0

Sextant Hàng hải

92 7,952 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 15:13

Sextant Hàng hải Khoa iu khin tu bin - Trng CN Bỏch NghMục lục TrangChơng 1:Sextant Hàng hải51. Nguyên lý cấu tạo của Sextant:1.1. Nguyên lý cấu tạo1.2. Cấu tạo và các thông số của Sextant52. Số hiệu chỉnh vạch chuẩn, sai số của Sextant:2.1. Số hiệu chỉnh vạch chuẩn2.2. Các sai số của Sextant83. Kiểm tra và chỉnh lý Sextant:3.1. Kiểm tra, chỉnh lý trục ống kính3.2. Kiểm tra, chỉnh lý gơng di động I3.3. Kiểm tra, chỉnh lý gơng cố định H114. Xác định sai số vạch chuẩn và cách làm giảm sai số vạch chuẩn:4.1. Xác định sai số vạch chuẩn4.2. Phơng pháp làm giảm sai số vạch chuẩn135. Các phơng pháp đo độ cao thiên thể:5.1. Động tác sơ bộ5.2. Động tác chủ yếu166. Công tác thực hành đo độ cao:6.1. Công tác chuẩn bị đo độ cao6.2. Đo độ cao của Mặt trời, Mặt trăng, định tinh18Chơng 2:Bầu trời sao, dụng cụ nhận dạng sao231. Bầu trời sao, cách nhận diện sao 232. Quả cầu sao, cách sử dụng2.1. Cấu tạo của quả cầu sao2.2. Cách sử dụng quả cầu sao243. Đĩa tìm sao, cách sử dụng3.1. Cấu tạo đĩa tìm sao3.2. Cách sử dụng đĩa tìm sao26Chơng 3:Dụng cụ đo thời gian291. Dụng cụ đo thời gian trên tàu2. Số hiệu chỉnh thời kế và cách xác định 2.1. Số hiệu chỉnh thời kế2.2. Cách xác định số hiệu chỉnh thời kế3. Sử dụng và bảo quản thời kế trên tàu.293034Chơng 4:Hiệu chỉnh độ cao thiên thể361. Sự cần thiết phải hiệu chỉnh độ cao thiên thể362. Hiệu chỉnh độ cao thiên thể2.1. Hiệu chỉnh độ cao bằng bảng toán MT2.2. Hiệu chỉnh độ cao bằng lịch TV Anh413. Các trờng hợp đặc biệt hiệu chỉnh độ cao thiên thể 44Chơng 5:Đánh giá độ chính xác độ cao đo trên biển - các biện pháp khắc phục451. Quy độ cao về cùng một thời điểm, cùng một thiên đỉnh 45Page 1Khoa iu khin tu bin - Trng CN Bỏch Ngh1.1. Quy độ cao về cùng một thiên đỉnh1.2. Quy độ cao về cùng một thời điểm2. Sai số trong độ cao đo và cách xác định2.1. Sai số hệ thống trong độ cao đo2.2. Sai số ngẫu nhiên trong độ cao đo 2.3. Xác định sai số bình phơng trung bình47Chơng 6:Cơ sở lý thuyết của việc xác định vị trí bằng phơng pháp thiên văn511. Nguyên lý xác định vị trí ngời quan sát bằng phơng pháp thiên văn1.1. Phơng pháp giải tích1.2. Phơng pháp đồ giải512. Đờng đẳng trị, đờng vị trí trong thiên văn2.1. Đờng đẳng trị, đờng vị trí thiên văn2.2. Vòng đẳng cao và ứng dụng533. Phơng pháp đờng cao vị trí3.1. Hình chiếu của vòng đẳng cao trên hải đồ3.2. Đờng cao vị trí3.3. Phơng trình đờng cao vị trí3.4. Các phơng pháp vẽ đờng cao vị trí544. Phơng trình sai số, điều kiện lợi nhất để xác định riêng kinh độ, riêng vĩ độ564.1. Phơng trình sai số.4.2. Điều kiện lợi nhất để xác định riêng kinh độ, riêng vĩ độ ngờiChơng 7:Phơng pháp đờng cao vị trí581. Các yếu tố của đờng cao vị trí1.1. Bản chất của phơng pháp đờng cao vị trí1.2. Tam giác thiên văn, các hệ công thức chủ yếu để tính độ cao, phơng vị 582. Các tính chất của đờng cao vị trí2.1. Tính chất gần đúng2.2. Tính độc lập của đờng cao vị trí2.3. Tính tổng hợp của đờng cao vị trí2.4. Gradien của đờng cao vị trí593. Cách vẽ đờng cao vị trí3.1. Sự sắp xếp của đờng cao vị trí so với vị trí dự đoán3.2. Cách vẽ đờng cao vị trí trên hải đồ3.3. Cách vẽ đờng cao vị trí trên giấy614. Sai số phơng pháp của đờng cao vị trí4.1. Sai số do vạch đờng cao vị trí ở dạng đờng thẳng4.2. Sai số do thay thế đờng đẳng cao bằng đoạn thẳng tiếp tuyến64Chơng 8:Lý thuyết của phơng pháp tìm vị trí68Page 2Khoa iu khin tu bin - Trng CN Bỏch Ngh1. Tìm điểm vị trí xác định khi chỉ có sai số hệ thống tác1.1. Khi xác định vị trí bằng hai đờng cao1.2. Khi xác định vị trí bằng ba đờng cao1.3. Khi xác định vị trí bằng bốn đờng cao2. Tỡm v trớ tu khi cú sai s ngu nhiờn tỏc dng2.1. Khi xỏc nh v trớ tu bng hai ng cao v trớ2. 2. Khi xỏc nh v trớ tu bng ba ng cao v trớ .2. 3. Khi xỏc nh vớ trớ tu bng bn ng cao v trớ .6871Chơng 9:Xác định vị trí bằng phơng pháp thiên văn741. Đặc điểm việc xác định vị trí tàu bằng phơng pháp thiên văn 742. Thứ tự các bớc xác định vị trí tàu bằng sao2.1. Công tác chuẩn bị 2.2. Quan trắc độ cao thiên thể2.3. Tính toán và hiệu chỉnh độ cao thiên thể2.4. Thao tác xác định vị trí2.5. Đánh giá độ chính xác của vị trí xác định.763. Xác định vị trí bằng quan trắc độ cao hai sao3.1. Nguyên lý của phơng pháp3.2. Thực hành xác định vị trí bằng hai sao774. Cơ sở lý thuyết xác định vị ví tàu bằng quan trắc không đồng thời độ cao Mặt trời4.1. Nguyên lý của phơng pháp4.2. Các sai số ảnh hởng tới vị trí xác định bằng phơng pháp không đồng thời.795. Công tác thực hành xác định vị trí bằng quan trắc độ cao Mặt trời trong trờng hợp chung.5.1. Công tác chuẩn bị.5.2. Quan trắc và tính toán lần thứ nhất5.3. Quan trắc và tính toán lần thứ hai5.4. Thao tác xác định vị trí.816. Xác định vị trí tàu bằng quan trắc độ cao Mặt trời lớn hơn 8806.1. Nguyên lý của phơng pháp6.2. Công tác thực hành xác định vị trí83Chơng 10:Xác định riêng vĩ độ ngời quan sát861. Xác định riêng vĩ độ ngời quan sát bằng độ cao Mặt trời qua kinh tuyến 1.1. Nguyên lý của phơng pháp1.2. Công tác thực hành xác định862. Xác định riêng vĩ độ ngời quan sát bằng độ cao sao Bắc đẩu2.1. Nguyên lý của phơng pháp2.2. Thực hành88Câu hỏi ôn tập92Page 3Khoa Điều khiển tàu biển - Trường CĐN Bách NghệChương 1: Sextant hàng hải.1. Nguyên lý cấu tạo của Sextant hàng hải1.1 Nguyên lý cấu tạo.Sextant hàng hải (kính lục phân) là một thiết bị đo góc đặc biệt dựa trên các nguyên lý cơ bản của phản xạ ánh sáng. Chúng cho phép chúng ta cầm trên tay mà không cần phải đặt trên nền cố định.Nguyên lý hoạt động của Sextant hàng hải được trình bày như Hình 1.1:Giả sử ta cần đo góc giữa hai mục tiêu S và H với mắt người quan sát đặt tại điểm O.Đặt trên đường truyền của tia sáng HO một gương kí hiệu là H có mặt phẳng của nó vuông góc với mặt phẳng của hình vẽ, còn bề mặt phản xạ của gương thì quay về phía mắt người quan sát. Nếu như một nửa diện tích của gương H chỉ là kính trong suốt thì tia sáng từ mục tiêu H có thể tự do đi đến mắt người quan sát (đường đi của nó trên hình vẽ được kí hiệu bằng một mũi tên). Do đó người quan sát sẽ nhìn thấy theo hướng OH hình ảnh trực tiếp của mục tiêu H, ta còn gọi đó là ảnh nhìn trực tiếp.εCHαα1234IβββhαHình 1.1OSHỞ điểm I ta đặt một gương khác, mà bề mặt phản xạ của nó quay về phía mục tiêu S và gương này có thể quay quanh một trục vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Khi xoay gương này nó có thể đạt đến vị trí mà tại đó tia sáng truyền từ mục tiêu S (biểu thị bằng mũi tên đôi) sau khi phản xạ trên gương I rồi lại phản xạ trên gương H rồi tiếp tục truyền tới mắt người quan sát.Bây giờ người quan sát sẽ nhìn thấy trong phần gương phản xạ của gương H, cũng theo hướng OH, hình ảnh phản xạ 2 lần của mục tiêu S trùng nhau trên hướng OHH. Dễ thấy là với tình huống này của hai mục tiêu chỉ có một vị trí duy nhất như vậy giữa các gương.Vì theo định luật phản xạ của ánh sáng thì góc tới và góc phản xạ của các tia sáng bằng nhau (góc1 = góc2, góc3 = góc4), nên các góc phụ của chúng tức là các góc kẹp giữa các tia sáng và mặt phẳng gương cũng bằng nhau: β = β; α = α. Ngoài ra, ở các điểm I và H ta còn có các góc thẳng đứng cũng bằng α và β. Như vậy, ở các đỉnh H và I ta có 3 góc bằng nhau α và β.Page 4Khoa Điều khiển tàu biển - Trường CĐN Bách NghệXét tam giác ΔOIH, áp dụng định lí về mối quan hệ giữa góc ngoài và góc trong của một tam giác ta có.2α = 2β + hh = 2(α - β). (1)Xét ΔCBA ta có:α = β + εε = α - β (2)Từ (1) & (2) suy ra:h = 2 ε hay ε = ½ hNhư vậy, khi làm trùng hình ảnh của hai mục tiêu: ảnh nhìn trực tiếp qua gương H (của mục tiêu H) và ảnh phản xạ hai lần qua gương I (của mục tiêu S) thì góc đo được giữa hai mục tiêu sẽ bằng 2 lần góc giữa hai gương H và I.Bằng cách đó, thay vì đo góc h thì bây giờ ta tiến hành đo góc giữa hai gương là ε. Để có thể xác định được độ lớn của góc ε, người ta dùng một vành chia độ có tâm nằm ở điểm I (Hình 1.2).Gương di động I được gọi là gương lớn và nó hướng tới thiên thể hoặc mục tiêu cần đo. Ở đây chúng ta gọi tắt là gương I. Gương I được gắn cố định trên một du xích IM, tức là vạch chuẩn M. Gương cố định được gọi là gương nhỏ H, hay được gọi là gương chân trời vì nó luôn hướng tới chân trời trong các quan trắc thiên văn. Ở đây ta gọi là gương H.Người ta có thể đo góc ε theo vành chia độ nếu ta vạch đường I00 song song với HC. hmaxHChân trờiLε2εIDLε003550αSCHình 1.2MKhi đó góc ε = CI00 vì là góc so le trong, và ε được đo bằng cung 00M.Từ công thức h = 2ε, nếu ta thừa nhận rằng vị trí 00 của du xích ứng với góc h = 00, tức là vị trí song song nhau của hai gương.Vị trí này được đánh dấu trên vành chia độ bằng vạch số 00 và nó được gọi là: vạch 0 của vành chia độ.Trên cung bên trái vạch 00 người ta khắc các vạch cách nhau nửa độ nhưng đánh số là các giá trị độ nguyên, điều đó cho phép ta đọc được ngay lập tức góc cần đo h = 2ε theo vị trí Page 5Khoa Điều khiển tàu biển - Trường CĐN Bách Nghệcủa vạch chuẩn. Trong thực tế góc h này có thể là độ cao của thiên thể đo, góc kẹp thẳng đứng hay góc kẹp ngang giữa hai mục tiêu địa văn.Nếu như gương di động I nằm dọc theo đường IH và tia sáng từ một mục tiêu S nào đó trượt dọc theo bề mặt của gương này, nhưng sau đó vẫn tới được điểm H để phản xạ tới mắt người quan sát, khi đó ta có thể nói mục tiêu S nằm ở góc kẹp lớn nhất mà Sextant có thể đo được. Khi đó β = 0 và h = 2α. Đối với các Sextant do các hãng khác nhau sản xuất thì α có thể khác nhau dẫn đến độ cao đo được lớn nhất cũng khác nhau, nhưng đối với các Sextant hàng hải thì thông thường α = 600 - 700 do đó hmax = 1200 - 1400.1.2 Cấu tạo và các thông số của Sextant hàng hải (Hình 1.3).Cấu tạo và tên gọi chung của các bộ phận của Sextant hàng hải bao gồm:(A) Khung Sextant; (B) Bánh răng chia độ; (C) Vạch số chia độ; (D) Du xích; (E) Vít núm hình trống; (F) Kẹp nhả; (G) vạch khắc độ núm hình trống (60’); (H) vạch khắc phần 10 phút (60”); (I) Gương di động I; (J) gương cố định H; (K) các kính màu dùng để quan sát mặt trời; (L) ống kính viễn vọngHình 1.3Cách đọc Sextant: (Hình 1.4)- Đối với tất cả các Sextant, phần nguyên độ của góc sẽ được đọc theo vị trí của vạch chuẩn trên du xích. Cònđối với phần phút và phần mười của phút của góc được đo thì có hai loại dụng cụ khác nhau để đọc. Một loại Sextant sử dụng núm xoay hình trống để đo số phút, còn phần mười phút thì nội suy bằng mắt. Còn một số loại Sextant khác thì sử dụng thước đọc Vernier. Tuy nhiên loại này không phổ biến lắm. Ở đây chỉ giới thiệu cách đọc trên núm xoay hình trống. Công dụng của núm xoay hình trống là để dịch chuyển du xích ở những khoảng cách rất nhỏ một cách nhẹ nhàng, đồng thời đọc giá trị đo được một cách chính xác. Núm được thiết kế sao cho khi trống khắc độ quay được trọn vẹn một vòng thì du xích sẽ dịch chuyển được đúng một vạch chia trên vành chia độ cố định của Sextant. Trên vành trống được khắc 60 vạch, mỗi vạch ứng với một phút cung. Nếu vạch chuẩn của trống rơi vào giữa hai vạch thì phần mười của phút được nội suy bằng mắt, với độ chính xác đến 0,1’.Vành chia độ chính của Sextant hàng hải được khắc cả về hai phía của vạch số 0 trong đó cung bên trái được gọi là cung chia độ chính. Còn cung bên phải thường được khắc đến 50 và được gọi là cung bên phải vạch số 0. Các vạch khắc của cung này được gán cho các giá trị 3550; 3560;….3600(00) và do đó số đọc cũng được đọc theo chiều thuận, tức là đọc từ trái qua phải.Page 6Khoa Điều khiển tàu biển - Trường CĐN Bách NghệMicrometer drum sextant set at 29° 42.5'. Vernier sextant set at 29°42'30".Hình 1.42. Số hiệu chỉnh vạch chuẩn, sai số của Sextant hàng hải.2.1 Số hiệu chỉnh vạch chuẩn.2.1.1 Sai số vạch số 0 (Hình 1.5).Vạch số 0 của vành chia độ phải ứng với vị trí song song của các gương, khi đó ε = 0 và h = 0. Nhưng do các ốc vít bị lỏng (ốc vít của gương A) mà khi hai gương song song nhau thì vạch chuẩn của du xích không trùng với vạch 00 của vành chia độ mà nó dịch chuyển sang phải hay sang trái tùy từng trường hợp.Số đọc trên vành chia độ của Sextant tương ứng với vị trí song song của các gương tại thời điểm đã cho được gọi là gốc của vành chia độ. Khoảng dịch chuyển từ vạch số 00 đến vị trí gốc được xác định bằng thực tiễn. Để làm được điều này ta có thể dùng Sextant để quan sát một mục tiêu ở xa vô cùng.Khi biểu diễn đường đi của các tia sáng từ thiên thể S như hình vẽ, người quan sát sẽ nhìn thấy đồng thời trong ống kính hai hình ảnh của mục tiêu S là: ảnh nhìn trực tiếp SHD và ảnh phản xạ hai lần SIHD. Các tia sáng từ một mục tiêu xa vô cùng được coi như truyền lan theo các chùm tia song song, nên các góc so le trong 1 và 2 bằng nhau. Từ đó ta có 1800 - 2β = 1800 - 2α hay α = β. Vì các góc α và β tương ứng với các giá trị của mặt phẳng các gương nên có thể rút ra kết luận rằng:Sau khi làm trùng trong thị trường ống kính hai ảnh của một mục tiêu ở xa vô cùng chúng ta đã đặt các gương ở vị trí song song với nhau. Số đọc Sextant tương ứng M0 sẽ là gốc của vành chia độ.Tất cả các góc đo đều phải tính từ vị trí gốc này chứ không phải từ vạch số 00.HεIDLαααM000Page 7Khoa Điều khiển tàu biển - Trường CĐN Bách NghệLHình 1.5s2.1.2 Số hiệu chỉnh vạch chuẩn (Hình 1.6)Giả sử ta cần đo góc KIS giữa mục tiêu gần K và một thiên thể S, tức là đỉnh của góc cầu đo không nằm ở mắt người quan sát mà lại nằm ở tâm của gương lớn I.Vì K ở gần nên góc giữa các tia sáng cùng xuất phát từ K không song song mà được biểu thị bởi một góc y. Do đó góc 1 ≠ 2 và α ≠ β. Do vậy khi làm trùng 2 ảnh của mục tiêu K trong thị trường ống kính, các gương sẽ không song song với nhau.Xét ΔKIH ta có y = 2 - 1 = (1800 - 2α) - (1800 - 2β)y = 2(β - α).(1)Từ Δ CHI ta có: ωy’ = β - α (2)Từ (1) và (2) ta có: y = 2 ωy’Trên hình vẽ ta thấy rằng góc ωy’ được đo bằng cung M0M1 trên vành chia độ. Số đọc M1 bây giờ được coi là gốc của vành chia độ, và mọi việc tính toán góc đều phải được tiến hành từ điểm M1. Để có được số đọc M1 ta cần làm trùng trong thị trường ống kính hai ảnh (ảnh nhìn trực tiếp và ảnh phản xạ hai lần) của mục tiêu gần K, rồi đọc trên vành chia độ con số mà vạch chuẩn của du xích chỉ vào. Hiệu số vạch 00 và số đọc M1 vừa nhận được gọi là “sai số vạch chuẩn”. Tất cả các góc được đo từ mục tiêu gần K đều phải được áp dụng một số hiệu chỉnh 00M1 = i. Nếu ta gọi số đọc trên vành chia độ của Sextant là hsxt thì.h’ = hsxt + iNếu mục tiêu K dần xa khỏi mắt người quan sát, thì góc y và cung đại diện của nó là M0M1 sẽ giảm dần. Đến một khoảng cách đủ xa nào đó, thường là M0M1 = 0,1’ là độ chính xác của Sextant, thì khi đó ta có thể coi y = 00, tức là thừa nhận các gương song song với nhau và bản thân mục tiêu K thì được coi như là ở xa vô cùng. Với Sextant hàng hải, khoảng cách này thông thường bằng 1 hải lý. Trong trường hợp này, đỉnh của góc được đo có thể coi như nằm ở mắt người quan sát.HIKCLSαω’yω’yyh’12αPage 8Khoa Điều khiển tàu biển - Trường CĐN Bách NghệβM000DLM1Hình 1.6Kết luận : -Khi đo các góc giữa các mục tiêu nằm gần hơn 01 hải lý thì điểm gốc để bắt đầu tính các góc đo phải được xác định bằng phương pháp làm trùng ảnh của mục tiêu nhìn thấy trực tiếp ở gần.-Số hiệu chỉnh cần phải tính đến khi đo góc từ một mục tiên gần, tức là sai số vạch chuẩn phụ thuộc vào khoảng cách của mục tiêu đó so với mắt người quan sát.-Khi đo các góc giữa các mục tiêu ở xa vô cùng thì điểm gốc để tính các góc đo được xác định theo mục tiêu ở xa vô cùng. Điều này sẽ thường gặp trong hầu hết các trường hợp đo góc trong Thiên văn hàng hải.-Sai số vạch chuẩn khi đo góc giữa các mục tiêu xa vô cùng (được biểu diễn bằng cung 00M1) không phụ thuộc vào khoảng cách đến mục tiêu mà chỉ phụ thuộc vào lý do kỹ thuật (vị trí của gương H) và nó biến đổi theo thời gian.-Sai số vạch chuẩn và sai số vạch số 00 có tên khác nhau. Tuy nhiên trong thiên văn hàng hải chúng ta thường làm việc với những mục tiêu ở xa vô cùng (lớn hơn 1 hải lý) nên người ta thường gọi cung giữa vạch số 00 và gốc của vành chia độ là sai số vạch chuẩn và được kí hiệu là “i”, còn số đọc Sextant ứng với vị trí gốc của vành chia độ được gọi là số đọc vạch gốc, kí hiệu là hi.-Sai số vạch chuẩn “i” sẽ dương (+) nếu khi làm trùng ảnh của mục tiêu trong thị trường ống kính, vạch chuẩn của du xích nằm trên cung bên phải vạch số 00. Sai số vạch chuẩn sẽ âm (-) nếu vạch chuẩn của du xích nằm trên cung bên trái vạch số 00.Ta biết rằng vạch 00 cũng chính là vạch 3600 nên ta có thể viết công thức tính sai số vạch chuẩn như sau:i = 3600 - hi.Đây là phép trừ đại số: sai số vạch số vạch chuẩn có dấu cộng (+) nếu hi < 3600 tức là hi được đọc trên cung bên phải vạch số 00, và dấu trừ (-) nếu hi > 3600 tức là hi được đọc trên cung chia độ chính. Tuy nhiên để tránh nhầm lẫn ta có thể đếm trực tiếp giá trị của “i” trên vành chia độ, bắt đầu từ vạch số 00 đến vị trí của vạch chuẩn của du xích.2.2 Các sai số của Sextant hàng hải.2.2.1 Tâm sai của du xích.Đây là sự không trùng nhau giữa tâm quay thực tế của du xích và tâm hình học của vành chia độ. Tâm sai sẽ gây nên sai số trong các giá trị đo của góc được đo bằng Sextant.2.2.2 Sai số do các bước răng không đều.Do các bước răng cưa ở rìa vành chia độ được khắc không đều nhau ngay tại nhà máy cũng như chúng bị mòn đi trong quá trình sử dụng lâu dài mà bước tiến của núm hình trống sẽ không đều gây nên sai số trong giá trị góc đo được.Page 9Khoa Điều khiển tàu biển - Trường CĐN Bách Nghệ2.2.3 Các sai số do mặt phẳng của gương lớn I không vuông góc.Sự không song song nhau của bề mặt gương lớn I làm cho đường truyền lan của tia sáng bị rối loạn. Thường thì sai số này không vượt quá 0,1’.2.2.4 Sai số do mặt phẳng của gương nhỏ H không vuông góc (sai số cạnh sườn).Sự không song song của gương A gây nên sai số cố định và nó được qui vào sai số vạch chuẩn.2.2.5 Các sai số do mặt phẳng của các kính màu không song song.Do các kính màu có dạng hình nêm. Các sai số này có thể xác định được khi xác định sai số vạch chuẩn bằng Mặt trời. Nếu hiệu số của các số đọc Sextant hsxt1 - hsxt2 không thay đổi khi thay đổi các kính màu khác nhau thì không có sai số này hay nói cách khác các kính màu có mặt phẳng song song nhau.2.2.6 Sai số do bước răng cưa và vị trí của núm hình trống.Do sự chế tạo và lắp ráp không đủ độ chính xác đối với núm hình trống mà góc xoay của núm hình trống không tương ứng với góc quay của gương lớn B, điều này gây nên sai số khi đọc phần phút của góc đo.2.2.7 Hành trình chết của núm hình trống.Hiện tượng này được thấy trên các loại Sextant có thước khắc độ trên núm hình trống, đặc biệt sau một thời gian sử dụng, sai số này biểu thị rất rõ khi ta xoay núm hình trống về hai phía khác nhau (xoay thuận và xoay ngược). Giá trị của sai số này có thể đạt đến 1’. Để giảm sai số này khi quan sát ta chỉ xoay núm hình trống theo một chiều, tốt nhất là theo chiều tăng của giá trị đo.*Sai số tổng hợp của tâm sai, vạch răng cưa và gương lớn dạng lăng trụ được hiệu chỉnh bằng một số hiệu chỉnh cho sẵn trong lý lịch kỹ thuật của Sextant, và được kí hiệu là “s” và giá trị này thay đổi theo độ cao đo.Người ta căn cứ vào sai số dụng cụ S để đánh giá chất lượng Sextant, nếu S  40” Sextant được dánh giá là loại A, 40”S 2’ Sextant được đánh giá là loại B, còn S > 2’ Sextant không dùng được trong Hàng hải.3. Kiểm tra, chỉnh lý Sextant hàng hải.Trước khi làm việc với Sextant ta phải tiến hành bước chỉnh lí Sextant để đảm bảo độ chính xác của giá trị đo được và công việc này còn phải được tiến hành định kỳ và ghi vào nhật kí sử dụng thiết bị.3.1 Kiểm tra, chỉnh lý trục ống kính.Chỉ cần tiến hành sự chỉnh lý này đối với những Sextant có ống kính gồm 2 đoạn rời nối lại với nhau bằng các ốc vít. Đây thường là các loại Sextant kiểu cũ. Ngày nay, với các Sextant chỉ có một ống kính cố định thì ta không cần tiến hành bước chỉnh lý này. Trình tự tiến hành chỉnh lý trục ống kính như sau:- Đặt Sextant có trục ống kính nằm ngang trên một mặt phẳng và ổn định. Thường ta lấy mặt phẳng của hộp chứa Sextant làm nền.- Du xích đặt ở khoảng giữa vành chia độ. Trên vành chia độ ta đặt 2 đi op lên mép vành chia độ sao cho đường thẳng nối chúng hầu như song song với trục ống kính.- Chọn một mục tiêu cách xa Sextant chừng 50m trở lên và hầu như nằm cùng một mặt phẳng với Sextant. Xoay Sextant sao cho một đường nét nằm ngang nào đó của mục tiêu đã chọn trùng với đường mép của các đi op.Page 10[...]... thoảng phải dùng bàn chải lông cứng để làm sạch vành răng cưa của Sextant và bôi một lớp mỡ đặc biệt lên nó (những vật dụng này đều có trong hộp phụ tùng của Sextant) - Sextant có những chân để đặt Sextant lên bàn một cách vững chắc Không được đặt Sextant một cách bừa bãi, ở những tư thế không nằm trên các chân của nó - Sau khi sử dụng Sextant, trước khi đặt Sextant vào hộp, phải xếp các kính màu vào... đến vị trí S’ 1 Sau đó ta nhất thiết phải chỉnh lí sự không vuông góc của gương H theo trình tự chỉnh lí đã học ở phần trên và cuối cùng quan sát tính toán lại “i” Page 14 Khoa Điều khiển tàu biển - Trường CĐN Bách Nghệ Sử dụng Sextant trong Hàng hải - Sextant được cất giữ trong hộp kín, nó đòi hỏi phải được bảo quản tốt và thận trọng khi sử dụng Cần phải giữ cho Sextant không bị ảnh hưởng bởi các chấn... ở khoảng 1200 Dùng tay nắm khung Sextant và đặt nó vào đúng vị trí trong hộp Khi đóng nắp hộp Sextant không được dùng lực để đóng Nếu thấy có cấn hay vướng mắc gì thì phải mở ra kiểm tra chứ không được cố đóng - Khi Sextant bị hỏng thì không tự sửa chữa nếu trên tàu không thực sự cần thiết 5 Các phương pháp đo độ cao thiên thể Đo độ cao thiên thể bằng Sextant hàng hải có nghĩa là ta đo góc kẹp giữa... Khi lấy Sextant ra khỏi hộp hay bất cứ khi nào cầm vào Sextant thì phải luôn nhớ rằng không được động chạm vào các bộ phận quang học như các gương, thấu kính, kính lọc màu…Nếu nước mưa rơi vào các bộ phận thủy tinh của Sextant thì ta dùng một dụng cụ để hút khô các giọt nước mưa và lau chùi cẩn thận bằng một dẻ mềm, mịn và sạch Những vật dụng này thường có trong hộp đựng Sextant - Thỉnh thoảng phải dùng... những phép tính chính Chúng ta cần phải nắm vững cách tính giờ Greenwich theo số chỉ thời kế, vì phần lớn các bài toán Thiên văn hàng hải đều bắt đầu bằng phép tính này và nếu có nhầm lẫn ở đây thì sẽ dẫn đến sai số trong toàn bộ bài toán 2.2 Xác định số hiệu chỉnh thời kế Để có được giờ thế giới một cách chính xác từ chỉ số của thời kế thì người sỹ quan hàng hải phải xác định được số hiệu chỉnh thời... dụng cụ quan sát Sextant quan sát phải được kiểm tra thật kỹ vị trí của ống kính và các gương Tiến hành xác định sai số vạch chuẩn “i” Chọn ống kính quan sát sao cho phù hợp Trong điều kiện nóng quá hay lạnh qua thì ta nên tiến hành đưa Sextant ra vị trí quan sát trước đó 10 phút để các bộ phận của Sextant hấp thụ nhiệt độ không khí bên ngoài trước khi tiến hành quan trắc Chú ý chính lý Sextant các kính... du xích ở vạch bằng độ cao ước lượng của Mặt trời đó Hướng ống kính về phía chân trời trong khi Sextant được đặt trong mặt phẳng thẳng đứng của Mặt trời, lắc nhẹ Sextant và quét ống kính nhẹ nhàng từ phải qua trái và ngược lại ta sẽ phát hiện được ảnh của Mặt trời Phương pháp này đòi hỏi người quan sát phải có kinh nghiệm để ước lượng độ cao Mặt trời một cách chính xác 6.2.1.2 Làm trùng ảnh của Mặt... thuộc vào tính chất của công việc mà chúng ta sử dụng đơn vị thời gian có độ chính xác khác nhau Để giải bài toán thiên văn Hàng hải trên tàu đòi hỏi phải có chỉ số giờ thế giới T G chính xác (GMT) với độ chính xác đến 0,5s Duy trì cho thông tin liên lạc, sinh hoạt và các yêu cầu hàng hải khác đòi hỏi độ chính xác đến 10s Do đó công tác phục vụ thời gian trên tàu bao gồm những công việc sau: Duy trì thời... trí của Sextant phải được đặt thật thẳng đứng, nếu không nó sẽ làm tăng thêm độ cao đo của thiên thể.Để tìm được vị trí thẳng đứng của Sextant người ta tiến hành chao Sextant để trong thị trường ống kính ảnh của thiên thể vạch lên một cung so với mặt phẳng chân trời nhìn thấy Khi đó, điểmtiếp xúc với đường chân trời của cung đó cho ta vị trí đúng của ảnh của thiên thể Có các cách tiến hành đảo Sextant. .. thời kế Khi thực hiện các bài toán thiên văn hàng hải, ví dụ như xác định vị trí tàu bằng độ cao thiên thể, ta cần phải lấy thật chính xác số chỉ của thời kế vào đúng lúc đo độ cao của thiên thể Để tăng độ chính xác của vị trí tàu ta phải đo không chỉ một mà là nhiều lần đo độ cao của mỗi thiên thể Bởi vậy, khi quan trắc các ngôi sao và hành tinh ta cần phải lấy từ 12 đến 15 thời điểm theo thời kế Phương . Trường CĐN Bách NghệChương 1: Sextant hàng hải. 1. Nguyên lý cấu tạo của Sextant hàng hải1 .1 Nguyên lý cấu tạo .Sextant hàng hải (kính lục phân) là một thiết. NghệSử dụng Sextant trong Hàng hải -Sextant được cất giữ trong hộp kín, nó đòi hỏi phải được bảo quản tốt và thận trọng khi sử dụng. Cần phải giữ cho Sextant
- Xem thêm -

Xem thêm: Sextant Hàng hải, Sextant Hàng hải, , Số hiệu chỉnh vạch chuẩn Hình 1.6, Các sai số của Sextant hàng hải., Kiểm tra, chỉnh lý trục ống kính. Kiểm tra, chỉnh lý gương di động I Hình 1.7 ., Kiểm tra, chỉnh lý gương nhỏ H., Động tác sơ bộ kéo ảnh của thiên thể xuống đường chân trời nhìn thấy. Động tác chủ yếu làm trùng ảnh, Cách sử dụng quả cầu sao., Thiết lập bầu trời sao., Các hệ thống phát tín hiệu thời gian chính xác. A. Chương trình thứ nhất., Lên dây cót thời kế. Cách lấy số chỉ thời kế, Khúc xạ thiên văn Hình 4.1., Hiệu chỉnh độ cao thiên thể Hình 4.5, Hiệu chỉnh độ cao thiên thể bằng Lịch thiên văn Anh, Quy độ cao đo về cùng một thời điểm. Quy độ cao của thiên thể về cùng một thiên đỉnh., Sai số hệ thống trong độ cao đo, Sai số ngẫu nhiên., Phương pháp giải tích Phương pháp đồ thị. Hình 6.2, Đường cao vị trí. Phương trình đường cao vị trí., Phương trình sai số. Xác định riêng kinh độ người quan sát., Nguyên lý: Được trình bày dựa theo Hình 7.1, Đường cao vị trí là một đường tổng hợp. Gradien của đường cao vị trí., Cách vẽ đường cao vị trí trên hải đồ Mercator. Cách vẽ đường cao vị trí trên giấy trắng., Sử dụng tỉ lệ xích thẳng. Sử dụng thước tỉ lệ góc., Sai số do vạch đường cao vị trí ở dạng đường thẳng., Khi xác định vị trí bằng hai đường cao. Khi xác định vị trí tàu bằng 3 đường cao., Tiến hành quan trắc. Tính tốn và hiệu chỉnh độ cao thiên thể. Thao tác xác định vị trí. Đánh giá độ chính xác của vị trí tàu., Thực hành xác định vị trí tàu bằng quan sát 2 sao. Bước 1: Chuẩn bị., Quan trắc và tính tốn lần thứ nhất. Tìm thời điểm quan trắc và tính tốn lần 2. Thao tác xác định vị trí tàu., Ngun lý của phương pháp. Cơng tác thực hành xác định vị trí. A. Điều kiện áp dụng., Công tác thực hành.