Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12

62 3.1K 1
Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến năm 2000 Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) Câu 1. Hãy nêu hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). a) Hoàn cảnh Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Những vấn đề quan trọng, cấp bách được đặt ra trước các cường quốc Đồng minh… Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 04 đến ngày 11021945… b) Những quyết định quan trọng Thống nhất mục tiêu chung là … Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng… Toàn bộ những quyết định tại Hội nghị cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là Trật tự hai cực Ianta. Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến năm 2000 Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) Câu 1. Hãy nêu hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). a) Hoàn cảnh Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Những vấn đề quan trọng, cấp bách được đặt ra trước các cường quốc Đồng minh… Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 04 đến ngày 11-02-1945… b) Những quyết định quan trọng Thống nhất mục tiêu chung là … Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng… Toàn bộ những quyết định tại Hội nghị cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là Trật tự hai cực Ianta. Câu 2. Hãy cho biết sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay. - Sự thành lập: Thực hiện những thỏa thuận của Hội nghị Ianta, từ ngày 25-4 đến ngày 26-6- 1945, đại biểu của 50 nước đã họp tại thành phố Xan Phranxixcô (Mĩ) để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc… - Mục đích của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình, an ninh thế giới,… - Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là: bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của dân tộc; tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ… - Vai trò: Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên hợp quốc đã trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Liên hợp quốc có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực, thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế,… Câu 3. Hãy cho biết những biểu hiện về sự đối lập nhau giữa hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. - Ở châu Âu: Sự chia cắt nước Đức và sự ra đời của hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức (9-1949) và Cộng hòa Dân chủ Đức (10-1949) với hai chế độ chính trị khác nhau. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu trong những năm 1945- 1946 và tiến hành nhiều cải cách quan trọng… Năm 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập… Kế hoạch Mácsan của Mĩ thực hiện ở Tây Âu từ năm 1947 nhằm viện trợ cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế,… Kết quả là đưa tới sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập ở châu Âu – hệ thống tư bản chủ nghĩa và hệ thống xã hội chủ nghĩa. - Ở châu Á: việc Nhà nước Đại Hàn Dân quốc và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thành lập cuối năm 1948,… Chương II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) Câu 1. Hãy cho biết những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945-1950). Từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm nhằm khôi phục nền kinh tế… Công nghiệp được phục hồi vào năm 1947;… Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh. Khoa học- kĩ thuật phát triển nhanh chóng. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ. Câu 2. Nêu những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70. Trong thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật của CNXH và đạt được nhiều thành tựu to lớn sau đây: Về công nghiệp: đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới… Về nông nghiệp: tuy gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm 60, sản lượng nông phẩm hằng năm vẫn tăng 16%. Về khoa học- kĩ thuật: là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo (năm 1957) và đưa con người vào vũ trụ… Về xã hội: tỉ lệ công nhân chiếm hơn 55% lao động cả nước,… Về đối ngoại: chủ trương duy trì hòa bình an ninh thế giới,… Câu 3. Hãy cho biết sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu. Trong những năm 1944-1945, khi Hồng quân Liên Xô truy kích quân đội phát xít, nhân dân các nước Đông Âu đã nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân: Cộng hòa Nhân dân Ba Lan (7-1944), Cộng hòa Nhân dân Rumani (8-1944)… Nhà nước dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu là chính quyền liên hiệp với sự tham gia của nhiều đảng phái chính trị,… Câu 4. Hãy cho biết sự thành lập, mục tiêu, kết quả hoạt động và hạn chế của Hội đồng tương trợ kinh tế. Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi là SEV) được thành lập với sự tham gia của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu… Mục tiêu của Hội đồng tương trợ kinh tế là tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kĩ thuật,… Kết quả, trong hơn 20 năm hoạt động, SEV đã đạt được nhiều thành tựu … Hạn chế: Hội đồng tương trợ kinh tế bộc lộ một số thiếu sót như không hòa nhập với đời sống kinh tế thế giới,… sau khi chế độ XHCN ở các nước Đông Âu tan rã, khối SEV giải tán (6-1991). Câu 5. Trình bày sự ra đời, mục tiêu và vai trò của Tổ chức Hiệp ước Vácsava. Ngày 14-5-1955, đại biểu các nước Anbani, Ba Lan, Bungari, CHDC Đức, Hunggari, Liên Xô, Rumani, Tiệp Khắc đã họp tại Vácsava kí Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ, đánh dấu sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava. Mục tiêu: thành lập liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước XHCN ở châu Âu. Vai trò: từ khi ra đời, Tổ chức Hiệp ước Vácsava đã trở thành một đối trọng với quân sự NATO, có vai trò to lớn trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh… Tổ chức Hiệp ước Vácsava tuyên bố giải tán vào tháng 7-1991. Câu 6. Hãy cho biết quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã tác động mạnh đến nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Liên Xô chậm đề ra những biện pháp… Tình hình chính trị có những diễn biến phức tạp, xuất hiện tư tưởng đối lập chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô. Trong hoàn cảnh đó, tháng 3-1985, M.Goóccbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, đã đề ra đường lối cải tổ. Với đường lối tập trung vào “cải cách kinh tế triệt để”, tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng… nhưng do phạm phải nhiều sai lầm… Đỉnh điểm của quá trình khủng hoảng là cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 nhằm lật đổ M.Goócbachốp nhưng thất bại,…. Ngày 21-12-1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hòa trong Liên bang kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã. Ngày 25-12-1991, M.Goócbachốp tuyên bố từ chức Tổng thống, lá cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại. Câu 7. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu diễn ra như thế nào ? Bối cảnh: những tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ từ sau năm 1973, những điều chỉnh kinh tế không có hiệu quả, những khó khăn trong cải tổ … Ở hầu khắp các nước Đông Âu đã diễn ra các cuộc biểu tình, bãi công đòi thay đổi chế độ. Ban lãnh đạo các nước này lần lượt từ bỏ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản, chấp nhận chế độ đa nguyên,… Ở nước Đức, trong cuộc khủng hoảng và sau khi “bức tường Béclin” bị phá bỏ, ngày 3-10-1990 Cộng hòa Dân chủ Đức sát nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức. Nước Đức được thống nhất. Câu 8. Trình bày nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. - Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân khổ cực. - Không bắt kịp sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế - xã hội. - Khi tiến hành cải tổ lại phạm sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng càng thêm nặng nề. - Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cần thấy rằng, sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội khoa học …. Câu 9. Hãy cho biết tình hình Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Sai khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là “quốc gia kế tục” Liên Xô, trong đó kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Về kinh tế, từ năm 1990 đến năm 1995 tăng trưởng GDP luôn là số âm, … Về chính trị, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành tháng 12-1993, nhưng tình hình trong nước không ổn định,… Về đối ngoại, một mặt nước Nga ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế,… Từ năm 2000, dưới chính quyền của Tổng thống V.Putin, tình hình Liên bang Nga có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế, chính trị, vị thế quốc tế được nâng cao. Chương III CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LA TINH (1945-2000) Câu 1. Trình bày sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này. - Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến… Ngày 20-7-1946, cuộc nội chiến bùng nổ. Trong giai đoạn đầu (từ 7-1946 đến tháng 6-1947), Quân giải phóng Trung quốc đã chủ trương phòng ngự tích cực. Từ tháng 6-1947, Quân giải phóng chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát. Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Hoa được giải phóng. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch rút chạy ra đảo Đài Loan. Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập do Mào Trạch Đông làm chủ tịch. - Ý nghĩa: Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc,…. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Câu 2. Hãy cho biết đường lối và thành tựu cải cách-mở cửa của Trung Quốc. - Đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc: Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới, mở đầu công cuộc cải cách kinh tế - xã hội…. Tại Đại hội XIII (10-1987), Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm; tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế…. - Thành tựu: Sau 20 năm (1979-1998), nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là trên 8%. Năm 2000, GDP của Trung Quốc đạt hơn 1000 tỉ USD. Cơ cấu kinh tế đã có những chuyển dịch… Khoa học – kĩ thuật, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều thành tựu nổi bật (chế tạo thành công bom nguyên tử, đưa người bay vào không gian vũ trụ). Về đối ngoại, chính sách của Trung Quốc có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị quốc tế ngày càng nâng cao… Câu 3. Nêu những nét chính tình hình bán đảo Triều Tiên từ năm 1945 đến năm 2000. - Tình hình bán đảo Triều Tiên từ năm 1945 đến năm 1953: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Triều tiên bị chia thành hai miền,… Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, việc thành lập chính phủ chung đã không được thực hiện ở bán đảo Triều Tiên. Tháng 5-1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên đã tiến hành cuộc bầu cử; tháng 8-1945, Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập. Tháng 9-1948, ở phía Bắc, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên ra đời… Từ tháng 6-1950 đến tháng 7-1953, cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều tiên đã diễn ra… Từ năm 1953, hai miền Triều Tiên phát triển theo hai con đường khác nhau. - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên: tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn: + Hoàn thành điện khí hóa toàn quốc, nền nông nghiệp nặng… + Cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều thành phố, xí nghiệp được xây dựng… + Văn hóa, giáo dục, y tế có bước tiến đáng kể. Nền kinh tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mang tính kế hoạch hóa tập trung cao độ… - Hàn Quốc: từ những năm 60, kinh tế có sự phát triển nhanh chóng, trở thành một nước công nghiệp mới (NICs),…. Từ năm 1993, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế, sớm tham gia vào câu lạc bộ các nước công nghiệp phát triển,… Giáo dục được đánh giá rất cao trong nền văn hóa Hàn Quốc. Nhà nước thực hiện chế độ học tập bắt buộc 6 năm, từ 6 đến 12 tuổi. Câu 4. Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh giành độc lậ ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của các nước đế quốc. Trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai… Tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, nhân dân Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh, nhiều nước giành được chính quyền và tuyên bố độc lập… Ngay sau đó, các nước thực dân Âu – Mĩ quay trở lại xâm lược, chiếm đóng các nước Đông Nam Á. Trải qua cuộc đấu tranh kiên cường và gian khổ… Ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954, nhưng tới năm 1975 mới giành độc lập hoàn toàn. Brunây trở thành quốc gia độc lập ngày 1-1-1984. Đông Timo sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 8-1999 đã tách khỏi Inđônêxia, đến ngày 20-5-2002 trở thành quốc gia độc lập. Câu 5. Trình bày cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975. Giữa tháng 8-1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh. Tận dụng thời cơ thuận lợi ngày 23-8-1945, nhân dân Lào đã nổi dậy giành chính quyền… Tháng 3-1946, Pháp trở lại xâm lược Lào. Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào bùng nổ. Dưới sự lãnh đạo của …. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam, Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ngày 21-7-11954, công nhận độc lập chủ quyền… Sau đó, Mĩ thay chân Pháp, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào, quân dân Lào đã tiến hành cuộc đấu tranh… Nhân dân Lào lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của Mĩ… Tháng 2-1973, sau khi Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết, Hiệp định Viêng Chăn về thành lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào cũng được kí kết. Từ tháng 5 đến tháng 12-1975, quân dân Lào đã tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn đất nước. Ngày 2-12-1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tuyên bố thành lập. Câu 6. Trình bày những nét chính về tình hình Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993. Tháng 10-1945, Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và từ năm 1951 là … Xihanúc đã tiến hành cuộc vận động ngoại giao, gây sức ép với thực dân Pháp. Ngày 9-11-1953, Pháp phải kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia… Với việc Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, thực dân Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của… Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không liên kết, đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Ngay 18-3-1970, Chính phủ Xihanúc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai thân Mĩ. Từ đây, nhân dân Campuchia sát cánh cùng nhân dân Việt Nam và Lào tiến hành kháng chiến chống Mĩ… Ngay sau đó, tập đoàn Khơme đỏ thi hành chính sách diệt chủng tàn bạo. Nhân dân Campuchia, được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, đã nổi dậy… Tuy nhiên, từ năm 1979, ở Campuchia đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài hơn 10 năm. Với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, ngày 23-10-1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết tại Pari. Tháng 9-1993, Quốc hội mới họp thông qua Hiến pháp, tuyên bố thành lập Vương quốc Campuchia… Câu 7. Nêu những nét chính quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa của các nước Đông Nam Á từ sau khi giành độc lập đến năm 2000. - Nhóm năm nước thành lập ASEAN: Bao gồm Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philíppin và Inđônêxia. Sau khi giành được độc lập, các nước này đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội). Mục tiêu: nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu,… Nội dung: chủ yếu đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng … Thành tựu: đạt được một số thành tựu bước đầu về kinh tế - xã hội… Hạn chế: thiếu vốn, nguyên liệu và công nghệ,… Từ những thập kỉ 60-70 trở đi, chính phủ các nước này chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo mở cửa nền kinh tế,… Thực hiện chiến lược này, các nước đã đạt được những thành tựu to lớn… Năm 1997-1998, các nước ASEAN trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ nghiêm trọng, sau vài năm khắc phục, kinh tế mới dần phục hồi. - Nhóm các nước Đông Dương (Việt Nam – Lào – Campuchia) Sau khi giành độc lập, về cơ bản các nước Đông Dương đã phát triển theo hướng kinh tế tập trung, đạt một số thành tựu, nhưng còn nhiều khó khăn. Vào những năm 80-90 của thế kỉ XX, các nước này từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường. Ở Lào: bước bào thời kì hòa bình xây dựng đất nước, nhân dân Lào đạt một số thành tựu bước đầu, nhưng căn bản vẫn là nước công nghiệp lạc hậu,… Ở Campuchia: bước vào thời kì phục hồi kinh tế, nhân dân Campuchia đạt được một số thành tựu đáng kể… - Các nước khác ở Đông Nan Á: Brunây: từ giữa những năm 80 của thế kỉ XX. Chính phủ tiến hành điều chỉnh các chính sách cơ bản nhằm đa dạng hóa nền kinh tế… Mianma: từ cuối năm 1998, Chính phủ tiến hành cải cách kinh tế với ba chính sách lớn…. Câu 8. Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc và sự phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hoàn cảnh ra đời: Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển kinh tế và văn hóa, đòi hỏi phải tăng cường hợp tác giữa các nước. Đồng thời, các nước này muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực… Hơn nữa, những tổ chức hợp tác có tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều… Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập… - Mục tiêu: phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác giữa các nước thành viên vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. - Nguyên tắc: Hiệp ước Bali (2-1967) đã xác định những nguyên tắc cơ bản… - Sự phát triển của ASEAN: Tổ chức ASEAN chỉ được củng cố và phát triển từ sau việc kí kết Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á… Tổ chức ASEAN không ngừng mở rộng các thành viên tham gia, nhất là trong thập kỉ 90. Năm 1984, Brunây gia nhập ASEAN, năm 1995- Việt Nam… Tháng 11-2007, các nước thành viên đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm tiến tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh. Câu 9. Hãy cho biết cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN. - Cơ hội: Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực… Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu gần khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực. Tiến thu những thành tựu khoa học – kĩ thuật tiên tiến… Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực. Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về giáo dục, văn hóa,… - Thách thức: Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta sẽ có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước. Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và tuyền thống văn hóa dân tộc. Câu 10. Nêu những biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước trong khu vực Đông Nam Á hầu hết là thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước đế quốc… Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước trong khu vực đều đã giành được độc lập… Sau khi giành được độc lập, các nước trong khu vực xây dựng, củng cố nền độc lập, ra sức phát triển kinh tế, văn hóa…. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân các nước trong khu vực Đông Nam Á được nâng cao hơn… Đến nay, hầu hết các nước Đông Nam Á đều tham gia tổ chức ASEAN… Câu 11. Trình bày khái quát quá trình đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1950. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ phát triển mạnh mẽ. Năm 1946, ở Ấn Độ có 848 cuộc bãi công… Ngày 22-2-1946, 20 vạn dân Bombay đã xuống đường đấu tranh… Đầu năm 1947, cao trào bãi công tiếp tục nâng cao… Trước sức ép đó, thực dân Anh đã thực hiện chính sách thâm độc “chia để trị”, chia Ấn Độ thành hai nước theo quy chế tự trị… Không thỏa mãn với quy chế tự trị, Đảng Quốc đại tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh… Sự thành lập nước Cộng hòa Ấn Độ đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân Ấn Độ, có ảnh hưởng quan trọng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Câu 12. Trình bày nét chính về tình hình khu vực Trung Đông và cuộc kháng chiến của nhân dân Palextin từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Khu vực Trung Đông (còn gọi là Tây Á) có vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp với 3 châu lục … Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực này bị Anh đô hộ. Sau chiến tranh Mĩ lợi dụng sự suy yếu của Anh, từng bước chiếm ảnh hưởng ở khu vực này… [...]... vụ Tập hợp lực lượng Hình thức đấu tranh Lực lượng tham gia Địa bàn Độc lập dân tộc và người cày Tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình có ruộng Liên minh công nông Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ… Bạo lực cách mạng, vũ trang, Đấu tranh chính trị hòa bình, công bí mật, bất hợp pháp,… khai, hợp pháp… Chủ yếu là công – nông Đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt… Nông thôn... to lớn: • Những công cụ sản xuất mới như sự ra đời của máy tính… • Những nguồn năng lượng mới như năng lượng nguyên tử… • Những nguyên liệu mới như pôlime, các loại vật liệu siêu sạch,… • Công nghệ sinh học đã dẫn tới thành công trong công nghệ di truyền… • Những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải, thông tin liên lạc… + Công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ, tạo nên mạng thông tin máy tính... mạng Đông Dương… Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là đánh đổ phong kiến và đế quốc… Động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản Luận cương chính trị cũng nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh … Câu 4 Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 - Ý nghĩa lịch sử: ... độ độc tài ở các nước En Xanvađo, Nicaragoa,Côlômbia, vênêxuêla… diễn ra liên tục, đã lật đổ chính quyền độc tài thiết lập chính phủ dân chủ Câu 15 Trình bày cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batixta của nhân dân Cuba Tháng 3-1952, với sự giúp đỡ của Mĩ, chế độ độc tài quân sự batixta được thiết lập ở Cuba… Nhân dân Cuba đứng lên chống chế độ độc tài , mở đầu bằng cuộc tấn công trại lính môncađa…... nhiệm vụ có quan hệ khăng khít - Làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, thành lập chính phủ… Giai cấp công nhân và nông dân Đảng Cộng sản Đông Dương Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới Xác định được những vấn đề chiến lược, sách lược của cách mạng Đông Dương… - Chưa thấy được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa… - Đánh giá không đúng khả năng tham gia cách mạng của... lớn trên phạm vi cả nước Lực lượng tham gia đông đảo bao gồm công nhân, nông dân,… Hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp,… Câu 10 Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939 - Ý nghĩa: Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức,… Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yếu sách về dân sinh, dân chủ, … Cán bộ được tập hợp và trưởng thành, Đảng tích lũy được... Nam? a) Phong trào công nhân trong những năm 1919-1925 Các cuộc đấu tranh của công nhân ngày càng nhiều hơn, tuy vẫn còn lẻ tẻ và tự phát Công nhân ở Sài Gòn – Chợ Lớn đã thành lập Công hội (bí mật) Tháng 8-1925, thợ máy xưởng Ba Son bãi công,… b) Phong trào công nhân trong những năm 1925-1929 Cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên chủ trương “vô sản hóa”… Vì thế, phong trào công nhân càng phát... triển? - Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ… + Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế… + Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti thành những tập đoàn lớn… + Sự sát nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn… + Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực… - Thời cơ và thách thức: Toàn cầu hóa... Latinh trở thành “sân sau” của mình và xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thâm Mĩ diễn ra mạnh mẽ… Từ những năm 60-70, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ phát triển và giành được nhiều thắng lợi… Cùng với bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân… cao trào đấu tranh vũ tranh bùng nổ mạnh mẽ, biến Mĩ... sách của Nhật: Pháp buộc phải cho Nhật sử dụng các sân bay, phương tiện giao thông, … Quân Nhật cướp ruộng đất của nông dân, … Nhật yêu cầu Pháp xuất các nguyên liệu chiến tranh sang Nhật với giá rẻ… Công ti của Nhật đầu tư vào những ngành phục vụ cho quân sự… - Về xã hội: Chính sách bóc lột của Pháp – Nhật đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực… Các giai cấp, tầng lớp ở nước ta, trừ tay sai đế quốc, đại . bại,…. Ngày 21 -12- 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hòa trong Liên bang kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã. Ngày 25 -12- 1991, M.Goócbachốp. ở Lào cũng được kí kết. Từ tháng 5 đến tháng 12- 1975, quân dân Lào đã tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn đất nước. Ngày 2 -12- 1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tuyên. Hãy cho biết tình hình nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000. - Về kinh tế: Trong su t thập kỉ 90, kinh tế Mĩ có những đợt suy thoái, nhưng nền kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới… Nước Mĩ tạo ra 25% giá

Ngày đăng: 19/11/2014, 20:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan