Brainstorming Kỹ thuật công não để tạo ra ý tưởng mới

7 1.2K 28
Brainstorming Kỹ thuật công não để tạo ra ý tưởng mới

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Có lẽ đã từng có 1 lần bạn so sánh rằng trong khi người ta có thể thao thao về những ý tưởng rất mới lạ thì mình lại im lìm như 1 khúc gỗ? Và cũng đã có lúc bạn tự ti rằng mình không có khả năn 123doc.vn

Ngày đăng: 11/08/2012, 22:41

Hình ảnh liên quan

với hình dạng chuẩn?... Hay khi đặt cầu hỏi nếu đang làm mà mất đi một bộ phận của - Brainstorming Kỹ thuật công não để tạo ra ý tưởng mới

v.

ới hình dạng chuẩn?... Hay khi đặt cầu hỏi nếu đang làm mà mất đi một bộ phận của Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan