0

Giáo án đại số và giải tích lớp 11

7 610 0
  • Giáo án đại số và giải tích lớp 11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 22:40

Giáo án đại số và giải tích lớp 111.1. Về kiến thức: Giúp học sinh Nắm được định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm, trên một khoảng và trên một đoạn. 1.2. Về kỹ năng : Giúp học sinh Biết cách chứng minh hàm số liên tục tại một điểm, trên một khoảng và trên một đoạn. 1.3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số và giải tích lớp 11, Giáo án đại số và giải tích lớp 11, Giáo án đại số và giải tích lớp 11

Từ khóa liên quan