CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT U NHẦY RUỘT THỪA pot

19 977 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT U NHẦY RUỘT THỪA TÓM TẮT Mở đầu: U nhầy ruột thừa là một bệnh ngoại khoa hiếm gặp, 0,2 – 0,3% trong tất cả các trường hợp cắt ruột thừa, và chiếm khoảng 8% các loại u của ruột thừa. Tổn thương đặc trưng là tắc nghẽn, dãn nở và tích tụ chất nhầy trong lòng ruột thừa. Mục tiêu: Xác định đặc điểm lâm sàng, giá trị của chẩn đoán hình ảnh và phương pháp phẫu thuật u nhầy ruột thừa. Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành hồi cứu và mô tả tất cả những trường hợp được chẩn đoán sau mổ là u nhầy ruột thừa tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và bệnh viện Bình Dân từ 01/01/2000 – 31/7/2007. Kết quả: Trong nghiên cứu của chúng tôi có 39 nữ và 21 nam, tuổi trung bình là 59. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là đau bụng vùng hố chậu phải (70%) và khối u vùng hố chậu phải (36,7%), 9 bệnh nhân (15%) không có triệu chứng. Siêu âm và chụp cắt lớp điện toán giúp chẩn đoán trước mổ đạt được độ chính xác cao. Về phương pháp phẫu thuật, 61,7% bệnh nhân được mổ mở cắt ruột thừa, 20% bệnh nhân được cắt ruột thừa nội soi, 6,7% mổ mở cắt manh tràng, 5% mổ mở cắt đại tràng, 5% cắt đại tràng nội soi. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ: 83,3% bọc nhầy ruột thừa, 3,3% u nang tuyến nhầy, 13,3% ung thư nang tuyến nhầy. Kết luận: U nhầy ruột thừa thường có biểu hiện đau bụng vùng hố chậu phải. Siêu âm và chụp cắt lớp điện toán rất có giá trị trong việc chẩn đoán u nhầy ruột thừa. Phương pháp điều trị u nhầy ruột thừa chủ yếu là cắt ruột thừa. ABSTRACT Background: Mucocele of the appendix is a rare pathology with an incidence of 0,2 – 0,3% and 8% of appendiceal tumors. It is characterized by a located or diffuse distension of the appendix with a mucus-filled lumen. Objectives: We define clinical manifestations, the role of ultrasound and CT scan, and surgical methods. Method: We retrospectively describe 60 cases of mucocele of the appendix diagnosed at University Medical Center and Binh Dan hospital between 01/01/2000 and 31/7/2007. Results: A total of 39 females and 21 males with a mean age of 59 years are described. Most cases manifested as abdominal pain and a palpable abdominal mass lo cated in right iliac fossa. 9 cases are asymptomatic and discovered incidentally by ultrasound. Ultrasound and CT scan helped to achieve a correct diagnosis. 61,7% of patients underwent open appendectomy, 20% of patients underwent laparoscopic appendectomy, 6,7% had open cecectomy, 5% had open right hemicolectomy, 5% of patients underwent laparoscopic right hemicolectomy. Pathology revealed simple mucocele in 83,3% of the cases, mucinous cystadenoma in 3,3%, and mucinous cystadenocarcinoma in 13,3%. Conclusions: Mucocele of the appendix usually presents as abdominal pain located in right iliac fossa. Ultrasound and CT scan are important tools which help to achieve a correct diagnosis. Appendectomy is the most popular technique in treatment. Rokistansky là người đầu tiên báo cáo về u nhầy ruột thừa vào năm 1842, tiếp sau đó có nhiều công trình nghiên cứu về nguyên nhân, bệnh học và điều trị u nhầy ruột thừa. U nhầy ruột thừa được hình thành do sự tắc nghẽn ở gốc ruột thừa gây ra sự dãn nỡ phần còn lại của ruột thừa và tích tụ chất nhầy bên trong. Tùy theo nguyên nhân tắc nghẽn mà diễn tiến của u nhầy có thể cấp tính như viêm ruột thừa (do sỏi phân) hay mạn tính (do tăng sản) (1,6,11,13) . U nhầy ruột thừa là một bệnh hiếm gặp với tỉ lệ khoảng 0,07 – 0,3% và chiếm khoảng 8% các trường hợp u ruột thừa. 25 – 51% u nhầy ruột thừa không có triệu chứng, 50% u nhầy ruột thừa được phát hiện tình cờ qua siêu âm, nội soi đường tiêu hóa, trong lúc mổ một bệnh lý khác. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng 50% u nhầy ruột thừa có biểu hiện đau bụng vùng hố chậu phải. U nhầy ruột thừa có thể lành tính hoặc ác tính, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật tùy thuộc thương tổn của u nhầy. Đặc biệt, chẩn đoán được u nhầy trước mổ rất quan trọng vì giúp tránh làm vỡ u nhầy trong lúc mổ, điều này sẽ hạn chế được tình trạng u giả nhầy phúc mạc (pseudomyxoma peritonei). Khoảng 10 – 15% u nhầy ruột thừa diễn tiến thành u giả nhầy phúc mạc, đây là vấn đề rất khó điều trị và tỉ lệ sống sau 5 năm chỉ 20%, sống sau 10 năm rất hiếm (3,6,11,13) . Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu này với các mục tiêu sau: - Xác định các đặc điểm lâm sàng của u nhầy ruột thừa. - Xác định giá trị của chẩn đoán hình ảnh (siêu âm và chụp cắt lớp điện toán) trong chẩn đoán u nhầy ruột thừa. - Xác định phương pháp phẫu thuật u nhầy ruột thừa. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Chúng tôi đưa vào mẫu nghiên cứu tất cả những trường hợp được chẩn đoán sau mổ là u nhầy ruột thừa và kết quả giải phẫu bệnh thuộc một trong ba nguyên nhân của u nhầy ruột thừa (bọc nhầy ruột thừa, u nang tuyến nhầy, ung thư nang tuyến nhầy) trong thời gian từ 01/01/2000 – 31/7/2007 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Bình Dân. Phương pháp nghiên cứu Chúng tôi tiến hành nghiên cứu theo phương pháp hồi cứu và mô tả. Các tham số được phân tích trong nghiên cứu: tuổi, giới, biểu hiện lâm sàng và thời gian, hình ảnh siêu âm, hình ảnh chụp cắt lớp điện toán, phương pháp phẫu thuật và kết quả giải phẫu bệnh. Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp điện toán được đánh giá dựa trên sự so sánh với chẩn đoán sau mổ. Các số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 11.5. Kết quả được thống kê mô tả với các biến định lượng được thể hiện bằng trung bình, giá trị tối thiểu và tối đa. Các biến định tính được thể hiện bằng tần suất (%), tần số (tỉ lệ). Ngoài ra, hệ thống biểu đồ cũng được sử dụng để mô tả số liệu nghiên cứu. KẾT QUẢ Tuổi và giới Trong nghiên cứu của chúng tôi, 60 bệnh nhân bao gồm 39 nữ (65%) và 21 nam (35%), tỉ lệ nữ: nam xấp xỉ 2: 1, tuổi trung bình là 59 (32 – 79). Biểu hiện lâm sàng Trong 60 bệnh nhân, 9 bệnh nhân hòan toàn không có biểu hiện lâm sàng bệnh nhân tình cờ được phát hiện u nhầy ruột thừa qua siêu âm. 51 bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng được trình bày qua biểu đổ 1. Biểu đồ 1: Triệu chứng lâm sàng của u nhầy ruột thừa Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy đau bụng vùng hố chậu phải là biểu hiện thường gặp nhất, khối u vùng hố chậu phải gặp khoảng 1/3 các trường hợp. Thời gian khởi phát triệu chứng thay đổi từ 1 ngày đến 2 năm, thời gian trung bình là 2 tháng. Hình ảnh siêu âm 55 bệnh nhân (91,7%) được siêu âm với những hình ảnh được biểu diễn qua biểu đồ 2. Biểu đồ 2: Hình ảnh siêu âm của u nhầy ruột thừa Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh cấu trúc dạng nang vùng hố chậu phải là hình ảnh thường gặp nhất, hình ảnh vỏ củ hành chỉ gặp trong 9,1% các trường hợp. So sánh với chẩn đoán sau mổ, siêu âm giúp chẩn đoán đúng u nhầy ruột thừa trong 72,7% các trường hợp. Hình ảnh chụp cắt lớp điện toán 17 bệnh nhân được chụp cắt lớp điện toán, những hình ảnh ghi nhận được bao gồm: 16 trường hợp (94,1%) có hình ảnh nang có vỏ bao ở vùng hố chậu phải, canxi hóa vỏ nang gặp ở 3 trường hợp (17,65%), 4 trường hợp (23,5%) có nốt tăng quang trên thành nang, 4 trường hợp có dịch ổ bụng phát hiện được qua chụp cắt lớp điện toán. Đường kính trung bình của nang đo được: d1 44,85mm (15 – 100mm), d2 70,29mm (30 – 130mm). So sánh với chẩn đoán sau mổ, chụp cắt lớp điện toán giúp chẩn đoán chính xác u nhầy ruột thừa trong 94,1% các trường hợp. Phương pháp phẫu thuật điều trị u nhầy ruột thừa Qua nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận được những phương pháp điều trị u nhầy ruột thừa được thể hiện qua biểu đồ 3. Biểu đồ 3: Phương pháp phẫu thuật điều trị u nhầy ruột thừa Như vậy, phương pháp điều trị u nhầy ruột thừa ghi nhận được qua nghiên cứu chủ yếu là mổ mở cắt ruột thừa (61.7%). Cắt ruột thừa nội soi chiếm 20% các trường hợp. Cắt manh tràng và cắt đại tràng phải chiếm một tỉ lệ rất thấp. Kết quả giải phẫu bệnh Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ u nhầy ruột thừa được thể hiện qua biểu đồ 4. Biểu đồ 4: Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ u nhầy ruột thừa BÀN LUẬN Tuổi và giới Theo y văn, u nhầy ruột thừa có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào nhưng thường gặp ở lứa tuổi 50 – 60. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung bình là 59 (32 – 79). Theo J. Ruiz Tovar, u nhầy ruột thừa thường gặp với một tỉ lệ đáng kể trong độ tuổi 30 – 90, dưới 30 tuổi thường gặp viêm ruột thừa cấp. Do đó, tác giả lưu ý rằng u nhầy ruột thừa cần được nghĩ đến ở những bệnh nhân trên 35 tuổi có biểu hiện đau hố chậu phải. Như vậy, về độ tuổi thường gặp u nhầy ruột thừa trong nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với y văn và những nghiên cứu khác (6,10,13) . Về giới, nhiều nghiên cứu nhận thấy bệnh thường xảy ra ở nữ hơn nam giới với tỉ lệ nữ/nam từ 3/1 – 4/1 ( 4,6,10) . Theo J. Ruiz Tovar, tỉ lệ nam/nữ trong nghiên cứu của tác giả là 1,5/1 (13) , theo nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ nữ/nam 2/1. Như vậy, xu huớng bệnh thường xảy ra ở nữ hơn ở nam. Biểu hiện lâm sàng Chúng tôi ghi nhận được 9 bệnh nhân (15%) không có biểu hiện lâm sàng, bệnh nhân khám sức khỏe định kỳ và tình cờ phát hiện được u nhầy ruột thừa qua siêu âm. Tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với những báo cáo trước đây về u nhầy ruột thừa. Theo những báo cáo trên, 25 – 51% bệnh nhân bị u nhầy ruột thừa không có triệu chứng, 50% u nhầy được phát hiện tình cờ trong lúc mổ (6,11) . 42 bệnh nhân (70%) có biểu hiện đau bụng vùng hố chậu phải cấp và mạn tính, thời gian đau từ 1 ngày đến 2 năm, thời gian trung bình là 2 tháng. 3 bệnh nhân (5%) có biểu hiện sốt khi nhập viện, sốt kèm đau bụng cấp thương gợi ý đến chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trước mổ. Đặc biệt, 22 bệnh nhân (36,7%) tự phát hiện và được phát hiện qua thăm khám có khối u vùng hố chậu phải. 2 bệnh nhân (3,3%) có biểu hiện sụt cân. Chúng tôi không ghi nhận được các biểu hiện buồn nôn, nôn, tiêu máu, tiểu máu. Điều này có lẽ trong lô nghiên cứu của chúng tôi không có những biến chứng tắc ruột hay lồng ruột do u nhầy cũng như những biến chứng về tiết niệu. Theo J. Ruiz Tovar, 66% bệnh nhân u nhầy ruột thừa có biểu hiện đau bụng vùng hố chậu phải, 17% có u vùng hố chậu phải. Stocchi và cộng sự nhận [...]... hố ch u phải là hình ảnh điển hình của u nhầy ruột thừa và chụp cắt lớp điện toán là phương tiện chẩn đoán hình ảnh rất có giá trị góp phần chẩn đoán chính xác u nhầy ruột thừa trước mổ Phương pháp ph u thuật đi u trị u nhầy ruột thừa Vấn đề đi u trị u nhầy ruột thừa chưa có sự thống nhất Theo M Pitiakoudis, đi u trị u nhầy ruột thừa bằng ph u thuật nhưng tránh dùng ph u thuật nội soi để giảm nguy cơ... của u nhầy ruột thừa là đau bụng và khối u vùng hố ch u phải Si u âm và chụp cắt lớp điện toán rất có giá trị trong việc chẩn đoán, đặc biệt là chụp cắt lớp điện toán Phương pháp ph u thuật đi u trị u nhầy ruột thừa chủ y u là mổ mở cắt ruột thừa Nguyên nhân thường gặp của u nhầy ruột thừa là bọc nhầy ruột thừa Vì đây là một nghiên c u hồi c u nên chúng tôi còn những vấn đề tồn tại qua nghiên c u: chưa... Đây là những d u hi u của viêm ruột thừa cấp và cũng được đề cập đến trong nghiên c u của Stocchi, Bipan Chand, J Ruiz Tovar U nhầy ruột thừa có bi u hiện viêm ruột thừa cấp được cho là do nguyên nhân gây ra u nhầy là do tình trạng tắc nghẽn lòng ruột thừa do sỏi phân (1,12,13) Hình ảnh si u âm Shubhada Dhage-Ivatury đã tổng kết những hình ảnh của u nhầy ruột thừa trên si u âm bao gồm: c u trúc nang dạng... tràng đ u có kết quả giải ph u bệnh sau mổ là bọc nhầy ruột thừa Qua nghiên c u, phương pháp ph u thuật đi u trị u nhầy ruột thừa còn nhi u vấn đề chưa thống nhất với y văn: mổ mở cắt ruột thừa nhưng mổ đường Mac Burney sẽ không thám sát được phần còn lại của ổ bụng, có ½ trường hợp cắt đại tràng phải và tất cả các trường hợp cắt manh tràng quá chỉ định Theo chúng tôi, để chọn phương pháp ph u thuật phù... gốc ruột thừa và có kết quả cắt lạnh ở gốc ruột thừa trước khi quyết định cắt manh tràng hay cắt đại tràng phải Kết quả giải ph u bệnh Chúng tôi nhận thấy có 83,3% tổn thương của u nhầy là do bọc nhầy ruột thừa, 13,3% là do ung thư nang tuyến nhầy, và u nang tuyến nhầy chỉ gặp 3,3% Simon A Zanati khảo sát 7 trường hợp u nhầy ruột thừa được phát hiện qua nội soi đường ti u hóa dưới, kết quả giải ph u. .. vỡ u nhầy Phương pháp ph u thuật chủ y u là cắt ruột thừa đơn thuần vì u nhầy ruột thừa rất hiếm di căn hạch Khi u nhầy ác tính vỡ hay có di căn hạch thì phương pháp ph u thuật phải là cắt đại tràng phải để cải thiện tỉ lệ sống sau 10 năm (tỉ lệ sống sau 10 năm đối với cắt đại tràng phải là 65%, cắt ruột thừa đơn thuần chỉ đạt được 37%) Hóa trị và xạ trị hổ trợ cũng cần thiết cho những trường hợp u nhầy. .. bệnh sau mổ 100% là u nang tuyến nhầy (13) Enrique Higa và cộng sự ghi nhận 73 trường hợp u nhầy ruột thừa có 25% tăng sản nhầy (mucosal hyperplasia), 63% u nang tuyến nhầy (mucinous cystadenoma) và 12% ung thư nang tuyến nhầy (mucinous cystadenocarcinoma)(5) Theo Bipan Chand, nguyên nhân của u nhầy cần được chia thành 4 nhóm: u nhầy đơn thuần (simple mucocele), tăng sản nhầy (mucosal hyperplasia), u nang... ảnh đặc hi u của u nhầy ruột thừa( 2) Trong nghiên c u của chúng tôi cũng ghi nhận được những hình ảnh trên và si u âm giúp chẩn đoán đúng u nhầy ruột thừa đến 72,7% Kết quả này cao hơn so với nghiên c u của J Ruiz Tovar (58%) Tuy nhiên, hình ảnh c u trúc dạng nang có phản âm bên trong ở vùng ruột thừa cần phân biệt với những tổn thương trong và ngoài phúc mạc vùng hố ch u phải như u nang buồng trứng,... hyperplasia), u nang tuyến nhầy (mucinous cystadenoma), và ung thư nang tuyến nhầy (mucinous cystadenocarcinoma) 3 nhóm đ u là lành tính và đi u trị chủ y u bằng cắt ruột thừa đơn thuần, nhóm còn lại là ác tính, cần được đi u trị bằng cắt đại tràng phải(1) KẾT LUẬN Qua nghiên c u này, chúng tôi nhận thấy u nhầy ruột thừa là một bệnh hiếm, thường xảy ra ở nữ, tuổi thường gặp là trên 50 tuổi Bi u hiện lâm sàng... ph u thuật nội soi và mổ mở trong đi u trị u nhầy ruột thừa, chưa áp dụng được kỹ thuật cắt lạnh để đánh giá diện cắt ở gốc ruột thừa, từ đó quyết định cắt ruột thừa đơn thuần hay cắt manh tràng, cắt đại tràng phải Ngoài ra, nghiên c u của chúng tôi chưa đề cập đến hóa trị và xạ trị những trường hợp u nhầy ruột thừa ác tính, chúng tôi cũng không theo dõi được tỉ lệ tái phát, diễn tiến thành u giả nhầy . xác u nhầy ruột thừa trước mổ. Phương pháp ph u thuật đi u trị u nhầy ruột thừa Vấn đề đi u trị u nhầy ruột thừa chưa có sự thống nhất. Theo M. Pitiakoudis, đi u trị u nhầy ruột thừa bằng ph u. hiện qua bi u đồ 3. Bi u đồ 3: Phương pháp ph u thuật đi u trị u nhầy ruột thừa Như vậy, phương pháp đi u trị u nhầy ruột thừa ghi nhận được qua nghiên c u chủ y u là mổ mở cắt ruột thừa (61.7%) ph u thuật nhưng tránh dùng ph u thuật nội soi để giảm nguy cơ làm vỡ u nhầy. Phương pháp ph u thuật chủ y u là cắt ruột thừa đơn thuần vì u nhầy ruột thừa rất hiếm di căn hạch. Khi u nhầy
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT U NHẦY RUỘT THỪA pot, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT U NHẦY RUỘT THỪA pot, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT U NHẦY RUỘT THỪA pot

Từ khóa liên quan