Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

11 1.2K 3
Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quản trị mạng sử dụng window của Microsoft tài liệu giảng dạy

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy I CÀI ĐẶT MÁY IN Trước bạn truy xuất vào thiết bị máy in vật lý thông qua hệ điều hành Windows Server 2003 bạn phải tạo máy in logic Nếu máy in bạn có tính Plug and Play máy in nhận diện gắn vào máy tính dùng hệ điều hành Windows Server 2003 Tiện ích Found New Hardware Wizard tự động bật lên Tiện ích hướng dẫn cho bạn bước để cài đặt máy in Nếu hệ điều hành nhận diện không xác bạn dùng đĩa CD hãng sản xuất cung cấp kèm theo máy để cài đặt Ngoài ra, bạn tự thực tạo máy in logic cách sử dụng tiện ích Add Printer Wizard Để tạo máy in logic Windows Server 2003 trước hết bạn phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò thành viên nhóm Administrators hay nhóm Power Users (trong trường hợp Server thành viên) hay nhóm Server Operators (trong trường hợp domain controller) Bạn tạo máy in logic cục tương ứng với máy in vật lý gắn trực tiếp vào máy tính cục tương ứng với máy in mạng (máy in mạng gắn vào máy tính khác mạng hay thiết bị Print Server) Muốn thao tác tay để tạo máy in cục hay máy in mạng, thực thao tác sau đây: Nhấp chuột chọn Start, chọn Printers And Faxes Nhấp chuột vào biểu tượng Add Printer, tiện ích Add Printer Wizard khởi động Nhấp chuột vào nút Next để tiếp tục Hộp thoại Local Or Network Printer xuất Bạn nhấp vào tùy chọn Local Printer Attached To This Computer trường hợp bạn có máy in vật lý gắn trực tiếp vào máy tính Nếu trường hợp ta tạo máy in logic ứng với máy in mạng ta nhấp vào tùy chọn A Printer Attached To Another Computer Nếu máy in gắn trực tiếp vào máy tính, bạn chọn thêm tính Automatically Detect And Install My Plug And Play Printer Tùy chọn cho phép hệ thống tự động quét máy tính bạn để phát máy in Plug and Play, tự động cài đặt máy in cho bạn Khi hồn tất việc chọn lựa, nhấp chuột vào nút Next để sang bước Nếu máy in vật lý tự động nhận diện tiện ích Found New Hardware Wizard Tiện ích hướng dẫn bạn tiếp tục cài đặt driver máy in qua bước Hộp thoại Print Test Page xuất Nếu thiết bị máy in gắn trực tiếp vào máy tính bạn, bạn nên in thử trang kiểm tra để xác nhận thứ cấu hình xác Ngược lại, máy in máy in mạng bạn nên bỏ qua bước Nhấp chuột vào nút Next để sang bước Hộp thoại Completing The Add Printer Wizard Hộp thoại đem đến cho hội để xác nhận tất thuộc tính máy in xác lập xác Nếu bạn phát có thơng tin khơng xác, nhấp chuột vào nút Back để quay lại sửa chữa thơng tin cho Cịn nhận thấy thứ ổn bạn nhấp chuột vào nút Finish Một biểu tượng máy in cửa sổ Printer And Faxes Theo mặc định, máy in chia sẻ Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 311/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy II QUẢN LÝ THUỘC TÍNH MÁY IN II.1 Cấu hình Layout Trong hộp thoại Printing Preferences, chọn Tab Layout Sau mục Orientation, bạn chọn cách thức in trang theo chiều ngang hay chiều dọc Trong mục Page Order, bạn chọn in từ trang đầu đến trang cuối tài liệu in theo thứ tự ngược lại Trong mục Pages Per Sheet, bạn chọn số trang tài liệu in trang giấy II.2 Giấy chất lượng in Cũng hộp thoại Printing Preferences, để qui định giấy chất lượng in, chọn Tab Paper/Quality Các tùy chọn Tab Paper/Quality phụ thuộc vào đặc tính máy in Ví dụ, máy in cung cấp tùy chọn Paper Source Còn máy in HP OfficeJet Pro Cxi, có tùy chọn là: Paper Source, Media, Quality Settings Color Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 312/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy II.3 Các thông số mở rộng Nhấp chuột vào nút Advanced góc bên phải hộp thoại Printing Preferences Hộp thoại Advanced Options xuất cho phép bạn điều chỉnh thơng số mở rộng Chúng ta có tùy chọn máy in như: Paper/Output, Graphic, Document Options, Printer Features Các thơng số mở rộng có hộp thoại Advanced Options phụ thuộc vào driver máy in mà bạn sử dụng III CẤU HÌNH CHIA SẺ MÁY IN Nhấp phải chuột lên máy in, chọn Properties Hộp thoại Properties xuất hiện, bạn chọn Tab Sharing Để chia sẻ máy in cho nhiều người dùng, bạn nhấp chuột chọn Share this printer Trong mục Share name, bạn nhập vào tên chia sẻ máy in, tên nhìn thấy mạng Bạn nhấp chọn mục List In The Directory phép người dùng tìm kiếm máy in thơng qua Active Directory theo vài thuộc tính đặc trưng Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 313/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Ngoài ra, Tab Sharing, ta cấu hình driver hỗ trợ cho máy trạm sử dụng máy in trường hợp máy trạm Windows Server 2003 Đây tính cần thiết cho phép định driver hỗ trợ in để máy trạm tải cách tự động Mặc định, driver nạp vào driver hãng Intel cho máy trạm Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP Để cung cấp thêm driver cho máy trạm khác, bạn nhấp chuột vào nút Additional Drivers nằm phía Tab Sharing Hộp thoại Additional Drivers xuất Windows Server 2003 hỗ trợ driver thêm vào cho Client hệ điều hành sau: - Itanium Windows XP hay Windows Server 2003 - x86 Windows 2000, Windows XP, hay Windows Server 2003 (mặc định) - x86 Windows 95, Windows 98, hay Windows Millennium Edition - x86 Windows NT Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 314/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy IV CẤU HÌNH THƠNG SỐ PORT IV.1 Cấu hình thơng số Tab Port Trong hộp thoại Properties, bạn chọn Tab Port để cấu hình tất port định nghĩa cho máy in sử dụng Một port định nghĩa interface cho phép máy tính giao tiếp với thiết bị máy in Windows Server 2003 hỗ trợ port vật lý (local port) port TCP/IP chuẩn (port logic) Port vật lý sử dụng ta gắn trực tiếp máy in vào máy tính Trong trường hợp Windows Server 2003 triển khai nhóm làm việc nhỏ, bạn phải gắn máy in vào port LPT1 Port TCP/IP chuẩn sử dụng máy in kết nối trực tiếp vào mạng (trên máy in có hỗ trợ port RJ45) máy in có địa IP để nhận dạng Ưu điểm máy in mạng tốc độ in nhanh máy in cục máy in đặt nơi hệ thống mạng Khi bạn cần định port TCP/IP khai báo địa IP máy in mạng Cùng với việc xố cấu hình lại port tồn tại, bạn thiết lập printer pooling điều hướng công việc in ấn đến máy in khác Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 315/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy IV.2 Printer Pooling Printer pool sử dụng nhằm phối hợp nhiều máy in vật lý với máy in logic, minh họa hình bên Lợi ích việc sử dụng printer pool máy in rảnh thực thao tác in ấn cho bạn Tính hữu dụng trường hợp ta có nhóm máy in vật lý chia sẻ cho nhóm người dùng, ví dụ nhóm thư ký Để cấu hình printer pool, bạn nhấp chuột vào tùy chọn Enable Printer Pooling nằm phía Tab Port hộp thoại Properties Sau đó, kiểm tra lại tất port mà ta dự định gắn máy in vật lý printer pool vào Nếu ta không chọn tùy chọn Enable Printer Pooling ta có port cho máy in Chú ý tất máy in vật lý printer pool phải sử dụng driver máy in Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 316/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy IV.3 Điều hướng tác vụ in đến máy in khác Nếu máy in vật lý bạn bị hư, bạn chuyển tất tác vụ in ấn máy in bị hư sang máy in khác Để làm điều này, trước hết bạn phải đảm bảo máy in phải có driver giống với máy in cũ Sau đó, Tab Port, bạn nhấp chuột vào nút Add Port, chọn Local port chọn tiếp New Port Hộp thoại Port Name xuất hiện, gõ vào tên UNC máy in theo định dạng: \\computername\printer_sharename Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 317/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy V CẤU HÌNH TAB ADVANCED V.1 Các thông số Tab Advanced Trong hộp thoại Properties, bạn nhấp chuột vào Tab Advanced để điều khiển đặc tính máy in Bạn cấu hình thuộc tính sau: - Khả máy in - Độ ưu tiên máy in - Driver mà máy in sử dụng - Các thuộc tính đồng tác (spooling) máy in - Cách thức in tài liệu theo biểu mẫu - Chế độ in mặc định - Sử dụng xử lý in ấn - Các trang độc lập V.2 Khả sẵn sàng phục vụ máy in Thông thường, cần kiểm tra khả sẵn sàng phục vụ máy in trường hợp có nhiều máy in sử dụng thiết bị in Mặc định tùy chọn Always Available ln bật lên Do đó, người dùng sử dụng máy in 24 tiếng ngày Để giới hạn khả phục vụ máy in, bạn chọn Available From định khoảng thời gian mà máy in phục vụ Ngoài khoảng thời gian này, máy in không phục vụ cho người dùng Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 318/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy V.3 Độ ưu tiên (Printer Priority) Khi bạn đặt độ ưu tiên, bạn định công việc gửi trực tiếp vào thiết bị in Ví dụ, bạn sử dụng tùy chọn nhóm người dùng chia sẻ máy in bạn cần điều khiển độ ưu tiên thao tác in ấn thiết bị in Trong Tab Advanced hộp thoại Properties, bạn đặt độ ưu tiên giá trị từ đến 99, với có độ ưu tiên thấp 99 có độ ưu tiên cao Ví dụ: giả sử có máy in phịng kế tốn sử dụng Những người quản lý phịng kế tốn ln ln muốn tài liệu họ ưu tiên in trước nhân viên khác Để cấu hình cho việc xếp thứ tự này, ta tạo máy in tên MANAGERS gắn vào port LPT1 với độ ưu tiên 99 Sau đó, port LPT1, ta tạo thêm máy in tên WORKERS với độ ưu tiên Sau đó, ta sử dụng Tab Security hộp thoại Properties để giới hạn quyền sử dụng máy in MANAGERS cho người quản lý Đối với nhân viên cịn lại phịng kế tốn, ta cho phép họ sử dụng máy in WORKERS (chúng ta tìm hiểu rõ Security phần sau) Khi tác vụ in xuất phát từ máy in MANAGERS, vào hàng đợi của máy in vật lý với độ ưu tiên cao tác vụ xuất phát từ máy in WORKERS Do đó, tài liệu người quản lý ưu tiên in trước V.4 Print Driver Mục Driver Tab Advanced cho phép bạn định driver dùng cho máy in Nếu bạn cấu hình nhiều máy in máy tính bạn chọn driver driver cài đặt Thao tác thực sau: Nhấp chuột vào nút New Driver để khởi động Add Printer Driver Wizard Add Printer Driver Wizard cho phép bạn thực cập nhật thêm driver V.5 Spooling Khi bạn cấu hình tùy chọn spooling, bạn cần định rõ tác vụ in ấn đẩy đường ống máy in hay gửi trực tiếp đến thiết bị máy in Spooling có nghĩa thao tác in ấn lưu trữ xuống đĩa thành hàng đợi trước thao tác in gửi đến máy in Có thể xem spooling giống điều phối in ấn thời điểm có nhiều người dùng lúc gởi yêu cầu đến máy in Theo chế độ mặc định, tùy chọn spooling bật lên sẵn V.6 Print Options Phía Tab Advance có chứa bốn tùy chọn in ấn Đó tùy chọn: - Hold Mismatched Documents: tùy chọn hữu dụng trường hợp bạn sử dụng chế độ nhiều biểu mẫu máy in Mặc định tùy chọn khơng bật lên Các tác vụ in theo chế độ first-in-first-out (FIFO) Nếu bạn bật tùy chọn lên, hệ thống chọn ưu tiên in trước tác vụ có chung biểu mẫu - Print Spooled Documents First: tùy chọn qui định tác vụ in ấn điều hướng xong trước loại tác vụ lớn khác Điều có nghĩa tác vụ in ấn có độ ưu tiên lớn loại tác vụ khác trình điều hướng Mặc định tùy chọn ln bật lên giúp gia tăng hiệu làm việc máy in - Keep Printed Documents: tùy chọn qui định tác vụ in ấn phải xóa khỏi hàng đợi điều hướng in ấn tác vụ hòan tất q trình in Thơng thường, bạn muốn xóa tác vụ in ấn bắt đầu in tiếp tục lưu trữ tác vụ hàng Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 319/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy đợi điều hướng đợi chúng in xong xóa phải tốn dung lượng ổ đĩa cho việc lưu trữ Mặc định tùy chọn khơng bật lên - Enable Advanced Printing Features: tùy chọn qui định tính mở rộng mà máy in bạn có hỗ trợ ví dụ Page Order Pages Per Sheet nên bật lên Mặc định tùy chọn ln bật lên Chỉ trường hợp xảy vấn đề tương thích bạn tắt tùy chọn Ví dụ bạn sử dụng driver cho thiết bị máy in tương tự khơng hỗ trợ tất tính máy in Trong trường hợp đó, bạn nên tắt tùy chọn V.7 Printing Defaults Nút Printing Defaults nằm góc trái phía Tab Advance Nếu bạn nhấp chuột vào nút Printing Defaults, hộp thoại The Printing Preferences xuất Đây hộp thoại xuất bạn nhấp chuột vào nút Printing Preferences Tab General V.8 Print Processor Bộ xử lý in ấn sử dụng để qui định Windows Server 2003 có cần phải thực xử lý bổ sung công việc in ấn hay không Bộ xử lý in ấn WinPrint mặc định cài đặt Windows Server 2003 sử dụng Bộ xử lý in ấn WinPrint hỗ trợ vài kiểu liệu Theo mặc định hầu hết ứng dụng Window sử dụng chuẩn EMF (enhanced metafile) để gởi tác vụ đến máy in Chuẩn EMF dùng kiểu liệu RAW Kiểu liệu báo với xử lý in ấn tác vụ không cần phải sửa đổi độ ưu tiên in Điều nhà sản xuất phần mềm qui định Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 320/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Bảng danh sách kiểu liệu xử lý in ấn Windows Server 2003 hỗ trợ: Kiểu liệu Mô tả RAW Không làm thay đổi tài liệu in ấn RAW (FF appended) Không làm thay đổi tài liệu in ấn ngoại trừ việc thêm vào kí tự formfeed RAW (FF Auto) Không làm thay đổi tài liệu in ấn ngoại trừ việc kiểm tra xem có cần thêm vào kí tự form-feed hay không NT EMF 1.00x Thường điều hướng tài liệu gửi từ máy tính Window khác TEXT Phiên dịch tất kiểu liệu văn đơn giản máy in thực in cách sử dụng lệnh văn chuẩn V.9 Separator Pages Separator pages sử dụng thời điểm bắt đầu tài liệu nhằm mục đích định dạng rõ người dùng thực việc in tài liệu Nếu máy in không chia sẻ chế độ Separator pages vơ hình chung gây lãng phí giấy in Nếu trường hợp máy in chia sẻ cho nhiều người dùng chế độ Separator pages hữu dụng việc phân phối tác vụ in ấn hoàn tất Để thêm Separator page, bạn thực sau: nhấp chuột vào nút Separator page nằm góc phải phía Tab Advance Hộp thoại Separator page ra, bạn nhấp chuột vào nút Browse để chọn tập tin Separator page bạn muốn sử dụng Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 321/555 ... sau: - Itanium Windows XP hay Windows Server 2003 - x86 Windows 2000, Windows XP, hay Windows Server 2003 (mặc định) - x86 Windows 95, Windows 98, hay Windows Millennium Edition - x86 Windows NT... công việc in ấn đến máy in khác Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 315/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy IV.2 Printer Pooling Printer pool sử dụng nhằm phối hợp nhiều máy in vật lý với... Pooling ta có port cho máy in Chú ý tất máy in vật lý printer pool phải sử dụng driver máy in Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 316/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy IV.3 Điều hướng

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:42

Hình ảnh liên quan

IV. CẤU HÌNH THÔNG SỐ PORT. - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window
IV. CẤU HÌNH THÔNG SỐ PORT Xem tại trang 4 của tài liệu.
Để cấu hình một printer pool, bạn nhấp chuột vào tùy chọn Enable Printer Pooling nằ mở phía dưới - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

c.

ấu hình một printer pool, bạn nhấp chuột vào tùy chọn Enable Printer Pooling nằ mở phía dưới Xem tại trang 5 của tài liệu.
V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED. - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window
V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED Xem tại trang 7 của tài liệu.
V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED. - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window
V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED Xem tại trang 7 của tài liệu.
V.1. Các thông số của Tab Advanced. - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

1..

Các thông số của Tab Advanced Xem tại trang 7 của tài liệu.
Khi bạn cấu hình tùy chọn spooling, bạn cần chỉ định rõ các tác vụ in ấn sẽ được đẩy ra đường ống máy in hay được gửi trực tiếp đến thiết bị máy in - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

hi.

bạn cấu hình tùy chọn spooling, bạn cần chỉ định rõ các tác vụ in ấn sẽ được đẩy ra đường ống máy in hay được gửi trực tiếp đến thiết bị máy in Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng danh sách các kiểu dữ liệu được bộ xử lý in ấn trong Windows Server 2003 hỗ trợ: - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

Bảng danh.

sách các kiểu dữ liệu được bộ xử lý in ấn trong Windows Server 2003 hỗ trợ: Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan