0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Thú " pptx

22 1,730 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 13:20

Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011 Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011 Môn: Môn: Tự nhiên hội Tự nhiên hội Kiểm tra bài cũ: 1/ Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của chim? Toàn thân chúng có gì bao phủ? 2/ Tại sao ta không săn bắt, phá tổ chim? Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011 Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011 Môn: Môn: Tự nhiên hội Tự nhiênhội Bài 54 Bài 54 : : Thú Thú - Nêu tên từng con vật, chỉ và nói tên một số bộ phận bên ngoài của nó. Nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng. Tên Tên con vật con vật Đặc điểm bên ngoài Đặc điểm bên ngoài Trâu - Đầu, mình, chân.Trên đầu có tai, mắt, mũi, miệng, sừng; sừng cong như lưỡi liềm; thân hình vạm vỡ; đuôi dài… Tên Tên con vật con vật Đặc điểm bên ngoài Đặc điểm bên ngoài Trâu Trâu Bò - Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai, mắt,mũi, miệng, sừng; đuôi dài… - Đầu, mình, chân.Trên đầu có tai, mắt, mũi miệng, sừng; sừng cong như lưỡi liềm; thân hình vạm vỡ; đuôi dài… Tên Tên con vật con vật Đặc điểm bên ngoài Đặc điểm bên ngoài Trâu Trâu Bò -Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai, mắt,mũi, miệng, sừng; đuôi dài… -Đầu, mình, chân.Trên đầu có tai, mắt, mũi miệng, sừng; sừng cong như lưỡi liềm; thân hình vạm vỡ; đuôi dài… Ngựa - Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai,mắt, mũi, miêng; có bờm, chân cao, mình thon; đuôi dài… Tên Tên con vật con vật Đặc điểm bên ngoài Đặc điểm bên ngoài Trâu Trâu Bò - Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai, mắt, mũi, miệng, sừng; đuôi dài… - Đầu, mình, chân.Trên đầu có tai, mắt, mũi, miệng, sừng; sừng cong như lưỡi liềm; thân hình vạm vỡ; đuôi dài… Ngựa - Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai,mắt,mũi miêng;có bờm, chân cao, mình thon; đuôi dài… Lợn - Đầu, mình, chân. Trên đầu có mõm, tai, mắt; mõm dài ,tai vểnh, mắt híp…. Tên Tên con vật con vật Đặc điểm bên ngoài Đặc điểm bên ngoài Trâu Trâu Bò - Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai, mắt,mũi, miệng, sừng; đuôi dài… - Đầu, mình, chân.Trên đầu có tai, mắt, mũi, miệng, sừng; sừng cong như lưỡi liềm; thân hình vạm vỡ; đuôi dài… Ngựa - Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai, mắt, mũi, miệng; có bờm, chân cao, mình thon; đuôi dài… Lợn - tai vễnh, mắt híp… Dê - Đầu, mình, chân.Trên đầu có tai, mắt, mũi, miệng,sừng; đuôi ngắn…. Tên Tên con vật con vật Đặc điểm bên ngoài Đặc điểm bên ngoài Trâu Trâu Bò -Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai, mắt,mũi, miệng, sừng; đuôi dài…. -Đầu, mình, chân.Trên đầu có tai, mắt, mũi, miệng, sừng; sừng cong như lưỡi liềm; thân hình vạm vỡ, đuôi dài…. Ngựa -Đầu, mình, chân. Trên đầu có tai,mắt,mũi, miêng; có bờm, chân cao, mình thon; đuôi dài… Lợn -Đầu, mình, chân. Trên đầu có mõm, tai, mắt; mõm dài ; tai vểnh; mắt híp… Dê -Đầu, mình, chân.Trên đầu có tai, mắt, mũi, miệng; đuôi ngắn …. Điểm khác nhau Điểm giống nhau Cơ thể có ba phần: đầu,mình, chân … Hình dáng, màu sắc, kích thước… - Như vậy những động vật có lông mao, đẻ con,nuôi con bằng sữa gọi là gì ? * Kết luận: Những động vật có đặc điểm như: có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được gọi là thú hay động vật có vú. -Nhớ lại các con vật nuôi ở nhà và cho biết khắp cơ thể bên ngoài của chúng có gì bao phủ? -Chúng đẻ con hay đẻ trứng và nuôi con bằng gì ? * Cơ thể bên ngoài của chúng có lông mao. * Đẻ con, nuôi con bằng sữa. [...]... lấy phân… Ngoài các loài thú trong sách giáo khoa ở nhà em thường nuôi các loài thú nào? Em đã chăm sóc các thú nuôi trong nhà như thế nào? Chúng ta có cần bảo vệ thú nuôi không ?  Thú nuôi đem lại rất nhiều lợi ích Chúng ta cần phải bảo vệ bằng cách : cho ăn đầy đủ, giữ môi trường sạch sẽ, thoáng mát, tiêm vắc- xin phòng bệnh, … Vẽ, tô màu và ghi chú các bộ phận bên ngoàithú nhà Trưng bày tranh ảnh... ngoàithú nhà Trưng bày tranh ảnh sưu tầm một số loài của một loài thú nhà mà em thích TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 T R Â 2 H E O G Ự T 3 H T 5 6 Ú N 4 T H Ú N U H Ỏ H À A Câu 1 Ô CHỮ GỒM 4 CHỮ CÁI Con gì vạm vỡ, sừng cong Biết rì, biết tắc cày xong ruộng đồng? Câu 2 Ô CHỮ GỒM 3 CHỮ CÁI Con gì mắt híp, bụng to Mồm kêu ụt ịt, ăn no lại nằm Câu 3 Ô chữ gồm 3 chữ cái Những động vật có đặc điểm như có lông mao, đẻ con,... bằng sữa gọi chung là gì? Câu 4 Ô CHỮ GỒM 4 CHỮ CÁI Con gì mình ống, chân cao Bờm dài, miệng hí lại phi ào ào? Câu 5 Ô CHỮ GỒM 3 CHỮ CÁI Con gì đuôi ngắn, tai dài Mắt hồng, lông mượt có tài nhảy nhanh? Câu 6 Ô CHỮ GỒM 6 CHỮ CÁI Tất cả những động vật vừa học, được xếp vào loại thú nào? . chim? Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011 Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011 Môn: Môn: Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Bài 54 Bài 54 : : Thú Thú - Nêu tên từng con. Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011 Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011 Môn: Môn: Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Kiểm tra bài cũ: 1/ Chỉ và nói tên các. Ngoài các loài thú trong sách giáo khoa ở Ngoài các loài thú trong sách giáo khoa ở nhà em thường nuôi các loài thú nào? nhà em thường nuôi các loài thú nào? Em đã chăm sóc các thú nuôi trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Thú " pptx, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Thú " pptx,