nghiên cứu dự án về mặt tài chính xây dựng bể bơi gò công

32 707 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:23

Trường ĐH Hải Phòng Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh Bài tập lớn môn quản trị dự án Nghiên cứu dự án về mặt tài chính: xây dựng bể bơi Gò Công Sinh viên thực hiện : Ngô Thị Ánh Nguyệt Lớp : Quản trị kinh doanh K10 Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Đức Văn 1 LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động đầu tư đều được xem xét từ hai góc độ: nhà đầu tư và nền kinh tế. Trên góc độ nhà đầu tư, mục đích cụ thể có nhiều nhưng quy tụ lại là yếu tố lợi nhuận. Khả năng sinh lợi của dự án là thước đo chủ yếu quyết định sự chấp nhận một việc làm mạo hiểm của nhà đầu tư. Chính vì vậy, xu hướng phổ biến hiệu quả nhất hiện nay là đầu tư theo dự án. Dự án đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt với sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Sự thành bại của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc đầu tư dự án có hiệu quả hay không? Việc phân tích chính xác các chỉ tiêu kinh tế của dự án sẽ chứng minh được điều này. Bố cục bao gồm 3 phần: _CHƯƠNG I : Tổng quan về dự án đầu tư _CHƯƠNG II: Chủ đầu tư _CHƯƠNG III: Dự án xây dựng bể bơi “ Gò Công” 2 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Vốn đầu tư: là tiền tích lũy của xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn kgacs được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất nhằm duy trì tiềm lực sẵn có và tạo ra tiềm lực lớn hơn cho sản xuất kinh doanh dịch vụ. Vốn đầu tư bao gồm các dạng sau: - Tiền tệ các loại. - Hiện vật hữu hình: tư liệu, tài nguyên. - Hàng hóa vô hình: sức lao động, công nghệ, nhãn hiệu, phát minh… - Các phương tiện khác: cổ phiếu, hối phiếu, vàng, bạc… Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh lần đầu tiên được hình thành, tiền này được dùng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, trả lương cho người lao động trong chu kỳ sản xuất kinh doanh đầu tiên. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động tiền này dùng để mua sắm them máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng và tăng thêm vốn lưu động. Số tiền cần cho hoạt động đầu tư thường rất lớn, không thể trích ra cùng một lúc từ các khoản chi tiêu thường xuyên của các cơ sở, của xã hội vì sẽ làm xáo trộn mọi hoạt động bình thường của hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt xã hội. Do đó, tiền này chỉ có thể là tiền tích lũy của xã hội, của cơ sở sản xuất kinh doanh, tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ nước ngoài. Hoạt động đầu tư: 3 Là quá trình sử dụng vốn nhằm tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế nói chung,của các địa phương,các ngành,các cơ sở sản xuất nói riêng.Như vậy hoạt động đầu tư nói chung hi sinh các nguồn lực hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó trong tương lai nhằm thu về các kết quả nhất định lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra.Các nguồn lực bao gồm:tiền,cơ sở vật chất kĩ thuật,sức lực và trí tuệ con người(nguồn nhân lực) Đặc điểm của hoạt động đầu tư: -Thời gian từ khi bắt đầu tiến hành đầu tư co tới khi các thành quả của quá trình đầu tư đó phát huy tác dụng và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội phải kéo dài trong nhiều năm -Số tiền cần cho đầu tư là rất lớn và không vận động trong suốt quá trình thực hiện đầu tư - Thành quả của các công cuộc đầu tư là sử dụng trong nhiều năm với lợi ích thu được là bằng hoặc lớn hơn chi phí đã bỏ ra trong quá trình thực hiện đầu tư có như vậy công cuộc đầu tư mới có hiệu quả -Những thành quả của công cuộc đầu tư có giá trị sử dụng trong hàng trăm hàng ngàn năm -Các thành quả của quá trình đầu tư là công trình xây dựng hoặc các vật kiến trúc như các nhà máy hầm mỏ,các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi , đường xá,cầu cống,bến cảng sẽ tiến hành hoạt động của mình ngay tại nơi chúng được tạo ra.Do đó để lại lợi ích kinh tế xã hội cao thì trước khi bỏ ra đầu tư phải làm tốt công tác chuẩn bị có nghĩa là xem xét tính toán toàn diện các các khía cạnh kinh tế kĩ thuật, điều kiện môi trường pháp lý có liên quan đến quá trình thực hiện đầu tư, đến sự phát huy tác dụng và hiệu quả đạt được của công cuộc đầu tư.Muốn vậy chúng ta phải dự đoán các yếu tố bất lợicó thể xảy ra ảnh hưởng tới sự thành công trong công cuộc đầu tư .Thực 4 chất của sự sắp xếp chuẩn bị này là lập dự án đầu tư.Có thể nói dự án đầu tư là cơ sở vững chắc,là tiền đồ cho việc thực hiện công cuộc đầu tư đạt được hiệu quả kinh tế Khái niệm dự án đầu tư Dự án đầu tư có thể được xem xét ở nhiều góc độ: - Về hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và các chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. - Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo kết quả tài chính ,kinh tế xã hội trong thời gian dài. - Theo góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hóa nhằm đạt mục tiêu bằng việc tạo ra kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định. Các yêu cầu đối với 1 dự án đầu tư: _Tính khoa học và hệ thống: bất kì 1 dự án nào cũng phải nghiên cứu tỉ mỉ, kỹ càng.Tính toán chính xác từng nội dung của nó. Đối với những nội dung phức tạp như: phân tích kinh tế tài chính, xây dựng tiến độ sử dụng vốn… cần có sự tư vấn của các cơ quan chuyên môn làm dịch vụ giúp đõ. _Tính pháp lý: để được nhà nước cấp giấy phép đòi hỏi dự án phải không chứa đựng những điều trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Do đó người xây dựng dự án cần phải nghiên cứu tỉ mỉ những vấn đề liên quan đến pháp luật. 5 _Tính thực tiễn: xây dựng dự án càng thực tiễn càng tránh được những rủi ro, vì ta có thể đưa ra những yếu tố nhằm lường trước những bất lợi sẽ xảy ra trong quá trình thực hiện. Trong các dự án kinh doanh cần phải đưa ra các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về khả năng vốn của doanh nghiệp, về sản phẩm, điều kiện cung ứng vật tư, nguyên vật liệu… _Tính chuẩn mực: Nội dung của dự án phải được xây dựng theo 1 trình tự nhất định, mang tính chuẩn hóa, nhằm giúp cho các cơ quan thẩm định, các đối tác kinh doanh, các tổ chức tài chính trong hoặc ngoài nước có thể hiểu và đưa quyết định trong việc đầu tư. _Tính phỏng định: Xuất phát từ “dự án” ta có thể hiểu được, dù cho dự án có được xây dựng kĩ lưỡng nhue thé nào thì về bản chất nó vẫn mang tính chất dự trù, dự báo. Vai trò của dự án đầu tư _Góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của nhà nước, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội, vào mức tăng trưởng của nền kinh tề qua phần giá trị gia tăng. _Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới nên tạo thêm nhiều việc làm mới, giảm tỉ lệ thất nghiệp 6 _Là công cụ để thực hiện mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư và khu vực. _Có ảnh hưởng tích cực đến môi trường như: tạo ra môi trường kinh tế năng động, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng địa phương. _Góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế như: xây dựng, củng cố, nâng cấp kết cấu hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 7 CHƯƠNG II: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chủ đầu tư: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BỂ BƠI ĐA NĂNG PHÚC THANH Trụ sở chính: Lô B20 – Sao Đỏ 1 – P.Anh Dũng – Q.Dương Kinh – TP.Hải Phòng Điện thoại 0313.880.868 Hotline: 0986362954 Web: http://www.intelipool.vn Email : phucthanhjsc@gmail.com 1>Giới thiệu Công ty cổ phần phát triển bể bơi đa năng Phúc Thanh là một doanh nghiệp nằm trong hệ thống các công ty thành viên thuộc tập đoàn Phúc Thanh- một tập đoàn kinh tế đa doanh với những thương hiệu sản phẩm nổi tiếng, uy tín và chất lượng trong các lĩnh vực: bể bơi thông minh, điều hòa không khí, thang máy, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Công ty Cổ phần Phát triển Bể bơi đa năng Phúc Thanh là nhà tiên phong trong lĩnh vực xây dựng và lắp đặt bể bơi tại Việt Nam. Sau thành tựu của 12 năm hoạt động, chúng tôi có thể khẳng định mình là nhà chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này. Trong suốt 12 năm qua chúng tôi đã và đang không ngừng đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ, với mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm ưu việt 8 nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của toàn xã hội, mang lại lợi ích cũng như sự thuận tiện tối đa cho khách hàng. Hiện nay Công ty chúng tôi đang là đại lý độc quyền của hãng bể bơi Inteli của tập đoàn Inteli group Anh quốc được gọi là công nghệ Đa Năng.Với hai công nghệ vượt trội và các tính năng đa tác dụng thực sự hoàn hảo dành cho người sử dụng với sự an toàn tuyệt đối. Hiện nay, công ty là đại lý phân phối sản phẩm của những Hãng nổi tiếng nhất thế giới, xây dựng hàng trăm công trình trên khắp ba miền của đất nước, từ những bể bơi cho gia đình, bể bơi cho các khu khách sạn du lịch, bể bơi cho trường học cho đến bể bơi cho các khu công viên nước, bể bơi thi đấu chuyên nghiệp và khu resort. Với những cố gắng của mình, sản phẩm của công ty cung cấp đã được thị trường đánh giá rất cao, được thể hiện cụ thể bằng: ỷ ban Thể dục thể thao Việt Nam tặng Huy chương “Vì sự nghiệp  Thể dục thể thao”. Là đơn vị được lựa chọn cung cấp sản phẩm phục vụ cho Đề án  nâng cao thể trạng người Việt Nam và phát triển xã hội hoá thể thao đến các phường, xã trong cả nước. Được Viện Khoa học Thể dục Thể thao lựa chọn là đối tác chính  thức trong lĩnh vực kiểm định, ứng dụng, cung cấp công nghệ mới trong lĩnh vực thể thao dưới nước tại Việt Nam. Được Trung tâm thẩm định giá - Bộ Tài chính thẩm định giá thiết  bị, vật tư bể bơi cung cấp trên toàn quốc.  Hiện là đơn vị có thị phần cung cấp sản phẩm bể bơi lớn nhất Việt Nam 9 2>Lĩnh vực hoạt động - Sản xuất, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị bể bơi, công viên nước, các thiết bị lọc nước, hóa chất xử lý nước. - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thể thao. - Sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, dụng cụ thể thao, đồ chơi trẻ em (trừ các loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách và sức khoẻ trẻ em). - Buôn bán máy móc, vật tư ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật). - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá. - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. - Sản xuất, mua bán, lắp đặt trang thiết bị nội ngoại thất, thiết bị phòng tắm, thiết bị vệ sinh, bồn sục, phòng tắm hơi, trang trí sân vườn (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trinh). - Mua bán, lắp đặt máy móc, thiết bị điện, điện tử, điện dân dụng, điện công nghiệp, thiết bị văn phòng, gia đình. - Dịch vụ công hơi, xoa bóp (Không bao gồm châm cứu, day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền). 10 [...]... Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư chúng ta phải xem xét và phân tích dự án dưới nhiều góc độ như: xem xét dự án có khả thi không, đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án, thẩm định dự án đầu tư … Từ bảng tính các chỉ tiêu tài chính của dự án ta có : NPV = $ 1167317007.74> 0 IRR = 25% > r = 10% B/C = 2.353467495> 1 Vậy dự án có tính khả thi cao, dự tính dự án. .. thể thao - Căn cứ vào nghị định số 50/NĐ – CP ngày 28/ 08/ 1996 của chính phủ về việc thành lập, tổ chức, giải thể và phá sản các doanh nghiệp - Căn cứ vào nghị định số 52/NĐ – CP ngày 08/ 07/ 1999 của chính phủ ban hành quy chế đầu tư xây dựng 13 II> Tổng quan về dự án 1 Ngiên cứu và phân tích thị trường: _ Thị trường đầu vào: Dự án bể bơi nhân tạo thì thị trường đầu vào không quá phức tạp bao gồm những... Dự án sẽ đầu tư xây dựng: _ 1 bể bơi nhân tạo phục vụ nhu cầu bơi lội 14 _ 1 khu nhà tắm phục vụ khách tắm lại _ 1 quầy phục vụ bao gồm bán đồ uống giải khát phục vụ nhu cầu ăn uống, cung cấp các dịch vụ tắm lại cho khách, trông giữ đồ, cho thuê quần áo bơi, phao …… _ 1 bãi để xe có mái che trông giữ xe cho khách Dự án sẽ áp dụng những công nghệ lọc nước tiên tiến nhất để chất lượng nước trong hồ bơi. .. Hàng Hải, Hải Quân….) Với đà đi lên của thành phố, nhu cầu mỗi lúc một tăng cao Dự án xây dựng bể bơi Gò Công “ hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tích cực 12 Theo đánh giá ban đầu đây sẽ là 1 dự án nhiều tính khả thi, hiệu quả kinh tế tương đối cao dựa trên 1 số lý do sau: 1 Sự ủng hộ của Đảng và nhà nước thông qua các chính sách khuyên khích hỗ trợ đầu tư nhằm xã hội hóa đối với các hoạt động trong... mái và yên tâm cho người bơi Kết hợp thêm công nghệ tạo sóng để tạo ra điểm khác biết riêng cho dự án, tạo ra lợi thế cạnh tranh 3 Giải pháp công nghệ cho dự án Toàn bộ dự án được xây dựng trên khu đất trống trong cung thiếu nhi – Phường Đằng Giang – Quận Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng Thông số kĩ thuật Chiều dài 80m Chiều rộng 40m Độ sâu 1 đầu là 2m 1 đầu là 1m Cốt thành bể 1,2m Nước ngầm -0,4m Tiêu... gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường) - Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp đồng 11 Chương III> Dự án xây dựng bể bơi “ Gò Công I>Sự cần thiết và những căn cứ phải đầu tư dự án 1> Hiện trạng thị trường sản phẩm tại Hải Phòng Với việc đi lên và phát triển của thành phố Hải Phòng cùng nhịp phát triển của đất nước, nhịp sống mỗi lúc 1 nhanh Nhu cầu về 1 địa điểm để... tiêu tài chính của dự án 1> Các khoản chi phí ban đầu Chi phí ban đầu về đất ( đơn vị : vnđ ) stt Khoản mục Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền 1 Chi phí đo vẽ bản đồ 20000000 2 Chi phí hành chính 3000000 3 Chi phí thuê đất trong 7 năm 2.600 m2 80.000đ/1 năm /m2 Tổng 1456000000 1479000000 Chi phí xây dựng, xây lắp ( đơn vị : vnđ ) stt Số lượng Đơn vị 2400 m2 1458333 1 1 Cái cái 40000000 40000000 3 bể bơi. .. ( đơn vị : vnđ ) stt Số lượng Đơn vị 2400 m2 1458333 1 1 Cái cái 40000000 40000000 3 bể bơi ( 80 x 40m ) Xây dựng nhà vệ sinh, phòng thay đồ: Cho nam Cho nữ Xây dựng quán phục vụ 100 m2 22000000 22000000 4 Hệ thống cấp thoát nước 1 cái 50000000 50000000 5 Hệ thống điện chiếu sáng(đèn cao áp) Xây dựng nhà để xe có mái che 4 cái 6000000 24000000 50 m2 1000000 50000000 1 2 6 Khoản mục Tổng Đơn giá Thành... loại chịu được hoá chất và tia cực tím 19 8 Máng tràn hoặc Skimmer: Được lắp vào thành bể bơi nhằm thu nước tràn trong bể bơi, sau đó đưa về bể trung hoà trước khi qua hệ thống lọc và trả vào bể Hệ thống lọc đồng bộ FiberPool – Spain có đầy đủ công suất lọc cho hồ bơi từ 6 m3/h đến 353 m3/h Hồ chứa Nước / kết cấu 1 hồ • • • • • • • Máy bơm chuyên dụng cho hồ bơi Bộ lọc cát / vãi catridge Bộ cấp hóa chất... hồ bơi ống mềm hút vệ sinh đáy hồ bơi( 1,5 – 30m) Chổi trà đáy hồ bơi Vợt vớt rác hồ bơi Chi phí khác Số lượng Đơn vị Đơn giá 1 cái 120000000 Tổng 176050000 Tài sản khấu hao: ( đơn vị : vnđ ) 25 Dự án trong 7 năm, khấu hao đều stt Tài sản cố định Giá trị 1 Thuê đất 800.000.000 2 Hệ thống lọc nước 120.000.000 3 Bể bơi 350.000.000 4 Hệ thống nhà vệ sinh 80.000.000 5 Quán phục vụ 22.000.000 6 Hệ thống . quản trị kinh doanh Bài tập lớn môn quản trị dự án Nghiên cứu dự án về mặt tài chính: xây dựng bể bơi Gò Công Sinh viên thực hiện : Ngô Thị Ánh Nguyệt Lớp : Quản trị kinh doanh K10 Giáo. pháp luật và chính sách của nhà nước. Do đó người xây dựng dự án cần phải nghiên cứu tỉ mỉ những vấn đề liên quan đến pháp luật. 5 _Tính thực tiễn: xây dựng dự án càng thực tiễn càng tránh được những rủi. tăng cao. Dự án xây dựng bể bơi Gò Công “ hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tích cực. 12 Theo đánh giá ban đầu đây sẽ là 1 dự án nhiều tính khả thi, hiệu quả kinh tế tương đối cao dựa trên 1
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu dự án về mặt tài chính xây dựng bể bơi gò công, nghiên cứu dự án về mặt tài chính xây dựng bể bơi gò công, nghiên cứu dự án về mặt tài chính xây dựng bể bơi gò công

Từ khóa liên quan