0

Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới pot

8 797 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 06:21

Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới. Để có thể đạt được mục tiêu mới của DHVL ở trường THPT, PPDHVL ở trường THPT nói chung và ở lớp 10 nói riêng phải tiếp tục thực hiện và phát triển ở mức độ cao hơn định hướng đổi mới PPDHVL ở trường THCS. Việc đổi mới PPDHVL ở trường THPT có những nội dung cơ bản sau: 1. DH thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập (HĐHT) mang tính tìm tòi nghiên cứu của HS -Để kíchthích hứng thúHTcủa HS,GV cầntạo cáctình huốngđể tập cho HS biết phát hiện ra vấn đề (VĐ), chú trọng vốn kinh nghiệm hiểu biết của HS. Vốn kinh nghiệm hiểu biết của HS có thể được sử dụng không những để làm nảy sinh VĐ cầnnghiêncứu, tạonhu cầunhậnthức,mà cònnhư là những ứngdụng củacác kiếnthức (KT) đã học trong cuộc sống mà HScầngiải thích. - GVcần tạo điều kiệnvà hướng dẫnHS tự mình nêura và thựchiện các giải pháp để giảiquyết VĐ (GQVĐ) đã phát hiện, đề xuất các giả thuyết, thiếtkế vàtiến hành các phương án thí nghiệm (TN) nhằm kiểm tra tính đúng đắn của các giả thuyết hoặc của các hệ quả được suy ratừ chúng. - HS cũng cần được giao những nhiệm vụ đòi hỏi phải vận dụng các KT, kĩ năng (KN) đã thu được không những vào các tình huống quen thuộc, mà còn vào những tìnhhuống mới. Vớimỗichủ đề HT, GV có thể giao chocác nhóm HSnhững đề tài nghiên cứu nhỏ đòi hỏi HS phải sưu tầm, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (sách báo, các phương tiện nghe nhìn, trên mạng internet, quan sát tự nhiên, TN với các dụng cụ đơn giản tự làm…), xử lí thông tin theo nhiều cách (lập bảngcácgiátrị đo,biểuđồ,xử líkếtquả TN bằng số, bằngđồ thị,sosánhphântích các dữ liệu… để rút ra kết luận) và truyền đạt thông tin thông qua thảo luận, báo cáo viết… Thông qua các HĐHT tự lực, tích cực, HS không những chiếm lĩnh được KT, rèn luyện được KN, mà còn có niềm vui của sự thành công trong HT và phát triển được năng lực sáng tạo của mình. 2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức DH (họctrongcácgiờ nộikhóavàtrong các giờ tự chọn, học trong lớp, ngoài lớp, ngoài trường, học ở nhà), kết hợp HT cá nhân và HT hợp tác với các hình thức khác nhau (cặp, nhóm, lớp). HS đã được làm quen với hình thức HT theo nhóm ngay từ lớp 6 trong các giờ học VL. GV cần tiếp tục rènluyện cácKN làmviệc tậpthể màHS đã có trong các giờ học trênlớp vàcả trong tự học ở nhà. - Quá trình tổ chứcchoHSlàmviệc theonhómthườnggồm cácgiaiđoạn sau: Làm việc chung toàn lớp (chia nhóm, xác định và giao nhiệm vụ cho các nhóm, hướng dẫn cách làm việc theo nhóm); làm việc theo nhóm (thảo luận nhiệm vụ được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể chotừng cánhântrong nhóm, từng cánhân làm việc theo sự phân công, rồi toàn nhóm trao đổi, cử đại diện trình bày kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm - Trong giai đoạn này, GV theo dõi, giúp đỡ HS khicó khókhănvà có thể sử dụngphiếuHT phátcho mỗinhómHS);thảoluận, tổng kết trước toàn lớp (các nhóm báo cáo kết quả, GV chỉ đạo việc thảo luận chung ở toàn lớp và tổng kết, khái quát hóa các kết quả để đi tới kết luận chung). - Trong DH VL lớp 10, GV có thể tổ chức cho HS làm việc theo nhóm khi nghiên cứu nhiều nội dung KT. Với các thiết bị TN được cung cấp đủ cho trường THPT hoặcvớicácdụng cụ TN màGV hướng dẫnHS tự làm, GVcó thể tổ chức cho các nhóm HS tiến hành những TN sau dưới hình thức TN đồng loạt (tất cả các nhóm HS cùng một lúc làm các TN như nhau với dụng cụ giống nhau để giải quyết cùng một nhiệm vụ) hoặc tốt hơn là nên dưới hình thức TN cá thể (các nhóm HS cùng một lúc tiến hành các thí nghiệm khác nhau thường với cùng một dụng cụ nhằm giải quyết các nhiệm vụ bộ phận, để đi tới giải quyết được một nhiệm vụ tổng quát):TN minhhọa chuyển độngthẳngđềucủabọtkhôngkhí trong ốngthuỷ tinhđượcđặtdướicácgócnghiêngkhácnhau,TNkhảosátchuyểnđộngthẳngcủa xe lăn trên máng nghiêng với các góc nghiêng khác nhau nhờ thiết bị TN cần rung điện, TN kiểm chứng định luật 2 Niutơn với thiết bị TN cần rung điện trong 2 trường hợp: a ~ F (đối với một vật nhất định) và a~1/m (tác dụng cùng một lực vào các vật có khối lượng khác nhau), TN khảo sát tìm hợp lực của các cặp 2 lực đồngqui,TN khảosáttìm hợp lựccủa các cặp2lựcsongsong cùngchiều,TN khảo sát tìm độ lớn F của lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn thẳng có độ dài l của đường giới hạn bề mặt (F~l)/1,2/ .Việc các nhóm HS tiến hành những TN trên dưới hình thức TN cá thể không những không làm kéo dài thời gian tiết học, mà còn làmphongphú các cứ liệuthực nghiệm để đi tới khái quát hóa, rútra kết luận. 3. Dạy HS phương pháp tự học (PPTH)thông qua toàn bộ quá trình DH(QTDH) - Mục tiêu DH không phải chỉ ở những kết quả HT cụ thể, ở những KT, KN cần hình thành, mà điều quan trọng hơn là ở bản thân việc học, ở khả năng tự tổ chức và thực hiện quá trình HT một cách có hiệu quả của HS. Mục tiêu dạy HS PPTH chỉ có thể đạt được khi bản thân HS chủ động, tích cực, tự lực hoạt động và chỉ đạt được sau một quátrình rèn luyệncủa HS. Trong một loạt công việc cần thực hiện trong QTHT (phát hiện VĐ, đề xuất giải pháp GQVĐ đã phát hiện, thực hiện giải pháp đã đề xuất, xử lí kết quả thực hiệngiảipháp,kháiquát hóarútra kếtluậnmớivàvậndụngKT), GVcầntínhtoán xemvớithời gianchophéptrênlớp,trìnhđộ HStrong lớp thìviệc gìđược giaocho HS tự làm (tự làm ngay trên lớp hay ở nhà), việc gì cần có sự trợ giúp của GV, còn việc gì GVphải cungcấp thêm thông tin để HS có thể hoàn thành. - Tự học không có nghĩa là không cần sự trợ giúp của GV khi HS gặp khó khăn,không cósự trao đổi tranhluậncủa HSvớinhau.Sự giúp đỡ của GVcóthể là chia nhiệm vụ nhận thức thành những nhiệm vụ bộ phận vừa sức HS, đưa ra những nhậnxéttheo kiểuphản biện, nêunhữngcâu hỏiđịnh hướng quá trìnhlàm việc của HS hoặc hướng dẫn HS xây dựng cơ sở định hướng khái quát các hoạt độngkhi làmviệcvớinguồnthông tin cụ thể (làmviệcvớivăn bản,đồ thị,bảng giá trị của đạilượngVL, TN VL…), cơ sở địnhhướng khái quátcủa quá trình xây dựng các loại KTVLkhácnhau(kháiniệmvề các sự vật, hiện tượngvà quátrình VL; khái niệm về đại lượng VL; định luật, qui tắc và nguyên lí cơ bản; thuyết; ứng dụng kĩ thuật của VL) /3/,cơ sở địnhhướngcủa việcgiải một loạibài tập nàođó… - Trong DH VL lớp 10, ngoài việc tổ chức cho HS tự lực làm việc với các TN VL, GVcần lựachọn mộtsố nội dung KTlí thuyết mớithích hợptrong SGK để giao cho HS tự nghiên cứu ngay trên lớp hoặc ở nhà, như: thiết lập phương trình chuyển động thẳng đều của vật, phương trình biểu diễn sự biến đổi của vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều, phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, công, động năng và định lí động năng, thế năng, va chạm đàn hồi và va chạm không đàn hồi, phương trình trạng thái của khí lí tưởng… /1/. HS được giao nhiệm vụ tự học những nội dung KT trên với mức độ yêu cầu tăng dần, từ việcđọcmộtmụctrongSGK để trả lờicâuhỏi cho trước;đọc,phân ý,tìm những ý chính của một mục đến việc đọc, tóm tắt nội dung của cả một bài học trong SGK và trình bày trước toàn lớp theocách hiểu củamình. 4. Áp dụng rộng rãi kiểu DH phát hiện và giải quyết vấn đề (PHVGQVĐ) - Có thể hiểu DH PHVGQVĐ dưới dạng chung nhất là toàn bộ các hành động như tổ chức các tình huống có VĐ (THCVĐ), biểu đạt VĐ, giúp đỡ những điều cần thiết để HS GQVĐ, kiểm tra cách giải quyết đó và cuối cùng chỉ đạo quá trình hệ thống hóa,củngcố KT thu nhận được (V.Ôkôn). - Kiểu DH PHVGQVĐ gồm các giaiđoạn sau /4/: * Làm nảysinh VĐ cầnnghiêncứu: GVgiao choHS mộtnhiệm vụ. Trongquá trình thực hiện nhiệm vụ, HS gặp khó khăn, nảy sinh nhu cầu về một cái còn chưa biết, về một cách giải quyết không có sẵn nhưng hi vọng có thể tìm tòi, xây dựng được. Nhu cầu đó đượcdiễn đạtthành mộtVĐ - bài toáncần giải quyết. * GQVĐ (đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp): HS đề xuất giải pháp (khảosát)líthuyếthoặcgiải pháp(khảosát)thựcnghiệmđể GQVĐ đặt ra,rồithực hiện giải pháp đã đề xuất để rút ra kết luậnvề cái cần tìm. * Kiểm tra, vận dụng kết quả: xem xét khả năng chấp nhận được của các kết quả tìm đượctrêncơ sở vậndụngchúng để giảithích,tiênđoáncácsự kiệnvàxem xét sự phù hợp của lí thuyết và thực nghiệm. Trong quá trình vận dụng, nhiều khi đi tới phạm vi áp dụng của các KT đã thu được và lại làm nảy sinh VĐ cần nghiên cứu tiếp. -Vídụ: thiết kế tiếntrìnhxâydựng KT"Định luậtbảotoànđộnglượng" theo kiểu DHPHVGQVĐ (bảng1) 5. Bồi dưỡng cho HS các phương pháp nhận thức đặc thù của VL, đặc biệt là phương pháp thực nghiệm (PPTN) và phương pháp mô hình Kiểmtra hệ quả bằngTN (bao gồm:thiếtkế phươngánTN,lập kế hoạchTN,bố trí TN,tiến hànhTNthu thập dữ liệu, xử lý kết quả TN) - PPTNlà một phương pháp nghiên cứuđặc thù của VL, nhằmkiểm tratính đúngđắn của giả thuyết khoahọc. Phỏng theochu trình nhận thức khoahọcVL, PPTN (hiểu theo nghĩa rộng) thườnggồm các giai đoạn sau: •Kháiniệm"VĐ"dùng để chỉ mộtkhó khăn, một nhiệmvụ nhận thứcmà HS không thể dùng tư duy tái hiện đơn thuần các KT, KN, cách thức hành động đã có mà phải tìm tòi sáng tạo mới giải quyết được và khi giải quyết được thì HS đã thu được KT,KN,cáchthức hành độngmới. VĐ chứađựng câuhỏinhưng đó làcâu hỏi về một cái chưabiết,câuhỏimàcâu trả lời làmột cáimới (KT,KN, cáchthức hành động mới), chứ không phải là câu hỏi chỉ đơn thuần yêu cầu nhớ lại những KT đã có. • THCVĐ làtình huốngtrong đó xuất hiện VĐ cầngiải quyếtmà HScảm thấy với khả năng của mình thì hi vọng có thể giải quyết được nên nó kích thích hoạt động nhận thức tích cực của HS. Có nhiều cách tạo THCVĐ: từ kinh nghiệm sống, quan sát tự nhiên,TN, giải bài tập VL, kể chuyện lịch sử…Ví dụ: TNđơn giản về sự rơinhanhkhácnhaucủa hai tờ giấygiốngnhau nhưngmộttờ đượcvoviên,còntờ kiađượcđể nguyênmâu thuẫn vớikinhnghiệmsẵncócủaHS (ảnhhưởng của lực cản không khí lên sự rơi của các vật), TN đơn giản về sự dịch lại gần nhau của hai tờ giấyđặtsong song nhaukhi thổi mộtluồngkhí dọctheokhoảnggiữahaitờ giấy trái với sự chờ đợi của HS (định luật Becnuli), TN về sự nổi của chiếc kim khâu trên mặt nước khi được thả nhẹ theo phương ngang nhưng lại chìm khi được thả theo phương thẳng đứng (hiện tượngcăng bề mặt của chất lỏng)… • Giả thuyết là câu trả lời có tính chất dự đoán cho câu hỏi đã nêu ra. Dự đoán này có thể còn thô sơ nhưng có căn cứ, có lílẽ,có vẻ hợplí nhưng chưa chắc chắn.Có nhiều cáchđề xuấtgiả thuyết: dựavào sự liêntưởngtới mộtkinhnghiệm đã có (ví dụ: dựa vào kinh nghiệm về tác dụng của lực lên cánh cửa ra vào quanh bản lề, HS đề xuất giả thuyết: tác dụng làm quay vật của lực tỉ lệ với độ lớn F của lực vàkhoảng cách l từ điểm đặt của lực tớitrục quay(~ Fl) (!),dựa vàosự tương tự, dựa vào phép ngoại suy (ví dụ: khi xét xem chuyển động rơi tự do của một vật thuộc loại chuyển động nào, sử dụng phép ngoại suy từ qui luật đã biết về chuyển động thẳng nhanh dần đều của một vật trên mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng của mặtphẳng0<a<90 0 )cho trườnghợpgiớihạn(a=90 0 )để đưaragiả thuyết:chuyển động rơi tự do của vật là chuyển động thẳng nhanh dần đều). Trong chương trình VL phổ thông, các mối liên hệ định lượng giữa hai đại lượng thường gặp là: bằng nhau,tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch,tỉ lệ nghịchbậchai, hàm số bậc nhất, tỉ lệ theohàm số sin,sự bảo toàncủa mộtđại lượng.Để HS cóthể đề xuấtđượcdự đoán về mối liên hệ địnhlượng giữahai đại lượng,cần tiến hành TN với một số phép đo nhất định. • Ví dụ: thiết kế tiến trình xây dựng KT "Khái niệm mô men lực. Qui tắc mô men lực"ở lớp 10 theoPPTN(bảng 2) 6.PPDH hướng vào việctổ chức HĐHT tích cực,tự lực vàsáng tạocủaHS đòi hỏi phải đổi mới việc thiết kế bài học (soạn giáo án) /5/. Việc soạn giáo án của GV phảichuyểntrọngtâm từ thiếtkế các hoạtđộngcủaGVsangthiết kế cáchoạtđộng củaHS (mục đích hoạtđộng; cách thứchoạt động;hình thứcthựchiện hoạtđộng - cá nhân, nhóm; kết quả cần đạt được) trong quá trình lĩnh hội từng nội dung KT của bài học. Khi soạn giáo án, GV phải xác định rõ ràng, cụ thể mục tiêu học tập (mứcđộ HS đạt đượcsau bàihọc về KT,KN,tháiđộ)đủ để làmcơ sở đánhgiáchất lượng và hiệu quả củabài học. PPDHmới cũng đòi hỏi phải đổimới việcsử dụngphương tiệndạy học nói chung và TN nói riêng trong DHVL. . Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới. Để có thể đạt được mục tiêu mới của DHVL ở trường THPT, PPDHVL ở trường THPT nói chung và ở lớp 10. thiết lập phương trình chuyển động thẳng đều của vật, phương trình biểu diễn sự biến đổi của vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều, phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều,. về KT,KN,tháiđộ)đủ để làmcơ sở đánhgiáchất lượng và hiệu quả củabài học. PPDHmới cũng đòi hỏi phải đổimới việcsử dụngphương tiệndạy học nói chung và TN nói riêng trong DHVL.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới pot, Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới pot,

Từ khóa liên quan