0
 1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ potx

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ potx

Cấp Giấy chứng nhận xử y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ potx

... TTHC: Gi y chứng nhận Cấp Gi y chứng nhận xử y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết ... chứng nhận xử y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 bộ ... quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh/thành phố có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế) / Trung tâm Y tế dự phòng...
 • 4
 • 371
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa pot

Cấp Giấy chứng nhận xử y tế đối với hàng hóa pot

... Gi y chứng nhận xử y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Cơ quan ... dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY Y u cầu Y u cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Cấp Gi y chứng ... quyết: Ngay khi đến cửa khẩu (Cảng Quy nhơn) Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC y u cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế...
 • 4
 • 237
 • 0
Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa potx

Cấp giấy chứng nhận xử y tế đối với hàng hóa potx

... hành kiểm tra thực tế việc xử y tế hàng hóa 3. Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được Gi y chứng nhận xử y tế hàng hóa do Trung tâm Y tế Dự phòng và ... Dương cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Gi y kê khai hàng hóa nhập cảnh xuất cảnh (theo mẫu) Thành phần hồ sơ 2. - Gi y chứng nhận xử y tế đối với hàng hóa Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) ... cấp gi y chứng nhận xử y tế hàng hóa và nộp tại Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương (209. Yersin, Phú Cường, TDM, Bình Dương). 2. Bước 2: Trung tâm Y tế...
 • 4
 • 271
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa docx

Cấp Giấy chứng nhận xử y tế đối với hàng hóa docx

... Cấp Gi y chứng nhận xử y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp ... TTHC: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh/thành phố có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế) / Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố (đối với các tỉnh/thành phố không ... dịch y tế quốc tế) . Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân Y u cầu Y u cầu...
 • 4
 • 341
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với tàu bay pptx

Cấp Giấy chứng nhận xử y tế đối với tàu bay pptx

... y tế biên giới tại sân bay. 2. Bước 2: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. 3. Bước 3: Kiểm tra thực tế. 4. Bước 4: Thực hiện các biện pháp xử y tế. Cấp Gi y chứng nhận xử y ... 5: Cấp gi y chứng nhận xử y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai báo y tế hàng không (01 bản). 2. Gi y khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh ... viên y tế tại sân bay. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC y u cầu trả phí, lệ phí: Tên bước Mô tả bước 5. Bước 5: Cấp gi y chứng nhận xử...
 • 4
 • 282
 • 0
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh ppt

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh ppt

... sinh hoặc gi y chứng nhận miễn xử vệ sinh Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Y u cầu Y u cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền Xuất cảnh ... Kiểm dịch viên y tế của Trung tâm Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương cấp ngay tại chỗ một Gi y chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tầu, thuyền xuất nhập cảnh, chuyển cảng. Nếu ... được cấp gi y Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai chung Thành phần hồ sơ 2. Tờ khai danh sách thuyền viên 3. Gi y theo dõi sức khỏe 4. Gi y chứng nhận xử vệ sinh hoặc giấy...
 • 4
 • 211
 • 0
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa pdf

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa pdf

... chứng nhận kiểm dịch kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng ... 2. Kiểm tra và cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tàu hỏa: 30.000 đ/toa chở hàng. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Gi y chứng nhận Các bước ... bản qui định 1. Gi y khai kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định sô 171/2003/QĐ-BY Y u cầu Y u cầu hoặc điều kiện...
 • 4
 • 367
 • 0
Giấy chứng nhận xử lý y tế pdf

Giấy chứng nhận xử y tế pdf

... Thực hiện việc xử y tế hàng hóa, phương tiện theo kế hoạch tại hiện trường và cấp gi y chứng nhận xử y tế, thu phí, cấp hóa đơn thu phí Hồ sơ Gi y chứng nhận xử y tế Thông tin ... về phương tiện hoặc hàng hóa y u cầu được xử y tế 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Khoa Xử Y tế - Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế - số 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận * Thời gian nhận ... Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh – Sở Y tế Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc...
 • 4
 • 278
 • 0
Chứng nhận xử lý y tế pdf

Chứng nhận xử y tế pdf

... 2. Gi y chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại (nếu nhập). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Gi y khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất Quyết ... bước Mô tả bước tế. 3. Cá nhân – tổ chức nhận gi y chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh ... định 1. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho kiểm dịch y tế biên giới đường bộ đối với khử trùng xe chở hàng và cấp gi y chứng nhận thu: 50.000 đồng/xe. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ...
 • 5
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều 50 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng cho kinh tế trang trạicấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoánmẫu bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tramục 3 thủ tục thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vsattp đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ caođiều 46 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất xây dựng nhà chung cư nhà tập thểđiều 51 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự nghiệpđiều 52 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanhđiều 53 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do hợp tác xã đang sử dụngđiều 54 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnhđiều 55 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụngđiều 52 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh32kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp phường trung văn giai đoạn 2002 2005cấp giấy phép liên vận việt nam lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhângiấy chứng nhận xử lýcấp giấy chứng nhận hành nghề ychuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)