0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Vệ sinh môi trường " pot

22 1,983 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 13:20

Dùng thẻ A, B, C chọn ý đúng: Dùng thẻ A, B, C chọn ý đúng: 1. Để tỏ lòng biết ơn các cô chú công nhân vệ sinh, em phải làm gì? a. Không xả rác bừa bãi, thấy rác phải nhặt bỏ đúng nơi quy định. b. Thấy rác không nhặt, xả rác thoải mái. c. Đổ rác ra đường. Dùng thẻ A, B, C chọn ý đúng: 2. Để giữ vệ sinh môi trường chúng ta cần: a. Tiết kiệm nước, không xả rác bừa bãi. b. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định. Xử lý phân người và phân động vật hợp lý. c. Câu a và b đúng. Dùng thẻ A, B, C chọn ý đúng: 3. Người và gia súc phóng uế bừa bãi sẽ dẫn đến: a. Gây hôi thối, ô nhiễm môi trường. b. Chứa nhiều mầm bệnh đối với con người. c. Cả 2 ý trên. Thứ năm, ngày tháng năm 201 Tự nhiên hội SGK/ 72 • Quan sát hình 1, 2 trả lời các câu hỏi sau: NHÓM 4 1. Các em hãy mô tả những gì nhìn thấy trong hình vẽ. 2. Theo em nước thải đổ ra như vậy có hợp lý không? Tại sao? 3. Hãy nêu tác hại của nước thải đối với sinh vật và sức khoẻ của con người. • Các nhóm trình bày thảo luận: NHÓM 4 Qua quan sát thực tế em thấy nước thải ở gia đình, bệnh viện, nhà máy chảy đi đâu. NHÓM 2 Thảo luận theo câu hỏi: [...]...• Theo em cách xử lý như vậy hợp lí chưa? • Nên xử lý như thế nào thì hợp vệ sinh, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh? Quan sát cá nhân hình 3, 4 • Cho biết hệ thống cống rãnh nào hợp vệ sinh? Tại sao? HÌNH 3 HÌNH 4 Quan sát và nhận xét một số hệ thống cống rãnh ở Đà Lạt sau đây: Hệ thống nước thải của nhà máy? BÀI TẬP Chọn từ trong ngoặc... sẽ làm cho nguồn ô nhiễm nước bị …………………., làm chết các sinh nước vật sống trong …………… Vì vậy, việc xử lý thải loại nước ………………, nhất là nước các thải công nghiệp trước khi đổ vào hệ thống chung thoát nước …………… là cần thiết ĐỌC MỤC CẦN BIẾT (SGK TRANG 73) Trò chơi: Chia thành 2 đội Đội 1 sẽ nói tên (việc làm) những hành vi đối với vệ sinh môi trường Đội 2 nhận xét, nếu hành vi đúng thì nói: Ô, bạn... hành vi đối với vệ sinh môi trường Đội 2 nhận xét, nếu hành vi đúng thì nói: Ô, bạn đúng rồi – Giỏi quá! Nếu là hành vi sai thì nói: Ô, bạn sai rồi – Tệ thật! Về nhà thực hiện tốt các việc giữ gìn vệ sinh môi trường cùng gia đình, địa phương, xử lý nước thải cho đúng . như thế nào thì hợp vệ sinh, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh? • Cho biết hệ thống cống rãnh nào hợp vệ sinh? Tại sao? Quan sát cá nhân hình 3, 4 HÌNH 3 HÌNH 4 Quan sát và. đúng: 3. Người và gia súc phóng uế bừa bãi sẽ dẫn đến: a. Gây hôi thối, ô nhiễm môi trường. b. Chứa nhiều mầm bệnh đối với con người. c. Cả 2 ý trên. Thứ năm, ngày tháng năm 201 Tự nhiên và Xã. nhiễm nước thải chung BÀI TẬP ĐỌC MỤC CẦN BIẾT (SGK TRANG 73) Chia thành 2 đội. Đội 1 sẽ nói tên (việc làm) những hành vi đối với vệ sinh môi trường. Đội 2 nhận xét, nếu hành vi đúng thì nói: Ô,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Vệ sinh môi trường " pot, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Vệ sinh môi trường " pot,