0

Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

11 1,232 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:42

Quản trị mạng sử dụng window của Microsoft tài liệu giảng dạy [...]... là Windows 2000, Windows Server 2003, và Windows XP. Để cung cấp thêm các driver cho máy trạm khác, bạn nhấp chuột vào nút Additional Drivers nằm phía dưới Tab Sharing. Hộp thoại Additional Drivers xuất hiện. Windows Server 2003 hỗ trợ các driver thêm vào cho các Client là một trong những hệ điều hành sau: - Itanium Windows XP hay Windows Server 2003. - x86 Windows 2000, Windows XP, hay Windows... sau: - Itanium Windows XP hay Windows Server 2003. - x86 Windows 2000, Windows XP, hay Windows Server 2003 (mặc định). - x86 Windows 95, Windows 98, hay Windows Millennium Edition. - x86 Windows NT 4. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 313/555 II.3. Các thông số mở rộng. Nhấp chuột vào nút Advanced ở góc dưới bên phải của hộp thoại Printing Preferences.... Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 314/555 Ngồi ra, trong Tab Sharing, ta có thể cấu hình driver hỗ trợ cho các máy trạm sử dụng máy in trong trường hợp máy trạm không phải là Windows Server 2003. Đây là một tính năng cần thiết vì nó cho phép chỉ định các driver hỗ trợ in để các máy... Options phụ thuộc vào driver máy in mà bạn đang sử dụng. III. CẤU HÌNH CHIA SẺ MÁY IN. Nhấp phải chuột lên máy in, chọn Properties. Hộp thoại Properties xuất hiện, bạn chọn Tab Sharing. Để chia sẻ máy in này cho nhiều người dùng, bạn nhấp chuột chọn Share this printer. Trong mục Share name, bạn nhập vào tên chia sẻ của máy in, tên này sẽ được nhìn thấy trên mạng. Bạn cũng có thể nhấp chọn mục List . phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 314/555 Ngoài ra, trong Tab Sharing, ta có thể cấu hình driver hỗ trợ cho các máy trạm sử dụng máy in. 2003. - x86 Windows 2000, Windows XP, hay Windows Server 2003 (mặc định). - x86 Windows 95, Windows 98, hay Windows Millennium Edition. - x86 Windows NT
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window, Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window,

Hình ảnh liên quan

IV. CẤU HÌNH THÔNG SỐ PORT. - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window
IV. CẤU HÌNH THÔNG SỐ PORT Xem tại trang 4 của tài liệu.
Để cấu hình một printer pool, bạn nhấp chuột vào tùy chọn Enable Printer Pooling nằ mở phía dưới - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

c.

ấu hình một printer pool, bạn nhấp chuột vào tùy chọn Enable Printer Pooling nằ mở phía dưới Xem tại trang 5 của tài liệu.
V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED. - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window
V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED Xem tại trang 7 của tài liệu.
V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED. - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window
V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED Xem tại trang 7 của tài liệu.
V.1. Các thông số của Tab Advanced. - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

1..

Các thông số của Tab Advanced Xem tại trang 7 của tài liệu.
Khi bạn cấu hình tùy chọn spooling, bạn cần chỉ định rõ các tác vụ in ấn sẽ được đẩy ra đường ống máy in hay được gửi trực tiếp đến thiết bị máy in - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

hi.

bạn cấu hình tùy chọn spooling, bạn cần chỉ định rõ các tác vụ in ấn sẽ được đẩy ra đường ống máy in hay được gửi trực tiếp đến thiết bị máy in Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng danh sách các kiểu dữ liệu được bộ xử lý in ấn trong Windows Server 2003 hỗ trợ: - Quản trị mạng sử dụng Microsoft Window

Bảng danh.

sách các kiểu dữ liệu được bộ xử lý in ấn trong Windows Server 2003 hỗ trợ: Xem tại trang 10 của tài liệu.