PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRẺ EM ppsx

19 485 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRẺ EM TÓM TẮT Mục đích: Phân loại cơn theo Hiệp Hội Chống Động Kinh Thế Giới 1981 (ICES) trên bệnh nhi động kinh mới được chẩn đoán hoặc chưa điều trị. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca trên bệnh nhi động kinh (ĐK) tại Bệnh Viện Nhi Đồng I TP Hồ Chí Minh (BVNĐI) từ tháng 4/2006 đến tháng 3/2007. Kết quả: Có 99 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, gồm 53 nam và 46 nữ, tỷ lệ nam nữ là 1,15:1. Đến từ các tỉnh là 77 ca (78%). Chúng tôi ghi nhận có 47 ca (47,5%) có cơn cục bộ, trong đó cơn cục bộ đơn giản là 10 ca (10,1%), cơn cục bộ phức tạp là 4 ca (4%), và cơn cục bộ toàn thể hóa là 33 ca (33,3%). Có 38 ca là cơn toàn thể, chiếm tỷ lệ 38,4%. Cơn không phân loại được là 14 ca (14,1%). Có 33 ca (33,3%) là ĐK triệu chứng. Theo dõi từ 3 tháng trở lên có 86 ca (86,9%), bỏ trị 13 ca (13,1%). Đáp ứng sớm có 63/86 ca (73,3%). Kết Luận: Kết quả phân loại được chiếm tỉ lệ khá cao bằng phân loại cơn động kinh theo ILAE 1981. Đây là cách phân loại đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với hoàn cảnh của các nước đang phát triến như nước ta, khi mà các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán còn hạn chế. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, cần có các chương trình giáo dục trong cộng đồng để nâng cao hiểu biết về bệnh động kinh. ABSTRACT CLASSIFICATION OF PEDIATRIC EPILEPTIC SEIZURES IN CHILDREN HOSPITAL No1 AT HO CHI MINH CITY To Hong Duc, Nguyen Quang Vinh, Tran Diep Tuan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - No 3 – 2008: 172 - 177 Objectives: To classify epileptic seizures based on the 1981 International Classification of Epileptic Seizures (ICES) for children with newly diagnosed or untreated epilepsy. Methods: A case-series study of 99 epileptic children at Children Hospital No1 HCMC from 4/2006 to 3/2007. Results: Ninety-nine patients were enrolled in this study with 53 boys and 46 girls (male to female ratio is 1.15:1). There were 77 cases (78%) came from provinces. Out of 99 patients, 47 (47.5%) were classified as partial seizures, including simple partial seizures in 10 cases (10.1%), complex partial seizures in 4 cases (4%), and 33 cases (33.3%) with secondarily generalized seizures. Thirty- eight patients (38.4%) were classified as generalized seizures. Unclassified seizures comprised of 14 cases (14.1%). Thirty-three out of 99 patients were symptomatic epilepsy. Eighty-six cases (86.9%) were followed up for more than 3 months, and early responding to antiepileptic drug was found in 63 out of 86 patients (73.3%). Conclusions: Based on the 1981 ICES, the frequency of patients with classifiable seizures were high in this study. This classification is rather simple and suitable for developing countries such as Vietnam, where diagnostic facilities are limited. Furthermore, the results also suggest that health education is necessary to improve the awareness of epilepsy in the publics. ĐẶT VẤN ĐỀ Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, động kinh (ĐK) chiếm từ 0,5-1% dân số (14) . Ở các nước đang phát triển tỷ lệ này cao hơn gấp 2-5 lần, trong đó trước 6 tuổi chiếm 60% (4) . Bệnh lý ĐK tại các nước đang phát triển chưa thật sự được ngành y tế quan tâm mặc dù đây là một bệnh có thể chữa khỏi được (14) . Tỷ lệ người bị ĐK được điều trị chỉ chiếm 50%, trẻ nhỏ tỷ lệ này c̣òn thấp hơn (4) . Phần lớn bệnh nhân ở các nước đang phát triển không được điều trị bằng thuốc chống động kinh. Ước tính vào khoảng 85% bệnh nhân này hoặc là không được điều trị hoặc là được điều trị không thích hợp (Meinardi và cs 2001). Một trong những trở ngại chính đó là vấn đề chẩn đoán bệnh ĐK. Hiệp Hội Chống Động Kinh Thế Giới (International League Against Epilepsy: ILAE) đã đưa ra hệ thống phân loại cơn ĐK (1981), phân loại ĐK và hội chứng ĐK (1989) nhằm giúp thống nhất trong báo cáo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TPHCM) chưa có nghiên cứu nào thật sự sử dụng hệ thống phân loại này trong ĐK trẻ em. Những năm gần đây, tuy có những hệ thống phân loại khác đã được đề nghị, nhưng chưa được chấp nhận. Do đó, phân loại của ILAE là phân loại được chấp nhận và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Hệ thống phân loại cơn ĐK của ILAE 1981 tuy đã sử dụng đến các phương pháp khách quan như đo EEG lâu dài và ghi hình video, nó vẫn còn đơn giản hơn nhiều so với phân loại ĐK và hội chứng ĐK của ILAE 1989. Phân loại ILAE 1989 đòi hỏi phải phân định được hội chứng ĐK toàn thể hay cục bộ và bệnh sinh của ĐK. Phân loại cơn ĐK theo ILAE 1981 đơn giản, chỉ dựa trên 3 yếu tố: (1) biểu hiện lâm sàng của cơn động kinh, (2) biểu hiện của điện não đồ (EEG) trong cơn, và (3) biểu hiện của EEG ngoài cơn. Tuy không giúp xác định được bệnh lý ĐK và hội chứng ĐK cụ thể, nhưng dựa trên bệnh sử đáng tin cậy và EEG, các thầy thuốc thường có thể phân loại được cơn ĐK, xác lập chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị thích hợp. Do đó, chúng tôi thực hiện đề tài này để khảo sát khả năng áp dụng phân loại cơn ĐK theo ILAE 1981 cho trẻ từ 1 tháng đến 15 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Đồng thời khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị, và các yếu tố liên quan đến đáp ứng sớm và bỏ trị. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chúng tôi tiến hành phân loại cơn ĐK theo hệ thống phân loại ILAE 1981 cho 99 trẻ từ 1 tháng tới 15 tuổi mới được chẩn đoán ĐK (chưa được chẩn đoán và điều trị trước đó) tại khoa Nhiễm – Thần Kinh BVNĐI từ tháng 4/2006 đến tháng 3/2007. Trẻ được chẩn đoán ĐK khi có ít nhất 2 cơn kịch phát (xuất hiện đột ngột, thời gian ngắn, phục hồi nhanh, có tính định hình, liên quan đến vận động, cảm giác, giác quan, ý thức và tâm thần) mà không có yếu tố kích gợi (yếu tố kích gợi là các yếu tố như sốt, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, chấn thương, xuất huyết não, rối loạn điện giải…). Hai cơn kịch phát phải cách nhau ít nhất là 24 giờ. Cơn ĐK của trẻ được phân loại theo bảmg phân loại ILAE 1981, tuy nhiên, do chúng tôi không đủ điều kiện để thực hiện các EEG theo dõi liên tục, EEG có kèm ghi hình vidéo, EEG nội sọ … nên phân loại của chúng tôi chủ yếu dựa vào (1) khai thác bệnh sử cẩn thận và tỉ mỉ và (2) EEG trong 20 phút theo qui cách đang thực hiện tại BVNĐI (đặt điện cực theo hệ thống 10-20, bao gồm 2-3 nghiệm pháp tăng thông khí và kích thích ánh sáng). Chủ yếu là các EEG được thực hiện ngoài cơn. Ban đầu chúng tôi ghi nhận có 129 bệnh nhi có thể đưa vào nhóm nghiên cứu, nhưng sau khi khai thác bệnh sử cẩn thận và thực hiện EEG, thì 30 bệnh nhi bị loại khỏi lô nghiên cứu do hoặc là cơn kịch phát của trẻ không phải là ĐK, hoặc có nguyên nhân kích gợi, hoặc đã được điều trị trước đó, hoặc theo dõi không đầy đủ và khai thác được bệnh sử không đáng tin cậy. Như vậy số bệnh nhi trong nghiên cứu của chúng tôi là 99. Ngòai ra, chúng tôi cũng thực hiện xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh đối với trẻ nghi ngờ có tổn thương cấu trúc, có 45 trẻ được thực hiện siêu âm no, 11 trẻ có CT (computed tomography) scan não và 3 trẻ được thực hiện MRI (magnetic resonance imaging) não. KẾT QUẢ Có 99 bệnh nhi tham gia nghiên cứu, bé trai 53 ca và gái 46 ca. Tỷ lệ nam trên nữ là 1,15:1. Có 77 bệnh nhi đến từ các tỉnh, chiếm tỷ lệ 78%. Lý do vào viện do co giật là 92 ca (92,9%), cơn mất ý thức và ngã là 3 ca (3%), nhức đầu là 2 ca (2%), rối loạn tiền đình – thị giác là 2 ca (2%), và mất ý thức là 1 ca (1%). Tiền sử bệnh lý thần kinh là 40 ca (40,4%), chậm phát triển tâm vận là 26 ca (26,3%), sốt co giật là 14 ca (14,1%). Số ngày trung bình trước khi đến cơ sở y tế sau cơn ĐK đầu tiên và đến BVNĐI lần lượt là 83±216 ngày (dao động từ 1 đến 1460 ngày) và 212±466 ngày (dao động từ 1 đến 3190 ngày). Chỉ có 22 (22,2%) trẻ được đưa ngay đến cơ sơ y tế ngay sau cơn co giật đâu tiên. Trong khi đó, có đến 11 ca (11,1%) sau 6 tháng mới được đưa đến cơ sở y tế lần đầu và 26 trẻ (26,3%) sau 6 tháng mới đến khám lần đầu tiên tại BVNĐI. Chẩn đoán động kinh chỉ dựa trên bệnh sử và biểu hiện lâm sàng mà không có sự hỗ trợ của EEG có thể thực hiện được trên 91 ca (91,9%). Trong đó, phân loại được cơn động kinh là 32 ca, chiếm tỉ lệ 35,2% (32/91 ca). Phân loại cơn động kinh theo bảng phân loại của ILAE 1981 Chúng tôi ghi nhận có 47 ca (47,5%) có cơn cục bộ, trong đó cơn cục bộ đơn giản là 10 ca (10,1%), cơn cục bộ phức tạp là 4 ca (4%), và cơn cục bộ toàn thể hóa là 33 ca (33,3%). Có 38 ca là cơn toàn thể, chiếm tỷ lệ 38,4%. Cơn không phân loại được là 14 ca (14,1%). (Xem Bảng 1). Bảng 1. Phân loại cơn ĐK theo ILAE 1981 và phân bố theo nhóm tuổi Loại cơn 1- 12 tháng 13- 23 tháng 2- 5 tuổi 6- 10 tuổi 11- 15 tuổi Số ca (tỉ lệ) Đơn giản 10 (10,1%) Cảm giác 1 a 2 2 Vận động 1 2 3 2 8 Thực vật 1. Cục bộ 47 (47,5%) Tâm thần Loại cơn 1- 12 tháng 13- 23 tháng 2- 5 tuổi 6- 10 tuổi 11- 15 tuổi Số ca (tỉ lệ) Phức tạp 4 (4,0%) R ối loạn ý thức từ đầu 1 1 1 3 R ối loạn ý thức trong cơn 1 1 Toàn thể hóa b 33 (33,3%) Đơn giản 1 1 4 3 9 Phức tạp 4 5 6 5 2 22 Loại cơn 1- 12 tháng 13- 23 tháng 2- 5 tuổi 6- 10 tuổi 11- 15 tuổi Số ca (tỉ lệ) Đơn giản-ph ức tạp 2 2 Cơn v ắng ý thức 1 1 Cơn giật cơ 2 2 Cơn co cứng 3 2 2 7 Cơn co c ứng co giật 12 6 4 2 24 Cơn co giật 2 1 3 2. Toàn thể 38 (38,4%) Cơn m ất trương lực cơ 1 1 Loại cơn 1- 12 tháng 13- 23 tháng 2- 5 tuổi 6- 10 tuổi 11- 15 tuổi Số ca (tỉ lệ) 3. Không xếp loại được 2 4 5 3 14 (14.1%) Tổng cộng 27 19 25 21 7 99 (100%) [...]...a 1 ca vừa có cơn vận động vừa có cơn cảm giác; b Trong đó cơn vận động là 30 ca và cơn cảm giác là 3 ca (1 ca vừa có cơn vận động vừa có cơn cảm giác), và 1 cơn tâm thần Trong số này có 1 ca có biểu hiện mất trương lực cơ và 2 ca có biểu hiện của động tác tự động Động kinh không co cứng hoặc co giật – Phân loại khi không có EEG Điểm đáng lưu ý là chúng tôi ghi... nếu không có EEG chỉ phân loại cơn được 35,2%, nếu có EEG phân loại được 85,9% So sánh với Sananayake (1250 bệnh nhân trẻ em và người lớn), tỷ lệ này lần lượt là 95,6% và 97,1%; đây là một trong những báo cáo có tỷ lệ phân loại được cao nhất trên thế giới(9) Sananayake phân loại cơn toàn thể khi không có EEG bằng lâm sàng, sau khi có EEG phải chuyển 30 ca (2,4% trên tổng số) sang loại cục bộ (nhóm toàn... 38,4% Trong đó chỉ có một ca là ĐK cơn vắng ý thức Theo một số nghiên cứu thì ĐK cơn vắng ý thức ít gặp ở các nước nhiệt đới hơn ở các nước vùng ôn đới(9) Ngoài ra, ĐK cơn vắng cũng thường gặp ở lứa tuổi lớn hơn Chúng tôi cũng ghi nhận 3 ca ĐK với cơn co giật, là một dạng cơn ĐK tương đối hiếm Phần lớn các cơn toàn thể là cơn co cứng co giật gồm 24 ca Tỉ lệ không phân loại được trong nghiên cứu của chúng... trẻ em được khám và điều trị tại BVNĐ1 Với khai thác bệnh sử chi tiết và EEG ngoài cơn, kết quả phân loại được chiếm tỉ lệ khá cao, tuy có thể có một số lầm lẫn khi xếp loại do chúng tôi không có EEG liên tục và video để quay phim theo dõi Dù vậy, đây là phân loại mà chúng ta có thể xử dụng được, đặc biệt là tại một nước đang phát triến và thiết các phương tiện chẩn đoán khác như nước ta Với việc phân. .. thường vào loại không phân loại được, cũng do sự khác nhau này chúng tôi có tỷ lệ không phân loại được cơn cao hơn của Sananayake Ngoài ra, có lẽ còn do thời gian theo dõi của chúng tôi ngắn chỉ trong 3 tháng Về 8 ca không co cứng hoặc co giật, khả năng chẩn đoán ĐK chủ yếu là dựa trên lâm sàng, tuy nhiên không thể xác định sớm đây là ĐK nếu không có EEG Điều này cho thấy khi áp dụng bảng phân loại chỉ... số ca có cơn thưa hoặc chỉ sau 2-4 tuần đầu thì tần số cơn mới tăng đáng kể Trong khi đó, có đến 11 ca (11,1%) sau 6 tháng mới được đưa đến cơ sở y tế lần đầu và 26 trẻ (26,3%) sau 6 tháng mới đến khám lần đầu tiên tại BVNĐI Điều trị chậm càng có nguy cơ khó trị(1) và trẻ nên được đến khám chuyên khoa ngay sau khi có cơn co giật không kèm sốt đầu tiên(11) KẾT LUẬN Đây là nghiên cứu phân loại cơn ĐK theo... có 63 ca có đáp ứng sớm (sau 3 tháng dùng thuốc có giảm ≥ 75% cơn động kinh trở lên so với ban đầu), chiếm tỉ lệ 73,3% Trong 23 ca thuộc nhóm không đáp ứng sớm, thì có 17 ca có giảm về tần số cơn và thời gian của mỗi cơn; và 6 ca hoàn toàn không đáp ứng nhưng không có ca nào có tăng tần số cơn so với trước khi điều trị BÀN LUẬN Tỉ lệ phân loại được trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi là 85,9% Đây là... có tỉ lệ phân loại được dao động từ 71% đến gần 98%(9) Nghiên cứu của Shah(10) có phương pháp gần giống chúng tôi nhất như về phân loại, lứa tuổi và địa điểm là tại bệnh viện, các tỷ lệ gần giống về ba nhóm lớn, tuy nhiên trong nhóm ĐK cục bộ có tỷ lệ ĐK đơn giản thấp hơn và phức tạp cao hơn của chúng tôi Nghiên cứu trong nước có của Lê Thị Khánh Vân (2003), tuy nhiên chưa theo cách phân loại của... chế, đợt sóng chậm, sóng hypsarrythmia trong hội chứng West) l 56 ca (56,6%), không điển hình (hoạt động điện bất thường nhưng không điển hình cho ĐK) là 15 ca (15,2%), không bất thường l 28 ca (28,3%) (Xem bảng 2) Bảng 2 Kết quả EEG theo loại cơn ĐK Tính ĐK chất EEG cục bộ ĐK toàn thể không (số ca)\ phân loại Sóng ĐK điển hình (56) Cục 6 bộ 1 bên Cục 2 bộ 2 bên – đa ổ Toàn 14 thể hóa Toàn thể ĐK 34 Sóng... này, chiếm tỉ lệ là 8% Trong đó biểu hiện lâm sàng là mất trương lực cơ có 2 ca; động kinh thể cảm giác gồm nhức đầu 2 ca, tiền đình 1 ca, và thị giác 1 ca; động kinh thể tâm thần 1 ca; và cơn vắng ý thức là 1 ca Điện não đồ và hình ảnh não (siêu âm não xuyên thóp, CT scan và MRI) Tất cả 99 ca đều được thực hiện EEG ngoài cơn Kết quả EEG với sóng ĐK điển hình (sóng gai, sóng nhọn, đa gai, phực hợp sóng . PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRẺ EM TÓM TẮT Mục đích: Phân loại cơn theo Hiệp Hội Chống Động Kinh Thế Giới 1981 (ICES) trên bệnh nhi động kinh mới được chẩn đoán hoặc. phân loại được cơn động kinh là 32 ca, chiếm tỉ lệ 35,2% (32/91 ca). Phân loại cơn động kinh theo bảng phân loại của ILAE 1981 Chúng tôi ghi nhận có 47 ca (47,5%) có cơn cục bộ, trong đó cơn. dụng hệ thống phân loại này trong ĐK trẻ em. Những năm gần đây, tuy có những hệ thống phân loại khác đã được đề nghị, nhưng chưa được chấp nhận. Do đó, phân loại của ILAE là phân loại được chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRẺ EM ppsx, PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRẺ EM ppsx, PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRẺ EM ppsx

Từ khóa liên quan