0

Chứng nhận xử lý y tế pdf

5 256 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:21

Chứng nhận xử lý y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê:Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Biên phòng ở cửa khẩu Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong ngày. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho kiểm dịch y tế biên giới đường bộ đối với khử trùng xe chở hàng và cấp giấy chứng nhận thu: 50.000 đồng/xe. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định 2. - Phí kiểm dịch y tế biên giới diệt chuột và diệt côn trùng cho khử trùng nước dằn tàu: + Tàu đang chứa nước dằn tàu dưới 1000 tấn thu: 30 USD/tàu + Tàu đang chứa nước dằn tàu 1000 tấn trở lên thu: 50 USD/tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 3. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho diệt chuột và diệt côn trùng đối với diệt chuột: giám sát chuột và diệt chuột tại hải cảng, sân bay theo yêu cầu thu: 50 USD/hải cảng hoặc sân bay. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 4. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho diệt chuột và diệt côn trùng đối với diệt côn trùng trên ô tô chở hàng thu: 50.000 đồng/xe Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 5. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho diệt chuột và diệt côn trùng đối với diệt côn trùng kho hàng thu: 0,1 USD/m3/kho hàng. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định 6. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho diệt chuột và diệt côn trùng đối với diệt côn trùng container 40 fit thu: 22 USD/container Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 7. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho diệt chuột và diệt côn trùng đối với diệt côn trùng container 20 fit thu: 11 USD/container Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân – tổ chức nộp hồ sơ cho Kiểm dịch Y tế quốc tế địa phương (cửa khẩu Sông Tiền, Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Bắc Đai, cảng Mỹ Thới). 2. Kiểm dịch Y tế quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra và xử lý, cấp giấy chứng nhận xử lý y Tên bước Mô tả bước tế. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại (nếu nhập). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Giấy khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất Quyết định sô Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định cảnh, nhập cảnh và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 171/2003/QĐ-BYT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Phương tiện đó: đến từ khu vực có bệnh phải kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm; có người nhiễm bệnh phải kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; có véc tơ vượt quá giới hạn cho phép. Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ng 2. - Mọi đồ vật đã sử dụng, đồ vật phế thải có hiện tượng rõ ràng chứng tỏ có thể làm lây truyền bệnh phải kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm. Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ng . dịch Y tế quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra và xử lý, cấp gi y chứng nhận xử lý y Tên bước Mô tả bước tế. 3. Cá nhân – tổ chức nhận gi y chứng. Chứng nhận xử lý y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê :Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan trực. định 1. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho kiểm dịch y tế biên giới đường bộ đối với khử trùng xe chở hàng và cấp gi y chứng nhận thu: 50.000 đồng/xe. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng nhận xử lý y tế pdf, Chứng nhận xử lý y tế pdf,