BỆNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI pot

36 451 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

BỆNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI TÓM TẮT Mục tiêu: tìm những đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh phình động mạch chủ (đmc) bụng dưới động mạch (đm) thận ở người Việt Nam để phát hiện những yếu tố liên quan chủ yếu đến sự hình thành, phát triển túi phình ở người Việt Nam, qua đó có kế họach theo dõi, điều trị thích hợp, tránh biến chứng . Phương pháp: điều tra tiền cứu cắt ngang từ 1/10/2005 đến 15/7/2007 những bệnh nhân (bn) phát hiện phình đmc bụng dưới đm thận nhập bệnh viện Bình Dân, có mổ hay không mổ, thu thập những dữ liệu về tuổi, giới, nghề, nơi cư trú, tiền sử… các triệu chứng lâm sàng, các kết quả sinh hóa máu, X quang, siêu âm, CT scan… Phân tích số liệu trên để tìm những yếu tố đặc biệt liên quan đến bệnh từ đó có những khuyến cáo thích hợp cho việc theo dõi, điều trị. Kết quả: có 141 bn, 81 bn điều trị không mổ (57,4%) và 60 bn được mổ sửa túi phình (42,6%). tỉ lệ nam/nữ 4/1, tuổi trung bình 74,1( 42-92), hầu hết không mập (BMI trung bình 18). Cư trú tại thành thị gần bằng nông thôn (53,2%, 46,8%). Lao động chân tay gấp 4 lần lao động trí óc (77,9%, 18,43%). Cao huyết áp đm 68%, hút thuốc lá nhiều 56%, bệnh mạch vành 51%. Khi khám 95% trường hợp (th) sờ được khối u bụng với dấu Debaky (+) chiếm 93%, 47,5% bn đau khối u bụng, 28,3% có tổn thương mạch máu hạ chi. Xét nghiệm cho thấy 49,6% có rối lọan Lipid máu, 19,1 % rối lọan chức năng thận, 13,5% có tiểu đường. Trên 90% bn có bất thường trên ECG, 79,3% bn có hình ảnh thiếu máu cơ tim trên siêu âm tim. Siêu âm Doppler cho thấy 90% th túi phình hình thoi, 4,25% hình túi, vỡ 13,46%, 81,6% có xơ vữa thành mạch, 7,8% viêm dày thành mạch, tách vách 7,8%. MSCTA cho kết quả khá khác biệt với siêu âm Dopper với 95,3% phình hình thoi, 4,7% hình túi, vỡ hay dọa vỡ 16,51%, phình viêm 14,96%, 3,93% có nhiều hơn 1 túi phình trên đmc. Kết luận: Phình đmc bụng dưới đm thận là bệnh lý của người cao tuổi, nam mắc bệnh nhiều hơn nữ. Điều kiện sống, lao động, thể trạng rất ít liên quan đến sự hình thành, phát triển túi phình. Phần lớn bệnh nhân có cao huyết áp đm, thiếu máu cơ tim, hút thuốc lá nhiều. Hầu hết sờ thấy khối phình. Rối lọan Lipid máu, xơ vữa đm, có liên hệ mật thiết đến hình thành và phát triển túi phình. MSCTA có tái tạo 3 chiều vẫn là hình ảnh tốt nhất hiện tại để đánh giá trong bệnh lý phình đmc bụng dưới đm thận. ABSTRACT Objective: to find clinical, para-clinical, epidemic particularities of infrarenal AAA of Vietnamese, therefore detected main factors relationship with creation & development Aneurysm, we can rely on this study to monitor, therapy as well as avoid complication. Method: This study is prospective, cross-sectional. We chose all patients with infrarenal AAA who were operated or not on admitted to Binh Dan Hospital from 01/10/2005 to 15/07/2007, collected data for age, sex, occupation, place, history and clinical sign, para- clinical, X-ray, ultrasound, CT-scan To analyze data find concerned factors this disease from that point give the fit-recommendations for monitoring and AAA therapy. Result: Group study was 141 patients, 81 patients treated no surgery and 60 patients were operated. Rate of sex: male:female = 4:1, mid-age 74.1 (42- 92), BMI is 18. Lived in urban the same rural (53.2%, 46.8%). Manual labor was 4 times more than intellectual work. (77.9%, 18.43%). High blood pressure was 68%, smoking was 56%, and coronary disease was 51%. 95% cases feeling tumor in abdomen with debaky (+) sign was 93% and 47.5% patients with pain. 28.3% patients have lower limbs ischemia. Blood test shown that 49.6% patients disordered lipid, 19.1% patients have renal insufficiency, 13,5% with diabetes. Over 90% patients was abnormal ECG, 79.3% patients have myocardic ischemia on Doppler US. The colour Doppler US detected 90% patients with fusi-form aneurysm, 4.25% patients with saccili-form, ruptured AAA 13.46%, etheromatous arteries 81,6%, and inflammatory arteries 7.8%, dissecting of aortic wall 7.8%. The MSCTA detected quite different images: 95.3% fusi-form, 4.7% saccili-form, ruptured AAA 16.51%, inflammatory arteries 14.96%, 3.93% patients have more one aneurysm. Conclusion: Infrarenal AAA was older disease. Rate male was sick more than female. Living condition, labor, and habitués were a little relation to create and develop aneurysm. Most patients have arterial hypertension, myocardic ischemia, and smoking. Almost patients have an abdominal pulsative mass. Disordered lipidemia, atherosclerosis, have a relationship with creation and development of AAA. MSCTA is the best present technique assess infrarenal AAA. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh phình đmc bụng dưới đm thận thường gặp ở người cao tuổi và có liên hệ với xơ vữa thành mạch. Diễn tiến tự nhiên là túi phình sẽ lớn dần dẫn đến vỡ. Vỡ túi phình đmc là biến chứng (BC) trầm trọng, gây tử vong (TV) cao vì sốc mất máu cấp tính. Những bn này thường không được quản lý, theo dõi và điều trị dự phòng (5, 20, 22) . Tại bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh, thống kê cho thấy tỉ lệ TV khi mổ cấp cứu phình ĐMC bụng dưới ĐM thận vỡ hay dọa vỡ cao trên 50%, chưa kể những BN TV ở nhà, trên đường đến bệnh viện và ở phòng cấp cứu trước mổ. Ngược lại, những BN được mổ kế hoạch, TV chỉ dưới 5%. Để có thể điều trị bệnh kịp thời cần tìm ra các yếu tố liên quan tạo thuận lợi cho bệnh phình ĐMC bụng dưới ĐM thận hình thành, phát triển và vỡ để phòng ngừa. Ở Việt Nam, có một vài nghiên cúu bước đầu về dịch tể học và những đặc điểm của bệnh phình ĐMC bụng nhưng chưa đầy đủ (5, 22) . Vì vậy chúng tôi thấy cần phải nghiên cứu sâu vấn đề dịch tễ của bệnh phình ĐMC bụng dưới ĐM thận. Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng của BN bị phình ĐMC bụng dưới ĐM thận. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Điều tra tiền cứu cắt ngang từ ngày 1/10/2005 đến 15/7/2007 những bệnh nhân phát hiện bị bệnh phình ĐMC bụng dưới ĐM thận nhập bệnh viện Bình Dân, có mổ hay không mổ, về dịch tễ học: tuổi, giới, nghề…; về xét nghiệm: sinh hóa máu: lipid, urê, creatinin…; về hình ảnh: SA Doppler màu ĐMC bụng và các nhánh, ĐM cảnh, ĐM thận, ĐM vành, ĐM hạ chi; MSCT ĐMC bụng và các nhánh. Từ các kết quả trên tìm các đặc điểm bệnh phình ĐMC bụng dưới ĐM thận, các yếu tố liên quan để có thể phần nào phòng ngừa, phát hiện bệnh, nhưng chủ yếu để theo dõi diễn tiến và chỉ định điều trị thích hợp. TỔNG QUAN Dịch tễ học Trên thế giới, phình ĐMC bụng ở dưới ĐM thận là phình ĐMC thường gặp nhất (8,10,12,13,19) . Ở nước ta cũng vậy (22) . Theo định nghĩa, phình ĐMC bụng là một đoạn ĐMC bụng dãn lớn ít nhất 50% đường kính ĐMC bình thường ngay trên túi phình của người đó. Vì đường kính (ĐK) ĐMC bụng lớn dần theo tuổi và rất khác biệt giữa nam và nữ nên trong thực tế, ở các nước phương Tây, khi ĐK đoạn ĐMC dãn > 30mm thì gọi là phình. Thành mạch dãn rộng do sự thoái hóa mạn tính thành mạch, thường do xơ vữa, làm cho thành mạch giảm dần tính đàn hồi, không đáp ứng nhịp nhàng với áp lực thay đổi trong lòng mạch khi tim hoạt động dẫn tới nơi dãn ngày càng rộng hơn. Kích thước túi phình thường tăng chậm trong nhiều năm rồi thình lình lớn nhanh và vỡ ra (6,16) . Bệnh thường liên quan với tuổi, giới, gia đình; nhiễm trùng, xơ vữa, tăng hoạt động men protease trong thành mạch, rối loạn tổng hợp sợi collagen và fibrillin (6,16) . Ở các nước công nghiệp, tỷ lệ phình ĐMC bụng ở người cao tuổi là 2%. Các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ phình ĐMC bụng tăng rõ qua mỗi thập kỷ, một phần là do tuổi thọ tăng và phần khác là do phương tiện chẩn đoán hình ảnh ngày càng tốt hơn (1,16) . Bệnh thường xảy ra ở nam giới, tỷ lệ nam/nữ là từ 3/1 đến 8/1, nhưng từ 70 tuổi trở lên thì nam nữ gần như nhau (21) . Yếu tố gia đình của bệnh phình ĐMC đã được xác định rõ (21) : di truyền và liên hệ với giới tính. Phình ĐMC bụng dưới ĐM thận ở giới nữ hầu như luôn có tiền căn gia đình. Nguy cơ của những thành viên thế hệ sau gấp 11.6 lần hơn thành viên thế hệ trước có cùng giới và tuổi. Vì vậy, nên tầm soát bằng SA cho những thành viên nữ trong gia đình BN phình ĐMC bụng. Ở nữ giới, phình ĐMC gia đình có khuynh hướng xảy ra ở độ tuổi trẻ hơn (21) . Xơ vữa thành mạch là nguyên nhân chính gây phình ĐMC bụng. Xơ vữa thành mạch cũng là bệnh chung cho cả hệ thống ĐM, thường gây hẹp các ĐM trung bình và nhỏ. Vì thế khi phát hiện phình ĐMC bụng, có thể có nhiều tổn thương ở các ĐM khác, hoặc chưa hoặc đã gây ra triệu chứng như ĐM vành là từ 33% đến 68%, ĐM các chi dưới là 25%, ĐM cảnh là 20%, ĐM thận là 15% (8) . Hình 1: Phình ĐMC hình thoi Hình 2: Phình ĐMC lớn Các yếu tố thuận lợi làm cho phình ĐMC bụng phát triển nhanh và vỡ là cao HA, đặc biệt là cao HA tâm trương. hút nhiều thuốc lá và bệnh phổi tắc nghẽn. Điều này được chứng minh trong các nghiên cứu giải phẫu tử thi ở người cao HA và hút thuốc lá, tỷ lệ phình ĐMC bụng chưa vỡ là từ 38% đến 60% và vỡ là 75% (8) . Phình ĐMC đoạn dưới ĐM thận thường gặp nhất, chiếm hơn 80% các TH phình ĐMC. Nhiều nghiên cứu về sự hình thành và phát triển túi phình ĐMC đoạn dưới ĐM thận cho thấy: 1- Đoạn ĐMC này có ít lớp mô-tế bào đàn hồi (elastic lamellae) so với các đoạn ĐMC phía trên, 2- Thành mạch đoạn nầy ít máu nuôi (vasa vasorum) lại thường bị xơ vữa nên đàn hồi kém, 3- Huyết động học tác động lên thành mạch mạnh hơn ở các đoạn trên, vì đoạn ĐMC này không có mạch nhánh lớn và dòng chảy dội lại khi vấp phải chỗ chia đôi ĐM chậu, 4- Đoạn ĐMC này di động nhiều hơn so với đoạn trên. Dạng phình ĐMC bụng dưới ĐM thận điển hình là hình thoi, thường phát triển ngay dưới ĐM thận kéo dài đến chỗ chia đôi của ĐMC- chậu (hình Hình 1, Hình 2). Diễn tiến túi phình Trong quá trình phát triển, qua nhiều năm, túi phình không gây ra triệu chứng cho đến khi đủ lớn mới có triệu chứng. Đau là triệu chứng thường gặp. Đau nhiều, liên tục ở vùng túi phình là triệu chứng báo hiệu túi phình sắp vỡ. Hai BC quan trọng khác của túi phình là tắc lòng túi phình do huyết khối và tắc xa do cục huyết khối trên thành túi phình tách ra, trôi theo dòng máu đến các ĐM chi dưới gây hoại tử chi, nếu không cứu chữa kịp thời. Hình 3: Phình ĐMC vỡ (cắt ngang) Nguy cơ vỡ phụ thuộc trực tiếp vào kích thước của túi phình (Hình 3). Ở các nước phương Tây, vỡ túi phình là diễn tiến tự nhiên của những túi phình có ĐK >60mm (8,10,19) . Khi đường kính túi phình > 50mm, nguy cơ vỡ hàng năm là từ 20 đến 40%. Ở Mỹ tử vong do vỡ phình ĐMC bụng hàng năm là 15.000 người (14) . Nguy cơ vỡ phình ĐMC bụng dưới ĐM thận / ĐK túi phình (7, 9, 10) Kích thước túi phình Nguy cơ vỡ trong 5 năm < 50mm 2% 50 – 59mm 25% 60 – 69mm 35% > 69mm 75% Túi phình ĐMC dưới ĐM thận lớn dần theo thời gian. Trung bình mỗi năm, túi phình ĐMC dưới ĐM thận lớn thêm 5mm ĐK (4,11) , túi phình càng lớn thì tốc độ lớn càng nhanh. Phình có thể lớn nhanh bất thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như HA tâm trương cao, hút thuốc lá, bệnh phổi tắc nghẽn, suy tim nặng và lớn tuổi. Vì vậy, nếu túi phình lớn nhanh (> 5mm/ năm), đau bụng (sắp vỡ), gây BC tại chỗ (hẹp, nghẹt, rò) hay gây BC xa (tắc mạch hạ chi) thì nên chuẩn bị PT. Lâm sàng và định bệnh [...]... thương vách mỏng) Phình vỡ (rò máu, 6 4,70% phình giả) Phình tách vách, 87 68,50% xơ vữa, vôi hoá, huyết khối Phình viêm 19 14,96% Tổn thương kèm ở ĐM khác Phình ĐMC bụng5 3,93% 2, 3 túi Phình ĐMC bụng5 2 40,94% + phình ĐMC chậu Phình ĐMC bụng1 4 + phình ĐMC ngang & trên thận 11,02% Tổn thương Phình ĐMC +2 1,58% phình các ĐM tạng Phình ĐMC + Hẹp 3 2,36% ĐM tạng + Dãn ĐM tạng bù trừ Phình ĐMC bụng9 7,08% +... thấy: - Phình ĐMC bụng dưới ĐM thận là bệnh lý của người cao tuổi (trung bình: 74,1 tuổi), nam mắc bệnh nhiều hơn nữ (Nam/nữ = 4,3) Điều kiện sống, lao động, cân nặng (trung bình 56Kg), BMI (trung bình: 18) rất ít liên quan đến sự hình thành, phát triển túi phình - Phần lớn bệnh nhân có tiền căn bệnh lý tim mạch (cao HA = 60%, đã và đang điều trị bệnh tim mạch = 37%, bệnh tiểu đường 8%, biết có túi phình. .. được khám bệnh định kỳ, đa số phình ĐMC dưới ĐM thận (75%) được phát hiện khi chưa có triệu chứng như thấy hay sờ được một khối u bụng đập theo nhịp tim không đau, SA thấy được túi phình Khám lâm sàng cẩn thận vẫn là phương pháp chẩn đoán chính trong phần lớn TH phình ĐMC bụng dưới ĐM thận Túi phình ĐMC bụng dưới ĐM thận thường sờ thấy quanh rốn Theo De Bakey, nếu bờ trên túi phình sờ được ở dưới bờ... ứng, 8 5,67 không rõ u Hầu hết BN có khối u bụng sờ được với dấu hiệu De Bakey (+) Bệnh mạch máu phụ thuộc Bảng 9 Dấu hiệu BN Tỉ lệ % Thiếu máu chi dưới nặng 11 7,8 Mạch bẹn 2 bên (-) 7 5 Mạch nhượng (-) 17 12 Mạch bàn, cổ chân (-) 40 28,3 Có 28,3% có tổn thương mạch máu hạ chi đi kèm nên trước mổ cần khám kỹ mạch bẹn, mạch nhượng và mạch cổ, bàn chân Nếu mạch không rõ nên cho chụp MSCTA hay DSA các... cho biết hẹp-nghẹt mạch vành ở những bệnh nhân này cao và phải chụp hình mạch vành để điều trị mạch vành cùng lúc hay trước khi mổ cắt-ghép ĐMC bụng Bệnh suy tim ứ máu, bệnh van tim, nếu EF > 60% thì có thể mổ ghép phình ĐMC bụng an toàn, nhưng nếu EF thấp hơn thì cần điều trị bệnh tim trước hay thay đổi kỹ thuật mổ và kỷ thuật vô cảm Có thể tiên lượng nguy cơ tim sau mổ qua hoạt động hằng ngày của... thuốc lá nhiều (56%) - Khám lâm sàng, khi có nghĩ đến bệnh lý phình ĐMC bụng, sẽ phát hiện được túi phình trong đa số TH (U bụng: 95%), đồng thời ghi nhận những bệnh thường kết hợp (bệnh mạch máu nơi khác: 34%, bệnh nội khoa: 37%, HA cao: 68%) - Chú ý xét nghiệm phát hiện rối lọan mỡ trong máu (72%), Suy thận (29%), tiểu đường (9,5%) - Phát hiện bệnh mạch vành (51%) bằng SA Doppler tim Thực hiện xạ hình... DSA) Điều bất toàn của SA bụng là khó phát hiện phình ĐM chậu cũng như xác định vị trí đầu trên túi phình và phình ở các đoạn ĐMC trên ĐM thận Vì vậy để có chỉ định điều trị và phương pháp phẫu thuật, trừ TH cấp cứu, cần chụp hình MSCT hay MRI (TH suy thận nặng) ĐMC, ĐM chậu-đùi và túi phình Đặc biệt có một trường hợp phát hiện phình ĐMC bụng dưới ĐM thận khi mổ bụng thám sát do bệnh lý đại tràng, mặc... sắp vỡ Túi phình lớn có thể chèn ép hỗng tràng hay tá tràng gây nghẹt ruột cao Định bệnh nhờ chụp hình bụng đứng không sửa soạn và siêu âm bụng Túi phình viêm thường gây đau bụng và đau lưng âm ỉ, mơ hồ ở 2/3 trường hợp BN còn có các triệu chứng mệt mỏi, mất ký, chán ăn, tốc độ máu lắng cao trong ¾ BN Chèn ép các tạng do mô xơ viêm quanh túi phình có thể xảy ra với tá tràng, tĩnh mạch chủ dưới và niệu... tình cờ khi khám những bệnh khác cho thấy bệnh phình ĐMC bụng dưới ĐM thận chưa được phát hiện và quản lý tốt, bệnh nhân đến bệnh viện điều trị khi đã có biến chứng Lâm sàng Khối u bụng Bảng 8 U bụng BN Tỉ lệ % Thấy được 104 73,75 Sờ được 134 95 De Bakey (+) 132 93,6 U tại rốn 51 36,17 U lệch trái 74 52,48 U lệch phải 16 22,56 2-3 khối u 18 25,38 Đau trên hay quanh u 31 21,98 Bụng căng, phản ứng, 8... khối u bụng, số TH phát hiện tình cờ rất ít và số BN được định bệnh trước và theo dõi cũng chưa nhiều, bằng chứng là trong nghiên cứu nầy chỉ có 2 trong 40 BN mổ kế hoạch có đến khám, được định bệnh và được theo dõi vì túi phình nhỏ khi khám lần đầu Rối lọan mỡ trong máu và xơ vữa động mạch chiếm tỉ lệ khá cao cho thấy nó có liên hệ mật thiết đến sự hình thành, phát triển của phình ĐMC bụng dưới ĐM . BỆNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI TÓM TẮT Mục tiêu: tìm những đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh phình động mạch chủ (đmc) bụng dưới động mạch (đm) thận ở. lớn TH phình ĐMC bụng dưới ĐM thận. Túi phình ĐMC bụng dưới ĐM thận thường sờ thấy quanh rốn. Theo De Bakey, nếu bờ trên túi phình sờ được ở dưới bờ sườn, túi phình ĐMC chắc hẳn nằm dưới ĐM. của BN bị phình ĐMC bụng dưới ĐM thận. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Điều tra tiền cứu cắt ngang từ ngày 1/10/2005 đến 15/7/2007 những bệnh nhân phát hiện bị bệnh phình ĐMC bụng dưới ĐM
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI pot, BỆNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI pot, BỆNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI pot