Hệ thống viễn thông - chương 4 potx

23 257 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 1 Chương4:HỆ THỐNG TRUYỀN SỐ & TRUYỀN TƯƠNG TỰ C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 4 4 1 KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG SỐ 2 HỆ THỐNG TRUYỀN TƯƠNG TỰ DÙNG SÓNG MANG 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 2 4.1 Kết cấu của hệ thống số 4.1.1 Khái niệm hệ thống số  Những thiết bị dùng để chuyển tải thông tin tức dưới dạng số từ nguồn về đích  Ký tự nhận được bên thu không phải từ nơi phát mà từ bộ nhận dạng bên thu. Thực chất lấy tín hiệu B sau khi tái lập lại tin tức từ A  Việc truyền tín hiệu dưới dạng ghép kênh TDM 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 3  Các đặc trưng của HT số:  Tốc độ phát tin D  Số kênh được truyền đồng thời  Các moments liên tiếp của các kênh khác nhau, cùng với các moment phụ để báo hiệu, đồng bộ khung, sẽ tạo thành khung  Các thông số điều chế số: tần số lấy mẫu, quy tắc lượng tử hoá, mã sử dụng, q mức lượng tử và số bit b cần dùng để biểu diễn.  Các thông số truyền số: môi trường truyền, mode truyền, tốc độ moment, xác suất tái tạo tin nhầm 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 4  Các tham số a/ Tốc độ Bit b/ Tỷ lệ lỗi bit BER: - PDH: BER<=10 -6 : đtruyền bình thường, 10 - 6 <BER<10 -3 : đtr chất lượng xấu - SDH: BER<=10 -9 : //đtruyền bình thường , BER=10 -6 : // đtr chất lượng xấu c/Rung pha (Jitter): Rung pha là sự điều chế pha không mong muốn của tín hiệu xung xuất hiện trong truyền dẫn số và là sự biến đổi nhỏ các thời điểm có ý nghĩa của tín hiệu so với các thời điểm lý tưởng. Khi rung pha xuất hiện thì thời điểm chuyển mức của tín hiệu số sẽ sớm hơn hoặc muộn hơn so với tín hiệu chuẩn 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 5  Ưu điểm:  Khả năng tái tạo tin cao  Khả năng ghép kênh chung nhau, sử dụng trên cùng một đường truyền. Điều này giúp tiết kiệm đường truyền  Dạng số của tín hiệu cho phép sử dụng đồng thời hệ thống cho nhiều dịch vụ khác nhau  Nhược điểm  Yêu cầu băng thông lớn 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 6 4.1.2 Kết cấu của hệ thống số Kênh 1 2 . . . z MUX #  DE MUX  # MUX #  DE MUX  #  Ω  Ω  Ω  Ω Thiết bị đầu cuối Thiết bị đường truyền Thiết bị đầu cuối 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 7  Thiết bị đầu cuối đặt ở hai đầu kênh kết nối:  Ghép kênh và phân kênh thời gian của z kênh số hay tương tự  Chuyển đổi tương tự - số  Tạo tín hiệu báo hiệu, đồng bộ, giám sát, bảo vệ, phối hợp trở kháng  Thiết bị đường truyền  Bộ tái tạo và xử lý (bộ khuếch đại và cân bằng) được phân bố dọc theo kênh truyền với khoảng cách đều 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 8 4.1.3 Kết cấu HT số ghép kênh TDM a. Cấu trúc khung  Mỗi kênh tin chứa cụm từ b bit  Tần số lấy mẫu f s  Tốc độ kênh: D = f s .b  Một kênh ghép thời gian gồm z kênh, mỗi kênh gồm z từ sẽ tạo thành một khung(frame), có chu kỳ bằng chu kỳ lấy mẫu T s  Cấu trúc khung giống nhau, được chia làm hai loại 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 9  Khung gồm các từ xen kẽ, khung được chia thành một số y >= Z các khe thời gian (TS), mỗi khe chứa một từ b bit của một kênh nào đó kèm thêm các bit phụ trợ (nếu có)  Khung gồm các bit xen kẽ: Khung được chia thành b phần, mỗi phần chứa Z bit tương ứng với thứ tự của Z kênh. Kênh 1 Kênh 2 Kênh 3 Kênh z Kênh z-1 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit b Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit b Bit b-1 Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch Z 08/01/14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 10 Ghép xen 4 luồng E1 thành E2 [...]... 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 15  Hệ ghép kênh bậc cao  Bậc Các hệ bậc cao sẽ bao gồm bốn hệ bậc thấp kế nó Số kênh thoại Số bít trong 1 chu kỳ lấy mẫu (Te = 125 µs) Tốc độ bít (Mbit/s) Viết tắt về tốc độ bit 1 30 256 2. 048 2 2 3 4 5 120 48 0 1920 7680 1056 42 96 1 740 8 706 24 8 .44 8 34. 368 139.2 64 5 64. 992 8 34 140 565 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 16 64Kb/s... cuối được chuẩn hoá 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 22 Kênh thoại Nhóm cấp 1 MUX Nhóm cấp 2 MUX Nhóm cấp 3 MUX MUX Nhóm cấp 4 12 kênh Kênh truyền Số kênh Băng thông Dải băng tần (KHz) Kênh thoại 1 3.1 0. 3-3 .4 Nhóm cấp 1 12 48 6 0-1 08 Nhóm cấp 2 60 240 31 2-5 52 Nhóm cấp 3 300 1232 81 2-2 044 Nhóm cấp 4 900 3872 851 6-1 2338 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 23 ... 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 18 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 19 4. 2.1 Sự phân chia khoảng cách giữa các kênh  HT truyền tương tự dùng các sóng điều chế SSB để tiết kiệm dải thông  Đòi hỏi sự giới hạn băng thông rất nghiêm ngặt cho mỗi kênh  Khoảng cách ∆f giữa hai tần số sóng mang của hai kênh kế nhau quyết định số kênh truyền 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống. .. 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 11 c Báo hiệu  Dùng để quản lý mạng và điều khiển  Các kiểu báo hiệu:  Báo hiệu trong một byte  Báo hiệu ngoài byte  Báo hiệu chung được dùng cho việc trao đổi thông tin phụ trợ giữa hai trung tâm, điều khiển bởi vi xử lý 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 12 d .Hệ ghép kênh cơ sở  Khung PCM cơ sở 2, 048 Mbps 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống. .. 139.2 64 5 64. 992 8 34 140 565 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 16 64Kb/s 1 2 2. 048 Mb/s PCM Bậc 1 PCM Bậc 2 34. 368Mb/s 8 .44 8Mb/s PCM Bậc 3 139.264Mb/s PCM Bậc 4 5 64. 992Mb/s PCM Bậc 5 30 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 17 4. 2 Hệ thống tương tự dùng sóng mang  Hệ thống truyền tương tự ghép nhiều kênh theo phương pháp ghép kênh FDM và dùng phương thức điều... 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 20  Chọn ∆f:  ∆f phải lớn hơn băng thông mỗi kênh cơ bản: ∆f > B1  Giảm khoảng cách ∆f đến mức nhỏ nhất có thể  Đòi hỏi bộ lọc dải có chất lượng cao 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 21 4. 2.2 Phả hệ các nhóm kênh  Việc ghép nhiều kênh được thực hiện qua nhiều giai đoạn điều chế liên tiếp tạo thành một hệ thống phả hệ với số nhóm ngày càng... lặp lại của khung là bằng 8KHz  Mỗi đa khung kéo dài trong 2ms và chứa 16 khung Các khung được đánh số thứ tự từ F0 ÷ F15 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 14  Thiết bị đầu cuối PCM cơ sở  Ghép 30 kênh thoại tương tự 2 chiều tại băng tần cơ bản (0.3 – 3 .4 Khz) trở thành 2 đường truyền số đi và về  Nhiệm vụ:        Mã hóa và giải mã PCM Ghép kênh và tách kênh theo thời gian... ghép kênh cơ sở  Khung PCM cơ sở 2, 048 Mbps 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 13  PCM30 chia một khung ( Te =125 µs ) thành 32 khe thời gian bằng nhau và được đánh số thứ tự từ TS0 ÷ TS31, mỗi khe thời gian TS dài 3,9 µs gồm từ mã 8 bit:  Khe số 1-1 5 và khe 1 7-3 1 chứa tin của 30 kênh Mỗi kênh tốc độ 64kb/s  Khe số 0 : dành cho tín hiệu đồng bộ khung  Mỗi khung gồm 256 bit và chu . tắt về tốc độ bit 1 30 256 2. 048 2 2 3 4 5 120 48 0 1920 7680 1056 42 96 1 740 8 706 24 8 .44 8 34. 368 139.2 64 5 64. 992 8 34 140 565 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 17 1 2. . . . . . . . . . . 30 PCM Bậc. 3 PCM Bậc 4 PCM Bậc 5 2. 048 Mb/s 8 .44 8Mb/s 34. 368Mb/s 139.264Mb/s 5 64. 992Mb/s 64Kb/s 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 18 4. 2 Hệ thống tương tự dùng sóng mang  Hệ thống truyền. 08/01/ 14 Chương 4: Hệ thống tương tự và hệ th ống số 1 Chương4 :HỆ THỐNG TRUYỀN SỐ & TRUYỀN TƯƠNG TỰ C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 4 4 1 KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG SỐ 2 HỆ THỐNG TRUYỀN TƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống viễn thông - chương 4 potx, Hệ thống viễn thông - chương 4 potx, Hệ thống viễn thông - chương 4 potx, Chương4:HỆ THỐNG TRUYỀN SỐ & TRUYỀN TƯƠNG TỰ, 1 Kết cấu của hệ thống số, Ghép xen 4 luồng E1 thành E2, 2 Hệ thống tương tự dùng sóng mang