0

Brainstorming Kỹ thuật công não để tạo ra ý tưởng mới

7 1,148 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2012, 22:41

Có lẽ đã từng có 1 lần bạn so sánh rằng trong khi người ta có thể thao thao về những ý tưởng rất mới lạ thì mình lại im lìm như 1 khúc gỗ? Và cũng đã có lúc bạn tự ti rằng mình không có khả năn 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Brainstorming Kỹ thuật công não để tạo ra ý tưởng mới ,

Hình ảnh liên quan

với hình dạng chuẩn?... Hay khi đặt cầu hỏi nếu đang làm mà mất đi một bộ phận của - Brainstorming Kỹ thuật công não để tạo ra ý tưởng mới

v.

ới hình dạng chuẩn?... Hay khi đặt cầu hỏi nếu đang làm mà mất đi một bộ phận của Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan