Quy trình sản xuất butanol nhiên liệu từ bã mía

34 7.3K 21
Quy trình sản xuất butanol nhiên liệu từ bã mía

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chương 1. TỔNG QUAN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU (RPTC) 1.1 Giới thiệu chung Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc Hóa Dầu (RPTC) trực thuộc trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 4 năm 2000 theo quyết định của Giám đốc Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, hoạt động theo giấy phép đăng ký số A – 432 do bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 06/10/2010. 1.1.1 Lĩnh vực hoạt động Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực hóa học, lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí thiên nhiên, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tái tạo. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm, triển khai xây dựng những pilot cho sản phẩm mới, sản xuất các loại xúc tác và một số sản phẩm từ dầu mỏ, khí thiên nhiên nhiên trên cơ sở kết quả nghiên cứu. Dịch vụ khoa học công nghệ: Thiết kế quy trình công nghệ và chế tạo thiết bị trong các cơ sở khai thác lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí, sản xuất xúc tác, phụ gia, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tái tạo. Xây dựng dự án tiền khả thi thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, quản lý dự án công trình. Phân tích đánh giá chất lượng dầu thô, khí thiên nhiên và các sản phẩm từ chúng. Phân tích, thiết kế, chế tạo, lắp đặ, kiểm định các công trình và thiết bị. Tư vấn đánh giá tác động môi trường và di dời các cơ sở gây ô nhiễm, thẩm định và tổ chức giám sát thực hiện các dự án đầu tư. Tư vấn sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng. Thiết kế chế tạo lắp ráp các hệ thống thiết bị thí nghiệm công nghệ hóa học, thực phẩm, sinh học và dầu khí. Thông tin tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực trên. 1.1.2 Sơ đồ tổ chức Giám đốc: TS. Huỳnh Quyền •Kỹ sư cao cấp. •Trường Đại học Quốc gia Dầu mỏ và Động cơ – Viện Dầu khí CH Pháp (ESPM – IFP – FRANCE). •Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ hóa học và Dầu khí. •Viện nghiên cứu xúc tác và môi trường – Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, trường Đại học Claude Bernard 1 – CH Pháp (IRC-CNRS - FRANCE).

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin cảm ơn đến Trung Tâm công nghệ lọc hóa dầu – Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho em được thực tập ở trung tâm và tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại đây. Giúp em tìm hiểu được lĩnh vực hoạt động cũng như các thiết bị đang hoạt động tại trung tâm. Đây sẽ là hành trang kiến thức giúp em sau khi ra trường. Em xin cảm kỹ sư Dương Quốc Khanh đã tận tình hướng dẫn để em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiêp đúng thời hạn. Em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Khoa Hóa Học và Công nghệ thực phẩm – Trường Đại Học Rịa Vũng Tàu lời cảm ơn sâu sắc vì đã dùng tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong học kỳ này, Khoa đã tổ chức cho chúng em được tiếp cận với công nghệ mới thông qua đợt thực tập tốt nghiệp mà theo em là rất hữu ích đối với sinh viên Khoa Hóa Học và Công nghệ thực phẩm. Trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các Thầy, Cô bỏ qua. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) LỜI MỞ ĐẦU Trong tình hình nguồn nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt trong tương lai và sự ô nhiễm môi trường ngày càng cao do việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch được chế biến từ dầu mỏ. Do sự tăng giá liên tục của dầu thô, nguồn năng lượng chính trên thế giới hiện nay, rất nhiều đề tài nghiên cứu gần đây quan tâm phát triển đến nguồn nhiên liệu mới có giá trị về kinh tế và môi trường. Nhiên liệu sinh học là một nguồn nhiên liệu đầy tiềm năng hứa hẹn thay thế cho nguồn nhiên liệu xăng dầu sắp cạn kiệt trong tương lai. Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học như ethanol, methanol, butanol,… từ các nguồn phế thải và phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp là một trong những mục tiêu lớn của quốc gia có nền nông nghiệp phát triển như Việt Nam. Hàng năm trong sản xuất nông nghiệp, thải ra khoảng 100 triêu tấn phế phụ phẩm. Nếu như nguồn nguyên liệu này được ứng dụng để sản xuất nhiên lieu sinh học, thì chúng ta sẽ giải quyết được một phần lớn trong việc xây dựng một chương trình an ninh năng lượng Quốc gia. Trong các loại nguyên liệu phế phụ phẩm thì mía có ưu điểm hơn so với các loại nguyên liệu như trấu, rơm rạ,… là do hàm lượng cellulose cao hơn và đây là một ưu điểm quan trọng trong việc nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học từ các nguồn nguyên liệu này. SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) Chương 1. TỔNG QUAN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU (RPTC) 1.1 Giới thiệu chung Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc Hóa Dầu (RPTC) trực thuộc trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 4 năm 2000 theo quyết định của Giám đốc Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, hoạt động theo giấy phép đăng ký số A – 432 do bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 06/10/2010. 1.1.1 Lĩnh vực hoạt động Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực hóa học, lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí thiên nhiên, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tái tạo. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm, triển khai xây dựng những pilot cho sản phẩm mới, sản xuất các loại xúc tác và một số sản phẩm từ dầu mỏ, khí thiên nhiên nhiên trên cơ sở kết quả nghiên cứu. Dịch vụ khoa học công nghệ: Thiết kế quy trình công nghệ và chế tạo thiết bị trong các cơ sở khai thác lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí, sản xuất xúc tác, phụ gia, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tái tạo. Xây dựng dự án tiền khả thi thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, quản lý dự án công trình. Phân tích đánh giá chất lượng dầu thô, khí thiên nhiên và các sản phẩm từ chúng. Phân tích, thiết kế, chế tạo, lắp đặ, kiểm định các công trình và thiết bị. vấn đánh giá tác động môi trường và di dời các cơ sở gây ô nhiễm, thẩm định và tổ chức giám sát thực hiện các dự án đầu tư. vấn sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng. Thiết kế chế tạo lắp ráp các hệ thống thiết bị thí nghiệm công nghệ hóa học, thực phẩm, sinh học và dầu khí. Thông tin vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực trên. SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 3 BAN GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KẾ TOÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) 1.1.2 Sơ đồ tổ chức Giám đốc: TS. Huỳnh Quyền • Kỹ sư cao cấp. • Trường Đại học Quốc gia Dầu mỏ và Động cơ – Viện Dầu khí CH Pháp (ESPM – IFP – FRANCE). • Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ hóa học và Dầu khí. • Viện nghiên cứu xúc tác và môi trường – Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, trường Đại học Claude Bernard 1 – CH Pháp (IRC-CNRS - FRANCE). Bảng 1.1: Hội đồng vấn khoa học SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) TT Họ và tên Chuyên ngành Cơ quan công tác 1 PGS.TS Phan Minh Tân Công nghệ Hóa học Sở KH&CN TP.HCM 2 GS-TSKH Lưu Cẩm Lộc Công nghệ Hóa học Viện Công nghệ Hóa học 3 PGS.TS Phan Đình Tuấn Công nghệ Hóa học Đại học BK TP.HCM 4 ThS-GVC Hoàng Minh Nam Công nghệ Hóa học Đại học BK TP.HCM 5 PSG.TS Ngô Mạnh Thắng Công nghệ Hóa học Đại học BK TP.HCM 6 TS. Nguyễn Đình Thọ Công nghệ Hóa học Đại học BK TP.HCM 7 ThS-GVC Vũ Minh Công nghệ Hóa học Đại học BK TP.HCM 8 TS. Bùi Văn Ngọc Công nghệ dầu khí & xúc tác Technip 1.1.3 Cơ sở vật chất Phòng thí nghiệm và phòng làm việc, diện tích 160m 2 (8×20m). Xưởng thí nghiệm và kho chứa hóa chất, diện tích 100m 2 (5×20). Xưởng sản xuất thử nghiệm công nhiên liệu, sản xuất nano titanium, diện tích 100m 2 (5×20). SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) Xưởng sản xuất thực nghiêm tinh dầu tràm trà tại ấp Mỹ Trường, xã Phước Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, diện tích 1,2ha (40×300). Xưởng sản xuất nhiên liệu biodiesel từ dầu ăn phế thải tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức. 1.2 Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 1.2.1 Nghiên cứu công nghệ sản xuất bioethanol Nghiên cứu công nghệ sản xuất bioethanol từ các nguồn biomass phế thải nông nghiệp như: Rơm rạ, võ trấu, mía… Sản phẩm được ứng dụng vào mục đích làm nhiên liệu cho động cơ xăng. Dự án được thực hiện với sự hợp tác với viện Công nghiệp Tokyo (IIS) và Sở khoa học và công nghệ Tp.HCM. 1.2.2 Nghiên cứu công nghệ sản xuất biobutanol Nghiên cứu công nghệ sản xuất biobutanol từ các nguồn biomass, cụ thể là mía. Sau quá trình nổ hơi, mía được thủy phân với hàm lượng enzim cao và thu được dịch thủy phân hàm lượng glucose cao. Mức độ chuyển hóa Cellulose đạt > 36.3 %. Butanol được sản xuất bằng phương pháp lên men với chủng vi sinh Clostridium beijerinckii theo quy trình ABE. 1.2.3 Nghiên cứu công nghệ sản xuất Biodiesel Nghiên cứu công nghệ sản xuất biobutanol từ nguồn dầu ăn phế thải. Sản phẩm được ứng dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong thay thế cho dầu diesel và làm nhiên liệu cho lò đốt công nghiệp. Dự án đã được triển khai với nhà máy sản xuất Biodiesel năng suất 2 tấn/ngày tại Thủ Đức. 1.2.4 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa xử lý môi trường Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa TiO 2 trên chất mang là đá bọt khai thác tại Khánh Hòa. Ứng dụng xử lý nước thải cho nhà máy nhuộm KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nghiên cứu triển khai thử nghiệm trên những chất ô nhiễm khác như: thuốc trừ sâu… 1.2.5 Nghiên cứu tổng hợp bạc nano Nghiên cứu tổng hợp bạc nano từ dung dịch AgNO 3 bằng phương pháp SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) khử hóa học và chiếu xạ, sản xuất các dung dịch diệt khuẩn trên cơ sở bạc nano. 1.2.6 Nghiên cứu tổng hợp TiO 2 Nghiên cứu chế biến sâu tinh quặng Titan từ các nguồn nguyên liệu Rutill và Ilmenite để tổng hợp TiO 2 pigment theo phương pháp Clo. Các phương pháp nghiên cứu theo hướng này bao gồm: Tinh thể và sản xuất TiCl 4 tinh khiết, sản xuất TiO 2 pigment, TiO 2 nano powder, TiO 2 nano thinfilm coat… 1.2.7 Nghiên cứu tổng hợp Zeolite Dự án nghiên cứu tổng hợp zeolite 3A từ nguồn cao lanh trong nước. Sản phẩm được ứng dụng làm rây phân tử phục vụ chủ yếu cho công nghệ sản xuất cồn tuyệt đối bằng phương pháp rây phân tử. Chuyển giao và hợp tác sản xuất phụ gia tẩy rửa dầu mỡ trên cơ sở chất hấp phụ zeolite. Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất các loại zelolite phục vụ cho công nghệ hóa lọc dầu như zeolite Y modun cao, ZSM - 5… 1.2.8 Phối hợp với các địa phương và hợp tác quốc tế Trung tâm phối hợp nghiên cứu với tỉnh Tiền Giang trong việc giải quyết sản phẩm đầu ra của cây tram cừ và tràm trà cho người nông dân mà vẫn giữ được nét đặc trưng sinh thái của cây tràm vùng Đồng bằng song Cửu Long. Dự án có sự phối hợp thực hiện của sở khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang, trường Đại học Toyohashi và tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản. Phối hợp với viện Khoa học công nghệ - Trường Đại học Tokio trong dự án nghiên cứu công nghệ sản xuất bioethanol từ rơm rạ, trấu ở Đồng bằng song Cửu Long. Dự án nhằm nghiên cứu các hướng khả thi cho nguồn cung cấp nhiên kiệu cho động cơ trong tương lai đồng thời nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp. Hợp tác với tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiên dự án “biomass town” tại xã Thái Mỹ, Củ Chi nhằm tìm kiếm một mô hình sản xuất tối ưu cho người nông dân, từ đó nâng cao đời sống cho người nông dân Việt Nam. SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) Phối hợp với Sở Khoa học công nghệ Đà Nẵng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng khảo sát nguyên nhân và thực trạng ăn mòn của các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp vùng ven biển Đà Nẵng và thực hiện các phương án phòng chống. 1.2.9 Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất cồn nhiên liệu Xưởng sản xuất công nhiên liệu nằm dưới sự quản lý của trung tâm nghiên cứu công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) thuộc đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (Đ/C: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10). Công nghệ và thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, công suất tối thiểu 2000 lít cồn (99.5%)/ngày. Công nghệ vận hành hoàn toàn tự động, điều khiển trên hệ thống SCADA. Năng suất đạt 4000 lít cồn tuyệt đối/ngày. Công nghệ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Sản phẩm cồn tinh luyện đạt tiêu chuẩn xăng pha cồn, nồng độ tối thiểu 99.5%. 1.2.10 Nghiên cứu công nghệ sản xuất bia sinh học Được hình thành vào năm 2012, dưới sự quản lý của trung tâm nghiên cứu công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) thuộc đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (Đ/C: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10). Chịu trách nhiệm xưởng bia là thầy Nguyễn Kính và phụ tá là anh Đặng Gia Phú. Xưởng được hình thành với mục đích phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, thực tập của thầy (cô) và sinh viên, bên cạnh đó còn nghiên cứu phát triến các loại bia cho ngành công nghiệp giải khát nước nhà và kiểm tra chất lượng của bia. Vị trí của xưởng là nằm phía sau trung tâm RPTC, quy mô của xưởng thuộc loại nhỏ, chỉ với diện tích là 180 m 2 và tổng chi phí đầu là hai tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng. Loại bia mà xưởng hiện đang nghiên cứu đó là bia vàng truyền thống và bia đen ngoại với quy trình công nghệ sản xuất của Đức. SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1 Đặt vấn đề Hiện nay, thế giới đang đứng trước thử thách to lớn về vấn đề năng lượng. Khi các nguồn nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ cạn kiện trong một vài thập niên tới. Nguồn nguyên liệu sử dụng phổ biến thì biết động không ngừng. Giá dầu thô có xu hướng ngày càng tăng. Và chính giá dầu thô cũng là nguyên nhân của sự bất ổn và xung đột về chính trị ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm do sự phát sinh khí thải từ quá trình sử dụng nhiêu liệu hóa thạch, tăng hàm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Do đó, khí hậu trên thế giới hiện nay đang thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Với sự ô nhiễm ngày càng lớn của việc sử dụng nguyên liệu hoá thạch được sản xuất từ dầu mỏ và sự cạn kiệt của nguyên kiệu hoá thạch nói chung thì việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các công nghệ để sản xuất nguyên liệu sinh học được ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới. Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học như ethanol, methanol, buthanol, từ nguồn nguyên liệu phế thải và phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp là một trong những mục tiêu lớn của các quốc gia có nền nông nghệp phát triển như Việt Nam. Nghiên cứu tìm kiếm nguyên liệu cũng như công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học để thay thế một phần hay toàn nhiên liệu sản xuất từ nguồn năng lượng hóa thạch là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu và nằm trong các chương trình chiến lược Quốc gia. Riêng đặc biệt đối với Viêt Nam đang đứng trước những thách thức lớn cụ thể: - Nguy cơ cạn kiện nguồn nhiên liệu hóa thạch trong tương lai, bên cạnh đó là sự ô nhiễm môi trường ngày càng tang cao do việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ quá trình chế biến dầu mỏ. - Cùng với các nước khác trên thế giới, Việt Nam phải thực hiên cam kết quốc tế về việc cắt giảm khí nhà kính vốn đang làm Trái Đất nóng lên. Xây dựng một chiến lược về an ninh năng lượng quốc gia trước sự biến động của nguồn năng SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) lượng thế giới, đặc biệt là trong vấn đề sử dụng nguồn năng lượng sinh học, năng lượng xanh,… Việt Nam là một trong những nước sản xuất đường lớn trên thế giới, hàng năm công nghiệp mía đường thải ra một lượng lớn mía. Đa số chúng chúng được sủ dụng làm nguyên liệu đốt trong chính nhà máy. Các nguyên liệu phế phẩm này hiện nay đang sử dụng không hiệu quả, đa số dùng để đốt hoặc thải bỏ vì vậy sẽ gây ra sự ô nhiễm môi trường rất lớn. Trong các loại nguyên liệu phế phụ phẩm thì mía có ưu điểm hơn so với các loại nguyên liệu như trấu, rơm rạ, là hàm lượng cellulose cao hơn và đây là một trong những ưu điểm quan trong trong việc nghiên cứu nhiên liệu sinh học từ các loại nguyên liệu này. Với nhu cầu phát triển nhiê liệu sinh học như hiện nay, nghiên cứu sản xuất butanol từ nguyên liệu mía hiên nay vẫn là một trong những hướng nghiên cứu tập trung với mục tiêu cải thiện hiệu suất chuyển hoá, nâng cao nồng độ butanol và giảm chi phí thu hồi butanol. 2.2 Butanol mía 2.2.1 Giới thiệu về butanol Butanol là một alcohol có công thức phân tử C 4 H 9 OH. Khối lượng phân tử M = 74. Butanol là một chất lỏng rễ cháy, trong suốt không màu và có mùi đặc biệt như mùi dầu chuối và có mùi công mạnh, khi tiếp xúc trực tiếp có thể gây kích ứng mắt và da. Hơi của nó có khả năng gây mê khi hít ở nồng độ cao. Butanol hầu như hòa tan trong các dung môi hữu cơ phổ biến, nhưng ít hòa tan trong nước. SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 10 [...]... trình vận chuyển của nguyên liệu mía trong như sau: Nguyên liệu mía từ phễu nạp liệu qua van nạp liệu vào bình phản ứng Hỗn hợp hơi nước áp suất cao và mía được lưu lại trong bình phản ứng một thời gian Sau khi tiến hành nổ hơi, mía được đẩy từ bình phản ứng xuống bồn nổ qua van nổ hơi Từ bồn nổ mía được đẩy xuống bộ ép qua van xả và được đưa ra bên ngoài Hình 3.2: Dịch và mía. .. Furfural là nguyên liệu cho ngành sơi tổng hợp mía còn lại sau khi ép có thể đốt để sản xuất nhiệt lẫn điện năng Ngoài ra, với mục đích thân thiện với môi trường do được làm từ phụ phẩm của nguyên liệu sản xuất đường ,bã mía được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học: ethanol, butanol, nhiều quốc gia trên thế giới đã thử nghiêm thành công và đưa vào sản xuất ethanol từ mía Tại Hoa Kỳ, năm... nâng cao phần trăm thu hồi cellulose, đặc biệt là thu hồi butanol Mặt khác, cần tiếp tục nghiên cứu về vấn đề tiêu hao năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sản xuất butanol nhiên liệu từmía TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ts Huỳnh Quy n, Ths Trần Thị Quỳnh Như, Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tổng hợp butanol nhiên liệu từ bã mía, Trung tâm công nghệ hóa lọc dầu, Trường Đại học Bách... vật liệu thân gỗ, mía có thành phần chủ yếu là cellulose Với thành phần cellulose rất cao, mía có thể coi là một nguyên liệu biomass tốt nhất để sản xuất nhiên liệu sinh học như ethanol, butanol Bên cạnh thành phần hóa, tính chất cách thành phần trong mía, cấu trúc tế bào thực vật cũng quan trọng không kém trong việc nghiên cứu tiền xử lý mía mía là phần xơ còn lại của thân cây mía sau... nước hoa, các sản phẩm trang điểm, sơn móng tay, và được dùng cho việc sản xuất các loại thuốc kháng sinh, vitamin và hoocmon Butanol có thể sản xuất bằng hai phương pháp Phương pháp thứ nhất bằng con đường tổng hợp hóa học, nguyên liệu đi từ propylene thu được từ nguồn dầu mỏ, thực hiên trên xúc tác Rhodium Phương pháp thứ hai, sản xuất butanol bằng phương pháp lên men yếm khí từ các nguyên liệu biomass... ngành công nghiệp đường Trong thân mía chứa khoảng 80-90% nước dịch, trong dịch có chứa khỏang 16-18% đường Vào thời kì mía già, người ta thu hoạch mía rồi đem ép láy nước dịch Nước dịch mía được chế lọc và cô đặc thành đường Phần nguyên liệu còn lại sau khi chiết xuất đường được gọi là mía mía chiếm khoảng 25-30% khối lượng mía đem ép mía có thể làm nguyên liệu đốt lò, làm bột giấy, ép thành... hơi để xảy ra quá trình nổ hơi Bồn chứa bã: gồm các thiết bị như bồn nổ, cửa vệ sinh và van xả Khi mở van nổ hơi thì van xả đóng kín, khi xảy ra quá trình nổ hơi thì từ bình phản ứng được đẩy xuống bồn nổ được chứa trong bồn nổ và được chuyển xuống bộ phận ép bằng cách mở van xả Cửa vệ sinh luôn được đóng kín và chỉ mở khi tiến hành vệ sinh thiết bị Bộ phận ép mía: gồm các thiết... tải, mô tơ vít và máng hứng dịch Khi mở van xả thì rơi xuống hệ thống ép Mô tơ vít quay làm quay vít tải và được ép, được đưa ra ngoài nhờ hệ thống này Phần nước từ quá trình ép được hứng bởi máng hứng dịch Sau mỗi mẻ hoạt động, mía được thu hồi lưu trữ để làm nguyên liệu cho quá trình thủy phân tiếp theo Dịch ép được làm nguyên liệu cho quá trình lên men SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 19 Báo... 3.1.2 Quy trình công nghệ Chuẩn bị nguyên liệu mía sử dụng được lấy từ nhà máy đường Biên Hòa và được trữ trong điều kiện ở phòng thí nghiệm của Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyên liệu mía chứa 50 – 55% cellulose, 20 – 25% hemicellulose và hàm lượng lignin thấp 10 – 15% Độ ẩm của mía khoảng 13 – 15% Trước khi hoạt động hệ thống nổ hơi nước, nguyên liệu. .. lên thấp hơn, phương pháp tổng hợp butanol từ dầu mỏ trở lên hiệu quả hơn phương pháp lên men truyền thống Nhưng trong quá trình hiên nay, trước sự cạn kiệt của nguồn nguyên liệu hóa thạch và sự ô nhiễm môi trường, việc nghiên cứu sản xuất butanol từ nguồn nguyên liệu biomass trở thành mục tiêu nghiên cứu hàng đầu tại các nước trên thế giới 2.2.2 Giới thiệu về mía Mía là cây công nghiệp lấy đường . Văn Sỹ Trang 17 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) 3 .1. 1 Cấu tạo chung Hình 3 .1: Cấu tạo hệ thống nổ hơi SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp. nước. SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) Bảng 2 .1 Tính chất vật lí của butanol Khối lượng phân tử 74 ,12 g.mol -1 Dạng tồn tại Dung dịch. này. SVTH: Nguyễn Văn Sỹ Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trung tâm công nghệ lọc hóa dầu (RPTC) Chương 1. TỔNG QUAN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU (RPTC) 1. 1 Giới thiệu chung Trung tâm

Ngày đăng: 24/06/2014, 22:33

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI CẢM ƠN

 • LỜI MỞ ĐẦU

 • Chương 1. TỔNG QUAN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU (RPTC)

  • 1.1 Giới thiệu chung

   • 1.1.1 Lĩnh vực hoạt động

   • 1.1.2 Sơ đồ tổ chức

   • 1.1.3 Cơ sở vật chất

   • 1.2 Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

    • 1.2.1 Nghiên cứu công nghệ sản xuất bioethanol

    • 1.2.2 Nghiên cứu công nghệ sản xuất biobutanol

    • 1.2.3 Nghiên cứu công nghệ sản xuất Biodiesel

    • 1.2.5 Nghiên cứu tổng hợp bạc nano

    • 1.2.6 Nghiên cứu tổng hợp TiO2

    • 1.2.7 Nghiên cứu tổng hợp Zeolite

    • 1.2.8 Phối hợp với các địa phương và hợp tác quốc tế

    • 1.2.9 Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất cồn nhiên liệu

    • 1.2.10 Nghiên cứu công nghệ sản xuất bia sinh học

    • Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

     • 2.1 Đặt vấn đề

     • 2.2 Butanol và bã mía

      • 2.2.1 Giới thiệu về butanol

      • 2.2.2 Giới thiệu về bã mía

      • 2.3 Quá trình tiền xử lý

       • 2.3.1 Phương pháp tiền xử lý vật lý

       • 2.3.2 Phương pháp tiền xử lý hóa học

       • 2.3.3 Phương pháp tiền xử lý hóa lý

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan