0

tính toán lựa chọn động cơ bước cho truyền động chạy dao

24 10,575 134
  • tính toán lựa chọn động cơ bước cho truyền động chạy dao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 15:17

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP .TP.HCM MÔN : TRUYỀN ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY CNC ĐỀ TÀI : TÍNH TOÁN LỰA CHỌN ĐỘNG CƠ BƯỚC CHO TRUYỀN ĐỘNG CHẠY DAO GVHD: ĐƯỜNG CÔNG TRUYỀN SVTH : Hồ Đức Dũng Phạm Quốc Lâm Nguyễn Ngọc Thành Nguyễn Hoàng Quý Mai Ngọc Linh Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Nhật Minh Giới thiệu động cơ bước : • Động cơ bước là một loại động cơ điện có nguyên lý và ứng dụng khác biệt với đa số các động cơ điện thông thường. Chúng thực chất là một động cơ đồng bộ dùng để biến đổi các tín hiệu điều khiển dưới dạng các xung điện rời rạc kế tiếp nhau thành các chuyển động góc quay hoặc các chuyển động của rôto có khả năng cố định rôto vào các vị trí cần thiết. Ứng dụng động cơ bước: • Trong điều khiển chuyển động kỹ thuật số, động cơ bước là một cơ cấu chấp hành đặc biệt hữu hiệu bởi nó có thể thực hiện trung thành các lệnh đưa ra dưới dạng số. • Động cơ bước được ứng dụng nhiều trong ngành Tự động hoá, chúng được ứng dụng trong các thiết bị cần điều khiển chính xác. • Ví dụ: Điều khiển robot, điều khiển tiêu cự trong các hệ quang học, điều khiển định vị trong các hệ quan trắc, điểu khiển bắt, bám mục tiêu trong các khí tài quan sát, điều khiển lập trình trong các thiết bị gia công cắt gọt, điều khiển các cơ cấu lái phương và chiều trong máy bay Cho các thông số ban đầu như sau : • Khối lượng tải m = 40[kg] • Hệ số ma sát của bề mặt dẫn hướng μ = 0.05 • Hiệu s uất bộ truyền trục vít me η =0.9 • Đường kính trục vít me Db = 15[mm] • Khối lượng trục vít me Mb = 0.84[kg] • Bước vít Pb = 15[mm] • Khối lượng khớp nối Mk = 0.5[kg] • Đường kính ngoài khớp nối Dk =40[mm] • Độ chính xác bàn máy Δl = 0.03[mm/bước] • Khoảng cách dịch chuyển bàn máy l = 180[mm] • Hệ số an toàn Sf = 2 Yêu cầu tính : 1. Độ phân giải cần thiết của động cơ bước ,θs[độ] 2. Số vòng quay của động cơ cần thiết Nm [vòng/phút] 3. Moomen quán tính tổng cộng tác dụng lên trục động cơ Jl [kg.m2] 4. Mô men xoắn tổng cộng tác dụng lên trục động cơ ,Tm [N.M] 5. Tính công suất làm việc, P0 và công suất lúc đông cơ tăng tốc Pa [w] 6. Kết luận chon động cơ bước phù hợp [...]...• Dẫn ra các công thức tính mômen quán tính [kg.m2] tổng cộng tác động lên trục động cơ và mômen xoắn [N.M] tổng cộng tác động lên trục động cơ cho truền động chạy dao dưới đây Mô hình hệ thống: Câu 1: • Độ phân giải cần thiết của động cơ bước 1 ,θs[độ] = 0.03 (mm /bước) Bước vít: = 15mm • θs = = = 0.720 Câu 2: • Số vòng quay của động cơ cần thiết Nm [vòng/phút] ta có : f = 10000... cộng tác động lên trục động cơ và mômen xoắn [N.M] tổng cộng tác động lên trục động cơ cho truền động chạy dao dưới đây • công thức tính mômen quán tính [kg.m2] tổng cộng tác động lên trục động cơ • = = • Mômen quán tính tổng cộng tác động lên trục động cơ • J= + + + • • mômen xoắn [N.M] tổng cộng tác động lên trục động cơ T= = ... • Tính công suất làm việc, P0 và công suất lúc đông cơ tăng tốc Pa [w] • = (0.4276 1200) = 53,73(w) • = (0,167 1200) = 20,99(W) Câu 6: • Kết luận chon động cơ bước phù hợp • Động cơ bước được chọn phải đạt mômen xoắn Tm = 0.4276 (N.m) • Trong khoảng thời gian tăng tốc là 0,2 s Câu 7: • các công thức tính mômen quán tính [kg.m2] tổng cộng tác động lên trục động cơ và mômen xoắn [N.M] tổng cộng tác động. .. Mômen xoắn tổng cộng tác dụng lên trục động cơ ,Tm [N.M] Ta có : • J0 = Jm = 380.10-7[kg.m2] mômen quán tính trục động cơ • Ta = J ε = (J0 + Jl )ε = (J0 + Jl ) = • (380.10-7+ 2,89625 ) = 0,2 (N.m) • Mômen xoắn tác động lên motor do ma sát giữa bàn máy và thanh dẫn hướng • Tl = μgf (m.g +Fz) = 0.05(40 9,81 + 0) = 0,0468 (N.m) • Mômen tổng cộng tác động lên trục động cơ • Tm = (Ta + Tl ) Sf = (0,167 +... 1200[ vòng/phút] Câu 3: • Mômen quán tính trục vít Đường kính trục vít me: = 15(mm) Khối lượng trục vít me : 0,84 [kg] • = = 0,84 = 2,3625 • Mômen quán tính bàn máy và chi tiết tác dụng lên trục vít • Khối lượng tải : m = 40 (kg) Bước vít : = 15(mm) = 0.015 (m) • Jtw = ( mt + mw ) ( ) 2 = 40 (( ) 2 = 2,28.10-4 kg.m2 • Mômen quán tính tổng cộng tác dụng lên trục động cơ Jl [kg.m2] • • = + = 2,3625 + 380.10-7 . ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP .TP.HCM MÔN : TRUYỀN ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY CNC ĐỀ TÀI : TÍNH TOÁN LỰA CHỌN ĐỘNG CƠ BƯỚC CHO TRUYỀN ĐỘNG CHẠY DAO GVHD: ĐƯỜNG CÔNG TRUYỀN SVTH : Hồ Đức Dũng Phạm. Minh Giới thiệu động cơ bước : • Động cơ bước là một loại động cơ điện có nguyên lý và ứng dụng khác biệt với đa số các động cơ điện thông thường. Chúng thực chất là một động cơ đồng bộ dùng. • Dẫn ra các công thức tính mômen quán tính [kg.m2] tổng cộng tác động lên trục động cơ và mômen xoắn [N.M] tổng cộng tác động lên trục động cơ cho truền động chạy dao dưới đây. Mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán lựa chọn động cơ bước cho truyền động chạy dao, tính toán lựa chọn động cơ bước cho truyền động chạy dao, , Mômen quán tính tổng cộng tác dụng lên trục động cơ Jl [kg.m2]

Từ khóa liên quan