0

Các đề thi học sinh giỏi môn toán tiểu học lớp 5

21 1,990 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 08:19

Câu 1: Cho phân số . Em hãy viết phân số đã cho dưới dạng một tổng của các phân số khác nhau có tử số là 1.Câu 2: Có bao nhiêu số có bốn chữ số, trong đó mỗi số không có hai chữ số nào giống nhau ?Câu 3: Có hai cái bình, một cái 5 lít và một cái 7 lít. Với hai bình đó, làm thế nào để đong được 4 lít nước ở vòi nước máy. KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2003-2004. LỚP 5 Câu 1: Cho phân số 16 15 . Em hãy viết phân số đã cho dưới dạng một tổng của các phân số khác nhau có tử số là 1. Câu 2: Có bao nhiêu số có bốn chữ số, trong đó mỗi số không có hai chữ số nào giống nhau ? Câu 3: Có hai cái bình, một cái 5 lít và một cái 7 lít. Với hai bình đó, làm thế nào để đong được 4 lít nước ở vòi nước máy. Câu 4: Trong cuộc thi đố vui để học về An toàn giao thông, nếu trả lời đúng một câu tính 10 điểm, trả lời sai trừ 15 điểm. Kết quả bạn Huy trả lời hết 20 câu hỏi, đạt được 50 điểm. Hỏi bạn Huy đã trả lời được bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai ? Câu 5: Cho hình thang vuông ABCD có góc A và D vuông. Đường AC cắt đường cao BH tại điểm I. Hãy so sánh diện tích của tam giác DHI với tam giác IBC. Câu 6: Cho số 1960. Số này sẽ thay đổi như thế nào nếu: a) Xóa bỏ chữ số 0. b) Viết thêm một chữ số 1 vào sau số đó. c) Đổi chỗ hai chữ số 9 và 6 cho nhau. Câu 7: Cho phân số 19/44. Cần bớt cả tử và mẫu của phân số đó đi bao nhiêu để được phân số 2/7 Câu 8: Lớp 5A và 5B có 87 học sinh. Biết rằng 5/7 số học sinh lớp 5A bằng 2/3 số học sinh lớp 5B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Câu 9: Một chiếc ca-nô chạy trên một quãng sông đã được xác định. Chạy xuôi dòng thì mất 3 giờ; chạy ngược dòng thì mất 4 giờ 30 phút. Hỏi trong điều kiện như vậy một chiếc thùng rỗng trôi trên quãng sông đó mất bao lâu? Câu 10: Xếp 27 hình hộp lập phương nhỏ có cạnh 1 cm thành hình hộp lập phương lớn rồi sơn tất cả các mặt của hình hộp lập phương lớn: Hai mặt đáy sơn màu xanh; các mặt còn lại sơn màu đỏ. Hỏi: a) Có bao nhiêu hình hộp lập phương nhỏ có mặt được sơn xanh và mỗi hình đó có mấy mặt màu xanh? b) Có bao nhiêu hình hộp lập phương nhỏ có mặt được sơn đỏ và mỗi hình đó có mấy mặt màu đỏ? c) Có bao nhiêu hình hộp lập phương nhỏ không được sơn? Câu 11: Không tính tích. Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống và giải thích vì sao? 51 x 23  52 x 22 Câu 12: Hai xe ô-tô khởi hành cùng một lúc và ngược chiều nhau. Xe đi từ A đến B mất 3 giờ. Xe đi từ B đến A mất 4 giờ. Hỏi sau khi khởi hành thì bao nhiêu lâu hai xe gặp nhau? Câu 13: Một chai đựng đầy nước thì nặng 1340 gam. Nếu đựng một nửa nước thì nặng 720 gam. Hỏi khi chai rỗng thì nặng bao nhiêu? Câu 14: Câu 15: Em hãy trình bày cách xếp 8 que diêm để có 3 hình vuông. Tính diện tích của hình bên. 2cm 2cm 2cm 2cm 1cm 1c m 1c m 1cm Câu 16: Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D ; AB = 3 1 CD. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. a) So sánh diện tích hai tam giác ABC và ADC. b) So sánh diện tích hai tam giác ABM và ACM. c) diện tích hình thang ABCD bằng 64cm 2 . Tính diện tích tam giác MBA. M A B D C Câu 17: a) Tìm 18% của 50 và 50% của 18. b) Tính tổng của 1 + 2 + 3 + + 2002 + 2003 + 2004. Câu 18: Cho biểu thức P = 2004 + 540 : (x - 6 ) (x là số tự nhiên ) Tìm giá trị số của x để biểu thức P có giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất của P bằng bao nhiêu. Câu 19: Hai bạn Quang và Huy tham gia cuộc đua xe đạp chào mừng “Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” chặng đường Huế - Đông Hà. Bạn Quang đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 20 km/giờ, nửa quãng đường còn lại với vận tốc 25 km/giờ. Còn bạn Huy đi trong nửa thời gian đầu với vận tốc 20 km/giờ, nửa thời gian còn lại với vận tốc 25 km/giờ. Hỏi bạn nào về đích trước. Câu 20: Câu 21: Cho số 623. Điền chữ số thích hợp vào ô trống để được số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9. Có mấy cách điền chữ số ? Câu 22: Tính nhanh tổng sau: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 Câu 23: Cho hình thang vuông ABCD ( như hình vẽ ) có đáy bé bằng 3 1 đáy lớn và có diện tích bằng 24 cm 2 . Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. Tính diện tích tam giác MAB. M A B D H C Cho một đoạn dây dài 6,8 dm. Không dùng thước đo, em hãy cắt lấy một đoạn dây dài 51 cm. Câu 24: Trong buổi lễ phát thưởng học sinh giỏi của trường THCS Nguyễn Tri Phương số học sinh Giỏi bằng số học sinh Tiến tiến và cũng bằng số học sinh Khá. Mỗi suất phần thưởng của học sinh Giỏi gấp 2 lần mỗi suất phần thưởng của học sinh Tiên tiến và mỗi suất phần thưởng của học sinh Tiên tiến gấp 2 lần mỗi suất phần thưởng của học sinh Khá. Hỏi số vở để phát thưởng cho mỗi loại học sinh là bao nhiêu? Biết rằng tổng số vở để phát thưởng cho học sinh là 8400 cuốn KỲ THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2003-2004. LỚP 5 Câu 1: Cho phân số 16 15 . Em hãy viết phân số đã cho dưới dạng một tổng của các phân số khác nhau có tử số là 1. Giải Ta có: 16 15 = 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 = 16 1 +( 16 1 + 16 1 )+( 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 )+( 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 + 16 1 ) = 16 1 + 16 2 + 16 4 + 16 8 = 16 1 + 8 1 + 4 1 + 2 1 Câu 2: Có bao nhiêu số có bốn chữ số, trong đó mỗi số không có hai chữ số nào giống nhau ? Giải Số có bốn chữ số như sau: abcd trong đó a>0 Với 1 giá trị chọn trước của a thì b chỉ có thể lấy 9 giá trị khác nhau ( vì phải khác giá trị của a ) Với 1 giá trị chọn trước của b thì c chỉ có thể lấy 8 giá trị khác nhau ( vì phải khác giá trị của a và b ) Với 1 giá trị chọn trước của c thì d chỉ có thể lấy 7 giá trị khác nhau ( vì phải khác giá trị của a, b và c ). Vậy mỗi giá trị chọn trước của a thì số các số thoả mãn điều kiện của bài toán là: 9 x 8 x 7 = 504 ( số ) Vì có 9 giá trị khác nhau của a ( từ 1 đến 9 ) nên số các số có 4 chữ số mà trong đó không có 2 chữ số nào giống nhau là: 504 x 9 = 4536 ( số ) Đáp số : 4536 số Câu 3: Có hai cái bình, một cái 5 lít và một cái 7 lít. Với hai bình đó, làm thế nào để đong được 4 lít nước ở vòi nước máy. Giải Lần 1: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít. Lần 2: Bình 7 lít còn 2 lít. Đổ nước trong bình 5 lít ra và đổ 2 lít ở bình 7 lít sang bình 5 lít. Vậy bình 5 lít đang chứa 2 lít Lần 3: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít (khi đó bình 5 lít đang chứa 2 lít). Vậy chỉ đổ sang bình 5 lít chỉ 3 lít. Số lít cần lấy là: 7 – 3 = 4 lít ở bình 7 lít. Câu 4: Trong cuộc thi đố vui để học về An toàn giao thông, nếu trả lời đúng một câu tính 10 điểm, trả lời sai trừ 15 điểm. Kết quả bạn Huy trả lời hết 20 câu hỏi, đạt được 50 điểm. Hỏi bạn Huy đã trả lời được bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai ? Giải Gọi a là số câu đúng,khi đó số câu sai là: 20 – a Vậy,ta có : 10 x a – 15 x ( 20 – a ) = 50 10 x a – 300 + 15 x a = 50 25 x a = 300 + 50 = 350 a = 350 : 25 = 14 Nên b = 20 – 14 = 6 Đáp số : số câu đúng là 14 và số câu sai là 6 Câu 5: Cho hình thang vuông ABCD có góc A và D vuông. Đường AC cắt đường cao BH tại điểm I. Hãy so sánh diện tích của tam giác DHI với tam giác IBC. Giải Xét hai tam giác : AHC và tam giác BHC. Ta có: A B Cạnh CH chung và độ dài cạnh AD = BH Nên tam giác AHC bằng tam giác BHC (1) Do diện tích tam giác IHC chung nên: I Diện tích tam giác AHI bằng diện tích tam giác IBC D C Mặt khác: Xét hai tam giác AHI và tam giác DHI. Ta có: H Cạnh IH chung và độ dài AB = DH ( vì ABHD là hình chữ nhật ) Nên diện tích tam giác AHI bằng diện tích tam giác DHI (2) Từ (1) và (2) ta có: Diện tích tam giác DHI bằng diện tích tam giác IBC Câu 6: Cho số 1960. Số này sẽ thay đổi như thế nào nếu: a) Xóa bỏ chữ số 0. b) Viết thêm một chữ số 1 vào sau số đó. c) Đổi chỗ hai chữ số 9 và 6 cho nhau. Giải a). Khi xóa bỏ chữ số 0 thì số đó sẽ là: 196. Mà 196 = 1960 : 10 Vậy khi xóa bỏ chữ số 0 thì số 1960 cho giảm đi 10 lần. b). Khi thêm chữ số 1 vào sau số đó ta có số mới là: 19601. Mà 19601 = 1960 x 10 + 1 Vậy khi thêm chữ số 1 vào số 1960 thì số 1960 sẽ tăng gấp 10 lần và 1 đơn vị số đã cho. c). Khi đổi chỗ chữ số 9 và 6 ta được số mới: 1690 Mà 1960 - 1690 = 270 Vậy khi đổi chỗ chữ số 9 và 6 của số 1960 với nhau thì được số mới kém hơn số đã cho 270 đơn vị. Câu 7: Cho phân số 19/44. Cần bớt cả tử và mẫu của phân số đó đi bao nhiêu để được phân số 2/7 Cách 1: Giải: Ta có: 2 / 7 = 2 x 5 / 7 x 5 = 10 / 35 = (19 - 9) / (44 - 9) Nên ta cần bớt tử và mẫu của phân số 19/44 đi 9 đơn vị thì được phân số 2/7 Cách 2: Giải: Gọi số tự nhiên cần bớt cả tử và mẫu là x (x khác 0) Khi đó ta có: 7 2 44 19 = − − x x = )44(7 )44(2 7)44( 7 X)19( xX xX Xx x − − = − − ( 19-x ) X 7 = 2 X (44 - x ) 133 - 7 X x = 88 - 2 X x 5 X x = 45 x = 45 : 5 x = 9 Nên ta cần bớt tử và mẫu của phân số 19/44 đi 9 đơn vị thì được phân số 2/7 Câu 8: Lớp 5A và 5B có 87 học sinh. Biết rằng 5/7 số học sinh lớp 5A bằng 2/3 số học sinh lớp 5B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Cách 1: Giải: Ta có: 5/7 học sinh lớp 5A thì bằng 2/3 học sinh lớp 5B. Vậy 7/7 học sinh lớp 5A thì bằng 2/3 : 5/7 = 14/15 học sinh lớp 5B Số học sinh của cả 2 lớp so với số học sinh lớp 5B là: 14/15+15/15 = 29/15 học sinh 5B. Số học sinh lớp 5B là: 87 : 29/15 = 45 (học sinh ) Số học sinh lớp 5A là: 87-45 = 42 (học sinh ) Đáp số: 45 và 42 Cách 2: Giải: Ta có: 5/7 = 10/14 và 2/3 = 10 / 15 Khi đó ta có: Số học sinh 5A / Số học sinh 5B = 14 / 15 Nếu xem số học sinh lớp 5A là 14 phần thì số học sinh lớp 5B là 15 phần. [...]...Khi đó tổng số phần của cả hai lớp là: 14 + 15 = 29 (phần) Số học sinh của 1 phần là: 87 : 29 = 3 (học sinh) Số học sinh lớp 5A là: 3 x 14 = 42 (học sinh) Số học sinh lớp 5B là: 3 x 15 = 45 (học sinh) Đáp số: 45 và 42 Câu 9: Một chiếc ca-nô chạy trên một quãng sông đã được xác định Chạy xuôi dòng thì mất 3 giờ; chạy ngược... dài 51 cm giải Ta chia sợi dây đó thành 4 đọan bằng nhau và cắt lấy 3 phần 3 phần đó có độ dài bằng 51 cm Vì: 6,8 dm = 68 cm 68 : 4 = 17 ( cm ) 17 x 3 = 51 ( cm ) Câu 24: Trong buổi lễ phát thưởng học sinh giỏi của trường THCS Nguyễn Tri Phương số học sinh Giỏi bằng số học sinh Tiến tiến và cũng bằng số học sinh Khá Mỗi suất phần thưởng của học sinh Giỏi gấp 2 lần mỗi suất phần thưởng của học sinh. .. tiến và mỗi suất phần thưởng của học sinh Tiên tiến gấp 2 lần mỗi suất phần thưởng của học sinh Khá Hỏi số vở để phát thưởng cho mỗi loại học sinh là bao nhiêu? Biết rằng tổng số vở để phát thưởng cho học sinh là 8400 cuốn giải Gọi số vở để phát thưởng cho học sinh Khá là 1 phần Khi đó: Số vở phát cho học sinh Tiên tiến là: 1 x 2 = 2 (phần) Số vở phát cho học sinh Giỏi là: 2 x 2 = 4 (phần) Ta có sơ... SABM = 16 : 2 SABM = 8 Vậy diện tích tam giác ABM bằng 8cm2 Câu 17: a) Tìm 18% của 50 và 50 % của 18 18% của 50 bằng 9 50 % của 18 bằng 9 b) Tính tổng của 1 + 2 + 3 + .+ 2002 + 2003 + 2004 Ta có:1 + 2004 = 20 05 2 + 2003 = 20 05 Có 1002 cặp có tổng bằng 20 05 Tổng S = 20 05 x 1002 = 2 009 010 Câu 18: Cho biểu thức P = 2004 + 54 0 : (x - 6 ) (x là số tự nhiên ) Tìm giá trị số của x để biểu thức P có giá trị... Huy là: ( 20 + 25 ) : 2 = 22 ,5 km / giờ Hai nửa quãng đường thì bằng nhau vì vậy: 1 km bạn Quang đi với vận tốc 20 km/giờ thì hết thời gian là: 1/20 (giờ) 1 km bạn Quang đi với vận tốc 25 km/giờ thì hết thời gian là: 1/ 25 (giờ) Do đó đi 2 km hết thời gian là: 1/20 + 1/ 25 = 45/ 500 = 9/100 ( giờ ) Bạn Quang đi với vận tốc trung bình cả quãng đường là: 2 : 9/100 = 22,22 (km/giờ) Vì 22 ,5 km/giờ > 22,22... sơ đồ sau: Số vở phát cho HS Khá Số vở phát cho HS Tiên tiến Số vở phát cho HS Giỏi Tổng số phần bằng nhau là: ? cuốn ? cuốn ? cuốn 8400 cuốn 1 + 2 + 4 = 7 (phần) Số vở phát thưởng cho học sinh Khá là: 8400 : 7 = 1200 (cuốn) Số vở phát thưởng cho học sinh Tiên tiến là: 1200 x 2 = 2400 (cuốn) Số vở phát thưởng cho học sinh Giỏi là: 2400 x 2 = 4800 (cuốn) Đáp số : 1200 cuốn; 2400 cuốn và 4800 cuốn ... số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 Có mấy cách điền chữ số ? giải Có 2 cách điền và cho ta 2 số: 62730 và 622 35 Câu 22: Tính nhanh tổng sau: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 giải Ta thấy: 1/2 = 1 - 1/2 1/2 + 1/4 = (2+1)/4 = 3/4 = 1 - 1/4 1/2 + 1/4 + 1/8 = (4+2+1)/8 = 7/8 = 1 - 1/8 Ta có: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 = 1-1/64 = 63/64 *Học sinh tính bằng cách quy đồng mẫu số... là: P = 2004 + 54 0 : ( 7 - 6 ) = 2004 + 54 0 = 254 4 Câu 19: Hai bạn Quang và Huy tham gia cuộc đua xe đạp chào mừng “Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” chặng đường Huế - Đông Hà Bạn Quang đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 20 km/giờ, nửa quãng đường còn lại với vận tốc 25 km/giờ Còn bạn Huy đi trong nửa thời gian đầu với vận tốc 20 km/giờ, nửa thời gian còn lại với vận tốc 25 km/giờ Hỏi... (hình) 1,0 đ Diện tích một hình chữ nhật nhỏ là: 2 x 1 = 2 (cm2) Diện tích của hình là: 2 x 10 = 20 (cm2) 1,0 đ Đáp số: 20 cm2 Câu 15: Em hãy trình bày cách xếp 8 que diêm để có 3 hình vuông 1,0 đ Giải Học sinh có thể có nhiều cách xếp khác nhau; nếu đúng theo yêu cầu của đề bài tính 2 điểm Câu 16: Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D ; AB = 1 CD Kéo dài DA 3 và CB cắt nhau tại M d) So sánh... hình có 2 mặt sơn đỏ 12 hình chỉ có 1 mặt sơn đỏ c) 1 hình không được sơn Câu 11: Không tính tích Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống và giải thích vì sao? 51 x 23  52 x 22 Giải 51 x 23 > 52 x 22 Vì : điểm Câu 12: 51 x 22 + 51 > 51 x 22 + 22 2,0 điểm 2,0 Hai xe ô-tô khởi hành cùng một lúc và ngược chiều nhau Xe đi từ A đến B mất 3 giờ Xe đi từ B đến A mất 4 giờ Hỏi sau khi khởi hành thì bao nhiêu lâu . học sinh của cả 2 lớp so với số học sinh lớp 5B là: 14/ 15+ 15/ 15 = 29/ 15 học sinh 5B. Số học sinh lớp 5B là: 87 : 29/ 15 = 45 (học sinh ) Số học sinh lớp 5A là: 87- 45 = 42 (học sinh ) Đáp số: 45. học sinh lớp 5B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Cách 1: Giải: Ta có: 5/ 7 học sinh lớp 5A thì bằng 2/3 học sinh lớp 5B. Vậy 7/7 học sinh lớp 5A thì bằng 2/3 : 5/ 7 = 14/ 15 học sinh lớp 5B Số học. cả hai lớp là: 14 + 15 = 29 (phần) Số học sinh của 1 phần là: 87 : 29 = 3 (học sinh) Số học sinh lớp 5A là: 3 x 14 = 42 (học sinh) Số học sinh lớp 5B là: 3 x 15 = 45 (học sinh) Đáp số: 45 và 42 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đề thi học sinh giỏi môn toán tiểu học lớp 5, Các đề thi học sinh giỏi môn toán tiểu học lớp 5,