhân chiếm số đông) và dân trí + Đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN - Ý nghĩa: + Củng cố, tăng cường sức mạnh của nhà nước Xô Viết + Nâng cao uy tín và vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. Liên Xô là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới. * Các nước Đông Âu Các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời: - Từ 1944-1945 nhân dân Đông Âu phối hợp với hồng quân Liên Xô tiêu diệt phát xít, giành chính quyền, thiết lập nhà nước dân chủ nhân dân: Cộng hòa nhân dân Balan, Cộng hòa nhân dân Rumani, Cộng hòa Tiệp Khắc, Cộng hòa dân chủ Đức - 1945-1949: Tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của TB trong và ngoài nước, ban hành quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân. Chính quyền nhân dân được củng cố, vai trò lãnh đạo của các Đảng cộng sản ngày càng được khẳng định. Công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu - Bối cảnh: + Thuận lợi: Liên Xô giúp đỡ + Khó khăn: xuất phát từ trình độ phát triển thấp, chiến tranh tàn phá, lại bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế và các thế lực phản động chống phá. - Thành tựu: đạt nhiều thành tựu to lớn + Sản lượng công nghiệp tăng hàng chục lần. + Điện khí hóa toàn quốc + Nông nghiệp phát triển, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân 6 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH + Trình độ KH - KT được nâng cao. => Từ những nước nghèo, các nước XHCN Đông Âu đã trở thành các quốc gia công - nông nghiệp. * Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở Châu Âu Quan hệ kinh tế - khoa học kĩ thuật - 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập với sự tham gia của các nước XHCN: Liên Xô, Anbani, Balan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc, Rumani - Mục tiêu: tăng cường hợp tác về kinh tế, khoa học kĩ thuật, thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước XHCN - Hoạt động: 20 năm - Vai trò: Thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên nhằm phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật, nâng cao đời sống nhân dân: Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm của các nước SEV khoảng 10%. Từ năm 1949 đến năm 1970, Liên Xô đã viện trợ không hoàn lại cho các nước thành viên tới 20 tỉ rúp. - Hạn chế: Không hòa nhập với đời sống kinh tế thế giới. Chưa coi trọng đầy đủ việc áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới. Quan hệ chính trị - quân sự - 14/5/1955 tổ chức hiệp ước phòng thủ Vácsava được thành lập với các nước thành viên: Anbani, Ba Lan, Bungari, Cộng hòa dân chủ Đức, Hunggari, Liên Xô, Rumani, Tiệp Khắc - Mục tiêu: Thành lập liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu. - Vai trò: + Giữ gìn hòa bình và an ninh Châu Âu và thế giới + Tạo thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước XHCN và TBCN - Ý nghĩa: + Củng cố và tăng cường sức mạnh của hệ thống XHCN + Ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu của CNTB. 7 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH Câu 8. Hãy nêu những nét chính về quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 9. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và tan rã này là gì? Trả lời Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô )từ giữa những năm 70 đến 1991) * Nguyên nhân: - Khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 1973 => Yêu cầu cải cách - Liên Xô chậm cải cách => khủng hoảng: Dần bộc lộ những dấu hiệu suy thoái về kinh tế, xuất hiện những diễn biến phức tạp về chính trị, tư tưởng. Vì vậy Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ * Công cuộc cải tổ 1985 - 1991: - Tháng 3/1985 M.Goocbachốp nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, tiến hành cải tổ đất nước. - Nội dung, đường lối cải tổ: tập trung vào việc " cải cách kinh tế triệt để", sau lại chuyển sang cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng là trọng tâm. - Kết quả: + Kinh tế: rối loạn, thu nhập quốc dân giảm + Chính trị: Thực hiện đa nguyên chính trị, vai trò lãnh đạo của ĐCS và nhà nước Xô Viết suy yếu, nhiều nước cộng hòa tách khỏi Liên Bang Xô Viết. + Xã hội: rối loạn, làn sóng bãi công, xung đột sắc tộc diễn ra gay gắt. => Liên Xô lâm vào khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng * Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết: - Tháng 8/1991: Cuộc đảo chính lật đổ Goocbachốp nổ ra nhưng thất bại. Sau đó Goocbachốp từ chức Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô, yêu cầu giải tán Ủy Ban Trung Ương Đảng. - Hậu quả: + ĐCS Liên Xô bị đình chỉ hoạt động + Chính phủ Liên Bang bị tê liệt + Làn sóng chống CNXH lên cao 8 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH - 21/12/1991: 11 nước cộng hòa trong Liên Bang tuyên bố thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) => nhà nước Liên bang Xô Viết tan rã - 25/12/1991: Goocbachốp từ chức Tổng Thống, cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống, chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ. Vai trò lãnh đạo của ĐCS bị thủ tiêu, các nước phải chấp nhận chế độ đa đảng và tiến hành tổng tuyển cử tự do Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu - Khủng hoảng dầu mỏ (1973) cũng tác động mạnh tới các nước Đông Âu - Cuối thập niên 70 - đầu thập niên 80, kinh tế Đông Âu trì trệ, nhân dân giảm sút lòng tin vào chế độ - Các nước Đông Âu đã cố gắng để điều chỉnh sự phát triển kinh tế. - Cuối 1989 - 1991:Cuộc khủng hoảng ở các nước Đông Âu càng thêm gay gắt. Ban lãnh đạo ở các nước này đã lần lượt từ bỏ quyền lãnh đạo của Đảng, cấp nhận chế độ đa nguyên đa đảng => Chế độ XHCN sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu - Riêng nước Cộng hòa dân chủ Đức “Bức tường Béc lin” bị phá bỏ. Tháng 10/1990, Cộng hòa dân chủ Đức sáp nhập với Cộng hòa Liên Bang Đức => Nước Đức được thống nhất Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu - Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống người dân ngày càng khó khăn. Sự thiếu dân chủ và công bằng đã khơi sâu bất mãn trong quàn chúng. - Không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế và xã hội. - Phạm nhiều sai lầm khi tiến hành cải tổ khiến khủng hoảng càng trầm trọng - Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Câu 10. Nêu những nét chính về Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 9 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH Trả lời Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 - Sau khi Liên Xô tan rã, Liên Bang Nga kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài. - Kinh tế: + 1990- 1995: liên tục suy thoái, tốc độ tăng trưởng hàng năm luôn là số âm ( Năm 1990: - 3,6%; 1995: - 4,1%) + Từ 1996: phục hồi và tăng trưởng (Năm 1997, tốc độ tăng trưởng là 0,5%; Năm 2000 đạt 9%) - Chính trị: thể chế Tổng thống Liên bang + Đối nội phải đối mặt với nhiều thách thức (tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, phong trào li khai) + Đối ngoại: một mặt ngả về phương Tây, mặt khác phát triển các mối quan hệ với các nước Châu Á (ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ ) - Từ năm 2000, V. Putin lên làm Tổng thống, nước Nga có nhiều biến chuyển khả quan và triển vọng phát triển; chính trị - xã hội tương đối ổn định, vị thế quốc tế nâng cao tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại. Chương III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 - 2000) Câu 11. Trình bày những nét chung về khu vực Đông bắc Á. Trả lời Nét chung về khu vực Đông Bắc Á - Là khu vực rộng lớn, đông dân nhất thế giới, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trước thế chiến II, hầu hết các nước này (trừ Nhật) đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch - Sau thế chiến II khu vực này có nhiều chuyển biến: + Cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (10/1949) + Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt và tách thành hai nhà nước riêng biệt theo vĩ tuyến 38 là Hàn Quốc (phía Nam) và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. 10 [...]... tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới (Cùng Mĩ và Tây âu) Về khoa học kĩ thuật: + Nhật bản rất coi trọng giáo dục và KHKT, đầu tư thích đáng cho những nghiên cứu khoa học trong nước và mua phát những phát minh sáng chế từ bên 28 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH ngoài Đến 1968, Nhật đã mua bằng phát minh của nước ngoài trị giá tới 6 tỉ USD + Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực... Biến Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô và các nước Đông Âu ( viện trợ 400 USD) 30 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH - Hai là, Sự ra đời của “kế hoạch Mácsan” (6-1947) Mĩ viện trợ cho Tây Âu 17 tỉ USD, tạo nên sự phân chia đối lập về chính trị và kinh tế giữa Tây Âu và Đông Âu - Ba là việc thành lập liên minh quân sự - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương... “đối đầu” Xô - Mĩ, đối đầu Đông - Tây Câu 35 Trình bày xu thế hoà hoãn Đông –Tây và việc chiến tranh lạnh chấm dứt Trả lời - Đầu thập niên 70, xu hướng hoà hoãn Đông – Tây đã xuất hiện - Biểu hiện: + 9/11/1972, 2 nước Đức đã kí Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức - Tây Đức 32 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH + Cuối 1972, Liên Xô và Mĩ kí Hiệp ước về việc hạn... do đó nền kinh tế có sự khởi sắc 17 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH Câu 1 6 4 Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Trả lời - Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN * Hoàn cảnh ra đời - Sau khi giành độc lập, nhiều nước trong khu vực bắt tay vào xây dựng kinh tế nhưng gặp khó khăn và thấy cần phải hợp tác với nhau để...CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH - Từ nửa sau thế kỉ XX, các nước Đông Bắc Á đều bắt tay xây dựng phát triển kinh tế và đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng, đời sống nhân dân được cải thi n Trong 4 “con Rồng” kinh tế của Châu Á thì Đông Bắc Á có 3: Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan), còn Nhật Bản thì trở thành nền kinh tế... rút ngắn lại 34 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH -Chia là 2 giai đoạn: + Từ thập kỉ 40 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX: diễn ra trên cả lĩnh vực KH và KT + Từ 1973 đến nay: diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực công nghệ Câu 39 Trình bày những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và tác động của nó? Trả lời Những thành tựu tiêu biểu - Khoa học cơ bản có những... vực ĐNA hoà bình, ổn định và phát triển 18 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH Câu 17 Hãy trình bày những nét lớn về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ 18 những thành tựu chính trong công cuộc xây dựng đất nước từ năm 1945 đến năm 2000 Trả lời Những nét lớn về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ và những thành tựu chính trong công cuộc xây dựng đất nước... ngoại khi bước vào thế kỉ XXI - 11/7/1995 Mĩ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam Câu 26 Hãy trình bày những nét khái quát về tình hình Tây Âu qua các giai đoạn: 1945 - 1950; Câu 27Hãy trình bày những nét khái quát về tình hình Tây Âu 1950 - 1973; 24 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH Câu 28 Hãy trình bày những nét khái quát về tình hình Tây Âu 1973 - 1991; Câu 29 Hãy trình... 9/2954 nhằm chống lại ảnh hưởng của CNXH và p/trào giải phóng dân tộc ở ĐNA Nhưng sau thắng lợi của cách mạng 3 nước Đông Dương vào giữa năm 1975, khối SEATO phải giải thể (6/1977) Câu 14 Trình bày những nét khái quát về tình hình nước Lào (1945 - 1975) và Campuchia (1945 - 1993) Trả lời Lào (1945-1975) 14 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH * Giai đoạn 1 (1945 – 1954) : chống... định Giơnevơ là thắng lợi của ba nước Đông Dương, đồng thời cũng phản ánh rõ nét cuộc đấu 31 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – Tài liệu LTĐH tranh gay gắt giữa 2 phe Đại biểu Mĩ ra tuyên bố không chịu sự ràng buộc của Hiệp định nhằm chuẩn bị cho sự xâm lược sau này Cuộc chiến tranh triều Tiên ( 1950 -1953) - Sau chiến tranh bán đảo triều Tiên được công nhận là quốc gia độc lập có chủ quyền . nhân. + Nông nghiệp: sản lượng nông phẩm trong những năm 60 tăng trung bình 16%/năm 5 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH + Khoa học - Kĩ thuật: phóng thành công vệ tinh. Phranxixcô ( Mĩ) đã thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập liên Hiệp Quốc. * Mục đích của LHQ 2 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. lệ thuộc vào Mĩ. Kết luận: Với các sự kiện trên, ở Châu Âu đã hình thành hai khối nước đối lập nhau: Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN. 4 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 – T ài liệu LTĐH Chương

Ngày đăng: 13/09/2014, 10:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan