Hướng dẫn quản trị mạng Microsoft Window

11 1.3K 6
Hướng dẫn quản trị mạng Microsoft Window

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hướng dẫn quản trị mạng Microsoft Window

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Mở công cụ Group Policy Object Editor, vào mục User Configuration ¾ Windows Setttings ¾ Scripts Nhấp đúp chuột vào mục Logon bên sổ bên phải, hộp thoại xuất hiện, bạn nhấp chuột tiếp vào nút Add để khai báo tên tập tin kịch cần thi hành đăng nhập Chú ý tập tin kịch phải chứa thư mục c:\windows\system32\ grouppolicy\user\script\logon Thư mục thay đổi, tốt bạn nên nhấp chuột vào nút Show Files phía hộp thoại để xem thư mục cụ thể chứa tập tin kịch Nội dung tập tin kịch thay đổi tùy theo yêu cầu bạn, bạn tham khảo tập tin kịch chương trước Tiếp theo để kiểm soát trình thi hành tập tin kịch bản, bạn cần hiệu chỉnh sách Run logon scripts visible trạng thái Enable Trạng thái giúp bạn phát lỗi phát sinh tập tin kịch thi hành từ sửa chữa Để thay đổi sách bạn nhấp chuột vào mục User Configuration ¾ Administrative Templates ¾ System ¾ Scripts, sau nhấp đúp chuột vào mục Run logon scripts visible để thay đổi trạng thái Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 256/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy III.2 Hạn chế chức Internet Explorer Trong ví dụ muốn người dùng máy trạm không phép thay đổi thơng số Tab Security, Connection Advanced hộp thoại Internet Options công cụ Internet Explorer Để làm việc này, công cụ Group Policy Object Editor, bạn vào User Configuration ¾ Administrative Templates ¾ Windows Components ¾ Internet Explorer ¾ Internet Control Panel, chương trình mục chức IE giới hạn, bạn chọn khóa chức cần thiết III.3 Chỉ cho phép số ứng dụng thi hành Để cấu hình Group Policy cho phép người dùng máy trạm sử dụng vài ứng dụng đó, cơng cụ Group Policy Object Editor, bạn vào User Configuration ¾ Administrative Templates Sau nhấp đúp chuột vào mục Run only allowed windows applications để định phần mềm phép thi hành Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 257/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 258/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Bài 13 QUẢN LÝ ĐĨA Tóm tắt Lý thuyết tiết - Thực hành tiết Mục tiêu Kết thúc học cung cấp học viên kiến thức loại định dạng đĩa, công nghệ lưu trữ Dynamic Storage, kỹ thuật nén mã hóa liệu… Các mục I Các cấu hình hệ thống tập tin II Cấu hình đĩa lưu trữ III Sử dụng chương trình Disk Manager Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm Dựa vào tập môn Quản trị Windows Server 2003 Dựa vào tập môn Quản trị Windows Server 2003 IV Quản lý việc nén liệu V Thiết lập hạn ngạch đĩa VI Mã hóa liệu EFS Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 259/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy I CẤU HÌNH HỆ THỐNG TẬP TIN Hệ thống tập tin quản lý việc lưu trữ định vị tập tin đĩa cứng Windows Server 2003 hỗ trợ ba hệ thống tập tin khác nhau: FAT16, FAT32 NTFS5 Bạn nên chọn FAT16 FAT32 máy tính sử dụng nhiều hệ điều hành khác Nếu bạn định sử dụng tính bảo mật cục bộ, nén mã hố tập tin bạn nên dùng NTFS5 Bảng sau trình bày khả hệ thống tập tin Windows Server 2003: Khả FAT16 FAT32 NTFS Hệ điều hành hỗ Hầu hết hệ điều Windows 95 OSR2, Windows Windows trợ hành 98, Windows 2000, 2003 2003 256 ký Hỗ trợ tên tập tin Windows, dài Dos tự 8.3 trên 256 ký tự 2000, 256 ký tự Sử dụng hiệu Khơng đĩa Có Có Hỗ trợ nén đĩa Khơng Khơng Có Hỗ trợ hạn ngạch Khơng Khơng Có Hỗ trợ mã hố Khơng Khơng Có Hỗ trợ bảo mật cục Khơng Khơng Có Hỗ trợ bảo mật Có mạng Có Có Kích thước Volume 4GB tối đa hỗ trợ 32GB 1024GB Trên Windows Server 2003/Windows 2000/NT, bạn sử dụng lệnh CONVERT để chuyển đổi hệ thống tập tin từ FAT16, FAT32 thành NTFS Cú pháp lệnh sau: CONVERT [ổ đĩa:] /fs:ntfs II CẤU HÌNH ĐĨA LƯU TRỮ Windows Server 2003 hỗ trợ hai loại đĩa lưu trữ: basic dynamic II.1 Basic storage Bao gồm partition primary extended Partition tạo đĩa gọi partition primary tồn khơng gian cấp cho partition sử dụng trọn vẹn Mỗi ổ đĩa vật lý có tối đa bốn partition Bạn tạo ba partition primary partition extended Với partition extended, bạn tạo nhiều partition logical Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 260/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy II.2 Dynamic storage Đây tính Windows Server 2003 Đĩa lưu trữ dynamic chia thành volume dynamic Volume dynamic không chứa partition ổ đĩa logic, truy cập Windows Server 2003 Windows 2000 Windows Server 2003/ Windows 2000 hỗ trợ năm loại volume dynamic: simple, spanned, striped, mirrored RAID-5 Ưu điểm công nghệ Dynamic storage so với công nghệ Basic storage: - Cho phép ghép nhiều ổ đĩa vật lý để tạo thành ổ đĩa logic (Volume) - Cho phép ghép nhiều vùng trống không liên tục nhiều đĩa cứng vật lý để tạo ổ đĩa logic - Có thể tạo ổ đĩa logic có khả dung lỗi cao tăng tốc độ truy xuất… II.2.1 Volume simple Chứa không gian lấy từ đĩa dynamic Khơng gian đĩa liên tục khơng liên tục Hình sau minh hoạ đĩa vật lý chia thành hai volume đơn giản II.2.2 Volume spanned Bao gồm nhiều đĩa dynamic (tối đa 32 đĩa) Sử dụng bạn muốn tăng kích cỡ volume Dữ liệu ghi lên volume theo thứ tự, hết đĩa đến đĩa khác Thông thường người quản trị sử dụng volume spanned ổ đĩa sử dụng volume bị đầy muốn tăng kích thước volume cách bổ sung thêm đĩa khác Do liệu ghi nên volume loại không tăng hiệu sử dụng Nhược điểm volume spanned đĩa bị hỏng tồn liệu volume truy xuất II.2.3 Volume striped Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 261/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Lưu trữ liệu lên dãy (strip) nhiều đĩa vật lý (tối đa 32) Do liệu ghi lên dãy, nên bạn thi hành nhiều tác vụ I/O đồng thời, làm tăng tốc độ truy xuất liệu Thông thường, người quản trị mạng sử dụng volume striped để kết hợp dung lượng nhiều ổ đĩa vật lý thành đĩa logic đồng thời tăng tốc độ truy xuất Nhược điểm volume striped ổ đĩa bị hỏng liệu tồn volume giá trị II.2.4 Volume mirrored Là hai volume đơn giản Bạn dùng ổ đĩa ổ đĩa phụ Dữ liệu ghi lên đĩa đồng thời ghi lên đĩa phụ Volume dạng cung cấp khả dung lỗi tốt Nếu đĩa bị hỏng ổ đĩa làm việc khơng làm gián đoạn q trình truy xuất liệu Nhược điểm phương pháp điều khiển đĩa phải ghi lên hai đĩa, làm giảm hiệu Để tăng tốc độ ghi đồng thời tăng khả dung lỗi, bạn sử dụng biến thể volume mirrored duplexing Theo cách bạn phải sử dụng điều khiển đĩa khác cho ổ đĩa thứ hai Nhược điểm phương pháp chi phí cao Để có volume 4GB bạn phải tốn đến 8GB cho hai ổ đĩa Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 262/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy II.2.5 Volume RAID-5 Tương tự volume striped RAID-5 lại dùng thêm dãy (strip) ghi thông tin kiểm lỗi parity Nếu đĩa volume bị hỏng thơng tin parity ghi đĩa khác giúp phục hồi lại liệu đĩa hỏng Volume RAID-5 sử dụng ba ổ đĩa (tối đa 32) Ưu điểm kỹ thuật khả dung lỗi cao tốc độ truy xuất cao sử dụng nhiều kênh I/O III SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DISK MANAGER Disk Manager tiện ích giao diện đồ hoạ phục vụ việc quản lý đĩa volume môi trường Windows 2000 Windows Server 2003 Để sử dụng hết chức chương trình, bạn phải đăng nhập vào máy tài khoản Administrator Vào menu Start ¾ Programs ¾ Administrative Tools ¾ Computer Management Sau mở rộng mục Storage chọn Disk Management Cửa sổ Disk Management xuất sau: Phần sau hướng dẫn bạn thực thao tác Disk Manager Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 263/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy III.1 Xem thuộc tính đĩa Nhấp phải chuột lên ổ đĩa vật lý muốn biết thông tin chọn Properties Hộp thoại Disk Properties xuất sau: Hộp thoại cung cấp thông tin: - Số thứ tự ổ đĩa vật lý - Loại đĩa (basic, dynamic, CD-ROM, DVD, đĩa chuyển dời được, unknown) - Trạng thái đĩa (online offline) - Dung lượng đĩa - Lượng không gian chưa cấp phát - Loại thiết bị phần cứng - Nhà sản xuất thiết bị - Tên adapter - Danh sách volume tạo đĩa III.2 Xem thuộc tính volume đĩa cục Trên ổ đĩa dynamic, bạn sử dụng volume Ngược lại ổ đĩa basic, bạn sử dụng đĩa cục (local disk) Volume đĩa cục có chức nhau, phần sau dựa vào đĩa cục để minh hoạ Để xem thuộc tính đĩa cục bộ, bạn nhấp phải chuột lên đĩa cục chọn Properties hộp thoại Local Disk Properties xuất Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 264/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy III.2.1 Tab General Cung cấp thông tin nhãn đĩa, loại, hệ thống tập tin, dung lượng sử dụng, trống tổng dung lượng Nút Disk Cleanup dùng để mở chương trình Disk Cleanup dùng để xố tập tin khơng cần thiết, giải phóng khơng gian đĩa III.2.2 Tab Tools Bấm nút Check Now để kích hoạt chương trình Check Disk dùng để kiểm tra lỗi truy xuất đĩa khởi động lại máy không cách Nút Backup Now mở chương trình Backup Wizard, hướng dẫn bạn bước thực việc lưu tập tin thư mục đĩa Nút Defragment Now mở chương trình Disk Defragment, dùng để dồn tập tin đĩa thành khối liên tục, giúp ích cho việc truy xuất đĩa III.2.3 Tab Hardware Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 265/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Liệt kê ổ đĩa vật lý Windows Server 2003 nhận diện Bên danh sách liệt kê thuộc tính ổ đĩa chọn III.2.4 Tab Sharing Cho phép chia sẻ không chia sẻ ổ đĩa cục Theo mặc định, tất ổ đĩa cục chia sẻ dạng ẩn (có dấu $ sau tên chia sẻ) III.2.5 Tab Security Chỉ xuất đĩa cục sử dụng hệ thống tập tin NTFS Dùng để thiết lập quyền truy cập lên đĩa Theo mặc định, nhóm Everyone tồn quyền thư mục gốc đĩa Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 266/555 ... only allowed windows applications để định phần mềm phép thi hành Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 257/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang... tập môn Quản trị Windows Server 2003 Dựa vào tập môn Quản trị Windows Server 2003 IV Quản lý việc nén liệu V Thiết lập hạn ngạch đĩa VI Mã hóa liệu EFS Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows... Cửa sổ Disk Management xuất sau: Phần sau hướng dẫn bạn thực thao tác Disk Manager Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 263/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy III.1 Xem thuộc tính đĩa

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:42

Hình ảnh liên quan

III.2. Hạn chế chức năng của Internet Explorer. - Hướng dẫn quản trị mạng Microsoft Window

2..

Hạn chế chức năng của Internet Explorer Xem tại trang 2 của tài liệu.
Để cấu hình GroupPolicy chỉ cho phép các người dùng dưới máy trạm chỉ sử dụng được một vài ứng dụng nào đó,  trong công cụGroup Policy Object Editor, bạn vào  User Configuration¾  - Hướng dẫn quản trị mạng Microsoft Window

c.

ấu hình GroupPolicy chỉ cho phép các người dùng dưới máy trạm chỉ sử dụng được một vài ứng dụng nào đó, trong công cụGroup Policy Object Editor, bạn vào User Configuration¾ Xem tại trang 2 của tài liệu.
I. Các cấu hình hệ thống tập tin.  - Hướng dẫn quản trị mạng Microsoft Window

c.

cấu hình hệ thống tập tin. Xem tại trang 4 của tài liệu.
I. CẤU HÌNH HỆ THỐNG TẬP TIN. - Hướng dẫn quản trị mạng Microsoft Window
I. CẤU HÌNH HỆ THỐNG TẬP TIN Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan