BÀI TIỂU LUẬN : NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ TÍN DỤNG (LC)

25 3,695 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:19

LỜI MỞ ĐẦUNhư chúng ta đã biết thì việc mở LC đem đến sự thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn trong thương mại quốc tế. Vì thế việc thanh toán của người nhập khẩu cho người xuất khẩu thông qua mở LC ở ngân hàng thương mại đã trở nên phổ biến hơn. Nhưng có thể nhiều người vẫn có thắc mắc về những nội dung cần thiết của một LC là gồm những phần nào, mỗi phần thì có những đặc điểm gì? Hiểu được điều này, nhóm chúng tôi đã tìm kiếm những tài liệu có liên quan, tổng hợp, và trình bày với một cách dễ hiểu nhất về nội dung chính của một LC. Bài viết này nhằm mang đến cho người đọc một cái nhìn rõ ràng hơn về nội dụng của một LC. Ngoài ra, nhóm chúng tôi còn đưa ra một LC cụ thể để người đọc có thể so sánh giữa lý thuyết và thực tế có những điểm giống và khác nhau như thế nào. MỤC LỤCPHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA THƯ TÍN DỤNG11.Khái niệm12.Tính chất thư tín dụng LC1PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA MỘT THƯ TÍN DỤNG LC21.Ngày phát hành (Date of issue):22.Số và loại LC (Number and form of LC):23.Tên và địa chỉ các bên liên quan ( Name and addresses of participants):24.Loại tiền, số tiền (Currency code, amount):25.Thời hạn hiệu lực của LC (Validity of LC)36.Cách thực hiện LC (Available with …by…):37.Các điều khoản về giao hàng, vận tải: Shipment terms88.Mô tả hàng hóa – description of goods and services99.Những chứng từ được yêu cầu Documents required910.Các quy định khác1011.Cam kết của ngân hàng1112.Dẫn chiếu UCP11PHẦN 3: GIỚI THIỆU MỘT THƯ TÍN DỤNG (LC) CỤ THỂ12TÀI LIỆU THAM KHẢO15PHỤ LỤC16 PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA THƯ TÍN DỤNG1.Khái niệmThư tín dụng là một văn bản do một ngân hàng phát hành theo yêu cầu của khách hàng (người nhập khẩu) cam kết trả một số tiền nhất định trong một thời hạn nhất định cho người thụ hưởng (người xuất khẩu) khi người này xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ với các yêu cầu của thư tín dụng.2.Tính chất thư tín dụng LCThư tín dụng (Letter of Credit LC) được hình thành trên cơ sở hợp đồng nhưng độc lập hoàn toàn với hợp đồng.Theo điều 4 UCP600, về bản chất, LC là những giao dịch riêng biệt với hợp đồng thương mại. Các ngân hàng không bị liên quan hay bị ràng buộc vào hợp đồng, ngay cả khi LC dẫn chiếu trên hợp đồng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ TÍN DỤNG (L/C) GVHD: Th.S Nguyễn Phước Kinh Kha NHÓM: 9 LỚP: TN09DB2 Tp. HCM, ngày 1 tháng 3 năm 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ TÍN DỤNG (L/C) Danh sách nhóm và MSSV: 1. Trần Thị Mỹ Duyên 095 403 0105 2. Phí Thị Quỳnh Hương 095 404 2544 3. Đoàn Thị Hà Nhi 095 403 2474 4. Trần Lam Thái 095 403 0614 5. Nguyễn Lê Hàn Uyên 095 403 2811 LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết thì việc mở L/C đem đến sự thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn trong thương mại quốc tế. Vì thế việc thanh toán của người nhập khẩu cho người xuất khẩu thông qua mở L/C ở ngân hàng thương mại đã trở nên phổ biến hơn. Nhưng có thể nhiều người vẫn có thắc mắc về những nội dung cần thiết của một L/C là gồm những phần nào, mỗi phần thì có những đặc điểm gì? Hiểu được điều này, nhóm chúng tôi đã tìm kiếm những tài liệu có liên quan, tổng hợp, và trình bày với một cách dễ hiểu nhất về nội dung chính của một L/C. Bài viết này nhằm mang đến cho người đọc một cái nhìn rõ ràng hơn về nội dụng của một L/C. Ngoài ra, nhóm chúng tôi còn đưa ra một L/C cụ thể để người đọc có thể so sánh giữa lý thuyết và thực tế có những điểm giống và khác nhau như thế nào. MỤC LỤC PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA THƯ TÍN DỤNG 1 PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA MỘT THƯ TÍN DỤNG LC 2 PHẦN 3: GIỚI THIỆU MỘT THƯ TÍN DỤNG (L/C) CỤ THỂ 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 PHỤ LỤC 17 PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA THƯ TÍN DỤNG 1. Khái niệm Thư tín dụng là một văn bản do một ngân hàng phát hành theo yêu cầu của khách hàng (người nhập khẩu) cam kết trả một số tiền nhất định trong một thời hạn nhất định cho người thụ hưởng (người xuất khẩu) khi người này xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ với các yêu cầu của thư tín dụng. 2. Tính chất thư tín dụng L/C Thư tín dụng (Letter of Credit- L/C) được hình thành trên cơ sở hợp đồng nhưng độc lập hoàn toàn với hợp đồng. Theo điều 4 UCP600, về bản chất, L/C là những giao dịch riêng biệt với hợp đồng thương mại. Các ngân hàng không bị liên quan hay bị ràng buộc vào hợp đồng, ngay cả khi L/C dẫn chiếu trên hợp đồng. 1 PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA MỘT THƯ TÍN DỤNG LC Hiện nay, các thư tín dụng thường được mở bằng điện SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Hiệp hội tài chính viễn thông liên ngân hàng thế giới. Một thư tín dụng mở bằng điện SWIFT thường có các nội dung sau: 1. Ngày phát hành (Date of issue): Là ngày bắt đầu phát sinh cam kết trả tiền của ngân hàng phát hành, là mốc tính thời hạn hiệu lực của L/C đồng thời là căn cứ để người thụ hưởng (người xuất khẩu) kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ đầu tiên của người yêu cầu phát hành L/C (người nhập khẩu). 2. Số và loại L/C (Number and form of L/C): Là căn cứ phân biệt L/C này với L/C khác, là căn cứ theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, ghi các chứng từ liên quan và dùng trong lưu trữ tài liệu của doanh nghiệp và ngân hàng. Có hai loại L/C cơ bản: • L/C có thể hủy ngang (Revocable) • L/C không thể hủy ngang (Irrevocable) 3. Tên và địa chỉ các bên liên quan (Name and addresses of participants): Trong một L/C có ít nhất tên và địa chỉ của bốn chủ thể sau: • Ngân hàng phát hành – Issuing bank (thường được thể hiện ở phần đầu L/C, sau từ From hoặc Sender) • Ngân hàng thông báo – Advising bank (được ghi sau từ to hoặc Receiver) • Người yêu cầu – Applicant • Người thụ hưởng – Beneficiary Ngoài ra còn có sự tham gia của các ngân hàng khác như: • Ngân hàng xác nhận – Confirming bank • Ngân hàng chiết khấu – Negotiating bank 2 • Ngân hàng hoàn trả - Reimbursing bank • … 4. Loại tiền, số tiền (Currency code, amount): • Loại tiền: đồng tiền mà ngân hàng cam kết thanh toán cho người thụ hưởng được quy định trong hợp đồng • Số tiền: trong L/C phải được quy định rõ số tiền mà ngân hàng mở cam kết thanh toán cho người thụ hưởng. Số tiền trong L/C tối thiểu bằng trị giá hợp đồng. Số tiền của L/C có thể lớn hơn trị giá hợp đồng vì người thụ hưởng có thể được thanh toán thêm các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện. • Cách thể hiện số tiền thuận lợi nhất cho người thụ hưởng là quy định số tiền lớn nhất mà người thụ hưởng được thanh toán ngay cả trong trường hợp số lượng hàng là tuyệt đối. 5. Thời hạn hiệu lực của L/C (Validity of L/C) • Là khoảng thời gian ngân hàng phát hành cam kết trả tiền cho người thụ hưởng nếu xuất trình được bộ chứng từ phù hợp. Thời hạn này bắt đầu tính từ ngày phát hành L/C cho đến ngày hết hạn hiệu lực được quy định trong L/C. trong L/C mở bằng điện SWIFT, ngày hết hạn hiệu lực thường được ghi cùng địa điểm hết hạn. • Thời hạn hiệu lực là một trong những nội dung quan trọng của L/C bởi nó liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên. Thông thường thời hạn hiệu lực của L/C được thỏa thuận và quy định rõ trong hợp đồng. Nếu không được quy định trước, người nhập khẩu phải cần tính toán để mở được một L/C có thời hạn hiệu lực hợp lý tránh phải tu chỉnh sau này. • Thời hạn hiệu lực được xác định căn cứ vào ngày giao hàng đã được quy định theo nguyên tắc sau:  L/C phải được mở trước khi giao hàng. Khoảng thời gian này được xác định phụ thuộc vào những yếu tố:  Thời gian chuyển L/C từ ngân hàng phát hành sang ngân hàng thông báo.  Thời gian lưu giữ L/C tại ngân hàng thông báo.  Thời gian cần thiết để chuẩn bị giao hàng.  L/C phải hết hạn hiệu lực sau ngày giao hàng. Khoảng thời gian này được xác định phụ thuộc vào những yếu tố:  Thời gian cần thiết đẻ lập chứng từ thanh toán.  Thời gian lưu giữ chứng từ tại ngân hàng thông báo.  Thời gian gửi chứng từ từ ngân hàng thông báo sang ngân hàng phát hành. Nếu L/C hết hạn hiệu lực tại nước người thụ hưởng, yếu tố này không cần tính đến nữa. 3 6. Cách thực hiện L/C (Available with …by…): Theo điều 6 UCP 600 quy định rõ tất cả các L/C phải chỉ rõ được thực hiện tại ngân hàng nào và được thực hiện bằng cách nào. Theo UCP 600 có 4 cách thực hiện một L/C: trả ngay – At sight; trả sau – Deferred payment; chấp nhận – Acceptance; chiết khấu – Negotiation. Trong đó: 1. Trả ngay – At sight: Quy định trong L/C: - Ngân hàng trả tiền: Ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng được chỉ định - L/C có thể không yêu cầu ký các hối phiếu.Nếu có yêu cầu , hối phiếu ký phát là hối phiếu trả ngay đòi tiền ngân hàng được chỉ định. - Ngân hàng phát hành phải trả tiền miễn truy đòi ngay khi chứng từ xuất trình hợp lệ. Nếu chỉ định một ngân hàng khác trả tiền mà ngân hàng này không trả thì ngân hàng phát hành phải trả tiền. Quy trình đòi và trả tiền theo một L/C trả ngay: Chú thích: 1-Người thụ hưởng kiểm tra L/C tiến hành giao hàng 2-Lập chứng từ xuất trình cho ngân hàng thông báo 3-Ngân hàng thông báo chuyển chứng từ cho ngân hàng phát hành L/C 4-Ngân hàng phát hành kiểm tra chứng từ và trả tiền nếu chứng từ hợp lệ 5-Ngân hàng thông báo trả tiền cho người thụ hưởng 4 Ngân hàng phát hành L/C – Issuing Bank Ngân hàng phát hành L/C – Issuing Bank Ngân hàng thông báo – Advising Bank Ngân hàng thông báo – Advising Bank Người yêu cầu mở L/C - L/C Applicant Người yêu cầu mở L/C - L/C Applicant Người thụ hưởng L/C – L/C Beneficiary Người thụ hưởng L/C – L/C Beneficiary 1 – Hàng hóa 5 - $ 2-CT 3 - CT 4 - $ [...]... thể hủy ngang :2 0: Documentary credit number: số L/C do ngân hàng mở L/C lập :3 1C: date of issue: 06102 7: (yy/mm/dd) ngày phát hành L/C là ngày 27/10/2006 :4 0E: applicable rules: Ucp latest version: L/C được áp dụng theo những nguyên tắc của UCP bản mới nhất 12 :3 1D: Date and place of expiry: 070120THAILAND: ngày và nơi hết hạn hiệu lực, L/C hết hạn hiệu lực ngày 2/1/2007 ở Thái Lan :5 0: applicant BEN... phương thức chiết khấu :4 2C: Draft at sight for 100 pct of invoice value: hối phiếu trả ngay 100% giá trị hóa đơn :4 2A: Drawee BFTVVNVX00 7: người bị ký phát là ngân hàng mở L/C :4 3P: Partial shipments: permitted: cho phép giao hàng từng phần :4 3T: transshipment: permitted: cho phép chuyển tải :4 4A: Loading on board/dispatch taking in charge at/from: any Malaysia or Thailand port : có thể tải hàng lên... Lan :4 4B: For transportation to HCMC port, Vietnam: vận chuyển hàng đến cảng Tp HCM, Việt Nam :4 4C: Latest date of shipment 06123 0: ngày giao hàng chậm nhất là 30/12/2006 :4 5A: Description of goods and/or services: phần mô tả hàng hóa dịch vụ […] :4 6A: Documents Requierd: những chứng từ yêu cầu người ký phát (người thụ hưởng) xuất trình […] 13 :4 7A: Additional conditions: những điều kiện bổ sung :7 1B:... MATERIAL JOINT STOCK COMPANY: người yêu cầu mở L/C :5 9: beneficiary SIAM FIBREBOARD COMPANY LIMITED: người thụ hưởng :3 2B: currency code, amount USD381384,6 0: đơn vị tiền tệ là Đô la Mỹ, số lượng là 381384,60 :3 9A: percentage credit amount tolerance: phần trăm chênh lệch cho phép so với số tiền ở mục 32B 10/1 0: là mức dao động 10% :4 1D: Available with any bank by negotiation: nghĩa là L/C được có thể... được yêu cầu thư ng được coi là một trong những nội dung quan trọng nhất của L/C vì việc trả tiền của ngân hàng phát hành căn cứ và chứng từ mà người thụ hưởng xuất trình Phần lớn tranh chấp trong giao dịch tổ chức tín dụng là tranh chấp liên quan đến tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán, do vậy trong ucp có rất nhiều điều khoản về chứng từ Nội dung chứng từ gồm 3 vấn đ : Loại chứng t : L/C liệt kê... A/C: Tất cả phí ngân hàng phát sinh bên ngoài Việt Nam sẽ được điều chỉnh và hoàn lại cho bên thụ hưởng :4 8: Period for presentation within 21 days after shipment date: thời hạn xuất trình chứng từ là 21 ngày kể từ ngày giao hàng :4 9: Confirmation instructions: Without: không có những chỉ dẫn xác nhận :7 8: Instr to paying/accepting/neg bank: những chỉ dẫn cho ngân hàng trả tiền/chấp nhận/chiết khấu :5 7:. .. kết của ngân hàng Các L/C mở bằng điện thư ng không có cam kết của ngân hàng phát hành hoặc thể hiện cam kết này một cách đơn giản: khi nhận được chứng từ chúng tôi sẽ trả tiền 12 Dẫn chiếu UCP Quy định về việc áp dụng UCP có thể thể hiện ở phần đầu L/C hoặc ở phần sau cùng của L/C bằng câu: This credit is subject to UCP DC 1993, Revision ICC Publication No.500 11 PHẦN 3: GIỚI THIỆU MỘT THƯ TÍN DỤNG... chúng tôi xim lấy mẫu L/C trong sách của Nguyễn Minh Kiều, (2011), Thanh toán quốc tế, NXB Lao động - Xã hội, trang 347 - 349 làm ví dụ, được trích dẫn trong phần phụ lục MT70 0: Mẫu L/C được soạn thảo theo mẫu điện của SWIFT, mẫu điện 700 ID: số hiệu mẫu L/C Priority: N : Mức độ ưu tiên: bình thư ng (Normal) Sender: ngân hàng phát hành (The issueing bank) Send to: Ngân hàng thông báo (The advising bank)... ngân hàng thư ng xem xét:  Trị giá và thực trạng bộ chứng từ 7  Quan hệ của người hưởng với ngân hàng chiết khấu, thực trạng hoạt động và khả năng trả nợ của người thụ hưởng nếu bộ chứng từ bị ngân hàng từ chối, trả tiền  Loại hàng hóa, mức độ rủi ro có thể xảy ra do biến động giá cả…  Người mở L/C: uy tín, khả năng tài chính, quan hệ giữa người này với người hưởng L/C  Ngân hàng mở L/C: uy tín, thiện... header block: là địa chỉ SWIFT cụ thể hay gọi là BIC (Bank identifier Code) khi tham gia vào hệ thống SWIFT, mỗi Ngân hàng cần phải có một địa chỉ Thông qua địa chỉ này mà các Ngân hàng có thể trao đổi nghiệp vụ TTQT và các dịch vụ khác do SWIFT cung cấp :2 7: Sequence of total 1/ 1: số bộ L/C được mở là 1 :4 0A: Form of documentary credit: Loại L/C (có thể hủy ngang hoặc không hủy ngang); Irrevocable: loại . NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA THƯ TÍN DỤNG 1 PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA MỘT THƯ TÍN DỤNG LC 2 PHẦN 3: GIỚI THIỆU MỘT THƯ TÍN DỤNG (L/C) CỤ THỂ 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 PHỤ LỤC 17 PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT. người này xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ với các yêu cầu của thư tín dụng. 2. Tính chất thư tín dụng L/C Thư tín dụng (Letter of Credit- L/C) được hình thành trên cơ sở hợp đồng nhưng. đồng thư ng mại. Các ngân hàng không bị liên quan hay bị ràng buộc vào hợp đồng, ngay cả khi L/C dẫn chiếu trên hợp đồng. 1 PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA MỘT THƯ TÍN DỤNG LC Hiện nay, các thư tín dụng thư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TIỂU LUẬN : NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ TÍN DỤNG (LC), BÀI TIỂU LUẬN : NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ TÍN DỤNG (LC), BÀI TIỂU LUẬN : NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ TÍN DỤNG (LC), PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA MỘT THƯ TÍN DỤNG LC, PHẦN 3: GIỚI THIỆU MỘT THƯ TÍN DỤNG (L/C) CỤ THỂ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan