0

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh ppt

4 211 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 13:21

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ, Hải quan Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Cảng vụ Thời hạn giải quyết: Sau 01 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí kiểm dịch y tế biên giới đối với Tầu, thuyền xuất nhập cảnh - Tàu trọng tải dưới 10.000 GRT = 68 USD/tàu - Tàu trọng tải từ 10.000 GRT trở lên = 78 USD/tàu - Tàu khách du lịch quốc tế = 68 USD/tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân, tổ chức phải hoàn thiện bộ hồ sơ kiểm dịch y tế và nộp Tên bước Mô tả bước tại Cảng vụ. 2. Bước 2 Kiểm dịch viên y tế của Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương sẽ kiểm tra hồ sơ và trực tiếp kiểm tra hàng hóa,con người, Phương tiện xuất nhập cảnh, chuyển cảng tại Cảng vụ. 3. Bước 3 Nếu đạt tiêu chuẩn Cá nhân, tổ chức sẽ được Kiểm dịch viên y tế của Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương cấp ngay tại chỗ một Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền xuất nhập cảnh, chuyển cảng. Nếu không đạt thì sẽ không được cấp giấy Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai chung Thành phần hồ sơ 2. Tờ khai danh sách thuyền viên 3. Giấy theo dõi sức khỏe 4. Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh hoặc giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . được Kiểm dịch viên y tế của Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương cấp ngay tại chỗ một Gi y chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền xuất nhập cảnh, chuyển cảng Cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Cơ quan hoặc. giải quyết: Sau 01 ng y làm việc. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC y u cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí kiểm dịch y tế biên giới đối với Tầu, thuyền xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh ppt, Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh ppt,

Từ khóa liên quan