chương 1 sự xuất hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài chính

10 716 0
chương 1  sự xuất hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG 1 SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH I. Các loại rủi ro tài chính II. Các công cụ quản trị rủi ro tài chính III. Các thị trường phái sinh IV. Vai trò của thị trường sản phẩm phái sinh I. CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH 1. Một số khái niệm cơ bản - Rủi ro là gì? - Phân biệt sự không chắc chắn và rủi ro? - Sự không chắc chắn ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân, tổ chức thì nó biến thành rủi ro. I. CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNHRủi ro kiệt giá tài chính: độ nhạy cảm từ các nhân tố giá cả thị trường như lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa và chứng khoán tác động đến thu nhập của DN.  Rủi ro tài chính: Rủi ro kiệt giá tài chính + rủi ro do doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính. 2. Các loại rủi ro tài chínhRủi ro tỷ giá  Rủi ro lãi suất  Rủi ro giá cả hàng hóa I. CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH II. CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RRTC  Hợp đồng kỳ hạn  Hợp đồng giao sau  Hợp đồng hoán đổi  Hợp đồng quyền chọn  Các công cụ khác: + Chứng khoán lai + Công cụ phối hợp III. CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 1. Thị trường giao ngay:  Mua bán hàng hóa theo giá cả ngày giao dịch  Việc thanh toán và giao nhận hàng hóa được thực hiện ngay hoặc sau 1 vài ngày. 2. Thị trường phái sinh: TT dành cho các công cụ phái sinh – công cụ mang tính hợp đồng mà thành quả của chúng được xác định trên 1 công cụ hay tài sản khác. Đặc điểm chung của công cụ phái sinh:  HĐ mua hoặc bán TS vào 1 ngày trong tương lai  Giá đã thỏa thuận trong ngày hiện tại  Việc thanh toán và giao nhận hàng hóa diễn ra tại 1 thời điểm nhất định trong tương lai 2. Thị trường phái sinh: Các công cụ phái sinh: - Hợp đồng kỳ hạn - Hợp đồng tương lai - Hợp đồng quyền chọn - Hợp đồng hoán đổi  Giá của các sản phẩm phái sinh có quan hệ chặt chẽ với giá của tài sản cơ sở trên TT giao ngay 2. Thị trường phái sinh: IV. VAI TRÒ CỦA TT SẢN PHẨM PHÁI SINH 1. Quản trị rủi ro TT sản phẩm phái sinh cho phép những người muốn làm giảm rủi ro của mình chuyển giao rủi ro cho những người sẵn sàng chấp nhận nó. 2. Thông tin hiệu quả hình thành giá Giá hợp đồng giao sau và kỳ hạn chứa đựng những thông tin về giá giao ngay mong đợi trong tương lai. 3. Các lợi thế về hoạt động  Chi phí giao dịch thấp  Có tính thanh khoản cao  Cho phép nhà đầu tư bán khống dễ dàng  Giúp thị trường hiệu quả hơn IV. VAI TRÒ CỦA TT SẢN PHẨM PHÁI SINH . CHƯƠNG 1 SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH I. Các loại rủi ro tài chính II. Các công cụ quản trị rủi ro tài chính III. Các thị trường phái sinh IV. Vai trò của thị. thu nhập của DN.  Rủi ro tài chính: Rủi ro kiệt giá tài chính + rủi ro do doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính. 2. Các loại rủi ro tài chính  Rủi ro tỷ giá  Rủi ro lãi suất  Rủi ro giá. I. CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH II. CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RRTC  Hợp đồng kỳ hạn  Hợp đồng giao sau  Hợp đồng hoán đổi  Hợp đồng quyền chọn  Các công cụ khác: + Chứng khoán lai + Công cụ phối

Ngày đăng: 01/07/2014, 15:24

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CHƯƠNG 1 SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

 • I. CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH

 • Slide 3

 • Slide 4

 • II. CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RRTC

 • III. CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 • 2. Thị trường phái sinh:

 • Slide 8

 • IV. VAI TRÒ CỦA TT SẢN PHẨM PHÁI SINH

 • Slide 10

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan