0

Quản trị mạng Microsoft Window

7 1,004 2
  • Quản trị mạng Microsoft Window

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:42

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Quản trị mạng window Tạo Ảnh Động Nước Rơi Trên Trái Cây. Trước tiên bạn save cái hình này về máy Sau đó chạy chương trình Photoshop và mở cái hình vừa save về lên. Bạn chuyển mode cái hình này thành RGB bằng cách vào Menu file -->Image-->Mode---> RGB. Sau đó bạn Duplicate layer bằng cách ấn Ctrl + J Tiếp theo dùng công cụ chọn cây đủa thần (Magic Wand Tool)(W) hoặc dùng Lasso Tool (L) chọn như hình vẽ Chọn xong ấn Ctrl + C. Tạo một layer mới và ấn Ctrl+V . Dùng công cụ Move Tool chọn vào chổ giọt nước keo nó xuống xem sao nhé Tạo thêm một layer giống như vậy bằng cách ấn Ctrl+J như hình. Dùng công cụ Move Tool để di chuyển giọt nước tới chổ như hình vẽ .hoặc theo ý bạn Tiếp theo bạn chọn vào layer 1 và dùng cây đủa thần (Magic Wand Tool)(W) hoặc dùng Lasso Tool (L) chọn như hình vẽ Chọn xong bạn ấn Ctrl+C và tạo một Layer mới và ấn Ctrl+V bạn được như hình : Tiếp theo bạn dùng Move Tool di chuyển giọt nước vừa chọn tới chổ như hình vẽ Bây giờ bạn mở ANIMATION lên bằng cách vào Menu Windown --> ANIMATION , Hoặc bạn có thể làm bằng ImageReady bằng cách vào Menu File --> chọn Edit in ImageReady (Hai chương trình làm giống nhau cả) và tạo ra 3 Duplicate Frame bằng cách click vào chổ như hình vẽ Bạn có thể chỉnh cái số thời gian bằng cách click vào cái số 0 sec . Sau đó bạn chọn vào cái Frame1 và mở cái Tab Layer lên và ẩn các Layer bằng cách click vào con mắt như hình : Bạn chọn layer 2 và di chuyển như hình : Bây giờ bạn chọn cái Frame 2 và ẩn mấy cái Layer như hình : Bây giờ bạn chọn vào layer 2 và layer 2 copy và dùng Move tool di chuyển như hình : Chú ý : chọn cái layer 2 kéo nó xuống một chút nhé bạn Bây giờ bạn chọn cái Frame 3 và dấu cái layer như hình vẽ : Bây giờ bạn chọn Layer 2 và Layer 2 Coppy và kéo xuống như hình vẽ : Mỗi Layer keo xuống một chút theo ý bạn cũng được .hì hì. . Bây giờ bạn chọn cái Frame 4 và dấu mấy cái Layer như hình : Và được hình ở Frame 4 như hình này là ok Và bây giờ ấn vào nút Play xem sao nào bạn hì hì. kết quả mỉ mãn chứ bạn . Và bây giờ bạn save xuống đuôi gif để chạy nhé bằng cách vào File --> Save for web --> chọn đuôi Gif là ok . Nếu bạn chọn cách là ảnh động bằng ImageReady thì có hình như sau : và cuối cùng bạn được kết quả như thế này : . chọn tới chổ như hình vẽ .. Bây giờ bạn mở ANIMATION lên bằng cách vào Menu Windown --> ANIMATION , Hoặc bạn có thể làm bằng ImageReady bằng cách vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị mạng Microsoft Window, Quản trị mạng Microsoft Window, Quản trị mạng Microsoft Window

Hình ảnh liên quan

Trước tiên bạn save cái hình này về máy - Quản trị mạng Microsoft Window

r.

ước tiên bạn save cái hình này về máy Xem tại trang 1 của tài liệu.
Sau đó chạy chương trình Photoshop và mở cái hình vừa save về lên. Bạn chuyển mode cái hình này thành RGB bằng cách  vào Menu file -->Image-->Mode---> RGB - Quản trị mạng Microsoft Window

au.

đó chạy chương trình Photoshop và mở cái hình vừa save về lên. Bạn chuyển mode cái hình này thành RGB bằng cách vào Menu file -->Image-->Mode---> RGB Xem tại trang 1 của tài liệu.
Dùng công cụ Move Tool để di chuyển giọt nước tới chổ như hình vẽ ...hoặc theo ý bạn . - Quản trị mạng Microsoft Window

ng.

công cụ Move Tool để di chuyển giọt nước tới chổ như hình vẽ ...hoặc theo ý bạn Xem tại trang 2 của tài liệu.
Chọn xong bạn ấn Ctrl+C và tạo một Layer mới và ấn Ctrl+V bạn được như hình : - Quản trị mạng Microsoft Window

h.

ọn xong bạn ấn Ctrl+C và tạo một Layer mới và ấn Ctrl+V bạn được như hình : Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bạn chọn layer 2 và di chuyển như hình : - Quản trị mạng Microsoft Window

n.

chọn layer 2 và di chuyển như hình : Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bây giờ bạn chọn cái Frame 2 và ẩn mấy cái Layer như hình : - Quản trị mạng Microsoft Window

y.

giờ bạn chọn cái Frame 2 và ẩn mấy cái Layer như hình : Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bây giờ bạn chọn vào layer 2 và layer 2 copy và dùng Move tool di chuyển như hình : - Quản trị mạng Microsoft Window

y.

giờ bạn chọn vào layer 2 và layer 2 copy và dùng Move tool di chuyển như hình : Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bây giờ bạn chọn Layer 2 và Layer 2 Coppy và kéo xuống như hình vẽ : - Quản trị mạng Microsoft Window

y.

giờ bạn chọn Layer 2 và Layer 2 Coppy và kéo xuống như hình vẽ : Xem tại trang 5 của tài liệu.
Và được hình ở Frame 4 như hình này là ok - Quản trị mạng Microsoft Window

c.

hình ở Frame 4 như hình này là ok Xem tại trang 5 của tài liệu.