0

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ potx

4 371 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 13:20

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh/thành phố có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế)/ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố (đối với các tỉnh/thành phố không có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế). Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Diệt côn trùng ô tô chở hàng: 50.000 đ/xe. Quyết định số 63/2007/QĐ- BTC 2. Diệt côn trùng tàu hỏa: 100.000 đ/toa. Quyết định số 63/2007/QĐ- BTC 3. Khử trùng bổ sung tàu hỏa: 60.000 đ/toa. Quyết định số 63/2007/QĐ- BTC 4. Khử trùng xe chở hàng và cấp giấy chứng nhận: 50.000 đ/xe. Quyết định số 63/2007/QĐ- BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân nộp tờ khai chung cho kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu. 2. Bước 2: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. 3. Bước 3: Kiểm tra thực tế. 4. Bước 4: Thực hiện các biện pháp xử lý y tế. 5. Bước 5: Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy khai kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định sô 171/2003/QĐ-BY Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp Gi y chứng nhận xử lý y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ. chứng nhận xử lý y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 bộ. dịch y tế biên giới tại cửa khẩu. 2. Bước 2: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. 3. Bước 3: Kiểm tra thực tế. 4. Bước 4: Thực hiện các biện pháp xử lý y tế. 5. Bước 5: Cấp gi y chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ potx, Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ potx,

Từ khóa liên quan