SKKN: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Địa lý ở trường phổ thông

20 1.3K 0
SKKN: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Địa lý ở trường phổ thông

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Địa lý ở trường phổ thông

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA TRƯỜNG PHỔ THÔNG PHẦN I - MỞ ĐẦU 1/ Lí do chọn đề tài: - Xuất phát từ thực tiễn của việc đổi mới CT-SGK Địa lí 10, 11,12 thực tiễn của việc giảng dạy môn địa trường THPT trong năm vừa qua. - Khuynh hướng dạy học phát triển nhằm chuyển từ trạng thái học tập thụ động sang chủ động lĩnh hội tri thức học sinh. - Hiện nay trong các trường phổ thông một thực trạng dáng buồn là hầu hết các em học sinh vẫn còn xem nhẹ đều chưa yêu thích môn học Địa như các môn học khác do nhiều nguyên nhân khác nhau. - Vì vậy là một giáo viên giảng dạy môn Địa trong trường Phổ thông với mong muốn tìm ra cho mình một phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh. Phần nào làm thay đổi suy nghĩ của học sinh về môn Địa lý, giúp các em cảm thấy dễ học, dễ hiểu tăng hứng thú khi học bộ môn. Với những lí do trên tôi đã chọn đề tài : xây dựng sử dụng đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa trường phổ thông. 2/ Tình hình nghiên cứu: -Trong giảng dạy địa lí PTTH có 5 loại đồ được dùng: + đồ cấu trúc. + đồ dạng bảng. + đồ quá trình. + đồ địa đồ học. + đồ logic. -Tuy nhiên giáo viên thường rất ít khi sử dụng chính vì vậy mà khả năng đạt hiệu quả cao trong 1 tiết giảng dạy là rất thấp. - Việc nghiên cứu thử nghiệm để đi đến ứng dụng cho tất cả giáo viên địa lí có ý nghĩa lí luận thực tiễn rất lớn. 3/ Mục đích, đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: a, Mục đích, đối tượng: *Mục đích: - Góp phần nâng cao khả năng xây dựng sử dụng đồ cho giáo viên. - Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức tự hoàn thiện kiến thức. * Đối tượng: giáo viên học sinh trong giảng dạy học tập môn địa lí. b, Nhiệm vụ: - Nghiên cứu phương pháp xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa lí nói chung địa lí 11 nói riêng. - Đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng sử dụng đồ. 4/phạm vi giá trị sử dụng của đề tài: a. Phạm vi: - Áp dụng cho nhiều bài học địa lí 10, 11,12 chương trình-Sách giáo khoa phân ban. - Giới hạn trong việc tạo kĩ năng xây dựng sử dụng đồ cho giáo viên. - Thực nghiệm đối chứng lấy lớp 12 . b. Giá trị sử dụng: - Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực hiện phương pháp đồ trong giảng dạy môn địa lí. - Có thể dùng cho học sinh nghiên cứu để hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt hơn thông qua đồ. 5/ Phương pháp nghiên cứu: - Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu giảng dạy thực hiện đổi mới CT-SGK vừa qua. - Phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài. - Phương pháp điều tra thực tiễn. - Phương pháp toán học - Phương pháp thực nghiệm phạm. PHẦN II-NỘI DUNG KẾT QỦA NGHIÊN CỨU A/ Cơ sở của việc lựa chọn sáng kiến - Cấu trúc nội dung chương trình sách giáo khoa địa lí 10, 11,12 có sử dụng đồ - Trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên rất ngại sử dụng đồ ( có thể do nhận thức về phương pháp này, do sợ thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…) - Sử dụng đồ giúp học sinh dễ học, dễ ghi nhớ , tăng khả năng hệ thống hóa kiến thức .Góp phần hình thành kỹ năng phân tích, so sánh đối chiếu tốt hơn. B/ Nội dung đề tài: 1/ Các loại đồ: *Sơ đồ cấu trúc: là loại đồ thể hiện các thành phần, yếu tố trong một chỉnh thể mối quan hệ giữa chúng. ĐỒ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM *Sơ đồ dạng bảng: Là loại đồ thể hiện mối liên hệ, sự so sánh hoạc nêu đặc điểm của các đối tượng theo một cấu trúc nhất định. - Ví dụ dạy Bài 15 :Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai.SGK lớp 12. Nội dung phần 2 có thể xây dựng thành bảng tổng hợp kiến thức như sau: Các thiên tai Ngập lụt Lũ quét Hạn hán Nơi hay xảy ra ĐBSH ĐBSCL, hạ lưu các sông miền Trung. Xảy ra đột ngột miền núi Nhiều địa phương Thời gian hoạt động Mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10). Riêng Duyên hải miền Trung từ tháng 9 đến tháng 12. Tháng 06-10 miền Bắc. Tháng 10-12 miền Trung. Mùa khô (tháng 11-4). Hậu quả Phá huỷ mùa màng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường… Thiệt hại về tính mạng tài sản của dân cư…. Mất mùa, cháy rừng, thiếu nước cho sản xuất sinh hoạt. Nguyên nhân - Địa hình thấp. - Mưa nhiều, tập trung theo mùa. - Ảnh hưởng của thuỷ triều. - Địa hình dốc. - Mưa nhiều, tập trung theo mùa. - Rừng bị chặt phá. - Mưa ít. - Cân bằng ẩm <0. Biện pháp phòng chống - Xây dựng đê điều, hệ thống thuỷ lợi. - Trồng rừng, quản sử dụng đất đai hợp lý. - Canh tác hiệu quả - Trồng rừng. - Xây dựng hệ thống thuỷ lợi. - Trồng cây trên đất dốc. - Quy hoạch các điểm dân cư. chịu hạn. *Sơ đồ quá trình: là loại đồ thể hiện vị trí các thành phần, các yếu tố mối quan hệ của chúng trong quá trình vận động. ĐỒ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI CÁC MÙA BẮC BÁN CẦU *Sơ đồ địa đồ học: là loại đồ biểu hiện mối quan hệ về mặt không gian của các sự vật-hiện tượng địa lí trên lược đồ, bản đồ. ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHỐI KHÍ BẮC MỸ *Sơ đồ logic: là loại đồ biểu hiện mối quan hệ về nội dung bên trong của các sự vật-hiện tượng địa lí. ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐỒ TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRÊN CÁC LỤC ĐỊA ĐẠI DƯƠNG 2/ Yêu cầu của việc xây dựng đồ: *Tính khoa học:- Nội dung đồ phải bám sát nội dung của bài học, các mối quan hệ phải là bản chất, khách quan chứ không phải do người xây dựng sắp đặt. - đồ phải sử dụng phù hợp với nội dung, kiểu bài đối tượng cần nghiên cứu. - đồ phải đảm bảo tính lôgic, chính xác khoa học. *Tính phạm, tư tưởng: đồ phải có tính khái quát hóa cao, qua đồ học sinh có thể nhận thấy ngay các mối quan hệ khách quan, biện chứng. *Tính mĩ thuật: Bố cục của đồ phải hợp lí, cân đối, nổi bật trọng tâm các nhóm kiến thức. 3/ Các bước xây dựng: *Các đồ đã có sách giáo khoa, sách giáo viên địa lí 10, 11,12 nhưng chủ yếu-phần lớn là do giáo viên tự xây dựng từ nội dung bài học, phù hợp với ý tưởng sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học khác nhau. *Thông thường cấu tạo một đồ có các đỉnh các cạnh (đỉnh có thể là 1 khái niệm, 1 thuật ngữ, 1 địa danh trên lược đồ, bản đồ; cạnh là các đường, đoạn thẳng ( có hướng hoặc vô hướng )nối các đỉnh hoặc biểu hiện tượng trưng hình dáng của sự vật-hiện tượng địa lí. * Các bước xây dựng 1 đồ: - BƯỚC 1: Lựa chọn nội dung, dạng bài có thể xây dựng đồ phù hợp. - BƯỚC 2: Tổ chức các đỉnh của đồ ( chọn kiến thức cơ bản, vừa đủ, mã hoá một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích, bố trí các đỉnh trên một mặt phẳng ). - BƯỚC 3: Thiết lập các cạnh ( các cạnh nối những nội dung các đỉnh có liên quan ) - BƯỚC 4: Hoàn thiện ( kiểm tra lại tấc cả để điều chỉnh đồ phù hợp với nội dung dạy học logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ dể hiểu ). 4/ Cách xây dựng một đồ: - Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn ra những bài, những phần có khả năng áp dụng phương pháp đồhiệu quả nhất. Tiếp theo giáo viên phân tích nội dung bài dạy, tìm ra những khái niệm cơ bản, khái niệm gốc cần truyền đạt, hình thành. - Trong dạy học địa lí ta có thể xây dựng các kiểu đồ sau: +Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản ánh nội dung bài giảng một cách trực quan, dể khái quát, dể tiếp thu. +Sơ đồ tổng hợp dùng để ôn tập, tổng kết hay hệ thống 1 chương, 1 phần kiến thức. +Sơ đồ kiểm tra để đánh giá năng lực tiếp thu, hiểu biết của học sinh đồng thời giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung truyền đạt. 5/ Cách sử dụng đồ: - Giáo viên dựa vào chính đồ để soạn ra các tình huống dạy học cũng như các thao tác, phương pháp dạy; lúc này đồ chính là mục đích- phương tiện truyền đạt của giáo viên lĩnh hội kiến thức của học sinh. - Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh của đồ, mối quan hệ nhân qủa, mối quan hệ tác động hoặc sự liên kết các đơn vị kiến thức trên đồ. * CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VÍ DỤ 1: Sử dụng đồ trong việc kiểm tra kiến thức cũ của học sinh vào đầu giờ học * Để kiểm tra kiến thức “Bài 9-Nhật Bản-Tiết 2-Kinh tế” của học sinh, giáo viên sử dụng đồ kèm theo câu hỏi: Hãy điền vào đồ sau, sản phẩm của các ngành công nghiệp Nhật Bản các hãng sản xuất nổi tiếng? - đồ: CNCcc * Để kiểm tra kiến thức bài Xu HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA NỀN KINH TẾ GV có thể sử dụng đồ sau: Toàn cầu hóa khu vực hóa nền kinh tế Hệ quả Toàn cầu hóa Khu vực hóa Tích cực Tiêu cực VÍ DỤ 2: Sử dụng đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh-dùng vào lúc mở đầu bài học: CN chế tạo CN sản xuất điện tử CN XD công trình công cộng CN dệt CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NHẬT BẢN [...]... qu cao trong ging dy a trng THPT góp phần đắc lực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Ngi vit Bựi Th Khỏnh Nguyt Tài liệu tham khảo 1 Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc Lí luận dạy học Địa NXB Đại học phạm, Hà Nội, 2004 2 Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng Phương pháp dạy học Địa theo hướng tích cực NXB Đại học phạm, Hà Nội, 2004 3 Lê Thông (và nnk) Địa lớp 10 Ban Khoa học. .. làm chủ kiến thức Những kết quả trên cho thấy việc s dng s cho học sinh trong dạy học địa lí cũng như các môn học khác có ý nghĩa rất lớn trong việc nhận thức của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường Giúp cho học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn hoàn thiện các kĩ năng như: kĩ năng làm việc với SGK, kĩ năng khai thác bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê PHN... giáo khoa sách giáo viên) NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006 4 Lê Thông (và nnk) Địa lớp 1 Ban Khoa học tự nhiên (sách giáo khoa sách giáo viên) NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007 5 Lê Thông (và nnk) Địa lớp 12 thí điểm Ban Khoa học xã hội nhân văn (sách giáo khoa sách giáo viên) NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005 6 Trần Đức Tuấn Xác lập hệ thống công tác độc lập của học sinh trong dạy học Địa kinh tế... Trên cơ sở những mục đích nhiệm vụ đề ra, quá trình nghiên cứu đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau: Th nht: Nghiên cứu cơ sở lí luận thực tiễn của việc s dng s nhm nng cao nhn thc v hiu qu trong dy hc a trng THPT Th hai: Việc vn dụng các phương pháp dạy học mới một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động nhận thức cho học sinh; Thông qua một vài ví dụ cụ thể trong chương... Địa kinh tế xã hội thế giới trường THPT Luận án tiến sĩ, Hà Nội, 1994 7 Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen Đổi mới phương pháp dạy học Địa Trung học phổ thông NXB Giáo dục, Hà Nội,2006 8 Phạm Viết Vượng Tài liệu bồi dưỡng giáo viên Địa lí, NXB Đại học phạm Hà Nội, Hà Nội, 2004 9 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình SGK thí điểm lớp 11 Viện nghiên cứu Địa lí, Hà Nội, 2004 10 Tài liệu... nhận thức phù hợp với trình độ học tập của các em v s dng hiu qu cỏc s a thì trong quá trình soạn giáo án giáo viên cần phải có sự đầu tư chuẩn bị kĩ lưỡng Giỏo viờn phi đọc từng phần nội dung kiến thức trong bài vạch ra được phương pháp cũng như cỏc dng s kin thc phù hợp cho học sinh nhằm giúp cho người học có cơ hội tip thu cng nh thể hiện năng lực học tập của mình Trong quỏ trỡnh i mi phng phỏp... vic xõy dng v s dng s trong ging dy, xem õy l phng phỏp khụng th thiu, phng phỏp cn thit, c thự ca b mụn, phng phỏp c ng dng rng rói trong nhiu mc ớch ging dy ca giỏo viờn trong 1 tit lờn lp - Đối với học sinh: Trong quá trình học tập, học sinh phải tham gia vào các hoạt động mà giáo viên tổ chức, đồng thời tự lực thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra thể hiện tính sáng tạo năng lực tư duy của... hành thực nghiệm khẳng định tính đúng dắn, khả thi của đề tài 2/ Kin ngh: Sau khi nghiên cứu có sở lí luận đưa vào thực nghiệm trong các nhà trường phổ thông, tôi có thể đưa ra một số ý kiến đề xuất sau: - Đối với giáo viên: Trước hết giáo viên cần phải nắm vững nội dung chương trình; các n v kiến thức địa lí c bn, nõng cao v kin thc tớch hp cú phn liờn h thc t Để tổ chức cho học sinh các hoạt... độc lập trong quá trình lĩnh hội kiến thức vì vậy những kiến thức mà các em thu lượm được qua giờ học sẽ sâu sắc hơn kiến thức bài học sẽ được các em nhận thức một cách đầy đủ hơn các lớp đối chứng do vẫn giảng dạy theo phương pháp truyền thống, việc tổ chức các hoạt động cho học sinh không linh hoạt vì thế đã lam han chế hoạt động tích cực, sáng tạo của các em trong việc tìm ra kiến thức làm... lp 12 s giỳp GV gim thi gian truyn th kin thc thuyt, tng tớnh lụgic v kh nng h thng húa kin thc ca bi hc Sau khi tiến hành giảng dạy thực nghiệm mỗi bài, mi khi lp c bit lp 12 tụi đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của học sinh thông qua bài trắc nghiệm khác quan Kết quả thu được như sau: * Bảng tổng hợp kết quả của 4 lp khi 12 Điểm kết quả thực nghiệm Số HS Điểm giỏi (9 10) HS % . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG PHẦN I - MỞ ĐẦU 1/ Lí do chọn đề tài: - Xuất. phương pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí nói chung và địa lí 11 nói riêng. - Đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng và sử dụng sơ đồ. 4/phạm vi và giá trị sử dụng của. tập môn địa lý ở trường phổ thông. 2/ Tình hình nghiên cứu: -Trong giảng dạy địa lí PTTH có 5 loại sơ đồ được dùng: + Sơ đồ cấu trúc. + Sơ đồ dạng bảng. + Sơ đồ quá trình. + Sơ đồ địa đồ

Ngày đăng: 28/05/2014, 09:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan