MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM VIRÚT VIÊM GAN C VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 pdf

25 559 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM VIRÚT VIÊM GAN C VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TÓM TẮT Mục tiêu: Tìm mối liên quan giữa nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu. Chọn hai nhóm người từ 30t trở lên, gồm nhóm chứng 376 người không nhiễm virút viêm gan C và nhóm bệnh 214 người nhiễm virút viêm gan C, chúng tôi hồi cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã đến khám tại phòng khám Tổng quát và phòng khám Viêm gan BV Đại học Y Dược từ năm 2000 đến thời điểm nghiên cứu tháng 4 năm 2007 . Chúng tôi ghi nhận đường huyết của 590 người ở hai nhóm, sau đó tính tỷ lệ bệnh Đái tháo đường típ 2 ở mỗi nhóm. Tính RR và 95% CI. Dùng phương pháp hồi quy Logistic đa biến và đơn biến để phân tích mối tương quan và sức mạnh kết hợp của các yếu tố nguy cơ với bệnh Đái tháo đường típ 2. Kết quả: Tỷ lệ Đái tháo đường típ 2 ở mỗi nhóm: Nhóm chứng: 4,5%, Nhóm bệnh: 15,9%, Vậy RR = 3,9 (95% CI = 2,16 - 7,33). Dùng phương pháp phân tích Logistic Regression đa biến và đơn biến ta thấy: Mối liên quan giữa nhiễm virút viêm gan C và Đái tháo đường típ 2: RR=5,86 (95% CI= 2,79-12,28). Mối liên quan giữa tuổi và bệnh Đái tháo đường típ 2: RR=7,23 (95% CI=2,16-24,16). Mối liên quan giữa BMI (tình trạng quá cân) và bệnh Đái tháo đường típ 2: RR=4,03 (95% CI=1,64 - 9,86). Mối liên quan giữa phụ nữ có tiền sử sinh con ≥ 4Kg và bệnh Đái tháo đường típ 2: RR=3,18 (95% CI=1,02-9,9). Mối liên quan giữa tuổi và nhiễm virút viêm gan C: RR=1,32 (95% CI= 0,92-1,9). Mối liên quan giữa BMI và nhiễm virút viêm gan C: RR = 0,67 (95% CI = 0,47 – 0,94). Mối liên quan giữa phụ nữ có tiền sử sinh con ≥ 4Kg và nhiễm virút viêm gan C: RR = 0,82 (95% CI = 0,36 - 1,85). Kết luận: Giữa nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2 có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với RR= 3,9 ( 95% CI = 2,16- 7,33) và trong những yếu tố nguy cơ của bệnh Đái tháo đường típ 2 như tuổi ≥ 45t, tình trạng quá cân, và phụ nữ có tiền sử sinh con ≥ 4Kg thì yếu tố nhiễm virút viêm gan C là yếu tố nguy cơ có sức mạnh kết hợp mạnh nhất với bệnh Đái tháo đường típ 2 với RR=5,86 (95% CI= 2,79-12,28). ABSTRACT Objectives: To determine the association between Hepatitis C virus infection and type 2 Diabetes Mellitus disease. Method: Retrospective cohort study was done. In the general consulting section and Hepatitis consulting section of the University Medical Center HCM city, from 2000 to August, 2007, secondary data of 590 patients who were 30 years or more were analysed. They were divided into two groups: 376 non Hepatitis C virus infection people and 214 patients with Hepatitis C virus infection. The glycemia was recorded. The proportion of type 2 Diabetes Mellitus disease for each group was evaluated. Relative Risk with 95% CI was establisted. Logistic Regression analysis was used to evaluate the statistical association of Hepatitis C virus infection factor, 45 years old or more factor, overweight condition factor and history of women having child with birthweight equal to or greater than 4 Kg factor with type 2 Diabetes Mellitus disease. Results: The proportion type 2 Diabetes Mellitus disease in non Hepatitis C virus infection group was: 4.5%, and in Hepatitis C virus infection group was: 15.9%. RR= 3.9 (95% CI = 2.16 - 7.33). The results of Logistic Regression analysis method was used to evaluate the statistical association between risk factors with outcome were: Association between Hepatitis C virus infection with type 2 Diabetes Mellitus disease: RR = 5.86 (95% CI = 2.79-12.28). Association between age with type 2 Diabetes Mellitus disease: RR = 7.23 (95% CI = 2.16 - 24.16). Association between BMI (overweight condition) with type 2 Diabetes Mellitus disease RR = 4.03 (95% CI = 1.64 - 9.86). Association between history of women having child with birthweight equal to or greater than 4 Kg with type 2 Diabetes Mellitus disease: RR = 3.18 (95% CI = 95% CI = 1.02 - 9.9). Association between age with Hepatitis C virus infection: RR = 1.32 (95% CI = 0.92 - 1.9). Association between BMI (overweight condition) with Hepatitis C virus infection: RR = 0.67 (95% CI = 0.47 - 0.94). Association between history of women having child with birthweight equal to or greater than 4 Kg with Hepatitis C virus infection: RR = 0.82 (95% CI = 0.36 - 1.85). Conclusion: There is the significant statistically relationship between Hepatitis C virus infection and type 2 Diabetes Mellitus disease with RR = 3.9 (95% CI = 2.16 - 7.33). Furthermore, Hepatitis C virus infection has the strongest correlation with type 2 Diabetes Mellitus disease (RR = 5.86, 95% CI = 2.79 - 12.28) versus other risk factors such as age, overweight condition and history of women having child with birthweight equal to or greater than 4 Kg ĐẶT VẤN ĐỀ Một số tác nhân nhiễm trùng đã từng có mối liên quan với một số bệnh mạn tính, bao gồm sự liên kết giữa nhiễm HIV và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải; Eptein Barr virút với Burkitt’s Lymphoma; Human papilomas với ung thư cổ tử cung; nhiễm virút viêm gan B với ung thư tế bào gan… đã có những bằng chứng sinh học và dịch tễ học chứng minh các mối liên quan này. Viêm gan C là một bệnh chủ yếu của gan. Tuy nhiên , nhiễm virút viêm gan C cũng liên kết với những tình trạng mạn tính khác nhau, liên quan đến một vài cơ quan và mô khác bao gồm thận và da. Bệnh Đái tháo đường típ 2 là một bệnh mạn tính liên kết với virút viêm gan C. Đã có nhiều báo cáo về mối liên quan này trên thế giới (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Tại Việt nam đã có báo cáo của Phạm Thị Thu Thủy (Error! Reference source not found.) , tuy nhiên đây chỉ mới là một nghiên cứu mô tả bước đầu đưa ra giả thuyết về mối liên quan giữa nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2 , chưa phải là một thiết kế nghiên cứu để chứng minh mối liên quan nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với thiết kế nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu nhằm xác định có mối liên quan giữa nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Đoàn hệ hồi cứu Đối tượng nghiên cứu Bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, chúng tôi hồi cứu được hồ sơ bệnh án của 214 bệnh nhân nhiễm virút viêm gan C từ 30t trở lên và 376 người hoàn toàn khỏe mạnh không bị nhiễm virút viêm gan C cũng từ 30t trở lên, đã đến khám tại hai phòng khám Tổng quát và phòng khám Viêm gan Bệnh Viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh từ năm 2000 đến thời điểm thu thập số liệu -tháng 4 năm 2007. Cỡ mẫu Theo công thức kiểm định một yếu tố nguy cơ Theo những nghiên cứu trước đây trên thế giới RR= 3 p = 0,05 Z 1-/2 = 1,96 Ta có n = ít nhất là 207 người cho mỗi nhóm. Tiêu chí chọn vào mẫu nghiên cứu Nhóm chứng Chọn hồ sơ bệnh án của những người hoàn toàn khoẻ mạnh đến kiểm tra sức khoẻ tại phòng khám tổng quát đã thử máu xác định không nhiễm virút viêm gan C, gồm 376 người từ 30t trở lên. Nhóm bệnh Chọn hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân đến khám tại phòng khám Viêm gan đã được chẩn đoán nhiễm virút viêm gan C và tại thời điểm chẩn đoán không bị Đái tháo đường típ 2, gồm 214 người từ 30t trở lên. Tiêu chuẩn chẩn đoán Bệnh Đái tháo đường típ 2: Bệnh nhân ≥ 30t, đường huyết đói tĩnh mạch thử cách nhau 2 lần ≥ 126mg%, ceton máu âm tính. Nhiễm virút viêm gan C: HCV RNA: dương tính. Tiêu chuẩn loại trừ Những bệnh nhân đồng nhiễm virút viêm gan B và hay xơ gan. Những bệnh lý kèm theo gây Đái tháo đường thứ phát. Tiền sử dùng những thuốc có thể gây Đái tháo đường thứ phát Các bước tiến hành: Tất cả hai nhóm chứng và nhóm bệnh được đưa vào nghiên cứu như sau: Bệnh án hồi cứu được thu thập gồm các chi tiết: Họ tên tuổi giới Cư trú (Thành phố / nông thôn) Nghề nghiệp (tĩnh tại như hay vận động). Tiền sử: Cha hay và mẹ bị Đái tháo đường típ 2 Phụ nữ có tiền sử sinh con ≥ 4Kg Tiền sử rối loạn dung nạp glucose Đái tháo đường thai kỳ Ghi nhận chỉ số huyết áp BMI (chỉ số khối cơ thể): bình thường < 23, quá cân ≥ 23) Chỉ số eo/mông Ghi nhận kết quả thử máu: - Anti HCV - Đường huyết - Bilan Lipid máu: Cholesterol, Triglyceride Xử lý và phân tích dữ liệu Bằng phần mềm SPSS 13.0 Tính RR và 95% CI Dùng phân tích hồi quy Logistic đa biến và đơn biến để phân tích các yếu tố nguy cơ. KẾT QUẢ Đặc tính mẫu khảo sát Bắt đầu từ tháng 4 năm 2007 chúng tôi hồi cứu hồ sơ bệnh án của 590 người từ 30t trở lên, đã đến khám từ năm 2000, trong đó chia làm hai nhóm: Nhóm chứng (không nhiễm virút viêm gan C) 376 người: độ tuổi từ 30 đến 79 với tuổi trung bình là : 48,79±9,83 Nam 112 người, từ 30 đến 79, tuổi trung bình: 47,15±10,25 Nữ 264 người, từ 30 đến 78, tuổi trung bình: 49,48±9,59 Nhóm bệnh (nhiễm virút viêm gan C) 214 người: độ tuổi từ 30 đến 86 với tuổi trung bình: 52,04 ± 11,2 Nam 86 người, từ 30 đến 77, tuổi trung bình: 51,58 ± 11,78 Nữ 128 người, từ 34 đến 86, tuổi trung bình: 52,34 ± 10,85 Bảng 1. Nhóm chứng (không nhiễm virút viêm gan C) và Nhóm bệnh (nhóm nhiễm virút viêm gan C) Tần số Tỷ lệ % Đặc tính Nhóm chứng Nhóm bệnh Nhóm chứng Nhóm bệnh Giới Nam N ữ 112/ 376 264/376 86/214 128/214 29,8 70,2 40,2 59,8 Tuổi 30-44t ≥ 45t 130/376 246/376 61/214 153/214 34,65 65,4 28,5 71,5 Ngh ề nghiệp Tĩnh tại Vận động 45/376 331/376 28/214 186/214 12 88 13,1 86,9 Cư trú Thành phố Nông thôn 56/376 320/376 36/214 178/214 14,9 85,1 16,8 83,2 Tiền sử có cha hay v à mẹ bị đái tháo đư ờng Có Không 23/376 353/376 17/214 197/214 6,1 93,9 7,9 92,1 [...]... c c kết quả như sau: Bảng 5 :Mối liên quan giữa c c yếu tố nguy c và bệnh Đái tháo đường type 2 Mối liên quan RR=5,86 95% CI= giữa nhiễm virút 2, 79- 12, 28 viêm gan C và với 0,000 Sig Đái tháo đường T típ 2 Mối liên quan RR=7 ,23 95% giữa tuổi và bệnh CI =2, 16- Đái tháo đường 24 ,16 típ 2 với SigT 0.001 Mối liên quan RR=4,03 95% BMI(tình CI=1,64-9,86 trạng quá c n) và với 0,002Sig bệnh Đái tháo T giữa đường. .. gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2 hay nói c ch kh c là người nhiễm virút viêm gan C có nguy c m c bệnh Đái tháo đường típ 2 gấp 3,9 lần người không nhiễm virút viêm gan C và mối liên quan này c ý nghĩa thống kê với 95% CI = 2, 16- 7,33 Bằng phương pháp phân tích hồi quy Logistic đa biến ta lần lượt phân tích ảnh hưởng tương t c giữa c c yếu tố nguy c và bệnh Đái tháo đường típ 2 và đã thu đư c c c. .. 15,9% Vậy RR= 3,9 (95% CI = 2, 16- 7,33) Mối liên quan giữa c c yếu tố nguy c và Đái tháo đường típ 2 Bằng c ch dùng phương pháp phân tích hồi quy Logistic đa biến ta c kết quả sau: Bảng 3: Mối liên quan giữa c c yếu tố nguy c và Đái tháo đường típ 2 STT Mối liên quan giữa RR 95% CI những yếu tố sau và Đái tháo đường típ 2 1 Nhiễm virút viêm gan5 ,86 2, 7 9C 2 12, 28 Tuổi 7 ,23 2, 1 624 ,16 3 BMI(tình trạng... c n, tiền sử phụ nữ sinh con ≥ 4Kg với yếu tố bệnh Đái tháo đường típ 2, ta c thể kết luận c mối liên quan c ý nghĩa thống kê giữa nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2 đồng thời thấy yếu tố như nhiễm virút viêm gan C là yếu tố nguy c c s c mạnh kết hợp mạnh nhất gây nên bệnh Đái tháo đường típ 2 ở những người nhiễm virút viêm gan C so với những người không nhiễm virút viêm gan C. .. triển bệnh Đái tháo đường gấp 11 lần những người không bị nhiễm C n trong nhóm nguy c thấp thì không c sự gia tăng nguy c m c bệnh Đái tháo đường típ 2 ở những người nhiễm virút viêm gan C và không nhiễm virút viêm gan C Tóm lại, nhiễm virút viêm gan C có thể làm gia tăng nguy c bị Đái tháo đường típ 2 ở những người c nguy c cao bị Đái tháo đường típ 2 Nghiên c u c a chúng tôi tập trung phân tích... tuổi và nhiễm virút viêm gan C: RR=1,3 (95% CI= 0, 92- 1,9) Vậy ta c thể diễn giải là yếu tố tuổi t c 45t, không phải là yếu tố gây nhiễu c a hai yếu tố đ c lập là Bệnh đái tháo đường típ 2 và nhiễm virút viêm gan C Mối liên quan giữa BMI c thể là tình trạng quá c n đến bệnh Đái tháo đường típ 2 : RR=3, 42 (95% CI=1,63-7,17) Nhưng mối liên quan giữa BMI đến nhiễm virút viêm gan C: RR=0,67 (95% CI=... c u tiền c u đoàn hệ ở 1084 người từ 44 đến 65t ở Mỹ cho thấy c mối liên quan giữa nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2 548 người bị Đái tháo đường típ 2 sau thời gian theo dõi 9 năm Đối tượng nghiên c u đư c chia làm hai loại, nguy c thấp và nguy c cao đối với bệnh Đái tháo đường típ 2 dựa trên tuổi và BMI Kết quả cho thấy ở nhóm nguy c cao những người nhiễm virút viêm gan C phát... c c mối liên quan mạnh nhất so với những yếu tố nguy c quan trọng kh c trong vi c gây ra bệnh Đái tháo đường típ 2 như tuổi t c trên 45, tình trạng quá c n và phụ nữ c tiền sử sinh con trên 4Kg KẾT LUẬN Qua nghiên c u này, chúng tôi đã chứng minh đư c: Nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2 c mối liên quan c ý nghĩa thống kê với RR = 3,9 và 95% CI = 2, 16 - 7,33 Trong nhóm nhiễm virút. .. pháp phân tích hồi quy Logistic đa biến và đơn biến đối với những yếu tố kh c nhau c ảnh hưởng trong sự gây ra bệnh Đái tháo đường típ 2 , nhằm x c định c mối liên quan c ý nghĩa thống kê giữa nhiễm virút viêm gan C và Đái tháo đường típ 2 (RR= 3,9 95% CI = 2, 16 - 7,33), đồng thời đi đến kết luận trong nhóm nhiễm virút viêm gan C, yếu tố nhiễm virút viêm gan C [RR = 5,86 (95% CI = 2, 79 12, 28)] là yếu... lệ bệnh Đái tháo đường gia tăng gấp 2 lần ở bệnh nhân nhiễm virút viêm gan C so với những người không nhiễm Simo và cs.(Error! Reference source not found.) c ng phát hiện 176 bệnh nhân bị nhiễm virút viêm gan C bị Đái tháo đường típ 2, gấp 5 lần so với nhóm chứng Trong một bài báo c a Mehta và cs.(Error! Reference source not found.) c ng chỉ ra rằng những người bị nhiễm virút viêm gan C cũng m c bệnh . MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM VIRÚT VIÊM GAN C VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TÓM TẮT M c tiêu: Tìm mối liên quan giữa nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2. Phương pháp. mối liên quan giữa nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2 , chưa phải là một thiết kế nghiên c u để chứng minh mối liên quan nhiễm virút viêm gan C và bệnh Đái tháo đường típ 2. . sinh con ≥ 4Kg và bệnh Đái tháo đường típ 2: RR=3,18 (95% CI=1, 02- 9,9). Mối liên quan giữa tuổi và nhiễm virút viêm gan C: RR=1, 32 (95% CI= 0, 92- 1,9). Mối liên quan giữa BMI và nhiễm virút viêm
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM VIRÚT VIÊM GAN C VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 pdf, MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM VIRÚT VIÊM GAN C VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 pdf, MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM VIRÚT VIÊM GAN C VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 pdf

Từ khóa liên quan