0

TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT.

66 1,184 1
  • TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 09:53

MỤC LỤCGIỚI THIỆU2TÌNH HUỐNG MỞ ĐẦU3Chương I. Tầm quan trọng của quản lý truyền thông trong dự án.5Chương II. Xác định các bên liên quan.10Chương III. Lập kế hoạch giao tiếp truyền thông15Chương IV. Sự phân phối thông tin.19Chương V. Quản lý các bên liên quan34Chương VI. Báo cáo thực hiện.37Chương VII. Các đề xuất để cải thiện truyền thông dự án39Chương VIII. Sử dụng phần mềm hỗ trợ truyền thông dự án.58KẾT LUẬN.63 GIỚI THIỆUMục tiêu việc tìm hiểu của lĩnh vực quản lý truyền thông trong dự án hướng chúng ta đến các mục đích sau:Hiểu được tầm quan trọng của việc làm tốt công tác truyền thông trong dự án.Thảo luận về quá trình xác định các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án và làm thế nào để có được sự tham gia của các bên liên quan đồng thời có được chiến lược quản lý các bên liên quan.Giải thích các yếu tố của kế hoạch truyền thông trong dự án và làm thế nào để tạo ra một kế hoạch quản lý truyền thông.Mô tả các phương pháp khác nhau dùng để phân phối thông tin dự án và những lợi thế và bất lợi của từng phương pháp, thảo luận về tầm quan trọng của việc giải quyết nhu cầu thông tin cá nhân, và tính toán số lượng các kênh thông tin truyền thông cho dự án.Nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý được các yêu cầu, kì vọng của các bên liên quan đến dự án.Hiểu về việc làm thế nào thực hiện báo cáo để giúp các tổ chức, cá nhân liên quan có được thông tin về tiến độ dự án.Đưa ra được các phương pháp khác nhau để cải thiện truyền thông trong dự án, chẳng hạn như quản lý xung đột, thực hiện được các cuộc họp có hiệu quả, sử dụng email và các công nghệ khác được hiệu quả, sử dụng được các mẫu…Mô tả phần mềm làm sao có thể tăng cường, cải thiện quản lý truyền thông dự án. TÌNH HUỐNG MỞ ĐẦUPeter Gumpert làm việc trong 1 công ty viễn thông lớn và ông đã có được nhiều sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Ông thông minh, tài năng, và là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, nhưng chương trình mà ông sắp thực hiện cáp quang ngầm đại dương lớn hơn và phức tạp hơn rất nhiều so với bất cứ dự án nào trước đây ông đã từng tham gia, chứ không nói đến là ông từng quản lý. Chương trình này bao gồm một số dự án khác nhau, và Peter phụ trách giám sát tất cả. Sự thay đổi của thị trường liên quan đến hệ thống viễn thông dưới biển, số lượng lớn các dự án liên quan đến thực hiện truyền thông và sự linh hoạt là các vấn đề quan trọng mà Peter cần quan tâm đến. Sự thiếu hụt 1 sự kiện quan trọng trong dự án hay việc hoàn thành không đúng tiến độ sẽ làm công ty của ông sẽ phải chịu hình phạt tài chính rất lớn từ hàng ngàn USD mỗi ngày cho các dự án nhỏ và hơn 250.000 USD mỗi ngày cho các dự án lớn hơn. Nhiều dự án phụ thuộc vào sự thành công của các dự án khác, vì vậy Peter đã hiểu và chủ động quản lý những mặt rất quan trọng trong dự án.Peter đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận không chính thức và chính thức với các nhà quản lý dự án để báo cáo với ông về chương trình này. Ông đã làm việc với họ và người trợ lý điều hành dự án của mình, Christine Braun, để phát triển một kế hoạch truyền thông cho chương trình. Tuy ông vẫn không chắc chắn nhưng đó là cách tốt nhất để phân phối thông tin và quản lý tất cả những thay đổi không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Ông cũng muốn phát triển những phương pháp phù hợp cho tất cả các nhà quản lý dự án có thể xây dựng kế hoạch và theo dõi hiệu suất mà không gò bó sự sáng tạo và tự chủ của họ. Christine gợi ý rằng họ có thể xem xét sử dụng một số công nghệ truyền thông mới để giữ cho thông tin dự án quan trọng được cập nhật và đồng bộ. Mặc dù Peter biết rất nhiều về viễn thông và đường dây cáp quang, ông không phải là một chuyên gia TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT  TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT. Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần Đăng Hoan Thành viên nhóm : Lê Quyết Tiến Lê Thị Trâm Hoàng Văn Trang  MỤC LỤC GIỚI THIỆU 3 TÌNH HUỐNG MỞ ĐẦU 4 Chương I. Tầm quan trọng của quản lý truyền thông trong dự án 6 Chương II. Xác định các bên liên quan 11 Chương III. Lập kế hoạch giao tiếp truyền thông 16 Chương IV. Sự phân phối thông tin 19 Chương V. Quản lý các bên liên quan 34 Chương VI. Báo cáo thực hiện 37 Chương VII. Các đề xuất để cải thiện truyền thông dự án 39 Chương VIII. Sử dụng phần mềm hỗ trợ truyền thông dự án 58 KẾT LUẬN 64 2 GIỚI THIỆU Mục tiêu việc tìm hiểu của lĩnh vực quản lý truyền thông trong dự án hướng chúng ta đến các mục đích sau: - Hiểu được tầm quan trọng của việc làm tốt công tác truyền thông trong dự án. - Thảo luận về quá trình xác định các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án và làm thế nào để có được sự tham gia của các bên liên quan đồng thời có được chiến lược quản lý các bên liên quan. - Giải thích các yếu tố của kế hoạch truyền thông trong dự án và làm thế nào để tạo ra một kế hoạch quản lý truyền thông. - Mô tả các phương pháp khác nhau dùng để phân phối thông tin dự án và những lợi thế và bất lợi của từng phương pháp, thảo luận về tầm quan trọng của việc giải quyết nhu cầu thông tin cá nhân, và tính toán số lượng các kênh thông tin truyền thông cho dự án. - Nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý được các yêu cầu, kì vọng của các bên liên quan đến dự án. - Hiểu về việc làm thế nào thực hiện báo cáo để giúp các tổ chức, cá nhân liên quan có được thông tin về tiến độ dự án. - Đưa ra được các phương pháp khác nhau để cải thiện truyền thông trong dự án, chẳng hạn như quản lý xung đột, thực hiện được các cuộc họp có hiệu quả, sử dụng email và các công nghệ khác được hiệu quả, sử dụng được các mẫu… - Mô tả phần mềm làm sao có thể tăng cường, cải thiện quản lý truyền thông dự án. 3 TÌNH HUỐNG MỞ ĐẦU Peter Gumpert làm việc trong 1 công ty viễn thông lớn và ông đã có được nhiều sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Ông thông minh, tài năng, và là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, nhưng chương trình mà ông sắp thực hiện "cáp quang ngầm đại dương" lớn hơn và phức tạp hơn rất nhiều so với bất cứ dự án nào trước đây ông đã từng tham gia, chứ không nói đến là ông từng quản lý. Chương trình này bao gồm một số dự án khác nhau, và Peter phụ trách giám sát tất cả. Sự thay đổi của thị trường liên quan đến hệ thống viễn thông dưới biển, số lượng lớn các dự án liên quan đến thực hiện truyền thông và sự linh hoạt là các vấn đề quan trọng mà Peter cần quan tâm đến. Sự thiếu hụt 1 sự kiện quan trọng trong dự án hay việc hoàn thành không đúng tiến độ sẽ làm công ty của ông sẽ phải chịu hình phạt tài chính rất lớn từ hàng ngàn USD mỗi ngày cho các dự án nhỏ và hơn 250.000 USD mỗi ngày cho các dự án lớn hơn. Nhiều dự án phụ thuộc vào sự thành công của các dự án khác, vì vậy Peter đã hiểu và chủ động quản lý những mặt rất quan trọng trong dự án. Peter đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận không chính thức và chính thức với các nhà quản lý dự án để báo cáo với ông về chương trình này. Ông đã làm việc với họ và người trợ lý điều hành dự án của mình, Christine Braun, để phát triển một kế hoạch truyền thông cho chương trình. Tuy ông vẫn không chắc chắn nhưng đó là cách tốt nhất để phân phối thông tin và quản lý tất cả những thay đổi không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Ông cũng muốn phát triển những phương pháp phù hợp cho tất cả các nhà quản lý dự án có thể xây dựng kế hoạch và theo dõi hiệu suất mà không gò bó sự sáng tạo và tự chủ của họ. Christine gợi ý rằng họ có thể xem xét sử dụng một số công nghệ truyền thông mới để giữ cho thông tin dự án quan trọng được cập nhật và đồng bộ. Mặc dù Peter biết rất nhiều về viễn thông và đường dây cáp quang, ông không phải là một chuyên gia trong việc sử dụng công nghệ thông tin để cải thiện quá trình liên lạc. Và thực tế, đó cũng là một phần lý do ông cần tham khảo Christine, trợ lý của ông. Họ có thể thực sự phát triển một quy trình để giao tiếp đảm bảo linh hoạt và dễ sử dụng 4 hay không? Trong khi thời gian là vấn đề cốt yếu và nhiều dự án lại được thêm vào chương trình "cáp quang ngầm đại dương" mỗi tuần. 5 Chương I. Tầm quan trọng của quản lý truyền thông trong dự án. Nhiều chuyên gia đồng ý rằng sự thất bại về giao tiếp là mối đe dọa lớn nhất đối với sự thành công của bất kỳ dự án, đặc biệt là các dự án công nghệ thông tin. Chúng ta có thể thấy nhiều vấn đề trong lĩnh vực kiến thức khác, chẳng hạn như một phạm vi không rõ ràng hoặc một lịch trình không thực tế, bộc lộ ra các vấn đề với truyền thông. Điều này rất quan trọng cho các nhà quản lý dự án và nhóm của họ để có đặt việc thể truyền thông tốt lên vị trí ưu tiên, đặc biệt là với các bên liên quan, như một sự quản lý hàng đầu. Lĩnh vực công nghệ thông tin được liên tục thay đổi, và những thay đổi này mang theo rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật. Khi các chuyên gia máy tính có giao tiếp với các những người ngoài ngành, có thể kể đến là hầu hết các chuyên gia kinh doanh và quản lý cấp cao, thuật ngữ kỹ thuật thường có thể làm phức tạp vấn đề và gây nhầm lẫn những người không hiểu biết kỹ thuật. Mặc dù hầu hết mọi người đều sử dụng máy tính ngày nay nhưng khoảng cách giữa người dùng và các nhà phát triển vẫn tăng lên khi công nghệ ngày một tiến bộ. Tất nhiên, không phải tất cả chuyên gia máy tính đều giao tiếp kém, hầu hết mọi người trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ. Thêm vào đó, hầu hết các hệ thống giáo dục đều tạo ra cho sinh viên tốt nghiệp công nghệ thông tin các kỹ năng công nghệ hơn là kĩ năng truyền thông và các kỹ năng xã hội. Chương trình đào tạo cấp bằng liên quan đến CNTT hầu hết có nhiều yêu cầu kỹ thuật , nhưng rất ít yêu cầu các khóa học về truyền thông ( nói, viết, nghe ), tâm lý học, xã hội học và nhân văn. Mọi người thường cho rằng những kĩ năng đó dễ dàng và việc tiếp thu các kĩ năng mềm là đơn giản, nhưng đó lại là những kỹ năng quan trọng, và như vậy, mọi người cần phải học và rèn luyện phát triển những kĩ năng đó. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chuyên gia công nghệ thông tin cần có nhiều những kỹ năng mềm thậm chí cần nhiều hơn cả các kỹ năng khác. Chúng ta hoàn toàn không thể tách biệt kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm khi làm việc trên các dự án công nghệ thông tin. Đối với dự án thành công, mỗi 6 thành viên trong nhóm dự án cần cả hai loại kỹ năng và nhu cầu phát triển chúng liên tục thông qua đào tạo chính quy và đào tạo trong công việc. Một bài báo trên tạp chí Hệ thống thông tin giáo dục về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp cho các chuyên gia công nghệ thông tin dựa trên kết quả của nghiên cứu đã rút ra một số kết luận chung: Đầu tiên, tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp cho các chuyên gia công nghệ thông tin là điều hiển nhiên để các chuyên gia hệ thống thông tin tham gia vào nhiều cuộc diễn thuyết ngắn không chính thức với một số ít người tại một thời điểm. Thứ hai, chúng ta có thể nhận thấy rằng hầu hết các thông tin liên lạc thực sự là lời nói trong tự nhiên, nhưng đôi khi thông tin lại được hỗ trợ bởi các ghi chú hoặc đồ thị trên một bảng hoặc một tài liệu phát tay được thực hiện bởi máy tính. Thứ ba, hiển nhiên là mọi người luôn mong đợi các đồng nghiệp của họ lắng nghe một cách cẩn thận trong cuộc trao đổi và trả lời một cách chính xác vấn đề hiện tại họ đưa ra. Thứ tư, tất cả các chuyên gia hệ thống thông tin phải ý thức được thực tế là họ sẽ phải tham gia vào một số cuộc diễn thuyết trước công chúng chính thức . Thứ năm, rõ ràng là các chuyên gia hệ thống thông tin phải có khả năng giao tiếp hiệu quả để thành công trong vị trí hiện tại của họ, nhưng họ cũng phải có khả năng làm như vậy để thăng tiến đến vị trí cao hơn. Kể từ nhận được các phản hồi, chúng tôi thống kê ra rằng những người trong lĩnh vực CNTT sẽ có được sự thăng tiến từ thấp đến vị trí cao hơn nếu các kỹ năng giao tiếp quan trọng có sự tiến bộ. Khả năng giao tiếp bằng lời nói có vẻ là một yếu tố quan trọng trong thăng tiến nghề nghiệp. Trong một nghiên cứu gần đây, các kết quả phản hồi một lần nữa thể hiện rằng các kỹ năng phi kỹ thuật là quan trọng nhất cho các chuyên gia, thậm chí cho cả những người ở mức độ mới bắt đầu: Cuộc điều tra thăm dò xác nhận lại 1 lần nữa những phát hiện trước đó rằng các kỹ năng kỹ thuật không được coi là quan trọng nhất, đặc biệt là những đặc tính liên quan đến cá nhân và chuyên môn kinh doanh. Những kỹ năng mềm 7 quan trọng như một nền tảng cho tất cả các vị trí CNTT, và chúng nâng cao khả năng học tập và đảm bảo cho tương lai thăng tiến của các chuyên gia CNTT trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, kỹ năng công nghệ cũng rất quan trọng, mặc dù công ty chỉ đòi hỏi đến một mức độ nhất định ( khả năng kỹ thuật khác nhau được yêu cầu cho công việc khác nhau ). Kỹ năng công nghệ giúp làm giảm khối lượng đào tạo cho các nhân viên mới và cho phép một số nhân viên mới bắt đầu có thể dễ dàng hòa hợp và làm việc hiệu quả ngay. Chương này sẽ làm nổi bật khía cạnh quan trọng của quản lý truyền thông dự án, cung cấp một số gợi ý để cải thiện thông tin liên lạc, và mô tả làm thế nào mà phần mềm có thể hỗ trợ trong việc quản lý thông tin liên lạc của dự án. Mục tiêu của quản lý truyền thông dự án là đảm bảo tính kịp thời, tính thích hợp, phổ biến, thu thập, lưu trữ và sắp xếp thông tin dự án. Có năm quá trình chính trong quản lý truyền thông dự án : 1. Xác định các bên liên quan bao gồm việc xác định tất cả mọi người tham gia vào hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án và xác định cách tốt nhất để quản lý các mối quan hệ với họ. Các kết quả chính của quá trình này là một sự đăng ký của các bên liên quan và chiến lược quản lý các bên liên quan. 2. Kế hoạch truyền thông liên quan đến việc xác định thông tin và nhu cầu truyền thông của các bên liên quan: họ cần những thông tin gì, khi nào họ cần chúng, và làm thế nào thông tin sẽ đến được với họ. Kết quả đầu ra của quá trình này bao gồm một kế hoạch quản lý thông tin liên lạc và cập nhật tài liệu dự án. 3. Phân phối thông tin liên quan đến việc làm cho thông tin cần thiết cho dự án đến với các bên liên quan một cách kịp thời. Kết quả chính của quá trình này là cập nhật tài nguyên của quá trình tổ chức. Tài nguyên của quá trình tổ chức bao gồm các kế hoạch chính thức và không chính thức, chính sách, thủ tục, hướng dẫn, hệ thống thông tin, hệ thống tài chính, hệ thống quản lý, bài học kinh nghiệm, và lịch sử thông tin các quá trình qua đó giúp mọi người hiểu, làm theo , và cải thiện quy trình kinh doanh trong tổ chức. 4. Quản lý sự kì vọng của các bên liên quan bao gồm quản lý thông tin liên lạc để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan dự án và để giải quyết vấn đề. Kết quả đầu ra của quá trình này là quá trình cập nhật tài nguyên 8 của tổ chức, yêu cầu thay đổi, cập nhật kế hoạch quản lý dự án , và cập nhật tài liệu dự án. 5. Báo cáo hoạt động liên quan đến việc thu thập và phổ biến thông tin hiệu suất, bao gồm cả báo cáo tình trạng ,đo lường sự tiến bộ và dự báo. Kết quả đầu ra của quá trình này là báo cáo hiệu suất, cập nhật tài sản quá trình tổ chức , và yêu cầu thay đổi. 9 Sơ đồ sau thể hiện tóm tắt các quá trình và kết quả đầu ra khi chúng diễn ra trong một dự án điển hình. Khởi tạo Quá trình: Xác định các bên liên quan Kết quả đầu ra: Sự đăng ký các bên liên quan, chiến lược quản lý các bên liên quan. Lập kế hoạch Quá trình: Lập kế hoạch truyền thông, giao tiếp Kết quả đầu ra: Kế hoạch quản lý truyền thông, cập nhật tài liệu dự án Thực hiện. Quá trình: Phân phối thông tin Kết quả đầu ra: Cập nhật tài nguyên quá trình tổ chức Quá trình: Quản lý kỳ vọng các bên liên quan Kết quả đầu ra: cập nhật tài sản quá trình tổ chức, yêu cầu thay đổi, cập nhật kế hoạch quản lý dự án, cập nhật tài liệu dự án. Giám sát và kiểm soát Quá trình: Báo cáo hoạt động Kết quả đầu ra: Báo cáo hiệu suất, cập nhật tài nguyên quá trình tổ chức, yêu cầu thay đổi. Bắt đầu dự án Kết thúc dự án   10 [...]... hệ thông qua giao tiếp tốt Nhiều chuyên gia tin rằng sự khác biệt giữa các nhà quản lý dự án và nhà quản lý dự án xuất sắc là khả năng phát triển và quản lý các mối quan hệ và sử dụng kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu 22 Phân phối thông tin hiệu quả phụ thuộc vào nhà quản lý dự án và các thành viên nhóm dự án có kỹ năng giao tiếp tốt hay không Giao tiếp bao gồm nhiều kĩ năng khác nhau như viết, nói và nghe,... vào các dự án, mỗi dự án phải bao gồm một kế hoạch quản lý thông tin liên lạc hay các tài liệu hướng dẫn truyền thông của dự án Kế hoạch quản lý thông tin liên lạc nên là một phần của kế hoạch quản lý tổng thể dự án Kế hoạch quản lý truyền thông sẽ thay đổi theo nhu cầu của dự án, nhưng một số loại kế hoạch bằng văn bản nên luôn luôn được chuẩn bị Ví dụ, đối với các dự án nhỏ, như dự án Quản lý trang... Christine là trợ lý của ông Đó là hành động tốt để chia sẻ trách nhiệm cho quản lý truyền thông dự án hợp với toàn bộ nhóm dự án 33 Chương V Quản lý các bên liên quan Quản lý dự án phải hiểu và làm việc với các bên liên quan; do đó, họ đặc biệt nên chú ý xem làm thế nào để họ có thể sử dụng phương pháp truyền thông khác nhau cũng như kỹ năng giao tiếp và quản lý của họ để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của... nhóm dự án sử dụng các kênh thông tin liên lạc hiện có để chuyển tiếp thông tin dự án là đủ Vấn đề với việc sử dụng các kênh truyền thông hiện nay là mỗi nhóm (cũng như các bên liên quan khác ) có nhu cầu thông tin liên lạc khác nhau Tạo ra một số kế hoạch quản lý thông tin liên lạc và xem xét nó với các bên liên quan dự án ngay từ ban đầu trong một dự án, sẽ giúp ngăn ngừa hoặc giảm bớt các vấn đề thông. .. Kraus tạo tháng 11 Phần mềm nhà Kế hoạch thực Email thầu phụ 1 Najwa Gates 1 tháng 6 thi phần mềm Hình 2: Phân tích truyền thông các bên liên quan Có được các bên liên quan xem xét và phê duyệt việc phân tích thông tin liên lạc sẽ đảm bảo rằng các thông tin là chính xác và hữu ích 17 Nhiều dự án không bao gồm đầy đủ thông tin ban đầu về thông tin liên lạc Người quản lý dự án, quản lý tổng thể, và các thành... không bao giờ gặp được trực tiếp nhà tài trợ dự án của họ, các thành viên, hoặc các bên liên quan khác của dự án Một môi trường 32 dự án ảo rất quan trọng cho các nhà quản lý dự án để phát triển các thủ tục thông tin liên lạc rõ ràng Họ có thể và phải sử dụng e-mail, hội nghị web, tin nhắn tức thời, chủ đề thảo luận, các trang web dự án, và các công nghệ khác để giao tiếp thông tin nhiều nhất Họ có... người không nằm trong nhóm dự án thì người quản lý dự án nên cẩn thận với các vấn đề liên quan đến các thông tin có thể nhạy cảm của dự án, chẳng hạn như làm thế nào để đẩy mạnh các bên liên quan hỗ trợ dự án Thông tin nhạy cảm thường được sử dụng trong việc phát triển các chiến lược quản lý các bên liên quan 12 Tạo lập một chiến lược quản lý các bên liên quan là một cách tiếp cận giúp tăng sự hỗ trợ... hoặc vào các trang web để cố gắng tìm thông tin cần thiết Thay vì tập trung vào việc nhận thông tin bằng cách đọc tài liệu kỹ thuật, nhiều đồng nghiệp và các nhà quản lý muốn được biết những người làm việc trong các dự án của họ và phát triển một mối quan hệ tin cậy với những người đó Họ sử dụng các cuộc thảo luận không chính thức về dự án để phát triển các mối quan hệ Vì vậy, người quản lý dự án phải... liên quan dự án sẽ được xác định Những chi tiết này bao gồm tên của người thuộc bên liên quan, vị trí, tổ chức làm việc, vai trò với dự án , và thông tin liên lạc Nó cũng có thể bao gồm thông tin về yêu cầu các bên liên quan và kỳ vọng của họ vào dự án Bảng sau đây là một ví dụ của một đăng ký các bên liên quan 11 Họ tên Vị trí Vị trí Vai dự án trò Thông tin liên lạc trong dự án Joe Giám Fleming Trong. .. thế của nhu cầu thông tin liên lạc đặc biệt này Nhà tài trợ dự án sẽ cung cấp phản hồi tốt hơn về dự án so với các cuộc đàm phán chính thức, họ có thể cung cấp thông qua một số hình thức truyền thông khác Cuộc trò chuyện không chính thức cho phép các nhà tài trợ dự án thực hiện vai trò lãnh đạo của mình và cung cấp những hiểu biết và thông tin rất quan trọng cho sự thành công của dự án và các tổ chức . HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT  TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT. Giáo viên hướng dẫn : TS hoạch giao tiếp truyền thông Bởi vì truyền thông là rất quan trọng vào các dự án, mỗi dự án phải bao gồm một kế hoạch quản lý thông tin liên lạc hay các tài liệu hướng dẫn truyền thông của dự án. . đề xuất để cải thiện truyền thông dự án 39 Chương VIII. Sử dụng phần mềm hỗ trợ truyền thông dự án 58 KẾT LUẬN 64 2 GIỚI THIỆU Mục tiêu việc tìm hiểu của lĩnh vực quản lý truyền thông trong dự
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT., TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT., TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT., Chương I. Tầm quan trọng của quản lý truyền thông trong dự án., Chương II. Xác định các bên liên quan., Chương III. Lập kế hoạch giao tiếp truyền thông, Chương IV. Sự phân phối thông tin., Chương V. Quản lý các bên liên quan, Chương VII. Các đề xuất để cải thiện truyền thông dự án, Chương VIII. Sử dụng phần mềm hỗ trợ truyền thông dự án.

Từ khóa liên quan