0

Giáo án Ngữ Văn lớp 11 cơ bản trọn bộ

90 10,043 184

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 12:57

Giáo án Ngữ Văn lớp 11 cơ bản trọn bộ Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết số :1-2 ppct Vào phủ chúa Trịnh -Lê Hữu Trác- A-Mục tiêu của bài dạy: Giúp học sinh: -Hiểu rõ giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm cũng nh thái độ trớc hiện thực và ngòi bút kí sự chân thực ,sắc sảo của Lê Hữu Trác qua đoạn trích miêu tả cuộc sống và cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa Trịnh. B-Chuẩn bị phơng tiện: -Sgk,Sgv Ngữ văn 11. Tài liệu tham khảo về Lê Hữu Trác - Thiết kế bài giảng C- Phơng pháp sử dụng Gv kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, đối thoại, trao đổi,nêu vấn đề D-Nội dung và tiến trình lên lớp Hoạt động của Gv& HS Nội dung và yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 (ổn định tổ chức lớp) -Kiểm tra bài cũ -Thiết kế bài mới Hoạt động 2 ( Hớng dẫn hs tìm hiểu tiểu dẫn ) (?) Những hiểu biết của anh (chị) về tác giả Lê Hữu Trác và tác phẩm Thợng kinh kí sự? -HS dựa vào SGK trình bày ý chính. -GV tổng hợp: Hoạt động 3 ( Hớng dẫn hs tìm hiểu văn bản ) -GV yêu cầu HS đọc đoạn trích theo lựa chọn của GV -GV yêu cầu HS tóm tắt đoạn trích theo sơ đồ. (?) Theo chân tác giả vào phủ, hãy tái hiện lại quang cảnh của phủ chúa? -Hs tìm những chi tiết về quang cảnh phủ chúa. -Gv nhận xét ,tổng hợp. I) Tiểu dẫn 1) Tác giả Lê Hữu Trác -Hiệu Hải Thợng Lãn Ông , xuất thân trong một gia đình truyền thống học hành,đỗ đạt làm quan. -Chữa bệnh giỏi ,soạn sách ,mở trờng truyền bá y học -Tác phẩm nổi tiếng Hải Thợng y tông tâm lĩnh 2) Tác phẩmTh ợng kinh kí sự -Quyển cuối cùng trong bộ Hải Thợng y tông tâm lĩnh -Tập kí sự bằng chữ Hán ,hoàn thành năm 1783 ,ghi chép nhữnh điều mắt thấy tai nghe II) Đọc hiểu văn bản * Tóm tắt theo sơ đồ: Thánh chỉ-> Vào cung -> Nhiều lần cửa -> Vờn cây ,hành lang -> Hậu mã quân túc trực-> Cửa lớn ,đại đờng ,quyền bổng ->gác tía ,phòng trà ->Hậu mã quân túc trực -> Qua mấy lần trớng gấm -> Hậu cung ->Bắt mạch kê dơn -> Về nơi trọ. 1 ) Quang cảnh cung cách sinh hoạt cuả phủ chúa * Chi tiết quang cảnh: + Rất nhiều lần cửa , năm sáu lần trớng gấm. + Lối đi quanh co, qua nhiều dãy hành lang + Canh giữ nghiêm nhặt (lính gác , thẻ trình ) 1 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung (?) Qua những chi tiết trên,anh (chị ) nhận xét gì về quang cảnh của phủ chúa? -Hs nhận xét ,đấnh giá . - Gv tổng hợp -GV nêu vấn đề: (?) Lần đầu đặt chân vào phủ Chúa ,tác giả đã nhận xét : cuộc sống ở đây thực khác ngời thờng .anh (chị) nhận tháy điều đó qua cung cách simh hoạt nơi phủ chúa? - Gv tổ chức hs phát hiện ra những chi tiết miêu tả cung cách sinh hoạt và nhận xét về những chi tiết đó (?) Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na cho rằng : kí chỉ thực sự xuất hiện khi ngời cầm bút trực diện trình bày đối tợng đợc phản ánh bằng cảm quan của chính mình.Xét ở phơng diện này TKKS đã thực sự đợc coi là một tác phẩm kí sự cha ? Hãy phân tích thái độ của tác giả ? -HS thảo luận ,trao đổi ,đại diện trình bày . - GV gợi mở : (?) Thái độ của tác giả trớc quang cảnh phủ chúa ? (?) Thái độ khi bắt mạch kê đơn ? (?) Những băn khoăn giữa viêc ở và đi ở đoạn cuối nói lên điều gì? - Hs thảo luận ,trao đổi ,cử đại diện trình bày. -Gv nhận xét ,tổng hợp + Cảnh trí khác lạ (cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm ) + Trong phủ là những đại đồng ,quyền bổng gác tía ,kiệu son ,mâm vàng chén bạc) + Nội cung thế tử sập vàng ,ghế rồng ,nệm gấm ,màn là - Nhận xét ,đánh giá về quang cảnh: -> Là chốn thâm nghiêm ,kín cổng ,cao tờng -> Chốn xa hoa ,tráng lệ ,lộng lẫy không đau sánh bằng -> Cuộc sống hởng lạc(cung tần mĩ nữ ,của ngon vật lạ) -> Không khí ngột ngạt ,tù đọng( chỉ hơi ngời ,phấn sáp ,hơng hoa) * Cung cách sinh hoạt: + vào phủ phải thánh chỉ ,có lính chạy thét đ- ờng + trong phủ một guồng máy phục vụ đông đảo; ngơì truyền báo rộn ràng ,ngời việc quan đi lại nh mắc cửi + lời lẽ nhắc đến chúa và thế tử phải cung kính lễ phép ngang hàng với vua + chúa luôn phi tần hầu trực tác giả không đợc trực tiếp gặp chúa phải khúm núm đứng chờ từ xa +Thế tử tới 7-8 thầy thuốc túc trực, ngời hầu cận hai bêntác giả phải lạy 4 lạy - Đánh giá về cung cách sinh hoạt: => đó là những nghi lễ khuôn phépcho thấy sự cao sang quyền quí đén tột cùng => là cuộc sống xa hoa hởng lạc ,sự lộng hành của phủ chúa => đó là cái uy thế nghiêng trời lán lớt cả cung vua 2) Thái độ tâm trạng của tác giả - Tâm trạng khi đối diện với cảnh sống nơi phủ chúa + Cách miêu tả ghi chép cụ thể -> tự phơi bày sự xa hoa ,quyền thế + Cách quan sát , những lời nhận xét ,những lời bình luận : Cảnh giàu sang của vua chúa khác hẳn với ngời bình thờng lần đầu tiên mới biết caí phong vị của nhà đại gia + Tỏ ra thờ ơ dửng dng với cảnh giàu sang nơi phủ chúa. Không đồng tình với cuộc sống quá no đủ ,tiện nghi mà thiếu sinh khí .Lời văn pha chút châm biếm mỉa mai . - Tâm trạng khi kê đơn bắt mạch cho thế tử + Lập luận và lý giải căn bệnh của thế tử là do ở 2 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung (?) Qua những phân tích trên , hãy đánh giá chung về tác giả ? -Hs suy nghĩ ,trả lời . -Gv nhận xét ,tổng hợp: (?) Qua đoạn trích ,Anh (chị) nhận xét gì về nghệ thuật viết kí sự của tác giả ?Hãy phân tích những nét đặc sắc đó? - HS trao đổi ,thảo luận ,đại diện trình bày . - GV tổng hợp : Hoạt động 4 (Củng cố và luyện tập) (?) Qua đoạn trích em suy nghĩ gì về bức tranh hiện thực của xã hội phong kiến đơng thời ? Từ đó hãy nhận xét về thái độ của tác giả trớc hiện thực đó ? -HS suy nghĩ ,phát biểu cảm xúc của cá nhân. - Hớng dẫn dặn dò Hs - Học sinh chuẩn bị bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân - GV rút kinh nghiệm bài dạy chốn màn the trớng gấm,ăn quá no ,mặc quá ấm, tạng phủ mới yếu đi. Đó là căn bệnh nguồn gốc từ sự xa hoa ,no đủ hởng lạc, cho nên cách chữa không phải là công phạt giống nh các vị lơng y khác. +Hiểu rõ căn bệnh của thế tử ,có khả năng chữa khỏi nhng lại sợ bị danh lợi ràng buộc,phải chữa bệnh cầm chừng ,cho thuốc vô thởng vô phạt Sợ làm trái y đức ,phụ lòng cha ông nên đành gạt sở thích cá nhân để làm tròn trách nhiệm và lơng tâm của ngời thầy thuốc. Dám nói thẳng ,chữa thật . Kiên quyết bảo vệ chính kiến đến cùng. => Đó là ngời thày thuốc giỏi ,giàu kinh nghiệm ,có lơng tâm ,có y đức, => Một nhân cách cao đẹp ,khinh thờng lợi danh,quyền quí, quan điểm sống thanh đạm ,trong sạch. 3) Bút pháp kí sự đặc sắc của tác phẩm + Khả năng quan sát tỉ mỉ ,ghi chép trung thực ,tả cảnh sinh động + Lối kể khéo léo ,lôi cuốn bằng những sự việc chi tiết đặc sắc . + sự đan xen với tác phẩm thi ca làm tăng chất trữ tình của tác phẩm . III) Tổng kết chung - Phản ánh cuộc sống xa hoa ,hởng lạc ,sự lấn lớt cung vua của phủ chúa mầm mống dẫn đến căn bệnh thối nát trầm kha của XH phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XVIII - Bộc lộ cái tôi cá nhân của Lê Hữu Trác : một nhà nho,một nhà thơ ,một danh y bản lĩnh khí phách ,coi thờng danh lợi. 3 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung Ngày soạn : Ngày dạy: Tuần dạy: Tiết số : 3 ppct Lớp dạy Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân A- Mục tiêu của bài học : Giúp học sinh: * Nắm đợc những biểu hiện của cái chug trong ngôn ngữ của xã hội và cái riêng trong lời nói của cá nhân ,mối quan hệ biện chứng giữa chúng * Nâng cao năng lực lĩnh hội những nét riêng trong ngôn ngữ của cá nhân, nhất là của những nhà văn uy tín.Đồng thời rèn luyện để hình thành và nâng cao năng lực sáng tạo của cá nhân,biết phát huy phong cách ngôn ngữ cá nhân khi sử dụng ngôn ngữ chung * ý thức tôn trọng những quy tắc ngôn ngữ chung của xã hội vừa sáng tạo,góp phần vào sự phát triển ngôn ngữ của xã hội B- Chuẩn bị- phơng tiện - Thày : SGK, SGV,tìm hiểu các ngữ liệu liên quan Thiết kế bài giảng - Trò : đọc SGK, tìm hiểu bài theo câu hỏi SGK C- Phơng pháp sử dụng - Kết hợp 2 phơng pháp diễn dịch và quy nạp - Gợi mở,trao đổi,thuyết trình D- Nội dung và tiến trình lên lớp: Hoạt động của GV và HS Nội dung và yêu cầu cần đạt 4 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung Hoạt động 1 (ổn định tổ chức kiểm tra bài cũ) Hoạt động 2 (tìm hiểu chung về lí thuyết) - Yêu cầu H/s đọc Sgk (?) Tại sao nói ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội ? - H/s suy nghĩ trả lời theo Sgk - Gv nhận xét bổ sung (?) tính chung trong ngôn ngữ của cộng đồng đợc biểu hiện qua những phơng diện nào ? - H/s suy nghĩ,dựa theo Sgk trình bày - Gv nhận xét khái quát,kết luận (?) Tính chung của ngôn ngữ đợc biểu hiện quá những qui tắc nào ? Do đâu mà những qui tắc đó ? -Học sinh suy nghĩ,trao đổi và trả lời,đại biểu trình bày . - Gv hớng dẫn Hs tìm những dẫn chứng thực tế ( các qui tắc tạo từ,câu, đoạn văn,phơng thức chuyển nghĩa, chuyển loại từ ) - Gv yêu cầu Hs đọc sách Gk (?) Anh chị hiểu thế nào là lời nói của cá nhân?Cái riêng trong lời nói của ngôn ngữ cá nhân đợc biểu hiện qua những phơng diện nào ? - Học sinh suy nghĩ trả lời - Gv hớng dẫn hs phân tích các ví dụ minh hoạ I) Tìm hiểu chung về ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân 1- Ngôn ngữ- tài sản chung của xã hội - Muốn giao tiếp,muốn hiểu biết nhau,mỗi dân tộc, quốc gia,cộng đồng phải một phơng tiện chung. Phơng tiện đó chính là ngôn ngữ . - Ngôn ngữ là tài sản chung của cộng đồng đợc thể hiện qua các yếu tố, các qui tắc chung.Các yếu tố,và qui tắc ấy phải là của mọi ngời trong cộng đồng xã hội thì mới tạo đợc sự thống nhất -> Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội - Biểu hiện của tính chung trong ngôn ngữ : + Các yếu tố chung trong thành phần ngôn ngữ : > Các âm, các thanh ( các nguyên âm, các phụ âm, các thanh điệu ) > Các tiếng (âm tiết ) tạo bởi sự kết hợp giữa các âm và các thanh > Các từ,tức các tiếng nghĩa > Các ngữ cố định ( gồm thành ngữ và quán ngữ ) + Các qui tắc và phơng thức chung > Qui tắc cấu tạo các kiểu câu > Phơng thức chuyển nghĩa từ ví dụ: 2- Lời nói- sản phẩm riêng của cá nhân: - Khi nói hoặc viết mỗi các nhân sử dụng ngôn ngữ chung để tạo ra lời nói,đáp ứng yêu cầu giao tiếp > Lời nói cá nhân là sản phẩm của một ngời nào đó vừa yếu tố qui tắc chung của ngôn ngữ,vừa mang sác thái riêng và đóng góp của cá nhân - Cái riêng trong ngôn ngữ cá nhân rất phong phú đa dạng : + Giọng nói cá nhân : khi nói mỗi ngời một giọng riêng + Vốn tữ ngữ cá nhân ( do thói quen sử dụng từ ngữ nhất định ) + Sự sáng tạo chuyển đổi khi sử dụng ngôn ngữ chung ( sáng tạo nghĩa từ, trong kết hợp từ, tách từ,chuyển loại từ, hoạc sắc thái phong cách ) + Tạo ra các từ mới từ những chất liệu sẵn và theo các phơg thức chung 5 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung (?) Biểu hiện rõ nhất, cụ thể nhất của lời nói cá nhân thờng thấy ở những ai? - Hs trả lời, Gv nhận xét khái quát, dẫn một số ví dụ liên quan đến phong cách ngôn ngữ của các nhà văn nhà thơ Hoạt động 3 ( luyện tập ) - Gv tổ chức lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm một bài tập - Hs suy nghĩ trao đổi,thảo luận ,đại diện nhóm trả lời - Gv nhận xét, tổng hợp Hoạt động 4 ( Củng cố,dặn dò ) - Gv yêu cầu Hs đọc ghi nhớ Sgk - Gv dặn dò hớng dẫn Hs làm bài tập số 3 , chuẩn bị ôn tập viết bài nghị luận số 1 - Gv rút kinh nghiệm bài dạy + Vận dụng linh hoạt, sáng tạo qui tắcc chung,ph- ơng thức chung ( Lựa chọn vị trí cho từ ngữ, tỉnh l- ợc từ ngữ, tách câu) - Biểu hiện rõ nhất của nét riêng trong phong cách ngôn ngữ cá nhân là phong cách ngôn ngữ của các nhà văn (gọi tắt là phong cách ngôn ngữ cá nhân) Ví dụ: II) Luyện tập * Bài tập 1 * Bài tập 2 6 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết số : 4 ppct Viết bài làm văn số 1 Nghị luận xã hội A- mục tiêu bài dạy Giúp Hs - Củng cố kiến thức đã học về văn nghị luận ở lớp dới - Vân dụng kiến thức, viết đợc một bài văn nghị luận nội dung sâu sắc và thực tế cuộc sống học tập của hs - Kiểm tra, đánh giá năng lực bản thân của mỗi hs, từ đó rút ra kinh nghiệm điều chỉnh để bài làm sau tốt hơn B- Chuẩn bị phơng tiện - Thầy : Đọc tài liệu, hớng dẫn hs , ra đề, chuẩnn bị đáp án biểu điểm - Trò: đọc kĩ hớng dẫn của sgk trang 14, ôn tập lại kiến thức đã học về văn nghị luận ở lớp 10, ôn lại một số văn bản nghị luận đã học( tựa trích diễm thi tập; hiền tài là nguyên khí của quốc gia ) C- Phơng pháp sử dụng : - Gv ra đề phù hợp với hs, gắn với những tác phẩm đã học - Gv hớng dẫn, hs thực hành D- Nội dung và tiến trình: I) H ớng dãn chung: *Gv yêu cầu hs ôn lại những kiến thức đã học ở lớp 10 Cụ thể là : 1- Lập dàn ý cho bài văn nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/ tr89) - Lập luận trong văn nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/tr109) - Các thao tác nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/tr 131) 2- Đọc lại 2 văn bản nghị luận trong sgk ngữ văn 10 - Tựa trích diễm thi tập - Hiền tài là nguyên khí của quốc gia * Hs đọc phần gợi ý cách làm bài sgk ngữ văn11 trang/ 15 - Xác định vấn đề cần nghị luận - Xác định luận điểm luận cứ, lựa chọn thao tác lập luận - Lập dàn ý cho bài viết II) Ra đề : - Gv dựa vào trình độ của hs ra một số đề bài Ví dụ: + Đề 1: Truyện cời tam đại con gà gợi cho anh/chị suy nghĩ gì khi gặp một tình huống hay một vấn đề vợt quá tầm hiểu biết của mình? + Đề 2; Hãy viết một bài văn nghị luận để phát biểu ý kiến của anh/ chị về một trong các câu tục ngữ : chí thì nên Thất bại là mẹ thành công Kiến tha lâu cũng đầy tổ - Hs làm bài. Gv quan sát III) Đánh giá, rút kinh nghiệm - Điểm giỏi: + Xác định rõ vấn đề nghị luận + Xác định các luận cứ, luận điểm đầy đủ + Sắp xếp triển khai các ý một cách khoa học + Biết liên hệ mở rộng , lật đi lật lại vấn đề ở nhiều phơng diện + Hành văn trong sáng, diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi từ, câu - Điểm khá : + Nh điều kiện của điểm giỏi, nhng còn mắc một số lỗi về hành văn - Điểm trung bình : + Xác định đúng luận đề + Luận điểm luận cứ cha thực sự đầy đủ + Biểt trình bày các luận điểm luận cứ một cách khoa học - Điểm kém : + Hoặc cha xác định đợc luận đề + Hoặc cha biết triển khai các luận điểm luận cứ để làm sáng rõ yêu cầu của đề bài 7 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung + Hành văn yếu, mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp Ngày soạn : Tuần dạy: Tiết số :5ppct Lớp dạy: Tự tình Hồ Xuân Hơng A- Mục tiêu bài dạy : Giúp Hs - Cảm nhận đợc tâm trạng vừa buồn tủi vừa phẫn uất trớc tình cảnh éo le và khát vọng sống,khát vọng hạnh phúc của Hồ xuân Hơng - Thấy đợc tài năng nghệ thuật thơ Nôm của Hồ Xuân Hơng: Việt hoá thơ Đờng luật; cách dùng từ ngữ hình ảnh giản dị giàu sức biểu cảm; táo bạo mà tinh tế B- Chuẩn bị phơng tiện * Thầy : SGK,SGV, tài liệu đọc tham khảo ( Hồ Xuân Hơng-từ cội nguồn vào thế tục - Đào Thái Tôn); thiết kế bài giảng * Trò : Đọc sgk, sách bài tập và trả lời các câu hỏi gợi ý của sgk C Phơng pháp sử dụng : * Kết hợp đọc hiểu văn bản với phơng pháp gợi mở nêu vấn đề, thuyết trình * Tích hợp với bài Lời nói-sản phẩm của cá nhân D- Nội dung và tiến trình Hoạt động của GV và HS Nội dung và yêu cầu cần đạt 8 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung Hoạt động 1 (ổn định tổ chức kiểm tra bài cũ) Hoạt động 2 (Tìm hiểu tiểu dẫn ) - Hs đọc Sgk (?) Qua phần giới thiệu em nhận thấy điểm gì nổi bật trong cuộc đời và tính cách của Hồ Xuân Hơng ? - Hs trả lời - Gv nhận xét,khái quát Hoạt động 3 ( Đọc hiểu văn bản ) - Gv yêu cầu Hs đọc văn bản ( Đọc chậm rãi,hơi trầm thể hiện nỗi buồn kín đáo xót xa ) - Hs đọc/ Gv yêu cầu Hs nêu cảm nhận chung nhất về bài thơ ( Buồn,thấm thía đơn,quạnh vắng ) (?) Hai câu đầu cho thấy tác giả đang ở trong hoàn cảnh và tâm trạng nh thế nào ? - Hs trao đổi,suy nghĩ , đại diện trả lời - Gv định hớng gợi mở (?) Mở đầu bài thơ là khung cảnh gì ? Thời gian gì đặc biệt ? Tiếng trống văng vẳng gợi cho em cảm giác gì ? (?) Giữa khung cảnh đó HXH hiện lên nh thế nào ? Trong câu thơ thứ 2 ,anh chị ấn tựợng với từ nào nhất ? tại sao? (?) Nhịp điệu câu thơ thứ 2 tác dụng nh thế nào trong việc diễn tả tâm trạng của nhân vật trữ tình ? - Cá nhân suy nghĩ,trả lời (?) Hai câu thực giúp anh chị hiểu thêm gì về nhân vật trữ tình ? - hs suy nghĩ - Gv gợi ý (?) Cụm từ say lại tỉnh gợi lên điều gì ? Hình ảnh vầng trăng ccó lien quan gì đến thân phận nữ sĩ họ Hồ ? I) Tiểu dẫn - Hồ Xuân Hơng sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy sóng gió (nửa cuối TK XVIII nửa đầu TK XIX) - Con ngời thông minh cá tính mạnh mẽ,giao lu với nhiều văn sĩ nổi tiếng - Cuộc đời và tình duyên éo le ngang trái - HXH sáng tác cả thơ Nôm và thơ Hán ( theo giới nghiên cứu bà để llại khoảng 40 bài thơ Nôm truyền tụng và tập Lu Hơng kí gồm 24 bài thơ chữ Hán và 26 bài chữ Nôm) - HXH là nhà thơ của phụ nữ, nhà thơ trào phúng mà trữ tình, đậm đà chất văn học dân gian - Tự tình II nằm trong chùm 3 bài cùng tên của HXH II) Đọc hiểu văn bản 1) Bốn câu thơ đầu a) Hai câu đầu - Không gian, thời gian : rộng lớn, vắng lặng,đêm khuya, một con ngời độc ngồi đối diện với lòng mình > Bẽ bàng + Trống canh dồn : Thời khắc,bớc đi của thời gian > nhắc nhở con ngời rằng tình yêu,tuổi trẻ cũng đang tàn lụi > Tăng cái yên tĩnh,vắng lặng + Trơ cái hồng nhan: Sự bẽ bàng của duyên phận > Từ trơ đầu câu nhấn mạnh cái tủi hổ bẽ bàng > Từ cái đi liền với hồng nhan gợi sự rẻ rúng mỉa mai + Nhịp điệu 1/3/3 > câu thơ nh bị ngắt làm 3, một tiếng nấc nghẹn ngào hay lời trì triết chính mình đa cái hồng nhan của mình ra mà mạt sát b) Hai câu thực 9 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung - Hs trình bày - Gv nhận xét, tổng hợp * Gv hớng dẫn Hs tổng kết 4 câu thơ đầu, nhấn mạnh những ý bản Nỗi buồn tủi,xót xa,sự bẽ của nhân vật trữ tình đợc biểu hiện qua nghệ thuật độc đáo (?) Anh chị cảm nhận đợc tâm trạng gì của nhân vật trữ tình trong 2 câu thơ 5-6 ? hãy phân tích tâm trạng đó ? - Hs suy nghĩ,trao đổi thảo luận - Gv gợi ý : (?) Hai câu thơ là 2 hình ảnh thiên nhiên,những hình ảnh thiên nhiên đó nói lên điều gì ? (?) Anh chị nhận xét gì về trật tự các từ ngữ trong 2 câu thơ? Trật tự đó tác dụng nh thế nào trong việc diễn tả cảnh và tình ? * Gv nhấn mạnh: Hai câu luận là bản lĩnh khí phách của nữ sĩ họ Hồ, đồng thời cũng minh chứng cho tài năng ngôn ngữ xuất chúng của bà( TN trong thơ bà luôn sống động đầy sức sống) (?) Hai câu kết diễn tả tâm trạng gì của nhân vật trữ tình? Tâm trạng đó đợc diễn tả qua những từ ngữ nào ? Gợi ý : (?) Từ ngán diễn tả tâm trạng gì ? cụm từ xuân đi, xuân lại lại gợi cho anh chị suy nghĩ gì ? - Hs trao đổi thảo luận, đại diện trình bày - gv nhận xét,tổng hợp Hoạt động 4 > Nói rõ hơn thực cảnh và thực tình của HXH + Say lại tỉnh : Gợi vòng quẩn quanh : càng say, càng tỉnh,càng cảm nhận nỗi đau thân phận + Vầng trăng ch a tròn : Gợi sự đồng nhất giữa ngời và cảnh , vầng trăng gợi sự dở dang, muộn mằn. Cảnh tình của HXH đợc gợi qua hình ảnh chứa đựng sự éo le Trăng sáp tàn mà cha tròn- tuổi xuân đã trôi qua mà nhân duyên không trọn vẹn . H- ơng rợu thoảng qua để lại vị đắng chát,hơng tình qua để chỉ còn phận hẩm duyên ôi 2) Bốn câu thơ cuối a) hai câu 5-6 - Nỗi niềm phãn uất gửi gắm qua hình tợng thiên nhiên + Rêu và đá : sự vật vô tri và mềm yếu nhng một sức sống mãnh liệt. Chúng không bị hoàn cảnh trói buộc cứ xiên ngang mà vơn lên trên mặt đất,cứ xé toạc chân mây mà biểu hiện khí phách + Nghệ thuật đảo ngữ : Làm nổi bật sự phẫn uất cuả cỏ cây + Những động từ mạnh xiên,đâm + những bổ ngữ ngang, toạc thể hiện sự bớng bỉnh ngang ngạnh => Đó chính là tâm trạng phẫn uất, sự cựa quậy,phá phách của HXH. Rêu xiên ngang mặt đất, đá đâm toạc chân mây nh muốn vạch trrời bới đất mà hờn oán. Con ngời cũng quẫy đạp,chống chọi,phản kháng lại số phận hoàn cảnh b) Hai câu kết - Tâm trạng chán chờng,buồn tủi + Ngán : chán ngán,ngán ngẩm > XHơng chán ngán nỗi đời éo le, bạc bẽo: xuân đi, xuân lại lại nh- ng con ngời thì tuổi xuân qua không bao giờ trở lại .Đó là tiếng thở dài ngao ngán, một nỗi chua chát khôn nguôi + Nghệ thuật tăng tiến mảnh tình- san sẻ- tí con con > diễn tả sự xót xa đến tội nghiệp. Đó là tâm trạng của kẻ suốt đời mang thân đi làm lẽ phải chịu cảnh Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, nó là nỗi 10 [...]... Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc - hiểu văn bản văn học 3 Thái độ: Học sinh thái độ yêu, ghét trớc những hành vi xấu xa Kiên quyết lên án những thói h, tật xấu đang tồn tại trong đời sống xã hội 33 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung B Phơng tiện thực hiện: - SGK, SGV, thiết kế bài học - Giáo án cá nhân lên lớp - Trang ảnh chân dung Nguyễn Đình Chiểu C Cách thức tiến hành - Giáo viên tổ chức giờ dạy học theo... tiến trình Hoạt động của Gv& Hs Yêu cầu cần đạt 25 Giáo án Ngữ văn 11 Hoạt động 1 ( ổn định tổ chức , kiểm tra bài cũ ) - Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs - Gv giới thiệu bài mới Hoạt động 2 ( Tìm hiểu phần tiểu dẫn) - Hs làm việc với sgk - Gv định hớng hs nắm bắt những vấn đề bản về tác giả tác phẩm Hoạt động 3 ( Đọc hiểu văn bản ) - Hs đọc văn bản nêu cảm nhận chung về tinh thần bài thơ - Gv định... tình yêu thơng quí trọng vợ của Tú Xơng thể hiẹn qua sự thấu hiểu nõi vất vả gian truân và những đức tính cao đẹp của bà Tú Tâm sự vẻ đẹp nhân cách của Tú xơng ( nỗi đau, tiếng cời chua chát ) 2- Nghệ thuật : Tiếp thu sáng tạo ngôn ngữ ca dao dân ca và thành ngữ , phong cách vừa ân tình vừa hóm hỉnh 23 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung Ngày soạn Ngày dậy Tiết số 12 ppct Từ ngôn ngữ chung đến lời nói... Thanh * Ngữ liệu 1: Đoạn văn sgk/ 25 - Hs thảo luận theo nhóm trả lời các -Luận điểm : Sở Khanh là một kẻ bẩn thỉu đê câu hỏi của sgk, cử đại diện trình bày, tiện, đại diện cho sự đồi bai trong xã hội truyện nhận xét chéo Kiều 17 Giáo án Ngữ văn 11 - Gv nhận xét, tổng hợp trên sở các câu hỏi gợi mở (?) Luận điểm( ý kiến, quan điểm ) đc thể hiện trong đoạn văn là gì? (?) Các luận cứ làm sáng tỏ cho... bày trớc lớp 2 Bài tập 2 * Gợi ý a Xác định các ý chính cần - Phân tích nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình tợng và cảm xúc qua các từ: Lôi thôi, ậm oẹ + Lôi thôi -> từ láy tợng hình chỉ sự lôi thôi, luộm thuộm + ậm oẹ -> từ láy tợng thanh chỉ âm thanh to vớng 32 Giáo án Ngữ văn 11 Hoạt động 3 ( Củng cố, hớng dẫn, dặn dò) - Học sinh nhắc lại những thao tác bản của lập luận phân tích trong văn nghị... thơng quí trọng của Tú Xơng dành cho vợ Qua những lời tự trào thấy đợc nhân cách và tâm sự của ông Tú 20 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung - Thấy đợc những thành công về mặt nghệ thuật của bài thơ: từ ngữ giản dị , giàu sức biểu cảm, vận dụng hình ảnh ngôn ngữ của văn học dân gian, sự kết hợp giữa giọng điệu trữ tình và tự trào B- Chuẩn bị phơng tiện - Sgk; Sgv , thiết kế bài giảng , t liệu về thơ văn Tú... Lời tuyên ngôn về lẽ yêu ghét của ông Quán nh một yêu cầu về đạo đức lí tởng của con ngời, gắn với tình cảm thơng dân sâu sắc b Lẽ ghét, thơng của ông Quán * Ông Quán ghét - Việc tầm phào: việc chẳng đâu vào đâu, chẳng nghĩa lí gì, chẳng đáng nói - Ghét những tên vua chúa bán nớc hại dân + Vua Trụ, Kiệt mê dâm Để dân sa hầm sẩy hang 34 Giáo án Ngữ văn 11 - Đại diện nhóm trả lời, GV nhận xét và... NCT ngất ngởng tự hào là một trung thần - Dám tự sánh mình với các danh sĩ nổi tiếng của phơng Bắc - Ngạo ngễ buông một câu hỏi để khẳng định đầy chắc nịch Ai ngất ngởng nh ông? => Điều quan trọng sống trong một môi trờng đầy trói buộc, NCT vẫn thực hiện đợc lí tởng của mình, vẫn giữ trọn đạo làm tôi và vẫn giữ đợc bản lĩnh cá tính 27 Giáo án Ngữ văn 11 NCT? (?) Hãy chỉ ra những nét tự do của bài hát... vọng hạnh phúc của HXH ý nghĩa nhân văn của bài thơ là ở chỗ : trong buồn tủi ngời phụ nữ vẫn gắng vợt lên trên số phận nhng cuối cùng vẫn rơi vào bi kịch 2) Nghệ thuật Sử dụng từ ngữ, hình ảnh giản dị, đặc sắc, hình ảnh giàu sức gợi để diễn tả những biểu hiện phong phú của tâm trạng Câu cá mùa thu Tuần dạy: Lớp dạy: (thu điếu ) Nguyễn Khuyến 11 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung - Cảm nhận đợc vẻ đẹp... những điều đáng ghét + Thơng để nhấn mạnh thái độ thơng yêu quý trọng - Cách diễn đạt: Câu lục nói về nỗi ghét cụ thể đối với vua chúa, câu bát tả cảnh khổ của dân Vua chúa các thời này là những kẻ đáng ghét nhất vì chúng chẳng quan tâm gì đến dân, đẩy dân vào cảnh lầm than khổ cực 35 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung * ý nghĩa: - Tiêu biểu cho phẩm chất, tính cách của ngời dân *Hoạt động3 Nam Bộ: thẳng . thức đã học ở lớp 10 Cụ thể là : 1- Lập dàn ý cho bài văn nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/ tr89) - Lập luận trong văn nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/tr109) - Các thao tác nghị luận ( Sgk ngữ văn 10/tr. điểm luận cứ để làm sáng rõ yêu cầu của đề bài 7 Giáo án Ngữ văn 11 Trần Nam Chung + Hành văn yếu, mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp Ngày soạn : Tuần dạy: Tiết số :5ppct Lớp dạy: Tự tình Hồ. đất mà hờn oán. Con ngời cũng quẫy đạp,chống chọi,phản kháng lại số phận hoàn cảnh b) Hai câu kết - Tâm trạng chán chờng,buồn tủi + Ngán : chán ngán,ngán ngẩm > XHơng chán ngán nỗi đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ Văn lớp 11 cơ bản trọn bộ, Giáo án Ngữ Văn lớp 11 cơ bản trọn bộ, , D. Tiến trình dạy học

Từ khóa liên quan