Đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết về sự phân hóa lãnh thổ việt nam trong chương trình địa lý lớp 9

40 2.8K 5
Đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết về sự phân hóa lãnh thổ việt nam trong chương trình địa lý lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG OD C O T O U ỆN YÊN L C ĂN TIẾ  Ế Ả Ế Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Đổi phương pháp dạy học kiểu lý thuyết phân hoá lãnh thổ iệt am chương trình địa lý lớp 9” Mơn/ nhóm mơn: Địa lý Tổ môn: hoa học xã hội Mã: 36 Người thực hiện: im hị iện thoại: 01262293248 ương Email: kimhuong79vt@gmail.com Văn Tiến, năm 2013 Ụ LỤ STT ội dung Trang Mục lục Tr Phần : ặt vấn đề Tr - Phần : Nội dung A Một số vấn đề Tr B Thực trạng nghiên cứu đề tài Tr - C Ứng dung thực tiễn vào công tác Tr - 32 giảng dạy Tr 33 * Kết thực nghiệm Phần Tr 34-35 Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo Tr 36 * Chú thích: + Skg - sách giáo khoa + THCS - Trung học sở Ghi P Ầ : ĐẶ Ấ ĐỀ 1.Lí chọn đề tài: a) sở lí luận - ịa lí mơn khoa học gần gũi với sống đời thường thông qua môn học em cung cấp kiến thức trái đất, môi trường sống người, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội lồi người trái đát Vậy học địa lí đê đạt kết cao thi đòi hỏi người thầy, giáo viên giảng dạy mơn địa lí phải lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc trưng môn b) sở thực tiễn - ề tài nghiên cứu nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy mơn địa lí kiểu lí thuyết phân hóa lãnh thổ ề tài sâu vào khâu giúp học sinh khai thác nội dung kiến thức học từ kênh chữ kênh hình nhằm phát huy tính tích cực học sinh qua rèn cho em có kĩ học tập mơn cách hiệu độc lập sáng tạo gắn kiến thức lí thuyết với kênh hình sgk, át lát địa lí Việt Nam - ề tài nghiên cứu nhằm gây hứng thú học tập học sinh việc tìm nội dung kiến thức học cách dựa vào kênh chữ để khai thác kiến thức từ kênh hình để nói lên kênh chữ Trong kênh hình tơi đặc biệt ý cho học sinh rèn kĩ khai thác kiến thức từ át lát địa lí Việt Nam át lat địa lí Việt nam trang thơng tin kiến thứctương đối đầy đủ mà em học sinh đem vào phòng thi cách hợp pháp em có kĩ khai thác át lát tốt chắn em tự tin làm thi đặc biệt thi học sinh giỏi - ề tài nghiên cứu nhằm giúp em học tập mơn địa lí cách sáng tạo khơng học thuộc lịng cách máy móc - Lí tơi chọn đề tài tơi thấy kiến thức lí thuyết mơn địa lí quan trọng, làm để học sinh nắm bắt kiến thức cách sâu sắc địi hỏi người giáo viên phải có phương pháp giảng dạy phù hợp nội dung kiến thức Trong thực tê phần lớn giáo viên tìm cho phương pgáp dạy học địa lí thơng qua việc khai thác kiến thức từ kênh chữ kênh hình câu hỏi thể mối liên quan kênh chữ kênh hình từ rút nội dung kiên thức cách sáng tạo nhiên thực tế cúng có giáo viên cịn lúng túng việc giảng dạy kiểu lí thuyết khai thác kiến thức cách đơn từ kênh chữ mà không ý tới việc khai thác kiến thức từ kênh hình bảng số liệu khiến cho học trở nên đơn điệu, không phát huy khả tư sáng tạo học sinh Chính lẽ mà tơi chắp bút viết sáng kiến kinh nghiệm “ Đổi phương pháp dạy học kiểu lý thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lý lớp 9” - ề tài nghiên cứu sâu vào việc sử dụng phối hợp phương pháp giảng dạy phần nội dung kiến thức cách đưa cách dạy chung cho kiểu lí thuyết vùng miền thông qua việc soạn thảo câu hỏi cần khai thác nội dung kiến thức học; Một số câu hỏi cần lưu ý hướng dẫn trả lời ục đích nghiên cứu: - ề tài nghiên cứu nhằm phổ biến phương pháp “ Đổi phương pháp dạy học kiểu lý thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lý lớp 9” để giúp em học tập mơn địa lí cách độc lập, sáng tạo đạt kết cao Đối tượng nghiên cứu: - Phần kiến thức phân hóa lãnh thổ chương trình sgk địa lí lớp cấp THCS, lược đồ tự nhiên Việt Nam, lược đồ kinh tế Việt Nam, lược đồ kinh tế vùng miền át lát địa lí Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: - Thông qua kinh nghiệm giảng dạy mơn địa lí cấp T CS nhiều năm, phương pháp thử nghiệm, phân tích tơng hợp, dùng lời, trực quan,minh họa thực hành phương pháp tái tìm kiếm vấn đề Giới hạn nghiên cứu: - ọc sinh lớp trường T CS Văn Tiến Phạm vi kế hoạch nghiên cứu: - ề tài xây dựng phạm vi phân hóa lãnh thổ chương trình địa lí cấp T CS -Thời gian nghiên cứu từ năm 2010 dự kiến kết thúc vào năm 2013 P Ầ : Ộ D A Một số nội dung lí luận - ịa lí mơn khoa học gần gũi với sống đời thường, thông qua môn học em lĩnh hội khối lượng trị thức phong phú tự nhiên, kinh tế xã hội, kĩ năng, kĩ sảo cần thiết để vận dụng kiến thức khoa học địa lí vào thực tiễn làm quen với phương pháp nghiên cứu quan sát, điều tra, làm việc với đồ, với tranh ảnh số liệu thống kê… để sau em không bỡ ngỡ trước hoạt động phức tạp đa dạng sống Qua tranh toàn cảnh tự nhiên kinh tế xã hội vùng khác nước, học sinh nắm kiến thức biết cách giải thích tượng, mối quan hệ tạo nên thay đổi phát triển môi trượng tự nhiên kinh tế xã hội, đặc biệt giai đoạn chuyển hướng kinh tế đất nước ta B Thực trạng nghiên cứu đề tài - ối với chuyên đề đưa cách dạy chung vùng miền cụ thể sau: * Qui mô: + iáo viên dùng lược đồ hành lược đồ hành vùng yêu cầu học sinh xác định tỉnh thuộc vùng? + iáo viên yêu cầu học sinh dựa vào thông tin kênh chữ nêu số dân + iáo viên yêu cầu học sinh dựa vào thông tin kênh chữ cho biết diện tich ị trí địa lí: - cầu học sinh xác định vị trí địa lí, giới hạn ý nghĩa vị trí địa lí Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên: - iáo viên cho học sinh nghiên cứu thông tin kênh chữ kết hợp với kênh hình để trình bày dược đặc điểm điều kiện tự nhiên tiềm điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phát triển kinh tế - iáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi sách giáo khoa câu hỏi cuối có liên quan đến nội dung kiến thức phần .Đặc điểm dân cư xã hội: -Phần giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu thông tin kênh chữ kết hợp với bảng số liệu nhận xét tình hình dân cư xã hội xác định điểm di tích lịch sử văn hố vùng ình hình phát triển kinh tế: ông nghiệp: - iáo viên yêu cầu học sinh kiến thức từ kênh chữ kênh hình với át lát địa lí Việt Nam trình bày đặc điểm ngành công nghiệp vùng phân bố công nghiệp vùng,trả lời câu hỏi sách giáo khoa liên hệ thực tế ông nghiệp: - iáo viên yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức học điều kiện tự nhiên tìm mối liên hệ tự nhiên với phát triển phân bố trồng - iáo viên hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình át lát địa lí Việt Nam trả lời câu hói sách giáo khoa câu hỏi nâng cao, trình bày phân bố trồng giải thích phân bố trồng 3.Dịch vụ: - iáo viên yêu cầu học sinh khai thác thông tin kênh chữ kênh hình trình bày đặc điểm ngành dịch vụ Tìm mối liên hệ dân cư với phát triển ngành dịch vụ ác trung tâm kinh tế vùng kinh tế trọng điểm: - iáo viên yêu cầu học sinh dựa vào thông tin kênh chữ kết hợp với át lát địa lí Việt Nam xác định trung tâm kinh tế vùng kinh tế trọng điểm vùng - Nhận xét vai trò trung tâm kinh tế vùng kinh tế trọng điểm C Ứng dụng thực tiễn vào công tác giảng dạy VÙNG D À Ề Ú Ắ Ộ A Kiến thức cần khai thác : *Qui mô : * Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát lược đồ hành Trung Du Miền Núi Bắc Bộ sgk hình 17.1 át lát địa lí Việt nam trang 26, sau lên đọc tên tỉnh thuộc Trung Du Miền Núi Bắc Bộ ? ? Dựa vào thông tin kênh chữ sgk phần đầu 17 cho biết diện tích số dân Trung Du Miền Núi Bắc Bộ Kiến thức cần đạt : - Các tỉnh : + ông Bắc : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, BắcGiang, Thái Nguyên, Bắc Cạn,Tuyên Quang, Phú Thọ, ên Bái, Lào Cai +Tây Bắc : Hịa Bình, Sơn La, iện Biên, Lai Châu - Diện tích : 100965km2 - Dân số : 11,5 triệu người(2002) I ị trí địa lí * iáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 17.1 sgk ãy xác định giới hạn lãnh thổ vùng Trung Du Miền Núi Bắc Bộ ? - Học sinh lên bảng xác định lược đồ treo tường giới hạn lãnh thổ vùng ? Cho biết ý nghĩa địa lí vùng II Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên * iáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 17.1 sgk hay át lát địa lí Việt Nam trang 26 * Giáo viên treo lược đồ tự nhiên vùng Trung Du Miền Núi bắc Bộ sau hướng dẫn học sinh xác định hai tiểu vùng Tây Bắc ông Bắc lưu ý cho học sinh tìm hiểu sâu điều kiện tự nhiên ( ịa hình, khí hậu, sơng ngịi, khống sản ) Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi ? Nêu khác biệt điều kiện tự nhiên mạnh kinh tế hai tiểu vùng Tây Bắc ông Bắc ? Học sinh lên xác định đồ treo tường mỏ ( than, sắt, thiếc, apatít ) dịng sơng có tiềm phát triển thủy điện ( Sông à, sông Lô, sông Gâm, sơng Chảy ) ? Những khó khăn điều kiện tự nhiên Trung Du Miền Núi Bắc Bộ gặp phải * Giáo viên nhấn mạnh Trung Du Miền Núi Bắc Bộ vùng có trữ lượng khống sản lớn nước vùng có tiềm thủy điện lớn nước III Đặc điểm dân cư, xã hội: * Giáo viên yêu cầu đọc thông tin kênh chữ mục sgk trang 63 trả lời câu hỏi ? Cho biết đặc điểm cư trú người dân Trung Du Miền Núi Bắc Bộ * Giáo viên yêu cầu học sinh đọc số liệu bảng 17.2, trả lời câu hỏi ? Nhận xét chênh lệch dân cư xã hội hai tiểu vùng Tây Bắc ông Bắc ? So sánh tiểu phát triển dân cư xã hội Trung Du Miền Núi Bắc Bộ so với nước ? Trung Du Miền Núi Bắc Bộ địa bàn đông dân mà kinh tế xã hội cao miền núi Bắc Bộ IV Tình hình phát triển kinh tế: ông nghiệp * Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát phân tích yếu tố kinh tế hình 18.1 hay át lát địa lí Việt Nam trang 26 sau lên lược đồ treo tường nhà máy thủy điện, nhiệt điện, trung tâm cơng nghiệp luyện kim, khí, hóa chất ? ? Nêu ý nghĩa nhà máy thủy điện Hịa Bình * Giáo viên nhấn mạnh nghành cơng nghiệp vùng phát triển mạnh công nghiệp lượng, khai thác khoáng sản, luyện kim, vật liệu xây dựng Nông nghiệp * Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin kênh chữ mục sgk trang 67 kết hợp với hình 18.1 trả lời câu hỏi ? Kể tên trồng, vật ni Trung Du Miền Núi Bắc Bộ ? xác định lược đồ kinh tế vùng địa bàn phân bố công nghiệp lâu năm công nghiệp hàng năm ? Nhờ điều kiện thuận lợi mà chè chiếm tỷ trọng lớn diện tích sản lượng so với nước, kể tên thương hiệu chè tiềng nước ta mà em biêt ? Nghề Rừng Trung Du Miền Núi Bắc Bộ phát triển ? Tại đàn trâu Trung Du Miền Núi Bắc Bộ chiếm tỷ trọng lớn so với nước ? Trong snả xuất nơng nghiệp Trung Du Miền Núi Bắc Bộ cịn gặp khó khăn * Giáo viên học sinh chốt lại đặc điểm ngành nông nghiệp vùng Dịch vụ * giáo viên ý khắc sâu cho học sinh kiến thức mạng lưới giao thông * Giáo viên yêu cầu học sinh xác định hình 18.1 tuyến đường sắt, đường ô tô xuất phát từ thủ đô Hà Nội tới thành phố thị xã tỉnh biên giới Việt trung, Việt lào ? Xác định cửa quan trọng biên giới Việt Trung ( Móng Cái, Hữu Nghị, lào cai ) ? Xác định điểm du lịch ( Bắc Bó, Tân Trào, Ba Bể, Sa Pa, ề Hùng, Tam ảo, Hạ Long ) át lát địa lí Việt Nam trang 26 V Các trung tâm kinh tế: * Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 18.1 trả lời câu hỏi ? Xác định trung tâm kinh tế Trung Du Miền Núi Bắc Bộ, nêu ngành công nghiệp đặc trưng mối trung tâm ? Xác định thành phố Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long ? Cho biết ý nghĩa trung tâm kinh tế vùng B Một số câu hỏi cần lưu ý hướng dẫn trả lời Câu ãy so sánh mạnh tự nhiên kinh tế tiểu vùng Đông ắc ây ắc? Dựa vào bảng 17.1 S K iống nhau: ều chủ yếu địa hình đồi núi đề có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận chí tuyến có mùa đơng lạnh nước ta ều có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu có như: Khoáng sản, trồng rừng… Khác biệt ( Bảng 17.1) Câu ại trung du ắc ộ địa bàn đông dân phát triển kinh tế xã hội cao miền núi ắc ộ? Vì trung du địa hình chia cắt giao thơng thuận tiện hơn, dễ canh tác hơn…… Câu 3: ho bảng số liệu giá trị sản xuất công nghiệp trung du miền núi ắc ộ ( tỉ đồng) Năm 1995 1995 2002 Tiểu vùng Tây Bắc 320,5 541,1 696,2 ông Bắc 6179,2 10657,7 14301,3 Vẽ biểu đồ cột nhận xét giá trị sản xuất công nghiệp hai tiểu vùng ông Bắc Tây Bắc - Vẽ biểu đồ cột gộp nhóm theo năm Nhận xét Câu 4: ại rung Du ắc ộ địa bàn đông dân phát triển kinh tế xã hội cao miền núi ắc ộ? Vì nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi như: - Nhiều đất trồng thích hợp cho công nghiệp lâu năm, trồng cỏ, chăn nuôi gia súc lớn Trong đất miền núi Bắc Bộ có độ dốc lớn, màu mỡ - Nhiều khống sản: Phát triển cơng nghiệp khai thống, luyện kim nhà máy luyện kim Thái Nguyên, vùng khai thác than Phả Lại, ng Bí… - Thời tiết có mùa đơng lạnh sương giá miền núi Bắc Bộ thuận lợi cho việc phát triển rau cận nhiệt ôn đới - Nguồn thủy lớn với nhà máy thủy điện ịa Bình, Thác Bà Câu 5: ý nghĩa việc phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm kết hợp trung du miền núi ắc ộ? ể thực mô hình nơng lâm kết hợp nhà nước phải giao đất, giao rừng cho hộ nông dân làm chủ đất, chủ rừng lâu dài Từ họ yên tâm đầu tư, tìm cách khai thác hợp lý diện tích đất rừng giao, phát triển nông nghiệp kết hợp với lâm nghiệp, phát triển lâm nghiệp kết hợp với nông nghiệp; bảo vệ nghiêm ngặt rừng đầu nguồn, coi trọng việc chăm sóc trồng rừng mới; triển khai mơ hình RVAC(rừng –vườn-ao-chuồng).Nhờ rừng phát triển mà độ che phủ sẻ tăng lên, hạn chế xói mịn đất, cải thiện môi trường vùng, làm sở cho nhà máy sản xuất giấy,chế biến gỗ…ổn định hơn.Nghề rừng góp phần sử dụng nguồn lao động chỗ, nhàn rỗi tron g nơng nghiệp Do thu nhập người dân tăng lên, đời sống nhân dân cải thiện Câu 6: ì phát triển kinh tế,nâng cao đời sống dân tộc phải đôi với việc bảo vệ môi trường tự nhiên tài nguyên thiên nhiên? Vì: a) Phát triển cơng nghiệp kéo theo phát triển dân số đông đúc gây ô nhiễm phá vỡ cảnh quan tự nhiên khí thải cơng nghiệp, rác, nước thải…làm nhiễm khơng khí nguồn nước b)Khai thác tài nguyên khoáng sản, đất, rừng ạt, khơng có kế hoạch dẫn đến khống sản, rừng bị cạn kiệt, đất bạc màu c) Tài nguyên khoáng sản nước ta dồi vô tận phải hàng triệu năm tái tạo lại d) Vậy để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống dân tộc cách bền vững cần phải: - Khai thác tài nguyên thiên nhiên phải có kế hoạch lâu dài, tiết kiệm, khơng khai thác bừa bãi, tràn lan - Cần có kế hoạch bảo vệ môi trường xử lý nước thải, chất thải cơng nghiệp, bảo vệ rừng sẳn có trồng rừng nơi đất trống, đồi trọc… Ù ĐỒ Ằ Ô Ồ A iến thức cần khai thác *Qui mô: ? iáo viên dùng lược đồ hành ồng Bằng Sơng ồng cầu học sinh xác định tỉnh thuộc ồng Bằng Sông ồng ? Dựa vào thông tin kênh chữ phần đầu ồng Bằng Sơng ồng cho biết diện tích số dân vùng ồng Bằng Sông ồng * Kiến thức cần khai thác: -Các tỉnh, thành phố: Nội, ải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Ninh, ải Dương, ưng ên, Hà Nam, Nam ịnh, Thái Bình, Ninh Bình - Diện tích:14806km - Dân số:17,5 triệu người(năm 2002) I ị trí địa lí giới hạn lãnh thổ * iáo viên sử dụng lược đồ tự nhiên Việt Nam yêu cầu học sinh xác định ranh giới vùng ồng Bằng Sông ồng Nêu tên vùng tiếp giáp Trung Du Miền Núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; Sau xác định đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ ? * iáo viên gợi ý đánh giá vị trí địa lí vùng ồng Bằng Sơng ồng Ý nghĩa - iao lưu với vùng nước Bắc Trung Bộ, Trung Du miền núi Bắc Bộ - iao lưu quốc tế qua đường biển cảng ải Phòng - Phát triển kinh tế biển- đất liền II Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên * iáo viên hướng dẫn học sinh cách khai thác lược đồ ình 20.1 S K t lát địa lí Việt Nam trang 26 cầu học sinh trả lời câu hỏi sau ? Nêu ý nghĩa ồng Bằng Sông ồng phát triển nông nghiệp đời sống dân cư ? Cho biết tiềm tài nguyên khoáng sản, tài nguyên sinh vật tài nguyên biển vùng ồng Bằng Sông ồng III Đặc điểm dân cư- xã hội * iáo viên yêu cầu học sinh dựa vào thông tin kênh chữ S K trang 27 mục trả lời câu hỏi ? ãy cho biết số dân ồng Bằng Sông ồng năm 2002 * iáo viên hướng dẫn học sinh quan sát biểu đồ hình 20.2 S K trang 73 trả lời câu hỏi ? Cho biết ồng Bằng Sông ồng có mật độ dân số cao gấp lần trung bình nước, vùng Trung Du Miền Núi Bắc Bộ, Tây Nguyên ? Dân số cao ồng Bằng Sơng ồng có thuận lợi khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội * iáo viên hường dẫn học sinh quan sát bảng 20.1 yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi - cầu học sinh quan sát hình 32.3 S K ịa lí trang 118 atlat trang 29 ? Hãy Nhận xét phân bố sản xuất công nghiệp ông Nam Bộ? * Giáo viêndựa vào thông tin kênh chữ S K trang 119 : ? Trình bày khó khăn sản xuất cơng nghiệp ông Nam Bộ ? ông ghiệp: * Giáo viên yêu cầu học sinh mở atlat địa lí Việt Nam trang 19 ? Kể tên công nghiệp trồng ông Nam Bộ? ? Dựa vào Bảng 32.2 S K trang 119 nhận xét tình hình phân bố công nghiệp lâu năm ông Nam Bộ ? Vì cao su trồng nhiều vùng ? ( V: ợi ý: trả lời: Vì đất, địa hình , khí hậu , kinh nghiệm) ? Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 19 kể tên số công nghiệp hàng năm trồng ông Nam Bộ? ? Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 19 kể tên số vật nuôi ông Nam Bộ? ? Dựa vào thơng tin kênh chữ S K trang nói vai trị thuỷ lợi phát triển nơng nghiệp ơng Nam Bộ? ? Quan sát atlát địa lí Việt Nam trang 29 xác định vị trí hồ Dầu Tiếng, Thuỷ iện Trị An Nêu vai trò hai hồ chứa nước phát triển nông nghiệp ông Nam Bộ? Dịch ụ: * Giáo viên yêu cầu dựa vào át lát địa lí Việt Nam trang 29 kiến thức học hãy: ? Kể tên hoạt động dịch vụ ông Nam Bộ * Giáo viên yêu cầu dựa vào bảng 33.1 nhận xét số tiêu dịch vụ ông Nam Bộ so với nứơc? * Giáo viên yêu cầu dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 23 ? Cho biết từ thành phố Chí Minh đến thành phố khác nước loại hình giao thơng nào? ? Dựa vào hình 33.1 kiến thức học, cho biết ơng Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài? * Giáo viên yêu cầu dựa vào thông tin kênh chữ “ ông Nam Bộ … cao cấp” trang 121 ? Nhận xét hoạt động xuất, nhập ông Nam Bộ, thành phố dẫn đầu hoạt động xuất, nhập ông Nam Bộ? V Các trung tâm kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía nam: * Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát atlat địa lí Việt Nam trang 29 ? Xác định trung tâm kinh tế ông Nam Bộ ? Xác định vùng kinh tế trọng điểm phía Nam * Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào bảng 33.2 Nhận xét số tiêu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với nước ? ãy nhận xét vai trị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với nước 25 ột số câu hỏi cần lưu ý hướng dẫn trả lời: Câu 1: ì Đông am ộ vùng phát triển kinh tế động? - Là vùng triển kinh tế động kết khai thác tổng hợp vị trí địa lí, điều kện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên đất liền, vùng biển đặc điểm dân cư, xã hội Câu 2: Đặc điểm tiềm kinh tế Đông am ộ nào? - Vùng ông Nam Bộ gồm vùng đất liền vùng biển: - Vùng đất liền : chủ yếu đất bad an đất xám,địa hình thoai thoải,độ cao trung bình,khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, thuận lợi cho việc trồng loại như:cà phê, cao su, hồ tiêu, đậu tương,lạc… - Vùng biển: Rộng, ấm, có ngư trường lớn nhiều tơm cá, hải sản, hềm lục địa có tiềm dầu khí lại vùng sát đường hang hải quốc tế thuận lợi cho việc giao thông hàng hải du lịch biển Câu 3: ì phải bảo vệ phát triển rừng đầu nguồn đồng thời phải hạn chế ô nhiễm nước dịng sơng vùng Đơng am ộ? - ông Nam Bộ vùng phát triển đô thị công nghiệp cao, nguy gây ô nhiễm môi trường chất thải công nghiệp đô thị ngày tăng.Vùng có diện tích rừng tự nhiên chiếm tỉ lệ thấp.Vì cần bảo vệ phát triển rừng đầu nguồn để trành gây lũ lụt cho vùng hạ lưu Lưu vực hai sông ồng Nai sơng Sài ịn quan trọng thủy điện, thủy lợi hai sơng cịn có đập thủy điện Trị An hồ Dầu Tiếng cần lượng nước lớn dự trữ nên rừng đầu nguồn cần phải bảo vệ kĩ Câu 4: ề ây trồng nông nghiệp vùng Đông am ộ có hai mạnh trồng cơng nghiệp ăn ấn đề cần thực loại trồng này? - loại công nghiệp ăn trồng từ lâu suất chất lượng sản phẩm cịn thấp vấn đề đổi giống trồng trở thành nhiệm vụ quan trọng vùng ơng Nam Bộ Ngồi vấn đề thủy lợi có tầm quan trọng hàng đầu việc đẩy mạnh thâm canh công nghiệp Câu 5: ự khai thác dầu khí iển Đơng nghề dánh bắt nuôi trồng thủy sản vùng Đông am ộ có liên hệ với nhau? - Biển ơng vùng ông Nam Bộ vùng khai thác dầu khí với dàn khoan ồng Ngọc, Rạng ơng, Bạch ổ, Mỏ Rồng, ại ùng.Trong vùng Biển ơng ông Nam Bộ, cửa sông Cửu Long Nam Côn Sơn bãi tôm, bãi cá lớn.Ven bờ vùng nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ Vì vậy,khai thác vận chuyển dầu khí cần phải giữ gìn an tồn tuyệt đối, khơng gây tác hại lớn cho ngành thủy sản Câu 6: ì hành Phố hí inh có vai trị quan trọng dịch vụ du lịch vùng Đông am ộ? - Vì Thành Phố Chí Minh có vị trí địa lý thuận lợi, ó nhiều di tích văn hóa, lịch sử ( ịa ạo Củ Chi, Dinh Thống Nhất, Bảo Tành Lịch Sử,Văn óa Việt Nam…) có hệ thống khách sạn nhà hàng đủ tiện nghi ồng thời đầu mối 26 nhiều tuyến du lịch tham quan Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Côn ảo nên du khách nước đến thành phố Chí Minh ngày đơng,đẩy mạnh dịch vụ du lịch thành phố Chí Minh lên vị trí quan trọng kinh tế dịch vụ vùng ông Nam Bộ Câu 7: ì tuyến du lịch hành Phố hí inh Đà Lạt, rang, iên ịa, ũng àu, ơn Đảo hoạt động nhộn nhịp quanh năm? - Thành phố Chí Minh trung tâm du lịch phía Nam nước ta - Thành phố Chí Minh đầu mối tỏa địa điểm du lịch hấp dẫn quanh vùng như: + Tắm biển vùng nhiệt đới: i Vũng Tàu, Nha Trang + Du lịch sinh thái biển: i Nha Trang, Côn ảo + Du lịch nghỉ mát vùng khí hậu ơn đới: i Lạt + Du lịch sinh thái Vườn: i Biên Hịa, Bình Dương 27 VÙNG ĐỒ Ằ Ơ Ử L A iến thức cần khai thác: *Qui mô: - iáo viên sử dụng át lát địa lí Việt Nam ọc sinh sử dụng át lát địa lý Việt Nam - Hãy xác định: + Các tỉnh thuộc đồng sông Cửu Long ? + ồng sông Cửu Long có diện tích ? Dân số năm 2002 bao nhiêu? - kiến thức cần đạt: + Gồm tỉnh:Cần Thơ, Long An, ồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, AnGiang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau + Diện tích: 39734 km2 + Dân số: 16,7 triệu người ( năm 2002 ) ị trí địa lí: ? Hãy xác định ranh giới nêu ý nghĩa vị trí địa lí vùng II Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên: * iáo viên yêu cầu học sinh dựa vào hình 35.1, cho biết loại đất đồng sơng Cửu Long phân bố chúng ? ? Dựa vào hình 35.2 nhận xét mạnh tài nguyên thiên niên đồng sông Cửu Long để sản xuất lương thực thực phẩm ? Dựa vào thông tin kênh chữ sách giáo khoa trang 126, nêu số khó khăn mặt tự nhiên đồng sông Cửu Long III Đặc điểm dân cư, xã hội: ? Cho biết số dân đồng sông Cửu Long ( Năm 2002) ? Dựa vào số liệu bẳng 35.1, nhận xét tình hình dân cư xã hội đồng sơng Cửu Long so với nước Từ dó rút nhận xét đặc điểm dân cư xã hội đồng sông Cửu Long? ? Tại phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đôi với nâng cao mặt dân trí phát triển thi đồng sơng Cửu Long ình hình phát triển kinh tế: ông nghiệp: * Giáo viên yêu cầu học sinh vào bảng 30.1 sách giáo khoa - trang 127, tính tỉ lệ (%) diện tích sản lượng lúa đồng sơng Cửu Long so với nước? Nêu ý nghĩa việc sản xuất lương thực đồng sông này? ? Dựa vào t lát địa lí Việt Nam – trang 29 xác định tỉnh trồng nhiều lúa đồng sông Cửu Long ? Dựa vào t lát địa lí, ngồi lúa đồng sơng Cửu Long cịn phát triển trồng ? Dựa vào t lát địa lí Việt Nam – trang 29, kể tên vật nuôi đồng sông Cửu Long ? Xác định tỉnh có số lượng thuỷ sản lớn đồng sông Cửu Long 28 ? Tại đồng sơng Cửu Long mạnh phát triển nghề nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản ? Dựa vào thông tin kênh chữ sách giáo khoa – trang 130, đọc ……xác định át lát địa lí Việt Nam – trang 12 vị trí rừng ngập mặn thuộc tỉnh ông nghiệp: * Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào t lát địa lí Việt Nam – trang 29, ý biểu đồ GDP đồng sông Cửu Long ? ãy cho biết tỉ trọng công nghiệp – xây dựng cấu DP đồng sông Cửu Long năm 2007 ? ãy dựa vào bảng 36.2 kiến thức học cho biết ngành chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng cao ? Hãy quan sát Át lát địa lí Việt Nam – trang 29, xác định thành phố, thị xã có cở sở cơng nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm Dịch vụ: * Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào thông tin kênh chữ sách giáo khoa – trang 131: ? ãy kể tên ngành chủ yếu đồng sông Cửu Long ? Nêu ý nghĩa vận tải thuỷ sản xuất đời sống người dân ồng Bằng Sông Cửu Long ác trung tâm kinh tế: ? ãy dựa vào t lát địa lí Việt Nam – trang 29, xác định trung tâm kinh tế ồng Bằng Sông Cửu Long ? Thành phố Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm kinh tế lớn đồng sông Cửu Long ột số câu hỏi cần lưu ý hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: ác yếu tố thuận lợi giúp cho Đồng ằng ông ửu Long trở thành vùng sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nước? - Vùng ồng Bằng Sông Cửu Long vùng trọng điểm sản xuất lương thực,thực phẩm lớn nước ta nhờ: Vị trí địa lí thuận lợi,tài nguyên đất, khí hậu, nước phong phú đa dạng Người dân lao động cần cù, linh hoạt thích ứng với sản xuất hàng hóa Câu 2: mạnh số tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng ằng ông ửu Long? - Tài nguyên thiên nhiên vùng ồng Bằng Sông Cửu Long mạnh việc phát triển kinh tế xã hội như: - Tài nguyên đất: ần triệu đất phù sa gấp khoảng lần ồng Bằng Sơng Hồng, khoảng 1,2 triệu đất phù sa ngọt, 2,5 triệu đất phèn, đất mặn thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt lúa - Tài nguyên rừng: có rừng ngập mặn ven biển chiếm diện tích lớn bán đảo Cà Mau, tài nguyên sinh vật phong phú thuận lợi cho việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản 29 - Tài ngun khí hậu: Cận xích đạo nóng ẩm quanh năm, lượng mưa dồi dào, lượng xạ lớn thích hợp cho việc phát triển nơng nghiệp - Tài nguyên nước: Kênh rạch chằng chịt, nguồn nước dồi cung cấp nước cho tưới nông nghiệp phục vụ cho sinh hoạt đời sống nhân dân - Bờ biển hải đảo: Biển ấm quanh năm,nhiều ngư trường rộng lớn, tôm cá hải sản phong phú, nhiều đảo quần đảo thuận lợi cho khai thác hải sản Câu 3: ạn lũ hàng năm sông ê kông gây thiệt hại lớn nhân mạng tài sản cho người dân Đồng ằng ông ửu Long hà ước ta có dự án trước lũ lụt hàng năm này? - Nhà nước nhân dân đầu tư lớn cho dự án thoát nước biển Miền Tây vào mùa lũ - Quay đê bao vùng chống lũ, khai thác lợi lũ hàng năm đem lại - Phương hướng chủ yếu chủ động sống chung với lũ sông Mê Kông cách chuyển dân vùng thấp lên giồng đất cao để sống chung với lũ, xây dựng tuyến dân cư, khu dân cư vượt lũ Câu 4: ý nghĩa việc cải tạo đất phèn,đất mặn Đồng ằng ông ửu Long? - Diện tích đất phèn,đất mặn ồng Bằng Sơng Cửu Long chiếm khoảng 2,5 triệu loại đất sử dụng sản xuất nơng nghiệp với điều kiện phải cải tạo;trước hết phải áp dụng biện pháp tháo chua , rửa mặn, xây dựng hệ thống bờ bao, kênh rạch vừa thoát nước vào mùa lũ vừa giữ nước vào mùa cạn ồng Bằng Sơng Cửu Long cần lượng phân bón lớn nông nghiệp ặc biệt phân lân để cải tạo đất, ồng thời lựa chọn hệ thống trồng thích hợp với đất phèn, đất mặn vùng Câu 5: đặc điểm chủ yếu dân cư ,xã hội vùng Đồng ằng ơng ửu Long ì phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đôi với việc nâng cao mặt dân trí phát triển đô thị vùng này? * ặc điểm dân cư-xã hội: - Là vùng đông dân, lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn - Người dân cần cù, động thích ứng với sản xuất hang hóa,với lũ hàng năm - Người dân có kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp - Ngồi người kinh cịn có dân tộc Khơme, Hoa, Chăm * Phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đôi với việc nâng cao dân trí phát triển thị ồng Bằng Sơng Cửu Long vì:Vùng có tỉ lệ người biết chữ tỉ lệ dân số thành thị mức thấp so với mức trung bình nước.các yếu tố dân trí dân cư thành thị có tầm quan trọng đặc biệt công đổi mới, công xây dựng ồng Bằng Sông Cửu Long trở thành vùng động lực kinh tế Câu 6: ại Đồng ằng sông ửu Long phát triển ni trồng đánh bắt thủy sản? Bởi vì: ồng Bằng Sơng Cửu Long có điều kiện thuận lợi sau: 30 - Vùng biển ấm quanh năm,có ngư trường Cà Mau-Kiên iang nhiều tơm cá thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản - Vùng ven biển có nhiều rừng ngập mặn nơi cung cấp nguồn thức ăn cho nhiều lồi tơm cá tự nhiên cung cấp thức ăn cho vùng nuôi tôm vùng đất ngập mặn Cà Mau, Bạc Liêu… - Vùng có sơng Tìền, sơng ậu thuận lợi cho việc nuôi cá lồng nước đánh bắt cá tự nhiên - Vùng cịn có nhiều vùng trũng ồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên hàng ngàn km kênh rạch chằng chịt nơi quy tụ loài cá mùa lũ thuận lợi cho người dân khai thác thủy sản vào mùa lũ - Ngoài sản phẩm sản phẩm trồng trọt chủ yếu vùng lúa cộng với nguồn cá tơm phong phú nguồn thức ăn phong phú để nuôi cá tôm nhiều địa phương Câu 7: ùng Đồng ằng ơng ửu Long có điều kiện thuận lợi để trở thành vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nước? * Bởi ồng Bằng Sơng Cửu Long vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm nước với ưu sau: - Về sản xuất lúa: + Diện tích trồng lúa lớn vùng (gần triệu ha) chiếm 51,1 % diện tích trồng lúa nước (2002) + Sản lượng lúa (17,7 triệu tấn) lớn vùng, chiếm 51,5 % sản lượng lúa nước Nhờ bình qn lương thực theo đầu người vùng cao gấp 2,3 trung bình nước (2002) - Về chăn nuôi: Nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh, vùng có số lượng đàn vịt lớn nước - Về nuôi trồng thủy sản: Chiếm 50% tổng lượng thủy sản nước Câu 8: hứng minh nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế biển số nguyên nhân dẫn đến giảm sút nguồn tài nguyên ô nhiễm môi trường biển-đảo nước ta ự giảm sút nguồn tài nguyên môi trường biển đảo sẻ dẫn đến hậu gì? số phương hướng để bảo vệ môi trường biển-đảo nước ta? * Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển ngành kinh tế biển như: - iều kiện để phát triển ngành khai thác nuôi trồng thủy sản: + Vùng biển rộng ,nguồn hải sản phong phú với 2000 lồi cá, 100 lồi tơm nhiều lồi đặc sản khác ặc biệt nhiều lồi có giá trị kinh tế cao như: cá thu,cá hồng,cá ngừ, tôm hùm, tơm he, hải sâm, bào ngư, sị huyết… + Bờ biển dài có nhiều vũng, vịnh, đầm phá vịnh Cam Ranh, vịnh Vân Phong, phá Tam iang… - iều kiện phát triển ngành khai thác chế biến khoáng sản: + Biển nguồn muối có bãi cát dọc ven biển + Dầu mỏ khí đốt thềm lục địa - iều kiện phát triển ngành du lịch biển – đảo ven biển: 31 + Dọc bờ biển từ Bắc vào Nam có nhiều bãi cát đẹp Lăng Cô, Nha Trang, Mũi Né… + Phong cảnh đẹp, nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú,khí hậu tốt ặc biệt vịnh Long UNESSCO công nhận di sản thiên nhiên giới - iều kiện phát triển ngành giao thông vận tải biển: + Nước ta nằm gần tuyến đường quốc tế quan trọng từ Thái Bình Dương sang Ấn ộ Dương + Ven bờ có nhiều vũng, vịnh, cửa sơng để xây dựng cảng nước sâu ặc biệt nước ta có ba cảng biển quốc tế quan trọng ải Phòng, nẵng, Sài Gòn * Nguyên Nhân: - Do đánh bắt khai thác mức nguồn tài nguyên biển-đảo - Các chất thải từ bờ, hoạt động giao thông biển, công nghệ khai thác dầu khí chưa đại, tai nạn làm đấm tàu chở dầu biển gây ô nhiễm môi trường biển-đảo * ậu quả: - Làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển - Ảnh hưởng xấu đến chất lượng khu du lịch biển * Phương hướng chính: - iều tra, đánh giá tiềm sinh vật vùng biển sâu ầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng biển xa bờ - Bảo vệ rừng ngập mặn có trồng thêm rừng - Bảo vệ san hô ngầm ven biển nghiêm cấm khai thác san hơ hình thức - Phịng chống nhiễm yếu tố hóa học ặc biệt dầu mỏ 32 * 1/ Ế Ả Ự : ết học sinh giỏi: ăm học 2010-2011 2011-2012 2012-2013 òng huyện ố hất Nhì hs 5 Ba KK 4 òng tỉnh ố hất hs 1 Nhì Ba KK 1 2/ Kết học sinh đại trà: ăm học 2010-2011 2011-2012 2012-2013 số 52 65 51 Giỏi TS 10 % 11.5 15.4 15.7 Khá TS 26 14 33 % 17.3 40.0 27.5 Trung bình TS % 38 71.2 29 44.6 29 56.8 Yếu TS 0 % P Ầ Ế L Ậ À Ế Ị * Kết luận Qua thực tế dạy học rút cho tơi nhiều kinh nghiệm q trình dạy học mơn địa lí đặc biệt lĩnh vực bồi dưỡng học sinh giỏi mang lại kết cao ể đạt kết cao trình bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên môn cần phải lựa chọn phương pháp sâu vào việc bảo đảm trọng tâm nâng cao kiến thức, kĩ địa lí cấp T CS đặc biệt việc sử dung át lát địa lí Việt Nam vào dạy địa lí ể em có ký khai thác kiến thức từ kênh hình có kết cao - Là giáo viên trước hết thân cần thường xuyên tự học tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao kiến thức mơn phụ trách cần có hiểu biết kiến thức liên quan, thường xuyên rèn luyện nghiệp vụ sư phạm để vững chuyên môn Là gương sáng đạo đức lực chun mơn cho học sinh noi theo - Ngồi việc lựa chọn kiến thức chuẩn trọng tâm, giáo viên cần sử dụng triệt để tất phương pháp đồ dùng dạy học để làm cho học trở nên sống động, phát huy khả tự học tư sáng tạo học sinh Một điều quan trọng thiếu vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi mơn địa lí cấp T CS giáo viên phải xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung kiến thức cụ thể trình bồi dưỡng * iến nghị - Về phía nhà trường: Cần cung cấp thêm cho giáo viên tư liệu dạy học, sách tham khảo, nâng cao, đồ dùng dạy học cần thiết mơn địa lí để giáo viên có thêm tài liệu dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi - Về phía gia đình: Cần quan tâm nhiều đối em mình, tạo điều kiện cho em học tập, em chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, cần sắm thêm cho em số tài liệu tham khảo ngồi sách giáo khoa - Về phía giáo viên: Khơng ngừng học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu tài liệu để tìm phương pháp dạy học tối ưu - ối với cấp trên: Cần quan tâm đến sở vật chất cho trường học cấp thêm số thiết bị dạy học sách tham khảo mơn địa lí, xây dựng phịng học mơn địa lí để giáo viên học sinh phát huy hết mạnh minh giảng dạy học tập Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Đổi phương pháp dạy học kiểu lý thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lý lớp 9” Mặc dù tơi có nhiều cố gắng nghiên cứu đề tài khả hạn chế, kinh nghiệm viết sáng kiến kinh nghiệm chưa nhiều Nên sáng kiến kinh nghiệm tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ban giám hiệu, thầy cô hội đồng đánh giá khoa học cấp để sáng kiến hoàn thiện ược thời gian tới lại 34 chắp bút để hồn thiện cho sáng kiến chuyên đề giảng dạy môn địa lí với phương pháp giảng dạy đạt hiệu Tôi xin chân thành cảm ơn ! Văn Tiến, ngày 15 tháng năm 2013 gười viết im hị 35 ương TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa: ịa lí 8, sách giáo khoa địa lí Sách giáo viên địa lí 8, địa lí At lát đị lí Việt Nam ướng dẫn học khai thác át lát địa lí Việt Nam ( S.TS Lê Thơng chủ biên) ịa lí tự nhiên Việt Nam ( Nhà xuất giáo dục T Vũ Tự Lập ) ịa lí kinh tế - xã hội Việt Nam ( Tập 1-2 S.TS ỗ Thị Minh ức ) Lí luận dạy học địa lí ( T Nguyễn Dược - Nguyễn Trong Phúc ) 36 Đ CỦA HỘ ĐỒ GIÁ, XẾP LOẠ KHOA HỌ , SÁNG KIẾ CẤP TR 37 Đ CỦA HỘ ĐỒ GIÁ, XẾP LOẠ KHOA HỌ , SÁNG KIẾ CẤP HUY 38 Đ CỦA HỘ ĐỒ GIÁ, XẾP LOẠ KHOA HỌ , SÁNG KIẾ CẤP TỈ 39 ... ề tài nghiên cứu nhằm phổ biến phương pháp “ Đổi phương pháp dạy học kiểu lý thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lý lớp 9? ?? để giúp em học tập mơn địa lí cách độc lập, sáng tạo đạt... kiến kinh nghiệm “ Đổi phương pháp dạy học kiểu lý thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lý lớp 9? ?? - ề tài nghiên cứu sâu vào việc sử dụng phối hợp phương pháp giảng dạy phần nội dung... Phần kiến thức phân hóa lãnh thổ chương trình sgk địa lí lớp cấp THCS, lược đồ tự nhiên Việt Nam, lược đồ kinh tế Việt Nam, lược đồ kinh tế vùng miền át lát địa lí Việt Nam Phương pháp nghiên cứu:

Ngày đăng: 20/04/2014, 17:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan