0

Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa potx

4 271 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 13:21

Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Một ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Kiểm tra y tế hàng hóa xuất cảnh đường hàng không, đường thủy: + Lô hàng từ 10 kg trở xuống: 1USD/lô + Lô hàng từ 10 kg - 50 kg: 3USD/lô + Lô hàng trên 50 kg -100kg: 5USD/lô + Lô hàng từ 100 kg - 1 tấn: 10USD/lô + Lô hàng từ 1tấn - 10 tấn: 30USD/lô + Lô hàng từ 10 tấn - 100 tấn: 70USD/lô + Lô hàng từ 100 tấn: 80USD/lô Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xử lý y tế hàng hóa và nộp tại Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương (209. Yersin, Phú Cường, TDM, Bình Dương). 2. Bước 2: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra thực tế việc xử lý y tế hàng hóa 3. Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được Giấy chứng nhận xử lý y tế hàng hóa do Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy kê khai hàng hóa nhập cảnh xuất cảnh (theo mẫu) Thành phần hồ sơ 2. - Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy kê khai hàng hóa nhập khẩu - xuất khẩu (Mẫu - Phụ lục IV – 2) Quyết định sô 171/2003/QĐ-BYT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . hành kiểm tra thực tế việc xử lý y tế hàng hóa 3. Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được Gi y chứng nhận xử lý y tế hàng hóa do Trung tâm Y tế Dự phòng và. Cấp gi y chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng. tỉnh Bình Dương cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Gi y kê khai hàng hóa nhập cảnh xuất cảnh (theo mẫu) Thành phần hồ sơ 2. - Gi y chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Số bộ hồ sơ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa potx, Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa potx,